Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA +CUMHURİYET 9 EKİM 2002 ÇARŞAMBA 16 TELEVIZYON cumtv(g cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ Mahşere Kadar 10.00 TRT 1 Duygusal ®Armatör babasının yazlık köşkünde bekçilik yapan elektnkçıyle evlenen kızın aşk ve serü- ven öyküsü. Lütfü Ö. Akad'ın yönetrigifilmde,Kar- tal Tıbet. Fatma Girik gıbi oyuncular var (1971). Yıldız Tepe 13.00 Shovv TV Dram 1*»^ Fılmde, kımsesiz kalınca Anadolu'nun ıssız ^§? bir yöresındeki akrabalannın yanına sığınan bır genç kızın. gızemlı bir köşkte ona âşık iki kar- deşle başından geçen ürkütücü ola\ lann öyküsü an- latılıyor. Yönetmen: YağmurTaylan. Oyn: Özge Öz- berk. Uğur Polat. Ozan Güven (2000)' Önce A$k 13.55 CINE 5 Duygusal (First Conıes Love) - Bennett. patronunun gü- zel kızıyla yenı nışanlanmıştır. Genç adam san- kı bır rüyada gibidır. Fakat ış konusunda yaptığı bü- yük bır hata herşeyı altüst edebilecek niteliktedir. Bır müze müdürüne yanlışlıkla maıl atar. Kalib, aslında düzeltilmesı çok zor olan bu hatayı telafi edebılmek içın elınden geleni yapar. Yön: Ron Lagomarssıno. Oyn: John Stomas, Annabeth Gısh. Jane Sıbbett. Ro- bert Stack. Angıe Dıckınson (1999 ABD, 94 dk). Çil Horoz 14.20 Kanal D Dram ®Gecekonduda yaşayan üç kızkardeşten fabri- ka ışçisi en küçüğünün, kendisıne göz koyan ablalanndan birının kocası, öbürünün oğlu ve bir semt kabadayısıyla ilişkilerinın öyküsü. Yönetmen: Süreyya Duru. Oyuncular: Hülya Avşar. Selçuk Öz- er. Tuluğ Çizgen. Savaş Yurttaş (1987). Hayatim Sana-15.30 TGRT Melodram #Gözlen görmeyen bir kızla, âşık olduğu bes- tecinin acıklı öyküsü. Muzaffer Aslan'ın fil- mınde. Türkân Şoray. Cüneyt Arkın, Münır Özkul, Gülgün Erdem ve Kayhan Yıldızoğlu var (1970). Şeref Sözü 15.45 TRT INT Melodram #Sevdigı yoksul kızla, ölümcül hasta varhklı kız arasında seçime zorlanan ünıversiteli bir gencın öyküsü. Osman F. Seden'ın Safa Önal'ın se- naryosundan çektiği fîlm, duygusal akış içinde aşk, özveri, alınyazısı gibı klasik Yeşilçam motiflerini iş- leyen. daha çok oyunculanyla ilgı çeken sıradan bir aıle melodramı. Başrollerinde Tank Akan, Penhan Savaş. Eşref Kolçak gibi oyuncular var (1977). Arlette 15.45 CINE 5 Duygusal ©(Arlette) - Arlette isimlı genç ve güzel bir ka- dına. yakışıklı bir genç kur yapmaktadır. Fa- kat genç kadınla evlenmek isteyen sadece o değıl- dir. Arlette'nin en son talibi ise Frank adında bır ku- marbazdır. Frank, Las Vegas'ın en ünlü kumarbaz- lanna borç yapmıştır. Aslında Arlette'le evlenmesi de bir oyundan başka değıldir. Çok zengin bir kadın olan Arlette'le evlenince onun parasına da sahıp ola- bileceginı düşünmektedir. Yönetmen: ClaudeZidi. Oyuncular: Josıane Balasko. Chnstopher Lambert. Arnelle. (1997 Fransa, 100 dk). Yedi Evlat.. 16.30 Shovv TV Güldürü ®Yedı tane çocuğu olan dar gelirli bir memurun çocuklanndan ikı tanesını evlendınrken başı- na gelen trajıkomik olaylann öyküsü konu alınıyor. Yönermenljğini Halit Refiğ'in üstlendiğı yapımda, Cüneyi Gökçer, Perihan Savaş, Neriman Köksal var. Pöüzei 17.00 TRT 1 Güldürü I Almanya'da polis giysileriyle kendisiru horla- yan çevresinden öç almaya kalkan bir çöpçü- nün öyküsü. Şerif Gören'in Hüseyın Kuzu'nun se- naryosundan çektiği fıbn. yıllardır yaşam kavgası verdigi uygar Avrupa kentine uyum sağlayamayan, iki toplum arasında sıkışmış saf ama aptal görünü- mü altında zeka pınltılan yanan çöpçü Ali Ekber'in gülünç. buruk serüveniyle bırlıkte, yaban elde yeri- nı bulamamış Türk ışçılennin sorunlannı gündeme getinyor. Başrollerinde Kemal Sunal. Babett Jutte. Yalçın Güzelce gibı oyuncular yer alıyor (1988). 20.45/TRT 1/Trafik Ayrıntı yanda 21.00/CNBC-e/Çifte... Aynntı yanda Aşk Zanıanı 21.00 CINE 5 Duygusal /T7\ (In The Mood for Love) - Bir gazetede editör- v ^ lük yapan Chow kansmın onu aldattığını öğ- renir. Üstelikkomşulan Lizhen'in kocasıyla. Chovv, kıskançıklıktan adeta deliye dönmüştür ve ıntikam almaya karar venr. Bunun içın sinsice bır plan ya- par. Lizhen'e kur yaparak onu ağına düşürecektir. Böylece hem de Lizhen'in kocasından intikamını al- mış olacaktır. Sonunda amacına ulaşır. Yön: Kar-W- al Wong. Oyn: Tony Leung Chıu Wai, Maggie Che- ung, Pıng Lam Slu (2000 Hong Kong. 98 dk). Sahilde Cinavet 23.35 CINE 5 Macera (Seaside Seduction) - Jess, genç ve güzel bır striptızcıdır. Ucuz ve gürültülü gece kulüple- nyle dolu bir sahil kasabasında yaşayan genç kadın. artık buralan terk etmek niyetindedir. Fakat bir gün sevgılisinın cesedi sahile vurmuş bir şekilde bulu- nunca, Jess suçlu durumuna düşer. Bu ışten kurtul- maya çalışan genç kadın. kendini karmaşık olayla- nn içinde bulur. Yön Patnck Coppoia. Oyn: Belın- da Coppoia, Monique Parent (1999 ABD. 90 dk). Kusursuz Hedef 23.45 atv Macera /TT\ (Perfect Target) - Paralı bir asker yabancı bir v / ülkeye gönderilir. Gönderilme sebebi o ülke- nin başkanını korumaktır. Fakat gittiği ülkede bulu- nuşunun asıl amacının başkana suikast girişimıni des- teklemek olduğunu farkeder. Yönetmen: Sheldon Let- tich. Oyn: Daniel Bernhardt, Jım Pirri, BrianThomp- son, Robert Englund (1997 ABD. 89 dk). Himalaya 24.00 CNBC-e Dram /T7\ (Himalaya) - Himalayalar' ın kuzeybatısındakı V2^ küçük bir köyün şefı olan Tinle, en büyük oğ- lunu kaybetmıştir. Oğlunun ölümünden sorumlu tut- tuğu Karma'ya, sürülenne önderlik etmeyi yasak- layan şef yıne de buna engel olmayı başaramaz. Yön: Eric Valli. Oyuncular: Thillen Lhondup, Lhak- pa Tsamchoe, Gurgon Kyap (1999 ABD, 108 dk). Aşk Silahı 01.05 TRT 1 Güldürü /CT\ (Gun Shy) - Gizli Dea ajaru öldürülmekten kıl ^O^ payı kurtulmuşrur. Ancak görevıne yeniden dönebilmesi için psikolojık tedavi görmesı gerek- mektedir. Bunun için grup terapisıne katılır. Yönet- men: Eric Blakeney. Oyuncular: Liam Neeson. Oli- ver Platt, Sandra Bullock (2000 ABD. 100 dk). Bulutlann... 01.40 Kanal D Macera (77\ (Captains OfThe Clouds) -Bnan MacLean, bir vZx Kanadalı pılottur. Hayatı eğlence ve kadınlar- la geçmektedir. Kanada Kraliyet uçuş kuvvetlerin- de pilot eğitimi alarak çalışmaya başlayınca. tüm ha- yatı değişir. Yönetmen: Michael Curtız. Oyuncular: James Cagney, Billy Bishop (1942 ABD) Ateş Bombası 02.00 Shovv TV Macera (77\ (Airboss 3) - Uluslararası suçlar işleyen terö- vZx rist başlannı ele geçirmek içın dünyanın dört bır yanına operasyona göndenlmek üzere ikı FBI aja- nı ve ikı ordu subayından oluşturulan ekıp zorlu ve kanlı çatışmalar yaşayarak ilk birkaç görevlennı ta- mamlarlar. Yön: J. Christian Ingvordsen. Oyuncular: Frank Zagarino. Kayle Watson T1999 ABD, 92 dk). Izleyin Orta Değmez Yabancı Yerli Sinema tarihinin en önemlipolisiyelerinden sayılanfılm, nefes almadan izlenen biryapıya sahip Sigortacıyı oyuna getirenkadın CNBC-e 21.00 Çifte Tazminat - Double Indemnity / Yönetmen: Billy VVilder / Senaryo: Billy VVilder, Raymond Chandler / Oyuncular: Fred Macmurray, Bar- bara Stanvvyck, Ed- ward G.Robinson, Tom Powers, Porter Hall, Jean Heather, Byron Barr, Richard Gaines /1944 ABD ya- pımı, 107 dakika TV Servisi - "Çifte Tazmi- nat', oldukça tanıdık bir öy- kü anlatıyor... Bir sigorta me- muru (Fred MacMurray), genç ve güzel bir kadın (Bar- bara Staımyck) tarafından, kocası adına bir hayat sigorta- sı düzenlemesi için çağınlır. Bu arada kadının kocasını öldürüp sigorta tazminatına "konma" projesi de yavaş ya- vaş ortaya çıkmaktadır. An- cak genç kadının çekicüiği si- gorta memurunu kısa zaman- da etkilemiştir. Dolayısıyla da onunla birlik olup kocasını öl- dürmeyi kabul eder. Bu fılm, çeşitli açılardan si- nema tarihinin en önemli po- lisiyelerinden biri olarak ka- bul ediliyor. James M.Cain'in romanından uyarlanan filmin senaryosunu, yönetmen BiDy VVBder, dönemin usta polisi- ye romanı yazan Raymond Chandkrla birlikte yazmış. Diyaloglarda tipik Chandler zekası ve karamsarlığı belir- gin. Romanın yazan Cain'in bir başka yapıtı "Pbstacı Ka- pıyı tki Kere Çalar"daki at- mosfer burada da kendini his- settiriyor. "Çifte Tazminat"'ın polisi- ye-gerilimi içinde merak öğe- sinin yerini bu kez kader duy- gusu alıyor. Filmin baştan olumsuz olacağı anlaşılan fi- naline karşın, yapım baştan sona nefes almadan izlenen bir yapıya sahip. Senarist ola- rak sinemaya atılan, filmin yönetmeni Billy Wilder, •\merikan sinemasının en bü- yük yönetmenlerinden biri. Bu usta isim; senarist, öykü yazan ve yönetmen olarak 18 kez Oscar ödülüne aday gös- terilmiş ve bu ödüle üç kez se- narist iki kez de yönetmen olarak değer görülmüş. Filmin üç başrol oyuncusu, sinema yaşamlarının hemen hemen en iyı kompozisyonla- nnı çiziyorlar film boyunca. Özellikle Barbara Stanwyck, tüm zamanlann en iyi "kötü kadm" karakterine unutulmaz biryaşarhk katıyor. MacMur- ray ve Edward G. Robinson da ondan aşağıya kalmıyorlar doğrusu. Yapım, 1944'ün en iyi film, senaryo, görüntü, müzik ve ka- dın oyuncu dallannda Oscar adayıydı, ancak hiçbir dalda bu ödülü alamadı. Filmin karam- sar atmosferinin bu seçimde rol oynadığı iddia ediliyor. Brükserden canlı yayın TV Servisi- CNN Türk, AB Ilerleme Raporu nede- niyle AB'deki gelişmeleri gün boyunca canlı yayınlar- la ekrana getiriyor. Mehmet Ali Birand ve ZevııeJ Lüle'nin Brük- sel'den yapacaklan yaym- larda, Avrupa Birliği'nin nabzı tutuluyor. NTV 22.05 Human Body TV Servisi -BBC'nınbol ödüllü belgeseli w Human Body™, 4.bölümüyle ekran- da. Yaprmın bu bölümünde, anne ile bebek arasındaki eşsiz ilişki teknolojinin sağ- ladığı imkanlarla izleniyor. Yapımda, bir embriyonun 8. haftadan doğuma kadar izlediği gelişim ve anne kar- nında karşılaştığı biyolojik değişim yansıtılıyor. NTV 13.10 Seçim Zamanı IX Servisi -Gün içersinde çeşitli zaman dilimlerinde ekrana gelen "Seçim Zama- nı"nda bugün, ilk olarak par- tilerin temel sorunlarla ılgi- li çözüm önerileri yer alıyor. Arzu Zengin" in sunduğu yapımın ikinci bölümüne ise, ÖDP Genel Başkanı U- fük Uras konuk oluyor. Uras, partisinin programını ve vaatlerini anlatıyor rv8 14.35 Mehmet Altan konuk oluyor TV Servisi - Seda AkgûL "AB'ye Doğru"nun bu bölü- münde, yazar Mehmet Al- tan ile söyleşiyor. Altan programda, AB'nin Türkiye hakkındaki değer- lendirmeleri üzerine konu- şuyor ve AB izleme raporu- nun analizini yapıyor. TRT2 20.30 'Bilincin Haritasr TV Servisi- Insan yaşamı- nuı önemli dönüm noktala- rının anlatıldığı a Bilincin Haritası'' belgeselinin, "Dö- nüş" başlığıyla yaymlanack son bölümünde, insanın yaş- lılık çağı ve ölüm olgusu an- latılıyor. Yapımda farklı kültürlerin ölümü algılayış biçimleri, cenaze gömme gelenekleri anlatılırken, bu dönemin simgesel karşılıklan olan "zu-ve", "dağ" ve "ağaç" imgeleri üzerinde duruluyor. Uluslararası uyuşturucu trafiğiTV Servisi - Steven Soder- bengh'e Oscar getiren "Tra- fîk", toplumda derin yaralar açan sorunlardan birine, uyuşturucuya eğıliyor. Simon Moore'un "Traf- fic" adlı TV dizisine dayana- rak yazılan "Trafik", baş- langıçta birbiriyle bağlantı- sı olmayan pek çok parça- dan oluşuyor. Filmin öyküsü şöyle: Gü- ney Tijuana çölünde iki Meksika polisi Javier ve Ma- nolo, uyuşturucu kaçakçısı bır çetenin üyelerini rurukla- mak için bekliyor. Daha son- ra Ohio'daki bir mahkeme salonundan görüntüler sunu- luyor. Robert Wakefıeld (Do- uglas) uyuşturucu ticaretine karşı tolerans gösterilmeye- ceğini belirtiyor. Izleyiciyi sınır çizgisine TRT 1 20.45 Trafik - Traffic / Yönetmen: Steven Soderbergh / Oyuncular: Michael Douglas, Don Cheadle, Be- nicio Del Toro, Dennis Quaid, Catherine Zeta- Jones / 2000 Almanya-ABD yapımı, 138 dakika. geri götüren üçüncü parça- da, San Diego Narkotik Bü- rosu'ndan iki polis ajanı Montel Gordon ve Ray Castro kanlı bir çatışmayla sonuçlanacak bir operasyo- nu yönetiyorlar. Sonraki bö- lümde, bir e\ kadını olan He- lenaAyala'yı arkadaşlanyla birlikte lüks bir golf kulübün- de yemek yerken görüyoruz. Bu insanlan birleştiren şey, sınırdaki uyuşturucu trafiği- nin bir parçası olmalan. Erdoğan 'Genç Bakış'ta TV Servisi - Canlı olarak ekrana gelen "Genç Bakış" programının bu bölümüne, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan konuk oluyor. Abbas Güçhınün hazırlayıp sunduğu yapımda Erdoğan, Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin eğitimden ekonomiye Türkiye'nin geleceğiyle ilgili sorulannı yanıtlıyor. H Kanal D, 24.00 Tv PROGRAMLARI 07.00 Sabah Haberien 08.30 Kahvaltı Saatı 10.00 Yerli Film: Mahşere Kadar 11.30 Dizı: Şaşıfelek Çıkmazı 12.30 Dı- zi: Bizım Evın Halleri 13.00 Haberler 13.25 Dızı: Aşkın Gucu 14.15 Dizı: Dikkat Bebek Var 15.05 Benimle Oynar mısın? 15.35 Çızgı Film: Ağaçkakan VVoody 16.00 Dızi: Perihan Abla 17.00 Yerli Film: Polizei 18.40 Dizi: Yedi Numara 19.30 Dizi: Sevgıli Raymond 20.00 Ana Haber Bütteni 20.30 Spor Haberleri 20.40 Şans Topu Çekılişi 20.45 Yabancı Film: Trafik 23.25 Açıkhava Konserleri: Özdemır Erdoğan 00.15 Dünya Coğrafyası 01.05 Yabancı Film: Aşk Silahı 02.35 Müzik 04.05 Dizi: Muhteşem Yedıli (031249043 00). 10.35 Sağlık Olsun 11.00 Haberler 11.10 Kent Yaşam 11.55 Hava Durumu 12.00 Haberler 12.10 Ekonomi Haber- leri 12.35 Iş Günü 13.00 Haberler 13.15 Spor 13.35 Dünya Gundemi 14.10 Ekonomi Haberleri 14.25 Spor 14.35 Güne Düşen 14.40 Yurt Gündemi 15.10 Çer- çeve 16.35 Ekonomi Haberleri 17.00 Akşam Postası 18.10 Dünya Gündemi 18.35 Spor 19.00 Haberler 19.45 Ekogün 19.50 Spor Haberleri 19.55 Işıtme En- gellıler Bultenı 20.00 Akşama Doğru 20.30 Bılincin Haritası 21.10 Siyah-Beyaz 22.10 Reçete 23.00 Gun Biterken 23.35 Sanat'tan 24.00 Haberler 00.10 Fın- dıkkıran Balesı (0 212 259 72 75). 07.00 Güne Gülümseyın 08.30 TV Oku- lu 09.00 Lay Lay Lom 10.00 Bizim Sofra 10.15 Karınca Kararınca 11.00 Dızı: Bızım Mahalle 11.30 Dıcle'den Gelen Şıfa 12.00 GAP FM 13.00 Gide Gide GAP 13.58 TRT 3'e Geçiş 14.00 TBMM TV 19.00 2002 VVİmbledon Tenıs Tur- nuvası 21.15 Avrupa Ljglerinden 00.15 Kapanış. 10.30 Bir Besteci 11.40 Beraber ve So- lo Şarkılar 12.10 Istanbul Radyosu TSM Konseri 14.20 At Yanşları 18.30 Açık ilköğretım Okulu lletişım Rehberlik ve Ders Prog- ramı 19.30 Açık İlköğretım Okulu lletişım Rehberlik ve Ders Programı 21.30 Şarkıiar Bizı Söyler 22.40 KB Iz- mır Devlet Klasik TM Korosu 23.25 Turkü Yolu 00.35 Turküler Bizı Söyler 01.35 Yurttan Sesler. 11.30 Çarşı Pazar Istanbul 12.05 Dızi: Şapkadan Babam Çıktı 13.00 Haber- ler 13.30 Uzaktaki Yakınlarımız 14.30 Dızı: Bizim Evin Halleri 15.00 Dızı: Şaşıfelek Çıkmazı 15.45 Yerli Film: Şeref Sözü 17.30 Benimle Oynar mısın? 18.00 Haberler 18.05 Betgesel: Anadolu Çıçek- leri 18.10 Memleket Saatı 20.00 Ana Haber 20.45 Anadolu Çiçekleri 20.50 Dızi: Kuzenlerım 21.40 Dızı: Kısa Devre 22.30 TSM Stüdyo Konseri 23.40 Belge- sel: Sokak Öyküleri 00.10 Almanya'dan. • 07.00 Kahvaltı Sk T l f Haberleri 09.30 ** • w Çizgı Fılm: Kuçuk Cüceler 10.00 Çızgı Film: Sı- hirli Taş 10.30 Sabah Keyfi 13.00 Gün Ortası 13.30 Dızi: Maria Barrıo 14.30 Aden Z'ye 17.30 Dizı: Aşk ve Nefret 18.30 Dizı: Mahallenin Muh- tarları 19.30 Haber Bülteni 20.25 Spor Haberleri 20.30 Dızı: Böyle mi Olacaktı? 21.45 Dizi: Çocuklar Duymasın 23.00 GAG 23.45 Yabancı Film: Kusursuz Hedef 01.25 Haberler 01.35 Homedrom 04.35 Haberci 05.10 Belgesel: Uzaklar (0 212 354 30 00). 06.30 Çızgı Fılm Ku- şağı 07.30 Gune Merhaba 09.00 Dizı: Samantha 10.00 Dı- zı: Camılla 11.00 Dızı: Yalan Rüzgârı 12.00 Hugo ve Arka- daşlan 13.00 Yerti Film: Yıldız Tepe 14.45 Yerli Film: Mavi Melek 16.30 Yerli Film: Yedi Evlat İki Damat 17.30 Dızı: Delı Yurek 19.30 Shovv TV Ana Haber 20.45 Dizı: Beşı Bır Yer- de 22.30 Dızı: Tatlı Hayat 23.30 Haber Özel 00.30 Shovvspor 00.45 Haber Hattı 01.15 Trafik Programı: Sınyal 02.00 Yabancı Film: Ateş Bombası 3 04.00 Yerli Film: Aşka Vakit Yok (0 212 355 0101). 07.00 Günaydın 09.10 Duma Duma Dum 09.50 Çizgi Fılm: Ninja Kamplumbağalar 10.20 Çizgi Film: Şirınler 11.00 Sabah Sa- bah Seda Sayan 13.00 Gün Ortası Haberler 13.20 Aşk Me- leğı 14.20 Yerli Film: Çil Ho- roz 16.30 Çızgı Film: Sevımlı Kahramanlar 17.00 Haber 17.20 Dızi: Eyvah Babam 18.30 Dizı: Ruhsar 19.30 Ka- nal D Ana Haber Bülteni 20.15 Günun Yorumu 20.20 Spor Haberleri 20.30 Fılm Gibi 21.45 Dizi: Kırık Ayna 23.00 Yarışma: Koltuk 24.00 Abbas Guçlu ile Genç Bakış 01.20 Bu Gece 01.40 Yabancı Film: Bulutlann Hakimi 04.30 Tra- fik 05.00 Sigaranın Zararları (0 212 215 51 11). 06.30 Gune Baş- larken 09.05 Ekonomi 09.45 Spor 10.10 Sağlık Raporu 11.10 Seçim Zamanı 11.45 Söz Seçmenın 12.00 Günün Içınden 12.35 Spor 13.10Se- çim Zamanı 13.45 Ekonomi 14.10 NTV'ye Sorun 15.00 Haberler 15.45 Spor 16.00 Dunyaya Bakış 16.35 Ekono- mi 17.10 Anahtar 17.45 Gece Gündüz 18.10 Spor Saati 19.00 Haber 20.30 Gündem Dışı 21.05 Futbol Net 22.05 The Human Body 23.00 24 Saat 00.30 Futbol Mundial (0 212 335 00 00). f ^ Star, Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği « 9 karar nedeniyle 11 Ekim 2002 tarihine star kadar kapalı kalacak. star max StarMax, Yüksek Seçim Kurulu'nun |t verdiği karar nedeniyle 11 Ekim 2002 tarihine kadar kapalı kalacak. 06.00 Haber 07.00 Yenıgun 08.55 Yol Duru- mu 09.10 Parametre 10.45 Frekans 11.45 S- por 13.00 Ajans 15.20 Ekonomi 16.15 Bırey- sel Emeklilık 17.00 Manşet 18.15 Artinfo 19.00 Bugün 20.00 5N 1K 20.45 Spor Ana Haber 21.05 Lıderlerte Son Raunt 22.00 Haber 23.30 Edftör 00.30 6. Vıtes (0 212 478 50 00). 07.10 Bu Sabah 08.00 Haberler 08.05 Er- kan Tan'la Başkent'ten 09.35 Ekonomi 10.15 Spor 10.20 Ekonomi 10.35 Güncel Sağlık 11.35 Satır Arası 12.00 Haberler 12.35 Günün Içınden 13.35 Günun Içınden 14.00 Haber Bülteni 14.35 A.B'ye Doğru 15.00 Haberler 15.20 Ekonomi 15.35 Se- çim Haberleri 16.00 Haberler 16.20 3. Seans 17.00 Ha- berler 17.20 Spor 17.35 Dunya Raporu 18.00 Haberler 18.15 Spor 18.35 Cıty Light 18.45 Seslı Düşunenler 19.30 Dizi: Bizım Ev 20.00 Haber 21.00 Alkin & Alkın 21.45 Söz Kadınlann 22.30 Alkışlar 23.00 Metih Kibar Shovv 00.30 Haber Aktıf (0 212 288 51 52). 06.20 70'lerden Günümüze Müzik 07.45 Yabancı Film: Dedektif Art Deco 09.30 Di- zi: Aşk Rüzgarı 10.25 Yabancı Film: Pan- terin Vuruşu 11.55 Cine Sinema 13.55 Yabancı Film: Önce Aşk 15.30 Kamera Arkası 15.45 Yabancı Film: Ari- etta 17.30 Dizi: Aşk Rüzgârı 18.30 Başka Yerde Yok 20.00 CINE 5 Haber 21.00 Yabancı Film: Aşk Zamanı 22.45 Dızı: Oz 23.35 Yabancı Film: Sahilde Cinayet 01.10 Playboy TV (0 212 336 15 15). 09.00 Papatya Falı 11.00 Gönül Bahçesi [ 13.00 Gün Ortası 14.00 Klipart 16.00 Dizı: Manuela 18.00 Haber 18 18.10 Akşamustü 18.40 Dızi: Sınlsıklam 19.30 Haber 20.30 Dizi: İki Kız Kardeş 21.30 Magazin Devrıyesı 23.00 23. Saat 24.00 Gerçek Kesit 01.00 Akşamustü (0 212 256 82 82). 10.00 Evımız Doğada 10.55 Royal Captain'ın Hazıneleri 11.50 Gizli Ha- yatlar 12.45 Binalar Köprüler ve Tü- neller 13.40 Fırtına Geçirmez 14.35 Sigaranın Zararsızı 15.30 Gokyuzu- kolik 16.30 Gelecek Zaman 17.00 Adaların Efsaneleri 18.00 Bugünün Serengeti'si 19.00 O'Shea'nın Serü- venı 20.00 Inşaat Harikalan 21.00 Bı- lımin Rüyası: Imkansızı Başarmak 23.00 Uzaylılar Geldi 24.00 Dünya Turu (0 212 288 75 75). 10.45 Vadeli Işlemler 11.45 Sektör Raporu 12.00 FinansCafe 12.30 Soru Yağmuru 14.00 Pi- yasa Ekranı 14.45 Ankara Kulisı 15.15 Analiz 15.30 Anaiistler Soru- yor 16.00 Son Baskı 16.15 TMT 17.45 Günden Geriye Kalanlar 18.00 Dizi: Chicago Hope 19.00 Dizi: Mad About You 19.30 Dızi: Just Shoot Me 20.00 Dizi: Ally Mc Beal 21.00 Ya- bancı Film: Çifte Tazminat 23.00 Dızı: NYPD Blue 24.00 Yabancı Film: Himalaya 02.00 Dizi: Ally Mc Beai (0 212 330 01 01). D 15.00 Afrika 16.00 Kayıp Dunyalar: Yerlileri Ararken 17.00 Spor Bilimi: Kış Sporiarı 18.00 Insanlığın Köklerinı Ararken 19.00 Kayıp Dün- yalar: Yerlileri Ararken 20.00 En İyı Köpek 20.30 Motala: Bir Filin Öyküsü 21.00 Gen Avcıları: Ara- mızdaki Yaratıklar 21.30 Orada Bir Yerde: Ateşten Tec- rübe 22.00 Zamanı Kovalarken: Barcelona 22.30 100 Dolarlık Taksi Turu 23.00 Savaş Gemısı: Denizaltılar 24.00 Insanlığın Koklerını Ararken (0 212 293 00 68). 0^" 10.00 Dızı: Eltıler 12.30 Dizi: Isabel 14.00 Mu- ğOKT zık Rüzgârı 15.30 Yerli Film: Hayatim Sana Feda 17.00 Kadının Sesı 19.00 Ana Haber 20.15 Dızı: Çocuklar Duymasın 21.45 Yasemin'ın Pen- ceresı 23.15 Neler Oluyor? 01.00 Dizı: Aşkın Dağlarda Gezer 01.30 Dizı: Süt Kardeşler (0 212 454 56 00). TUZLA ASIİYE HUKUK HÂMMLİĞİ'NDEN Dos>aNo 2001 221 Esas Davacı Mehmet Daldaban tarafın- dan da\alı Yeşım Daldaban ale\hıne açılan boşanma da\asının mahkeme- mız 10.07 2002 gün \e 2002471 sa- yılı ılamı ile davanın kabulune, Trab- zon ılı. Araklı ılçesı (1141) Değır- mencık KÖ>Tİ. C15. H:89'da ka>ıtlı Aslan ve Fatıme'den olma Araklı 1961 doğumlu Mehmet Daldaban ile aynı yerde kayıtlı Duran \e Nerı- man'dan olma Edıme 1982 doğumlu Yeşım Daldaban'ın boşanmalarına karar venlmış ve davalı\a ılanen teb- lıgata karar \enlmış olmakla ışbu ıla- nın karar yenne kaım olmak üzere davah Yeşım Dalaban'a vavımlandığı tanhten n gün sonra tebliğ edılmış sayılacağı temyız edılmedığı takdırde kesınleşeceğı hususu ılanen tebliğ olunur. 02.10.2002 Basın- 61149
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog