Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

11 fOkSIM 2002 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA 17 Köy kütüphanesi lım r'den bır ışıklı ınsan, eğıtımcı-ya- z a r Recaı Şeyhoğlu ndan mektup geldı Şeyhoglu nun satır araiarında- ki coş<<usunu bıtiıkte paylaşalım ıste- dik "Şubat ayında canım annem kan- sere yakalanınca (şımdı durumu ıyı) ıkı- rrrız kafa kafaya venp Bergama'nın Kozak Yaylası Hacıhamzalar koyun- de bır kutuphane kurmaya karar ver- dık Aylarca çalıştık çabaladık Koy muhtan Mehmet Erpulat ve koylule- nn de gayretlenyle kutuphane bınası terrvzlendı boyandı raflan yapıldı Uğraşımıza Alaattan Yuksel, Hakkı Ul- kü, Dr Alı Ağzıtemız, Şın Şeyhoğ- lu, Dınçer Sezgın, Kahraman Cen- giz de buyuk destek verdıler Cum- hurbaşkanlıgı Genel Sekreter Yardım- cısı Bulent Serım, kutuphanemızı Kultjr Bakanlığı'nın kanatlan altına aJdırdı IzmırMıllı Eğıtım Mudurv Beh- çet Yavuz yardımlannı esırgemedı Sağolsun Ahmet Pınşbna ve Unal Er- sözlu Izmır Buyukşehır Kent Kıtap- lığı'nın tümsenlennı verdıler Sonuç- ta Kozak Yaylası nda 19 Ekım 'de top- lam 3bın 500 kıtapla bır Aydınlanma Ateşı' yaktık ve Rasıme-Recaı Şey- hoğlu Kutuphanesı'n/ açtık Şolende tur1<ulersoy1endı, yöreselyemekler, tat- lılaryendı Aydınlanma dostu Berga- ma Kaymakamı Ali Şanlıeren çok kı- tap okuyan uç ogrencıye kaymakam- lık tarafından ozel odul venlecegını açıkladı Şımdı oğrencılerhanl hanlJu- les Verne yı Reşat Nun Guntekın /, Yakup Kadn yı okumaktalar Şeyhoğlu şoyle bıtırıyor mektubu- nu "Gunun bınnde bır şaır, bır dok- tornıçın çıkmasın Hacıhamzalar'dan'7 Kansere çare bulan bırhekım neden çıkmasın?" Bu ulkede lyı şeyler de oluyor, gon- lunuzu ferah tırtun ISIK KANSU Sormadan, bilmeden deneme-yanılma Ruhbılımcı Prof Dr Orhan Öz- turk'un Turkıye Bılımler Akademı- sı nce yayımlanan "Sorma-Bılme Durtusu ve Gırışım Duygusu Nasıl Yok Edılıyor?" kıtapçığında şoyle dı- yor "Toplumdakı sormama, bır şeyın onunu, otesını ılgınç bulmama, yenı bır şey oğrenmeye gerek duymama orneklerı çogalır, çogalır, sonunda da neden sormuyoruz, neden bılın- meyen şeylere ılgı duymuyoruz ve sozluklenmızde sorma-bılme durtu- sunu 'kendısını ılgılendırmeyen şey- lere ılgı duymak' yanı gereksız yere burnunu sokmak olarak tanımlıyoruz gıbı sorular çıkar karşımıza Bu toplumun ınsanları, sorma-bıl- me tutkusunun, araştırıcılığının, kışı- lığının bır mıktar kesılmesı yanı sun- net edılmesı ıle karşılaşarak yetış- mektedır " Kıtapçığı okuduktan sonra, seçım- ler oncesı nabız tuttuğumuz ıllerde yaptığımız bır gozlemı aktardık Prof özturk'e ve sorduk "Sokaktakı ınsanlara çarşıdakı es- nafa soruyorduk, 'Nereye oy vere- ceksın9 ' dıye Aldığımız karşılık, 'AKP' oluyordu genellıkle Nedenını araştır- dığımızda da verılen yanıt çok kısay- dı Bır kez de bunu deneyelım baka- lım ' Hocam, sızce bu nasıl bır ruhha- lıdır?" Özturk, bılgı çıknğını ışlettı "Inceleme yok, soruşturma yok, ama umutla bağlanma var Bu bag- lanmanın gerısınde ıse 'Ne var, ne kadar var? Ne yapacak'?' sorusu hıç yok Bekleyecek, yaptığının sonucu- nu alınca da tekrar ona benzerbır tu- tum takınacak Sormadan, bilmeden, sadece deneme-yanılma bıçımıyle yaşamını geçırecek Acı bır olay ta- bıı Yuzyıllardır ulkemızde bu boyle gelmış, boyle gıdıyor" Yuzyıllar oncesının yıne ıktıdara ta- şınmasındakı gız burada galıba Temel çelişki Ankara'nın Çankaya ılçesınde CHP, 206 bın 432 oy toplamış Oy yuzdesı 46 13 AKP ıse 90 bın 904 oyla yuzde 20 31'e ulaşmış Ankara'nın Mamak ılçesınde CHP'nın oyu 68 bın 154 Oy yuzdesı 29 04 AKP'nın oyu 99 bın 771 ıle yuzde 42 60 Ankara'nın Çankaya ılçesınde ortalama gelır duzeyı 5 bın dolar ve ustu Mamak'ta bın dolar ve altı Sol Çankaya'da kazanıyor, sağ Mamak'ta Işte sıze 3 Kasım seçımının temel çelışkısı . ÇALIŞANLARIN SORULARI/SORUNLARI YILıMAZ ŞİPAL SSK ile Emekli Sandıgı'ıuıı 'En Yüksek'leri: Emekli Ayhkları 10 Ekım 2002 gunlu Resmı Gazete'de yayımlanan 2002^4808 sayıh Bakanlar Kurulu karan ıle devlet memurlan ıle, TC Emekli Sandığı emeklı, dul \e yetım aylıklanna uy- gulanan ve 213 300 olan taban aylık katsayısı 1 000 puan art- tınlarak 313 300'e çıkanldı Bu arhşla, devlet memurlannın yanı sıra, memur emekli, dul \ e yetımlenne de odenen taban aylığa brut 100 mılyon lıra zam yapılmış oldu Kararnamede, 1 Ekım - 31 Aralık 2002 donemı ıçın bu zammuı yuzde 75'ı olan 75 mılyon hranın "avans nıtelığınde" odenmesı kararlaş- tınldı Bakanlar Kurulu karannda, "1/10/2002 - 3112/2002 tanh- len arasındakı donemde uygulanmayan 25 000 taban aylık kat- sayısına ısabet eden tutarlar ıse defaten 2003 yılı ocak ayının 15'ınde aylık odenen sureler dıkkate alınarak, tahakkuk ettın- hp odenır" denılerek, 1 Ekım - 31 Aralık donemı ıçın \enlen yuzde 75'lık "a\ans" nıtelığındekı odemenın, 15 Ocak 2003'te yuzde 100'e yukselhlıp, farklann da venleceğı vurgulandı Bu kararla, SSK'den yaşhlık, dul \ e yetım aylığı alanlarla, TC Emekli Sandığı'ndan emekli. dul ve yetım aylığı arasın- dakı buyuk fark "uçuruma donuştu" tkı sosyal gu\enlık kurumunca odenen emekli, dul ve yetım aylıklan karşılaştınldığında uçuruma donuşen bu farkın boyu- tu daha ıyı anlaşılacaktır Bu farkı anlatmak ıçın, bız sozu sayılara bırakıyoruz Mutsuz insanlar diyarı Turk Dış Hekımlerı Bırlığı'nın (TDB) Genel Kurulu, çeşrtlı meslek gruplannın sorunlarının dıle getırıldığı bır aian oldu aynı zamanda TDB Başkanı Onur Şengün, borç batağına saplanılmasının, ışsızlığm kabarmasının dış hekımlennın de yaşamını altust ertığınden soz ettı TMMOB Başkanı Kaya Güvenç, muhendıs ve mımarların durumunun farklı olmadığını dıle getırdı Turk Eczacılar Bırlığı Başkanı .Mehmet Domaç ıse sayılarla aktardı eczacıların ıçıne ıtıldıklen bunalımı: "Son bıryılda bın eczacı, eczanelerını çok buyuk borçlarla kapadılar Son ıkı yılda eczacılar mevcut sermayelennın yuzde 40'ını yıtırdıler Kamu sıgorta kurumlannın eczacılara olan borcu da 363 tnlyon lıraya ulaştı " Son bırkaç yılda mutsuz insanlar dıyarını yaratmış olan 57. hukumetın ortakları sandığa gomulmesın de daha ne olsun? Tam paket olması için CHP Genel Başkanı Denız Baykal AKP lıderı Recep Tay- yıp Erdoğan ın sıyası yasağı- nı kaldıracak bır anayasa değı- şıklığıne "Evet" derken, mıllet- vekılı dokunulmaziığının sınırlan- dırılması ıle mılletvekılı seçım- lerının 5 yıldan 4 yıla ındınlme- sı onerısını de getırdı ve ekledı "Anayasa değışıklığıne gır- dık mı tam gıreceğız " Madem CHP anayasa değı- şıklığıne tam gırecek, anayasa- nın 12 Eylul'den bu yana hıç dokunulmamış olan 134 mad- desını de gundeme getırsın, boylece Ataturk un yara almış olan kalıtı yenne getınlmış olsun Madem CHP Ataturk'un partı- sı, o zaman Turk Dıl Kurumu ıle Turk Tarıh Kurumu'nun 1980 oncesınde olduğu gıbı Ata- turk'un ısteğıne uygun bırer "özerk" dernek konumuna ge- tırılmesı ıçın de anayasa değı- şıklığı onersın Yoksa Dıl Der- neğı Başkanı Sevgı öze/'ın de- dığı gıbı "tam" yadırganacak "Yaklaşık 20 yıldır pek azsı- yasının aklına geldı bu konu Sayın Bülent Ecevrt, eskı yıl- larda bır tasarı hazırlamaya gı- rışmıştı, olmadı Fikn Sağlar Kultur Bakanı ıken çok ısraha çalıştı, ama BakanlarKurulu'n- da gereklı ımza tamamlanama- dı Şımdı yenı bır anayasa de- ğışıklığı söz konusuysa, Ata- turk'un kurduğu partı de Mec- lıs'egırmışveanayasanın 134 maddesının değışmesıne ılış- kın hıçbır tavn yoksa, bız buna çok şaşırınz " KİM KİME DUM DUMA BEHIÇAK behıcak(a turk.net HARBİ SEMIH POROY semıhporoy(ayahoo.com En Yuksek Devlet Memurunun Emekli Ayhgı (Gosterge ve Katsayı Setenune Gore Hesaptanan) Erneki Ayiıgma Esasûdeneler jTŞenelAykk 2) E" 3österge Aylıg "JftdemAy* 1 "abanAvl* sW200Ü2el lazm»ıat ~S 1 1 flaömTazmnatı Teral Tazmnatı TersiÛdene* Avbğa Esas TutaffTj 48975000 261 ^00 000 16J2500C 3133ÛÛJ»Û 620350.000 489750000 6530O00OC 0 25 Tam Yi V50ran 3^^31-250 •95900000 12İ43 750 234975000 465.262İO0 MTanYI 40TamYI %8C0rai %9COran 39180000 44077500 208960000 235080300 3060000 14692500 250 640 DOG 281970 300 496280000 5583'50CC 489750000 4SS7 50ö00 488750000 653000000 653000000 653000000 D ' 0 0 ~7<$rEmekliAvHı 2402900000 2C8 7 86<:50C 2150 8TJOOO 2576885000 50TanYıl %100Oran 4Sİ7S00Û 261200000 16.325000 313300000 520350000 489 750000 6530MÛÛC 0 24Û2M0ÛÛ0 En Yüksek SSK Stgortahsnm EmeUi Ayhgı fTUFFye Oön Hesaplanan-Ekım 2002) Ere<i A/t^n= A g<,Esas 5TınY E» Ûderrieler Tuta. riı %66 Oran 11 Yapl* AylıO , 543İ04300 JİS 3raım&' 4 6"C0O0 TopferAvtık 547 89430C 358J14 838 4690 000 30TanY 40TamV 50T»nYI * 4 Oaı *55 Oran %85 Oan 401 ^ 182 461723655 4 690 300 4 690 000 461723655 4690 OOÛ 363^04 338 40666 132 466413&55 466413655 ÇATALCA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ?sDEN Esas No 2000 198 karar No 2001 66 Davacı A>şe Gokçeağaç \ekılı tarafından da\alı Nıhat Gokçe- aüç alevhıne şıddetlı geçımsızlık nedenı ıle mahkememızde açı- lan boşanma davasının açık yargılamasi sonunda Vlahkememızın 30 03 2000 tanh \e 2000 198 Esa^ ve 2001 66 Kirar bajılı ılamı ıle açılan davanın kabulune Sakarya Ilı Geyve llçesı Belpınar kovü C 0013 K S No 0024 te nuftısa kayıtlı Mjmın \e Şazı>e den olma 04 04 1980 dogumlu Ayşe Gökçeağaç ıle a>nı verde nufusa ka>ıtlı Mustafa ve Mufıde den olma 0"04 1976 doğumlu Nıhat Gokçeağaç ın Mknın 134 maddesı greğınce boşanmalanna davacı tedbır yoksulluk nafakası mad- dı ve manevı tazmınat talebınde bulunmadığından bu konuda ka- rar venlmesine ver olmadığına karar venlmii} olup adresı tespıt eilemeven ve son ıkamet adresı Çıvıtler Kovu-Akyazı Adapazan oljı davalı Nıhat Gokçeağaçaa ışbu karann ılan tanhmden ^ gun soara tebhg edılmış ba>ılacağı teblığ tanhınden ıtıbaren 15 gün ıçenbinde karan temvız etmedığı takdırde karann kendısı açısın- (La kesınleşrnış sayılaca|ırun adı geçen davalıva karann teblıgı vcnunden ılanen teblığ olunur 21 10 2002 Basın 6994 7 KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Dosya No 2002 602 Vasi Ta> Mahkememızce verılen 24 09 2002 tarıh ve 2002 602 Esas 2(02 801 Karar sayıh tlamı ıle Istanbul Kadıköv Zuhtupaşa Mıh Cılt 22 Hane 883'te nufusa kavıtlı bulunan \uman kızı l ^ dogumlu Fatma Hamıde Ayhan 4721 s TVÎKnın405 mad- cfc>ı gereğınce ve^ayet altma alınarak kendısıne kardeşı Vahıde lxan vası tavın edılmıştır İCevfıvet ılan olunur 04 10 2002 Basın 70046 1999 model Mazda 323 model Sedan 88 000 km de klımalı Muracaat ıçın saat 10 00 17 00 arası 0212 512 0505/485-46 Ah Erol Edeoğlu TARtHTE BUGÜN MÎMTAZARIKAN 11 Kasım 0SMANUD£nET/SAVAŞA GİRIYORl 1314'TE BU6UU,(XMANU DEVL£T(,1 SlROl ACUZTDS AYt BAŞLA&NM, IKJ ALAAAN SAVAÇ GEMICl (SOEBBN YE BKESLAÜ) , AZ&£AJt2'OS IHGtUZ SAVAÇ eeMicseMtu mıasiNoeu mznjuu** IÇ/AJ OSMAHLl KABASULA/ZffJA GteMlÇTT DU&MA, ITILAF £IZ£ SSTD £OJCe G££IS £4 TlN AUHPI&ı V£ POUANMAYA KATTUM&t AÇJKlANMtŞTt AOLARIPA •YAVUZ' VE "MtOOJJ 'OlA/eAK DeĞrŞDRtlMrŞ- Tf'AUHSAL SOUCHOM tOUUTASINDAKl GEM>l££,g)R £tl££ SCtJZA RUS ÜUAMLAH/Ml eOM&llAyrAKA, OSMtM U DEVLSH SAvAÇA GtRMeK DUIZulutUHPA /ZAUfffTt. ~ 8AZJ OEVIST ADAMLAtZIHIN ZAAŞl OLMASINA KAg- ŞIU, IKnDARDAKl (TTfHAr VE TBSAKJCl HuniMen, ÖX-ELUIO£ oe Euvee PAÇA, SAUAÇTA ALMANLAB- m YAHINOA ree ALMAK ısrtro&>u~ ADANA ASLÎYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEIN Esas\o 1999 D63 Davacı Cemal \vrık vekılı Av Elıf Doğan Turkmen tarafin- dan davalılar A Tamer Taşkın vs alevhıne açılan ıptal dava sında Davalı A Tamer Taşkın adma davetı>e teblığ edılememış adresı emnıvetçe de te^pıt edılemeverek dava dılekçesının ıla- nen teblığıne karar venlmış olduğundan bu kere venıleme dı- lekçesmın de ılanen teblığıne karar venlmış olup davalı A Tamer Taşkın'ın duruşma gunu olan 21 2 2003 gunü saat 10 15 te bızzat duruşmada hazır bulunması veva kendısını bır vekılle temsıl ettırmesı aksı takdırde vargılamava vokluğunda devam olunarak karar venleceğı hususu venıleme dılekçesı teblıgı venne geçerlı olmak üzere davalı \ Tamer Taşkın adı- na ılanen tebhö olunur 5 11 2002 Basın 70159 ŞİŞLİ 1. SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Dos>aNo 2002 829 Davacı Canan Avdemır tarafından Mehmet Yıldan alejhıne açılan vası tayını davasında venlen karar uvannca îstanbul Şışlı Kuştepe Mah Cılt 19 Hane 409 da nufusa kavıtlı Cuma \e kare'den olma 1940 d lu Mehmet Yıldan ın kendısını ıdare edemevecek durumda olduğundan MKnın 40S ıncı maddesı uvannca hacır altına alınmasına karar venl- mış olup mahkememızın 02 10 2002 tanh 2002 829 Esas 2002 1054 Karar sayıh ılamı ıle mahcunvetı suresınce kendısı- ne Mehmet kızı Gu!ı>an dan olma 196"1 d lu davacı kızı Canan Yıldan (Avdemır) vası olarak tavın edılmıştır Kevfıvet ılan olunur 02 10 2002 Basın 70179 ANKARA14. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Davacı Saıt Semercıoglu vekılı tarafından davalı Abdullah Sıma alevhıne açılan ıpoteğın kaldınlması davasinın mahkememızde vapılan açık vargılaması sonunda Davalı Abdullah Sıma'nın 831 Sokak No 34 Izmır adresıne çıkartı- lan davetıveler teblığ edılememış ve adresı de zabıtaca vapılan araştır- mava ragmen tespıt edılememış olduğundan duruşma gunu gazete ılanı ıle teblığ edılmıştır Yapılan vargılama 'onunda, davanın kabulü ıle \n- kara ılı Alündağ ılçesı Istıklal Caddesı (Mah ) Hırda)et Efendı Sokak, 206 \ii 11 Parsel ûzennde kavıtlı taşınmazda tesıs olunan 9 000 -TL bedellı bıla faızlı 08 08 1968 tanhıne kadar odeme müddetlı ıpoteğın fekkıne ıpotek bedelı 9 000 -TL nın davacı tarafindan Turtaje \akiflar Bankası Adlıve Sara\ı Şubesı nde davalı adına açılacak bır hesaba yatı- nlıp makbuzun mahkememıze ıbraz edıldığı takdırde Tapu Sıcıl Mu- durlüğune muzekkere vazılmasına karar venlmış olmakla ışbu karar ozetının HLMKnın 509 madde»ı gereğınce karar teblıgı yenne geçerlı olmak uzere ılanen teblığ olunur Basın 70387 BAKIRKÖY 2. SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosvaNo 2002 847 Mahkememızde gorulmekte olan vası tayını davası sebebıy- le Mahkememızın 2002 847 sa>ılı dosyası ıle Kastamonu Inebolu Salcıoğlu Kovu C 61 H 32 de nufusa kayıtlı Naım ve Fırdevsten olma 1983 d lu Hamıde \vdın kısıtlanmış olup annesı Fırdev s Avdın ın velayetı altına konulmuştur Bu karara ıtırazı olanlann kanunı suresınde ıtıraz etmelen aksı halde kesınleşeceğı hususu ılan olunur 5 11 2002 Basın 69988 SAGNAK NILGUN CERRAHOGLU AB'den Nasıl Tarih' Koparılır? "Mosyo, başımızın yenı derdı" Buyuk basın Gıscard d'Estaıng ı aşağılama yarı- şına gırdı Avrupa Konvansıyonu Başkanı'nın adı he- men "Mosyo"ye ındırgendı 'Garson" çağırır gıbı Mosyoaşağı mosyoyukan Neden' "Mosyo" çun- ku "Turkıye bızden degıl Avrupa ulkesı değıl'" de- mış Terbıyesız, haddını bılmez, kustah adam O da kım oluyor"' Uyduruk soylu Sovun sayın Atışserbest Yanına da yuksek yerden ıkı demeç koydunuz mu ta- mam "Bu Gıscard'ın kışısel goruşu Onu bağlar1 " Mesele keşke bu kadar basrt olsaydı Ve keşke ger- çekten "kışısel" bır kustahhk ve densızlıkle sınırlı ol- saydı "Mosyo o zaman derhal "Avrupa Konvansı- yonu Başkanlıgı" gorevını bırakmak zorunda kalır ıs- tıfa etmese ettınlırdı Oysahâlâyerındeoturuyor Ne- den' Çunku Gıscard d'Estaıng aysbergın gorü- nen ucu. Gıscard d Estaıng ın sozlerı AB elıtı ıçınde karar al- ma konumundakı çok sayıda ınsanın goruşunu yan- sıtıyor Mosyo" ılerı gerı konuşma cesaretını bu ke- sımlerden alıyor Gıscard d'Estaıng aptal değıl Kım- se arkasında dunmasa ağzını açar mı' Dolayısıyla "Mosyö"yu bırakalım Ve asıl aysbergın altındakı "dağa' bakalım Fransız sağı, Belçıka ve Al man Hırıstıyan demokratlarının onemlı kesımı Gıs- card'la aynı çızgıde bır defa Bu çevreler ıçın Ankara da- kı "(ılımlı1 ) Islamcı ıktıdar", "kâbus" anlamına gelıyor "Haçlı Sefen" mantığıyla duşunuyoriar Modern Tur- kıye yı tanımıyorlar Bızım bıle "Ay bu Tayyıp, o Tay- yıp mP' dedığımız Tayyıp Erdoğan hakkında da hıç- bır şey bılmıyorlar Hınstıyan değerlen" savunan bu ekıp aynca Pa- pa kuşatmasında Yazboyuyazdım Papa II. Jean Pa- ul, Avrupa Anayasası'na 'AB Hınstıyan uygariığıdır' rfadesının konmasını ıstıyor AB başkentlen ve Avru- pa Konvansıyonu nezdınde habıre lobı yapıyor Mek- tuplar yolluyor elçılertebuluşuyorvs vs Avrupa laık- lennın karşı çıktığı bu bombardıman, AKP ıktıdarıyla anlaşılan kızıştı 8 Kasım tanhlı "Le Monde" 'Avrupa Konvansıyonu nda dını kımlık tartışması" başlıklı ha- bennde bunu anlatıyor ve "Tartışma Turkıye 'deAKP'nın zaferı ıle alevlendı" dıyor Papa ıle d Estaıng ı el sıkı- şırken fotoğraflayan gazete konvansıyon ıçınde bu ko- nuda şıddetlı bır 'laık-muhafazakâr çatışması" yaşa- nacağını soyluyor Konu papalık ve Avrupa sağı ıle sınırlı olsa ıyı Av- rupa kamuoyu 11 Eylul'den ben bır "Islam dehşetı" yaşıyor "Islamı Batı dan kovmayı" oneren Onana Fallacı nın 'öfke ve Gurur" krtabının "ıkı mılyon sat- ması boşuna değıl Islam karşıtı ırkçılık ve nefret ku- san kıtabın çevınlen de yok satıyor Bunlara ekonomık krızı ekleyın Bu yıl Almanya nın ekonomık buyumesı sıfır (yuzde 0 4) Bu nedenle ılk genışlemeye bıle sempatı duymuyor 15'ler Kulp bul- salar, Doğu Avrupa yı da Bruksel kapısında goğusle- yecekler AmaartıkUdonuşyapamıyorlar Genel "f\a- letı ruhıye" bu Turkıye bu ruh haltyle' hesaplaşmak zorunda "Mosyo" falan havagazı Gıscard d Esta- ıng'ın sozlennı cıddıye almak lazım Retorik değil, eylem... Turkıye ama çelışkıler ulkesı "AByandaşlan" bu ger- çeklerı gormuyorya da es geçıyor "AB karşıtlan" go- ruyor, ancak onlarda "Vazgeç, kurtuli" deyıp çıkıyor- lar ışın ıçınden Vazgeçmek oysa çozum değıl Gelı- nen noktada hıç değıl "Hınstıyanlıkkalesı Avrupa"dan dtşlanan bır "(ılımlı 9 ) Islamcı Turkıye" duşunebılıyor mu- sunuz' Ben duşunmek dahı ıstemıyorum Avaıpa genelın- dekı "Turkıye karşıtı" havaya rağmen 'Ankara'yı" hâ- lâ ve her şeye rağmen destekleyenler var Papand- reu Yunanıstanı nın da dahıl olduğu Akdenız ulkelen bunlar "Laık Cumhunyet" yara almadığı surece, AB'lı laıkler de adaylığa destek vermeye devam edecek Av- rupa satrancında Ankara Bruksel'e hâlâ "şah deme" ımkânına sahıp dolayısıyla Gıscard gıbılen çıleden çı- karan bu aslında Ankara nın Kopenhag'da "tanh kopartarak" Bruk- sel e nasıl "şah" dıyebıleceğını deneyımlı bır komıs- yon gorevlısı "Hukumetın ılk ıcraatı ılerleme raporun- da eksık bulunan 12 noktayı 'harfı harfıne tamamla- mak ve yerıne getırmek' olmalı " dıye anlatıyor "(In- gılızce) Raporun 82-83 sayfalanna bakın Temel hak ve humyetler, ıfade ozguıiuğu, toplanma humyetı ve ışkenceye dek yasal uygulamalarda eksık bulunan noktalar bunlar Bu konulardakı eksıklerı Meclıs top- lanır toplanmaz acılen tamamlayın Mutlak çoğunlu- ğu alan bır ıktıdar var Ece vıt ıktıdanndan çok şanslı Hemen ıcraatyapabılır Bu değışıklıkler, Kıbns'ta uz- laşmacı bır ırade ve yaklaşımla desteklenırse, 15'ler 'kontrpıyede' kalır Retonkle AB'yı rnat edemezsınız Bruksel eylemle sıkıştınlır1 " B U L M A C A SEDAT YAŞAYA1S 1 2 3 4 5 1/ Kuçuk ama lezzetlı bır ka- ndescınsı Bır cervel turu 2/ Ege ve Akde- nız kıyısı böl- gelenmızde çı- pura balığına venlen ad 3/ Yıveceğıortak- laşa sağlanan toplantı 4/So- lunumun az ya da çok surelı olarak durması Yapım 5/ Şohret Kapı boşlu- ğunun alt yanında bu- 3 lunan alçak basamak 6/Kınetık sanatın ıçın- de deunım ızlenımı uyandıran optık etkı- lenn ağır bastığı eğı- hm Yazyağmuru II 8 Sıvas'm bır ılçesı 9 Odunçverme 8/"Ormanlar Krab" olarak da bılınen, unlu roman ve tılm kahramanı 9/ Hıtıtler ıle Mısırlı- lar arasuıda tmzalanan tanhın ılk yazılı antlaşması ' Erol — ' Ressamımız YUKARIDAN 4ŞAĞI\ K: 1/Etı ıçın a\ lanan kabuk- lu bır denız havvanı 2/ Vılavet Ekmek, peynır ve et suyuyla vapılan bır yemek 3/As\a'dabırulke 4/"'- - bulunmaz bılırım vareme' (Hacı AnfBey) Turlu nedenlerle başanlı olama\an kımse 5/ Kuçuk erkek kardeş Bır gıda maddesı ""»emek 6/ Bır çeşıt yu- murtalıvehafıfhamurtatlısı Iran'ınplakaışaretı 7/ D Dun^Savaşı'mnsonlanndaJaponlartararındankul- lanılan ıntıhar uçaklanna v enlen ad 8/ Yınelenen dı- ze 9/ —buke belımızı Sovletme>edılımızL Hasta ıkenhalımızı Soranlara selam olsun' (YunusEmre) Kullanılmamış olan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog