Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17KASIM2002PAZAR 22 SPOR spor@cumhuriyet.com.tr Trabzon'u 2-1 yenip hem Ali Sami Yen Stadı'ndaki üst üste 25. maçmı kazandı hem de lige dönüş yaptı Direkler Galatasaray dediG.Saray: 2 - Trabzon: 1 STAT. Ali SamıYen HAKEMLER: Selçuk Dereli (5), Münır Takpak (3), Ko- rav Gencerler (4) G^SARAY: Mondragon (7). Almaguer (5) (dk. 46 Vedat 6), Mehmet Polat (7), Bülent (6), Ergün (6ı, Pinto (5) (dk. 65Balic 6), Suat (6), Avhan (7), Hasan Şaş (7ı. Arıf (7), Christian (6) (dk 76 Sarr) TRABZON: Petkovic (7), Mustafa Yalçmkaya (4), Er- dinç (5), Erman Güraçar (4), Serkan (5), Âureho (6), Hüseyin (4), Ali Sen (5) (dk. 58 Erman Özgür 5). Gök- deniz (6), Fatih (4) (dk. 70 Selahattin 4), Mehmet Yıl- maz (3) GOLLER: Dk. 2 Gökdemz, dk. 9 Christian, dk. 66Arif SARIKARTLAR: Hasan Şas, Almaguer. Bülent. Chris- tian, Suat. Ayhan, Mondragon (G.Saray), Mustafa Yal- çmkava, Erman Güraçar, Aurelio, Serkan (Trabzon) ARİF KIZILYALIN 'O artık rekortmen..." 200l'in mayısında yola çıkıp yazın kavurucu sıcağında da. kışın dondurucu soğuğunda da ayakta kalan. kımı zaman yanm yamalak bir gol kımi zaman da son daicıka penaltısıyla gülen ve Ali Samı Yen'den boynu hıç bükük aynlmayan Galata- saray. artık 'kendi evindeki' krallığını resmen ılan etti. Ancak bu rekor: sadece dünkü 11 'e ve dün- kü Trabzonspor maçına endekslenmemeli. Ha- gi'sınden. Taffarel'ine. Perez'ınden Bülent Akuı'ına, Emresınden .Arif ine. Bütent'ınden Ergün'üne herkesin payı \ar bu zaferde. Hat- ta 18"de 18 yapıp kolruğunu Fatih TerinTe bı- rakan 'sessiz Bder' Lucescu da bu rekorun mi- marlanndan biri olarak gösterilmeli. \'e en önemlisı de ayırt etmeksizin tüm bu başan or- taklan teker. teker kutlanmalı: ama dünkü maçın kale dıreklen de unutulmamalı. 90 dakikaya dönersek; Şampıyonlar Lı- gı'nın '\arah' aslanı bu sezonun en zor 90 da- kıkalanndan birini oynadı. Sakatlar, cezalılar, moralsizlenn arasından zar zor kurulup saha- ya 'rekor' için sürülen 11; 'ya kazanmak, ya kazanmak' zorundaydı. Ne var kı Trabzonspor da bu sezon Ali Samı Yen'e gelen rakiplenn en güçlüsüydü ve dakikalar daha 2 yı bile gös- termeden skora\antajını ele geçirdı. Bülent'le başlayıp Almaguer'le devam eden hatalar zm- cinnde topa yetışen Gökdeniz, Bordo - Mavı- lilen skor üstünlüğüne taşıdı. Erken gol Cim - Bom"a dopıng etkisi yapmış. Trabzon'u da oyun disıplininden uzaklaştırmıştı. 5 maçlık sende sergılenen futbolun yanına bile yakla- şamayan Karadeniz ekıbi kabuğuna çekilince, G.Saray doğal olarak egemenlıği ele geçirdi. 9. dakikada Ayhan' ın söküp auzattığı topu önünde bulan Christian, skoru eşıtledı. 1-1 sonrası Arif ve Christian'ın rahatlıkla gol ya- pacaği pozisyonlar Petkovic'e takılırken. 23. dakikada itirazlara neden olan bır penaltı po- zisyonuyaşandı Erdinçtopla cezaalanmagir- dı. Mehmet'en kolla kanşık şarjıvla yere düş- tû. îtırazlar sonucu değiştirmedı ama Fatih me- şin ymarlağı dıreğe nişanladı. Penaltı moralıyle daha da açılan G. Saray. ınanılmaz bır kale önü üretkenliğı bulduysa da Pinto'nun şutu dıreğe takıldı. Arif. Ayhan ve Chnstian'ın \Tiruşlan da adresı şaşırdı. Maçın ikinci yansı doğal olarak daha hızlıy- dı. San - Kırmızılılann rekor içın gol arayışla- n tempoyu yükseltırken. Trabzonspor kontrol- lü ovunu seçti. 66. dakika ıse G.Saray'ın 'ye- niden dirUiş' anıydı. Pınto'nun yenne oyuna gi- ren Balic, ilk pozisyonda topu önünde buldu; ortası arka dıreğe girti. Arif de kafayla tamam- ladı ve Ali Sami Yen'de bir anda güller açtı. Maçın en heyecanlı anı ise uzatmanın 3. da- kıkasında yaşandı. Bülent'in gereksiz yere el- le oynadığı pozısvonda kazanılan frikı'kte Ka- radeniz ekibinın şutörleri atışı kullanmakta ge- cikti, G. Saraylılarbarajı bozdu. İlk ıptal. ikin- ci ıptal derken Erman Ozgür'ün vuruşu yan di- rekten dönüp Erdmç'in tamamladığı top da üst dırekte kalınca. San - Kırmızılılar. "dırek" yardımıyla da olsa rekora adını yazdırdı... M A Ç I N E L E Ş T İ R İ S İ Galatasaray'ın Dönüşü MAHMUT SERT Çok pozısyonlu, heyecanlı bir maç oldu. Pozisyon zenginliği- nin nedenı, ekiplerin taktik dü- şüncelerinı becenyle uygulama- sından çok savunmada yaptıkla- rı yanlışlardı. Galatasaray'ın ye- diği golde Saviola nın Bülent e yaptığını, bu kez Fatih Tekke yaptı; çabuk bır hareketle topu kaptp Gökdeniz'e attırdığı golle karşılaşmanın başında takımını öne geçirdi. Sonrasında Galata- saray'ın büyük bır hırsla maça asılıp girdiğı çok sayıdaki gol po- zısyonundan ancak birini değer- lendirip eşıtliği sağladığını izle- dik. Fatih Tekke'nin kaçırdığı pe- naltı ısetam birfantezi duşünce- nin sonucuydu. Avrupa defterıni dramatik bi- çimde kapatan Galatasaray, dün gece hareketlı futboiuyla dikkat çektı. Her şeyden önce oyuncu- lar eskisine göre maça ust dü- zeyde yoğunlaşmış; özellikle yardımlaşmalarda birtikte düşü- nup uygulayarak top kullanma oncelığinı aldılar. Ayhan orta alanda dinamo gibı çalışırken, Suat deneyimiyle kritik pozis- yonlan önlediği gibi ataklan da başlattı. Dun gece G.Saray'ın çok iyi oynadığı belkı söylenemez. Ama uzun zamandır ilk kez orta alan- da ne yaptığını bılen bır ekıp du- zenini verdiîer. Alanı iyi paylaşıp etkili çabuk paslarla Trabzons- por savunmasının yanhşlannı da değerlendirerek pozisyonlar ürettıler. Özellikle kenar atakla- nnda Ergün - Hasan Şaş ikiltsi etkili gol paslanyla tehlikeler ya- rattı. Hasan Şaş, uzun zamandır görmediğımız biçimde ısteklıydi, 90 dakika olağanustü savaşım verip takımını sırtladı. lleride ıse Christian güçlenmiş fizığiyle, yumuşak tekniğiyle etkili görün- du. Fransız futbolcu topu ayağı- na getirdığinde kolay kaybetmi- yor. Ancak gol vuruşlarında da- ha çabuk duşünmelı. Yanında oynayan Arif ıse gol orucunu bo- zarken takımının üç puan alma- sında buyük rol oynadı. Sarı-Kırmızılı ekip, son zaman- lardakı başarısısız performanısı nedeniyle aldığı olumsuz eleştı- rilerı olumluya çevirmiş; takım ru- hunu kısa sürede yeniden oluş- turmuş. Teknik Direktör Farkı HASAN AL Maçtan once bilet bedellenni ödeyerek tribünlerde yer alan Trabzonsporiu taraftariann, Gala- tasaray yönetımının valiliğe çek- tıği faksla otobüslere tıka basa doldurularak stattan uzaklaştınl- ması bir insanlık ayıbıdır. Mede- nı bir ülkede rakip takımın taraf- tan çok küçük bır grup da olsa onu korumak ve güvenlı bir şekil- de maç izlettirmek sadece dev- letın değıl, başta Avrupalı geçi- nen Galatasaray'ın görevidir... Seyırcisiz Trabzon maçaGök- deniz'in golüyle başladı. Galata- saray Christian la hemen karşı- lık verdı. Bu golde Erdinç ve Er- man Güraçar'dan kurulu savun- manın büyük hatası vardı. Samet Aybaba. kanatlara ön- lem almıştı. Solda Hasan Şaş'ı Mustafa, arkadan gelen Er- gün'ü de Aureilo karşılarken, sağda Serkan Kılıç'la Pinto'nun koşu yolunu kapattı. Ancak çö- zülme, savunmanın merkezinde yaşandı. San - Kırmızılılar orta- dan Arif ve Christian'la çok etki- li geldı. Bu dakikalarda Bordo - Mavıli oyuncular rakibini ıkıncı böigede yaptığı faullerie durdur- maya çalıştı. Ikı takımın da ka- zanmaya istekli oluşu, maça tempo kazandırdı. Top ıki kale arasında hızla gidip geldi. Birçok pozisyon yaşandı. Bu pozisyon- lar forvet oyunculan tarafından cömertçe harcandı .İlk yandakı tempo ikıncı yanda yoktu. İlk ya- nda değeriendıremedıkleri Trab- zonspor'un açıklannı 66. dakika- da bır hızlı hücumla Arif ıle değer- lendırdiler. Zorgeçmesi beklenen karşılaşmayı kendi lehlerine de- neyimlen ıle kolay çevırdıler. Sa- met Aybaba'nın bu dakikaya ka- dar savunma da yaşanan zaaf- laraseytrci kalması büyük hatay- dı; Daha da önemlisı böylesine önemli bir karşılaşmada Fatih ve Gökdeniz'ı dışan alması anlam- sızdı. Bu arada orta hakem Selçuk Dereli'ye de bir satır aç mak ge- rekir. Istanbul'da son yıllarda iz- lediğim en cesur hakemdı. Türk hakemliği Dereli'yle büyuk aşa- ma kaydedecektir. Adana'yı 7-2 yendl CBirliği gol yağdırdı Adana:2- G.Birliği: 7 STAT: 5 Ocak (Adana) R4JCEMLER: Serdar Tatlı (6), Şahan Yılmaz (6), Erhan Sönnıez (6). AD-VNASPOR: Murat Şahin (3), Ercan (3), Mehmet Ali (3), Halilagıc (3), Gün- gör (2) (dk. 46 Emilov I). Murat Öza- tak (l). tlker (2) (dk. 46 L'mut 1), Ümit (1) (dk 60 Ali Yılmaz 1), Pacola (3), Ali Asım (1), Secati (3) GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan (6), Phi- lıp (6), El Saka (7). Ahmet Hassan (8), Thomas (6) (dk. 57 Mustafa 5), Youla (7). Ümit (7). Okan (9) (dk. 79Bevhan), Hacı Murat (5) (dk. 65 M'Bayo 5), De- nız (6). Vevsel (8) GOLLER: Dk. 7, 53 ve 67 Okan. dk. 10 Youla. dk. 25 Philip, dk. 50ve 57Ahmet Hassan, dk. 7 I Pacola, dk. 76 Necati SARI KARTLAR: Ümit (Adanaspor), Hacı Murat, Thomas (Gençlerbirliği). SAVAŞKÜRKLÜ ADANA - Süper Lig'de sezonun en gollü maçında Gençlerbirliği, Adanaspor'u 7-2 yendi. A.Gücürl Göztepe O STAT: 19 Mavıs (Ankara) HAKEMLER: Hamza Mısır (5). Ya- şar Ulıtsov (5J, Tekin Lenk (5). ANKARÂGUCÜ: Zafer (5). Baıdoo (5) (dk 73 Rogerıo 4), Gökmen (5), Burak (5), Carabas (6j, Yılmaz (7), Si- mao (6). Cem (4) (dk. 59 Hakan Ke- leş 4). Mehmet (5) (dk. 83 Adem), Au- gustine (6), Hüseyin (5). GÖZTEPE: Bora (5), Cumhur (4), Tavfun 14). Gökhan (4), Göksel (5). Mkhalele (6). Tunç (5). Abdurrahim (4) (dk 86 K. Göksel). Cüneyt (5). Rachid (4) (dk. 57Ercan 4). Zafer (4) GOL: Dk 82 Yılmaz SARI KARTLAR: Yılmaz. Simao (A.Gücü). Gökhan, Rachid , Ercan, Tayfun (Göztepe) KEREM GEZER A L İ S A M İ Y E N S T A D T N D A N N O T L A R / G Ö K S E L C A N Ali Sami Yen'de rekor gecesi Tatarrtar 0 G E Gaiatasaray 13 T 3 ı 23 13 0 26 12 019 8 331 16 125 13 314 9 515 14 3 22 17 417 19 512 17 515 17 417 20 612 19 713 22 7 15 24 710 23 913 29 913 23 30 29+14 25+11 24+15 22+12 22 +5 20 +1 17 +5 Gazantep 13 8 5 Beştktaş 11 7 4 G.SrSğı 13 7 3 Fenerbahçe 11 6 4 Trabzonspor13 6 4 Artaragücû 13 6 2 Malstyaspor 12 4 5 Adanaspor 13 3 6 Samsunspor12 4 3 Dentzfcpor 12 3 4 Bursaspof 12 2 6 Istanbubpor 12 3 3 a 12 3 2 Göztepe 13 2 4 Dıyarbakr 12 2 3 Altay 13 2 2 Kocaelispor 12 2 1 Arif. atüğı golk Galatasara> ı gaübiycte taşıyan isinı oldu. (KEREM KÂÇARLAR) ı Yine seyırcı skandalı Derbıdeki seyirci skandalının bir benzeri Trabzonspor maçında yaşan- dı. 1000 kadar Trabzonsporlu. Gala- tasaray yönetiminin isteği üzerine polis zoruyla stat dışına çıkarıldı. Yetkililer. '"Valilik konuk taraftaria- rm organize biçimde maç se> retme- sini yasakladL. görevimizi >aptık" bı- çiminde açıklama yaptı. Yaşanan ar- bedede baygınlık geçıren bır kışı am- bulansla hastaneye götürüldü. Seyir- ciler ise belediye otobüsleri ile stat- tan uzaklaştınldı.G.Saraylı seyirciler ıse polisın zor kullanmasma tepki gösterdi. "Burası Sami Yen Kadıköy değiL Trabzon bura>a" dı\e çağnda bulundu. Trabzonlu yönetıciler ise bu durumu protesto etti. 26 Mayıs 2001 'de 4-0'lık Trabzon maçıyla ga- libiyet serisine başlayan G.Saray. dünkü 90 daki- kada yıne Trabzon'u yenerek sahasındakı üst üs- te 25 zaferini elde etti. Böylece San-rvirmızılılar F.Bahçe'nin 24 maçlık rekorunu 25'e taşıdılar. Tribünkri Terim banştırdı Fenerbahçe maçında kendılerini yalnız bıraktı- ğı gerekçesiyle yönetimi protesto eden San-Kır- mızılı taraftarlar yıllardır tribünleri süsleyen pan- kartlan söktüler. Bazı\andaşIarda"Taraftansa- tanı biz de satanz" dıye bağırdı. Göze çarpan tek pankart "Imparator.ordun hepseninle" yazılı ola- nıydı. Ancak San-K.ırmızılı taraftarlar maçın iler- leyen dakikalannda ikiye bölündü. Bir grup yö- netım aleyhıne bağınrken diğer bir grup da aley- he bagıranlan protesto etti. Tribünleri kimi zaman futbolcular 61. dakıkadan sonra ıse Fatih Terim ha- rekete geçirdi. Yasak başladı Derbi maç sonrası yaşanan olaylara kanştığı öne sürülen 12 Galatasarav taraftan ıçin başlatı- lan karşılaşmalara girememe vasağı dün uygula- maya kondu. Aralannda eski G. Saray A.Ş. Genel Müdürü Sinan Yolagektili'nın de bulunduğu bır- çok kulüp üyesı stada alınmadı. Hakemin üzerine ytirtidüler Karşılaşmanın uzatma dakikalannda Trabzons- por' un kazandığı frikik atışını 3 defa tekrar etti- rince maç sonrası San-Kırmızılı futbolculardan Ayhan. Arif ve Hasan Şaş'ın. Selçuk Dereli'nin üzerine yûrüdügu görüldü. Hakemmaç içtnde sa- ha\a atılan yabancı maddeler nedeniyle 3 numa- ralı anonsu yaptırdı. San kart gören Hasan ise ce- zalı duruma düştü. Gazetecilere saldın ihban Galatasaray lı taraftarlann Trabzon maçından sonra gazetecilere saldıracağı yolunda ihbar alan Şişlı Emniyet Müdürlüğü karşılaşma sonrası med- ya mensuplan içm özel güvenlık önlemleri aldı Terim: 12. adama teşekkür Üst üste aldığı kötü sonuçlar sonrası Trabzons- por galibiyetiyle moral bulan Galatasaray "m tek- nik direktörü Fatih Terim. u Se>ircimize özel bir te- şekkür ediyorum. Onlar 12. adam olarak 11 için- de> miş gibi takımlanna destek \ erdjler. Onlar bil- meli ki >enildiğimiz zaman biz onlardan daha çok üzûlürüz" şeklinde konuştu. Asbaşkan ,\li Dürüst ise hakemi eleştirerek, "Tahrik vardı. Anıaçlan sahanuzı kapattırmaktı ama başanlı olama- düar*'dedı. 8. galibiyeti San-Kırmızılı ekip, basketbol ligindeki tekrar maçında Darüşşafaka'yı rahat yendi Bu kez Galatasaray kazandı Darüşşafaka: 80 Galatasaray: 90 SALON: Avhan Şahenk HAKEMLER: Haluk Yeşi- loğlu (5), Avtuğ Etki (4) DARÜŞŞAFAKA: Erdem (3)2, Ömer (5)12, Hakan (4)8, Cevher (4)4. Mehmet (6)24, Deniz (3)3, Burak (5)19, Grimm (4)8 GALATASARAY: Ersin (6)16, Muratcan (6)13, Koch (7)12, Arda (6)19, Sedat (2), Ali (3)2, Mıchell (7)15, Tığit (4)5, Önder (5)8 1. PERİYOT: 14-22. 2. PERÎ- YOT: 16-20. ÎLK YARI: 30- 42,3. PERİYOT: 22-33.4. PE- RİYOT: 28-15. 5 FAUL: Bu- rak (39.34) (D. Şafaka), 1SA- YI: 21/28 (D. Şafaka), 14/23 (G. Saray), 2 SAYI: 19/39 (D. Şafaka). 23-40 (G. Saray) 3 SAYI: 7'23 (D. Şafaka). 10/31 (G. Saray) RİBAUNT: 7 'si hü- cum 34 (D. Şafaka), 13 'ü hü- cum 41 (G. Saray), ASİST: 7 (D. Şafaka), 16 (G. Saray), TOPÇALMA: / (D. Şafaka), 3 (G. Saray) TOP KAYBI: 7 (D. Şafaka), 5 (G. Saray) BLOK: 2 (D. Şafaka), 3 (G. Saray) NEVZATDİNDAR Galatasaray. eksik bir kadroyla mücade- le eden Darüşşafaka'ya fark attı. Sarı - Kırmızılılar, dün de Basketbol Erkekler Birinci Ligi'nin birinci haftasının tekrar maçuıda Darüşşafaka'yı 90-80 yenerek bu sezonki iddiasını ortaya koydu. Ligin ilk haftasında yapılan karşılaşmayı Daç- ka 59-54 kazanmıştı. Bu maçtan sonra Ga- latasaray, rakip takımın cezah EarKü oy- nattığı gerekçesiyle Basketbol Fedaras- yonu' na başvurmuş ve karşılaşmanın tek- ranna karar verilmişti. Galatasaray. Darüşşafaka karşısında fistün olan taraffa. (NEVZAT DİNDAR) Bayanlar Romanya önünde Spor Servisi - 29. Avrupa Bayanlar Bas- ketbol Şampiyonası yan final eletne grubu 2. devTe maçlanna hazırlanan ulusal takım, bugün Romanya ile özel maç yapacak. Ah- met Cömert Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00"de başlayacak. Türkiye, eleme grubunda 20 Kasım'da deplasmanda Ukrayna, 23 Kasım'da yine deplasmanda Bulgaristan. 27 Kasım'da da Karadeniz Ereğli'de Polonya'yla karşılaşacak. T E K N İ K / LEVENT YÜCELMAN Maç öncesı bir T A | # M O | | anons, "Basketbol I C H I fll 1. Ugi tekrar ma- çına hoş geldiniz"... Pek çok kışi gıbı bize de garip geldi bu anons. Ne demek tekrar maçı? Çok tar- tışılan Acie Earl olayında fede- rasyonumuzhem Darüşşafaka'ya hem de Galatasaray'a "Sen de haklısın, sen de..." diyerek (kendi yanlışını da kapamak için) maçın yeniden oynanmasını istedıği için. bu karar doğrultusunda lıgin ilk haftasında izledığimız Darüşşafa- ka - G.Saray maçını yeniden sey- retmek zorunda kaldık. Zorunda kaldık dıyorum. çünkü aynı ilk maçtakinin kopyası denecek se- viyede kötu bır oyun vardı ortada. Neyse kı bu kez maç bitimınde hıç kimse hiçbır şeye itıraz edemedi ve biz bu ışkence maçın yınelen- me riskınden kurtulduk. İlk hafta Earl için federasyonun gafıyla kadroda bulundurma ona- yını almasa çoktan hükmen yenık olacak olan Darüşşafaka'nın dün sahaya çıkardığı kadro 'şerefliye- nilgi' alacak potansiyeldeydı. Ya- nı takımın gucünün yüzde 70'ini oluşturan ilk beşın 4 oyuncusun- dan yoksun sahaya çıkan bır kad- royla baştan yenilgıyı kabullen- mişlerdı. Acie Earl olayından son- ra kadroya alınan Jones'la sakat olan Ufuk ve Yaylo'nun yoklu- ğunda, zaten son dönemlerde hıç de iyi oynamayan D.Şafaka'nın bu görüntüsüyle kazanma şansı yok- tu. Gozden duşen ve bıleti kesılen Grimm de uzatma dakıkalarını oynadığı Daçka'da verım sağla- yamazdı. Hucum potansıyellerı çok kısıtlı olduğu ıçın Galatasa- IİlSAJİ9PIİ Ş l l l f l u l S savunma yaparak * dırenç gösterebı- lırlerdi, ancak yapamadılar. Bire bırdeyenildiklen rakipleri karşısın- da uyguladıkları alan savunması da verdiklerı boşluklar nedeniyle amacına ulaşamadı. Dıp çızgıde- kı boşluklar Daçka'nın alan sa- vunmasının en zay ıf noktasıydı ve rakipleri de bunu kullandı. Skor üretimleri de bağlı olduklan bir hü- cum setine dayalı değıldi ve sade- ce bıreysellık ön plandaydı. G.Sa- ray kendi kapasıtesının uzenne çıkmaya gerek görmeden kolay bir galibiyet aldı. Pota altındaki boşluğu iyi belirleyerek topu sü- rekli çemberaltına ındirmelerı. kı- saların ıse sık drive ederek pozis- yon yaratmaları onemliydi. Rakı- bin alan savunmasına karşı da iyi yayılıp, sabıriı ama seri şekilde top çevirerek şutu kullanacak doğru oyuncuyu buldular. Bu Darüşşa- faka'nın oluşturmaya çalıştığı sa- vunma direncmi kıran etken oldu. Yanı kınlma noktasında ayakta ka- lan taraftılar. Ayrıca uzun eksıkliğı olan D.Şafaka'nın içeri gömülme isteğıne dışarıdan da cezayı kes- tıler. Oyunun hiçbır bölumünde (oyun koptuktan sonra kontrolsüz şutlar hariç) skor üretıminde sorun yaşamadılar. Başlardakı sert savunma ile de oyunun kont- rolunu ellerine aldıklarını Darüş- şafaka'ya kabul ettırdıler. Bak- mayın siz maçın 10 sayı farkla bit- tığıne. Son 7.5 dakikada maçın 25 sayı farktan (72-57) bu seviyelere duşmesi. G.Saray'ın kazandığını gorerek savunmasını gevşet- mesinden kaynaklandı. GAntep'in çıkışı sürüyor Gaziantep: 2 Diyarbakır: 0 STAT: Kdmıl Ocak H.\KE.MLER: Yılnur Önen 16). Sürhat Müniroğlu (6ı. Ragıp L'vsal (6ı GÂZİANTEPSPOR: Ömer (5). Bülent (5). Ibrahim (5). Alper (5), Volkan (5), Ufuk >5), Murat (5) (dk. 76 Ömer Közen), Kemal (6j, llhan (5) (dk. 63 Hasan 3), Çesar (7), Vipla (7) (dk. 87 Ümit) DİYARBAK1RSPOR: Şe- nol (3), Kdmıl (3). Burhan 14). Ramazan (3ı. Ömer (3), Celalettm (4) (dk. 80 Alper). Murat (4). Evren (4) (dk. 66 Cengizhan 3). Hasan (4). Saffet (3). Denız (3) (dk. 66 Engm 3ı GOL: Dk. 53 Viola, dk. n l Cesar SARI KARTLAR: Cesar. Bülent, Alper, ijuk (Gazi- antepspor) BEKİR ŞAHfaN GAZİANTEP - Gazıan- tepspor, Dıyarbakırspor'u 2-0 yenerek Süper Lig'de- ki 8. galibiyetini aldı. İklncl llg Sıvas tam gaz Sıvasspor: 3 Konyaspor: 1 STAT: 4 Evül (Sıvas) HAKEMLER: Cüneyt Ça- kır (6), Alpaslan Dedeş (5). Aleks Taşçıoğlu (5). SI\ASSPOR:.4/ım« (6), Le- vent (7), Atılla (6). Hakan (8), Hayrettm (6), Mehmet Yener (6). Serdar (6) (dk. 87 Aydın). Mahmut (6/, Meh- met Yıldız (7/ (dk. 84 Me- sut), Burak (8), Enuğrul (8) (dk. 90 Tolga ?) KONYA: Metin Mert (4), Ekrem (4), Abdullah (5)_ (dk. 83 Adem), Ulaş (4), Ünsal (3), Hayri (4). Yasin (4) (dk, 46 Hasaa 3). Hamza (4). Muharrem (5), (dk, 75 Ser- dar 3), Mustafa (4). Ali (5). GOLLER: Dk. 7 Mehmet Yener (penj. dk. 32 ve 60 Hakan (Sıvasspor), dk. 55 Mustafa (Konyaspor). SARI KARTLAR: Havret- tm, Hakan. Atılla, (Sıvass- por). Havri, Yasin, Hamza. Ali (Konyaspor) HATİCE BİÇER SIVAS - tkinci Lig (A) Kategonsi'nde yapılan maçta Sıvasspor, Konyas- por"u 3-1 yenerek liderli- ğini sürdürdü. Diğer so- nuç: tzmir-V Manisa: 2-5. KISA... KISA... • BASKETBOL- Basket- bolda Beşiktaş. ABD'li oyun kurucu Sean Kennedy (23 yaş ' 1.88 boy) ıle sözleşme ımzaladı. • ASKİ TLRA YAKIN - Hentbolde Erkekler EHF Ku- pası 3. turılk maçında ASKİ, Is\eç temsılcısı HK Drott Halmstad'ı 32-28 yendi. Er- kekler Avrupa Çalenç Kupa- sı 3. tur rö\anş maçında ise Trabzon Belediyesi. deplas- manda ttalya'mn SC Torgg- ler Grup Merano takımına 29-24 yenilerek elendi. • HENTBOLDE DÜN -Ba- yanlar: İzmir B.Ş. Bld. -Üs- İcüdar Bld.: 17-33. TMO- Anadolu Üniv.: 24-20, Os- mangazi Üniv.-Z. Türk Tele- kom: 22-22. Istanbul-Karşı- yaka: 22-24 • SITOPUNDA DÜN - Ga- latasaray-Kmalıada: 14-2, Heybeliada-ASSK: 8-4, lYİK-ENKA:ll-3 • BUZ HOKEYİNDE DL^N" - lzmit B.Ş. Bld.-/ Bo- ğaziçi Paten: 3-0, tstanbul T- ED Kolejı-Akdeniz Kolej- hler: 6-12 I NBA - Sacramento K- ings'in Seattle Supersonıcs'e 111-97 yenildiğı maçta Hi- dayet Türkoğlu, rakip pota- lara 8 sayı attı. • ATLETİZM - Izmirde yapılan Salon Deneme Atle- tızm Yanşlan'nda masterler- de Hikmet Kandeydı. sınkla yüksek atlamada 3.00'lık de- recesiyle A\Tupa rekoru kır- dı. Kandeydi: aynca 50 met- re engellı yanşında da kendi- sıne ait 9.4'lük derecesini 8.9'a çekerek yeni Türkiye rekorunun sahibı oldu. • ALTILIDAN 55 MİLYON -Ankara at yanşlannda altılı ganyan: 1-5-4-5-4-3 kom- binesinı bılenler. 55 miKon 120'şerbin lira kazandı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog