Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

KASIM 2002 CUMA CUMHURİYET SAYFA 17 s Bavereta; yarm pam bukuk, ik posta: defH2som@cumhunyei.com.tr 0.212,51205 05 Faks: 0.212.512 44 97 - IMF ile büyüme pazartığı yapılmalıymış... "Ya. 'büvü de oe/' derierse!" Sandık # Istanbul Ceviz- li'de Orhantepe Muhtarlığı ika- metgâh kayıtla- rını bilgisayar or- tamına geçtiği halde il- çe seçım kurulu seç- men kartlarında öyle bir düzenleme yapmış ki, aynı evın bireyleri birtoi- rinden farklı sandıklar- da oy kullanmak zorun- da. Ancak sandıklar, ör- neğin aynı okulun farklı sınıflarında değil... Bir- bınnden birkaç kilomet- re ötedeki okullarda. Böylesi karmaşık bir düzenlemeyi en geliş- miş bilgisayar bıle başa- ramazdı! ayram değıl seyran değıl enıştem benı nıye optu9 Hurnyet gazetesı başyazan ve Basın Konseyı Başkanı Oktay Ekşi, geçen ay du- rup duaırken yanı hıç gundemde yokken Bergama'dakı sıyanuriu altın arayıcılannı savunan bir yazı yazdı Ekşı, Çevre Muhendıslen Odası'nın gonderdığı doğru bılgılerı okurlan ıle paylaşma ge- reğı bıle duymadı ve etık yonden "basın konseylık" oldu Enıştenın opucuğu birkaç gun sonra anlaşıldı Ankara DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel beklen- medık bir şekılde gorev yerı değıştırılırken, Berga- ma'da yıllardır sıyanurtu altına dırenenlen Alman ca- susu olmakla suçlayıp dava açtı "Casus"lardan bırı de sıyanure dırenen koylulenn avukatı Senih Özay çıktı1 özay, şu sıralar savunmasını hazıriıyor.. llgınç bir dava olacağa benzıyor özay savunmasına şoyle başlayabılır Enişteler "Necip Hablemitoğlu'nun yazdığı bırtezın ve ar- dından Bergama ıle bu tezın bırleştırılmesı şeklınde ortaya çıkan kıtabın arkasından Ankara DGM savcı- sının Adalet Bakanlığı'ndan ızın alarak bir hazırlık so- ruşturması başlattığını duymuş ıdık Nıtekım gunu Izmır Emnıyet Muduriuğu'nun yuksek duzeyde polıs şeflen bızı arayarak Sayın Sav- cı Nuh Bey'ın Ankara'dan uçakla yola çıktığını, bı- zım ıfademızı alacağını, tum telefonlanmı not etmek ıstedıklerını bıldırmışler ve numaralarımı almışlardı Hemen ardından yanımda oturan sanık Oktay Kon- yar avukatlan olarak telefonla benı arayarak 'Bir savcı bey Ankara'dan gelıyormuş, Pınarkoy'de Iz- zet Dede'nın evınde kalacakmış, koyun kesıyorlar Izzet Dede yorede sıyanurcu firma destekçısı bir ale- vı dedesıdır' deyınce ben ek'te suretı goaılen mek- tubu Izmır Valısıne ve Izmır Başsavcısına faksladım Bir koy evı yenne Bergama'da bir devlet konuke- vınde yattığı ve koyun yemedığı anlaşılan sayın sav- cıya gunu ıfade verdım Aslında huyum olmama- sına rağmen cebımdekı teybın duğmesıne basmı- şım Ve sorgulama ek teyp kasetınde gorulduğu gı- bı seyretmıştır Sonra da muvekkılem Birsel Lempke'nın ıfade- sıne ıhtıyaç duyuluyorsa Burhanıye Savcılığında ıfa- de verılebıleceğını ıletmem uzenne talımatla ek'te gıbı ıfadesı alındı 2 ay sonra sayın savcıya bızzat telefon ederek soruşturmanın sadece aşamasını sor- muştum Ve kendılen soruşturmanın Bergama'dan daha çok Alman vakıflarına dayalı olduğunu bunun da delıl toplamayı uzattığını soylemıştır." Şımdılık bu kadar Enişteler ıse sonrakı aşama- da herhalde savunmatarafından yargının bılgısıne ve ılgısıne sunulacaktır. KısaadıENHOPolan En Hortumcu Partı'nm Genei Başkan} düzenledığı mıtıngde "Değertı vatandaşlanm, 3 Kasım'da oyunuzu bıze venrsenız, soz, bı daha sızı soymayacağız" demış. Bır vatandaş sormuş: - Bızı tekrar soymayacağınızı nerden bılıcez? Genel Başkan. - Neyınızı alıım be"> Baksana ustunuzde bir şey kalmamış kı! CanOzan SESSÎZ SEDASIZ (!) Yüksek Yerilim Hattı erdıncutku'! yahoo.com UNUTK.ANLIK. Seçım sonrası polıtıkacılarda gorulen en ya>gın hastahk1 Doğmamış çocuğa don biçmek! Şu sıralar havanda su dovmek gu- zel oluyor. Adalet ve Kalkınma Partısı Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kez de seçıme gıren her partı ge- nel başkanının başbakan adayı oldu- ğunu soyteyerek, lafı kendı başbakan adaylannı belırlemeyetkısının kendıle- rınde olduğuna getırmeye çalışarak, Cumhurbaşkanına yonelık eleştınlen- nı yumuşatmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, "Başbakan adayını Cumhur- başkanın belırleyemeyecek de mıllet- vekılı olmayan bır genel başkan mı se- çecek" derken aslında nezaket goste- nyor Çunku Cumhurbaşkanı, başba- kan adayını değıl başbakanın kendısı- nı belıriemeyetkısıne sahıp bulunuyor. Cumhurbaşkanının belırledığı baş- bakan, Meclıs'ten guvenoyu alama- sa da yenı hukumet kuruluncaya ka- dar resmen başbakan oluyor Bınlen, Cumhurbaşkanının guveno- yu alamayacak bınne hukumetı kumna gorevı vermesı halınde zor durumda kalacağını hatta ıstıfa etmesı gerektı- ğını one suruyor. Guvenoyu alamadığı ıçın kurulama- yan hukumet nedenıyle Cumhurbaş- kanının ıstıfa etmek yerıne Meclıs'ı fes- hederek yenıden seçıme gıtme karan- nı alma konusu gundemde ısınmayı beklıyor. Butun bunlar seçımden once olu- yor Turkıye, doğmamış çocuğa don bı- çerek gunlerını geçınyor Öğretmen Yetiştirmede Tezsiz Yüksek Lisans Eğitimi t. GÜRŞEN KAFKAS Eğıtımcı-Şaır- Yazar Insanlık tarıhının en eskı mesleklennden bın olan oğret- menın yetıştınlmesı hep tartış- ma konusu olmuştur Ulusal eğıtımın kabuk değışımı ıçınde olduğu bu sureçte çoğalan ve yaygınlaşan bılgı kaynaklan oğ- retmene ışık olmuştur Çağı- mızda hızla gelışen ve değışen eğıtımle öğretmen yalnız "bılgı aktancı ve taşıyıcı" ozellığını değıl rehber, kaynak tarayıcı, oğrenmede kolaylaştmcı ve lı- der olmalıdır Boylece öğret- men, bılışım çağının ve bılgı toplumunun eğıtım normlannın kaynağı olma ozellığını taşımış olur Yuzundekı gulucuk, ınsan sevgısı ve rehberlık formasyo- nu ıle öğretmen "sevgı ıle bıl- gının kucaklaşacağı" guvenılır bir eğıtım kaynağı olmalıdır Eğıtımımızın mımarları oğret- menlenmızın yetıştıntmesı dun- den bugune kadar ınışlı çıkışlı ve pek de ıç açıcı olmayan ev- reler taşır Koy oğretmenı, şe- hırokullan oğretmenı, Koy Ens- tıtulen, eğıtım enstrtulerı, yuk- sek öğretmen okulları vb 52 tur öğretmen yetıştıren kurum açılmış, kapanmıştır Koy ınsa- nımızın aydınlığa kavuşturul- ması amacıyla 1946 yılında açı- lan Koy Enstıtulen eğıtım ku- rumlannın ornek alınacak en lyısıyken sıyası açmazlarta ka- patılmıştır Koy Enstrtulerı ka- patılmamış olsaydı, bugun 21 yy'da ulusumuzda "okumaz- yazmaz" sayısı srfır olacak ve en ucra yerleşım bınmlen ay- dınlık bir geleceğe yuruyecek- tı Sıyası baskılar sureklı olarak eğıtımımızın ıçınde olmuş, orta- çağı çağrıştıracak duşunce ya- pısı ıle ozgur duşunce, çağdaş bılgı kavramları her nedense tehlıkelı bulunmuştur Yannlarımızın guvencesı ço- cuklanmızı yetıştırmelerı, eğıt- melen bakımından oğretmenlık onemlı ve kutsal bir meslektır 1982 yılı sonrası öğretmen ye- tıştıren kurumlarkapatılmış, bu gorev YÖK'e, dolayısıyta unı- versıtelerımıze venlmıştır Unı- versıteler bu goreve hazırlıksız yakalanmış, unıtelennde yapı- laşma guçluğu çekıldığı gorul- •muştur ; Mıllı Eğıtım Bakanlığı ve .YÖK'un aldıkları kararla öğret- men yetıştırme konusuna yenı bir boyut kazandırıldı Bu yenı oluşum yenılıkçı ve umut ven- *cı gorulmektedır Buna gore •"Tezsiz Yuksek Lısans Eğıtım Formasyonu" venlerek gelece- ğır oğretmenı yetıştırılmeye başlandı. öğretmen adayları, katılacaklan "LES" ve bıre bir sözlu yapılacak sınavlarda ba- şanlı olan, alan çıkışlı adayların ka'ılacağı uç donem ve bir bu- ÇLK yıllık sureçlı eğıtım progra- mı le gerçekleştınlmektedır Bu ,arada adayların devlet memu- ru olma sınavlarından da başa- rıhsonuç almalan koşul olarak ılen surulmuştur Eğrtım fakul- teterımızın bunyesınde açılan tesfe yuksek lısans eğıtım for- masyonu eğıtımının bırıncı do- nemındekı oğretmenlığe gınş, ozel eğıtımde planlama değer- lendırme, 2 donemde sınıfyo- netımı, materyal gelıştırme, ozel eğıtım teknığı gıbı dersler verılıyorken 3 donemde hafta- da bir gun staj olanaklı okullar- da rehberlık ve formasyon ça- lışmalan ağıriıklı sureçte, plan- lama değerlendırme, eğıtım teknolojısı oğretımı, planlama ve değerlendırme ıle eğıtım yontemlerı derslerının ağırlıklı olarak venldığı gorulmektedır. Eğıtım fakultelerının olanak- lan öğretmen adayların sayıla- n ıle doğru orantılıdır Örnegın, Istanbul Unıversıtesı'nde 800, Marmara Unıversıtesı'nde 150- 200, dığerlennde de çok sayı- da aday bir amfıde bir arada sozum ona eğıtım gormekte- dırter Öğrencılerın eğıtımınde 50-70 mevcutlu sınıflar eleştı- nlırken geleceğın oğretmenının yetıştınlmesındekı tıkanıklık an- laşılamıyor doğrusu Bu konu- dakı eğıtım programlarını ha- zırlarken dersler ve gereksın- meler ıçın okul oncesı, ılkoğre- tım ve ortaoğretım kurumları taranmalı, yetışkınlerle anket- ler, soyieşıler ve araştırmalar yapılarak, olanaklar hazırlan- malı, uygulama alanlan ve eğı- tım yen onceden tespıt edıtme- lıdır dıye duşunmekteyım Sonuç ve öneri: Tezsiz yuk- sek lısans eğıtımınde ozel oğ- retım derslerının verımlılığı sağlanmalı, adaylar çağın ge- reğı teknık ve teknolojık bılgı- lerle donatılmalı, 1982 Anaya- sası'nda belırtıldığı uzereTurk- çe'yı duzgun konuşmak ve yazmak ıçın "guzel konuşma ve dıksıyon" dersı verılmelıdır Alanı ne olursa olsun öğretmen Turkçe'yı guzel ve duzgun ko- nuşmalı, öğretmen adaylarına alanlan dışında, "El becenlen, yetenekgelıştmcı, sosyal, kul- turel ağırlıklı seçmelı dersler" verılmelı. (Muzık, spor, kutup- hanecılık, tıyatro, vb gıbı), kı- tap ınceleme, okuma, araştır- ma derslerı verılmelıdır Çocuk edebıyatı ve urunlen ıle ılgılı nı- telık ve nıcelık verılmelı, eğıtım teknolojısı (bilgisayar ve dığer teknık teknolojık verılerın kulla- nımına ağırtık venlmelt), eğıtım yonetımı ve uygulaması, eğı- tım ekonomısı, ınsan ılışkılerı, ıletışım, halkla ılışkıler ve sev- gı gıbı çağa uygun derslerı, seçmelı ya da ana ders olarak venlmelıdır Bu derslerı alan bir adayın yaşama bakma, eğrtım ve oğretımle butunleşmedekı yerının daha lyı olacağı goru- şundeyım lyı yetışmış, bılgılı, teknık ve teknolojık donanımlı bir öğretmen yarınlarımızın umudu çocuklarımıza daha olumlu yaklaşacak ve daha sağlıklı eğıtecektır Öğretmen adayları 15-20 kışılık kumeler- de uygulayan, araştıran, soran ve kendıne guven duyarak ye- tışmelıdır Adaylarfızıkı veruh- sal butuniukte, aydın, çağdaş, ılkelı eğıtımcı olma yolunda el- lerınde meşale, yureklerınde guven ve alınlarında bılgı ıle ılerlemelıdırler KİM KİME DUM DUMA BEHÎÇAK behicakCa turk.net ÇİZGİLÎK KÂMİL MASARACI TARİHTE BLGÜN MÜMTAZARIK\N 1 Kasım BEW7L/'MN ÖLÛMÜ.. IKASM lass'oe, ÛMJJJ OZAN VAHYA KEMAL ee- YATU CEBRAHfHŞA HASr*AJ£SlHO£ 74 rAÇfN- OA ÖLDU.Zr.A8PULtfAUI7~'/tJBASKt VÖNert- MINOEN KAÇIP iSÛŞ're &4fi/C£ SIPSN r/tH- YA KEMAL, O8AM JON7ljaa££'n>J POUTfK £Y- LEAU.ERI YEA/NE EPe&YAT V£ TAMUl£ IÜS/LEN- tABYt y£6i£urçn. isn'oe yueaA PCNMÜÇ,Ğ6~ RETMENL1K YAPM/ŞT1. SON&Att Y/LLAHDA Oj£- TVU/Ç SAVAŞINI YGILAKIYLA P£ST&a/Y£N OZAU, AĞUZ VEZNl fLB Şt/et£& OE YAZiroüDU. ESKI $L IRlfJ ETKILERINPSN AK/NMIÇ, LIRIK V£ /ÇUTO MA ASUUJK Y£E£M, KONUiAe/M T»IZıt4,O6SAL GUZ£LUtCL££(0Z£UJKL£rS7XNaj£) VE mSH VUFTANAL4N $t/fit£G YA&HT7. OZANSlKSÛ- KE DEELÇl Oi/UIAK YUfZTO(p*S>A 6ÖB£VWPTI. İMZA GÜNÜ TUYAP FUAR VE KONGRE MERKEZİ IN DENİZ SOM Yer : GÜNİZİ Standı (4.Hol, 476-C) Saat : 15.00- 17.00 KİĞIASLİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN DosyaNo 2002'177 Tapunun ToprakJık Köyu 111 ada, 18 No'lu parselınde Nun Cebar adına ka>ıtlı tarla \asfindaki 2000 m2 vuzol- çumlu gavnmenkulun tamanu DSt Genel Müduru tarafin- dan toplam 3 100 000 000 -TL bedel karşılığında kamu- laştınlma ışlemıne tabı tutulmuş olup taraflar arasında ka- mulaştırma bedelı hususunda anlaşma>a \anlamadığından DSÎ tarafından 4650 sayılı vasa uyannca kamulaştırma be- delının tespıtı \e taşınmazın DSl adına tapuya tescılıne ka- rar venlmesı ıçın mahkememıze dava açılmış olup duruş- ması 19 11 2002 gunune bırakılmıştır 4650 sa>ılı yasa ıle degüfik 2942 sa>ılı yasanm 10 maddesı uyannca ılan olu- nur Basın 65973 1999 model Mazda 323 model Sedan 88 OOO km'de, klımalı Muracaat ıçın saat 1 O 00 1 7 00 arası 0212 512 05O5/4S5-46 Alî Erol Edeoğlu ANKARA...ANKA... MÜŞERREF HEKİMOGLU 79. Yılı Kuüarken Rahat yuruyemıyor, uzun sure ayakta kalamıyo- rum Kıreç çağının kaçınılmaz sonucu Bu neden- le Cumhurbaşkanı Sayın Sezer'ın çağrısına da ka- tılamadım. Ama 29 Ekım akşamını guzel geçırdım Telefonda her kuşaktan Cumhurıyet okurlan, çok uzaktan seslenenler, bayramı kutlayanlarla çok- seslı ve çok renklı saatler yaşadım. Yuzlennı gor- meden tanıdıklarımla buluştum Kımı uzun sure cezaevınde, aftan yararlanıyor, mutluluğun resmı- nı çızıyor bana örneğın M. Yaka - Evde bir orgu makınesı var Eşım ve kızlanm kazaklar, hırkalar uretıyor, ben de pazarda satıyo- rum Derken sesı guluyor Sonra, geleceğe donuk tasanlardan soz edıyor - Akhısar'dan aynlacağız Alanya'ya yerieşece- ğız Yenı bir yaşamla karanlığı aşacağız Yenı bıryaşam, yenı bıryapı, yenı koşullar ozlu- yor herkes Seçım oncesı soyleşılerde de bu oz- lem var Çağdaşlığı yakalamak umuduyla çarpıyor kalpler Çağdışı davranışlara karşın o çarpıntı durmu- yor1 Bayram sevıncı de solmuyor, yeşerıyor, ama soldurmak çabasını gormezden gelemeyız. Du- yarlılığımızı korumakzorundayız Bakın nelersoy- lenıyor ekranlarda, alanlarda, nelerduşlenıyor! De- reyı gormeden paçaları sıvamak ıçın nasıl çarpıtı- lıyor olaylar. Konumunu, kımlığını nasıl şaşınyor ınsanlar1 • • • Protokoldekı yerım boş kaldı, ama 29 Ekım'ı gu- zel kutladım Cınnah'takı evımızde, Nermin A. U- nat, Sevda Şener ve Bengü Aksoy ıle bıhıkte. Nermin, gorkemlı bir sofra donattı bıze Kuçuk ay- rıntılarda sevgıyı ve dostluğu yansıtıyor Denız urunlen, dost mutfağında hazırlanan ozellıkler, el- bet bir yudum da şarap Yıtık dostların yıtmeziığı- nı hıssederek1 Nermin A Unat Frankfurt'takı kıtap fuanndan resımler çızıyor bu kez. Gormeyenlere yenı ufuklar açıyor her zamankı gıbı Guzellıkler- den yoksun kalmamı ıstemez, ayn geçen gunlen- mızı guzel çızgılerle aktanr bana llgınç oykuler, ız- lenımlerie gecemıze renk katıyor bu kez Frankfurt'tan ayn bir yazıda soz edeceğım. Şım- dı Ankara'ya donuyoruz Sevda Şener'ın emeğıy- le oluşan bir kıtabın sayfalanna dalıyoruz sonra. Nâzım Hıkmet'ın Oyun Yazaıiığı. Sevda Şener'ın ışığını, aydınlığını guzel yansrtan bir urun olarak yerieştı kıtaplığıma 79 yıldonumunde guzel bir selam cumhunyet kızlanndan Okurken yazarına sevgı ve hayranlık duyuyor, her satırında yenı ufuklara açılıyor, hay- ranlık ve sevgıyle doluyor ınsan Sevda Şener'den Nâzım Hikmet'ın tıyatrolanyla ılgılı bir yazı ıstıyor- lar Yazı derken kıtap oluşuyor sessız ve dennden. Nâzım'ın tıyatrosu, oyunlanyta ılgılı tum yazılan okuyor, yabancı ulkelerdekı olaylan da araştırıyor. Kapsamlı bir yapıt oluşuyor kultur ve sanat yaşa- mında Kadın devnmının çarpıcı bırorneğı Sevda Şener. Sessız ve dennden çalışıyor, emeğı guzel kıtaplar- la değerlenıyor öğrencılerını de guzel aydınlatıyor Araştırmaktan, tartışmaktan, yazmaktan, dahası sorgulamaktan gerı kalmıyor hıç Soluğu kesılmı- yor Kıtap bıterken yenı bir araştırma gelıyor gun- deme Bayram gecesı havadan sudan soz eder gı- bı geleceğe donuk çalışmalarını anlattı Ikı kıtap var gundemınde Onlan da yazacak, sonra yenı çıçek- ler uretecek kultur ve sanat bançesınde Dostlu- ğuyla mutlanır, onurlanır "bılge" bir dost dıye du- şunurum onu. Her şeyı en guzel bıçımde yansrtır, duşuncesını, davranış bıçımını doğrudan ortaya koyar sessız ve dennden, eğıtır benı Sevgıyı say- gıyı yıtırmeden, çevresıne guzel soluk venr, solar- ken yeşerır gıbı Mutlu bırolay, kultur ve sanat yaşamında solma- yı değıl yeşermeyı amaçlayanlar da var Onlan ta- nımak mutluluk, tanıtmak da bir gorev hepımıze BULMACA SEDAT YAŞAYAN 1 2 3 4 5 6 7 8 SOLDAN SAĞA. 1/Cuısel gucu arttıncı ve 1 yorgunluk gı- 2 dencı ozellık- _ len olan bir bıtki 2/Avuç 4 ıçı Roman, oyku gıbı an- latı turlennın gınş bolumu- ne venlen ad 3/ Okul, kışla 9 gıbı yerlerde hastalar ıçın aynlmış bölum Bırgozren- gı 4/ Kendısıne ına- nılan, sır \enlen kımse Rütbesız as- ker 5/Işaret Tekel- cı kapıtahzme ozgu şırketler bırlığı 6/ Karfirtınası Camı, 8 mescıt gıbı yerlerde g dınsel oğut veren kımse 7/Matematıkte bır ku^-vetın derecesını ve- ren sayı GuneyAfrıka'yayerleşenHollandaasıl- lı somurgecılere venlen ad 8/ Suudı Arabıstan'ın başkentı Metal saplama 9/ Bır şeyın doğru ol- duğunu belırtmek ıçın yapılan ışaret Yavru, ço- cuk YUKARIDAN AŞAĞIY4: V Herhangı bır şeyı ona uygun nıtelıkte tamam- layan nesne 2/ Sahıp, malık Adana ılınde unlü bır hoyuk 3/ Ortaçağda açık denızde kullanılan yelkenh gemı Şaşma behrten bır ünlem 4/ Na- mıkKemal'ınbırromanı 5/"Sâkjyacâmmdane- dır bu — / Kıldı bır katresı mestâne bem" (Dert- lı) Aşk ateşı 6/ Bır soru sözu Bnçte kazanı- lan her ele venlen ad 7/Kumtaşı fzmantgıller- denbırbalık 8/Mesaj Vılayet 9/Çıkaryol, ça- re Doğu \e Guneydoğu Anadolu'da konar-gö- çerlenn kıl çadırlanndan oluşan yayla yerleşmesi. Surucu belgemı kavbettım Geçersızdır. SO\GLLFIRAT Muayene, Teşhis, Tedavi TÜRK KALP VAKFI 19 Mayıs Cad. No: 8 Şışlı/lstanbul Tel: (212) 212 07 07 (pbx) Faks: (212) 212 68 35 internet: http://www.tkv.org.tr e-mail: gen.sekreter itkv.org.fr koordınator •' tkv.org.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog