Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurfyet k i t a p 1 a r ı ŞERlATVEREEAH Metin GÜR p y Curıh«rİY«î ^Pazariana AŞ TuEkccaJıCad. No 39 41 fc!5».i"t3[f kllûbü 3433i) CaMogtu-lstanaıl Tel (212ı51A01 96 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı DİRİLER MEZARLIĞI Fahri Erdinç.,.. v L ^ kjtap hulûbü (343M)Caç»MklaaiibulTeL<:!fti5U'3'96 7 9 . YIL SAYI: 28159 / 500.000 TL (KDV,ç,nde) KUfiUCUSü; Y U N U S NADİ11924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 11 KAŞIM 2002 PAZARTESİ Orgeneral Özkök döndü Türkiye Irak'ta barışı zorlamalı # Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özkök, ABD dönüşünde yaptığı ve Genelkurmay geleneğinde bir ilki oluşturan basın toplantısında, Irak ve Kıbns konulannda önemli açıklamalarda bulundu. ABD'nin, Irak'ın tehdit olmaktan çıkanlmasında kararh olduğunu, Türkiye'nm ise banşm sonuna kadar zprlanmasuıı istediğini vurgulayan Özkök, "Temennımiz Irak'ın Güvenlik Konseyı karanna uymasıdır" dedi. # Genelkurmay Başkanı, Kıbns konusunda da iyi zamanlanmamış AB üyeliğinin çözüme olumsuz etkilenni, özellikle Londra ve Zürih anlaşmalaruıa, adadaki gerçeklere ve KKTC halkının meşru haklaruıa atıfta bulunarak anlattığını belirtti. • 11. Sayfada AVRUPA İÇtN SINAV Papandreu Ankara'ya destek verdi % Avrupa Konvansiyonu Başkanı Valery ı Giscard d'Estaing'in "Türkiye'nin üyeliği AB'nin sonu olur" şeklindeki açıklamasına katılmadığını söyleyen Yunanistan Dışışlen Bakanı Yorgo Papandreu. Türkiye'nin AB üyeliği perspektifinin tüm Avrupa ıçin büyük bir sınav olduğunu vurguladı. Papandreu, "Bu büyük Avrupa deneyi, Balkanlar bölgesinde durursa büyük bir yanhş olacaktır'' dedi. • 10. Sayfada 16 TRÎLYONLUK BORÇ Jet-Pa'da büyük iç hesaplaşma # Sıirt'ten bağımsız milletvekili seçilmesı ve Türkiye'ye dönüşü olay olan Fadıl Akgündüz, yurtdışmdayken yerine vekil bıraktığı eski DYP milletvekili Takeddın Yarayan'la hesaplaşmaya hazırlanıyor. Akgündüz ile Yarayan arasındaki tartışma seçim öncesınde yerel gazetelere de yansıdı. # Fadıl .Akgündüz, 3 Kasım seçimlen öncesi yerel gazetelere gönderdiği mektupta, yurttaşlardan Yarayan'a oy vermemelerini isteyerek "Yurtdışında olduğumdan dolayı mallanmı çarçur eden bu şahıstan 16 trilyon lira alacağım var" iddiasında bulunmuşru. • 4. Sayfada Büyük Ata'yı 64. ölüm yıldönümünde bir kez daha özlemle anarken Sezer anlamlı meSâjlar verdi Laiklik uyansıDemokrOSİnİn gÜVenceSİ 10 Kasım nedeniyle Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı'nca anma toplantısı düzenlendi. Se- zer, AKP lideri Erdoğarf ın oturduğu koltuğun tam karşısına gelen kürsü- de yaptığı konuşmada. laikliği "demokratik bir yönetim biçiminin en önem- li güvencesi" olarak niteledi. Cumhurbaşkanı Sezer şunlan söyledi: "De- mokratik ve laik Cumhuriyetimizi yıkmayı, toplumumuzun Cumhuriyet dö- neminde elde ettiği çağdaş kazanımlan yok etmeyi amaçlayan tüm hare- ketlere kararlılıkla karşı konulacağını \oırgulamak istiyorum." SEZER'E ALKIŞLAR -Yurttaşların akın ettiği Anıtkabir'deki tö- rende Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, demokratik ve laik Cumhurivetin sonsuza değin yaşatılacağı mesajını verdi. Anıtka- bir'deki tören aynı zamanda DSP lideri Biilent Ecevit'in bu dönem başbakan olarak katıldığı son tören oldu. AKP Genel Başkanı Re- SİyaSOllaŞÜrmayin Konuşmasında üstü kapah biçimde AKP yönetimini eleştiren Sezer, "Öncelikli konulanmızdan biri de demok- rasi ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayacak kişiye özgü düzenleme- lerden kaçınarak hukuku siyasallaştırmak yerine. siyaseti hukuk kuralla- nna uygun biçimde yapmaya özen göstermek olmalıdır" dedi. Toplumsal düzenin korunmasında yurttaşlan da duyarlı olmaya çağıran Cumhurbaş- kanı Ahmet Necdet Sezer, Nutuk'un Atatürk'ü daha iyi tanımak ve anla- mak için genç kuşaklara yol gösterebileceğini söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Ahmet N'ecdet Sezer, üstü kapalı biçimde AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı uyararak "demok- rasi ve hukuk devleti ilkeleriyle bağ- daşmayacak, kişiye özgü düzenleme- lerden"kaçırulmasını istedı. Hukuku si- yasallaştırmak yenne, siyasetin hukuk kuraüanna uygun biçimde yapılmasını ısteyen Sezer, "Demokratik ve laik Cumhuriyetimizi yıkmayı, çağdaş ka- zanımlan yok etmeyi amaçlayan tüm hareketlere kararlılıkla karşı konula- cağını" söyledi. Atatürk'ün 64. ölüm yıldönümü ne- deniyle Atatürk Kültür Dil veTanh Yük- sek Kurumu Başkanlığı'nca anma top- lantısı düzenlendi. Törene Sezer, Anaya- sa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bu- min, AKP lideri Erdoğan, MHP Genel Başkanı ve BaşbakanYardımcısı Devlet Bahçeli, Bakanlar Kurulu üyeleri, MGK Genel Sekreteri Tuncer Kılınç katıldı. Sezer, Erdoğan'ın oturduğu koltuğun tam karşısına gelen kürsüde yaptığı ko- nuşmada, Türk ulusunun Atatürk'e bağ- lılığını, onun ilke ve devnmlerini ödün- süzce yaşatarak kanıtladığını söyledi. Atatürk'ün Cumhuriyet ıle "akılcı ve yaratıcı düşünen, kendine güvenen ve sorumluluk sahibi" özgür bıreylerın oluşturduğu çağdaş bir toplum yaratma- yı amaçladığına işaret eden Sezer şöyle konuştu. "Dinsel kurallarla yönetilen devlet- ten ulus egemenliğine dayanan yeni bir yönetime geçişi anlatan Cumhuri- yet, toplumumuzu ümmet anlayışın- dan kurtararak ulus olma bilincine kavuşturmuş, hak ve özgürlükleri ge- nişleterek yurttaşlarımızı ülkenin gerçek sahibi yapmıştır." MArkası Sa. X, Au. 1 de cep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir merdivenlerinden inerken bir süre AdaletBakanıAyselÇelikelilesohbetetti.AnıtkabirkapısındaAta- rürk'ün kabrini ziyaret etmek için devlet töreninin bitmesini bek- leyen öğrenci ve yurttaşların, Sezer ve askerler kapıdan çıkarlar- ken alkışlamalari dikkat çekti. (Fotoğraflar: KEREM GEZER) DGM Cumhuriyet Savcısı Omer Süha Aldan'dan 10 Kasım'da uyan NEWSWEEK-E KONUŞTU Dinci teröre dikkat,£*& bir araç # AKP Genel Başkanı Erdoğan, Newsweek dergisinin sorulannı yanıtladı. "îslambirdin. Laiklik sadece bir yönetim biçimi" derken demokrasınin bir araç olduğu düşüncesini koruduğunu da söyleyen Erdoğan, yeni imam hatip okullan açmayı düşünmediklerini belirtti. # Tayyip Erdoğan, "başörtüsü yasağını sona erdireceği" sözlerinin anunsattlması üzerine de, "ABD'de olduğu gibi bu hakka saygı göstenneliyiz" dedi. IMP anlaşmasmm işsizlik yaratan sosyal yönünü değiştereceklerini söyleyen AKP lideri, BM'nin Irak kararlannm kendilerini de bağladığını ifade etti. Erdoğan, îsrail ile güçlü ilişkinin süreceğini de belirtti. • 4. Sayfada # Türkiye için önemli sorunun devletın ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmaya yönelik faaliyet ve yapılanmalar olduğunu anlatan Aldan. din ve sınıfsal temele dayalı terörün ülke için yakın tehlike olma özelliğini koruduğunu vurguladı. ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - Ankara Devlet Güvenlik Mah- kemesi (DGM) Cumhuriyet Savcı- sı Ömer Süha Aldan, dın ve sınıf- sal temele dayalı her türlü terörün Türkiye ıçın yakın tehlike olma özelliğini koruduğunu belirterek buna fırsat vermeyecek yönetim an- layışına gereksınim olduğunu xur- guladı. Aldan, DGM'nin tüm komplolara rağmen üzerine düşen görevi çekınmeden yerine getirece- ğini bildirdi. Atatürk'ün ölümünün 64. yıldö- \ArkasıSa,8,Sü. Vde Anıtkabir'deki törene, AKP lideri Erdoğan ile partinin MYK üyelerinin tamamına yakını da katıldı. Necdet Saraç yaşamını yitirdi # Vatan gazetesi edıtörlennden gazeteci arkadaşımız Necdet Saraç, kalp yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Saraç'ın cenazesi bugün Edirnekapı Mihnmah Sultan Camısı'nde kılınacak öğle namazının ardından Habıpköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. I 3. Sayfa 'da ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI Universite maratonu bugün başlıyor # 2003 ÖSS'ye başvurular bugün başlıyor. ÖSS'ye katılmak isteyen adaylar başvuru formlannı 3.5 miryon lira ödeyerek alabilecekler. 15 Haziran 2003 tarihinde yapılacak sınavm sonuçlan temmuz ayında açıklanacak. • i. Sayfada f » KİMLİK ZORUNLULUĞU MASAKkara para peşinde 9 Malı Suçlan Araştırma Kurulu (MASAK). mali sektör kuruluşlanmn, müşterilenyle gerçekleştirdiğı ve "'de\amlılık unsuru" taşıyan tüm işlemlerde*. kimlık tespiti yapmak zorunda olduklannı bildirdi. • 13. Sayfada » i İKİNCİ YARIDA AÇILDI Fenerbahçe Samsun'da kazandı I Türkiye Süper Lıgi 12. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, Samsunspor'u 3-1 yenerekpuan sıralamasındaki tırmanışuıı sürdürdü. San-Lacivertli ekibin gollerini ikinci yanda Ceyhun, Rapaıc ve Serhat attı. • Spor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY İlk Hattanın Görünümü... Yüzde 90 yenılenen Meclıs'ın 22. dönemı bu haf- ta ılk toplantısını yapıyor. Bunun beraberinde hüku- metı kuracak başbakan adayının da bellı olmasını beklıyoruz. AKP'lılerın kendı ıçlerındekı yoğun top- lantıları, dondurmayı üfleyerek yedıklerini gösteri- yor. Bunun yanında devlet organlarının da yeni hükü- MArkası Sa. 8, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog