Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 13 KASIM 2002 ÇARŞAMBA 18 SPOR sportg cumhuriyet.com.tr PFDK, G.Saray derbisindeki gerginlik nedeniyle F.Bahçe'nin sahasını kapatü; Emre'ye 3, Ortega'ya 2 maç ceza verdi Yîne olay çıkarsahükmenyenilgiSpor Servisi - Geçen hafta oynanan Fenerbahçe- Galatasaray derbısi öncesi ve sonrası yaşanan olaylar nedeniyle. San- Lacivertli kulübe saha kapatma cezası verildı. Eğer. Fenerbahçe Kulübü, benzeri bir disiplin suçu ile karşı karşıya kalırsa. Karagümrük ve Boluspor örneklerinde olduğu gibi •hükmen yenilgi' cezasına çarptınlacak. Bu ceza nedeniyle. F.Bahçe. Bursaspor maçını Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynayacak. Ankara'da toplanan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK). hafta arası oynanan. Fenerbahçe- Galatasaray Süper Lig erteleme maçının hakem ve gözlemci raporlannı ınceledı. Kurul. Fenerbahçe Kulübü'ne taraftarlannın sahaya yabancı madde atması. stat içinde ve dışında gösterdikleri centilmenlik dışı da\ranışlardandolayı: 1 maç saha kapatma ve 1.5 milyar para cezası verdi. PFDK. Galatasaray"ı ise yandaşlannın neden olduğu olaylar nedeniyle. 2.5 milyar lira para cezasına çarptırdı. Kurul üyeleri Fenerbahçe'ye para cezası dışında da bir yaptınm uygulanması konusunda görüş bırîiği yaptılar. Ne var ki üyeler arasında saha kapatma ve seyircisiz oynama cezalan konusunda kısa bir tartışma yaşandı. Bazı üyeler seyircisiz oynama cezasında ısrar ettiyse de oy çokJuğu ile saha kapatma cezasında karar kılındı. Kurul. raporlann yanı sıra TV görüntülerini de delil olarak inceledi. Elazığspor ve Galatasaray karşılaşmalanndaki olaylar nedeniyle bir maç seyircisiz oynama. bir maç da saha kapatma cezası alan Fenerbahçe Kulübü, tribünlerdeki gerginliğin yinelenmesi halinde hükmen yenilgi cezası ile karşı karşıya kalacak. Futbol Federasyonu"na yakın kaynaklar. "Boluspor ve Karagümrük takunlan 2. büyük olayda hükmen yenilgi eezası aldılar. Fenerbahçe'ye ise son bir şans tanuıdı. Eğer 3. kez olay çıkarsa büyük ceza kaçınılınaz olur" dedıler. Bu arada aynı maçta rakibine sert faul yapan F.Bahçeli Ortega'ya 2. rakibinin sırtına basan G. Saraylı Emre"ye de 3 maç ceza verildi. CEZAYA İTİRAZ E Bahçe tahkim yolunda Spor Servisi - Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu, geçen hafta Gala- tasaray ile ovnanan erteleme maçın- da yaşanan olaylar nedeniyle, Pro- fesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği cezalara tepki gös- terdi. Yönetim Kurulu tarafından, kulübün resmi internet sitesinden ya- pılan açıklamada, Galatasaray ma- çındaki olaylardan dolayı verilen sa- ha kapatma karannın üzünrüyle öğ- renildigi belirtilerek, "Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu olarak ku- raHara ve yasalara saygüı olmakla bir- hkte. bu kural ve yasalann uygulan- dıgı tek kulüp durumuna düşürülme- mizi ve birçok hafiflerici nedene rağ- men en ağır şekilde cezalandınlma- nuzı kabul etmekte güçliik çekmekte- yiz" denildi. Kulübün hakkının aranacağı, tüm hukuki yollann laıllanılacağı ifade edilen açıklamada aynca Ortega'ya verilen 2 maçlık ceza da eleştirildi. CAN GÜVENLİĞİ EBahçe sıkıntılı HİLMİTÜRKAY Fenerbahçe "de yannki Panathinaikos maçı öncesi. 'can güvenliği' sıkıntısı ya- şanıyor. îstanbul"daki maç sonrası Yunan basınmda ve internet sitelerinde yer alan haberlenn ar- dından Atina'daki rövanşa seyirci götür- meme kararı alan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yüdınm, futbol takımı ve yönetici ve medya mensuplan için de Pa- nathinaikos kulübü aracılığı ile devlet gü- vencesiistedi. Yıldınm,turızmcilerveta- raftarderneklerinin yönetıcileri il görüşe- rek lstanbul-Atina arasındaki tüm maç tur- lannı iptal ertırdı. Panathinaikos Kulü- bü" nün ayırdığı 800 bıleti de gen çeviren Aziz Yıldınm. Yunanistan'da yaşayan Türk vatandaşlannın da can güvenliği ko- nusunu dikkate almasını istedi. Birçok tu- rizmci. bu karar üzenne uçuşlan iptal et- tiler. Aynca lstanbul-Atina arasındaki ge- mi seferi de kaldınldı. Yolculuk başhyor Fenerbahçe'nin Yunanistan yolculuğu bu sabah saat 10.00'dan itibaren başlıyor. Dün Samandıra tesislerinde yaptığı son çahşmayla kampa çekılen San-Lacivert- li ekipte futbolculann G.Saray ve Sam- sunspor maçlanndan aldıklan galibiyet- lerden dolay ı moralleri yüksek olsa da Pa- nathinaikos maçı için Yunanistan takımı- nın seyircisinden hayli çekiniyorlar. Bu arada Fenerbahçeli yöneticiler, ya- nn oynanacak olan maçın pnmini 40 mil- yar olarak belirlediler. Edinilen bilgilere göre bu paranın yansı fiıtbolculara moral olsun diye maç saatinden önce ödenecek. NBA Mavericks'e rakipyok SporServisi- NBA Batı Konferansı Or- tabatı Grubu liden Dallas Ma\encks. Pa- sifik Grubu dördüncüsü Portland Traii Blazers'ı 82 - 73 yenerek. ligin yenilme- yen tek takımı olma özelliğini sürdürdü. Dallas'da yapılan maçta Mavericks, se- zon başından bu yana 7. maçını kazana- rak. tanhinde en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirdi. Mavericks'de zirvedeki oyuncu Dirk Nowitzki 26 sayı attı, 17 ri- baundla bu sezon bir maçtaİci en yüksek ribaunduna ulaştı. Günün diğer sonuçlan şöyle: Boston Celtics - ütah Jazz: 112 - 95 San Antonio Spurs - Minnesota Timbervvolves: 91-75. 91-75, Golden State Warriors - Memp- his Grizzlies: 108-101. îstanbul'da F.Bahçe ve G.Saraylı, Bursa'da da 'Teksaslı' fanatikler serbest bırakıldı Futbol anarşisine tahliyeSpor Servisi - Süper Lig'de yaşanan tnbün anarşisine yönelık tüm yurtta başlatılan ope- rasyon dün yeni bir boyut kazandı. Bursa'da tutuklu bulunan futbol fanatikleriyle, İstan- bul'da gözaltına alınıp sorgulanan taraftarlar, delıl yetersizliğinden serbest bırakıldılar. lstanbul "da taraftarlara yönelık operasyon- larda gözlem altında alındıktan sonra dün Ka- dıköy Adlıvesi'ne sev k edilen 32 kişi. serbest bırakıldı. Gözaltında tutulduklan Asayiş Şu- be Müdürlüğü'ndekı sorgu ve işlemlerinin ta- mamlanmasının ardından Kadıköv Adlıve- sı'ne gönderilen F.Bahçe ve G.Saraylı taraf- tarlar hakkında. Cumhuriyet Savcısı Musta- fa Ünlüsayan tarafından ışlem yapıldı. Bu kişıler daha sonra "Cürüm işlemek amacıyia teşekkül oluşturmak ve bu teşekkü- le üyeohnak'" suçlamasına ilişkın yeterlı de- lıl bulunmadığı gerekçesiyle, mahkemeye sevk edılmelenne gerek görülmeden serbest bırakıldı Bazı taraftarlann. "Bizler taraftar gruplannı denettemek için yönetime girdik" dıyerek kendisinı savunduğu. ancak bazı fa- natiklenn kulüplerden 'para ve büet' aldıkla- nnı kabul ettıkleri de öne sürüldü. Adliye çı- kışında polis tarafından otobüslere bindirile- rek uzaklaştınlmak istenen bazı taraftarlar. bunu reddederek yürüyerek aynldı. Bu sıra- da Fenerbahçeli bir grup, "Bb hotigan deği- Kz, taraftanz" şeklinde slogan attı. Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesı. Bursaspor - Trabzonspor maçındaki olaylann ardından 'Çete kuımak' suçlamalasıy la hakkında da\ a açılan Bursasporlu taraftarİan "Suçun vasfi- nın değişeceğini gözönünde hıtarak" serbest bıraktı. İstanbul'da taraftarlara yönelik operasyonlarda gözlem altına alındıktan sonra Kadıköy Adlıvesi'ne çıkanlan taraftarlar serbest bırakıldı. îşadamlan da sorgulandıSpor Servisi - Olaylı F.Bahçe- G.Saray derbisi sonrası lstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şu- besi'nce sorgulanan ve mahke- mece serbest bırakılan bir grup G.Saray ve F.Bahçe taraftannın "yanlış istihbarat' sonucu gözaltı- na alındıklan ortaya çıktı. Derbi sonrası operasyon baş- latan lstanbul polısince.Saraylı taraftarlann kurduğu Ulrraaslan Derneğı'nın yönetiminde yer alan ve San-Kırmızılı camianın kongre üyesi olan Sinan Yola- geldili, Jerfi Fıradı, İzzet Pinto ve Kayahan Şardan'ın 'holi- ganlık'la ilgılerinın bulunmadı- ğı öğrenıldi. Geçen dönem G.Saray Spor Kulübü Anonim Şırketi'nin Genel Müdürlüğü'nü yapan Yo- lageldili'nin gözaltına alınma- sını 'skandaT olarak yorumla- yan Galatasaray camiasınınön- de gelenleri. Fıratlı'nın borsa- daisimsahibi bir yönetici, Şar- dan'ın ise Güzel Sanatlar üze- rine uzmanlık çalışması olan bir akademisyen olduğunu belirtti. Altaylı: Yanlış adam! G.Saray'ın geçen dönem 2 Başkanlığı'nı yapan Fatih Altay- U, Sinan Yolageldili, Jerfi Fıratlı. İzzet Pinto. Kavahan Şardan'ın UlrraaslanGrubu'na, 'holiganiz- min önüne geçmek' amacıyia girdığıne dıkkat çektı. Altaylı. "Polis, tribünde olay çıkartanİan bulup adalete teslim edeceğine, orada olay lara engel olmak iste- >enleri gözaltına akü. Oysa. adı bu tip olay lara daha önceden ka- nşan S™ Y__ ve M gibi isim- ler dışanda. Polis, 'tamam bul- duk, yakaladık' demek için sırf dernek üyesi olan insanlan gözal- tına almışnr" dıye konuştu. G Ö R Ü Ş / ARİF KIZILYALIN Taraf-Dar!Her maç sonrası kazanan tarafın futbolcusu, teknik adamı, yönetıcisi, hatta başkanı bu sözu soyler: "Bu taraftar her şeye layık. Zaferi onlara armağan edıyoruz.. vb.. vb.." Bilirler ki hiç de ınanmadıkları bu göruşleri kameralara ya da s- por gazetelerıne demeç olarak vermeseler rüz- gârın ılk ters dönduğü anda, tribünlerdeki on bın- leri karşılannda bulacaklardır. Ve bu yüzden, so- yunma odası önünde futbolculara küfür de etse- ler. takım kaptanını cipinin içinde 14'lü ile korku- tup tekme tokat da dövseler, Süper Kupa'nın ka- zanıldığı yıl tesıs kapısında toplanıp "En büyük taraftar, futbolcular sahtekâr" diye de bağırsalar o yandaş grubu mecburen haklıdır! Ama hiç kım- se, bu kişılerin aslında aynı çarkın parçalan oldu- ğunu, aynı kapıdan geçıp aynı kaynaklardan bes- lendiğıni bilmez. Daha doğrusu bılmek ıstemez. Hatta, derby maçlarda bırbirierini cephedeki düş- man gibi gören bu grupların hafta arası aynı lo- kallerde buluşup "Buralan nasıl toptan ele geçi- rıriz"d\ye ortak stratejı gelıştirdikleri de görmez- likten gelınir. Çünkü taraftar, her zaman kullanıl- masa da el altında bulundurulması gereken bir "silah"tır. Seçim döneminde fişeklikler kuşanılır, "sadece birkaç dolar ıçın" birilerı ortaya çıkar, toplum psikolojisinı de kullanıp "... Başkan, ... Şampiyon" sesleriyle, kongre üyelennin aklını ka- nştınr... Ne var kı bu yıl "taraftar" kimliğı altındaki gaıp- lar belki bilerek, belkı de bilmeyerek taşıdıkları renklere ihanet etmektedirler. Örneğın, (a) takımı- nın sahasında (b) takımı ile yaptığı maçta rakip futbolcuya atılan su şişeleri. ayran kutuları. çe- rez poşetlen, bir sonraki maçın seyircisiz oynan- masına ve o karşılaşmanın da berabere bitmesı- ne neden olmuştur. Ama cezaya karşın bir daha- ki 90 dakikada yine küfür vardır, yıne şişeler, yi- ne kutular sahaya yağmıştır. Ve hatta, bu işi ya- panlann tebdil-i kıyafetle tribüne gıren "düşman kuvvetleri" olduğu da ıddıa edılmektedir. Ama biri de çıkıp demez ki, "Hadişişeyiatan düşman, pekı ona dur diyecek bir kişi yok muydu orada!" Üstüne üstlük, kafasınayumurta atılan Hasan'la, eşine küfur edilen Rüştü'nun daha 3-4 ay önce, bu ulkedekı 70 milyon kişıyı sevinçten ağlatan fut- bol emekçileri olduğu da unutulmuştur. Evet, bu gerginlik, bu kaos surdüğü, küfürlerin ardı arkası kesilmediği sürece "dar" düşünceli "taraf-dar"lar Fenerbahçe'nin de, Galatasa- ray'ın da, Beşıktaş'ın da elfreniolacaklardır. Çün- kü, "yol açılmış"Xn ve artık hakemler kamuoyu baskısıyla küfürlere, sahaya yağan yabancı mad- delere, çırkin pankartlara es geçmeyecek, geçe- meyeceklerdır. Fransız fiıtbolcu ve Sergen Yalçın, Ata Koleji öğrencilerinin konuğu oldu Nöiıma: 25 çocuğum ofcun KEREM KAÇARLAR Beşiktaş'ın başa- nlı futbolcularından Pascal Nouma ve Sergen Yalçın. dün Özel Ata Kolejı'nde düzenlenen panelde öğrencilerin sorulan karşısında terlediler. Önce okulun ana sınıfı- Sergen ve Pancu oynuyor Spor Servisi - Beşıktaş'ta Alaves maçı öncesi sakat oyun- i culann iyileşmesi moralleri yük- ! seltti. Arka adalesinde problem olan Sergen'den sonra Pan- cu'nun da sakatlanmasıyla sıkın- tılı günler yaşayan Sıyah - Be- yazlı takımda bu iki futbolcunun Alaves'c karşı oynayacaklan açıklandı. Beşiktaş Teknik Di- rektörü Mircea Lucescu sıkıyö- netim ilan etti. Rumen çalıştm- cı. Alaves maçı öncesi futbolcu- lannı dün kampa aldı. , Akşam antrenmanından önce oyunculanyla bir toplantı yapan Lucescu, "Telafisi olmayan bir karşılaşmaya çıkacağız. Bu yüz- den kafanızdaki her şeyi bir ke- ı nara bırakm ve sadece bu nıaça ; konsanrre olun" dedi. ! nı ziyaret eden Nouma. burada gördüğü ılgi sonrası. "25 tane ço- cuğum olsun isterdinT dedı. Özel- likle Fenerbahçe tişörtü gıyen ço- cuğu kucağına alıp seven Nouma daha sonra Sergen'le bırlikte pa- nelde sorulan yanıtladı İlk olarak Sergen'e. "Buyılşam- piyon olabilecek misiniz" sorusunu soran öğrencıler yıldız fütbolcu- dan şu yanıtı aldı "Uzun yıllardır şampiyon olamıyoruz. 100. yilla birlikte bu sezon şampiyon olmak isriyoruz. Bunun içm de vargücü- mü/le çalışıjoruzr Bir başka öğrencinin. "Ata- türk''ün 'Ben sporcunun zeki çevik ve aynı zamanda ahlakJısını seve- rim" deyişini sporcular uyguluyıor mu" sorusuna da kısa cevap verdi: "Ben de çeviklik yok." Nouma'ya yöneltilen, "Neden Beşiktaş sey ircisi sizi bu kadar se- viyor" sorusu karşısında yıldız fut- bolcu. "Ben de psikopanm Beşik- taş seyircisi de. Bu yüzden iyi anla- şryoruz" yanıtı verdi. Yıne başka bir öğrencinin. "Futbolu Beşik- taş'ta bırakmayı düşünüyor mu- sun" sorusuna ise "İnşallah'" dedi. Nouma. Fenerbahçe-Galatasaray maçında çıkan olaylarla ilgili soru- ya da. "İnsanlar maçlara kavga et- meye ghmesinkr" dedi. Nouma, öğrencilerin büyük Ugisini topladı. (KEREM KAÇARLAR) Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi Spor Servisi - Türkiye Kupası 2. kademe maçlarının kuraları dün çekildi. Galatasaray. Yozgatspor ile Beşiktaş. Elazığspor'la. Fenerbah- çe de Konyaspor ile eşleşti. Cç ta- kım da maçlannı deplasmanda ya- pacak. Futbol Federasvonu'nun Bev- lerbeyı Atatürk Eğitim ve Araştır- ma Merkezi'nde gerçekleştırilen kura çekimine. 2001 - 2002 sezo- nunda Binnci Süper Lig'de ilk 15 sırada yer alan takımlarla. kupada 1. kademe maçlan sonunda tur at- layan 17 takım olmak üzere toplam 32 takım katıldı. Eşleşmeler şöyle: Antalya Ke- pez - Denizli. Rize - G.Antep. ts- tanbul - Sivas. Ş.Urfa - Çankın Bld.. Ankaragücü - Hatay. Altay - Kocaeli. Gençlerbirliği - Erzurum. Sakarya - Malatya. G Antep B.Şe- hir Bld. - Trabzon, Ankara - Bur- sa. Göztepe - Gümüşhane Doğan, Elazığ - Beşiktaş. Samsun - Ça- nakkale Dardane. Dıyarbakır - Ga- ziosmanpaşa, Konya - Fenerbah- çe, Yozgat - Galatasaray Türkiye Kupası 2. kademe maç- lan. 4 Arahk Çarşamba günü, e\ sahibi takımın sahasında, tek maç- lı eleminasyon şeklinde yapılacak. 12 DEV ADAM Potada kadro açıklandı Spor Servisi - 33. Erkekler Avru- pa Basketbol Şampiyonası grup ele- melennde 20 Kasım'da deplasman- da Bulgarıstan. 23 Kasım'da istan- bul'da Isviçre ve 27 Kasım'da dep- lasmanda Ukrayna ile karşı laşacak olan Ulusal Takım aday kadrosu açıklandı. Kadro şöyle- Haluk Yıldı- nm. Kerem Gönlüm. Tutku Açık. Serkan Erdoğan (ÜlkersporK Ke- rem Tunçeri. Alper Yılmaz. Ömer Onan. Kaya Peker (Efes Pilsen), Ne- dim Dal lOYAK Renault). Hiiseyin Beşok (Maccabi Tel Aviv), Mirsad Türkcan (Montepaschi Siena). tb- rahim Kutluay (Panathina- ikos).MehmetOkurve HidayetTür- koğlu. NBA'de olduklan için, Harun Erdenayulusal takımı bıraktığı için. Asun ise teknik heyetin kararıy la ye- ni kadroya dahil edilmedi. GÜNÜN İÇİNDEN • BASKETBOL - Türkiye Bas- ketbol Lıgi ekiplerinden Gözte- pe'de Serdoğan Ersözlü'nün istifa- sının ardından antrenörlüğe Meh- met Alı înceler getinldi. •GUREŞ- Binnci Güreş Ligfnde mücadele, bugün (C) Grubu'nda. İstanbul'da yapılacak karşılaşma- larla başlayacak. •GSGM - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıkla- mada (GSGM). 2002 yılında yapı- lan uluslararası müsabakalarda ba- şan gösteren sporcu. kulüp ve ant- renörlerin ödüllerininın yıl sonuna kadar ödenebilmesi için çahşmala- nn hızlandınldığı kaydedildi. • MHK-Futbol Federasyonu Mer- kez Hakem Komıtesi (MHK) Baş- kanı Bülent Yavuz. 5-6 haftadır Türkiye lıglerinde görev yapan ha- kemlerin ıyı maçlar çıkardığını. yalnızca idari uygulamalarda biraz sorun yaşadıklannı söyledi. • AT YARIŞLARI - Ankara at ya- nşlannda altılı ganyan: 7-3-2-5-2- 19 kombinesi turruranlar 2 milyar 819 milyon 460 bıner lıra ikrami- ve kazandı. PFDK'ye tepki G.Saray'ın ceza öfkesi BARCELONA (Cumhuriyet) - Galata- saray, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Fenerbahçe- Ga- latasaray maçında çıkan olaylarla ilgili verdiği ka- rarlara tepki gösterdi. Kulüp ikinci başkanı AH Düröst, PFDK'yı suçla- yarak. "Disiplin kurulu eyvamcüığa devam edi- yor. Çifte standart uygu- lamyor. Geçmişte gözlem- ci raporuna göre, tele\iz- yondaki görüntülere gö- re oyuncular ceza alryor- du. Ancak bu maçta tele- \iz\ondan tasan küfurier, görülmemezlikten gehni- yor" dedi. PFDK'nın her şeyi bir- birine kanştırdığını iddıa eden Ali Dürüst, "Bİ2, (Çifte standarda karşryız) dedikçe, çifte standarda maruz kalıyoruz" diye konuştu. Trabzonspor Hedef G.Saray ÖMERGÜNER TRABZON - Trabzons- por. hafta sonu deplasman- da Galatasaray ile yapaca- ğı maçın hazırlıklannı sür- dürüyor. Teknik dırektör Samet Aybabayönetimınde. Meh- met Ali Yılmaz Tesisle- ri'nde yapılan çalışmaya, sakatlığı süren Güney Ko- relı Lee Eul Ybng ile gribal enfeksıyon geçıren Fatih katılmadı. Günü çift antrenmanla sürdüren Trabzonspor. dün sabah kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışmada. futbolculann bir haylı yorulduklan göz- lendi. Aybaba. her maça ol- duğu gibi Galatasaray ma- çına da 3 puan için çıkacak- lannı söyledi. Aybaba. lig- de 5 maçlık bir seri yakala- dıklannı ve Galatasaray maçının kendileri için daha çok önem kazandığını ifa- de ederek. "Takımda bir heyecan var. l zun zaman sonra bu heyecanı yakala- makçokönemli.Takım ola- rak buna hazuTz" dedı. Hafta sonundaki maçtan galibiyetle aynlmayı arzu- ladıklannı da kaydeden Ay - baba. "Galatasaray'ın bü- yük bir takım olduğunu unutmadan bu maça çıka- cağız. Rakibimiz ne kadar kötü sonuçlar aursa alsın iyi oy unculardan kurulu \c iyi bir teknik patronu olan bir takım. İyi bir maç olmasını istiyoruz" dıye konuştu. BURSA Atletizme büyük ilgi Spor Servisi - Süreyya Ayhan'ın Avrupa Şampiyo- nu olmasının ardından atle- tizme olan ilgi her geçen gün artıyor. Bursa merkez Nilüfer llçe Belediyesi. ülu- dağ Üniversitesi ve ılçe Mil- lı Eğitim Müdürlüğü'nün ış- birliğiyie oluşrurulan "Nilü- fer Atİetizm Okullan Proje- si"ne ilişkın protokol tören- le imzalandı. Cünün proflramı FUTBOL NouCamp/20.15 Barcelona - G.Saray BASKETBOL: Slask \Vroclaw / 19.00 I Slask Wroclavv - ÜlkerYanbolu / 18.00 Yanbolgas Yanbolu - Pınar Karşıyaka Karadeniz Erep / 18.00 Erdemir - A. L.Basketball İsraU / 1830 Botaşspor - Maccabi Ramat VOLEYBOL: Burhan Fe- lek/16.00 75 Yıl - Kocaelis- por. 17J0 Beşiktaş - Işıkspor. 19.00 Galatasaray - Vakıf- bank Güneş Sıgorta Eczacı- başı /17.00 Eczacıbaşı - Ye- şilyurtSelim Sım / 12J0 In- terfarma - Karşıyaka, 1430 SSK - lller Bankası. 16.45 Türk Telekom - Şanlıurfa Gençlik Spor. 19.00 Ziraat Bankası - SSKTokat H. Ak- baş/13.00 Plevne-tst.Bld. Star TV / 20.15 Barcelona - G.Saray. Star Ma\ / 20.15 L.Moskova-Brugce. IX 8 / 19.00 Slask - Ülker. TRT3/ 19.00 Ziraat Bankası - SSK.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog