Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurlyet k ı t a p 1 a r t MASALDAN BUNALIMA YENIDUNYA DUZENÎ Işık Kansu " Cumhunyeî ÇaS Pazariama 4 Ş Tuılocag Cad No 39 41 kTSp kulubu 4 î-« Cagaloflu tstaıbıılTel |2P)M4O1% Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p l ı n INSANLAR ÎNSANLAR Erol Manisalı y Cumhunyeî <^İ Pazariama \.Ş T«kocaJıC«lNo 3*4! 5 ^ kltap kulûbü M3 <4) Cagalo&u-tstantal Tel (213 514 01 96 79. YIL SAYI 2 8 1 2 4 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU YUNUS NADİ (7924 1945)BAŞYAZARl NADİR NADİ (7945 7997J 7 EKİM 2002 PAZARTESİ Ecevit, Kuzey Irak'taki Kürt gruplan 'devletleşme çabalarının sonucu' konusunda uyardı: Müdahale ederiz# Başbakan Bulent Ecevit, "Gozlerımız sıirekh Kuzey Irak'ta olacak Eğer en ku- çuk bır olumsozluk ortaya çıkarsa, gereken tedbırlen alacağız" dedı Ecevit, Tur- kıye'nın. bolgede bağımsız bır devlet gınşımını onle- yeceğını vurguladı # Ecevit, "Bır asken müda- halenın bu kapsamda duşu- nulup duşunulmeyeceğı" sorusuna "Olmayacagını umarım, ama gerekırse el- bette duşunulebılır" ya- nıtını \ erdı Ecevit, Tur- kıye'nın bolgede tarıhsel olarak haklan bulun- duğunu savundu A1NKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Başbakan Bulent Ecevit TV 8 de katıldığı programda dış pohtıka gundemındekı konuları değerlendırdı Kuzey Irak'ta "Bolgesel Kurt Meclisi'nin" toplanmasının "•Turkiye'nin bolgede dıkkate alınmadığı" şeklınde yorumlanmasının doğru olmadığını vurgulayan Ecevit, "Turkive'nin jeopolitik konu- munu goz onunde tutarsanız, bizım başımız her zaman dert- te olacaktır" dedı Ecevıt.Turkı- ye'nın bu kez "gerçekten ciddi bir sorunla" karşı karşıya bulun- duğunu vurguladı ABD'nın Saddam yonetımıne karşı aldığı onlemlerın Kuze> Irak'taki Kurt nufusunun cesare- tını arttırdığını ıfade eden Ecevit, Türkiye denge anyor • 9. Sayfada Irak-ABD restleşmesi U9.Saıfada îsrail fîize kalkanı kuruyor U 9. Sayfada Petrol tankerinde patlama M 8. Savfada Birdaha savaşa hayır ABD Başkanı George Bush, uluslararası topluluğun karşı çıkmasına karşın Irak'ı \ıırma konusundaki kararlılığını korurken sa\aş karşıtlan \BD'nın çeşitli bolgelerinde gostenler vapıyor. Oregon eyaletine bağlı Portland kentinde, onceki gun ABD'nın Irak'a karşı savaş planları yapması protesto edıldı. Kent merkezınde 5 bın kışının katıldığı gosterıde, "Bır daha savaşa hayır" sloganı atıldı, davullar çalındı. Evlemcıler, "Savaşa havır", "Bomba verine kıtap" yazılı pankartlar taşıdı. "(Fotoğraf AP) ayn bır de\let kurma eğılımının açıkça gorunduğunu soyledı Baş- bakan Ecevit, "Kuzey Irak'ta hukuki anlamda da bir Kurt devletinin var olduğundan soz edebilir miyiz" sorusuna şu ya- nıtı verdı "Büyük ölçüde... Çunku bir de\ letin nitelikleri nelerse onla- rın tumune yakını, ulusal para hariç, hemen hemen her şeyi Kürt ndfusu Kuzey Irak'ta ger- çekleştirmiştir. Bu da tabii bizi tedirgin ediyor, şimdi daha da curetkâr bir tavır almaya başla- dılar. Bizim dun Cumhurbaş- kanlığrndaki toplantıda yaptı- ğımız uyarılar uzerine bazı gu- \enceler\eriyor Kuzey Irak'ta- ki Kurt birlikleri. Fakat ne ka- dar samimidirler o konuda kuş- kularım var." ' ABD'nin sadece Saddam re- jimini yok etmek için değil, bol- geye tumuyle şekıl vermek ama- cıyla müdahale etme hazırlığı içinde olduğu" yorumlannın anımsatılması uzenne Ecevit bu yorumlan da dıkkate almak ge- rektığını soyledı Başbakan Ece- vit petrol sorunlan dolayısıyla boyle bır harekâtın gundeme gel- dığı şeklınde yorumlar da bulun- duğunu belırterek "Bunlar doğ- MArkası Sa. 8, Su. l'de Gizli ilerleme raporu Yunan basmında: 1 urkıye ınn 23 engeli var# Yunan basmında yer alan rapor, Turkıye'nın goruşme tanhını engelleyecek nıtelıkte Rapora gore olumsuz gorulen 23 onemlı konunun 12'sınde Turkıye hemen hıçbır olumlu adım atmamış Haberde azınlıklann haklan, DGM'lenn yapısı ve varlığı, Mıllı Guvenlık Kurulu'nun kuruluş ve çalışma şeklı, msan haklan gıbı başhklar Turkive'nin AB yolunu tıkayacak onemlı knterler olarak gostenlıyor 'KİM BAYAĞI' TARTIŞMASI Veronica'nın intikamı# Veronıca Lano "bağımsız ve tutarh" bır kadın TVlerden pohtıkaya, her şeyı magazmleştıren bır adamın yanında artıst geçmışıne rağmen bu tuzağa duşmeyen bır "kışılığı" var "Bır polıtıkacı değıl ışadamıyla evlendığını, 'fırst lady'lığı seçmedığını" ılk gunden açıklayan Veronıca, 94'tekı ılk Berlusconı başbakanhğında da kameralardan uzak durmuştu # Bu yuzden kımse şımdı Veronıca'ya dıl uzatmıyor Kımse onu "bayağı" bulmuyor ' Bavağı' bulunan Berlusconı Unıta bırıncı sayfadan verdığı yorumunda nıtekım bu sıfatı kullanıyor "'Bayağılık Başbakan, kansına hakaret edıyor'" MLGl 1N CERRAHOĞLL'nun yaası mr. Sayfada MUIL4T İLEM ATİNA - Turkıye'nın Avrupa Bırlığı (AB) ko- nusundaki beklentıle- nyle bundan sonra ata- cağı adımlara netlık ka- zandıracak gızh ilerle- me raporu, Yunan bası- nına sızdı Yunanıs- tan' ın cıddı gazetelerın- den To Vıma nın man- şetten verdığı habere gore, 23 onemlı krıter Turkıye'nın goruşme tanhının onundekı en buyuk engel AB komısyonunda bugun ele alınacak olan ilerleme raporunda yer alan ıfadeler, Turkı- >e'nın tum olumlu bek- lentılennı boşa çıkara- cak nıtelıkte Bu çerçe- vede, Turkıye'de bugu- ne kadar AB yolunda atılan tum adımlar dık- m.4rkasıSa.8,Su.3'de îstanbul 'un kurtuluş coşkusu İstanbul'un duşman işgalinden kurtuluşunun 79. yıldonunıu torenlerle kutlandı. \atan Caddesi'ndeki geçit torenı üe başlay an kutlamaların en renkli goruntuleri. İstanbul'daki çe- şıtli okullardan oğrencilerin halkoyıınu ve bale gosterileri sırasında yaşandı. • 8. Sayfada SEÇÎM PAZARI Deniz Baykal Herkesin başbakanı olacağını• CHP Genel Başkanı Denız Baykal, 3 Kasım seçımlennde MHP'lı- den ANAP'hdan, DYP'lıden, kısacası tum mılletten oy ıstedı- ğını soyledı "65 mıl- \onun başbakanı olmak ıstı>orum 65 mılyon el ele v enp Turkıye'nın onunu açacağız" dıye konuşan Denız Baykal, 3 Kasım'da Turkıye'nın CHP ıle kucaklaşacağı- nı ıddıa ettı # tsım vermeden DYP Genel Başkanı Tansu Çıller'ı eleştıren Baykal, "Sen Turkıye'yı borca v e faıze batırdın Aklın neredeydı bacım" dıye konuştu • 5. Sayfada ismail Cem Şimdisevgi zamanı• YTP'nın "Iktıdar Prog ramı-2002 Bız Hazınz" başlı- ğmı taşıyan seçım bıldırge sı dun açıklan dı İsmail Cem salona eşı El- çın Cem ıle el ele gırdı # Zonguldak'tan gelen maden ışçılen ismail Cem'ı "Madencıler senınle gurur duyuvor" ve "îsmaıl Cem nerede Zonguldak orada" slogan- ları>la karşıladılar Cem. Baykal ve Dervış'e yuklendı Denız Bavkal'ın "Şımdı ofke zamanı" sozlenne ışaret eden tsmaıl Cem, "Ofke senın zıhnınde. şımdı sevgı zamanı" dıye konuştu • 4. Sayfada Mesut Yılmaz CHP,IMF solcusu oldu• ANAPhdenve Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz, 3 Kasım seçımlenne vonelık ılk mıtıngını Antalya'da > aptı Yılmaz konuşmasında, AKPveCHP'yı"boş balon"a, DYP'yı ıse "stepne"ve benzettı "Mıllı Goruş'un yenı partısı olan AKP'nın, ha> alı ıktıdanna hayalı başbakan aradığını" so>le>en Yılmaz, CHP'nın de " \nadolu solculuğundan IMF solculuğuna donduğunu" ılen surdu • 4. Sayfada BAHRÎYE UÇOKANILDI • 4. Sayfada TOPRAĞIN SESlNE KULAK VERİN M 6. Sayfada AB YARDIMI YASAYA TAKILDI mi3.Sa\fada DPT'ye göre hedeflenen sonuçlara ancak 2010-2011 eğitim yılında ulaşılabilecek 25 kişilik smıflar şimdilik hayal GUNDEM MUSTAFA BALBAY DerSİİk sayiSI az DPT'nm değerlendırmelerıne gore çocuklann 50-60 kışılık sınıflar yenne daha modern ortamlarda oğrenım gormesı ıçın 2002- 2003 eğıtım donemınde okuloncesı eğıtımle bır- lıkte okullarda 26 bın 861 yenı derslığe ıhtıyaç bulunuyor Yapılacak yatınmlarla ancak 2010- 2011 oğretım donemıne gelındığınde ılkoğretım ıle genel lıselerde sınıflardakı ortalama oğrencı sayısının 25'e çekılebıleceğı anlaşılıyor ANKARA (AA) - Devlet Planlama Teşkılatı (DPT), çocuklann daha sağlıklı ve çağdaş bır eğıtım gorebıl- mesı ıçın her alanda yapıla- cak çok ış olduğunu ortaya koydu DPT'nın, daha once bu kuruluşun koordınatorlu- ğunde hazırlanan "Eğitim Ana Planı" ıle dığer sosyal gostergelen baz alarak yap- tığı değerlendırmelere gore, 2000 yıhndan 2005 sonuna kadar olan donemde ılkoğ- retımdekı oğrencı sayısı yuzde 7 artış gosterecek 2005-2010 yıllannda ıse oğ- rencı sayısındakı artış yuzde 1 sevıyesınde gerçekleşe- cek Ortaoğretımdekı oğ- rencı sayısı da 2005 e kadar yuzde 56, 2005-2010 done- mınde yuzde 11 oranında ar- tacak Yuksekoğretımdekı artış oranlan ıse sırasıyla MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Ankara Durumunu Deng-elemeye Çalışıyor. Irak konusunda heyecanlı bır haftayı gerıde bırak- tık Erken seçımde heyecan bulamayan meslektaş- lanmızın ımdadına Bush-Saddam duellosu ıle bu duellonun ortasında kalan Turkıye'nın durumu ye- tıştı, desek abartmış olmayız M4rkasıSa.8,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog