Bugünden 1930'a 5,491,757 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Lmtnaz Sahibi: OJMHURİYET VAKFl adına ELHAP* SELÇUK 'ayın Yonetmenı İbrahim Yıldız • Yazıışlen Muduru Safim Alpashn#Sorumlu Mudur Mehmet Sucu # Haber Merkezı Muduru Hakan Kara Isuhbarat Cengız \ıldırım 9 Ekonomı Oz- lem ^ üzak 0 Kultur Egemen Berköz 0 Spor Abdulkadır \ ucelman • Viakaleler Samı Ka- raoren • Du/ellme Abdullah Yazıcı • Bıl- gı-Belge Edıbe Buğra • \ urt Haberlerı Meh- met Faraç • \\rupaTemsılcısı Güra% Öz YavınKurulu ÜhanSelçuk(Baş- kan) EmreKongar(Daruşman) Orhan Ennç. Hıkmet Çetın- kava. Şukran Soner, Ibrahım \ ıldız, Orhan Bursalı. Musta- fa Balba>. Hakan Kara. \nkara Temsılcısı Mustafa Balbav \taturkBuhan No \2> Kat4 Bakanlıklar Ankara Tel 419MJ20C 7 hat) Faks 4I9^02 7 #tzmırTemsılcısı SerdarKızık. H Zı\aBh ^ 2 S 2"*Tel 4411220 Faks 441874^ • \dana Temsılcısı ÇeOn V ığenoğtu. Inonu Cd 119 S No 1 Kat 1 Tel 363 12 11 Faks 363 12 ^ Muessese Muduru Erol Erkut • Koordınator Ahmet Korulsan • Mu hasebe Bulent \ener0 tdare Hüse>ın Gurer # Satış Fazılet Kuza REKLAM PM Ud Ştı • Genel Mudur Galbın Erduran 0 (Coordınator Reha Işıtman # Genel MuduA rd Sevda Çoban • Fınansman Mudunı Çenn Erduran Tel 0212 514 CT^ >1 <4 60-61 Fak> 0212 Ml 84 & \a>ımla\an \enı Gun Haber Ajansı Bas a ve Yavıncıhk A Ş Baslu Sabah 'ı avıncıhk \ Ş TurkcaSı Cad 19 41 Cajaloğlu 14114 laanbul PK 246 Sıriecı 144lMstanbul Tel 0 212ıS12 05 05 (20 haıı Faks (0:r)>PS>9< 11 KASIM 2002 lmsak 5 09 Gune;, 6 39 Ogle 1155 Ikındı 14 32 Akşam 16 58 ^atsı 18 22 Tayland'da moda günleri • Haber Merkea- Tayland'da suren moda haftası | bırbınnden şık ' kıyafetlenn resmı | geçıtıne zahne * oluyor Moda tasanmcısı Duangporn Boonyachında'nın kreasyonlannı sergıledığı moda haftasmda ozellıkle asımetnk kesımler dıkkat çektı Kıyafetler canlı renklenn fazlalığı defıleyı çıçek bahçesıne çevırdı Hastane tazminat ödeyecek • LONDRA (\A) - Ingıltere de bır hastane, doğum sırasında yapılan hatalar yuzunden bevnı zedelenen ve kalıcı sakatlığına yol açılan kız çocuğunun aılesıne 3 6 mılyon sterlın tazmınat odemeye mahkûm oldu Annesı de doktor olan çocuğun aılesı, şu anda 8 yaşında olan kızlan Luc\ "nın 24 saat bakım altında bulunması gerektığını belırtırken >argıç aılenın yaşadığı guçluklen dıkkate aldı \e çocugun babmının kolaylaştınlması ıçın bu tazmınatın hastane tarafindan odenmesıne karar \erdı Kraliyet ailesinin başı dertte • LONDRA (AA)- Prenses Dıana mn uşağı Paul Burreirın açıklamalanyla zor duruma duşen tngılız Kralı>et aılesuun başı, eskı çalışanlannın açıklamalanyla ortaya çıkan skandallardan kurtulmuyor Burrell 'den sonra, Maıl on Sunday gazetesıne konuşan 42 yaşındakı George Smıth adJı Kraliyet çalışanı, Prens Charles'ın ust düzey danışmanlanndan bınnın "homoseksuel tecavuzune" uğradığmı one surdu Smıth, sadece Prenses Dıana'nın kendısım dınledığım \e hatta sozlennı banda aldığını söyledı Soyuz dünyaya döndü • \LMATI (AA) - Bır Belçıkalı astronot ve ıkı Rus kozmonotu taşıyan Rus uza> aracı Soyuz-TM kapsulu, murettebatın Uluslararası Uzay tstasyonu ndakı (UUl) 12 gun suren çalışmalannı tamamlamasından sonra Dünva'ya dondu Rusya'nın başkenh Moskova'mn yakınlannda, Korolyov 'dakı kontrol merkezmden yapılan açıklamaya gore, Soyuz kapsulu, UÜI'den aynlmasmdan yaklaşık 3 5 saat sonra 1 Sl 02 04'te Kazakıstan'ın başkenü Astana'run yaklaşık 300 lalometre guneybatısındakı üsse ındı Haliç'teki 80 yıllık yapının yerine aslına sadık kalınarak konser ve tiyatro binaları yapılıyor Mezbahadan cennet yaratılıyorOZLEM GÜVEMLİ Hahç'tekı 80 yıllık Sutluce Mezbahası'nın yerme "Avrupa'nm en büyük kültür merkezi'' ınşa edılıyor 1998 yılında başlayan ınşaat bıttıkten sonra 46 bın metrekarelık alan uzennde smema, konser, kongre, tiyatro, sergı. toplantı bmaları, sanatseverlenn hızmetıne sunulacak Eskı Sutluce Mezbahası'mn yenne bınalann yapılanna sadık kalarak dünya standartlannda bır kultur merkezı yapılıyor Üıalesı 1998 yılında yapılan Sutluce Uluslararası Kongre ve Kultur Etkınlıklen Merkezı'nın muteahıthğını Kayalar tnşaat Ticaret ev Sanayi AŞ yapıyor Proje danışmanlığını Mımar Sınan Unıversıtesı Mımarlık Fakultesı Oğretım Uyesı Prof Dr Cengiz Eruzun'un ustlendığı kultur kompleksının ınşaat çahşmalannda ISKİ, TSK, ÎTÜ Zemın Kursusu \e Statık Betonarme Kursusu ıle Mımar Sınan Unıversıtesı'nm göruşlenne başvuruldu Kultur kompleksunn bunyesınde 3 bın 200 kışılık konser ve kongre salonlan, 1250 kışılık tiyatro salonu, 430 kışı kapasıtelı 2 sınema salonu, 200 kışılık sınema-barkovızyon salonu, 300 kışılık lokanta, 200 kışılık açık hava tıyatrosu, 12 adet el sanatlan ve tunstık eşya satış yerlen bulunacak 2003 yılmın sonunda bıtırılmesı planlanan restorasyonun 7 tnlyon lıraya malolması beklenıyor Sutluce Mezbahası, tstanbul'un modernleşme atılımının bır orneğı olarak 1920'lerde yapıldı Cemil Topuzlu, <Uuned Burhaneddin, Osman Fitri \ e Marko Logps'tan oluşan mımarlar grubu tarafından projelendınlen yapı, bır mezbaha bınası ıçms ılgınç ozellıkler taşıyor Sadece endustnvel bır tesıs olmayan Sutluce Mezbahası, Avrupa başkentlermde önemlı kamu bmalannm mşa edıldığı, kent hızmetlennde devnmlenn yaşandığı bır donemde yapıldığı ıçın kamu yapılan sensı ıçınde değerlendınlıyor Halıç'te 2 bın 400 metrekarelık bır alanda bulunan mezbaha, zamanla yetersız kalması ve Halıç'ı aşın derecede kırletmesı nedenıyle Tuzla'ya taşındı Buzun kral ve kraliçesi Kanadada duzenlenen Artistik Patinaj Şampı\onasında aJtın madarya Ukraynata çift Elena Grushina ve Ruslan Concharov 'un oldu. Serbest programda izieykilere muhteşem bir kompozisyon sergfledL (AP) Kanserli hücreleri vaşatan gen tespit edilmek üzere Ölüm yakayı ele verdiLONDRA(4A)-Bılımadamlan, "öhiın geni" dıye adlandırabıleceklen, sağlıklı hucrelen olduren, kanserli hucrelenn ıse yaşamasına yardımcı olan bır genın tes- pıt edilmek uzere olduğunu açıkladı tngıltere Kanser Araştırmalan Vak- fi'nın Iskoçya'da yaptığı araştırmalarda so- nuca hızla yaklaşıldığı belırtıldı Açıkla- maya gore, bılım adamlan, araştırmala- nnda, 4 kromozomun dar bır bolgesıne kadar ınebıldıler Bu bolgede bulunan "ölümgeni"nın tam olarak tespit edılebılmesının an mesele- sı olduğu belırtılıyor Glasgow'dakı Be- atson laboratuvarlannda surdurûlen araş- tırmalarda, daha once de 4 numarah kro- mozomun bır bolumunun eksıklığınden kaynaklanan bozukluk netıcesınde rahım ağzı kanser hucrelennın canlı kaldıklan tespit edılmıştı Hucrelenn olumûne yol açan genlenn vucuttakı hucre sayısını dengelemek adı- na buyuk onem taşıdığına dıkkat çeken bılım adamlan, bunun yanı sıra kanserli hucrelenn taşıdığı bazı kusurlann da on- lan canlı tuttuğuna ve normal yaşam or- talamalannın da uzenne çıkacak şekılde bolunmelenne yol açtığını hatırlatı>or Araştırmacılar, butun bunlara yol açan genm bulunması, yanı nedene ulaşılabıl- mesı halınde tumor hücrelenmn olumu- nun sağlanabıleceğıne manıyor SÖYLEŞİ ATTİLA İLHAN '... Kumarhane Kapitalizmi?...' Ozamanlar, Batı lı Hur Medıa' dan kuşkulanmak kımın aklına gelırdı herkes '68 Kuşağı'nın 'Do- ğu Bloku'na onun temsıl ettığı 'Totalıter Sosyaiıstlı- ^e'yonetttığı cıddı eleştınlenn doğnjlukderecesınıaraş- tırıyor, Marksıst Dıyalektığın ongorduğu humanıst ve ozgurlukçu' Sosyalizm'e ne gıbı bır katkılannın ola- bıleceğını tartışıyordu Unutmak kabıl 011? 60'iı yılların ılk yansı 63filan ola- bılın Neuılty-s-Seme'dekı evde Istanbul'dan gelen ga- zete ve dergılerı okuyorum 27 Mayıs ertesı Kurucu Meclıs 61 Anayasası, demokrası tartışmaları vs Franaz gazetelerıne bakıyorum, çogunluğu ABD mah- reçlı bırtakım devrım haberlen, Cınsel Devnm, ba- şı çekıyor, VVilhelm Recıh gundemde Frankfurt Fı- lozoflan (Adorno, Habermas vs) 'kıymete bınmış- ler', hızlı Femınıstler bayrak açtı 0 kadarla kalsa, 1yı, Sosyalıst Sol'da şaşırtıcı bır sılkınme hem de 'De- mır Perde' nın gensınde Imre Nagy, Aleksandr Dub- çek, vs. derken, hanıdır kış uykusunda gorunen trotsksystler ayaga kalkıverdıler, 6O'lı yılların sonlan- na doğru ışe unıversrte gençlığı karışacak aralann- dan bazılan 'Yenı So/'un duşunuru ve lıden olarak, Batı Avrupa dan ortadoğu ya kadar, etkılı olacaktır 'Kızıl' Rudy, Danıel Cohn-Bendıt, Tank Alı, vs. 'Camarade' Paul, eskı kurt, bu hareketlerın 'ken- dılığındenlığıne (spontaneıte) asla ınanmadı, once de yazmışımdır, matla Sosyalıst Bloku' bolmeyı, da- ğıtmayı amaçlayan Emperyalızm'ın bır 'provokasyo- nu' olduğunu ıddıaedıyordu "-... bunlar,daıma da- ha 'sol'da, daıma daha 'sert' gorunurler, amaçla- n cephenın butunluğunu çaüatmak, mumkunse kır- maktıri". Işın kotusu 'Sosyalıst Sol'da Bolşevık 7b- talıteıiığı'rvien ıçtenlıkle rahatsız SSCB yı ve Doğu Blo- ku'nu,'Solundan eleştıren' aydınlar ve ışçıler az de- ğıldı, bu yuzden, sapla saman bırbınne karışıyordu On- ları bırbınnden 'zaman' ayıracaktı Ayıımıştır 68'ın 0 'kan kırmızılan , 0 oğrencı lıderien o fılozoflar, bugun nerede 9 Çoğunun 'Kureselleşmecı Emperyalızm'ın 'davuluna oynadığını' goruyorsunuz, âdetlerı uzere, 'yıne sol gostenp, sağ vurvyortar', yenı ışlevlerı, an- tı/emperyalıst 'Ulusalcılığa' karşı, 'etnık' bır 'ınsan hak- lan' Solculuğu ureterek, 'Sosyalist Sol'u bolmek 1 '... bllglsayar ortamında blr tartışma... 1 Alpaslan (Işıklı), Ankara yıllarından 'hafızama' yer- leşmış bır aydın, 0 tarıhte henuz çok genç, An- kara Intellıgentsıa'sının umıtlennden, tutumu temız ve net ufku açık gorunuyor Bılmem farkında mısınız 9 Bır zaman once, ABD'nın yenı 'hanka çocuğu' -ucu oncekı 'erzats' solcular'a kadar uzanan- Naom Chomskıy le -bılgısayar ortamında- tartıştılar; tam da ıçınde olduğumuz, 'ınsan haklan, böluculuk, ulusal- cılık vs uzennde Alpaslan (Işıklı) tartışma metnını bana ulaştırdı, o gun bugun sozunu edeceğım bırtur- lu dengıne getıremedım bereket versın 'ehemmıye- tıne bınaen' krtabına almış ("Dunya Bankası'nın Lâ- ik imparatorluğunda / Kumarhane Ekonomısı" Otopsı Yayınlan, 2002). Bu sayede Sol'da daıma en 'Sol da ve en Sert gorunen o Post/Modemıst 'ay- dın' turunun, çarpıcı bır orneğı olan Naom Choms- kiy'nın nasıl 'YDD'nın Stratejısıne uyarak 'Solculuğu' ve 'ılencılığı', lıberal 'yayılmacılığın' uzun vadelı çıkar- larına gore 'Ulusalcılık aleyhıne -tabıı, 'Böluculuk lehıne- 'kullandığını' gorebılıyorsunuz Naom Chomskıy, hıç mı doğru soylemez? Soyle- mez olur mu ustelık 'durmuşsaat bıle, gunde ıkı de- fa, doğru zamanı gostenr' denılmıştır Chomskıy ın de 'vahşı Amerıkan 'lıberallığıyle ılgılı bazı etkıleyıcı gozlemlen ve tespıtlen vardır vardır da acaba as- lında bunlar, o vahşetin çok daha buyuk çıkarlan ıçın soylenecek, ustu ortulu yalanlara, 'gerçek duygusunu' vermek ıçın yazılmamış mıdır? '... her şeyden once, bllmelisinlz kl...' Alpaslan (Işıklı)cevaplarında 'mumâıleyh'm 'kuy- njklu yalanlannı bırer bırer yakalayıp teşhır ede- rek 'manfef//fofc'unhaddınıbırguzelbıldınyor ornek mı ıstersınız buyurun bır ornek "... sızın gıbı emektar bır Solcu'nun, Turkıye'nin Guneydoğu bolgelerınden, ıçende, buyuk kentle- re ve; -kureselleşmış denılen dunya kurallannın mu- saade ettığı oranda- ulke dışına, yonelık goç ol- gusunu; Turklenn Kurt azınlık uzenndekı baskıla- nnın sonucu olarak açıklaması çok acıdır. Boyle- ce etnık ve ırkçı unsurlar, bır kere daha Kapıtahst ve Emperyalıst somurunun, sonuçlannı ortuleme- ye yarayan, bır ıncır yaprağı rolu oynamaktadır..." "... bunun kesınlıkle aynısı olan bır tavra, Alman- ya'da savaş oncesınde gorulen, ekonomık knzın ve ışsızlığın nedenlennın, Yahudılerın mevcudıye- tonın bir sonucu olduğunu ıddıa eden, Hıtler'de ta- nık olmuştuk. Çatışmaların ve sorunlann bu yolla açıklanması, Huntıngton'ın tezıyle de tumuyle ör- tuşmektedır. Ona gore de çatışmalann nedenı, ar- tık, emperyalıst güçlerle mazlum uluslar arasında- kı çelışkıden değıl; halklar arasındakı kultur ve medenıyetfarklılıklarındankaynaklanmaktadır..." "... her şeyden once bılmelısınız kı, nufusun ola- ğanustü azaldığı bolgeler, yalnızca, Turkıye'nin Guneydoğusu'nda bulunmamaktadır Ulkentn Ku- zeyı'nde ve Kuzeydoğusu nda bulunan, Artvın, Kastamonu, Kars gıbı pek çok ılın ve koyun (ayn- ca Batı'dakı pek çok koyun) nufusu da kronık ola- rak azalmaktadır Ote yandan bılmelısınız kı, bas- kı altındakı' Kurt kokenlı yurttaşlar, Kuzey Irak vs. gıbı Kurt kokenlı ınsanlann; çoğunlukta olduklan yorelere değıl; fakat tam tersıne istanbul, İzmır ve Ankara gıbı Kurt kokenlı ınsanlann azınlıkta oldu- ğu kentlere goç etmektedır.." ".. kendı kendınıze sormalısınız, Kuzey Irak'ta- kı Halepçe kıtlesel katlıamından kaçan Kurtler, nı- çın Turkıye'ye sığınmışlardı'' Kendı kendınıze sor- malısınız, Kurt kokenlı yurttaşlar, nıçın azınlıkta olduklan buyuk kentlerde değıl de, çoğunlukta ol- duklan yerlerde 'baskı altındadırlar'?. Butun bun- lar gostermektedır kı, Turk ıllennden kaynakla- nan goçun asıl nedenı, Turkıye'nin tamamında hu- kum surmekte olan, ekonomık eşıtsızlık, yoksul- luk ve ışsızlıktır. Bu durum, 9O'lı yıllardan ıtıbaren IMF ve Dunya Bankası tarafından dayatılan 'Yenı Lıberal Model'ın ve sozde reçetelerın sonucu ola- rak şıddetiı bır rvme kazanmıştr..." (a.g.e.s-195/196) Nasıl fena mı? Sahı yahu yıne aklıma geldı Mıye Turkaydınlan Bat lı duşunurlere hepaşağıdanyu- kanya bakmışlardır? Bu da bır somurge aydın' dav- ranışı değıl mı? e-maıl:tilahan isnet.net.tr http://www.bilgiyayinevi.com.tr/ailhan Faks:0-212 / 260 19 88 Pul koleksiyonlarını rafa kaldırın. Şimdi Hazır Kart koleksiyonu var! Son zamanların en komik koleksiyonunu yaratmak için Selçuk Erdem karikatürlü Kazı Konuş Kartları'nı hemen biriktirmeye başla. Kafan bozulduğunda, canın sıkıtdığında, uyku tutmadığında koleksiyonuna bak, neşelen. Karikatur serisini bir an once topla. Hazır Kart'ın bundan sonraki koleksiyonluk serilerini bekle ve hoş sürprizlere hazırlıklı ol. HAZIR KART
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog