Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 11 KASIM 2002 PAZARTESİ 18 SPOR spor@ cumhuriyet.com.tr TarihiGalatasarayyengisinin sarhoşu San-Lacivertliler, Samsunspor'u Ceyhun, Rapaic ve Serhat'la geçti EBahçe Samsun'da tek devreSamsunspor: 1 - Fenerbahçe: 3 STAT: 19 Uavıs (Samsun) HAKEMLER: Selçuk Dereli (5j. Selçuk Kaya (4). Murat DaÇlı Ö) SAMSUNSPOR: Shorunmu (4). Ercan (3). Kenan (4). Ad- nan (5). 1 ural (3), Ertan (3), Vfusa (4). Ignotov (4). Meh- met Sas 15) ıdk 63 Ertuğrul 3), Serkan Dökme (5). Sinan 13) FENERBAHÇE: Rüşıü (5). Ümit Özat (6). Ogün (5). John- son (51. Alı Güneş 14ı (dk 56 Cem Karaca 5). Hakan (4) (dk 43 H'ashmgton 5) Ste\-ic (6). Ceyhun (7), Yusuf(5) (dk. 7 9 Rapaic 5). funca\ (5). Serhat (7/ GOLLER:DA 37 Musa, dk. 73 Ceyhun. dk 81 Rapaic. dk. 90 Serhat SARI KARTLAR: Mehmet Xas. Kenan. Vural (Samsuns- por). Alı Guneş, Ceyhun. Cem Karaca (Fenerbahçe) ERÇİN CİĞERİM SAMSUN - Fenerbahçe Samsun'u da geçti. Galatasaray'akarşıaldığı ta- rihi galıbıyetle Samsun'a gelen Sarı - Lackertli takım bu maçın ha\asından ilk yanda kurtulamadı. Ancak ıkınci yanda oyuna istediği gibi yön \eren Fenerbahçe. karşılaşmanın son 17 da- kikasında Ceyhun. Rapaic ve Ser- hat" ın golleriyle sahadan 3-1 galip ay- nlmasını bildi. Maça oldukça rahat başlayan Fener- bahçe. ilk yanda karşısında diri. mü- cadelecı bır takım buldu. Atağın dü- şünüldüğü anlarda savunmasında za- man zaman açıkJar \eren. orta sahada topa iyi basan Sarı - LacKertli ekip. 2>i. dâkikada sürpriz bir golle yenik dunıma düştü. Gol sonrası toparlana- cağına dağmık bir görüntü çızen Fe- nerbahçe. özellikle gol noktalannda istediği gibi atak üretemedi. 16. dakıkada Hakan'm sağdan orta- sına Ercan sert vurdu. Ancak kaleci Shorunmu tehlıkeyi son anda önledi. 37. dâkikada Samsunspor öne geç- ti. Orta sahada Hakan'ın kaptırdığı to- pu Ignotov. Musa'nın önüne yuvarla- dı. Bu futbolcu da sağ tarafa doğru ha- reketlenerek topla ceza alanına girdi. Ogün'ün müdahalesi yetersiz kalınca Musa da plase bir \oıruşla Ruştû'nün bakjşlan arasında meşin yuvarlağı ağ- lara gönderdi. İlk yandaki görüntü buvdu. Ikinci yanda Fenerbahçe toparlan- dı ve atak üstüne atak geliştırdi. An- cak beklenen gol geciktikçe San - La- civertli futbolcularda panik başladı. 54. dâkikada Stevk'in ortasmı \Vas- hington altıpastan Shorunmu'nun üzerine attı. 69. dâkikada Tuncay'ın geri pasına Sinanpresle karşılık verdi. Kaleye gi- den topu Rüştü yatarak kurtardı. 73. dâkikada Fenerbahçe beraberli- ği sağladı. Orta sahadan aldığı topla bireysel becerısini konuşturan Cey- hun. ceza sahası yay 1 üzerinden şık bir \Tiruşla skora denge getirdi. 1-1'den sonra risk alıp 2. golü ara- yan San - Lacivertliler. Yusuf un ye- rine Rapaic'i oyuna aldı. Bu futbolcu da 81. dâkikada Serhat'ın asistiyle to- pu Shonınmu"nun solundan filelere gönderdi. 2-1 yenik duruma düşen Samsuns- por oyundan düştü. 90. dâkikada ise bu kez sahneye Serhat çıktı. Bu futbolcu Washington"dan aldığı pası değerlen- dirmekte zorluk çekmedi \e geceye son noktayı koydu... Samsunspor: 1 - Fenerbahçe:3. E L E Ş T İ R İ / CEMİL CİĞERİM îki Perdelik Oyun SAMSUN - 'Avrupa Fatihi' Galatasa- ray'a karşı tarihin en farklı galibiyetini alan Fenerbahçe, zafer sarhoşluğunu üzerinden atamamış ya da ayılamamış olacak ki Samsunspor karşısında me- rakla beklenen oyunu sergileyemedi. Gol umudunu Serhat ve Yusuf'a bağ- layan Sarı-Lacıvertliler, ilk dakikalarda oyun hâkımıyetini eline geçirmesine kar- şın az hata yapan Samsunspor savun- masını aşamadı. Ortega ve Fatih'in ce- zalı olduğu Fenerbahçe'de, Mustafa Doğan. Mirkovic Revivo ve Ismail gi- bi aslarından yoksun olarak sahaya genç bir kadro suren Lorant'ın futbol- cuları beklenen oyunu ortaya koyama- dı. Semat'a Adnan adeta göz açtırmaz- kenSamsunspor'undagol beklediği Si- nan; Ogün ile Ümit Özat arasında sıkı- şıp kalınca ilk yanda her iki takımın da kalecılerinepekişdüşmedi. 4-4-2dü- zenıyle sahaya yayılan Fenerbahçe, 37. dâkikada Musa'nın ayağından yediği golle adeta şoka uğradı. Konuk ekipten tek tehlıkeli top da ilk yannın bitimine doğru Semat'tan geldi. Serhat'ın gollük volesıni Shorumnu yerinde kurtararak takımını rahatlattı. Ikınci yarı ıçın Lorant, Hakan'ın yerı- ne VVashington, Yusufun yerine Ra- paic, Ali Güneş' in yerine de Cem Ka- raca'yı alınca oyun hâkimiyetinı ele ge- çırdi. İlk yanda dağılan ve adeta saha- da görünmeyen Fenerbahçe geliştirdi- ği sağlı sollu ataklarla Samsunspor sa- vunmasını adeta dağıttı. Nitekim Rapa- ic ve Serhat'ın golleriyle 3 puanı alan ta- raf oldu. Samsunspor'da ise maçın iyi- lerinden Mehmet Nas'ın yerine giren Ertuğrul ağır kalınca Ceyhun daha ra- hat oynama şansı buldu ve ev sahibi ekip bu değişiklikle çöktü. 2 perdelik oyunda ilk yarıda sahnede Samsun- spor, ikinci yanda da attığı gollerle Fenerbahçe vardı. S A M S U N D A N N O T L A R H A Y R Î G Ü N E R Aziz Yıldırım başbakan gibi Fenerbahçeü Yusuf, Samsunspor orta sahasmı aşıp kale önönde etidB omvava çahşb. (Fotoğraf: AA i UNYE / SAMSUN - 57. hükümetin iktidar ortaklan seçim öncesi meydanlarda bırkaç bin kişiye konuşurken, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldınm, dün Ünye"de 10 bın kişiye seslendi. Samsuns- por'la dün yapılan karşılaşma öncesi Ünye Fenerbahçeliler Derneği'nin açılışı ıçın Ün- ye'ye gelen Yıldınm, ilçe gi- nşınde konvoylarla karşılan- dı. Açıhş sırasında da Yıldı- nm'1 10 bin kişi dınledi. Fe- nerbahçe Asbaşkanı Mahmut Uslu, ise Galatasaray'a karşı 6-0 galip gelmenin asırlık bir olay olduğunu söyledi. Taraftar gelemedi Galatasaray'la geçen çar- şamba yapılan erteleme ma- çında yaşanan olaylar sonra- sında Fenerbahçeü amigolar tutuklanınca taraftarlar lstan- bul'da kaldı. 2. yanda Samsunsporlu ta- raftalann yaktıklan meşalele- ri sahaya atmalan üzenne ma- çın hakemi Selçuk Derefi oyu- nu durdurarak 3 numaralı anonsuyaptırdı. Dereli, ardın- dan korner kullanmak için kö- şe noktasma giden Fenerbah- çeü Stevic'e atılan ayran kutu- lan ve pet şişeler üzerine 4 nu- maralı anonsu istedı. Fenerbahçe'de Galatasaray zaferinden sonra Samsun'da Ulu Önder unutulmadı I SAMSUN (Cumhuriyet) ! - Ulu Önder Atatürk'ûn ölüm yıldönümü 1 nedeniyle Samsun sahaya J anlamlı bir pankarla çıkü. I Kırmızı - Beyazlılar, I 'Böyük bdertere matem ' gerekmez, fikirierine > bağhiık gerekir' yazılı . dövizle zemine ayak bastı. alınan 3 puanın sevinci yaşa- nıyor. Başkan Aziz Yıldınm ve yönetim kurulu, maç bitı- mınde soyunma odasına ine- rek San - Lacivertlı futbolcu- lan tebrik ettı. Galatasaray maçından son- ra bu karşılaşmanın zor geçe- ceğını bıldığını ıfade eden F.Bahçe Teknik Direktörü Lo- rant ise, "tlk yandan hiç mem- nun değildim. Kaleye doğru oynatnadık. İkinci yan sesimi biraz yüksehınekzorunda kal- dun ve daha çok gol şansı ya- kaladık. Galibiyeri hak ettik" dedi PAF takımları arasmdaki maçı F.Bahçe, 2-1 kazandı. Ote yandan Fenerbahçe "nin rakibi Panathınaıkos, Paniani- os'u 1-Oyendi. [F.Bahçe-CSaray derblslnln ardından Taraftargrupları mahkemeye çıkıyor Spor Servisi - Olaylı Fe- nerbahçe - Galatasaray derbısi sonrası Istanbul Emniyet Müdürlüğü'nün açtığı soruşturma doğrul- tusunda gözaltına alınan 30'u aşkjn Fenerbahçe ve Galatasarayh taraftann bugün öğle saatlennde mahkemeye çıkanlmalan bekleniyor. Polisin Genç F.Bahçeli- ler Derneğı'ne yaptığı baskın sonrası gözaltına alınan grubun yanı sıra olaylarda adı geçen Ultra- aslan yandaş topluluğu- nun önde gelen isimlen, hafta sonunu Gayrette- pe'dekı polis merkezinde geçirdiler. 30 kişiyi aşkın grubun içinde 'fanatikkr'in de bulunduğu, ancak çoğun- luğun dernek yönetıcisi olduğu bıldirildi. Yapılan sorgulama sonrası hazır- lanan da\a dosyası, bugün Kadıköy Adliyesi'ne gön- derilecek ve taraftarlar ha- kim huzuruna çıkacak. Açıklama yapıidı F.Bahçe ve G.Saraylı ta- raftarlar adına yapılan açıklamada ise "Gözaln- na alınan kişflerin biiyük bir böltimü taraftar der- neklerinin yöneticüeri. Ço- ğunluğu kendileri gidip ifade vernıek istediler. An- cak polis gözaltı süresini uzarü. Ancak ola\1ara ka- nşanlann bir bölümii de polis merkezinde rutulu- yor" denildi. Can^dın'dan ziyaret Tribün tepkisinden çe- kinen G.Saray Başkanı Özhan Canaydın'ın gö- zaltında tutulan Ultraaslan Derneği üyelerini ziyaret ettiği de iddia edildi. UEFA'da hakemler açıklandı Beşiktaş 'a Garibian EBahçe J ye MendezSpor Servisi - UEFA Ku- pası'na katılan Türk takım- lannın 2. tur rövanş müca- delelerini yönetecek ha- kemler belli oldu. UEFA'nın yaptığı açık- lamaya göre; 14 Kasım'da yapılacak maçlan yönete- cek hakemlenn ısimleri şöyle: Beşiktaş - Alaves: Pascal Garibian. Didier Peyrot. Christian Thoison (Fransa) Panathinaikos - Fenerbahçe: Fernando Car- mona Mendez. Luis Nunez Lopez, Juüan Gonzalez Rayo (İspanya) Denizlis- por-SpartaPrag: Michael Weiner. Herald Sather. Carsten Kadach (Almama) 3 yıl önce Hertha'yı deplasmanda yenip düzlüğe çıktı; şimdi gözler Barça maçında G.Saray tekrar peşindeARİF KIZILYALIN 6-0'lık F.Bahçe he- zımetı sonrası Ada- naspor'la da golsüz berabere kalan G.Sa- ray'da. çarşamba gün- kü Barcelona deplas- manı öncesi 'soğukrüzgârlar" eser- ken. San-Kırmızılı ekıbın teknik adam ve yöneticilen. "tarih teker- rür edecek" iddiasını ortava attı. G.Saray'da teknik kadro, dene- yimlı futbolcular ve yöneticiler ise tarihin 'yineleyeceğr görüşünde UEFA şampıyonu olunduğu yıl 5- O'lık Chelsea yenilgisı sonrası Bur- sa deplasmanından 0-0'lık skorla dönüldüğünü hatu"latan yöneticiler, *O tarihte de körü giderken grubun fa\orisi Hertha Berlin'i deplasman- da 4 -1 yennüştik. Şimdi niçin >eni bir Herthazaferi yaşama>alım" de- diler. Barcelona'da kaleci sorunu BARCELONA (Cumhuriyet) - Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi (H) Grubu'ndaki rakibi Barcelona"da kaleci Vktor Valdes'in yedek oyuncularla çalışmayı reddetmesi, kulüpte sorun yarattı. Villareal'e karşı alınan l-0"lık galibiyet sonrası basına açıklama yapan Katalan ekibinin teknik direktörü Louis Van GaaL "Valdes (B) takımla idmana çıkmak istemedL Benim için bu tür hareketler, çalışmayı kabul etmenıek gibi bir şey. Kulüp, bu soruna bir an önce çözüm bulacak" dedi. (B) takımımn teknik direktörü Quique Costas da 'El Pais' gazetesine yaptığı açıklamada, Valdes'in karannın kendisinde düş kınklığı yarattığını. bu hareketin Van Gaal'e. kendisine ve takım arkadaşlanna karşı bir saygısızlık olduğunu bildirdi. Teknik direktör Farih Terim'ın futbolculanna. "Kola\ı değil olavı seçin \? çıkış tünelini bulun" dediği öğrenıldi 0-0 biten Adanaspor maçı sonra- sı futbolculannı kutlayan Tenm'in soyunma odasında. "6-0'ın ardın- dan sahaya çıkmakbile zordu. Ama siz mücadele ettiniz. Tek eksiğiniz goldü. Önceki yülarda hepini/in hangi zor şartlar albnda hangi ba- şarüan yakaladığı ortada. Şimdi Barcelona maçında yenilgi en kola\ seçenek. Ancak siz kolayı değil ola- \ 1 seçin. Olay da Barcelona'yı, Bar- celona'dayenmek" ifadesıni kullan- dığı\ıırgulandı. llbilmecesi Galatasaray"da çarşamba günkü Barcelona sınavına hangi 11 'le çı- kılacağı ise kafalarda soru işareti yarattı. Tenm"in Sarr. Bülent Al- maguer. K. Hakan dörtlüsüne şans vereceği öğrenilirken lnter'e devre arasında gitmesi gündeme gelen Ümit Da\ala'nın durumunun ise netük kazanmadığı açıklandı. Farih Terim. takımını toparlamak için mo- thasyon çauşmalannı sürdüriiyor. Beşiktaş çalıştıncısı eleştirilere kulağının tıkalı olduğunu söyledi Luce: Patron benim HAFTANIN MAÇLARI Şampiyonlar Ligi: Çar- şamba - Barcelona-Gala- tasaray, UEFA: Perşembe -Panathinaikos-F.Bahçe, Beşiktaş-Alaves, Denizli- S.Prag, Lig: Gaziantep- D.Bakır, G.Saray-Trab- zon. F.Bahçe-Bursa. Ma- latya-Kocaeü, A.Gücü- Göztepe,Adana-G Bırliği. Altay-Beşiktaş, Elazığ- Samsun, Denizü-tstanbul. Puan durumu Takımlar 0 G B M A Y P Avj • Rumen çalıştıncı, "Ne zaman, kimi, ne kadar oynatacağımı yalnız ben bilirim" diyerek rest çekti. olduğunu vurgadı. Bazı oyunculann sakatlıktan ye- nı çıktığı için maç eksiği bu- lunduğunu hatırlatan Luces- cu, "OzeDikle îlhan'ın üze- rinde dunıyorum" dedi Mircea Lucescu. KEREIVf KAÇARLAR Beşiktaş Teknik Direktö- rü Mircea Lucescu, Alaves maçı öncesi Siyah - Beyaz- lı bütün futbolculann hazır olması için elinden geleni yaptığını söyledi. Ligde ve UEFA'da zorlu maçlar oyna- dıklannı ıfade eden Rumen çalıştıncı. *Xezaman, kimL. ne kadar oynatacağımı yal- nız ben bilirim" diyerek bü- tün eleştirilere kulağı tıkalı tlhan oynayacak 4 aydır futboldan uzak ka- lan tlhan Mansız'ın maç oy- nayarak eskı formuna kavu- şacağını vurgulayan Rumen teknik adam, "tlhan sahada elinden gelenin en iyisini ya- pryor. Ona sitem edeceğim hiçbir şe> yok. Koşuyor, mü- cadele ediyor ve savaşıyor. Her gün eski formuna daha çok yakınlaşryor. Sadece İl- han değil, diğer oyunculan- ma da zaman zaman görev veriyorum. Amacını bu zor- hı maratonda bütün furbol- culan hazır hale getirmek" diye konuştu. Beşiktaş, Alaves maçının hazırlıklannı dün akşam yaptığı tek antrenmanla sür- dürdü. Sakatlığı geçen AJi Eren idmana katıldı. Öte yandan Ahmet Dursun dün sabah Almanya'ya gıttı ve bugün kontrolden geçecek. 3alatasara> 12 8 3 3aaan;ep 12 7 5 3eşı<!aş 11 7 4 PenertHhçe 1 1 6 4 Trabzonspor12 6 4 3 Bırtiğı 12 6 3 Maatyaspor 12 4 5 «vnkaragucû 12 5 2 <\danasDor 12 3 6 Samsunspo r 12 4 3 Cenalspor 12 3 4 Bt/saspor 12 2 6 Istantulspcf 12 3 3 Elazığspof 12 3 2 Gcztepe 12 2 4 Dıyarbakır 12 2 3 Altay 12 2 2 Kocael-spa 12 2 1 1 21 12 0 24 12 019 8 1 25 13 213 7 3 24 14 3 22 17 5 14 14 3 15 12 5 12 17 5 15 17 4 17 20 6 12 19 7 13 22 615 23 7 10 23 8 '3 2 7 9'3 23 27 -9 26^12 25*11 22-12 22 -6 21-10 17 -5 17 0 15 -3 -9 -8 11 10 9-13 8-14 7 -10 SUPER - TOTO 2-0-1-1-1-1-2-2-0-2-0-0-1-1-2 SKOR-TOTO (1-3), (0-0). (3-1) DİĞER MAÇLAR Gençler'i Ahmet kurtardı G.Birliği: 1 - Altay: 0 STAT: 19 \taus (Ankara) HAKEMLER: Metm Aydoğan (5). Murat Şahin (5), Serkan Ok (5) GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan 16). El Sa- ka (6j, Ahmet Hassan (7j, Tlıomas 15). Yo- ula (5) M'Bayo (5) (dk. 82 Cafer). C'mit (5) (dk. 58 S'ıhat 5). Denız (5). Serkan (5j. Mustafa (6) (dk. 68 Okan 6), Veysel (5) XLX*Ci:Ramazan (6). Bülent (5j(dk. 37Si- nan 5). Effa (6) (dk. 65 Aytekin 3). Chame- ni (5)_. Ahmet (5). Inanç (7ı Özgur (6). Fa- tıh (5). Yohanna (5) (dk. 55 Serkan 3). Mu- rat (5). Havdar (5) GOL: dk. 87 Ahmet Hassan SARI KARTLAR: Effa. Ramazan. tnanç (Altay). Veysel. Serkan. Ahmet Hassan. Thnmas. \ıhat (Gençlerbirliği) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Gençlerbirliği'yleAltay'ın 19Mayıs Stadf ndaki Süper Lig randevusun- dan galip aynlan taraf; 1-0'lık skorla Gençlerbirliği oldu. Bursa puan kaptırdı Bursa: 1 - Malatya: 1 STAT: Akıtıırk (Bursa) HAKEMLER: Z Önder tpek (4). Irf'an Ça- kır 14). Metm Kıtmır (4j BL'RSASPOR: Kelemen ı2). Junıor (4). Erkan (4), Öıner (4). Muslafa (5), Serkan 14), Ender (3) (dk 23 Yaku'p 3). Fatıh (3) (dk 72 Alp ?), Franja (5/ (dk. 83 Mirzaı. Okan (4), Murat (4) MALATYASPOR: Milosevskı (6). Tolga (5). Mert (6). Zıya (4) (dk. 56 Fazlı 5), Se- lim (6), Mehmet (5), Duro (6) (dk. 7/ tlhan °), Ayman (6), Tımuçın O). Mıthat (5) (dk. 59 Hasan Özer 5). Sertan (4) GOLLERıDL 47 Okan. dk 60 Hasan Özer SARI KARTLAR: Mehmet. Mıthat (Ma- latyaspor). Murat. Mırza. Jımior (Bursa) LEVENTGENCELLt BURSA - Bursaspor. haftalar son- ra taraftanyla buluştuğu maçta son derece kötü futbol sonucu Malatyas- por'a 1 -1 'lik skorla puan kaptırdı. Kocaeli ikiledi Kocaeli: 2 - Denizli: 1 STAT: Ismet Pasa (İzmit) HAKEMLER:.-]///{v</;n (7). fsmaılKöse (7). Cemal Gemicı (7) KOCAELİSPOR: Korac (6). Engın (5). Fa- ruk (4). Orhan (4). Yordamn (6) (dk. 73 Con Blatsis 4). Lazarov (5) Idk. 85 L ğur Boral). Ahmet Arslaner (6). Cem Sinan (6). Emrah (6). Volkan (6) (dk 60 Hüsevm 6). Bülent (6) DENtZLİSPOR: Heinen (4). Heıtanen (4) (dk 6 7 Mustafa Keçelı 5). Hakan (5ı tlyas (5). Levent (5) (dk. 72 Kabat). Roman (6), Mustafa Özkan (3). Bencık (4). Serdal (4), Ali Tandoğan (5). Servet (6) GOLLER:D/t. 34 Volkan. dk. 72Hüseyin, dk. 8 7 flvas SARI KARTLAR: Ser\et. Hakan (Denizlis- por). Engırt, Volkan, Serdal (Kocaelispor) AHMET KURT IZMTT - Kocaelispor, Denizlispor'u 2-1 yenerek Süper Lig'deki 2. galibiye- tini aldı. Ancak Körfez ekibi bu galibi- yete karşın son sıradan kurtulamadı. TOPLU SONUÇLAR 2. ligde dün: (A) Kategorisi: Konya- Ç. Dardanel: 0-0. Adana Demir-Kayse- ri: 1-2. A. Sebat-Erzurum: 2-0, Ç. Rize- Sakarya: 4-0. V. Manisa-G. Doğan: 2-0. tzmır-Antalya: 1-1. Yozgat-tstanbulB.Ş. Bld..3-2. Şeker-Sıvas: 0-6 (B) Kategorisi / (A) Grubu: G.O.Paşa- Buca: 1-4. Kütahya-tnegöl: 1-4. A. Ke- pez-Küçükköv: 2-0. Eskişehir-Güngö- ren Bld.: 2-0.' Muğla-Nazilli Bld : 2-2. Y. Bosna-Marmaris Bld.: 2-2. Aydın- Karşıyaka: 0-0. F. Karagümrük-B. Me- rinos: 1-3. M.K.Paşa-Uşak: 1-1 (B) Grubu: A. Üsküdar 1908-T. Tele- kom: 1-3. Amasya-K. Karabük: 1-0. Bu- lancak-Ankara Demir: 1-1, DancaG.B.- Kınkkale: 0-0. Ordu-Çubuk: 1-1, Mal- tepe-Tokat: 2-1, Çankın Bld.-Sanyer: 3- 1, Zonguldak-Kartal: 3-1 (C) Grubu: Gaziantep B.Ş. Bld.-Adıya- man: 0-1. K. Erciyes-Siirt: 2-1. M. Me- zitli-Hatay: 2-1. Erzincan-Igdır: 1-2. Hakkâri-K. Maraş 1-3. Ş. Ûrfa Bld.- Mardin: 1-1. B. Petrol-Cizre: 1-1. Tarsus id.Y.-Ş. Urfa: 0-2 3. ligde dün:l. Grup: Osmaniye-Şır- nak: 2-1. Kılis Bld.-B. Özgüzeldere: 4-0. Van-GASKİ: 2-6. N. Demir-Ceyhan: 0- 2. Diyarbakır B Ş Bld DtSKl-AŞn. 1- 0. Muş-Niğde: 1-1 2. Grup: Çorum-Of: 2-1, Merzifon-Gire- sun: 0-0. D Ç. Divriği-R. Çay 7-1. Çar- şamba-Y. Kırşehır: 0-0. Pazar-M. Bakır: 3-2, T. Telekom-Yozgat: 1-1, A. Hopa- Ünye: 1-0 3. Grup: Düzce-E. Şeker: 0-0. Bolu-Bi- lecık. 3-2. Afyon-Keçiöreneücü: 2-1. EGO-Konya LKS: 1-1. Aksaray-A.B. Kızılcahamam Bld.: 4-1 4. Grup: Y. Tureutlu-Yalova: 0-2. Deniz- li Bld.-Akhisar Bld : 2-1. Sapanca-ESKÎ: 0-1. Isparta-Bandırma: 2-4. Fethiye-Kes- tel: 1-1. Aliağa Bld.-D. Ka&ıt: 5-0, Tav- şancıl-A. PETKİM: 1-0 5. Grup: Edirne-Gebze. 0-1. Gölcük-İz- mit: 1-1. Pendik-Beylerbe\i: 1-0. Kas- tamonu-İCırklareli: 4-1. Zeytinburnu-Ba- kırköy. 2-3, Beykoz 1908-Alıbeyköy: 1- 0. Kasımpaşa-Çorlu: 0-0.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog