Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

1-3 KASIM 2002 ÇARŞAMBA • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR spor@cumhuriyet.com.tr 19 Şampiyonlar Ligi'nde tur umudunu mucizelere bağlayan San-Kırmızılı ekip gruptaki son maçını Barcelona ile oynuyor G.Sarayyatamamya devam BARCELONA GALATASARAY Puyol Roctemback Dara Ente Tortotera Navofro Gafen Irıesta arrj Geovam Ffapjekna Sarr Bertant (A/ifı Mondragon Süient Aimaguer Hakan Batsta Avhan Bgün Hasan Chnshan BARCELONA (Cum- huriyet) - Galatasaray, yol ayrımında lyı başladığı Şampıyonlar Ligi'nde sen yenılgıler alıp 2 tur umu- dunu mucizelere bağlayan San - Kırmızılı ekıp, (H) Grubu'ndakıö ve son ma- çını bu akşam Nou Camp Stadı 'nda FC Barcelona ıle oynayacak Saat 20 15'te başlayacakmaçı Hollanda- lı hakem DkkVan Egmond yonetecek Maçı Star TV naklen yayımla\acak Ote yandan gruptaki dı- ğer maçta ıse Lokomotıf Moskova Belçıke ekıbı Brugge'u ağırlayacak Ga- latasaray, 97 yılhk tanhın- de bugun Avnıpa Şampı- yonlar Ligi'nde Barcelona ıle deplasmanda yapacağı maçla bırlıkte, Avrupa ku- palannda 177 randevusu- na çıkacak San - Kırmızılılar, bugü- ne kadar Avnjpa kupalann- da yaptıklan 176 karşılaş- mada 65 galıbıyet elde eder- ken 66 karşılaşmadan sa- hadan boynu bükuk aynldı, 45 maçta ıse rakıplenyle yenışemedı Galatasaray, 4vrupa arenasında rakıp fi- lelen toplam 225 kez hava- landınrken kalesınde ıse 258 gol gordu Avrupa Şam- pıyonlar Lıgı'ndekı son ma- çında Lokomotıv Mosko- \a takımına kendı sahasın- da 2 - 1 yenılmıştı GORUŞ / RAUF KILIÇ G.Saray Ozüne Dönüyor Fatıh Tenm'ı dıkkatle ızleyenleronun bu yıl dahadurgun, daha duşuncelı, oyunculara karşı daha daha yumuşak ol- duğunu fark etmışlerdır Ne olmuştu, acaba eskı heyecanı- nı mı yıtırmıştı'? Hayır 1 Aksıne daha buyuk hedeflenn peşındeydı Hedefi de aklı da, zamanının onemlı bolumu de 'a/tyapı'daydı Bu- yuk ekonomık knzler, yabancı - yertı oyuncu transfenndekı sıkıntı ve karmaşa Galatasaray'ın yuzunu ozune çevırmıştı Fatıh Tenm gelır gelmez PAF takım hocası ve çok sevdı- ğı B.Metin e 'Artıkprofesyonel takım çalıştırma zamanı gel- dı dedı O daıkıncı hgde YBosna Kulubu'ne teknık dırek- tor oldu ve profesyonel çalıştırıcı yaşamına başladı B Me- tın yenı takımına Galatasaray'dan oyuncular ıstemış, Fatıh Hoca da onu kırmayarak hem de oynayıp pışsınler dıye Eyüp (Ulusal umıt) Rasim, Recep, Gökhan, Nıhat ve ka- lecı Ersoy gıbı bırbınnden değerlı oyuncuları çok duşuk pa- ra karşılığı vermıştır Altyapı koordınatoriuğune eskı takım arkadaşı ve çok ınan- dığı Alı Yavaş ı getırdı PAFtakımııse ıkıncı ve uçuncu lıg- lerde takım çalıştırarak olgunlaşmış Bırol Yalçın a verdı Alt yapının dığer gnjplannda da degışıklığe gıttı Heyecanının kalmadığına ınandığı hocaları gonderdı Izleme grubu oluş- turdu ve başına da K.Metın'ı (20'sınde sakatlanıp futbolu bırakan şanssız Metin Çekıçter) getırdı IstanbuPun butun semtlennde oyuncular ızlenmeye başlandı Yeteneklı olup da takımda yer bulmayan oyuncular ıçın pılot bolgeler ve takırnlarbelırtendı Boylece bu oyuncular hem Galatasaray'da antrenman yapıyor hem de pılot takımlarda (amator lıg ta- kımı) oynayıp hazır kalıyorlar Gelecek gormedıklen bırçok oyuncu kımın yegenı kımın oğlu olduğuna bakılmaksızın gonderıldı Aralannda eskı yo- netıcı ve kulube yakın kışılenn çocuklannın da olduğu bu ayık- lama ışı kımılennı saşırrtı ıse de bu durum Fatıh Tenm ve Ali Yavaş'ı çok net anlatan bır tutumdu Onlan lyı tanıyanlar- dan Abdurrahim Albayrak bıle oğlunun çok sevdığı Gala- tasaray dan gondenlmesıne tepkı gostermemış demek kı oyle olması gerekıyormuş' dıyerek olaya destek vermıştı Herkes Fatıh Tenm'ın bır surpnz yaparak PAF takımdan bır ıkı oyuncuyu her an A takımda oynatabıleceğını soyie- mesne karşın ılk ve asıl beklentıler 1986-87 doğumlu grup- tan ve hocalanndan Bu 14-16 yaş grubunun başında Za- fer Koç var Zafer Hoca da dığerlen gıbı Galatasaray altya- pısından yetışmış A takımda ve Anadolu da 1 ügtakımla- rında oynamış genç bır Galatasaraylı Takımının hemen hepsı B Genç ulusal takımda oynuyor Çocuklara bır dost gıbı davranıyor, çok dısıplınlı ve kım olursa olsun torpıle ge- çıt vermıyor Yerlı ve yabancı transferdekı yanlışlar ve sezon başı ça- lışmalannı engelleyıcı turlu sebeplerden oluşan knze rağmen (ulusal takım oyunculannın geç katılımı, konsantrasyon ek- sıklıklen gıbı) Galatasaray'ın altyapısındasessızve humma- lı bır şekılde doğru ışler yapılıyor Karşılığını da hem G Sa- ray hem Turk futbolu hem de ekonomılen gorecektır Ga- latasaraylıya duşen gorev de başkan Ozhan Canaydın'ın yapttğı gıbı Tenm'e sonuna kadar destek vermektır Basketbol Avrupa Ligi Ülker, Slask önünde Spor Ser\isi - Basketbol Erkekler •\\rupa Lıgı (C) Grubu"nda>eralan Ulkerspor. 6 maçında bugun deplasmanda Polonya"nın Idea Slask \\ roclau takımı>- lakarşılaşacak Wroclaw ken- tındcTSl 19 0O'dabaşla\a- cak rıaç TV 8 "den naklen ya- yımlınacak Erkekler Avru- pa Şjnpı\onlar KupaM Gu- ney KonferariM (B) Gru- bu'nJa ıse Pınar Karşıvaka. Bulgarıstan ın Yambolgas Yanbolu takımı\la Yanbo- lu"da 18 OO'da karşı karşıya gelecek Bavanlar A\rupa Kupası Guney Konferansı (C) Gru- bu"nda Erdemırspor, 4 pu- anlayenılgısız lıderolan Al- manya'nın Ano Lıosıa Bas- ketball takımını Karaderuz Ereğh'de 18 OO'da ağırlaya- cak (AlGrubu'ndamaçek- Mgı \ e 1 puanla son sırada \e- ralan BOTA.Ş Spor ıse. dep- lasmanda 4 puanla şenılgısız lıder olan Israıl'ın Maccabı Ramat Chen Blıch takımı>- la 18 30'da karşılaşacak FİKRET DAĞLIOĞLU 1. KOŞU: F: \natolıan D , P: ColdFace(8) PP: tron Co- rt(3), S:Denk\ra(l) 2. KOŞU: F: Donanma {") P: Rıklelı(6) PP:Boksor(ll) SHurbev (2| \ KOŞU: F: Deprem (1) P: Ser- t? (7) PP:Kocareıs(5) S: Aiatepel-4) 4.KC<ŞU: F: \tr Yolalan(5) P: Si5hı(ll)PP:Mıhnşah(10) SClassıcBeau(I) 5.K*ŞU:F:BeIkız(3) P: Son P'de (4), PP: Sebat (1) S: Onduzbey(lO) 6. KC-jl': F: Hİgh Classıc (3), P: Nr Erdem (5), PP: Bevaz Şmşek(I),S:Slug(l1)' 7.KOŞU: F:\er\al(l) P: Re- srpın (12) PP: Kızılmurat ('ı S:Nazım(8) 8. KOŞl: F:\igilante (7) P: Doeuerı2) PP:Hıcazkar(9ı. S:4rteka(l) 9. KOŞU: F: \lacaka\a (2), P: A.ltındamla(18), PP: Crazy Lız(lı.S:^ğadenı$(3| SS: FastBreak{14) 10.KOŞU:F: A\dınhan(5),P: Alp Tony 111) PP: Lıttle Rascle(7') S:Gedız(16| Gunun Ikilisi 8 Koşu 7 2 Çıfte Bahis: 1 Çıfte 7 7 Tabela Bahis: 2 18 1 3 14 ALTILI GANYAN 3 4 1 3 5 1 7 12 7 8 15-16 2 5 18 1 3 STAT NAU CAWP • HAKEM DİCK ıto. EDMOND* SAAT 2015 • TV İNTERSTtö G. SARAY TEKNtK DtREKTÖRÜ TERtM: Umudumuz bitmedi Bareelona'ya inen G.Saray kafilesine taraftarlar büyük ilgi gösterdi BARCELON \ (Cumhuriyet) - Teknık dırektor Fatih Terim. G Saray'ın, Barce- lona ıle bugun oynayacagı Şampıyonlar Li- gı maçı oncesı du2enledığı basın toplan- tısında, "Kazanmak için her şeyi dene- yeceğiz''dedı Sahaya mutlak kazanmak ıçuı çıkacaklannı soyleyen Tenm, "Gro- ba i\i başiadık. 4ncak öst üstc puan ka- yıpJanviabu a\antajı yitirdıL \ncak umu- dumuz bitmedi. Beninı olduğum verde bövlebir şe>eizin v«rrnera"dı\e konuştu Tenm, Umit Davala. t mit Karan. Em- re'yı kadroya almamasıyla ılgılı olarak "Operasjona mı gittiniz?*' sorusuna. "Sakaüık ve formsuzluğu olan arkadaşla- nmız var. Önemli olan sahava kimin çık- tığı d e p . 11 kişiyle mücadele edeceğiz. Barcelona da prestij ıçin mücadele edecek. Onlar da saha>B 11 kişi çıkacak ve kazan- mak iste>ecek* \anıtını \erdı Dun sabah saatlennde > aklaşık 3 5 sa- at suren yolculuğun ardından Bareelo- na'ya ınen San - Kırmızılı kafileye Ispan- yol basın mensuplan ve taraftarlar yoğun ılgı gosterdı. Basın mensuplan. Ispanyol- ca bılen kalecı Mondragon ıle roportaj yaparken, Ispanyol ve Turk taraftarlar da sporculardan ve teknık hevetîen bol bol ım- za aldılar Galatasaray kafılesını taşıyan Kıbns Turk Havayollan'na aıt uçagın per- sonelı, San - Kırmızılı rutbolcularajest ya- parak bır pasta kestı Ispanyol ekıbı. kar- şılaşmaya ılgıyı arttırmak ıçın bugünku karşılaşmayı 14 yaş altı taraftarlann ucret- sız ızleyeceğını bıldırdı Van GaaTdan geri adrnı Barcelona'nın Hollandalı Teknık Dı- rektoru Lıus Van Gaal daha once oynat- mayacagını soyledığı Kluivert Savioia. Mendiata ve Chawi gıbı yıldızlan kadro- ya aldı Japon desteği Tokyo'da yaşayan Rumiko Goto adlı G.Saraylı taraftar, Barcelona karşılaşma- sını ızlemek ıçın de tspanya'y a geldı Go- to. "Y ıûarönceTürkive''de vaşarken spor- la fazia ügilenmezdım. \ncak Turk İ lu- sal FurboJTakıniLJaponya'davapüğ) maç- larda buy uk hay ranlık kazandı. Ben de o maçlarda ızJediğım Ergün \e Hasan'ı çok se\ dim. Bu nedenle tatilimi Turkiye'dege- çirmek için İstanbul'a gekJim" dedı. Sampiyonlar Kupası Telekom Avrupay yı seviyor Türk Telekom: 73 Levski Sofya: 65 S.\LON: Aıaturk HAKFAILER: Y Raınısch (İsrail) (6), B Badıla (Romama) (6) Tt RK TELEKOM: Emre (2), Bekır (3) 7, Can (4)10 Jurko\ıç (7)22, Ellıs (7)22, Umut<4)2 Carr(5)10 LEVSKİ SOFYA: Stuart (4)8, Nmchev (6)14 Bozo\ (6)16. Mladeno\ (4)6, Dı- mıtro\ (5)14 hanovıç (3)3, Joseph (2), Tüe\ (3)4 l.PERİYOT:/S-/9 DEVTIE:35-33 3 PE- RtYOT: 22-18 5 F4UL: 31 32 Mladenov (Levski Sofya) ANKARA (Cumhuriyet) - Erkek- ler Avnıpa Şampıyonlar Kupası Gu- ney Konferansı (B) Grubu'nda mü- cadele eden Turk Telekom, Bulgans- tan'ın Levski Sofya takımını 73-65 yendı Turk Telekom, bu sonuçla, gruptaki 7 maçında 6 galıbıyetını ala- rak lıderlığını surdurdu Darüşşafaka yenildi ULEB Kupası C Grubu'nda 5 pu- anla son sırada yer alan Darüşşafa- ka, ttalya'da Generalı Group takı- mına 84-72 yenıldı Temsılcımız bu sonuçla son sıradan kurtulamadı aoiNo 0010012566 0010014721 0010026130 0010068103 0010074360 0020020906 0020028873 0020033520 0020043017 002004668S 0020053963 002OOS6168 0030001659 0030020516 0040017037 0040042384 0040045160 0040059263 0040060829 0040062*25 0050019613 0OSOO17228 0O5OO32228 0050052739 0060015291 0060031240 0060052375 0070010970 0070011897 0070013836 0070018807 0070055062 0070056257 0070058723 0070060628 0070077780 0080005092 0080014613 0080015647 0080033585 0080034215 0080037240 0080085264 0080089075 0080001297 0080009562 0090018213 0090021666 0090030556 0090042519 0090060004 0090062658 0090069606 0090070854 0090071304 0090071312 0090071320 0100029813 0100037644 0110077726 0110015190 0110022883 0110025271 0110029413 Uİ100.S239J 0110038580 0110050846 0110064695 0110070120 0110072076 0110076184 0110081115 0110083045 0120025518 0130007780 0130045248 0130060149 0130062632 0130066531 0140000330 0140015910 0140038054 0150005518 0150027066 0150030423 0150041693 0150041756 0150060153 0150069032 0150071253 0150071736 0150073289 0160036284 01S0O44O17 0160044153 0160049737 0160050081 0170000061 0170003634 0170044099 Adı Sovadı * GÖKTEN ABA 'NEVRUZA8ABEY ABAKAN ZIMBA TEL SAN TİC LTD ŞT1 MENOCHEHR ABEOİNİ CEVDET ABDAN AHMET ACAR BAYRAM ACAR CIHAT ACAR GÖKHAN ACAR MUSTAFA ACA ERGİN ACAR NEŞETACA HASAN ACAR MAKSUTACAR SEUIH ACAR İSTANBUL DEFTERDARLIĞI'NDAN İLANEN TEBLIĞ Adresı BİRÜKMH MAHMUTB6Y YOLU NO-99 ES6HER F ÇEKMAK MH 8/6 SK NO 2 8AGCILAR K KARABEKIR MH 67 S NO 26 ESENLER MALKOÇOGLU MH K KARABEKIR CD NO 13 G O PAŞA FEVZI ÇAKMAK MH 10/12 SK NO 21 8AĞCILAR MENDERES MH ATIŞALANI CD NO 43/A ESENLER ISMETPASA MH 115 SK NO 21/1 G O PAŞA HAVAALANI MH GURBET SK NO 33/A ATIŞALANI HAVAALANI MH HAVAALANI CO NOJ0 ATIŞALANI 100 YIL MH KIŞLACDNO73/ABAâCILAR BIRLIKMH 629 SK NO 8 ESENLER 100 YIL MH KIŞLA CD NO 73 BAĞCILAR FATIHMH2CO NO 27 ESENLER K KARABEKIR MH 48SK NO 14 ESENLER 8IRLIK MH ATIŞALANI CD NO 34 ESENLER ACARIAR PUVSTIK OYUN VE EV GEREÇ SAN TİC KOMANDIT ŞTI HAVAALANI MH GURBET SK NO 3/A ESENLER UGUR ACAROGLU TURAN ACAR ERTUGRUL ACARKAN KARABAYIR MH SAKARYA CO NO 20 D 1 ESENLER TURGUTREIS M KURUDERE C NO 78 ESENLER 100 YIL M GALSITESI 17 BAĞCILAR ACAROGLU LOKANTACIUIK 510A_PAİS*ltyE TjC-UP 5Tt BIRÜK M>TISALANI C NO 34 ESENLER __ _ MUTTALIP ACISU ŞEREF AOYAN İLHAN AÇAR MUSTAFA ACUR ALİ AÇIKGÖZ NECMETTIN AÇIKGOZ KADRIYE AÇIKGOZ OSMAN ADA SITK1 ADA A0A MENTEŞE SAN VE TİC LTO ŞTI HİLMI ADAK BILAL AOATEPE ŞEVK: ADATEPE TASFIYE HALİNOE ADAY TEKS SAN VE TİC LTO ŞT) KURBAN AOEM FATIH M 23 S NO 3 ESENLER K KARABEKIR M 6 S NO 16/1 ESENLER MENOERESM İNÖNU C NO 58 ESENLER S ÇIFTLİĞI M E ED1RNE ASFLT NO 145 G O PAŞA T REIS M ÇENGEL S NO 44 ESENLER T REİS M 31 S NO 3 ATIŞALANI MENDERES M 12 S NO 52 ESENLER MENDERES M 62 S NO 13 ESENLER FAT H M ÇINÇINDERE C NO 23 ESENLER K KARABEKIR M ATIŞALANI C NO 133/B ESENLER K KARABEKIR M 7/3 S NO 5/17 BAĞCILAR S ÇIFTUĞI M 198 S NO 14/1 G O PAŞA S ÇIFTLİĞI M 42 S NO 10 ATIŞALANI K PAŞA M N KEMAL C NO 111 BAĞCILAR INONUC NO22.1 ESENLER TAS HALN AD£MÖRME TEKS BEY EŞYA VE GIDA SAN TİC LT[ F ÇAKMAK U 10/9 S NO 16 BAĞCILAR FEVZI AOtGUZEL SELVİ ADIGUZEL TAHSIN AOIGUZEL ADİL INŞ VE YAP MALZ SAN VE TİC LTO ŞTI ADİL YAP1 MALZ PAZ VE TİC LTD ŞTI MEHMET ADLI ADtL MADEN SAN VE TİC LTD ŞTI FİLIZ ADIGUZEL HAYATI AĞAÇ COŞKUN FEHMİ AGAN 8İLEN AGAR YUNUSAĞAR EMİN AGCA ALİŞAN AâOAŞ UEHMET HALİT AĞIRBAŞ ALPASLAN AĞCA EYUP AGCA ALI AĞAÇ HAVA AĞCA EMBİYA AGCA MEHMET AĞCA AHILER AMBLAJ SAN VE TİC LTO ŞTI AHMET AHMETOGLU FATMA AK KIYAS AK OSMAN NURI AK SEOAT AK ZEKI AK «K NŞ vE G DA aAN LTD ŞT! A-K BAY TEKS SAN VE TİC LTD ŞTt AKA OFSET MATB SAN VE TİC A Ş NURHAYAT AKALAN (ÇALIŞKAN) AK OR TEKS ORME SAN VE TİC LTD ŞTI RECEP AK HASAN AK SELAM1 AK CEVATPAŞA M MEHMET AKIF C NO 56/4 ESENLER 100 YIL M BARBAROS C NO 11« BAĞCILAR 100 YIL M 22 S NO 5/4 ESENLER K BAYIR M DAĞYOLU C 188/1 ESENLER F ÇAKMAK M DAĞYOLU C NO 51/1 BAĞCILAR T REIS M ÇİNÇİNOERE C NO 19 ATIŞALANI MALKOÇOGLU M E EDIRNE ASFLT NO 105 G 0 PAŞA K KARABEKIR M 3 C NO 49 ESENLER N HATUN M ÇINÇINDERE C NO 3ESENLER MIMARSİNAN M 26 S MO 6 ESENLER K BAYIR M DAĞYOLU C 705 S NO 18 ESENLER BAĞLAR C NO 33 GUNGÖREN T REIS M 538 S NO 2 ESENLER T REIS M 621 S NO 15 ESENLER S ÇIFTLİĞI M OROU C NO 15 G O PAŞA H ALANI M GULEY S NO 4 ESENLER ISMETPASA M 55 S NO 13/1 G O PAŞA 100 YIL M SARBAROS C NO 33 BAĞCILAR T REİS M 538 S NO 2 ESENLER TREİSMS38S NO 2 ESENLER T REIS M 538 S NO 2 ESENLER 100 YIL M MATBA VE AMB SAN SIT NO 157 BAĞC LAR S ÇIFTLİG M 24 S NO 16/1 G 0 PAŞA MENOERES M 47 S NO 35/10 ESENLER BIRUK M K OSMANOöLU C NO 23 ESENLER BIRLIK M 766 S NO 12 ESENLER 100 YIL M 43 S NO 6 BAĞC LAR 1 PASA VI ORDU C NO 276 = Ç'FTjCl T REİS M 467 S NO Z1 ESENLER FATIH M F ÇAKMAK C 7 S NO 2 BAĞCILAR 100 YIL M MATBAACILAR SIT NO 62,1 BAĞCILAR T REIS M C TOPEL C NO 1 ATIŞALANI S TEPE M KANARYA C SANCAK S NO 19 GUNGÖREN S ÇIFTLİĞI M ORDU C NO 47 G 0 PAŞA F ÇAKMAK M 3 S NO 12 ESENLER F ÇAKMAK M 21 4A S NO 12,1 BAĞC LAR AKADEMI TURZ INŞ OTO TEKS GIOA SAN VE TİC LTD ŞTI CUMHURİYET M SONMEZ S NO 12/5 BAHÇELİEVLER MEVLUT AKAN EROL AKAR ORHAN AKARSLAN ÇETINER AKARTUNA MEHMET AKASLAN SEFA AKAT ABOULLAH AKAY OSMAN AKAY SABRIAKBABA ISMAIL AKBAL DERVİŞ AK8AŞ GALIP AKBAŞ MEHMET FARUK AKBAŞ MEHMET NAFİZ AKBAŞ NIYAZİ AK8AŞOĞLU FERIDUN AKBAŞ AHMET AKBALIK ELEDDIN AKBAŞ SIRRI AKBAŞ ABDULKAYYUM AKBULUT CEVLANI AKBULUT CUNEYT AKBULUT ABOULLAH AKBULUT MURAT AKBOGA HALİL AKBULUT HUSEYİN AKBJLUT ŞABAN AKBULUT KEMER M 94' S NO 2»1 ESENLER MENOERES M 17 s NO 26/1 ESENLER O REIS M BARBAROS C NO 272 ESENLER H ALANI M GUNER S NO 29/1 ESENLER BIRL'K M KIŞLA C NO 8 ATIŞALANI FATIH M 71 S NO 3/1 ESENLER K BAYIR M DAĞYOLU C NO 142 ESENLER HABIBLER M G ESMER C NO 26 ES6NLER KEMER M 926 S NO 26 ESENLER T REIS M 547 S NO 19 ATIŞALANI FATIH M 52 S NO 8'4 ESENLER F ÇAKMAK M 12 S NO 2 ESENLER MERKEZ HAL A 2 BLOK NO 1 B PAŞA MEYVE VE SEBZE HALİNO 56 B PAŞA S ÇIFTUĞI M 163 S NO 1 A B KÛY K KARABEKIR M ATIŞALANI C NO 105 A ESENLER 0 REIS M 551 S NO 4/1 ESENLER MENDERES M 66 S NO 4 ESENLER 100 YIL M KIŞLA C NO 77 BAĞCILAR H ALANI M TAŞOCAĞI C NO 2 ESENLER MENDERES M 2 C NO 38 ESENLER F ÇAKMAK M 117 S NO 55 BAĞCILAR H ALANI M T OCAĞI C NO 1 ATIŞALANI F ÇAKMAK M 17 S NO 2 ESENLER K KARABEKIR M 34 S NO 1 ESENLER MALKOÇOGLU M E EDIRNE ASFT NO 50 B KÖY F ÇAKMAK M DAĞYOLU C NO 77/1 BAĞCILAR Atışalanı Vergı Daıresı mukelleflerınden Gelır Vergısı Gelır Stopaj Vergısı Katma Değer Vergıs yadı yada unvanları yazılı şahıslar ve kurumlar hakkında 6183 sayılı A A T U H K nun hukmune V U K nun 103-106 maddelen hukumlerıne gore ne sure Oonemi 95/1 1296/1 12 95/5-7 95/8-10 95-11 1 96/11 1 97/2 96/1 12 96/2-4 95/1 12 97/1 12 98(2-4 9712-4 96/1 12 95/1 12 96/1 12 96/1 12 97/1 12 95/1 12 95/2-4 95/195/3 97/1 12 96/1 12 95.1 12 95/6 96/1 12 96/12 »7/1 12 97/10 96/1 12 96/11 198/12 98/11 1 95/1 12 96/1 12 96/2-4 99/8-10 87/5-7 95/6 12 96/1.234578910 95/1 12 96/1 12 97/1 12 95/3456891011 12 96.1237 96/11 1 95/23 4 56 7 8 9 10 11 12 96/1237 96/1 12 87/4 86/1 12 97/1-12 97/5-7 8-10 94/123 4 95/1 12 96/1 12 94/112 95/112 94 12 96/1 2 95/3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 96/12396/1 12 94/1 12 95/1 12 86/1 12 97/1 98/1 12 96/11 1 95/1 12 97H 12 93/1 12 97'4 9 1196/1 12 94/1 12 96/1 12 96/11 1 97/2 4 5-7 8-10 95/1 12 96/1 12 »4/1 12 94/1 97/1 12 97/2 4 96/1 12 97/1 12 97/8-10 96/1 12 97 1 12 96/1 12 96/11 197/2 4 5-7 8-10 97/4 97/8-10 97/11 1 97/1 12 97/1 12 97/1 12 97/1 12 96/1 12 94/1 12 94/11 12 95/1 12 96/1 12 95/8 97/5 98/5 96/11 1 95/1 12 98/1 1 2 9 5 / 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 96/1 12 96/1 12 96/1 12 97/2-4 95/1 12 97/1 12 95.1 12 96/1 12 95/1 12 9 5 . 1 2 3 5 7 8 9 10 11 12 9 6 / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 5 / 1 2 3 7 8 9 10 11 12 98/1 2 3 4 5 6 7 8 9 96/1 12 94/1 12 94/11 12 93/1 12 94/1 12 97 I 12 96-11 , i ^ 3 , 8-10 96/11 1 96/12 97M 12 97/4 95/1 12 96/11 1 96/1 12 97<1 12 97/1 12 97'5-7 9 4 3 4 5 6 7 96/1 1296.11 1 96/12 96.1 12 97/1 12 96/12 95.1 12 96.12 97/2 97/1 12 96/1-12 97/1-12 93/1-12 93/1-12 9571 12 97/1 12 97/1 12 95/3 97/5-7 98/1 12 96/1 12 97/1 12 97/5-7 96/12 97/7 96/12 96/1 12 97/1 12 97/11 95/1 12 95/12 97/1 12 »7/3 97/8-10 97/1 12 95/1 12 97'1 12 8715-7 8-10 97/7 9 96/1 12 97/1 12 93/11 1 95/11 1 972 4 5 78-10 96/11 97/2 96/1 12 95/8-10 97/2-4 96*11 1 977 97/1 12 95/1 12 96/1 12 95 5-7 96/11 1 97/2 4 5-7 95/6 7 98/12 97M 2 97/1 12 VTuru GV GSTP GZ V ZIYA KDV FP GV GGV K0V GSTP GV GGV GSTP KDV GGV V2İYAGGV GGV GV V ZIYA STPJ KDV USUZLUK C GV V ZIYA KDV G FAİZI GVKDV GKDV KDV GV USULSUZLUK C GSTP KDV GSTP GV FP GF STPJ KDV V ZIYA GV GSTP KDV US CZ GV KDV GV GSTP GSTP GF V ZIYA USCZ GTK GKDV FP GV GF V ZİYA GSTP KDV US CZ USCZ USCZ GVKDV GV GSTP USCZ GTK GKDV GSTPKV GV GSTP GTK GVKDV GTK GSTPKV GSTPKV GV GSTP KDV GSTP GSTP GGV GTK GV GV GV GV GSTP KDV V ZİY CEZ GVKDV KDV GSTP GV GSTP KDV USCZ USCZ USCZ GSTP GV GTK GV GSTP KDV US CZ GV GSTP KDV G"DV GV GSTP GGV GSTP KDV KV GSTP USCZ. GSTP GV GTK GTK GSTP GSTP GV GSTP KDV GV KDV STPJ USCZ. GSTF GTK GV GV GKDV GKDV GTK GV GSTP GGV GF GV GSTP KDV US C i KDV GVKDV GVKDV GTK KDV GSTP US CZ V ZİYAİ CEZ GV GSTP KDV GV GSTP KDV GV GSTP GSTP KDV GV 97 8338 8339 99/545 T 3 K l p N o 200209191/5327 5331 5333 5335 5336 5337 5338 5339 200209191/5342 5343 5344 200209191/5345 200209191Î346 20020919- 5347 5348 5349 5350 200209201/5352 200209201 S353 5354 5355 200209201/5357 5358 200209201 5359 5360 5361 5362 5363 5364 200209201/5365 5366 200209201 5370 5371 200209201/5372 200209201 5377 200209201/5378 200209201 5379 5383 200209201/5384 200209201/5385 20029231/5394 97/8371 8369 200210091/5896 5897 5898 5899 5900 5901 5902 5903 5904 5905 5906 5909 5917 5920 97'496 4208 499 500 501 502 200210091/5924 96/570 98/576 577 200210091/5930 200210091<5937 5939 5941 5942 200210091/5943 200210091/5945 98,599 605 606 200210091/5949 5950 5951 5952 S954 5955 5556 5957 5959 5963 5964 5966 9& 585 200210091/5968 200210091/5965 200210091 '5989 200210091/6019 200210091/6023 200210091/6026 200210091(8032 200210091/6039 98/617 200210091 "6040 6041 200210081 (6043 20010091/6046 6047 6048 6049 99/528 98*35 2002100916050 2O0210091«O51 97(8075 200210091/6057 6060 99(639 97/4382 98/642 643 200210091/6063 200210091/6065 200210091/6068 200210091 6072 99/527 200210091/6077 200210091 («080 97 4393 96/861 200210101/6087 96/3660 200210101/6081 6062 96/670 90671 97/8002 03.04 05,06.07 08 09 10 11 12 13.200210101/6093 6095 98/672 981673 - 96/674 200210101/6102 97/6266 200210101/6105 99/530.200210101/6115 97/8014 15 16 17 18 19 20.2122 23,24 25 26 27 28 29 30 32 33 8036 200210101*119 6121 200210101/6125 6128 6129 6130 2002ı0!0lo13 u l j * 98-687 2O021010V6133 97 8376 97 5818 200210101/6134 200210101*135 200210101(6136 200210101(6137 200210101/6138 99*40 200210101(6140 99/541 542 200210101'61506151 6152 6153 98/695 2O0210101 6154 6155 2OO210-01 6156 200210101'6157 6158 98*96 87/4224 200210101/6159 200210101/6160 200210101 •6161 98(709 710 200210101/6162 6163 6164 6165 97/4226 96/714 715 98(716 98/719 720 200210101/6-66 200210101 6167 6168 200210101/6169 98/724 200210101/6170 200210101/6171 98/730 731 732 733 97/4230 8334 98/736 200210101 61726173 97 4231 200210101(8174 6175 98/740 200210101/6176 200210101(6177 6179 6180 6181 6182 , Goturu Tıcarı Kazanç Vergısı Goturu Katma Değer Vergısı Kurumlar Vergısı yonunden borçlu olup yukanda adı so- gore duzenlenen Odeme Emırlen bılınen adreslerınde bulunamamaJarından dolayı teblığ edılemedıgınden 213 sayılı ılgıhlerın ılan tarıhınden başlayarak 1 ay ıçınde Vergı Daıresı ne bızzat muracaatlan veya taahhutlu mektup ya da telgrafla açık adreslennı bıldırmelerı halınde kendılen- kayıtlı teblıgat yapılacağı 1 ay hıtamında muracaat etmeyenler ve adreslennı bıldırmeyenler hakkında ışbu ılanın neşrı tarıhınden 1 ay sonra teblığ yapılmış sayılacağı teblığ olunur Basın 69432
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog