Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k t a p 1 a r ı TEVFIK FIKRET Sabiha Sertel Cumhur!y Ca4Pazaılan!a\.> TuıkocagıCad. No'9 41 . kitapT«İIİJbU '-<3v4 Cağato&u ktanbul Tel (2I2IM401 % Cumhuriyet ..Vkıtap. Cumhuriyet k ı I a p 1 a r ı • ŞjZULÎ •bAiJYeııer lubü ıin,4 (_ âaT'nıt-amu!Tfetia?140196 . Y I L SAYI 28126 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU YUNUS NADİ (1924-7945; BAŞYAZARl NADİR NADİ (1945-1991) 90 sıcak günün öyküsü Ne dediler? • Rahşan Ecevit: Tabanda bıze sızın de Husamettın Ozkan ınız var dıyorlar • Mücahıt Pehlıvan Başbakan o yaşta bırının olabıleceğı kadar lyı Ben 1 Ağustos tan berı doktoruyum ama g zledık • Uluç Gürkan Ismaıl Cem 15 gun ıçınde başbakan olacağına ınandırılmıştı Y a r ı n Cumhuriye( ' t e . . . Türkiye tırnak içindeAvrupalı Italya'nın Başbakan Yardımcısı Fini anlattı y Yaşam tarzı ve roplumsal b çım olarak Avrupalı Ancak Asyalı toplumlara ozgu değışık k ml k ve kuiturel farklılık da hemen goze çarpıyor S Turkıye nın AB ıle yapıcı ılışkı talebıne Avrupa nın sırt çevırmesı buyuk hata olur Turkıye nın AB uyelığı Turkıye kadar Avrupa ıçın de onemlı S Muzakere tarıhının bır an once saptanması yalnız Turkıye nın değıl Avrupa nın da çıkarına Avrupa nın Turkıyeye ılgısı askerı duzleme ırdırgenemez Nilgün Cerrahoğlu'nun röportajı yarın CumhllPİyet'te... AB'nin Türkiye'nin önünü kestiğini söyleyen Dışişleri Bakanı Gürel sert tepki gösterdi RaporkabıüedilemezAB'DEN 3 GEREKÇE M 4. Sayfada TÜRKİYE TRENİ KAÇIRIYOR M 4. Sayfada MAHKEMEDEN MHP'YE RET M 8. Sa\ fada Eleştirİler İletildİ Turkıye, AB surecı açısından buyuk onem taşıyan îlerleme Raporu nda. YSK kararlan, OHAL ve ınsan haklanyla ılgılı ıfadelerden duyduğu rahatsızlığı AB'ye ılettı Raporda, Erbakan \e Erdoğan hakkındakı yargı kararlannın eleştınlmesını doğru bulmayan Ankara, ıfadelenn değıştırılmesını ıstedı Açıklama bekleniyor Ankara, AB Komısyonu nun bugun açıklayacağı raporda muzakere tanhıne ılışkın olarak Turk halkının psıkolojısmı goz onune almasını ıstedı Bakan Gurel ın, rapordakı ıfadelenn değı^tınlmemesı durumunda sert bır açıklama vapması bekleniyor ANKARA (Cumhurivet Burosu) - Turkıve <\vrupa Bırlığı (AB) Komısyonu nun bugun açıklayacağı îlerleme Raporu nda rahatsızlık yara- tan ıfadelerle ılgılı eleştınlen- nı AB ve ılettı AB Komıs>yo- nu'nun raporun bırçok bolu- munde haksızhk yaptığını du- şunenTurkıye, ozellıkle seçım vasaklanyla ılgılı YSK karar lan olağanustu hal, ışkence \ e tutuklu duşunce suçlularıvla ılgılı ıfadelerın değiştınlmesı- nı beklıvor Dışışlen Bakanı Şukru Sina Gurel, "Bu ra- por kabul edilemez. Bu İler- lenıe Raporu değil, on kes- me raporu" dedı Gurel ın Îlerleme Raporu nun, kamu- oyuna yansıdığı bıçımıvle çık- ması durumunda, bugun sert bır açıklama vapmayı planla- dığı bıldınldı Recep Ta\>ip Erdoğan Necmettin Erbakan gıbı ısımlere sıvası yasak getınl- mesıvle ılgılı eleştınlen doğru bulma\ an Turkıye "Avustur- j a'da Haıder, İspan\ a'da Ba- tasuna orneklerı var. Turkı- ve'de alınan kararlar mev- cut vasalarla çelişen bir du- rum varatmamaktadır" me- sajını AB'ye ılettı Ankara, ta- nh venlmesıv le ılgılı olarak da "Turk halkının psikolojisini de goz onune almalısınız" goruşunu ıletıyor AB Komıs- yonu nun bugun açıklayacağı ve Turkıye'nın AB surecı açı- sından bu>oık onem taşıyan İlerleme Raporu'yla ılgılı son uyanlar AB've ıletıldı Rapor taslağı ıle ılgılı haberlenn ba- sında ver alması uzenne Dı- MArkası Sa. 4, Su. 6'da BOĞAZLAR'DAN 27 BİRİM SORUMLU, KAZ ALAR ÖNLENEMÎYOR Bürokrasiııiıı bedeliağır# Turk boğazlarmın gmenlığınden 9 bakanlık \e 18 kamu kuruluşunun sorumlu olması nedenıyle kazalann onu alınamıyor Malta bayraklı kuru yuk gemısı Goıda'nm, lodos nedenıyle Emırgan Vapur Iskelesı ne çarpması sonucu 20 tonluk petrol Boğaz a yayıldı II çevre mudurluğu, "gemmın seferden men edılmesı' ıçın lıman ba^kanîığına, 'el konulması" ıçın ılgılı mahkemeye başvururken 300 balıkçı da 6 mılyon dolarhk tazmınat da\ası açmaya hazırlanıyor # Çevrecıler guvenlıkten sorumlu 27 bınmın olmasına karşm "koordınasyon eksıklığı ve yetkı karmaşası" gıbı nedenlerle Boğazlar'ın sureklı kaza tehdıdı altında olduğunu vurguladılar Doğa ıle Barış Derneğı Başkanı Ustun, kazalann onanlmaz yaralar açtığma dıkkat çekerek, tanker geçışlennı engellemek ıçın yargıya başvuracaklannı behrttı OZLEM GUVEMLİ'nin haberi • 8. Sa\fada ERDOĞAN'IN SAVUNMASI: OYLAR GÎDEREK ERÎYOR Bankaları konuştuk 1,4 $•' ı Recep Tayyıp Erdoğan Bozüyuk'te ışadamlan Halıs Toprak, Mehmet Emın Karamehmet ve Mustafa Suzer'le yaptığı goruşmeye ılışkın tepkılere yanıt verdı îşadamlannın bankalannın sıkıntılanyla ılgılı konuştuklannı behrten Erdoğan, "Sadece bır grubun yayın organında bu var ve o gruba seslenıyorum, AKP'nın Turkıye'dekı sıyaset etme şeklını o grup belırlemeyecektır AKP ıktıdannda Hazıne, batınlan bankalann garantoru olmayacak" dıye konuştu • 5. Sayfada Seçmenin umudu yok # Akademık Araştırmalar- Danişmanlık (AKART) tarafmdan 3 Kasım seçımlenne donuk yapılan ankete katılanlann yuzde 11 4'luk kesunı, oy vereceğı partının hıç denenmemış olmasına dıkkat edeceğını belırtırken partı programuıa gore ov vereceğını açıklayanlann oranı sadece yuzde 5 7'dekaldı Katılımcılann yuzde 38 2 sı son 20 yılda hukumetlerde bulunan partılenn hıçbınnın Turkıye'ye hızmet etmedığını duşunuyor • 5. Sayfada Kadının adı Atina'da var, Pakistan'da yok Ikifotoğrafiki seçim # Pakistan'da yann >apılacak seçımlerde kadınlann buyuk çoğunluğu oy kullanma hakkı olmasına karşın sandık başına gıdemeyecek Pakistan'da kabıle tarzı yaşamın hâkım olduğu bolgelerdekı kadınlann yuzde 70'ınden fazlasının seçmen kartlannın da bulunmadığı belırtılıyor Yunanıstan'da ıse pazar gunu yapılacak yerel seçımlerde Atına Beledıye Başkanlığı ıçın bır kadın aday mucadele \enyor • 8. Sayfada Başbakanlık'tan seferberlikyazısı Ankara savaşa karşı alarmda# Başbakanlık, kamu kurum ve kuruluşlanna vazı gönde- rerek seferberlık ve savaş halı konusunda gereklı hazırlıkla- rın vapılmasını ıstedı Başba- kanlık ta vapılan toplantıda Irak a vapılacak olası bır operasv on durumunda Turkı- ye nın karşı karşıya kalacağı göç dalgasına karşı onlemler tartışıldı K Iraktakı36ve 37 paralel arasında uç 37 paralel ıle Turkıye sınırlan arasında ıse uç olmak uzere altı ınsanı toplama merkezı oluşturulması ıçın hazırlıklar başladı • 8. Sayfada lç kamuoyu iknaya çalışıhyor Bush yine Saddam'/ tehdit etti # Kongre nın kendısıne yet- kı \ eren tasanv ı goruşmesın- den once kamuoyuna sesle- nen ABD Başkanı Bush "Irak Turkıve SuudıAra- bıstan ve Israıl ı vurabılecek fiıze kapasıtesme sahıp ' de- dı Bubh Husevın ı ' Sılah- sızlan \oksa bız sılahsızlan- dıracagız dıve tehdit ettı Saddam Hüsev ın ıse Bush un gucu Iraklının kol- lannı bukmeve >etmez dedı • 11. Sayfada Karakoyunlu, IMF heyetiyle görüştü TÜPRAŞ 2 aya kadar özelleşecek # 4 gozden geçırme çalış- malannı surduren Juha Kah- konen başkanlıgındakı IMF hevetıy le goruşen Dev let Ba- kanı \ ıhnaz Karakoyunlu TUPRAŞ takı ozelleştırme vontemını hısse senedıne çevnlebılır tahvıl olarak açıkladı TuncaToskay IMF'nın vergı gelınndekı duşuşten kaygı duv duğunu açıkladı B 12. Sayfada DOKTORA SIGORTA 'ZIRHI M Arka Sayfada LISE OĞRENClStNE PAIsTOLON SERBEST M 7. Sayfada ASPENDOS T \ GENÇLIĞIN COŞKUSU • 15. Sayfada TEKNOLOJtYE SAĞLIK FRENÎ • 9. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARC4YUREK Sondan Bir Onceki Aşama Aylarca suren bır tartışmanın, sıyasal çekışmele- rın ana temasını anımsayalım AB uyum yasalarını çıkarırsak, Kopenhag olçutle- rını yerıne getırmış olacak ve uyelık muzakerelerıne başlamamız ıçın tarıh alacaktık 1 Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz zaman za- man olmadık bıçımlerde hatta AB trenını kaçıraca- gımızı hemen her konuşmasında yıneleyerek uyum MArkası Sa. 8, Su. 1 'de UEFA KURALARI ÇEKİLDİ Türk -Yunan buluşması # Futbolda, UEFA Kupası 2 turunda Fenerbahçe, Yunanıstan'ın Panathınaıkos ekıbıyle eşleşırken Beşıktaş, Ispanyol Alaves, Denızlıspor da Çek Cumhunyetf nden Sparta Prag onunde 3 tur mucadelesı verecek MSpor'da KOPRU DEVREDILİYOR Gözler yine Galata'da # Genlmeler ve oluşan tıtreşımler nedenıyle açma-kapama sırasında buyuk nsk taşıdığı belırlenen Yenı Galata Koprusu, Istanbul Buyukşehır Beledıyesı'ne devredılıyor Uyanlara karşın koprude ıyıleştırme yapılmadı n 3. Sayfada NAOMI KLEIN'DEN GERÇEKLER Ürünler değil markalar # Kanadalı gazetecı, yazar Naomı Kleın, 'No Logo' adlı kıtabında markalann ardmdakı gerçeklere dıkkat çekıyor Çe\ ırmen Nalan Uysal, kıtaptakı konulann 'Yer Yok, Seçenek Yok, Iş Yok' başlıklanyla ozetlenebıleceğını soyleiı • 14. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog