Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 9 EKİM 2002 ÇARŞAMBA 18 SPOR spor(a cumhuriyet.com.tr F. Bahçe Panathinaikos ile eşleşirken Beşiktaş'm rakibi Alaves, Denizli'nin rakibi ise S. Prag oldu Kupada Türk-Yunan buluşması• UEFA Ku?ası"nda 2. tur ilk maçlan 31 Ekim Perşerrbe, ikinci maçlan 14 Kasım Perşembe gihii yapılacak. F.Bahçe, ilk ma- çını İstanbul la, Beşiktaş ve Denizli ise deplasmandaoynayacak. Spor Servisi -Futbolda, çe.Yunanistan'ın Panathina- ikos ekibiyle eşleşirken, Be- şiktaş'm Ispanyol Alaves'le, Denizlispor da Çek Cumhu- riyeti'nden Sparta Prag'la 3. UEFA Kupası 2. \ır kurala- n dünlsviçre'nin^Iyonken- tinde çekildı. 3 Türk takımırın katıldı- ğı kuraçekimindeFenerbah- turmücadelesiverecek. Son 2. TUR EŞLEŞMELER: Malaga (Ispaııya) - A.Wronki (Polonya), SS La- zio (Italya) - C-vena Zvezda (Yugoslavya), lpswich Town (IskoçyO - Slovan Liberec (Çek Cumhuriye- ti), Ferençvarcs (Macaristan) - VFB Stuttgart (Al- manya), Anorfıosis (Kıbns Rum Kesimi) - Boavis- ta (Portekiz), Ihnamo Zagreb (Hırvatistan) - Ful- ham (tngiltere, Parma AC (îtalya) - Wisla Krakow (Polonya), RSC Anderlecht (Belçika) - Midtjylland (Danimarka). Slavia Prag (Çek Cumhuriyeti) - Par- tizan (Yugosla'.ya), Apoel Nicosia (Kıbns Rum Ke- simi) - Hertha Berlin (Almanya) Legia Varşova (Po- lonya) - Schalfe 04 (Almanya) S. Graz (Avusturya) - L. Sofya (Bıigaristan) PAOK Selanik (Yunanis- tan) - Grasshoppeıs (Isviçrc) Djurgardens IF (Isveç) - Bordeaux (Fnnsa) Vıktoria Zizkov (Çek Cumhu- riyeti) - Real Betis (Ispanya) Leeds United (tngil- tere) - Hapoel 7el Aviv (Israil) Austria Wien (Avus- turya) - Porto (Portekiz) N. Bükreş (Romanya) - PS Germain (Fransa) Celtic (tskoçya) - B. Rovers (în- giltere) SBV Vıtesse (Hollanda) - W. Bremen (Al- manya) Celta de Vigo (tspanya) - Viking (Norveç). EDEDİLER? Saha dışma çıkmaz şenes Erzik (UEFA Asba$ka- fll): Yıllardır Yunanistan ile Türkiye arasında özel maçlar yapılıyor. Gerek ulusal maçlar düzeyinde gerekse ku- lüpler bazında. Ben 1989'da federas- yon başkanı iken dostluk maçı oyna- dık. Olimpiyat Stadı'ndaGalatasaray Olympiakos ile karşılaştı. Yani biz ül- ke olarak artık birtakım şeyleri aştık. Kemal uiusu (Eskl Futbol Federasyonu Başkanı): Eğer maç sonucunda olay çıkarsa 2008 adaylığı kötü etkilenir. Ben her iki ta- kımm ve seyircilennin gereken centil- menliğin en fazlasım gostereceğini düşünüyorum. Bu konuda medyaya da çok büyük göre\ düşüyor. Herhan- gi bir yanlış yapmalan sonucunda ne- ler olabileceğinı konusunda taraftar- lan bilinçlendirmeleri gerekiyor. Za- ten Fenerbahçe yönetimi de bu konu- da son derece bılinçli davranıyor. Selami Özdemir (Ulusal Ta- kimlar SOrumlUSU): Maç sıra- sında kötü şeyler yaşanacağını zan- netmiyorum. Böyle bir şeyin olacağı- m düşünmek dahi istemiyorum. Gala- tasaray Olimpiyat Stadfnda Olympi- akos ile oynadı. Maç dostluk havası içinde geçti. Bu maçın da aynı şekil- de olacağına inamyorum. Sonuçta oy- nanacak maç UEFA maçıdır, çok cid- di bırkarşılaşma. Bunedenle istenme- yen olaylann yaşanmasına zaten izin verileceğini zannetmiyorum. yıllarda özel maçlarda sık sık sık karşı karşıya gelen Türk ve Yunan takımlan. Fe- nerbahçe - Panathinaikos eş- leşmesiyle ilk kez bir resmi platformda mücadele ede- cekler. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'naortakev sa- hipliği yapmak isteyen iki ülkenin temsilcileri arasm- daki maçın sonucu merakla bekleniyor. UEFA yetkilile- ri. tstanbul ve Atina"daki iki maçın da üst düzey karşılaş- ma olarak gösterileceği ve bu maçlara çifte gözlemcı gönderileceği belirtildi. İlk maçların 31 Ekim Per- şembe, ikinci maçlann 14 Kasım Perşembe günü yapı- lacağı kupa mücadelesinde, kuraya 1. torbadan giren F.Bahçe. ilk maçı Istanbul'da yapacak. 2. torbadan kuraya katılan Beşiktaş. 1. turda Ankaragü- cü'nü eleyen îspanya'nın D. Alaves takımıyla eşleşti. Si- yah - Beyazlılann ilk maçı ise Ispanya'da. Denizlispor ise 4. torba- dan girdiği kurada. Çek Cumhunyeti'nden S.Prag takımının rakibi oldu. Yeşil - Siyahlılar, ilk maçına Prag'da yapacak. Karagunis, Panathinaikos'un ettdS isimlerinden biri. YUNAN BASINI athinaikos'un işiçokzor MURATİLEM ATİNA- UEFA Kupası"nda dün çekilen ku- ralar sonucunda Fenerbahçe'nın rakibı olan Yunanistan'ın Panathinaikos takımı en kötü dönemini geçiriyor. Takımın bir türlü ideal 11 'i bulamaması ve antrenöriin geçtiğimiz yıldan bu > ana takıma uyum sağlayamaması Fenerbahçe'nin işini kolaylaştınyor. Halen Yunan Ligi'nde 3 pu- anla 13. sırada bulanan Panathinaikos'un ant- renörü Fernando Santos kuralar çekilmeden önce yaptığı değerlendirmede zorlu bir grup- ta olduklanna dıkkat çekti ve "Herşeye rağ- men sahaya çıkıp her zamanki futbolumuzu oynayacağız'' dedi. Kuralar sonucu Fenerbahçe'nin rakip ola- rak belirlenmesinin ardından Yunanistan'da sporla ilgilenen internet siteleri Panathina- ikos'un işinin çok zor olduğunu vurguladılar. Yunan spor yazarlanna göre özellikle form grafıği çok yüksek olan Ortegaher iki maçta da Panathinaikos defanst tarafından çok zor durdurulacak. Yunan takımının ideal kadro- su şu isımlerden oluşuyor Nicopolidis. Sida- ridis. Picoz. Henriksen. Kriyakos. Basinas. MikaeLstn. kolka. Karagunis. Liberopulos ve Konstantino. Eşleşme yorumu Beşiktaş memnun Spor Servisi - UEFA Kupası 2. turunda îspanya'nın Alaves takı- mıyla eşleşen Beşiktaş, kuradan memnun. Sıyah - Beyazlı kulübün ileti- şim komitesi başkanı MeteDüren, iyi bir kura çektiklerini ve ilk tur- da Ankaragücü'nü saf dışı bıra- kan tspanyoltakımınıeleyerek,3. tura yükseleceklerini savundu. Düren, "Alaves'in esld başarüı çizgisinde otmachğı kesin. Birim de son hatalarda yükselen bir form grafiğimiz var. Maca kadar olan siireyi de çok iyi kuİlarup. 2. maç- taki saha avantajunızı değerlendi- rerek. turu geçeceğimize inamy- oruz" dedi. Alaves: Türk'egeçityok Spor Servisi - Beşiktaş'ın rakibi olan Alaves îspanya'nın sıradan takımlanndan. Geçen yıl G.Antepi saf dışı btrakan Alaves. ilk turda Ankaragücü'nü her iki maçta da 2-1 ve 3-0'hk sonuçlarîa yenerek bir üst tura çıktı. Ligde 15. sırada olan Alaves'in yıldızı sakatlığı süren Cruyff. F. Bahçe-Panathinaikos eşleşmesi, San-Lacivertlileri harekete geçirdi, hedef dostluk 10 yıl önce olsa savaş çıkardı!GÖKSEL CAN Gerek ıçerde gerekse dış saha maçlannda Fenerbahçe'yi hiçbır zaman yakuz bırakmayan taraftarlan, UEFA Kupası 'ndaki Panathinaikos eşleşmesini biraz sevinç, biraz da endışe ile karşıladılar. Kongre üyeleri ve taraftar gruplanrun liderlen bu sen öncesı dostluk mesajlan verdiler, ancak önlem alınmasını da istedıler Ne diyorlar? Özer Akalan (Genç FenerbahçelUer Derneği Üyesi): Bilindıği gıbi Türk Yunan takımlan UEFA Kupası'nda tarihlerinde ilk kez eşleştıler. Rakibimiz Panathinaikos'un AEK'den sonra en mılliyetçi ve ateşli bir taraftar grubuna sahip olduğunu bilıyoruz. Ancak bizı bu ılgılendirmiyor. Önemli PANATHİNAIKOSLU BASKETÇt tbrahim: Futbolda Fenerbahçeliyim Spor Servisi - Yunan Bas- ketbol Ligi ekiplerinden Pa- nathinaikos'ta forma giyen tbrahim Kııduay;F.Bahçe'nin UEFA Kupası ikinci tur kura çekiminde, kulübünün futbol takımı ile eşleşmesine, "Ü- ginç rastiana" dedi. iki takımın da ateşli taraf- tarlannın olduğunu ancak sa- nıldığı gibi istenmeyen olay- lar yaşanmayacağına inandı- |ını belirten Kutluay. "Benim Yunanistan'daki 3. yılım. Bu- güne kadar çok güzel şeyler yaşadım.Çok i>i dostlar ka- zandun. İki takımın da ateşli taraftarlan var. Ama sorun yaşanacağmı zannetmiyo- rum. Çünkû bu maç çok önemli 2008 için çok büyflk değer taşıyor. Böylesine önem- li bir maçta taraftarlann da- ha duyarh davranacağma ve hiçbir şey olmayacağına yû- rekten inamyorum" dıye konuştu.Panathinaikos' un F.Bahçeden daha iyi olmadı- ğını ve turu geçeceğine inan- dığmı belirten Kutluay, " IV nathinaikos geçen >ıl Şampi- yonlar Ligi'nde çok başarüry- ch. Ama bu yıl aynı perfor- mansuu sergileyemedi. Lig maçlanndan kötü sonuçlaral- dılar. F.Bahçe'den daha iyi bir takun değfl. Turu geçeceğimi- zeinamjorum" diye konuştu. olan turu geçmemiz. Ikı ülke arasındaki sıyası yaklaşımlar bızi ılgilendirmıyor. Biz işın sportıf yanına bakıyoruz. Her deplasmana olduğu gibi Yunanistan'a dagıdip, takımımızı destekleyeceğiz. Özgür SeKi (1907 UNTFEB Yönetim Kurulu Başkanı): Işin siyası kıstnı aslında bızi ılgılendirmez. Diğer takımlara göre Panathinaikos zayıf bir ekıp. 10 yıl önce eşleşseydik önemli olaylar yaşanabılirdi. Ancak son yıllarda yaşanan ıhmlı gelişmeler ortamı yumuşattı. Yöneticilerin buradakı tutumlan önemli olacak. Umanm herhangi bir sorun yaşanmaz. tbrahim Kutluay'm bırkaç yıldır Panathinaikos forması giymesi dostluk havası yaratabılir. Yönetıciler taraftar organizasyonlanyla ilgilenirse biz de UNÎFEB olarak orda olacağız. Ahmet Aksoy (San - Lacivert Derneği Yönetim Kurulu Başkanı): Her iki karşılaşma da zor geçecek. Avrupa Kupalan'nda tecrübeliler. Dünya Kupası'nda yaşanan Faır-Play tablosu herkese önemli mesajlar verdı. Panathinaikos Yunanistan'ın ateşli ve milhyetçi bir taraftar grubuna sahip ama Türkiye de de Fenerbahçe yandaşlan ayru konuma sahip. Depremden sonra yakınlaşan Türk - Yunan ihşkileri göz önünde tutuhnah. Ancak yıne de gereklı önlemlerin alınması göriişündeyım. Biz şımdıden dernek olarak Yunanistan'a gidiş çalışmalarını başlattık. çalımbay korknuıyor Denizli iddialı DENtZLt (Cumhuriyet)-UEFA Kupası 2. turunda Çek Cumhuriye- ri'nin Sparta Prag takımıyla eşle- şen Denizlispor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, rakiplerinden korkmadıklannı ve Türkıye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çahşa- caklannı söyledi. Çalımbay, Denizlispor'un bu- lunduğu torbada, güçlü rakiple- ri olduğunu ve Sparta Prag'm da bu takımlardan biri olduğunu söyledi. Sparta Prag'ı kasetlerden izleye- rek, çözeceklerini kaydeden Ça- lımbay, "Güçlü bir ekip ama kork- muyoruz. Turkhe'yi en iyi şekilde temsil ederek bu turu geçmeye ça- hşacağız" diye konuştu. Rıza Ça- lımbay, taraftarlann ilgisizliğine değinerek, şöyle konuştu: "tlk ma- çın içerde ya da dışanda ohnası bi- zim için önemU değfl. Çünkü taraf- tarlanmız ilgisiz kaldığı için seyirci avantajıru zaten kuUananuyonız." Sparta Prag Liginde lider Denizlispor'la eşleşen Çek Gumhuriyeti'nin güçlü takım- lanndan Sparta Prag ilk rurda Bosna-Hersek temsilcisi Sroki Brijeg'i her iki maçta da yene- rek (3-0 ve 1-0) eleyerek adını ikinci tura yazdırdı. Çek ekibi, kendi liginde şu anda 21 pu- anla lider. Bakan Erdoğan Toprak: Terörü, kavgayı sporlayeneriz Spor Senisi - istanbul Gençlik ve Spor ll Mü- dürlüğü'nün uygulama- va koyduğu "lOOGönül- İü 100 Tesis" projesi kap- sammda. işadamı Meh- met Karasu tarafından Silivri Selimpaşa"da yaptınlan çim yüzeyli futbol sahası. Gençlik \e Spordan Sorumlu DevletBakanı Erdoğan Topraktarafından tören- le hizmete açıldı.Bakan Toprak, törende yaptığı konuşmada. sporculann ve Türk gençliğimn eği- timine önem vermenin gereklilığine dıkkat çe- kerek. *"Türk gençliğine sporu ilköğretimde ders- lerkonaraköğretmeliviz. Eğitime okuDarda başla- matayız. Ancak böyleiik- le holiganizm \e tribiin terörünün önüne geçeriz. Aynca sporculanmıza eğitinı vererek. başanlar kazandıktan sonra. bunu çok daha hazmederek karşınuza çıkmalannı sağtamafa>ız" dedi. Cünün Içlnden • BASKETBOL: Fenerbahçe. Yeni Zelandah oyun kurucu 24 vaşındaki Mark Dickel ile sözleşme im- zaladı.Beşiktaş ise 24 yaşındaki ABD'li Anthony E- vans'ı denemeye aldı. • ATLETİZM: Galatasaray - Olympiakos futbol ma- çıyla açılan Atatürk Olmpiyat Stadı 2OO3'de yapıla- cak Avrupa Atletizm Milletler Kupası'nin 2. Lig B Grubu müsabakalanna ev sahipliği yapacak. • G.SARAY: Galatasaray. iki günlük iznin ardından Diyarbakırspormaçının hazırlıklanna 10 eksikle baş- ladı. Bu arada. lige venlen ara nedeniyle Yunanis- tan'ın Panathinaikos ukımıyla deplasmanda maç yapmay ı planlayan San -vırmızılılar. bu ekibin UE- FA Kupası 2. turunda Fenerbahçe'yle eşleşmesi üze- rine bu düşünceden vajgeçti. • AT YARIŞLARI: 6-8-15-7-5-5 kombinesini bi- lenler 3 milyar 570 mihon 610 biner lira kazandılar. Bakan Toprak, UEFA Asbaşkanı Erzik ve Fatih Terim aynı görüşte birleşti: Markalaşma, başamıııı anahtarı NEYMİŞ NEVZATDİNDAR Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim. 1990-2002 yıllan arasında Türk futbolunun gelişim gösterdiğini söyleyerek. "Futbol Fede- rasyonumuz şimdiki başarılan yaşatan potan- siyeliovıllardaortaya çıkardı" dedi 1905 Ga- latasaraylı Yöneteci % e Işadamlan Derneği 'nin (GSYÎAD) Hilton Otel'de düzenledıği "Türk Sporunun Dfinyadaki Yeri ve Markalaşma" konulu panelde konuşan Terim. bin aktif spor- cudan sadece bir yıldız sporcu çıktığını belir- terek. "Kulüp ve kurumlarm bu işi üstlenmesi ekonomik olarak çok zor. De\ let bu tür çauş- malan örgiitlemeli" diye konuştu. Minimumriskve maksimum performansın felsefeleri olduğunu söyleyen Terim şöyle de- vam ettı: "Kısa vadeli başanlann hiçbir önenıi yok. Önemli olan markalaşmak. A>Tupa'dan tek farkımız onların isrikran >e de>amühğı \a- kalav abilmiş olmasıdır. Ekonomikyönden güç- lü olan kulüplerde başan gelecektir. Ekonomi- si güçlü olnıayan kulüpterin başanlan ise kah- cı obnaz. Sistemli. ciddi. disiplinli ve uzun vade- li bir başan ile markalaşabiliriz." Panele katılan LTFA Asbaşkanı Şenes Er- zik de Türk futbolunda başanlann 199O'lı yıl- lardan sonra geldiğini ifade ederek. "Sistemli ve profesvonelce çahştık. Fatih Terim de bu sis- temli çalışmanın taşlarından biri. İlk hedefîmiz Türkiye Futbol Federasyonu"nu başanlı bir ku- rum yapmaktı. İkinci hedefîmiz de uluslarara- sı düzey de başarüı neticelerdi. Bunlan son yü- larda gerçekleştirdik. Kahcılık ise dev amühğın sonucudur" diye konuştu. Panelın açılış ko- nuşmasını yapan spordan sorumlu Devlet Ba- kanı Erdoğan Toprak ise Türk sporunda mar- ka olmuş insanlann bulunduğunu söyleyerek, "Dünyada marka olmuş insanlanmız var. On- lar kişisel başanlan ile bu noktalara geldiler. Planlı hareket edersek ve doğru çalışırsak o za- man markalar artacak~ dedi. Galatasaray Yen'i uğurladı Galatasaray Kulübü'nün kurucusu AJi Sami Yen'in eşi Fahriye Yen ile San - Kınnızılılann eski futbolculanndan Necmetfin Erdoğdu, dün son yolculuklanna uğurtandı. Geçen pazar günü ölen 102 yaşındaki Fahriye Yenik' 4 TorikiNecmi'' lakaph 77 yaşmdaki Necmettin Erdoğdu, Teşvikiye Camü'nde lalınan cenaze namazının ardından toprağa verildi Fahriye Yen'in cenazesi Feriköy Mezarhğı'na, Necmettin Erdoğdu'nun cenazesi ise Zincirükuyu Mezarhğı'na defnedildi. Cenaze töreninde Galatasaray camiasından ve spor dünyasından birçok kişi bir aray a geldL (Fotoğraf: NEVZAT DINDAR) ABDÜLKADtR YÜCELMAN Aldatmak ve Aldanmak Pamuk Prenses masalındaki "Ayna ayna, benden güzel var mı?" diyen cadıyı daha çocukluğumuzda tanımıştık. O cadılar hep vardılar, o cadılar daha sonra çoğaldılar, bugün siyaset kürsüsü- ne çıktıiar. Sevgili Erdal Ağabey (Atabek) dünkü köşesinde aldanmak ve aldatmak üzerine yazdığı yazıda "Aldanmak isteyen aldanır" di- yordu. Denizi ve kerizı bol birtoplumuz. Adam çıkıyor, şunu şunu yapacağım diyor, saf saf ınananlar da alkış tufuyor. Bizım insanımızı aldatmak çok kolay. Çünkü aldanmaya hazı- nz. Aldanmaya hazırsak, aldatırlar, çünkü aldanmaya ne kadar ha- zırsak aldatmaya hazııiar da o kadar. Spor medyamızın transfer doneminde Türkiye'ye transfer et- mediğı şöhret kalmadı. Yuzde kaçı doğru çıktı? Ama kulüp yan- daşlan sokaklara bıle çıkıp sevinç gosterılen yaptılar. Spor sayfalarına bakalım, atan atana. "Kim palavradan ölmüş ki" Ha suya yazı yazmışsın ha palavra sıkmışsın, hiç farkı yok. Bu- gün böyle yazarsın, yarın başka türlü. Belki de millet yalandan, aldatılmaktan hoşlanıyor. Falcılann kapısında kuyruk olanlann bir bölümü belki fala da ınanmıyor. A- ma ne diyorlar "lyı şeyler söylesin de isterse yalan söylesin." TV'lerdekı magazin ve spor programlan neden geyik muhab- betleri ile dolu? Gazete sayfaları da başka türlü nasıl dolacak? A- ma hepsinin ortak noktası var. "Ayna ayna söyle bana benden daha iyisi var mı?" M. Ali Kışlab'dan mesaj Sayın Yücelman, Basketbolda eskiye giden yazılannız nostalji yaratıyor. Basket- bola 1948'de Turgay Şeren'/n girişimleriyle GS Yıldızlartakımın- da başladığımdan Yalçın Granit'/, Erdoğan PartnerV, Hüseyin Öztürk'ü (Asıl soyadı Hellet ıdi.j Mıllı Takım'da oynaması için Türk vatandaşlığma geçti) çok iyi hatırlıyorum. Erdoğan Partner ile GS Lısesi'nde (aramızda 4-5 sınıf vardı) bulunduk. O Ameri- ka 'da yaşamadı. Liseden sonra Almanya 'ya gidıp yerleşti ve ora- da vefatetti. Yalçın'lı, Partner'lı GS takımında (yedekler arasın- da) bulundum. Yalçın gerçekten şimdi sanıyorum Türkiye'nin basketbolu en iyi bilen 2-3 kişisınden bın. Sütununda bu konu- lara değınmenin basketbola katkı yapacağım düşünüyorum. Başanlar dilerim. Selamlar. E-Posta: ayucelman(a yahoo.com -Faks: (212) 5138595
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog