Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet «. ı t a p 1 a r CUMARTESIANNELERİ (FOT ALBÜMÜ) Aclan Uras Cl«n(Kirİy Utap kulûbü ıU'34)Cağalo4Iu-is<2ilbulTeI 1212(51401 % Cumhuriyet afiCadNo39'41 7 9 . YIL SAYI: 28161 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ11924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ 0945-1991) KASIMJ2Qe2~ÇARŞAMBA IKıbns planını inceleyenAnkara'da ilk değerlendirme olumlu Kopenhagöncesi uzlaşmaumuduEn büyük sorun topraklara dönme BM Genei Sekreteri Kofi Annanın Kıbrıs plamnda özellıkle egemenlik konusunda bir sorun bulunmadığı değerlendırmesini yapan Türkıye'ye göre plandaki en büyük sorun, mültecilenn topraklanna geri dönmeleri ve eskı mülklerine sahip olmalanna ilişkin maddelerden kaynaklanıyor Bu planın çözüm sürecınde kullanılabilecek bır belge olduğunu düşünen Dışişleri Bakanlığı, Kofi Annan'ın amacının 12-13 Aralık'ta yapılcak Kopenhag Zırvesi öncesinde taraflar arasında bir anlaşma imzalanmasını sağlamak olduğunu kaydediyor. Tezlerimize yakın ve uzak unsurlar var Bakanlıkta yaptlan ön değerlendırmelerde, Annan'ın planı, "taraflann üzerinde uzlaşı sağlayabılecekleri bir belge"' olarak görülüyor. Dışişleri'nden bir yetkili, "Bu plan, hem Ankara'da hem de Lefkoşa'da ıncelenecek ve aynntıh bir değerlendirmesi yapılacak. Bu aşamada olumlu ya da olumsuz demek erken. Bizim tezlerimize yakın unsurlar da var uzak unsurlar da var. Bu unsurlar müzakere edilebilir" dedi. Yetkili. BM'nin "ya hep ya hiç" dayatmasında bulunmadığını, 18 Kasım'a kadar mesaj bekJediğini söyledi. SERKAN DEMİRTAŞ'ın haberi • 11. Sayfada BM PLANI YUNAN BASININDA Sağlam sinirler isteyen süreç # Kıbns belgesının Yunanıstan \e Rum kesımındekı basın organlarında yayımlanan haberlerle örtüşmesı. belgenın ne kadar "gızlı" olduğu tartışmasını başlattı. "Çözüm \eyaTaksım Olasılıklan: Yüzde 50-50" başlıkh haberlerde, Klerıdes'ın ı\ımser olduğu vazıldı • 11. Sayfada AVRUPA VE ABD UMUTLU Çözüm için tarihi firsat yakalandı # Kofi Annarûn Kıbns planı. AB. \BD\etngıltere tarafından olumlu değerlendınldı Gunter Verheugen. planın ^B'nın lam desteğını aldığını açıkladı ABD Dişişlerı Bakanlığı ıse Kıbrıs ıle ılgılı çözum planını tarıhı bır firsat olarak değerlendırdı • //. Sayfada 1 TÜRK TEZLERİ YANSIMADI SiyasüerKıbns planına temkinli # Dışışlen Bakanı Gürel, plana duyarlılıkların ne kadannın yansıtıldığını görmek gerektığıni bildırdı Prof Soysal, Turk tezlennın yansıtılmadığını belırtırken CHP"lı Batu. göçmenlere ılışkın dıizenlemeyı "hazmedılmesı guç" olarak nıteledı. • 10. Sayfada Biilent Ecevit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu ile görüştü. (AA) Ecevit'in veda turlannda laikliğin korunacağı vurgulandı Yargıdan giivenc e# Başbakan Bülent Ecevit'in veda ziyaretinde bulunduğu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, "Laik demokratik cumhuriyeti hangi koşulda olursa olsun koruyacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın" dedi. Yargıtay Başkanı Eraslan Özkaya. Atatürk ilke ve devrimlerinın bir bütün olduğunu, laikliğin korunmasında hukukçu ve yargıçlann daima çok hassas davrandığını vurguladı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Bülent Ecevit ıle veda görüşme- sı yapan yargı mensuplan, AKP'nın ıktıda- n ıle ılgılı yorum yapmaktan kaçınırken laık demokratik cumhunyetı konıma konu- sunda "hassasiyetlerini" dıle getırdıler. Yargıtay Başkanı Eraslan Özkaya, laık hukuk devletınm zedelenmemesı temen- nisınde bulunurken Yargıtay Cumhunyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, laık demok- ratik cumhunyetı koruyacaklanndan kım- senın kuşkusu olmamasmı ıstedı Başbakan Ece\ ıt dun veda zıyaretlenn- de bulundu. tlk olarak Yargıtay Başkanı Özkaya'yı zıyaret eden Ecevıt, laık birTür- kıye ıçınYargıtay'ın çok önemlı bır guven- ce olduğunu belırttı Yargıtay Başkanı Öz- kaya da Başbakan Ecevıt'ın laık, sosyal MArkasıSa.8,Sü. 3'te AB Dönem Başkanı Danimarka'mn Büyükelçisi: rw^^^ ı • } • lurkıye yı sevindireceğîz# 'Avmpa Birliği, Hıristiyan kulübü değil, demokrasiler kulübüdür' diyen Danimarka"nm Ankara Büyükelçisi Hoppe. AKP iktıdannın Türkiye'nin üyelık hedefi için engel olmadığını savundu. Hoppe, AKP'nin laiklik ve demokratikleşme konusunda verdiği taahhütleri somut adımlarla göstermesinı bekledıklerini kaydederek Kopenhag'a kadar düşünce ve ifade özgürlüğü. ışkencenm önlenmesi konulannda reformlann AKP açısından olumlu bir adım oluşturacağmı söyledi.AYHAN ŞÎMŞEK ANKARA - AB Dönem Başkanı Danı- marka'nın Ankara Büyükelçisi Christi- an Hoppe, AKP'nin laiklik ve demokra- tikleşme konusunda Avrupa'ya güvence verdığını belırterek "Tayyip Erdoğan 'Bız Islamcı değıhz Modern. muhafaza- kâr ve demokratik bır partıyız" görüşünü dile getirdi. AKP'den bunları somut TALABANİ ANKARA'DA Tam işbirliği için buradayız # CIA heyetıyle aynı gün Ankara'ya gelen Talabanı, anayasadakı bazı konulann "huzursuzluk yarattığının" anımsatılması üzerine, "Bu bır taslak. Değıştırilebılır" dedi Talabani, ABD'h askerlenn peşmergelen eğıtmesuıe sıcak bakacaklannı vurguladı. • 10. Sayfada adımlarla göstermesini bekliyoruz" de- di KopenhagZınesı'ne kadar "düşünce \e ifade özgürlüğü, işkencenin önlen- mesi, dinsel özgürlükler ve vakıflar" konulannda reformlann gerçekleştınlme- sının onemını vurgulayan bıiyükelçı, "Danimarka, Kopenhag'da ortak AB politikasının sınırları içerisindeTürki- m.4rkasıSa.8,Sü.3'te IRAK PARLAMENTOSU BM'nin karan reddedildi # Irak parlamentosu, BM'nin 1441 sayılî karannın "reddedılmesi" yönünde tavsiye karan aldı. _ Ancak son sozü Saddam Hüseyın söyleyecek. Fransa Dışışlen Bakanı Vıllepın, Bağdafın sılah denetçılenyle ışbırlığı yapmaması halinde, savaş açılacağım belirtti. • 10. Sayfada Orakçekiçgölgesinde dans M-* > c_? o njst Parti'nin 16'ncı kongresi- nin izlerini taşıyor. Geçen cuma. 2 bin delegenin katılımıyla başlayan, Dcvlet Başkanı Ciang Zemio'in, parti liderliğini yardımcısı Hu Jintao'ya bırakması beklenen kongre öncesinde parklardaki çiçekli alanlara "16" yazıldı. Birçok Çinli hissettikleri coşkuyu sokaklara taşıdı. Tıpkı, delegeler, başkent PekirTdeki, 1989'da demokrasi yanlısı göste- rilere sahne olan Tiananmcn Meydam'nda bir salonda partinin yeni yönerimini ve ge- leceğini tartişırken orak çekiç amblemi önünde dans eden yaşb çift gibi. (Fotoğraf AP) HUKUK DIŞIÎMAR OYUNLARI 'Jetkenf Erdoğan 'la yükseldi # Mıllervekılı seçılerek dokunulmazlığa ka\ıışan Fadıl Akgündüz'ün servet tablosunda en büyük payı, AKP lıden Recep Tayyıp Erdoğan'ın Büyükşehır Beledıye Başkanlığı dönemınde "hukuk dışı ımar o>"unları" ıle yükselen "Jetkonut" projesınden elde ettığı trilyonlarca liralık "'ımar rantlan"' oluşturuyor. Fadıl Akgündüz'e '"ımar dokunulmazlığını" sağlayanlann başında gelen Erdoğan şımdı Akgündüz'ün dokunulmazlığını eleştınyor! OKTAY EKİ>Cİ'nin haberi • 7. Sayfada ERDOĞAN YARIN ÎÇÎN RANDEVU ÎSTEDÎ Emanetçiyi Köşk'e danışacak # Erdoğan, yann Meclis'tekı yemın törenimn ardından Cumhurbaşkanhğı'na çıkıp 'Başbakan adayını' sunmak ıstıyor. Erdoğan'ın adayı olarak Abdullah Gül'ün adı öne çıkarken dığer adaylardan Abdüllatıf Şener 'Sıyasette yüzde 99 ıle yüzde 1 arasında fark yoktur' görüşünü dıle getırdı. Anayasada önceliğın 76. madde olduğunu vurgulayan Erdoğan da 'Yasama milli iradenın verdığı ödevı yenne getırmekle mükelleftır' görüşünü yıneledi. • 4. Sayfada GUNCEL KORKUT BORATAV YAZILARIYU\YENİDEN CUMHURİYETTE • 12. Sayfada CUNEYT ARCA\TREK Milli Irade Ağızlara Sakız Olursa... Demokratik rejım bır kez daha zorlu bır sınava gı- nyor. Neden "bir kez daha" . Evet bır kez daha. Zıra çıçeğı burnunda tek başına ıktıdar olan par- MArkasıSa. 8,Sü. l'de Baydur, iş yasasının çıkanlmasını istedi Işçi 'atarız? tehdidi # Yeni hükümetten beklentılerini açıklayan TÎSK Başkanı Refik Baydur, ış yasasının 15 Mart'a kadar çıkmaması durumunda işten çıkarmalann başlayacağını söyledi. Baydur'a AKP'den Meclıs'e 21 milletvekılı sokmayı başaran MÜSİAD destek venrken DİSK Başkanı Çelebı, "Bu saatten sonra ışten çıkarılacak her işçinin sorumlusu TİSK olacaktır" dedi. Türk-İş, "Marıfet ışten çıkarmada değil, ıstıhdam etmede" açıklamasını yaptı. • 13. Sayfada Fenerbahçe bu hafta Ankara'da oynayacak Saha kapatma cezası # Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbısinde çıkan olaylar nedeniyle ev sahıbı San-Lacıvertli ekıbe bır maç saha kapatma cezası verildi. Maçta kırmızı kart gören Galatasaraylı Emre 3, Fenerbahçeli Ortega 2 maç ceza aldı. Fenerbahçe'nin bir daha aynı türde bır disiplin cezası alması durumunda hükmen yenik sayılabileceği belirtilıyor. Bu haftakı Fenerbahçe-Bursaspor maçı ıazar akşamı Ankara ' 9 Mayıs Stadı'nda oynanacak. • Spor'da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog