Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 11 KASIM 2002 PAZARTESİ 16 1. JljJLiJİJ V l#> A \-f±rİ cumtv(5 cumhuriyet.com.tr GüNÜN FiLMLERİ Bir Demet-. 10.00 TRT 1 Duygusal f$İ& Yaşama küskün yoksul bir butıkçi kızla. zen- ' ö ' sın ama rautsuz bir fabrikatörün aşk öyküsü. Zekı Ökten'in Selım tlerfnin öyküsünden çektiği film. abamlmış aşk sahnelennden anndınlmış, ma- sal ınceligıyle düzbırolaş çızgısınde gelışıyor. Fil- mın başrollerini Kartal fıbet, Hale Soygazi. Lale Belkıs ve Ylualla Sürer paylaşıyor (1973). Bebek Davası 13.30 Kanal 6 Dram f*~*\ Torun sahibi olmak isteyen Sadri sonunda mu- VüV radına erer ve bir erkek torunu olur. Sadn be- beğı çok sever fakat ne zaman ne zaman dedesının kucağma gelse ağlamaya başlar. Yönetmen. Aram Gülyüz. Oyuncular: Sadn Alışık. Ünsal Emre. Sen Ağlama 15.00 GAP TV Macera • Yasa dışı işler gören namlı bir kabadayınm, hapisten çıktıktan sonra. kaybolan kansını ve görmediği çocuğunu arayış oykûsü. Orhan Elmas'ın Erdoğan Tünaş'ın senaryosundan çektiği fîlmin başrollerinde Cüneyt Arkın, Necla Nazır, Ismet Öz- han ve Umut Ulaş yer alıyor (1987). Küçüğüm 15.45 TRT INT Dram /CÎN Mutlu biraile babası ıken kansını ve kızını tra- vtV fık kazasında kaybeden Kadir Inanır' ın yaşan- tısı anlatılıyor. Yönetmen Mehrnet Aydın. Oyuncu- lar: Kadir Inanır, Ceyhan Palay, Bora Ayanoğlu. Köprii 17.10 Flash TV Dram fS*S ŞerifGören'inyönettiği filmde, çetin doga ko- V^/ şullannda ulaşımın ilkel sallarla yapıldığı, ni- ce kurbanlar. canlar verilmış bir nehir üzerine köp- rü yapmak isteyen yöreden yetişmiş aydın bir mü- hendisle. buna karşı çıkan ailesinin çatışması ve bu olumlu gınşimın bilınçsiz köylülerce engellenmesi anlatılıyor. Oyn: Kadir Inanır, Necla Nazır(l975). Tatar Ramazan 17.25 TRT 1 Dram /»~i\ Yaşamı cezaevleri ve sürgünlerde geçen cina- vS^ yet sanığı bir adamın ürkütücü olaylarla dolu öyküsü. Filmde. Melih Gülgen, cezae\ i düzenini, tu- tuklulannın yaşantılannı, sorunlannı, ılışkilerini, kavgalannı ve umutlannı anlatıyor. F ilmın başrol- lerinde. Kadir Inanır, Esin Moralıoğlu var (1990). Bir Damla Ateş 17.30 Starmax Dram (Z~»\ Fıkret hapse girerken. annesiyle kızkardeşini ^ O ' \anında Ferdi'ye emanet eder. Ferdi, Pmar'a aşık olur ancak genç kjz zengın bir iş adamının oğ- lu ile sevışmektedir. Zengın baba kızı istemez ve bir pavyona sattınr. Ferdi Pınar'ı kötü yoldan kurtanp evlenir. Fikret kızkardeşini Ferdi'nın kötü yola dü- şürdüğünü zannederek hapisten kaçıp Ferdi'yi öl- dürmek ister. Yönetmen: Osman Seden. Oyuncular: Ferdi Tayfur, Necla Nazır, Fikret Hakan. Piranha 20.00 Kanal 6 Gerilim , (Piranha) - Dr. Baines'ın çalışmalan sonucu tuzlu suda yaşayabilen ve ınsan etı yemeye şartlandınlmış vahşı pıranhalar, Lost nver civann- da önlenne çıkan her şe\ ı yok etmeye başlarlar. Lost River Gölü'ne gıdip etrafta yaşayanlan uyarmak da. yanlışlıklapiranhalannkaçmasınanedenoIanMag- gie ve Paul'e düşecektir. Aksi takdirde vahşı yara- tıklar hem önlerine çıkan ınsanlan öldürecek hem de gölün okyanusa açılan ucundan çok daha büyük tehlıkelere doğru açılacaklardır... Yönermen: Scort levy. Oyuncular Alexandra Paul, Willıam Katt, So- leil Moon Frye (1995 ABD. 89 dk). The Story Of~ 21.00 CNBC-e Dram (The StoryOf Xinghua) - Iki erkek arasında ka- lan ve tutkulu bir yasak aşkla tüm hayatı alt üst olan genç Xinghua'nın öyküsünü anlatan film. son yıllarda büyük bir atak yapan Çın sınemasının ılginç yapımlanndan biri. Çin Seddi'nden taş çalıp sata- rak geçımını saglayan Wanglaı"nin kansı Xınghua, komşulan Fulın'e tutkundur. Kocasının aksıne du- yarlı ve ıyi egitımlı bir adam olan Fulın de ona kar- şı ilgisiz kalamaz ve aralannda tutku bir aşk başlar. Yönermen: Yin Li. Oyuncular. Tian Shaojun. Zhang Guoh, Jiang VVenli (1994 Çin. 85 dk). Ölümle... 21.30 Kanal 6 Macera ,(AppoinmentWithDeath)-Yıl 1937... Fılis- tinde arkeolojik kazılar \apmak üzere bulun- dugu sırada kocasının ölüm habenni alan Emily Boynton, cenaze işlemleri ıçın geri döner. Kocası- nın cınayete kurban gittiğini öğrenince şüpheli ki- şilen araştırmaya başlayan Emily tehlikenin tam gö- beginde bulunduğunun farkında bile değildir. Yö- netmen: Michael Winner. O>aıncular. Lauren Ba- call. Carne Fisher (1988 ABD, 96 dk). Kasırga 21.35 TRT 1 Gerilim /T7\ (Storm)- Ron, Miami'de hava koşullan ve fır- ^O" tınalar üzerine araştırmalar yapan genç bır doktordur. Geliştirmekte olduğu cihaz, üzennde bı- raz daha çalışma yapıldıktan sonra. mucizevı bir şe- kilde fırtmalann yönlerinı değiştirmekte kullanıla- bilecektir. Amerikan Hava Kuvvetleri'nden aldığı bir iş tekJifıni kabul ederek Los Angeles'e giden Ron. burada generalın yaptığı açıklamalara dayana- rak cihazını geliştireceğini \e fırtınalan yönlendi- rerek felaketleri önleyebileceklerini düşünmekte- dır. Yönetmen: Harns Done. Oyuncular: Luke Per- ry, Robert Knott, Martin Sheen (1999 ABD, 92 dk). 22.15/StarMax/Nefes... Aynntı yanda 22.45 / TGRT / Basit Bir... Aynntı yartda Ramona 24.00 CNBC- e Duygusal /T7\ (Ramona) - İş için Tıjuana'ya giden yakışıklı vü' Henry burada fabrika işçısi güzel Ramona ile kısa sürelı bır ılişkı yaşar. Onu Meksika'da bırakıp Los Angeles"taki evine dönen Henry yol boyunca onu ne kadar özledigını fark eder. Evine vanp da ara- basının bagajını açınca gözlenne ınanamaz genç adam. Ramona o daracık bagaja gırmış ve onunla beraber Amerika Bırleşik Devletlen"ne gelmiştir. Yönetmen' Jonathan Sarno Oyn: Heidı V'on Palles- ke, Cain Devore. Jason Scott (1993 ABD. 94 dk). Brookfyn'lL. 01.00 Flash TV Güldürü (Kid from Brookryn) - Müzıge meraklı bir süt- çü, koz arkadaşına sarkıntılık eden adamlan bı- raz da şans eseri tartaklar. Bu adamlann içinde or- ta sikrlet bır boksör de vardır. Olayın duyulması üzerine bir takım adamlar para kazanmak ıçin bu ga- np sütçüyü kullanırlar ve onu güçlü bir boksör ol- duguna inandınrlar. Yön: Norman Mc Leod. Oyn: Danny Kaye, Virginia Mayo (1946 ABD. 113 dk). Perşembe 01.20 Star Macera (Thursday) - Los Angeles'lı eski uyuşturucu satıcısı, bir mimarla evlenerek kendıne yenı bır hayat kurmak üzere Houston"a taşınır. Ama kur- duğu düzen. üzennde uyuşturucu taşıyan eski orta- ğının ani ziyaretıyle değışir. Evde uyuşturuculan bulunan kansı. uyuşturuculan tuvaletın içine döker \e imha eder. Yönetmen: Skip Woods. Oyuncular: Thomas Jane, Paula Marshall (1998 ABD. 85 dk). Sonsuz Aşk 01.40 Kanal D Güldürü (Indiscreet) - Cnlü oyunculann rol aldıgı ya- pımda, Avrupah bir aktris ile Amerikalı bir dıplomatın romantızm dolu bir aşk hıkayesı anlatıl- ıyor. Yönetmen: Stanley Donen. Oyuncular: Ingnd Bergman. Cary Grant ('l958 Ingıltere. 100 dk). © © 0 Izleyin Orta Değmez O Yerli Sam Raimi 'nin yönettiği filmin oyuncularından Billy Bob Thornton, 'En îyi Yardımcı Oyuncu' dalında Oscar 'a aday oldü Göründüğü kadar basit değilTGRT 22.45 Basit Bir Plan - A Simple Plan / Yönetmen: Sam Raimi / Senaryo: Scott B. Smith (kendi roma- nından) / Görüntü: Alar Kivilo / Müzik: Danny Elfman / Oyuncular: Bill Paxton, Billy Bob Thornton, Bridget Fonda, Brent Briscoe, Jack Walsh, Gary Cole, Becky Ann Baker / 1997 ABD yapımı, 121 dakika. TVServBİ-a BasitBir Plan", para hırsı ve aç- gözlülük üstüne keyifle izlenen, esaslı trajiko- medik yapım. Scott B. Smith'in ken- di romanından uyarla- dığı, genelde çok na- muslu ve düzgün sanı- lanlann da kimi zaman dürüstlükten saparak öl- dürücü olabileceklerine ilişkin senaryosunu fil- me çekmek, Sam Ra- imi'ye kısmet oldu. Kimi zaman seyirci- sini "Evil Dead 1, 2, 3"teki gibi azıcık ürküt- se de, sağlam tekniği, özenli mizansenleri, ka- mera hâkimiyeti ve oyuncu yönetimiyle 1982'den beri dikkatı çekmiş yönetmen Ra- imi de, bu kez coşku ve duygu öğesine de yer veren, eski usul bir thril- ler'in çekicilikleriyle bezenmiş, gerilimi git- gide artan, iyi anlatıl- mış. iyi oynanmış bir yeni kara film gerçek- leştirmiş. Hamile kansıyla (Bridget Fonda) mutlu, baba olmaya da hazırla- NTV 10.10 'Sağhk Raporu' TV r Senisi - Sibel Gü- neş'in sunduğu "Sağhk Raporu"nun bu bölü- münde "kan hastahklarT konusu ele alınıyor. Prog- rama katılan Türk Hemo- toloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Osman Ilhan konu hakkında bilgiler verirken izleyicilerden gelen sorulan yanıtlıyor. CNNTürk 18.05 'Baş Sayfa' TV Servisi - CNN Türk, bugünden başlaya- rak beş farkh gazeteden yapacağı canlı yayınla se- çim sonrası gündemi ek- rana taşıyor. Tayftın Er- tan, ilk olarak Hürriyet gazetesi yazarlan ile 3 Kasım seçımlerini ve bu seçimlerin Türkiye'ye et- kisini tartışıyor. Geçmişle yüzyüze gelmekTV Senisi - Dengesiz hare- ketlen ve disiplinsizliği nede- niyle IRA tarafından dışlanmış bomba uzmaru Gaerity (Tom- my Lee Jones), Ingiliz güçlerin- ce yakalanıp etkisiz hale getiril- mıştir. Bir yolunu bulup hapis- ten kaçınca, davaya ihanet etti- ğine inandığı, IRÂ'dan eski ar- kadaşı Jimmy Dovve'un (Jeff Bridges) peşıne düşer. Dovve ise önemli bir bomba uzmanıdır; terör işlerinden eli- ni ayağını çekip Boston'da ev- lenmiştir ve polislik yapmakta- dır. Gaerity, Dowe'un ızmi bu- lur ve dinamitleriyle, onun sev- diği insanlann yaşamlanna giz- lice kast etmeye başlar. Boston polisi patlamalann ardındakı isım hakkmda hıçbir şey bula- mazken Dovve, olaylardaki tek- niğın kime ait oldugunu çok iyi bilmektedir... Soğuk Savaş dö- neminin kapanmasıyla Holly- wood bu kez IRA'nın yaptıkla- nyla ilgilenip beyazperdede bu örgütü tamamen terorizm ve şıddet yanlısı bir kuruluş gibi göstermekten çekinmemişti. Iş- te "Nefes Nefese" de bu tür ya- pımlardan biri. tlk bakışta sıra- dan aksıyon filmlerinden pek farkı olmayan "Nefes Nefe- se"nin en belirgin özelliği JeflF Bridges ve Tornrny Lee Jones gibi ikı önemli oyuncunun bir- biriyle rol çalma yanşma giriş- meleri. Bizce bu yanşın galibi. çok rahat oynayan Lee Jones. Yapımla ilgili bir kaç not akta- ralım; gösteri yönü fazla si\Tİl- tilen, politik mesaj yansıtmayı hiç beceremeyen filmin tama- mı Boston'da 4 bin kişilik bir fı- güran ordusuyla çekilmiş. te Speed"le "Backdraft" ara- sı bir film yapan Jamaika do- ğumlu Hopkins (Dangerous Games, Nightmare 5, Predator 2) bu yapıt ıdünyanın dört bir yanında hergün insanlann gü- venliği için yaşamlannı tehli- keye atan bomba uzmanlanna adamış. Çekımler sırasmda ya- şanan kazalar ve zararlar nede- niyle en fazla tazminat ödenen film olan yapıt bu özelliğiyle hâlâ rakipsiz ve Guinnes Re- korlar kitabında yer alıyor. TRT2 23.30 'Sanat-tan' TV Servisi - "Sa- nat'tan". ressam A\iıi.\r- baş'ın çalışmalanyla ilgi- li hazırlanan bölümle baş- lıyor. Sunuculuğunu Öz- lem Yurt'un üstlendıği ya- pımda aynca, Yüsuf Tak- tak, Adnan Çoker ile Ata- türk" ün sanat politikalan üzerine edivor. Yöneiraifl ^ p HopköH, byyapıü,' invanm dort bir ıdaki bonıba ınna adamış. 1 StarMax 22.15 Nefes Nefese - Blovvn Away / Yönetmen: Step- hen Hopkins / Senaryo: Joe Batteer, John Rice / Müzik: Alan Silvestri / Oyuncular: Jeff Bridges, Tommy Lee Jones, L- loyd Bridges, Forest VVhitaker, Suzy Amis, Stephi Lineburg / 1994 ABD yapımı, 121 dakika. nan, tüm çevre sakinle- rinin saygısını kazan- mış, akıllı kardeş Hank'la (BU1 Paxton) çatkapı çıkagelen ağa- beyi Jacop, tam zıt bira-; derler. > Annesinin babasının vakitsiz ölümüyle ço- cukken hafif kafayı üşütüp anlayışı geri kal« mış, işsiz, kadınsız, be- kâr ağabeyi Jacop (Bil- ly Bob Thornton) vâ uyanık geçinen, evlij boşta gezer, alkolik ar-! kadaşı Lou (Brent Bris4 coe), tesadüfen kaza so-' nucu ağaçlann arasına düşmüş ve karlar tara- fından örtülmüş küçük bir uçak enkazma rastlı-; yorlar günün birinde. , Üstelik ölmüş piloruri yanındaki çantada d^ 4.5 milyon dolar bulu-l yorlar. '. Karlar arasında, pi- yangodan çıkarcasına üçüne vuran bu büyük parayı, Amerikan rüya- sına inanan alkolik Lou; hemen bölüşüp paylaş-; mak istıyor. Jacob'u djç kendi safına çekıyor. ; Ama öğrenim gör-; müş. namuslu Hank, çantayı alıp hepsi adına saklamayı, ötekı ikisıne kabul ettiriyor, bir süre sonra milyonlan payla- şıp kasabadan göç et- mek üzere. Entrikadan çok karak- terlere odaklansa da so- rumluluk, söze bağlılık, kötüye ve şeytana kapıl- mak, vb. gibi temalar içeren filmde, gözlerini para hırsı bürüdükçe da- ha da batan kahramanlan n canlandıran aktörler4 rollerine iyi seçilmiş, iyi oynamış ve oynatılmış- lar. Bill Bob Thorn- ton'un en iyi yardımct oyuncu ve Scott B. Smith'in de en iyi senar- yo dahnda Oscar'a aday olduğu filmde, gerilim ve mizah öğesi dengeli kullanılmış. AKP 'nin ekonomipolitikası TV Servisi - Nazmi Kal'ın hazırlayıp sunduğu "Ekono- mi Dosyası'na bu hafta, AKP'nin ekonomiden sorumlu genel başkan yardımcısı AB Coşkıuı konuk oluyor. Kurulacak olan yeni hükümette ekonomiden sorumlu bakanlığa atanması beklenen Coşkun, IMF'den borçlan- mapoiitikasına, Mali Milat'tan mevduat güvencesine ka- dar yeni hükümetin ekonomi politikası hakkında merak edilen sorulan yanıtlıyor. • TRT 2, 21.10 Tv PROGRAMLARI 10.00 Yerli Film: Bir Demet Menekşe 11.30 Dızi: Yedıtepe Istanbul 12.30 Dızı: Bızım Evın Hallen 13.00 Haberler 13.25 Dızi: AşkınGucü 14.15 Dizı. BenimleOynarMısın? 15.15 Dızı: Damak Tadı 15.35 Dizı: Çalıkuşu 16.20 Iftara Doğ- ru 16.55 Dızı: En Son Babalar Duyar 17.25 Yerli Film: Tatar Ramazan 19.05 Dızi. Yedı Numara 20.00 Haber- ler 20.35 On Numara Çekılışı 20.40 Dızı: Canım Koca- cım 21.35 Yabancı Film: Kasırga 23.10 Belgesel: Vah- şı Asya 24.00 Yabancı Film: Umut Tükenince 02.00 Yerli Film: Affetmeyen Kadın (0 312 490 43 00). 11.10KentYaşam 12.10 Ekonomi 12.35 IşGunü 13.00 Haberler 13.30HaberÖzet- len 13.35 Dünya Gundemı14.10 Ekonomi 14.30 Haber Ozetler 14.35 Güne Duşen 14.40 Yurt Gun- demı 15.10 Çerçeve 16.10 Eğrtim Dünyası 16.30 Haber Ozetleri 16.35 Ekonomi Haberlen 17.00 Büyüteç 17.50 GuneDuşen 18.10 Dunya Gündemi 19.45Ekogun 19.55 Işıtme Engelliler Bultenı 20.00 Akşama Doğru 20.30 Za- manın Seyyahlan 21.10 Ekonomi Dosyası 22.10 Şeyta- nın Avukatları 23.00 Gün Bıterken 23.30 Sanat'tan 24.00 Haberler 00.10 Yankılar 01.00 Haberler (0 212 259 72 75). 09.30 Benımle Oynar Mısın? 10.00 Bır Sohbet Bır Lezzet 10.20 Karınca Kara- nnca (Canlı) 11.00 Dizı: Bızirr, Mahalle 11.30 Dıcleden Gelen Şıfa (Canlı) 12.00 GAP FM 13.00 Gıde Gıde GAP (Canlı) 14.00 Turk Silahlı Kuvvetler Sa- ati 14.30 Eğıtım Dunyası 14.45 Bereketın Adı GAP 15.00 Yerli Film: Sen Ağlama 16.30 Belgesel: Enenı Sant- rallerımız 17.05 Türkülerımız 17.20 Şengıtler 17.30 Tür- ku Şolenı 18.59 TRT 3 Açılış 19.00 Spor Studyosu 20.30 Orhan Ayhan'la Spor Yorum 21.00 2. Lıg Dosyası 22.30 Spor Panaroma (Canlı) 23.15 Galatasaray-O.Renault Basketboli. Lig Karş. 00.55 Kapanış. 10.00 Yıldızlann Altında 11.10 Bır Bes- tecı 12.20 At Yanşlan (Canlı) 16.00 Be- raber ve Solo Şarkılar 16.30 Gonül Bah- çemız 18.00 Fasıl 18.30 Açık llköğretim Okulu lletışim Rehbertık ve Ders Prog. 19.30 Açıkoğretım üsesi lletı- şim ve Rehberlık Ders Prog. 21.30 TSM Radyo Sanat- çılan Konserı 23.30 Türküler Bizı Söyler 24.00 Bır Dil- den Bir Telden 01.00 Türkü Türkü Türkıyem. 11.10 AfıyetOlsun 11.30 KaranlıkKan- yon Yolunda 12.00 Dızı. En Son Babalar Duyar 13.25 Anadolu Çıçeklerı 13.30 Uzaktaki Yakınlanmız 14.30 Dızr Bızım Evin Hallen 15.00 Dızi. Şaşıfelek Çıkmazı 15.45 Yerli Film: Küçüğüm 17.02 Iftara Doğru 17.35 Meddah18.05 Anadolu Çıçek- lerı 18.10 Memleket Saatı 18.55 Dızı. Perıhan Abla 20.00Haber 20.35 Anadolu Çiçeklerı 20.40 Dizı Canım Kocacım 21.30 Dızı: Yeditepe Istanbul 22.30 Kavak Yel- len 23.40 Turkıye'yı Konuşalım 00.15 AB'ye Doğru. 07.00 Kahvaltı Haberlerı 09.05 Homedrom 09.30 Çızgı Film: Ayıcık ve Ar- kadaşları 10.00 Çızgı Film: Havuç Kafa 10.30 Sabah Key- fı 11.50 Sana Mutfağı 13.00 Gün Ortası 13.30 Dızi: Mari- mar 14.40 Kadın: A'dan Z'ye 17.50 Dızi: Aşk ve Nefret 19.30 Haber Bülteni 20.25 S- por Haberlen 20.30 Dizi: Pem- be Patikler 21.45 Dizı: Asmalı Konak 23.00 Bizım Stadyum 00.30 Dizı: Uçüncü Göz 01.30 Geceyarısı Haberlerı 01.40 Homedrom 02.10 A'dan Z'ye 04.40 Belgesel: Haberci (Tek- rar) 05.15 Belgesel: Uzaklar (Tekrar) (0 212 354 30 00). 06.00 Orman Hıka- yeleri 07.00 Gune Merhaba 08.45 Dı- namik Sabahlar 09.00 Dızı: Samantha 10.00 Dı- zı: Camılla 11.00 Dizı: Yalan Rüzgarı 12.00 Ayşe Özgün Hergün 13.15 Kadın'ca 15.15 Evliyalar 15.45 Yerii Rlm: Son- bahar Rüzgarlan 17.45 Dızı. Delı Yürek 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Spor Sayfası 20.05 Dızı: Melek 21.05 Yerli Film: Nereye Bakıyor Bu Adamlar 22.00 Televole 23.45 Haber Hattı (0 212 355 01 01). 10.20 Çızgı Film: Şınn- ler 10.50 Mutfakta Ke- yıf 11.00 Sabah Sabah Seda Sayan 13.00 Haberler 13.20 Dızi: Aşk Meleğı 14.20 Dızı: Eyvah Babam 15.30 Çız- gi Film: Taş Devn 16.00 Çızgi Film: Tom ve Jerry 16.30 Çız- gi Film: Sevimlı Kahramanlar 16.50 Iftar Vakti 17.10 Knor Lezzet Kulubu 17.20 Çarkıfe- lek 18.30 Dızı: Kaçak Kız 19.30 Haber 20.15 Günun Yo- rumu 20.20 Spor 20.30 Dızı: Yarım Elma 21.45 Dızı: Kırık Ayna 23.00 ister Inan ister Inanma 23.40 Teke Tek 01.20 Bu Gece 01.40 Yabancı Film: Sonsuz Aşk 04.15 Dızı: Kay- nanalar (0 212 215 51 11). nv0 9 0 5 Ekonomi 09.45 Spor 10.10 Sağlık Raporu 11.10 %100 Sıyaset 12.00 Gu- nün içınden 12.35 Spor 13.10 %100 Siyaset 13.45 Ekonomi 14.10 NTV'ye Sorun 15.00 Dün- yaya Bakış 15.10 %100 Sıya- set 15.35 Spor 16.00 Dunyaya Bakış 16.35 Ekonomi 17.10 Anahtar 17.45 Gece Gündüz 18.10 Spor 19.00 Akşam Ha- berlen 20.05 Yakın Plan 20.30 Gundem Dışı 21.05 90 Dakika 23.00 24 Saat 00.30 Transvvorld Sports (0 212 335 00 00). 10.00 Yaşanacak Çok ŞeyVar11.10Dızı.Aşkın Peşınde 12.10 Dizı: Ka- yıp Çocuk 13.00 Haber 13.10 Gormedıklerınız Duyma- dıklarınız 15.10 Aydın Havası 16.20 Dızı. Islamıyetin Doğuşu 17.00 Iftar Saatı 17.10 En Büyuk Yanşma Bu Yanşma 18.10 Çız- gı Fılmler 19U3O Ana Haber Bül- teni 20.40 Dızı: Uvey Baba 22.10 Anadolu Telekntik 23.40 BBG 00.50Gece Hattı01.10SporGe- cesı 01.20 Yabancı Film: Per- şembe 02.50 Yerii Film: Helal Adanalı Celal 04.50 Soz ve Işık 05.10 Yerli Film: Gözteri Ömre xatj|mdA 07.30 Kral TV Mu- •K zık Programı Yayı- nı (Canlı) 17.30 Yerli Film: Bir Damla Ateş 19.00 Dizı: Kayıp Dunya 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Yanş- ma. Passaparola 22.15 Yaban- cı Film: Nefes Nefese 00.15 Kral TV Müzik Programı Yayını ( B t ) ( 0 2J2 448 80 00) 06.00 Haber 08.55 Yol Durumu 09.40 Para- metre 10.45 Medıkal 12.15 İş Yemeğı 13.00 Ajans 14.40 Art-lnfo 16.15 Gundem Sigorta 17.00 Manşet 18.05 Baş Sayfa 19.00 Bugün 20.30 Taraftarıa 22.30 Şimdı Reklamlar 23.00 Editör 23.40 Spor 00.15 Artınfo (0 212 478 50 00). 09.00 Haberler 09.15 Spor 09.20 Ekonomi 09.30 Haberler 09.35 Ekonomi Sohbetı 10.00 Haberler 10.35 Güncel Sağlık 11.00 Haberler 11.35 Satırarası 12.00 Haberler 12.35 Günün İçınden 13.00 Haberler 13.35 Gunun İçınden 14.00 Ha- ber Bultenı 14.35 AB'ye Doğru 15.00 Haberler 15.20 Ekonomi 15.35 Seçım Haberlen 16.00 Haberler 16.20 Ekonomi 16.35 Erkan Tan İle Sultanahmet'ten 17.20 S- por 17.35 Dünya Raponj 18.00 Haberler 18.15 Spor 18.35 Crty Lıght 18.45 Sesli Duşünenler 19.30 Dizı: Bi- zım Ev 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Turızmden Tür- kıye'ye 60 Mılyar Dolar 22.00 Bakış 23.30 Sportmen 00.30 Haber Aktıf 01.30 Bakış (0 212 288 51 52). 06.40 Yabancı Filnr Pantenn Vuruşu 08.10 Yabancı Film: Partı Zamanı 09.30 Dızı: Aşk Ruzgân (Tekrar) 10.25 Cıne Sinema 10.45 Ya- bancı Film: Uranüs 12.35 Yabancı Rlm: Kralıçe Margo 15.00 Yabancı Film: Bızı Ayıran Nehır 17.10 Cıne Sinema 17.30 Dışı: Aşk Ruzgân 18.30 Başka Yerde Yok 20.00 Cıne5 Ha- ber 21.00 Dızi. Sex and The City. Çanlar Kimın Içın Çalıyor 21.30 Yabancı Film: Demır Kartal 23.05 Yabancı Film: Al- danış 00.55 Playboy TV (0 212 336 15 15). 09.00 Papatya Falı 11.00 Gonul Bahçesi '. 13.30 Klipart 16.20 Iftar Vaktı 17.10 Yerli Film: Köprü 18.40 Dızi: Stnlsıklam 19.30 Ha- ber 20.30 Dızı. İkı Kız Kardeş 21.30 Aslan Payı 23.00 23. Saat 24.00 Gerçek Kesıt 01.00 Yabancı Film: Brooklyn'liÇocuk02.30 Metronom (02122568282) 13.00 Dünyayı Patlatan Güç 1 15.00 Köpekler 16.00 BılımÇağı: Cowboy VVash'ta Yamyamlığın Izlerı 17.00 Yaşam Yolculuğu: Evrım 18.00 Kanat- c » . . . ı |, M u c j z e 19.00 Bilım Çağı: Covvboy Wash'ta Yamyamlığın Izlerı 20.00 Vahşi Yaşam Kaşıfı Boz Ayılar ve Çıngıraklı Yılanlar 20.30 Nıck'ın Araştırması: Yeşıl Pıton 21.00 Chachapoya Mumyalan 21.30 Yarının Dunyası 22.00 Gerçek Dosyalar 23.00 Macera Burada Başlıyor Sızın Se- ruvenleriniz 23.30 Zamanı Kovalerken(0 212 293 00 68). 10.30 Esra Özmen'le Her Sabah 12.00 Haber- ler 13.30 Dizi: Kadının Sesi 15.00 Dızı. Evımız Olacak Mı? 16.00 Iftar Özel Programı 17.00 Dı- zı Eltıler 17.30 Yerti Film: Aynlık Kolay Değil 19.00 Ha- berler20.15 Dızı: Çocuklar Duymasın 22.45 Yabancı Film: Basit Bir Plan 24.00 Dızi: Gızli Dosyalar 10212 454 5600). | 09.55 Iz Sürenler 10.50 Soğuk Kefen Sıfınn Altın- da Ölüm 11.45 Farklı Dunyalar 12.40 Ekınoks 13.35 Yalanın Anatomısı 14.30 Stahngrad Gazılerı 15.30 Büyuk Savaşlar 16.00 Gızemlı Okyanuslar 17.00 Vahşı Doğanın Ve- tennetien 18.00 Dunya Turu 19.00 Ba- şıboş Nesıl: Sokak Dınozorları 20.00 Kıyamet Pıramıtı 21.00 Fatıhler ve Fe- tıhler 22.00 Stalıngrad Gazılen 23.00 Gerçeğın Ötesınde24.00 Gızemlı Ok- yanuslar (0 212 288 75 75). 09.15TeknıkAnalız 10.00 Pıyasa Ekram 10.45 Va-d e İ 1 Işlemler 11.45 Sek- tor Raporu 12.00 Fınans Cafe 13.15 Şırket Analız, 14.00 Pıya- sa Ekram 14.45 Ankara Kulısı 15.15 Analız 15.30 Anahstler Soruyor 16.00 Son Baskı 16.45 Platform 17.45 Gun- den Kalanlar 18.00 Dızr Chıcago Ho- pe 19.00 Dızı Mad About You 19.30 Dizı: VVorkıng 20.00 Dızı. Ally McBeal 21.00 Yabancı Film: The Story of Xinghua 23.00 Dızı: NYPD 24.00 Ya- bancı Film: Ramona 02.00 Dızi: Ally McBeai (0 212 330 01 01). AKŞAM HABERLERİ Defne Sorısoy 90 DAKİKA Kenan Onuk - Hıncal Uluç Haşmet Babaoğlu Büyük derbi sonrası |>124SAAT Bonu Güven - Mirgün Cobas bugün www.nrvmsnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog