Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurtyet k ı t a p 1 a r ı AŞK DA GEZER Necati Cumalı Çag Paoriama A.Ş Tmkocagı Cad. \o 39 41 kİtapTTliubû .'41U)CaŞdoau-tsaııbuiTel (212)51401% Cumhuriyel kitap kulûbü CumhuriyeT9.YH.SAYI: 28165 / 500.000 TL KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARL NADİR NADİ (1945-1991) 17KASIM2002PAZAR AKP Genel Başkanı Erdoğan'dan Başbakan'a: Başbakanlık koordinasyon makamıdır Gül' e örtülü uyan'Emanetçisin' mesajı Başbakanlığı Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Gül'e bırakmak zorunda kalan AKP Genel Başkanı Tayyıp Erdogan, açıklamalanyla Gül'ün emanetçi başbakan, kendısınin ise bınncı adam olduğu yönünde net mesajlar verdı. Başbakanlığın koordınasyon makamı olduğunu anlatan Erdoğan, "Süreklı ıletişım ve koordıne halınde olacağız, aksı takdirde sıkmtılar doğabilir" dedi. • 5. Sayfada Acil Eylem Planı AKP'nin, hükümetın ilk 1 yılındaki önceliklerini ıçeren Acil Eylem Planı'ndakı projeler için kaynak göstermemesı dikkat çektı. IMF'yle tekrar masaya oturulması öngörülen plan kapsamında, özelleştırmenin yaygınlaştınlması ve yabancı yatınmlara yeni kolaylıklar sağlanmasının yanı sıra tanm, reel sektör ve ıhracatı destekleyıcı projelenn yaşama geçinlmesi de öngörülüyor. • 5. Sayfada 10 daklkalık görüşme Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından hükümetı kunnakla görevlendırildı. Gül, 10 dakika süren görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın siyası yasaklan kaldınhncaya kadar emanetçi başbakan olacağını ortaya koydu. Gül, "Anormal durumlan normalleştırmek hepimizin görevıdir. Demokratik standartlan yüceltmemiz gerekir" diye konuştu. • 4. Sayfada AKP'de bakanlık yarışı Abdullah Cül kendisine başbakanlık görevi \erilmesinden sonra Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. (Fotoğraf AA) AKP'mn MYK üyelerinin büyük çoğunluğunun adı bakanlık ıçın geçıyor. Gül'ün başbakanlığında kurulacak 58. hükümette ekonomıden sorumlu Devlet Bakanlığf na Ali Coşkun'un, Dışışlen Bakanlığı'naYaşarYakış'ın, Savunma Bakanhğı'na Vahıt Erdem'ın, fçışleri Bakanlığf na Murat Başesgıoğlu"nun getirilmesi beklenıyor. Gül'ün, Sezer'in öneri \e uyanlannı da dıkkate alacağı kaydedilıyor. • 4. Sayfada EĞlTtMtN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILACAK ABDULLAH GÜL'ÜN BAŞBAKANLlGlNIN YANKILARI AKP liderinden türbanayeşil ışık Baykal: Erdoğan daha iyi olurdu Partisinin "Acil Eylem Planf'nı açıklayan AKP liden Erdoğan. l yıl ıçınde ilk \ e ortaöğretımde rehberliğın etkiri duruma getirilerek meslekı ve teknık eğıtıme ağırlık verileceğıni söyledi. Eğitimin önündeki her türlü engelin kaldınlacağını anlatan Erdogan. üniversıtelerin idari ve akademik özerkliğe kavTişmalanriın sağlanacağını ve Yüksek Öğretim Kurulu'nun yeniden yapılandınlacağını açıkladı. "Dokunulmazlıklannkaldınlmasının l yıl içındekı öncelıklı hedeflen arasında olmadığını" anlatan Erdoğan, türban sorununun toplumla uzlaşma ıçınde, acele edilmeden çözüleceğini söyledi. • 5. Sayfada Çok önemlı kararlann derhal alınması gereken bir dönemde bulunulduğunu anlatan Deniz Baykal, hükümeti kurmakla göre\ lendirilen Abdullah Gül'ün "iyı bır seçim" olduğunu belirtirken "Gül'den daha iyi bır seçım, Sayın Tayyıp Erdoğan olurdu. Keşke hukuk problemı olmasaydı da sayın Tayyip Erdoğan doğrudan göreve başlama olanagı bulsaydı"' dıye konuştu. Fransız haber ajansı AFP, Abdullah Gül'ün ılımlı bır şahsiyet olduğunu vurguladı. AP ajansı, başbakanlığa atanan Abdullah Gül'ün, Batı yanlısı ve partisinin önde gelen ılımlı bir şahsiyetı olduğu yorumunu yaptı. • 6. Sayfada Erdoğan'ın KKTC ziyareti Kıbrıs arbk çözülmeli # AKP lıden Erdoğan, kurulmakta olan 58. hükümet adına ikinci yurt- dışı gezisini KKTC'ye düzenledı. Türkiye'nın en önemlı öncelığının Kopenhag Doruğu olduğunu ısrarla vurgulayan Erdoğan, Kıbns ile Türkiye'ye "eşzamanlı üyelık" yo- lunun Kıbns sorununu da çözece- ğıni söyledi. AB Komisyonu'nun genışlemeden sorumlu üyesi Ver- heugen'in sözcüsü Jean-Christophe Filori, Erdoğan'ın açıklamasına tepkı göstererek "Türkiye ve Kıb- ns'ın AB üyeliklerinın farklı şeyler olduğunu" söyledi. • 13. Sayfada Pentagon'un yeni programı Büyük Birader gerçek oluyor 9 Pentagon tarafından terörist saldı- nlan engellemek amacıyla gelıştı- rilen "Tam Bilgi Gözetim Progra- mı", özel yaşama "Onvellvan" bır saldırı olarak niteleniyor ve \oğun eleştinlere maruz kalıyor. Dış Haberler Servisi - Amenkan Sa- vunma Bakanlığı (Pentagon) yetkılılen. terönst faalıyetlen izlemek ıçın mılyar- larca ışlemı tarayacak bırbılgısayarprog- ramıgelıştırildığını bıldırdıler. Pentagon taranndan "Total Information Aware- ness" (Tam Bılgı Gözetim Programı) adı \enlen program, özel yaşama "Orwell- ^ari" bir saldın olarak niteleniyor ve yo- MArkasıSa. 8,Sü. 8'de Taksim Me\danı"na vürümek isteyen gruba müdahale eden polis \aklaşık 40 kişi>i coplayarak ve yerlerde sürükleyerek gözaltına aldı. Savaş karşıtıgösteride 'savaş'çıktı1 ABD'nin olası Irak müdahalesini protesto etmek isteyen Halkevlen ve İstanbul Üniversite Öğrencilen Koordinasyonu üyesi 200 kışilik gnıp, güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle karşılaştı. Polis ile göstericıler arasında yaşanan taşlı sopalı çatışmada 22'si polis, 20'si göstencı, 2'si gazeteci olmak üzere toplam 44 kışı yaralandı. İstanbul Haber Servisi - Beyoğlu'nda üniversite öğrencilen ve Halkevlen üye- lennın gerçekleştırmek istedıği savaş kar- şıtı gösteride olaylar çıktı. Güvenlık güç- len ve göstencıler arasında yaşanan taşlı sopalı çatışmada 22'sı polis, 20'sı gösten- ci 2"si de gazeteci olmak üzere toplam 44 kışi yaralanırken yaklaşık 40 kışı de cop- lanarak ve yerlerde sürüklenerek gözaltı- na alındı. ABD'nin olası Irak müdahale- sini protesto etmek isteyen Halkevlen ve İstanbul Üniversite Öğrencilen Koordi- nasyonu üyesi 200 kışilik grup, Sarmaşık Sokak'ta toplanarak Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Güvenlik güçlen, ellenn- de "Savaşa hayır" yazılı pankart ve dö- vizler taşıyan grubun önünü keserek yü- rümelerine izin vermedi. Sivil polıslerin, MArkası Sa. 8, Sü. 3 'te Flamenko yangmı Bır dans mı, bir yaşama biçimi mi? Bu soru, konu flamenko olunca düşünmeksizin yanıtlanıyor: Yaşam biçimi... Türkiye'de de bu futkuyu yaşayanlar ve paylaşanlar buiunuyor Uzun bir şarkı Onceteri "Bır Başkadır Benim Memiekefim"ı soylemek ıstemedı, şarkı Kıbns Barış Harekâtı'nın ortasına düştu. Ayten Alpman'ın başarı öyküsü. Bugün Cumhuriyet'le birlikte... Çizgilerin dansı Turhan Selçuk'un mizahı bu dünyayı yaşanmaz kılan eşitsizlıklerin, gerıcılığin, yobazlığtn suratına Abdülcanbaz'ın meşhur "Osmanlı tokadı" gibi iner; daha ozgür, daha ışıltılı, daha güieç bir dünyanın kapılarını aralar gönlunuzde Ayşe Emel Mesci'nin yazısı 16. Sayfada Cehennemin ağzı Karadenız Ereğli dünya çapındaki ununu Herakles'ten ve antik çağın efsaneleri ile bezenmiş Cehennemağzı Mağarası'ndan kazanmış olmalı. Deniz Som'un yazısı 7. Sayfada Müzikle devr-i âl Orhan Osman müzık tutkusunun yanı sıra yolculuk futkusunun önüne geçemeymce "Ben gıdiyorum" deyip yollara düşmüş. Balkan ülkelerinden başlayıp Amerika'dan Kazakıstan'a kadar seyahat etmiş. Arkadaşı buzukıyle para kazanmış. Hatice Tuncer'in yazısı 9. Sayfada Otomobil dünyası reugeor yeni modeli Station VVagon'u 3 ayrı motor seçeneği ile Türkiye'de özellikle genç tükericinin beğenisine sundu Hakan Akarsu'nun yazısı 14. Sayfada Yargıya gölge düştü • Adalet Bakanı Çelıkel: Turbye'de yargı bağımsız değıl görüşüne katılmıyo- rum. Çünkü bu çok ağır bıreleştın.Ama, 1982 Anayasası'ndan ıtıbaren \ara bağımsızlığına gölge düştü dıyorum. LE'İ'LA T.ttŞANOĞLlTnun »ö)leşisi • 10. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Yeni Başbakanın Öncelikli Görevleri Yıllardır "Kamoğlan"deyınce Ecevit, "BarajlarKra- //"denılince Demirel. "Sarışın GuzelKadın"üan soz edılınce Çiller akla gelıyor. Bundan boyle "gazoooz" sozcuğu 58. hukumetın başbakanı Abdullah Gül'ü çağrıştıracak. MArkasıSo.8,Sü. l'de ŞiıiMİi moda spor yapmak # Adlan farklı olsa da tüm spor egzersizlerinın amacı kalbın atış hızını arttırarak yağlan yakmak \ e bedensel gücü yükseltmektır. Salonlar canlı bır bedenle yaşamı daha eğlencelı kılmanın yollarmı göstenyor. AYŞE YILDIRIM'ın haberi • 20. Sayfada Irünunuı parah askerleri # Geçen yıllarda sadece şampiyonluğu etkileyecek derbılerde yüzünü gösteren 'tribün terörü' artık Süper Lig'in her sahasmda varlığını hıssettirmeye başladı. Olaysız maç, yok denecek kadar az. ARİF KIZILYALIN'ın haberi • 21. Sayfada Galatasaray'm rekor gecesi # Galatasaray, Trabzonspor'u 2-1 yenip Alı Samı Yen Stadı'nda üst üste 25. maçını kazanarak rekor kırdı. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde olduğu gıbı bu kez Bordo-Mavili taraftarlar maç öncesınde stat dışına çıkanldı. • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kurt, Güvercin, An Bırakırken İktidanı... La Fontaine ustadan aldığımız ılhamla, Uğraştık siyasetteki bır dızı hamla.. Bızim ormanın son 4 yılına damga vuran, Har vurup harman savuran, Kaynakları bitırıp ahalıyi kavuran MArkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog