Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

SAYF/ CUMHURİYET 13 KASIM 2002 ÇARŞAMBA 16 TELEVtZYON cumtv(5 cumhuriyet.com.tr GûNÜN FîLMLERİ SayıKrah™ 12.15 CINE 5 Güldürü (C\ (Air Bud: VVorld Cup) - llk ıkisıyle izleyenle- v V ri cendıne hayran bırakan "Air Bud" filmleri- nın sevüen kahramanı harika köpek Buddy. bu kez fiıibolun nasıl oynanması gerektiğıne daır ders \e- nyor Fıtbolla dolu hayatında aşk kapıyı çalınca da, sevimlı Buddy baba oluyor ve en az kendisı kadar se\ imli >e afacan yavrulannı her türlü tehlıkeden ko- rumava ;alışıyor. 'Sayı Kralı Buddy 3" fılminın yö- netmenl ğını Bill Bannerman üstlenıyor. Fılmin baş- rollennce ıse Kevin Zegers. Caitlin \Vachs. Martin Ferrero oynuyor (2000 Kanada-ABD. 79 dk). AceleKoca.» 15.30 Show TV Macera ı • * \ Ge-nı kazasında öldüğıi sanılan genç bir kadın, ^ S ' venı birkimlikle ortaya çıkarak kocasıyla tek- rar e\ lerar. Böylelıkle çevresindekılerin gerçek yü- zünü öğrenecektır. Yönetmenliginı MuzafFer As- lan"ın iisilendiğı yapımın başrollennde Türkân Şo- ray ıle Bilent Kayabaş oynuyor (1975) Bürün_ 15.45 TRTINT Melodram Sonsuz se\gı ve sadakatle baglı olduğu koca- sına karşı oyuna getırilen ve kıskançbğa kapı- an kocası tarafından evınden ve çocuklanndan ozaklaştınlan bir kadının öyküsü. Yön: Orhan Ak- soy. O\n Hülya Koçyıgıt. Ediz Hun (1971). Hababam Sınıfi... 17.00 Star Güldürü • Herkesın yaka silktıği haylaz öğrencılerle do- lu özel bir okulun hababam sınıfmda geçen gülünç olaylann öyküsü Yön: Ertem Eğilmez. Oyn. Kemal Sunal. MünirÖzkul. Halit Akçatepe (1976) DervişBey M .10 Flash TVMelodram " Kandavalı ikı ağa ailesının çocuklannın acı bı- ten fırtınalı aşklannın öyküsü. Şerif Gören'in Safa Önal'ın senaryosundan çektiğı fılmde. toprak- lannı yoksul köylülere dağıtmaya kalkan Dervış Bey, gerçek yaşamla bagdaşmayan bir masal kah- ramanını andınyor. Oyn: Kadir lnanır, Melıke Zo- bu, Ahu Tugba, Erol faş. Hüseym Peyda (1978). Yah 17.25 TRT 1 Dram ©Babadan kalma yalıda yaşayan, geleneklenne bağlı ortayaşlı bir kadınla. farklı kültürlere sa- lnp oglu ve kızının oyküsu. Yönetmenliginı Safa Ö- nal'ınüstlendigiyapımın başrollerinı Meral IConrat, Nedret Güvenç ve Sezer lnanoğlu paylaşıyor (1990). 17.30/StarMax/Arkadaşım Aynntıyanda Akü Defteri 20.30 MovieMax Dram (Memento)-Pahalı tasanmcı kıyafetlen giyen \ e eski birjaguar kullanan Leonard Shelby, u- cuz, adı sanı duyulmamış motellerde yaşamakta ve su gibı nakıt para harcamaktadır. Başanh bir ışada- mı gibı görünmesine karşın, tek işi intikam peşinde koşmaktır Amacı, kansını tecavüz ettikten sonra öldüren adamı bulup cezalandırmaktır. Polisin şüp- helerinı cıddiye almaması üzenne. Leonard'ın ya- şamı her şeyi tüketen bir adalet arayışına dönüş- miiştür... Yön: Christopher Nolan. Oyn- Guy Pear- ce, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano. Mark Boone Jr., Stephen Tobolovvsky (2000 ABD. 113 dk). Kuzeyli Kevin 20.40 TRT 1 Güldürü /T7\ (Ke\in oftheNorth)-Kevın'a dedesmden mi- vC/ rasolarak Alaska'dabırev kalır. Fakatbuevesa- hıp olabilmesi içın bir şart \ardır. Kevin'ın, gelertek- sel köpek kızagı yanşmasını kazanması gerekmekte- dir. Yön: Bob Spıers. Oyn: Skeet Ulnch. Natasha Henstndge, Leslıe Nielsen (2001 Kanada. 100 dk). 21.00 / CNBC-e / Hırsızlar Aynntıyanda Cosi 22.25 MovieMax Güldürü ©(Cosi) - Sydney 'de tiyatro çahşmalan yapan Lev, is. genç ve deneyımsiz bir isımdir. Yönet- menlık adına ilk çalışmasını ıse oldukça zorbir pro- jede gerçekleştirecektir. Zihınsel özürlülenn yaşa- dıgı bir klinıkte sergılenecek gösten Mozart"ın bir eseridir. Oyunculardan hiçbırinın şarkı soyleyeme- mesı ya da Italyanca bilmemesi yönetmenı zorlasa da. daha sonra gördügü azım ve istek, ışıne dört el- le sanlmasını sağlayacaktır. Yönetmen: Mark Jof- fe. Oyuncular: Ben Mendelsohn. Barry Otto, Toni Collette(19%ABD. 95 dk) Müthiş- 23.00 Kanal D Güldürü (Cit\ Hunter)-Ryu Saebaözel bırdedektiftir. Zengin bir işadamı, kaybolan kızını bulması ıçin Ryu'u kiralar. Genç kızın peşındekı dedektif Ryu bırdenbire kendısıni kaçınlan bir gemi ve rehi- nelerin de içinde bulundugu büyük bir maceranın içinde bulur. Yönetmen Jing Wong. Oyuncular Jackie Chan. Rıchard Norton. Leon Laı, Gary Da- nıels (1992 Hong Kong - ABD, 95 dk). Sekiz Buçuk... 23.25 CINE 5 Güldürü ©(8.5 \Vomen) - Phılıp Emmenthal zengin bir ışadamıdır. Servetının kaynagı Japonyanın tüm lüks caddelennde bulunan kumar salonlandır. Bu salonlann işletmesını ıse oglu Storey yapmak- tadır. Philıp'in çok sevdiği kansı ölünce. oglu Sto- rey onu tesellı etmek \e karşı cinse ilgisinı yeniden uyandırmak içın Fellini'nin 'Sekiz Buçuk' filmıne götürür. Filmden etkilenen baba ogul. Cenevre'de- ki villalannda harem kurmaya kara verirler. Yönet- menligini PeterGreenaway'ın üstlendigi filmın baş- roilerinde. John Standıng. Mafthevv Delakere, Yivi- an Wu oynuyor (1999 İngıltere-Fransa, 118 dk). Boy's Choir 24.00 CNBC-e Dram (Boy's Choir) - Japon yönetmen Akira Oga- ta'nm ılk filmı olan Boy "s Choır", 1970'li yıl- lann karmaşık polıtık ortamıyla şekıllenen bir dö- nemde geçiyor. Babasının ölümü ıle haylı ciddı bir sarsıntı geçiren 15 yaşındakı Michio, filmın merkez karakteri. Mıchıo, asken eğitım verilen Dokuntsu Vetımler Evı'ne göndenlır. Yetimhanenin korosun- da soprano solist olan Yasuo ıle arkadaş olur. lki ka- fadann kafasında tek bir şey vardır: Ulusal Korö Ya- nşmasını kazanmak. Ancak dönemın politik kaosu onlann da kapısını çalacaktır. Y'önetmen: Akira Ogata. Oyuncular: Teruyukı Kagawa. Ryoko Takı- zaua. Ken Mitsuishi (2Ö00 Japonya, 124 dk). Üham Perisi 01.00 Flash TV Müzikal /T7\ (Down to Earth) - Dünyaya ınen Tannça. bir \Z/ Broadway müzikalinde başrol alır ve bir anda ûnlü bir yıldız olur. Ancak cennete dönmesi gerek- mektedir... Rita Hayvvorth, Larry Parks. Marc Platt. Roland Culver'ın başrolde oynadıgı filmin yönet- menı Ale\ander Hall (1947 ABD yapımı. 101 dk). Cvborg Cop 3 01.30 Show TV Gerilim ©(Cyborg Cop 3) - Evelyn Reed çok başanlı bir gazetecıdır. Bir ıhbar üzenne zengin bir adam .Man Sheen'ın sahıbı oldugu şırkerte kanunsuz ame- hyatlar sonucu yenilmez bir yan-robot. yan-ınsan yarattıklannı ögrenır. Yön: Yossi Wein Oyuncular: Frank Zagarino. Bryan Genesse (1995 ABD, 94 dk). Bülbül Yiıvası 01.45 TRT 1 Duygusal §Babasının vasiyeti üzenne teyzesının kızıyla ev lenen bir işadamının öyküsü konu alınıyor. v .önetmenligıni Nejat Saydam'ın üstlendigi filmde Türkân Şoray, Murat Soydan ve Tanju Gürsu var. © © © O Yabancı tzleyin Orta Değmez @ Yerh CNNTürk 22.05 Haftanın gündemi TV Senisi - Türkiye'nin gündemini oluşturan geliş- meler. "Ankara Kulisi^nde değerlendiriliyor. Sedat Er- gm, Fikret Bila ve îsmet Ber- kan" ın karşılıkh sohbetlerin- den oluşan yapımda bu haf- ta, başbakanlık sorununun nasıl aşılacağı, Erdoğan'ın başbakan olup olamayacağı, hüldimette kimlerin yer ala- cağı ve hükümetin ilk icra- atının ne olacağı gibi konu- lara açıklık getiriliyor. tv8 22.30 Kültürel etkinlikler TV Servisi - "AIkıjlar''da ilk olarak, îş Sanat Parmak- kapı Galerisi'nde sergilenen Tahir Akso>T ve Naifler Kar- ma Resim Sergisi'nden gö- rüntüler yer ahyor. JCC Gospel Singers'ın konseri, müziklerini Fahir Atakoğlo'nun yaptıgı Ağır Roman'ın dünya prömiyeri, ConsigKa Licciardi nın Na- politen şarkılan seslendirdi- ği konseri, programın diğer konulannı oluşturuyor. Yapımı. Serap Aksoj- Gûr- kan hazırlayıp sunuyor. Kanal 6 23.00 'Sisler Bulvan' TV Servisi - Merkez sağın kaybolan oylan, "SislerBuI- van"nın bu haftaki konusu- nu oluşturuyor. Saygı Oztürk ve Ömer Fa- rukGünel'in birlikte sundu- ğu yapıma, Işın Çelebi ile ts- met Attüa konuk oluyor. CNBC-e 'nin 'Ustalara Saygı' kuşağında ekrana gelenfilm, yönetmen Andre Techine imzalı Yalnızlığınpençesindeki ruhlar 'Hırsıziar'da başrolü oynayan Omerine Deneuve ile Daniei Auteuil, vine bklkte rol akhklan 'Se\diğim Mevsim'in sahnesinde görülÜTOr. CNBC-e 21.00 Sakıp Sabancı katılıyor 'Genç Bakış y TV Servisi - "Genç Bakış*" programı- mn bu haftaki bölümü, Koç Üniversi- tesi'nden canlı olarak ekrana geliyor. Cnlü işadamı Sakıp Sabancı'nın ko- nuk olduğu yapımda, üniversite öğren- cileriyle birlikte 3 Kasım seçimlerinın sonuçlan değerlendinliyor. Programı, Abbas Güçlü hazırlayıp sunuyor. • Kanal D, 00.30 Müzikle 30 yıl TV Servisi - Belgesel yapım "Kr Yudum İnsan"ın bu haftaki bölümünde, şarkılan ve besteleriyle ünlü sanatçı Sezen Aksu tanıtıhyor. Nebil Ozgentürk'ün hazırlayıp sunduğu yapımda, 600"ü aşkın şarkıya sözü ve besteleriyle hayat veren sanatçının, müzikle iç içe geçen 30 yılı, aşklan, nıilyonlann dilinden düşmeyen şarkılan ve bu şarkılann ilginç öyküleri ekrana geliyor. • atv, 00.10 Seda Akgül sunuyor 'AB'yeDoğru' TVSenisi-TESEV Yönetim Kuru- lu Başkan Yardımcısı Özden Sanberk, "AB'ye Doğru" programına konuk oluyor. Seda Akgül*ün hazırlayıp sun- duğu yapımda, yeni hükümetin AB'le ilişkileri, sivil toplum hareketlen ve Kopenhag Zirvesi'ne doğru Türki- ye'nin siyasi istikran gibi konular ele alınıyor. • tv8, 14.35 Özverili bir arkadaşlık öyküsüTV Servisi - Kan davası yü- zünden küçük yaşta elini kana bulamış bir gencin aşık olduğu nalbant kızı ve kanlısı olduğunu bilmediğı en yakın arkadaşınuı öyküsü. NazmiOzer'in 1982'de İhsan Yüce'nin senaryosundan çektiği "Arkadaşun", kan dava- sının anlamsızlığını sergileyen, arkadaşlık sevgisi ve özverisi- StarMax 17.30 Arkadaşım / Yönetmen: Nazmi Özer / Senaryo: İhsan Yüce / Oyn: Tank Akan, Fikret Hakan, Neşe Aksoy, Bülent Kayabaş, Turgırt Özatay, Kadir Savun, Ozcan Özgür /1982, Emek Film. nin yüceliğini işleyen özenle an- latılmış bir dostluk serüveni. Kan davası yüzünden anne ve babasının katilini öldürerek kü- çük yaşta ıslahevine gönderilen Ali (Akan), sonra yanına çırak verildiği nalbant Emin Usta'nrn kızı Zeynep'e âşık olur. Başlık parası için babasının mahalle bakkalına vermeye kalktığı Zey- nep, Ali'yle kaçmaya karar ve- rir. Ancak Zeynep, böbrek krizi tutan sevgilisiyle buluşamayın- ca eve dönemeyip, kötü yola dü- şer. Zeynep'i bulamayan Ali, ça- lıştığı taş ocağında arkadaş ol- duğu Mahmut'u (Hakan) evine alır. Ali'nin ameliyat parası için yasadışı işler yaparak hapise gi- ren Mahmut, onun kanlısı oldu- ğunu öğrenince şok geçirir. Kan davasmm aıdamsızbğpu sergfle\en film, özenle aniaübnış bir dostluk Hırsızlar - Les Voleurs / Yönetmen: Andre Te- chine / Oyuncular: Catherine Deneuve, Daniei Auteuil, La- urence Cöte, Fabi- enne Babe, Julien Riviere, Chiara Mastroianni, Benooit Magimel, Didier Be- zace, Ivan Desny / 1996 Fransa, 117 dk. T\7 Servisi - Fransız sine- masının usta oyunculannı bir araya getiren farklı bir polisiye var bu gece CNBC- e ekranında; "Hırsızlar''. Ünlü yönetmen Andre Tec- hine imzalı filmde, Catheri- ne Deneuve, Daniei Auteuil başta olmak üzere bir çok oyuncu göz kamaştınyor. Filmin diğer bir özelliği de Deneuve ve Marceüo .Mast- roianni çiftınin kızlan Chi- ara Mastroianni'nın de rol ahyor olması. Deneuve'ün, kız öğrenci- lerinden birine âşık olan bir felsefe profesörünü canlan- dırdığı "Hırsızlar''ın öyküsü şöyle: Hırsız kardeşi Ivan'la hiçbir ortak yönü olmayan Alex (AuteuU). soğukkanlı bir polistir. 26 yaşındaki hır- sız Juliette (Cöte), kendisini yakalayan Alex'in gönlünü çalan, güzel birkadındır. Fel- sefe profesörü Marie'nin de Juliette ile ilişkisi vardır Ancak Juliette, iki ilişki- sinde de aradığını bulama- mıştır. Alex ve Marie, ortak sevgilileri söz konusu oldu- ğunda. bir araya gelip konu- şurlar. Birpolis, sevgilisi, bir hırsız ve bir profesör... Fark- lı ortamlarda bir araya gelen dördü de aralanndaki bağ- lara karşın aslında yalnızlı- ğın pençesindeki ruhlardır. "Sevdiğiın Mevsûn" adlı filmde de birlikte çalışan Deneuve, yönetmen Techi- ne 'le çok iyi bir ekip oluştur- dukları düşüncesinde. Bir filmde rol almayı kabul ederken, canlandırdığı ka- rakterden çok, birlikte çalış- tığı yönetmenin önemli ol- duğunu belirten Dene- uve'ün "HırsızJar''da, lezbi- yen bir öğretmeni oynama- sını eleştirmenler "cesurbir seçim" diye yorumlamıştı. Buna karşılık Deneuve şu açıklamayı yapmıştı: "Füm bir kadının hemcüısiyle ya- şadığı aşkuı öyküsü. Benim için önemli olan nokta bu- nun bir aşk öyküsü olmasıy- dı. Kadın bir erkeğe de âşık olabiürdL Bunda yadırgana- cak bir şe>' göremiyonıın*'. Tv PROGRAMLARI 10-OOYerii Film: Kan Kardeşler 11.30 Dızı. Yeditepe Istanbul 12.30 Dizı: Bızım Evın Halleri 13.00 Haber Bülteni 13.25 Dızı: Aşkın Gucü 14.15 Dızi: Benimle Oynar Mısın? 14.50 Çızgı Film: Ağaçkakan Woody 15.15 DamakTa- dı 15.35 Dizı: Çahkuşu 16.20 Iftara Doğru 16.55 Dızi: En Son Babalar Duyar 17.25 Yerii Film: Yalı 18.00 Ha- ber 19.05 Dizı: Yedi Numara 20.00 Ana Haber 20.35 Şans Topu Çekilışı 20.40 Yabancı Film: Kuzeyli Ke- vin 22.15 Dizi: Şapkadan Babam Çıktı 23.35 Açıkha- va Konserleri: Ajda Pekkan 00.35 Dünya Coğrafyası 01.25 Muzık (TSM-THM) 01.45 Yerii Film: Bülbül Yu- vası 03.30 Gezelim Görelım (0 312 490 43 00). 10.35 Sağhk Olsun (Canlı) 10.55 Hava Durumu 11.00 Haberler 11.10 KentYa- şam (Canlı) 11.30 Haber Özetlerı 12.10 Ekonomi 12.35 Iş Günü 13.00 Haberler 13.15 Spor Haberlen 13.35 Dünya Gundemı 14.10 Ekonomi 14.25 Spor 14.30 Haber Ozetleri 14.35 Güne Düşen 14.40 Yurt Gundemı 15.10 Çerçeve (Canlı) 15.30 Haber ozetleri 16.35 Ekonomi Haberlen 17.00 Büyüteç 17.50 Güne Düşen 18.10 Dünya Gündemi 18.30 Ha- ber Özetlerı 19.45 Ekogün 19.50 Spor Haberlen 20.00 Akşama Doğru 20.30 Terör Çemben 21.10 Sı- yah-Beyaz 22.10 Reçete (Canlı) 23.00 Gün Bıterken 23.35 Sanat'tan 24.00 Haberter 00.10 Bale: Winder Dreams 01.10 Sıyah-Beyaz (0 212 259 72 75). 10.00 Bir Sohbet Bir Lezzet 10.20 Ka- rınca Kararmca 11.00 Bizim Mahalle 11.30 Dicleden Gelen Şıfa (Canlı) 12.00 GAP FM (Canlı) 13.00 Gıde Gıde GAP 13.58 TRT 3'e Geçiş 14.00 Spor 19.00 Ziraat Bankası-SSK Erkekler Voleybol Ligı Karş. (Canlı) 20.15 T.Telekom- Ş.Urta Genç Byn. Voleybol ügı Karş. 21.30 Rıng (Can- lı) 22.15 Wimbledon Tenis Tumuvası 24.00 Kapanış. 10.00 Bir Besteci 12.00 K.B. Ankara Dev. KlasikTurk Müziği Korosu 12.50 At Yanşları (Canlı) 17.40 Bir Solist 18.00 Fasıl 18.30 Açık llkoğretım Okulu Iletişim Reh- berlik ve Ders Prog. 19.30 Açıkoğretım üsesı Iletişim ve Rehberlik Ders Prog.21.30 K.B. Izmir Devlet Kla- sik Turk Müziği Korosu 22.20 Ah Bu Şarkılar. 11.10 Afiyet Olsun 11.30 Bulgurdan Burgere 13.25 Anadolu pçeklerı 13.30 Uzaktakı Yakınlarımız (Canlı) 14.30 Dı- zı: Bızım Evin Halleri 15.00 Dızı: Şaşıfelek Çıkmazı 15.45 Yerii Film: Bütün Anneler Melektir 17.00 If- tara Doğru 18.00 Haberler 18.05 Anadolu Çıçeklerı 18.55 Dızı: Perıhan Abla 20.00 Ana Haber 20.35 Şans Topu Çekilışı (Canlı) 20.40 Anadolu Çiçekleri 20.45 Dizi: Kuzenlerim 21.35 Dızı: Kısa Devre 22.35 TSM Konserı 23.45 Sokak Öyküleri 00.15 Almanya'dan. atv, FmJK'ün verdiği birgünlükyayındur- durma cezası nedeniyle bu gece saat 24.00'e kadar kapalı kalacak. 24.00 Gece Yansı Haberlen 00.10 Bir Yudum Insan 01.40 Homedrom 02.10 A'dan Z'ye 04.40 Belgesel: Ha- berci 05.15 Uzakiar (0 212 354 30 00). 07.00 Güne Merha- ba 08.45 Dınamik Sabahlan 09.00 Di- zı: Samantha 10.00 Dızr. Camılla 11.00 Dızi: Yalan Rüzgârı 12.00 Ayşe Özgün Her Gun 13.30 Kadın'ca 15.30 Yerii Film: Acele Koca Ara- nryor 17.45 Dizı: Deli Yürek 19.00 Ana Haber Bultenı 20.00 Spor 20.05 Yerii Film: Atla Gel Şaban 22.00 Dızı: Tath Hayat 22.00 Haber Özel 23.00 Haber Özel 24.00 Show Spor 00.15 Haber Hattı 00.45 Sınyal 01.30 Yabancı Film: Cyborg Cop 3 03.30 Evlıyalar (0 212 355 0101). 09.10 Duma Duma Dum 09.50 Çızgi Film: Nın|a Kamplumbağalar 10.20 Şınnler 10.50 Mutfakfa Keyıf 11.00 Sabah Sabah 13.20 Dizı: Aşk Meleğı 14.20 Dızı: Eyvah Babam 15.30 Çız- gı Film: Taş Devrı 16.00 Çizgı Film: Tom ve Jerry 16.30 Çız- gı Film: Sevımli Kahramanlar 16.50 Iftar Vakti 17.10 Knor Lezzet Kulubu 17.20 Çarkıfe- lek 18.30 Dizi: Kaçak Kız 19.30 Ana Haber 20.30 Film Gibi 21.45 Dızı: Kırık Ayna 23.00 Yabancı Film: Müthiş Dedektrfler 00.30 Genç Bakış 01.50 Bu Gece 02.15 Yaban- cı Film: Mohank Davullan (0 212 215 51 11). 09.05 Ekonomi 09.45 Spor 10.10 Sağlık Raporu 12.00 Günun Içınden 12.35 S- por 13.45 Ekonomi 14.10 NTV'ye Sorun 15.00 Dünyaya Bakış Haberter 15.10 Yüzde Yuz Sıyaset 16.00 Dunyaya Bakış 16.35 Ekonomi 17.10 Anahtar 17.45 Gece Gündüz 18.10 Spor 19.00 Akşam Ha- berlen 20.05 Yakın Plan 20.30 Gündem Dışı 21.05 The Hu- man Body 22.05 Futbol Net 23.00 24 Saat 00.30 Trans- world Sport (0 212 335 00 00). 09.00 Gunaydın Türkı- ye 10.00 Yaşanacak 2lTl Çok Şey Var 11.10 Di- ""d r zı: Aşkın Peşinde 13.00 Haber 13.10 Gormedık- lerınız Duymadıklarınız 14.40 Aydın Havası 16.10 Dızi: Isla- mıyetın Doğuşu 16.57 Iftar Sa- at ı 17.00 Yerii Film: Haba- bam Sınıfi Uyanıyor 19.30 Ana Haber 20.05 Maç Önu 20.15 Barcelona - Galatasa- ray Futbol Karş. (Canlı) 22.10 Yasemince 23.30 Gündem 00.30 Gece Hattı 00.50 Maç Özetlerı 01.50 BBG 02.50 Yerii Film: Fıstık Gibi Maşal- lah (0 212 448 80 00). star max 07.30 Kral TV Muzık 17.30 Yer- ii Film: Arkada- şım 19.00 Dizi: Kayıp Dünya 20.00 Habe 21.00 Passapa- rola 21.35 Şampıyonlar Ligı: Mılan - Deportıvo (Canlı) 24.00 Şampiyonlar Ligi: D. Kiev - Ju- ventus (Bant) 01.30 Kral TV Müzık (0 212 448 80 00). 06.00 Haber 08.55 Yol Durumu 09.40 Para - Metre 10.45 Stıl 12.25 Iş Yemeğı 13.00 A- jans 14.40 Artınfo 16.15 Bireysel Emeklilik 17.00 Manşet 18.05 Baş Sayfa 19.00 Bugun 20.00 5N 1K 21.10 Soru Cevap 22.05 Ankara Kulisi 23.00 Editör 00.15 Spor (0 212 478 50 00). 07.05 Bu Sabah 09.00 Haberler 09.15 Spor 09.20 Ekonomi 09.30 Haberler 09.35 Eko- nomı Sohpeti 10.00 Haberler 10.35 Guncel Sağlık 11.00 Haberler 11.35 Satır Arası 12.35 Gunün Içinden 13.00 Haberler 13.35 Günün Içinden 14.00 Ha- ber Bülteni 14.35 A.B'ye Doğru 15.00 Haberler 15.20 Ekonomi 15.35 Seçim Haberlen 16.00 Haberler 16.35 Erkan Tan Ile Sultanahmet'ten 17.05 Haberler 17.20 S- por 17.35 Dünya Raporu 18.00 Haberler 18.15 Spor 18.35 City Light 18.45 Sesli Düşünenler 19.30 Dızı: Bi- zım Ev 20.00 Ana Haber Bultenı 21.00 Pack Shot 21.45 Söz Kadınların 22.30 Alkışlar 23.00 Melıh Kıbar Show 00.30 Haber Aktif 01.30 SKY (0 212 288 51 52). 06.35 Yabancı Film: Ay Üssu 08.00 Ya- bancı Film: Ailede Ihanet 09.30 Dızı. Aşk Ruzgarı 10.20 Yabancı Film: Pumpkın 12.15 Yabancı Film: Sayı Kralı Buddy 14.00 Yabancı Film: Felix ve Lola 15.35 Cıne Sınema 15.50 Yabancı Film: Hepsı Yalan 17.30 Dizı: Aşk Rüzgârı 18.30 Baş- ka Yerde Yok 20.00 CINE 5 Haber 21.00 Yabancı Film: Madison 22.35 Yabancı Film: Oz 23.25 Yabancı Film: Sekiz Buçuk Kadın (0 212 336 15 15). 09.00 Papatya Falı 11.00 Gönül Bahçesi : 13.30 Klıpart 16.20 Iftar Vaktı 17.10 Yerii Film: Derviş Bey 18.40 Dizı: Sınlsıklam 19.30 Flash Haber 20.30TurkulerleTürku Bacı 22.00 Dizi: Bu Sevda Bitmez 23.00 23. Saat 24.00 Gerçek Kesıt 01.00 Yabancı Film: llham Perisi (0 212 256 82 82). I 09.00 Doğanın Bebeklen ı 09.55 Kaptan Kıdd'i Arar- ken 10.50 Ürdün Kralıyet Turu 11.45 Kocaman Şeyler 12.40 Süper Struktürler 13.35 Ekinoks 14.30 Gokyüzukolik 15.30 Gelecek Zaman 16.00 Adatann Efsanelerı 17.00 Vahşı Asya 18.00 O'Shea'nın Serüveni 19.00 Inşaat Harikaları 20.00 Tutankamon'un Laneti 21.00 Piramitlerın Sırrı 22.00 Gerçeğın Öte- sinde 23.00 Dunya Turu 24.00 Ada- ların Efsanelerı (0 212 288 75 75). 10.45 Vadelı Işlemler1 1 4 5 Sektör Raporu 12.00 FinansCafe 12.30 Soru Yağmuru 14.00 Pı- yasa Ekranı 14.45 Ankara Kulisi 15.15 Analız 15.30 AnalıstlerSoruyor 16.00 Son Baskı 16.15 TMT 17.45 Günden Kalanlar 18.00 Dızı: Chıca- go Hope 19.00 Dızi: Mad About You 19.30 Dızr. Just Shoot Me 20.00 Di- zı: Ally Mc Beal 21.00 Yabancı Film: Hırsızlar 23.00 Dızı: NYPD 24.00 Ya- bancı Film: Boy's Choir 02.00 Dızı: Ally Mcbeal 03.00 Yabancı Film: Les Voleurs (0 212 330 01 01). • 17.00 Krıket 18.00 Meslek Sahıbi Köpekler 18.30 Vahşı Doğaya Dönüş: Öksüz Orangu- tan 19.00 Kayıp Dünyalar: Zulu Zaferının Sırrı C....İL 20.00 Öldürmeye Programlananlar: Resıf 21.00 DNA Detektıfleri: Masumıyet Projesi 21.30 Yarı- nın Dünyası 22.00 Zamanı Kovalarken: Mumbaı 22.30 Yasayayn Ölülerin Hikâyesi: Bataklıktakı Ceset 23.00 Ölünun Bilmecelerı: Bir Cesedin Bıyografısı 24.00 Cen- net'te Devrım (0 212 293 00 68). 10.00 Dızı: Eltiler 10.30 Her Sabah 12.00 Ha- berler 12.30 Dızı: Sahte Dünyalar 13.30 Yerii Film: Gülüm Benim 15.00 Dızı: Evımız Olacak mı 16.00 Iftar Özel 17.00 Eltiler 17.30 Kadının Sesı 19.00 Ana Haber 20.15 Delıboran Destanı 21.45 Yasemın'ın Penceresi 23.15 Neler Oluyor? 00.30 Gece Haberleri 01.00 Aşkın Dağlarda Gezer (0 212 454 56 00). Defne Sarısoy ile AKŞAM ABERLERİ 19:00 O TrieHUMAN BODY 8. bölüm "Beyin Giicü-2* FUTBOL.net Murat Kosova Galatasaray-Barcelona maçının ardından
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog