Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

1 KASIM 2002 PA2ARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 3ğrenci Seçme Sınavı için başvurular bugün yapılıyor. Adaylar 15 Haziran 2003 'te sınava girecek UniversitemaratonubaşladıHavalimanı'nda yangın • İstanbul Haber Servisi - Atatürk -iavalimanı'ndaki Türk Hava Yollan ! THY) Genel Müdürlüğü binasının »tısında çıkan yangın maddi hasara rol açtı. 11 kath THY Genel vlüdurlüğü binasının idare iölümüniin çatısındaki klimalarda ıkşam saatlerinde başlayan yangın, •lay yerine gelen havalimanı ve feşilköy itfaiye ekiplerince diğer tatlara sıçramadan kısa sürede löndürûldü. Elektrik kontağından (îktığı sanılan yangın sonucu tlimalarda küçük çaplı hasar oluştu. Şelit piotun cesed bukndu • İZMİT (AA) - Izmit'in Eşme Beldesi'nde, 4 Kasım Pazartesi £Ünü Sapanca Gölü'ne düşen askeri fcelikopterde yaşamını yitiren Pilot Yüzbaşı Zafer Dinmez'in (33) cesedi bulundu. Yüzbaşı Zafer Dinmez için, bugün Cengiz Topel Askeri Havaalanı'nda tören cüzenlenecek. Dinmez'in cenazesi, caha sonra toprağa verilmek üzere memleketi olan Bahkesir'in Gönen üçesine gönderilecek. | AJIekavgası:4yarab ! • tstanbul Haber Servisi - Üsküdar'da Haşim A'nın (47), fiıtbol topuyla evde oynayan oğullan M. (15) ve M.A'ya (17) sinirlenerek : uyarmasının ardından çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında j babalannm elinde topu kesmek amacıyla bulundurduğu bıçağı almak isteyen M. elinden, M.A. ise kolundan hafif şekilde yaralanırken abla G.A. da hafif yaralandı. j Düşen uçaktainceteme • ANTALYA (AA) - Antalya Havalimanı lojmanlan yakınına önceki akşam düşen Rus uçağmda incelemeler sürüyor. Devlet Hava Meydanlan tşletmeleri (DHMl) Antalya Havalimanı Başmüdürü - Hasan Özşahin inceleme sonucunun birkaç gün içerisinde açıklanacağını bildirdi. Antalya'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına ahnan 20 yaralıdan birinin taburcu edildiği, diğerlerinin ise tedavilerinin sürdügü bildirildi. Maltepe'de ceset bulundu • İstanbul Haber Servisi - Maltepe Ferhatpaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'ndeki boş alanda vatandaşlar tarafından bir erkek cesedi bulundu. Polıs yetkilileri, üzerinden kimlik çıkmayan 18-20 yaşlanndaki kişinin cesedinin, bulunduğu boş alana bir arabayla bırakıldığının j belirlendiğini bildirdiler. Sabıkalı hırsıza suçüstü • İstanbul Haber Servisi - Kadıköy llçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafindan takibe ahnan Serdar Asan (23), Rıhtım Caddesi'nde hırsızlık için girdiği evden çıkışında yakalanarak gözaltına alındı. 11 ayn ^suçtan aranan, 76 ev ve işyerini soyduğu belirtilen Asan'ın üzerinde 3 bin Euro bulunduğunu anlatan yetldliler, sabıkalı hırsıza hırsızlık sırasında yardım eden taksi şoförünün de gözaltına alındığını bildirdiler. • ANKARA (AA) - 2003- Öğrenci Seçme Sınavı'na (ÖSS) baş\r urular bugün başhyor. ÖSS'ye 2002-2003 öğretim yılında ortaöğretim kurum- lanndan (lise veya dengı okullar ile açı- köğretım lisesi) mezun olabılecek du- rumdaki öğrenciler ve son sınıfta bek- lemeli durumda bulunanlar katılacak. Adaylardan lise son sınıf öğrenci- leri 2003-ÖSS Kılavuzu ve Başvur- ma Belgesıni, kayıtlı bulunduklan okul müdürlüklerinden, mezun du- rumdakiler herhangi bir liseden veya Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Mer- kezi (ÖSYM) sınav merkezi yöneti- ciliklerinden, 3.5 milyon lira ödeye- rek alabilecek. Adaylar, başvuru belgesini, kıla- vuzda belirtilen ve örneklerle açıkla- • 2003-ÖSS Kılavuzu ve Başvurma Belgesi'ni, adaylardan lise son sınıf öğrencilen kayıtlı bulunduklan okul müdürlüklerinden, mezun durumdakiler herhangi bir liseden veya ÖSYM sınav merkezi yöneticiliklerinden, 3.5 milyon lira ödeyerek alabilecek. nan kurallara göre dolduracak. Baş- vuru belgesi, "AdayBilgi Formu,Ka- >it KarüveAdayFjşi" olmak üzere üç kısımdan oluşuyor. Adaylann başvuru belgesıne yapıştıracakları fotoğraf cepheden ve son 6 ay içinde başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olacak. 2003'te ÖSS "Aday Fişi" ileride başvurma ışleminı zamanında yap- mış olduğunu kamtlamak zorunda kaldığında kullanılacak. Aynca bu belge üzerinde adaya ait "interneteri- şim ştfresi" yer alıyor. Bu şifrenin iyi saklanması ye kımseye verilmemesi gerekiyor. ÖSYM'nin ınternet site- sinden verilen bazı hizmetlerinde bu şıfre istenebilecek. Başvuru belgelerini dolduran aday- lar, ÖSS ücretı olarak 30 milyon lira- yı, Yapı Kredi Bankası, Türİdye Va- kıflar Bankası, Ziraat Bankası ve 0>'ak Bank'tan birine yatıracaklar ve karşı- lığında 2 adet banka dekontu alacak- lar. Adaylar, başvuru belgesi ile de- kontlardan birini, başvuru belgesini al- dıklan yerlere onaylatarak teslim ede- cekler. Postaylayapılacak başvurular kabul edilmeyecek. Başvurular, 25 Kasım Pazartesi günü mesai saati bı- timinde sona erecek. 2003-ÖSS Türkiye'deki tüm il ve bazı ilçe merkezleriyle Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'nin başkenri Lef- koşa'da 15 Haziran 2003 Pazar günü yapılacak. YDS ise 22 Haziran 2003 Pazar günü. devlet üniversitesi rektör- lüklerinin bulunduğu 40 merkez ile Lefkoşa'da gerçekleştirilecek. 2003- ÖSS'yi kazanmak için sözel, sayısal, eşit ağırlıklı ve dil puan türlennin en az birinden 160 puan almak gereki- yor. Lisans programlannı tercih ede- bilmek için ise en az 185 puan alma koşulu bulunuyor. 2003-ÖSS sonuç- lan, 2003 temmuz aymm son haftası içinde adaylara duyurulacak. Nemrufa turistakını Adıyaman'uı Kâhta ilçesinde bulunan Nemrut Dağı ören yerini, bu yıl 181 bin 101 kisi ziyaret erti. Tannlann Göksel Tahn olarak da tammlanan ve UNESCO'nun Dünya Külrür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı ören yerini, geçen yıl 147 bin kişi ziyaret eönişti. Ziyaretçi sayısı önceki yülarda ise 40-50 binler arasmda kauyordu. Vaü Halil Işık, 2002'nin Nemrut Dağı ören yerinin tarihinde öncmli bir yıl olduğunu belirterek "Turist sayısı ilk kez 181 bine uiaşo. İç rurizmde ciddi bir arüş oldu. Sezon boyunca tesislerde memnuniyet verici düzeyde doluluk yaşandı"dedL(AA) Zehirlenmeye bağlı kalp yetmezliğinden ölen gazeteci arkadaşımız bugün toprağa verilecek Necdet Saraç yaşamını yitirditstanbul Haber Servisi - Vatan Ga- zetesi editörlennden gazeteci Necdet Saraç (44), dün sabah yaşamını yitir- di. Cumhunyet gazetesi Dış Haberler Servisf nde ve yazıışlerinde de bir dönem çalışan Saraç, bugün Edırne- kapı Mihrimah Sultan Camısi'nde öğ- leyin kılınacak cenaze namazının ar- dından Habipköy Mezarlığı'nda top- rağa verilecek. Gazeteci Necdet Saraç, cumartesi akşamı yedıgi mantardan zehirlene- rek Alman Hastanesi'ne kaldınîdı. Tüm müdahalelere karşın kurtanlama- yan Saraç, zehirlenmeye bağlı kalp ve solunum yetmezliğinden dün sa- baha karşı yaşamını yitirdi. 1958 yılında tstanbul'da doğan Nec- det Saraç, Darüşşafaka Lisesi'ni ve Ba- sın Yayın Yüksekokulu'nu bitirdi. Sa- raç. 1980'lenn başında Yazın Yayın- cıhğı kurdu. "İlkAdun" ve "YeniYbP dergilerini çıkardı. Gazetecüiğe Cum- huriyet gazetesinin Dış Haberler Ser- visi'nde başlayan Saraç, bir süre ga- zetemiz yazıişlen editörlüğü de yap- Necdet Saraç Evladım. bize de bıraksaydın' ATV Haber Edıtörü Mustafa Sağlamer 26 yılhk meslek yaşamında Necdet Saraç kadar kültürlü bir gazeteci tanımadığını belirtti. Sağlamer, Saraç ile ilgili bir anısını şöyle anlattı: "Necdet, getirinin hemen hemen ta- mamını ya>ına yatınrdı. Işe gelirken de ken- di parasıyla alırdı gazeteleri, dergilerL O za- manki genel yayın müdürü birkaç kez gör- müş, sanmış ki yazüşlerine gelen yayınlan koltuk alü yapü, gidiyor. Arkasından seslen- di,' Evladım, birkaç tane bize bıraksaydın da neler olup bittiğini biz de öğrenseydik.' Nec- det muhalif tavnyla dönüp şöyle dedi: Valla efendim. ihtiyaç hisseden, biraz az yiyecekve alacak gazetesini, dergisinL." tı. Sabah, Yeniyüzyıl, Milliyet. Tem- po ve ntvmsnbc. com'da editörlük ve yazıişleri müdürlüğü görevlerini üs- telendi. Saraç, kurulduğundan beri Vatan gazetesinde editörlük yapıyor- du. Cumhuriyet gazetesi Sorumlu Ya- zıişleri Müdürü Mehmet Sucu çalış- ma arkadaşı Saraç'ı anlatırken "Gü- zd birdostiyi birgazetechdL Öhımüy- le yannınuzı kaybetmiş gibi olduk" dedi. Hürriyet gazetesi yazan Yalçın Bayer, Saraç"ın kent haberciliğinden siyasete, dış haberlerden kültür sana- ta kadar çok geniş bir ilgi alanına sa- hip olduğunu söyledi. Bayer, "Çok sabırsız bir kişfliği vardı. Zamanında çok haksızlığa uğradı. Bunlara çok üzüldû. Her gazeteci gibi o da sağüğı- nadikkatetmezdi'" dedi. Tempo Der- gisi Yayın Direktörü Kerem Çabşkan. Saraç'ın en değerli gazetecılerden bi- ri olduğunu ifade etri. Saraç'ın habe- n hissetme, sayfa yapma konusunda gerçek bir yetenek olduğunu anlatan Çalışkan, Necdet Saraç'ın esprili, dostluğa değer veren bir arkadaş ol- duğunu söyledi. Saraç'm yakın arkadaşlanndan ga- zeteci Faruk Eren ise şunlan anlat- tı. "Saraç"mötünıü\1enesliriikennıek- te olan gazetecılerden biri daha, on- lann en rcnkli. neşeti \e nevi şahsına münhasıroianlarmdan biri daha ek- sildi. Necdet benim için gazetecflikte sosjalist değerJeri sa> unan bir arka- daşn. 12 Eylül'den sonra ilk sosvalist dergi olan tlk Adım'ı çıkardı. Yazın Yaymcıhkta de>Tİmci \Iarksist Kte- ratürün önemli eserlerini Türkçeye kazandırdı. Iroçldst Yeni Yol dergj- sini çıkardı. Türkiye işinde titiz iyi bir gazetechi daha kayberti.'" Sıcaklıklar 6-8 derece düşüyor Yağışlar siirecek ANKARA (AA) - Mar- mara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılan dışında bu- gün tüm \11rt yağışlı ge- çecek. Hava sıcak- lıklan ise batı- dan başlamak üzere yurdun kuzey kesimle- rinde 6-8 derece azalacak. i Devlet Mete-ü oroloji İşleri Ge- nel Müdürlü- ğü'nden aluıan ı bilgıye göre Or- Q ta Akdeniz üze- rinden gelen ya- ğışiı hava, yann, Marmara'nın ba- tısı ve Kuzey Ege kı- yıları dışında . tüm \'urtta etki- A lı olacak. Ya- J j y ğışlar yer yer «_f* sağanak şek- lınde olmak üzere yağ- mur, Batı Karadeniz'in ıç kesimlerinin yüksek- lerinde ise karla kanşık yağmur şeklmde görüle- cek. Batı, Orta Karadeniz kıyılan, Doğu Karade- niz, Doğu ve Güneydo- ğu Anadolu'nun doğu- sunda yann yer yer sağa- nakyağmur, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu- sunda karla kanşık yağ- mur bekleni- yor. Çarşamba gü- nü Orta ve Do- ğu Karadeniz kıyılan ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sağa- nak olinak üze- re yağmur, Do- ğu Anado- lu'nun kuzey- doğu kesimle- rinde ise karla kanşık yağ- mur görülecek. Yağışlı hava per- şembe günü yurdu terk edecek. Hava sıcaklıklan çar- şamba gününden itiba- ren yurdun batısından başlamak üzere artacak. Ü AYDINLANMA EMRE KONGAR 3 Kasım 2002 Seçim Sonuçları -1 Seçim sonuçlan. seçımden önce yapılan kamu- oyu araştırmalanna uygun çıktı. Tabiı ınsanlar, çıkan sonuçlarkendi isteklerine uy- gun olmayınca bir düş kınklığı yaşıyorlar. Şımdı soğukkanlı bir biçımde bu sonuçların irde- lemesıni yapmaya çalışalım. Bu irdeleme sırasında en uzun erımli, yani en uzak ama en temel belirieyicılerden başlayarak, en yakı- na yani en güncel belirieyicilere doğru bir sıra izle- yeceğım: 1) Türkiye'de halk yani seçmen, 1945 yılında So- ğuk Savaş'ın başlamasından veTürkiye'nın bu sa- vaşa, Sovyet tehditlerinden korkarak Batı'nın yanın- da katılmasından bu yana, yanm yüzyılı aşkın bir süredir anti-komünist bir dinci-milliyetçi eğitim ve kJeoloji ile yetiştirildi. 2) 1945'ten sonra dınci-milliyetçı ıdeolojiye teslim olan Türkiye, 7950 'den ıtıbaren esas olarak sağ ke- sim partilerinin tek partı hükümetlenyle yönetıldi. 1950'de başlayıp 1960'a kadar süren Mende- res, 1965'te başiayıp 1971 ! e kadar süren Oemirel ve 1983'te başlayıp 1991'e kadar süren Özal dö- nemlerinde her sağcı tek parti iktidan toplumda büyük umutlar uyandırdı; bu, dıncı-mıllıyetçi egi- limleri destekleyerek guçlendırdi ve ne yazık kı ül- keyi bugün içinde bulunduğu çıkmazlara getir- di. Ülke, sağcı tek parti iktidan dışında kalan dönem- lerde de ya sağcı koalısyonlarla (Milliyetçi Cephe hükumetlen ve REFAHYOL iktidan gibi) veya sağın ortak olduğu ve toplumun genel gidişini değiştire- meyecek kadar güçsüz, içinde solun da bulundu- ğu hükumetlerle (1973-1974 CHP-MSP koalisyo- nu, 1991 DYP-SHP koalısyonuvesonDSP-MHP- ANAP koalisyonu gibi) yö'netildı. Bu elli yıl içinde sadece 1978-1979 yıllannda 22 aytık bir dönemde Ecevrt, sağ eğılimlı on bağımsız milletvekilinin desteğiyle tek başına ıktıdara geldi ve son derece başarısız oldu. Sadece 1960'ta demokratık açılımlar getiren as- kerı darbeler, 1971 ve 1980yıllanndaki müdaha- telerle genel toplumsal yapının ve seçmenin din- ci-millryetçi çizgisini büyük ölçüde pekiştirdiler. 3) Sıyasal, ekonomık ve ahlaki yozlaşmanın sür- düğü ve 1980'den sonra doruk noktasına ulaştığı bu genel sağ sıyaset çizgısı, en sonunda becenksizlik ve yolsuzluk batağına o denlı saplandı ki. orta sağ partiler bu bataklıkta boğuldular ve orta sağ bo- şaldı.. 4) Bu arada orta sol partiler, hem ızlenen genel sağ politikaların oluşturduğu seçmen kitlesıne hıtap et- menın zorluklanyla hem de 1971 ve ozellıkle 1980 askeri darbeleriyle boğuşurken 1977 seçimlerı ha- nç, topluma inandıncı programlar sunamadık- lan gibi, lidertik kavgalan ve sola yakışmayan oto- riter lidertik anlayışlan yüzünden, konjonktürün çok uygun olduğu zamanlarda bile seçmenin gü- venini kazanamadılar, bölündükçe bölündüler ve böylece orta sol partiler de çöktüler. 5) Siyasal Islam kökenlı politikacılann kurduğu AKR kurulduğu andan ıtıbaren geçmişini reddet- ti, değiştiğini öne sürdü ve orta sağ bir kimlik sa- hibi olduğunu iddia erti. 6) Boylece yolsuzluklardan dolayı çöken orta sa- ğın boşluğunu doldurma şansını elde erti. 7) Orta sol da çökmüş olduğundan, zaten seç- meninin guvenini yitirmiş bir liderin başkanlı- ğındaki CHP, AKP'nın karşısındaanlamlı bir prog- ram ve siyasal altematif oluşturamadı. Tam tersine, bir yanına o zamana kadar hep kar- şı çıktığı IMF temsilcisini. öteki yanına da bir din bil- ginını aıarak AKP'nin kötü bir taklidi olduğu izle- niminı verdi. Böylece "tek başına iktıdar" sloganıyla seçime ka- tılan CHR sadece yüzde 20'ye bile ulaşamamakla kalmadı, orta sol oylann toplamını da yüzde otuz- landan yüzde 20'lere çekerek yaklaşık yüzde on do- layındaki orta sol oyun "buhariaşmasına" ve AKP'nin orta solun sınırlannı daraltrnasına da yol açtı. 8) Böylece 2002 seçim sonuçlan da 1945'ten bu yana Türkiye'de siyasete egemen olan "sağ iktidar- lann isim değiştirerek umut olma geleneğiyie" noktalandı: Menderes, Demirel, Özal çızgisine bir de (dıni siyasete alet etme sabıkası olan) Recep Tayyip Er- doğan ismi eklendi. Ne demiş büyüklerimız: "Eski tas eski hamam, sadece tellaklar değişti". ekongarft cumhuriyet.com.tr 6 Universiteye İlk Adımı OYAKBANK'taatın! Öğrenci Seçme Sınavı ücretini 25 Kasım 2002'ye kadar Bankamıza yatırabilirsiniz. Başarılannızın devamını diliyoruz. Müşteri lletişim Merkezi 444 0 600 www.oyakbank.com.tr OYAKİBANK CHAK kunılufudur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog