Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

S/VYFA CUMHURİYET 17 KASIM 2002 PAZAR 18 TELEVIZYON cumtv(Ş cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ Heidi 08.30 Show TV Duygusal ^TT\ (Heidi) - Alp dağlannın muhteşem doğasında, vZ-' büyükbabası ıle birlikte yaşayan Heidi. canlı. kıpır kıpır ve ıyi kalplı bir kızdır. Günleri kırda ço- ban Peter ile dolaşarak veya büyükbabasına yardım ederek geçırmektedır. Bir gün aşagı kasabaya zıya- rete gelen Clara ile tanışan Heidi. yeni maceralara kucak açar. Yönetmen: Michael Rhodes. Oyn: No- ley Thornton. Jason Robards 11993 ABD. 1*93 dk). Ben Bir Garip... 09.00 Star Masal ©Kc\ ünde annesıy le birlikte yaşayan ve çoban- lık yapan Keloğlan. bıraz saf olduğu için köy- dekı herkesın eğlence kaynağıdır. Köyünü terkedıp şehre gelen Keloğlan "m başına gelmedık kalmaz. Sırn Gültekin'm yönettığı filmde Rüştü Asyalı, Ül- kü Özen. Fatma Karanfıl başrollerde oynuyor. Buhvorth 10.00 CINE 5 Politik ı (Butoorth) - Senatör Jay Buhvorth. 1996 Ca- lıfornıa seçımlen ıçın aday olan lıberal bir po- lıtıkacıdır Işınde ıddıalı olan Bulvvorth, bırden bıre deprasvona gırer \e kendını öldürmesı ıçın kıralık bir katil tutar. Fakat öldürülünceye kadar, doğru bil- diğı ne \ arsa halka söv lemeve karar v enr. Ancak se- natör Buhvorth. hiç bekiemediğı bir anda âşık olur. VVarren Beatty'nin hem yönetip hem de oynadığı filmde sanatçıya. Halle Berry. Don Cheadle ve Oli- \ er Platt eşlık ediyor (1998 ABD. 107 dk). Karlu. 10.00 GAP TV Duygusal • Içine kapanık orta yaşlı bir adamla. genç bir kız öğretmenin karlı dağda geçırdiklen rutku- lu aşkm öyküsü. 1965'te ölen Refik Halıt Karay'ın romanından Safa Önal'ın uyarladıgı fılmın başrol- lerinde Ayhan Işık, Filiz Akın, Önder Sömer, Avnı Dılligil gıbi oyuncular veralıyor( 1969). MiDionDoDar...10.00 CNBC-e Müzikal (Million Doüar Mermaid) - Film. Avustralyalı yüzücü Annette Kellerman'ın gerçek yaşa- möyküsünden esınlenerek çekilmiş. Esther Wılli- ams filmde çocukluğunda geçırdigi akıl hastalığı- nı yenen ve bir mucıze eseri dünya rekonı kıracak kadar iyi yuzmeyi başaran Kellerman'ı canlandın- yor. Yönetmen: Mervyn LeRoy. Oyuncular: Esther VVıllıams. Vıctor Mature (1952 ABD. 109 dk). Öksüzler 14.45 TRT 1 Dram • Yaşamlan serseriler, berduşlar. dilencıler ara- smda geçen kimsesiz sokak çocuklannın öy- küsü. Ertem Göreç'ın yönetiminde Sezer Inanoğlu. Hale Soygazı, Zeynep Değırmencioglu. Ekrem Bo- ra ve Mahmut Hekımoğlu rol alıyor (1973). Kıhç Bey 15.40 TRT INT Macera • Mafyaya karşı savaşım veren temızyürekli bir gencın öyküsünü konu edinen filmde, Cüneyt Arkın. Perihan Savaş. Bilal Incı ve Nejat Özbek rol alıyor. Yönetmen: Natuk Baytan. Aldanış 17.20 CINE 5 Gerilim ! (Deception)- Brad, yakışıklı, zengın ve bıraz da çapkın bır gençtir. Kadınlann aradığı her- şey onda toplanmıştır Bu nedenle Brad, ıstedıği her kadınla birlikte olabılmektedır. Onun ağına düşen son kadın ıse Jenn adında bir seks bombasıdır. Brad. Jenny ile bir süre hoşça vakıt geçinr fakat daha son- ra genç kadının odaarkadaşı Yuki ile tanışır. Bır Ja- pon olan Yukı, Brad'i derinden etkilemıştır öyle kı çapkın genç adam sonunda aşık olur... Yönetmen: Masashi Nagadoı. Oyuncular: Adam Baratta, Vic- toria Silvstedt, Jennifer Tung (2001 ABD. 120 dk). Aylşığında™ 17.30 StarMax Duygusal Birbırlerinı delıler gıbi seven. ama kişıliklen. yaşama bakjş açılanyla çok a>Ti olan iki gen- cin aşk öyküsü. Yönetmen: Veli Çelik. Oyuncular: Aydan Şener, Toprak Sergen, Aslı Seçkın. AniTehlike 18.05 tv8 Macera (The Ipcress File) - Mesleginı pek sevmeyen ve zorla ajan olan Harry Palmer "Soğuk Savaş dönemı"nde iki bilim adamınm ortadan yok oluşu- nu araştırmayabaşlar. Batılı bilim adamlan. Demir- perde adına görev yapan ajanlann elıne düşmüşler ve çok gızlı bılgıleri almak ıçin 'beyinlen yıkanmak' istenmektedir. Kendi usulleriyle ışe gırişen Palmer'ı ipuçlan lngilız Gizli Haberalma Teşkilatı'na kadar götürür. Yönetmen: Sıdney J.Furie. Oyn: Micha- el Caine. Nigel Green (1965 Ingiltere. İ08 dk). 21.15/Star/Kaçaklar 21.50/TRT 2/Pamuk... Aynntı yanda Ayrıntı yanda Gunfıghter 22.00 CNBC-e Macera ©(Gunfighter) - Şarkı söyleyerek para kazan- mak için vahşi batıya gıden bir genç. bu yer- de yaşlı bir adamdan başka kimsenın olmadığını görür. Yaşlı adam bir şarkı söylemesi halınde ona \ahşı batının en hızlı silahşörünün öyküsünü anla- tacağını söyler. Yön: Christopher Coppola. Oyn: Robert Carradine. Martın Sheen. Clu Gulager. Korku Bayramı 23.15 Kanal D Gerilim /77\ (Hallo\ven H20)- Laune. 20 yıl sonrayine kor- vi/ kunç Michael Myers ile karşı karşıya geliyor. Laune Strode 20 yıl önce başına gelen felaketler- den kurtulmak ıçin kendinı ölü olarak göstenp kim- lığını degıştırmiş ve yaşadığı kasabayı terk etmiştir. Fakat Michael Myers'ın onu yok ermek ıçin kurdu- ğu planlan engelleyemez. Laurie. Keri Tate takma adı> la 17 yaşındakı oglu John ile küçük bir kasaba- da yaşamakta ve özel bir okulda ögretmenlık yap- maktadır. Tek sırdaşı olan Will, okulun rehberlik danışmanıdır. Yirmi sene sonra Michael Myers tek- rar hayatına gırer. Yönetmen: Steve Mıner. Oyun- cular: Jamıe Lee Curtıs. Josh Hartnett, Adam Ar- kın, Mıchelle VVılhams (1998 ABD. 85 dk). Michael Angel 24.00 CNBC-e Gerilim (Michael Angel) - Esrarengız bir cınayete kur- ban gıden kardeşının katillerini bulmak için es- kı bir dedektıf olan amcasının da yardımlanyla araş- tırmalara başlayan rahip Michael Kıllan bir sure sonra ahlakı bir ıkileme düşer. vicdanıyla hesaplaş- mak zorunda kalan Kıllan ıntikam duygusunun her- şeyden ağır basrığını anlar... Yönetmen: Willıam Gave. Oyuncular: Dennis Hopper. Rıchard Gneco. Bridget White (1998 ABD. 90 dk). Hükûm 01.00 Show TV Macera ı (Judgement) - Chelsea. Los Angeles'ta vaşa- \an bir hakımdir. Kimsenm kanunlan ve baş- kalannın hayatlannı önemsemeden yaşadığı bir şe- hirde yargıçlık yapmak Chelsea gıbi bir kadın ıçin hiç de kolay degildir. Musıco ıse 16 yaşında Latın kökenli bir çocuktur ve >erel bir çete olan Locos'a kahlır. Bir çatışma sırasında genç adam. eline tutuş- turulan silahla ikı kişiyı öldürür ve kendıni mahke- mede bulur... Yönetmen: VVillıam Sachs. Oyuncu- lar: Elhott Gould, Emilio Crovv (1989 ABD, 85 dk). Takari Köprüsü 02.00 Flash TV Dram ©(The Bridges at Toko-Ri) - Mark Robson'un yönetmenliğıni üstlendiğı film. Kore Savaşı -ırasında bir jet pilotunun yaşadığı dramı konu alı- yor. Oyuncular: William Holden, Grace Kelly, Mic- Lev Roonev (1954 ABD. 103 dk.) Yabancı YerliIzleyin Orta Değmez "Pamuk Mary", Alexandra Viets'in aynı adlı oyunundan sinemaya uyarlandı Sömürge sonrasıHindistan TRT 2 21.50 Pamuk Mary - Cotton Mary / Yönetmen: Ismael Merchant / Oyuncular: Greta Scacchi, Madhur Jaffrey, James VVilby, Sarah Badel /1999 ABD- Fransa-lngiltere ortak yapımı, 123 dakika TV Ser\isi - Rekin Tek- soy'un hazırlayıp sunduğu "Sinema ve Edebiyat Kuşa- ğı"nda Akxandra Viets'in aynı adlı oyunundan sine- maya uyarlanan "Pamuk Mary" gösteriüyor. Filmin gösteriminden önce Teksoy, Prof.Dr. HarunMufluav ile bir tanıtım söyleşisi yapa- cak. "Pamuk Mary", Hindis- tan'da Ingiliz ve Hint kim- liklerinin çatışması üzerine kurulu. Hindistan yüzyıl- larca sonra Ingiliz sömür- gesi olmaktan çıktığında, burada doğup büyümüş In- giliz kökenliler, vatanlan bildikleri bu ülkeyi terk et- memişlerdi. Öte yandan ki- mi Hintliler de sömürgeci- lere ve onlann kimliklerine öykünmeyı sürdürmüştü. Filmde olaylar 1954 yı- lında, Malabar kıyısında geçer. Bir BBC muhabiri- nin kansı olan Lilly bir ço- cuk dogurur. Ne varki do- ğan bebek pek sağlıklı de- ğildir. Üstelik anne de dep- resyon geçirdiği için çocu- ğa süt verebilecek durumda degildir. Doğumun yapıldı- îki mahkumun özgürlüğe kaçışı Star 21.15 Kaçaklar - Fled / Yö- netmen: Kevin Ho- oks / Senaryo: Preston A. White- more / Oyuncular: Laurence Fishbur- ne, Stephen Bald- win, Salma Hayek, Will Patton, 1996 ABD yapımı, 92 dk. TV 7 Servisi - Birbirine zincirle bağlı iki mahk- mun özgürlüğe kaçış öy- küsünü, kimbüir kaç kez seyrettik şimdiye kadar. Kramer'in Tony Curtis ve Sidnev Poitier'le çektiği "Kader Bağlaymca" dan (1958) sonra canı sıkılan sık sık aynı senaryoya baş- \oırdu. Bu kez de film, nefes nefese bir takip sahnesıy- le başlıyor. Kahramanlan- mızdan beyaz fırarinin adı Dodge (Baldvvin); yeni ye- ni tanışhğımız bir hırsız ti- pi olan Hacker yani bilgi- sayar sistemleri ile oyna- yıp kendi adma haksız ka- zanç elde eden kişi. Diğe- ri de zenci bir polis Piper (Tishburne); çok farklı bir görev nedeni ile altı yıl ha- pis cezasma çarptınlmış. Onlan polisten başka ta- kip eden bir dolu tip var; Dodge bankanın hesapla- nna girip milyonlarca do- lan kendi şirketinin hesa- bına çekerken farkında ol- madan Küba mafyasının canını yakmış, bir de onla- nn sırlarını disketlere ak- tarmış; Piper ise çok şey bildiğinden keskin nişancı Schiller'inhedefi. Tüm film boyunca ka- çaklar Georgia ormanla- nndan Atlanta sokaklann- da devam eden bir kovala- maca içinde; cinayetler, havaya uçan otolar, satıl- mış polisler, çıplak kadın- lann şov yaptıklan gece kulüpleri, motorsikletler ve eski bir polisin iyi kalp- li kansı gibi beylik figür- lerle yeni olan hiç bir şe> yok filmde; ama yıne de eğlendirici bir yapım. Bil- gisayar hırsızının yan bi- lim adamı ya da yüzü sivil- ce dolu, yüksek numaralı gözlük kullanan biri yeri- ne sıradan bir genç şeklin- dekullanılması ilgınç; po- lis tiplemesı ise yine kla- sik; az konuşan, kas zengi- ni, karizmatik bıri. Bald- win ailesinden Steph«ı, en azından ağabeyleri kadar yetenekleri olduğunu ka- nıtlarken Fishburne vasat bir oyunculuk sergıliyor. Pazargecesini. adrenah- ni yükseltecek bir fılmle geçirmek isteyenlere... BakhNin aiksinin en kûçükferdi, Stephen Bakhvin, en az ağabeyleri kadar yetenekli olduğunu kanıtln or. Hilmi Yavuz konuk oluyor TV Servisi - Doğan Hızlan, "Karalama Defte- ri"nde bu hafta şair ve yazar Hilmi Yavuz" u ko- nuk ediyor. Yavuz programda, son kitabı "Buda- lahğın Keşfi"ni anlatıyor. Edebiyat eleştirmeni Fiisun Akatn ise, Yavuz'un kitaplan ve yazdıklan üzerine düşüncelerini anlatıyor."Karalama Defte- ri rı nde aynca, Ihsan Yümaz, yazar Ke\t>rk Kir- koryan'ı ağırlıyor. • CV7V Türk, 21.10 Anayasa tartışmaları TV Servisi - AK Parti'nin tek başına başına iktida- ra gelmesi ile değişen dengeler, Mehmet Soysal'm sunduğu "Başbaşa" programının konusunu oluş- turuyor. Soysal, konuğu gazeteci-yazar Cengiz Çandar ile "AKP'nin 363 miDervekili ile mecHse girişi Türkiye'ye istikrar getirecek mi", "Anayasa- nuı 76. ve 109. maddeleri degişecek mi" gibi pek çok önemli soruya cevap anyor. • TGRT, 12.30 Müzikle içiçegeçen 30yıl TV Senisi - Türk pop müziğinin "Minik serçesf Sezen Aksu'nun müzikle içiçe geçen hayat hikayesi, Nebil Özgentürk'ün hazırlayıp sunduğu "Bir Yudum İnsan" da ekrana geliyor. Ünlü sanatçı programda, milyonlarm dilinden düşmeyen şarkılannm, bestelerinin ilginç ve unutamadığı öyküleri ile aşklannı ve özel yaşamını anlatıyor. • a/v, 14.25 ğı hastanede çalışan ve ba- basının bir îngiliz subayı ol- duğunu iddia eden Pamuk Mary adlı bir kadın bebeğe yardımcı olmak ister. An- nesine haber vermeden ço- cuğu, süt annelik yapması için kız kardeşine götürür. Pamuk Mary giderek Ingi- liz ailenin yaşamında daha ağırlıklı bir rol oynamaya başlar. Film, sömüren ile sömürülen arasındaki sev- gi ile nefretin içiçe geçtiği duygusal üişkiden yola çı- kıyor. Sömürge dönemi ön- cesinin, sömürge dönemi- nin ve sonrasının Hindis- tan'da yol açtığı çelişkilere ve bu arada ırk ayrımcılığı- na değiniyor. Bunun için de şeytani tuzaklar kurmakta hiçbir sakınca görmeyen bir kadın kahramandan yarar- lanıyor.Pamuk Mary'nin çılgmca da\Tanışlan, bi- ri Ingiliz biri Hintli iki kadın arasındaki uçuru- mun ne denli derin oldu- ğunu \iirguluyor. James Ivory'nin fılmlerinin ya- pımcıhğını üstlenmekle ünlü Ismael Merchant bu kez yönetmenlik yapı- yor. Hemen belirtmek ge- rekir ki, Merchant' ın yö- netmenliği James Ivory'nin yönetmenliği- nin bir kopyası sanki. Kocası pek ortalarda gö- rünmeyen Ingiliz anne- de Greta Scacchi her za- manki gibi düzgün bir oyunculuk çıkartıyor. Ama asıl Pamuk Mary'i canlandıran Hindistanlı oyuncu Madhur Jaflrey görül- meye değer bir oyuncu- luk örneği veriyor. BBC muhabiri kocayı canlandıran James VM1- by'nin rolü ise çok kısa. TKT2 14.10 'Sözün Büyüsü' TV Senisi - Prof.Dr. Talat Haunan, Prof Dr. Erendiz Atasü ve Dr. Mustafa ŞerifOnaran'ın birlikte sunduklan "Sö- zün Büviisü" kısa bır aradan sonra tekrar ek- rana geliyor. Programa bu hafta devlet sanatçısı A>1en Gökçer konuk oluyor.Gökçer, yüzyılı- mızın önemli şairlerinin şiirlerini yorumluyor. Tv PROGRAMLARI 10.40 Pazar Panorama 11.25 Belgesel: Buyük Kedilenn Gunluğü 11.55Turkıye 2. Lıg Futbol Karşıiaşması. Sakaryas- por-B B Ankaraspor 13.55Damak Tadı 14.15 Fasıl 14.25 Meddah 14.45 Yerii Film: Öksüzler 16.15 Ifta- ra Doğru 16.45 Tele Pazar 18.00 Haber 18.05 Merak- lısına 18.35 Çocuk Deyıp Geçme 19.05 Dızr. Bizım Evın Hallerı 19.55 Ispanya Lig Maçı: Real Madnd-Real So- cıedad 21.50 Dızı: Çıçek Taksı 22.50 Dızı: Mihnban 23.45 Spor Stüdyosu 01.25 Yabancı Film: Dedektif Morse 03.35 Gezelım Gorelim (0 212 490 43 00). 11.10 Yannın Dinamıkleri 11.55 Hava Durumu 12.00 Haber 12.10 Pazar Soy- leşıierı 13.10Şiir... HerZaman 13.25 Re- sim Sevincı 13.55 Hava Durumu 14.00 Haber 14.10 So- zun Büyusü 15.00 Haberler 15.05 Yarım Elma Gönul Alma 15.40 Sınema Rehberi 16.10 Internet TV 16.55 Hava Durumu 17.00 Haber 17.10 Spor 18.00 Haber 18.10 Spor 19.00 Haberler 20.00 Anılarla Müzık 20.30 Okudukça 21.00 Haberler 21.10 Bır Manınız Yoksa 21.50 Yabancı Film: Pamuk Marry 00.00 Pazar Kon- serı 01.10 Heyecan Tutkunları (0 212 259 72 75). 07.00 Köyümuzde Şenlik Var 07.35 Di- zi: Hacı Arif Bey 08.30 TV Dershanesi 09.30 Oyun Oyun İçinde 10.00 Yerli Film: Karlı Dağdaki Ateş 11.30 Spor Sayfası 12.00 Turkü Pınan 12.30 MuzafferSarısözen Belgeseli 13.00 Dizi: Kaynanalar 14.00 Çeyiz Sandığı 14.30Yıbo'lar Yanşıyor 15.00 Şans Yıldızı 15.30 Turkülerımiz 15.45 Yannın Dinamıkleri 16.30 Halkalı Şeker 17.30 Dunden Bugüne 18.58 Istiklal Marşı ve Kapanış 18.59 TRT-3 Açılış 19.00 2002 VVİmbledon Tenıs Turnuvası) 20.30 MUM Koleji-R. Fındıklı Erk. Voleybol Ligı Karş. 21.30 VVİmbledon Tenıs Tumuvası 24.00 Kapanış. 12.00 Öğretmenler İçın-Öğretmenler- le i letişım 12.30 Bır Solıst 12.50 At Ya- rışları 16.30 Yarış Magazın 17.00 Türk Müziği Günleri 18.00 MKE TSM Korosu 18.30 TSM Stüdyo Konserı 19.40 Beraber ve Solo Şarkılar 20.10 Bır Besteci 21.20 Ah Bu Şarkılar 22.30 Diyanet Saati 23.30 Türküler Bızı Soyler 00.00 Bir Dilden Bir Telden OI.OOAIIıTurnam 10.40 Pazar Panorama 11.25 Bir Göç Hikayesi 11.55 Türkiye 2. Lig Futbol Karşıiaşması: Sakaryaspor-B.B Anka- raspor 14.00 Dızı: Kocum Benım 14.55 Hukuk Reh- beri 15.40 Yerli Film: Kılıç Bey 16.53 Iftara Doğru 17.23Tasawuf Müziği 18.05 Mutluluğun Anahtarı Ku- çuk Şeyler 18.40 Sokak Öyküleri 19.10 Almanya'dan 20.00 Haberler 20.20 Spor 20.30 Dızı: Mihnban 21.20 Dizi: Çıçek Taksı 22.15 Saz Tar ve Gıtar 23.00 Pazar Söyleşılen 23.45 Spor Stüdyosu 01.35 Vaziyetler 07.00 Çizgi Film Kuşağı 09.35 Dı- zı: Mahallenın Muhtarları 10.45 Hanka Pazar 13.00 Gün Ortası 13.30 Baş Tacı 14.25 Belgesel: Bir Yu- dum insan 15.30 Yerii Film: Duvak 17.05 Direklerarası Show 18.15 Müjdat Gezen'le Pazar Şölenı 19.30 Haberler 20.15 Spor Haberlerı 20.20 Reytıng Hamdı 21.40 Dizi: Ye- terAnne 22.50 G.A.G 23.35 Magazın Keyfi 01.05 Geceya- rısı Haberleri 01.15 Homed- rom 01.45 Habercı 02.20 Uzaklar 02.50 Gecenin Için- den (0 212 354 30 00). 06.30 Yerli Film: Uçurumdaki Kadın 08.30 YabancıRlm: Heıdı 10.30 Yerli Film: Kuşçu 12.15 Sinyal 13.00 Pazar Süprizi 14.30 Yerli Film: Boş Beşik 15.00 Evliyalar 17.00 Yerii Film: Ol- maz Olsun 19.00 Show Ana Haber Bulteni 19.45 Spor Sayfası 20.50 Maraton 22.00 Pazar Keyfi 23.45 Lıg Pazan 00.30 Haber Hattı 01.00 Ya- bancı Film: Hüküm 03.00 Ev- liyalar 03.30 Ayşe Özgun Her Gün(Tekrar)(027235507 01) 07.00 Tatıl Sabahı 08.30 Çocuk Kulubu 09.40 Çızgi Film Kuşa- ğı 11.20 Artı Moda 12.00 Evm Evim Guzel Evım 12.30 Ailem ve Yaşam 13.00 Grafi2000.Co- medy 14.00 Haber 14.05 Dizi: Zeyna 15.00 Pazar Magazin 16.00 Dunyanın En Komık Hay- vanları 16.50 Iftar Vaktı 17.10 Çarkıfelek 18.30 Dızı: Bız Size Aşık Olduk 19.30 Ana Haber Bültenı 20.20 Spor 20.30 Şa- hane Pazar 22.15 Dızı: Hasta- yım Doktor 23.15 Yabancı Film: Korku Bayramı 01.00 Gece Haberlerı 01.10 Keşrtler Atlası 02.00 Dızı Erken Baskı 02.50 Yabancı Film: Zaferin Bedeli (0 212 215 51 11). 10.30 Apron 11.00 Haberler 11.10 SağİKh Beslenme 11.30 Mıcrosoft ü- fe 12.00 Haberler 12.05 Eko Diyalog 13.10 Enerji Forumu 14.00 Haberler 14.10 Basket- bol Panorama 15.00 Haberler 15.10 Olıpsmotor Spor 16.00 Haberler 16.10 Futbol Aktüel 17.00 Haberler 17.10 Avru- pa'dan Futbol 18.30 Perfor- mans 19.05 Goodyear Ra- cıng 19.30 NBA Jam 20.00 Haber 20 20.35 Spor Haber- leri 21.05E-D6nuşüm21.30 Intematıonal Herald Tribune 22.05 Futbol Pazan 23.05 Vı- deo Lig 00.30 Futbol Mundı- al (0 212 335 00 00). 07.00 Çızgi Film Kuşa- ğı 09.00 Yerli Film: Star ^' r ^ a r 'P Keloğ- lanım 11.10 Paparazzı 13.00 Haberler 13.10 Bır Sev- da Masalı 14.10 Dızı: Çarlı 15.00 Yerli Rlm: Delisin 16.50 Iftar Saatı 17.00 Yerti Film: Süt Kardeşler 19.30 Haber 19.45 Ibo Show 21.15 Yabancı Film: Kaçaklar 23.15 Telegoi 02.10 Yarışma- BBG 02.45 Yerli Film: Ölmeyen Aşk 04.30 Soz velşık (0 212 448 80 00). 07.30 KralTVMü- zık Programı Ya- yını 17.30 Yerii Film: Ay Işığında Saklıdır 19.00 Dizi: Kayıp Dünya 20.00 Ana Haber Bulteni 20.40 Bır Demet Tıyatro 21.45 Spor Magazın 23.00 Yabancı Film: Özel Tim00.30 Kral TV Müzık Programı (0 212 448 80 00). 08.30 Şımdı Reklamlar 10.35 Özel Sektör 11.05 Kafe Sıyaset 12.05 Sesler ve Renkler 13.10 Frekans 14.10 Avrupa'dan Futbol 15.10 Pıvot 16.10 Spor 17.10 Superüge Ba- kış 18.15 Maç Başlıyor 19.05 Finans Analız 19.30 3. Ku- şak 20.30 Spor Haberleri 21.10 Karalama Defterı 22.10 CNN Turk Perspektif: Tek Başına iktıdar 23.05 Süper üg Pazar 23.30 Frekans 00.10 Spor (0 212 478 50 00). 07.05 Yabancı Film: Badlanders 08.00 Ha- ber Program 10.00 Yerli Film: Şoför Deyip Geçmeyin 11.30 SKY 12.00 Haberler 12.05 Pazar Onikı 13.00 Haberler 13.30 CV8 14.00 Haber 14.05 Packshot 15.05 Arjantın Lıgı 16.00 Haberler 16.05 Kerem Gorsev ile Caz 16.35 Erkan Tan ile Sulta- nahmeften 17.05 Haberler 17.25 Spor 17.35 Lacıvert 18.05 Yabancı Film: Ani Tehlike 20.00 Haberler 21.00 Belgesel 22.00 Spor Gazetesı 01.00 Haberler 01.05 Packshot 02.10 Yıldızda Sohbet (0 212 288 51 52). 07.20 Yabancı Film: Leopar 10.00 Yaban- cı Film: Bulworth 11.45 Yabancı Film: Ora- da Olmayan Adam 13.45 Yabancı Film: Enigma 15.45 Yabancı Film: Kıtap Hırsızları 17.20 Ya- bancı Film: Aldanış 19.00 Belgesel: Yeni Vahşı Dunya 20.00 CINE Haber Bulteni 21.00 Yabancı Film: Jeepers Creepers 22.35 Yabancı Film: Yedi Kız Arkadaş 01.05 Playboy TV (0 212 336 15 15). 07.30 Clıp's 09.00 Klıptomanı 11.00 Kahve l Molası 13.00 Top Ten 14.30 Special We- ekend 16.20 Iftar Vaktı 17.10 Müzık Sepetı 18.15 Sporum 18.40 Darbukator Baryam 19.30 Haber 20.00 Tele Magazin 21.30 Yabancı Film: Gunah 23.00 Flash Gündem 01.00 Gerçek Kesit 02.00 Yabancı Film: Takari Köprüsü (0 212 256 82 82). \ 09.55 Tımsah Avcısı 10.50 Vahşı Doğada Yıl- dızlarla: Wrtopıı Goldberg 11.45 Sıra Dışı Makineler 13.35 Kursk' Bır Denızaltıyı Kurtarmak 14.30 Yalanın Anatomısı 15.30 Doğa- dakı Sığınak 16.00 Tornado 17.00 Vahşı Doğada Yıldızlarla 18.00 Iz Su- renler 19.00 Soğuk Kefen: Sıfırın Al- tında Olüm 20.00 Kozmık Safan 21.00 Tarıhtekı Otopsiler 22.00 Kuçük Dev Adamlar 23.00 Stalıngrad Gazıleri 00.00 Tornado (0 212 288 75 75). 07.00Klasık M üzik 08.30D l z i : Workıng 09.00 The Simpsons 10.00 Yaban- cı Film: Million Dollar Mermaid 12.00 Dızı: Mad About Y- ou 13.00 Dizi. Angel 14.00 NBA 16.00 Kampus 16.30 Dizi: Dharma and Greg 17.00 Dızı: Roswell 18.00 Cybernet 18.30 Info 19.00 Dizi: The Simpsons 19.30 Dızı: Seınfeld 20.00 Dizi: Angel 21.00 Dızı: 24 22.00 Ya- bancı Film: Gunfighter 24.00 Ya- bancı Film: Michael Angel 02.00 Di- zi: Angel 03.15 Dızı: 24 04.00 Dizi: Southpark (0 212 330 01 01). 'FUTBOL PAZARI Haftanın konuğu Trabzonspor teknik d ı rektöaı Samet Aybaba D 13.00 Kobra: Yılanların Kralı 14.00 Meslek Sa- hıbi Köpekler 14.30 Timsah Guncesı 15.00 Kore'dekı Yasak Bolge 16.00 Denız Kurtlan . . . . . . . 1 7 oo Gorıllerle Yaşamak 18.00 Kobra: Yılan- ların Kralı 19.00 Denız Kurtlan 20.00 Kannca Saldırısı 21.00 Kannca Belası 22.00 Olünün Bilmeceleri 23.00 Yaşam Yolculuğu: Evrim 24.00 Savaş Gunluğu: Afga- nistan Sorunu (0 216 428 08 50). 09.30 Haydı Çocuklar 10.30 Iksır 11.00 Dizi: Guneşe Doğru 12.00 Haber 12.30 Başbaşa 13.30 Dizi: Süt Kardeşler 15.00 Dizi: Evımiz Olacak mı? 16.00 Iftar özel Programı 17.00 Sibel Tur- nagöl Show 19.00 Ana Haber 19.50 Spor 20.00 Dızı: Ço- cuklar Duymasın 22.15 Dizi: Sevdım Senı Bır Kere 24.00 Dızı: Gızli Dosyalar 00.30 Gece Haberi (0212 454 56 00). ^VİDEOÜG Okay Karacan Super Lig'de 13 hafta Maçların gorüntüleri ve yonjmları bugün www.nWmsnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog