Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyef k ı t a p 1 a r ı BİRZAVALLISARIAT Salah Birsel V C u u Y V , kitap kulübû (34334ı Cagalogto-kanbul Tel (212)51401 96 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p I a r ı ÖYKÜLER Şükran Kurdakul Çag PaaıimaA.Ş Tikocagı Cad. No 39/41 ^ kitap kulübO '34334i ' C13) 51401 96 79. YIL SAYI: 28164/500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU. YUNUS NADİ (T924-T945J BAffVMZAfl/: NADİR NADİ (7945-7997) 16 KASIM 2002 CUMARTESİ Başbakanlık için Gül ön plana çıktı. Partide çekişme tırmandı AKP zorlu dönemeçteERDOĞAN ÖNERİSİNİSUNDU Gözler Sezer'de # Cumhurbaşkanı Sezer'in, Gül'e "Yann Ankara'da olsun" yönünde mesaj gönderdiğine ilişkın bılgiler partide 'acil zirve" ile değerlendırildi. AKP kulisinde, Sezer'in Gül'e görev vereceğı beklentisi egemen oldu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Ahraet Necdet Sezer, 58. hükümeti kurma görevi verilecek "başba- kan adayını" bugün Çankaya Köşkü'ne ça- ğırıyor. Cumhurbaşkanrnın Istanbul'daki NATO zırvesinde Abdullah Gül'e "Yarın (bugün)Ankara'da olsun" mesajı gönder- diğine ılışkın bılgiler AKP kulisinı gece sa- atlennde hareketlendirdi. Partide, görevın Gül'e venleceğı beklentisi egemen oldu. Abdullah Gül, gece ilerleyen saatlere kadar AKP lıderi Tayyip Erdoğan ile "acil" bır Arkası Sa. 8, Sü. 3 'te AKP lideriTayyip Erdoğan, Cumhurbaş- kanı Sezer ile yaptığı görüşmenin ardın- dan Kocatepe Camii'nde cunıa namazı- nı kıldı. Erdoğan, dün akşam saatlerin- de de Genelkurmay Karargâhı'nda Ge- nelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Öz- kök ile bir araya geldi. (Fotoğraf: AA) 22KOLTUĞA100TALİP Bakanlık yarışı # Bakanlık sayısını azaltacak olan AKP iktidannda makam paylaşımı için mılletvekilleri arasındaki çekişme tırmandı. Geçmişte de bakaniık yapan deneyimh politikacılar etkin bakanhklan istiyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKPmillervekillen arasında, 58. hüküme- tın kabınesindeki 22 koltuk için büyük çe- kişme başladı. 3 Kasım'daAKP lehıne "tu- lum çıkaran" kentler birer bakanlık ister- ken. parti ıçindeki değerlendirmelerde 100 dolayında millervekilinın bu beklentide ol- duğu hesaplandı. AKP'deki ıç çahşmaya gö- re, yenı Bakanlar Kurulu'nun başbakan da- hil 23 makamdan oluşması bekleniyor. 17 ıcracı bakanlığın yanına 3 devlet bakanhğı ve 2 başbakan yardımcılığı eklenmesi tasar- BUZUL GOLLERI SAATLİ BOMBA j Buzul göllerinin erimesı, akıntı 1 yönünde yaşayan binlerce kişi için gerçek bir tehdit oluşturuyor. İnsan enerjiyi ufalayan bir makine mi? \ArkasıSa.8,Sü. l'de DOKUNULMAZLIK ÎÇlN CHP'NÎN GÜCÜYETMİYOR Fadıl Akgündüz şimdilik rahat KamU VİCdam yaralamyor Akgündüz hakkmda dokunulmazhğının kaldınlması için TBMM'ye fezleke gelse bile bunun genel kurula indirilerek oylanması mümkün görünmüyor. Çok sayıda AKP milletvekili için de benzer fezlekeler geleceğine dikkat çekilirken; AKP'lilerin bu dosyalan kolay kolay genel kurula indirmeyeceğine işaret ediliyor. CHP Genel SekreterYardımcısı Mehmet Sevigen, "6 ay içinde dokunulmazlık kalkmalı. Bu, kamu vicdanmı yaralıyor. Dokunulmazlığı uzattığınız müddetçe yeni yeni suçlar işlenecektir ve o zaman kaldınlması daha da güçleşecektir" dedı. TÜREY KÖSE'nin haberi • 4. Sayfada Yaşamın anlamı nedır? Yaşam yalnızca yiyecek bulmak ve çıftleşmek, bir başka deyişle canlı kalmak ve üremekten mı 'baref? Belki de değil... Genel kabul gören bu "biyolojik" açıklamaya, fıziksel başka açıklamalar getirildi. Bugün Cumhuriyet 1e Çevrecilerin laferi Olüm gemisi gerigidiyor # Izmir 2 No'lu Idare Mahkemesi, Aliağa Gemi SökümTesislen'ne getirilen Fransa'ya ait asbest yüklü geminin gen gönderilmesini kararlaştırdı. Greenpeace üyesi Erdem Vardar, '"Karar, yasadışı giren tehlikeli atıklann durdurulması için acil olarak harakete geçilmesi gerektiğini kanıtladı" dedi. • 3. Sayfada İftar sofralan Renkli akşamlar # Yerel yönetimlerin ramazan süresince düzenlediği etkınlikler renkli görüntülere sahne oluyor. Geleneksel Türk müziği eşlığinde kimi zaman turistlerin de katıldığı etkinlikler büyük ilgi çekiyor. Iftar çadırlannın değişmez misafirleri, genellikle ışsiz yurttaşlarla dargelirli çahşanlar oluyor. • 9. Sayfada Protestocunun sesitel örgiiyü aştı Avüstralya'nın Sydney kentinde Dünva Ticaret Örgütü'nün toplantısı için bir araya gelen 25 ülkenin bakanı, ekonominin gelecekteki görüntüsüne şekil vermeye ça- lışırken dışarıda yüzlerce protestocu onlara sesini duyurma çabasındas dı. Günün sonunda ses- lerini du\urmayı başaranlar da oldu. Toplantının yapıldığı binayı çevreleyen tel örgüleri kı- rarak aşmayı başaran eylemciler küreselleşme ve sa>aş karşıh sloganlar attı. ABD bayrağını da yakan eylemciler Başkan Bush'a "Savaş için değil açlık ve yoksulluğu yok etmek için para harca" diye haykırdı. Güvenlik güçleri müdahale edince onlarca eylemci tutuklandı. (AP) Genelkurmay Başkanı 'ndan KKTC de sert mesaj: Ozgürliikten asla taviz verilmez ÖZkÖk KKTC'de BM'nin taraflara çözüm belgesini sunmasmdan sonra düzenlenen KKTC'nin 19. kuruluş yıldönümü kutlamalanna, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök de katıldı. Kıbns Türkü'nün, laik ve demokratik KKTC'de kendi yönetimi altında • güven içinde yaşamaya devam edeceğinı / kaydeden Org. Ozkök, Kıbns Türkü'nün sayısı? fedakârlıklarla elde ettıği özgürlüklerinden askj* tavız vermeyeceğinı vurguladı. • //. Sayfadt Plan hlle ve tuzaklarla dolu KKTC nm Ankara Büyükelçiliği'nce verilen resepsiyona katılan Başbakan Ecevit, BM'nin Kıbns planının KKTC ve Türkiye için "hile ve tuzaklarla" dolu oldugunu söyledi. Genelkurmay Ikinci Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Kıbns planının değerlendirilmesinin aceleye getirilmemesi gerektiğini söyledi. Ecevit ve askerler ile karşı karşıya gelmemeye özen gösteren AKP lideri Erdoğan ise Kıbns'ta eşit, egemen iki devlet oldugunu belirtti. • 11. Sayfada Sezer, Bush'la görüşecek Türkiye, BM belgesine yanıt vermek için yeni hükümetin kurulmasını bekleyecek. Cumhurbaşkanı Sezer, 21-22 Kasım'da Prag'da yapılacak NATO zirvesindeki ikili görüşmelerinde ABD Başkanı Bush ve önde gelen AB ülkelerinin liderlerinden Kıbns konusunda zaman baskısı uygulanmamasını isteyecek. Sezer-Bush görüşmesinde Türkiye-ABD ılışkilennin yanı sıra Irak ve diğer uluslararası konular da ele alınacak. • 8. Sayfada NATO PARLAMENTER ASAMBLESÎ Türkiye yalmz değfl # NATO Genel Sekreteri Robertson, çe\Tesi istikrarsız ülkelerle dolu olan Türkiye'nin yalnız olmadığını kaydetti. NATO çerçevesinde Türkiye'nin rolünün her zamankinden daha önemli olacağını anlatan Robertson, NATO'nun terorizmle mücadelesinde Türkiye'nin bir köprü görevi üstleneceğini ifade etti. Dış Haberler Servi- si - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, NATO'nun Pragda ta- rihınin en kritik geniş- lemesinin gerçekleştiri- leceğini belirterek Tür- kiye'nin NATO'nun ge- nişlemesiyle ilgıli 1999'da kabul edilen "yeni stratejik kon- septi" önemsediğini ve genişlemeyi destekledi- ğini söyledi. Sezer, ABD ve AB'nin askeri yeteneklen konusunda aradaki açığın artması- nın NATO açısından so- run yaratma potansiye- lı bulunduğuna dikkat çekerek A\Tupa'nın as- keri yeteneklerini geliş- tırme konusuna önem vermesı gerektiğini be- lirtti. NATO Genel Sek- reteri George Robert- son da terörle mücade- lede Türkiye'nin yakın MArkası Sa. 8, Sü. 3'te Deniz Baykal Avrupa isteksiz # Varşova'daki temaslannı sürdüren Baykal, îngiltere Başbakanı Blair, Yunanistan Başbakanı Simitis ve Verheugen'le görüşmesinde AB için destek istedi. Baykal, AB çevrelerinin, Türkiye'nin önüne şimdiye kadar söylenmeyen Kıbns, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) ve asker- sivil ilişkilerini getirdiklerini belirtti. I 5. Sayfada Beşiktaş - Denizli Rakipler belli oldu • UEFA Kupası 3. tur kuralan çekildi. Beşiktaş Ukrayna'nın Dinamo Kiev, Denızlispor ise Fransa'nın Lyon takımlanyla eşleşti. Ilk maçlar 28 Kasım'da Türkiye"de oynanacak. MSpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Satış Listesi 1690 yapımı bir saat bugün müzayedeye çıkıyor Osmaıılr ııııı zamanı satılık GUNDEM MUSTAFA BALBAY Milletvekili olamayacağı kesin karara bağlandığı günden beri hazretın AKP'den başbakanlığa kimı "münasip göreceği" tarttşılıyor. Roma yollarında dılı hayli çözuldü. Ama, hazret sır küpü. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'le dün bir görüşme yapacağını uçakta ıçlı-dışlı göruşmeler, şakalaşmalar arasında yakın-uzak çevresinden medyaya açıklamadı. MArkası Sa. 8, Sü.l'de Saat konusunda uzman Antiquorum Müzayede Evi'nın iki gün sürecek açık arttırmasında 618 saat satışa çıkıyor. Rekor kırması beklenen saatlerin arasında Lehler. Avusturyalılar ile Almanlann 1683 yılında 2. kez Viyana'yı kuşatan Osmanlılan yenilgiye uğratmasını anlatan bir saat yer ahyor. Saatin müzayedede rekor kırması beklenivor. 1 22 ayar altından yapılmış olan saatin üstündeki kabartma savaş sahnelerinde, süvariler arasında kıran kırana çatışmalar görülüyor. Saatin ortasında kabartmanın en kalın yeri 7 mm.'lik yüksekliğe ulaşıyor. Kabartmanın görkemi saate altından yapılmış bir cep heykeli izlenimi veriyor. Saat 47 mm. çapında ve çok iyı durumda. ÖZGEN ACAR'ın haberi MArka Sayfada Televole Diplomasi... Türkiye'nin dış konuları için genellikle "Kritik dö- nemde gündeme geldı" denz ama, bu kez gerçek- ten en kritik dönemde en kritik konularla karşı kar- şıyayız. Bugünü ufuk turuna ayıralım... AB ile ilişkilerimızın geleceğıni netleştırecek zirve yaklaşıyor. 58. hükümetin doğumundan önce hare- ketlı günler var ama, bereketi ne kadar, belli değil. MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog