Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı HEYLÜL200rlN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Osraan Özbek Çag Pazarlann A Ş Tüıkocağı Cai No 3*41 1343341 Cafcüoghı-UönDtjJTel (212|514O1 96 Cu m hu r iyet Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı YURDUMUZU SEVMENÎN SORUMLULUĞUYLA Erol Ertuğrul fyCumhuriyet L ^ kitap kulübü Çag Pazaıiama A.Ş Türiajcagı Cad No 3*41 (34334)Cafaloglu-tseibuITel ı : i : 5140106 7 S YIL SAYI: 28121 / 500.000 TL (KDViçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ '7945-7997) 4 EKİM 2002 CUMA Eaşbakan Bülent Ecevit, Talabani ve Barzani'ye "Ölçü kaçırılırsa gereken yapılır" dedi. Ânhara, Kürt liderleri dikkatle izliyor Ecevit 'ten sert uyarı # Türkiye, Bölgesel Kürt Parlamentosu toplantısına ihtıyatlı yaklaşıyor. "Ölçü kaçarsa gerekenı yapanz" dıyen Başbakan Bülent Ecevit, "Kuzey Irak'taki parlamentonun devlet parlamentosu gıbı tanıtılmamasını umuyoruz" dedı. Başbakan Ecevit, "Bundan önceki parlamentoda Türkmenlere yer verilmemıştı. Şımdı Irak'ta önemli bir unsur olan Türkmenlenn bu parlamentoda yer alacağını umuyorum" diye konuştu. • 8. Sayfada AB'YE ÜYELÎK UYARISI Denktaş: Kıbns ebediyen bölünür # Kıbns sorununun çözümü açısından "hayati önem" taşıyan New York görüşmeleri başladı. Denktaş ve Klerides, Annan'la üçlü zirve kapsamında dün bir araya geldı. Denktaş, Annan ile görüşmesınden önce "Tek bir şey söyleyeceğım: Şayet AB tırnak ıçinde Kıbns'ı üyeliğe alırsa. görüşmeler sona erer ve Kıbns ebediyen bölünür" dedi. M 10. Sayfada VERHEUGEN: TARİH ZOR ABD'den Türkiye içinAB'yebaskı # Avnıpa Komisyonu'nun gemşlemeden sorumlu üyesi Verheugen, ABD'nin Türkiye'ye tanh venlmesı ıçın AB'ye baskı yaptığmı söyledi. Uluslararası sivil toplum kuruluşlannın, Türkiye'nın ınsan haklannı ihlal ettiğine ilişkin raporlar hazırladığuıa dikkat çeken Verheugen, bu durumda Türkiye'ye tarih vermenin zor olacağını savundu. • 8. Sayfada AFTAN YARARLANAMAYACAK Abdullah Öcalan'a ömür boyu hapis # Ankara 2 NoTu DGM, AB'ye uyum kapsamında çıkanlan ve ölüm cezasını "savaş ve çok yakın savaş tehdidi" ile sınırlandıran yasa gereğince, Öcalan hakkındaki idam kararını, ömür boyu ağır hapis cezasına dönüştürdü. Yasa uyannca Ocalan, hiçbir şekılde aftan yararlanamayacak. • 4. Sayfada Türkiyey nin gelir s^ yüksek bölgesi, AB ort\ yarısı kadar\Zenginimiz Avrupa'nın yoksuluL En gelîşmİŞ bÖlge Marmara Türkiye'nin en fazla » s a n a yile §m iş illerinin içerisinde yer aldığı, tanmsal verimliliğin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi'nde ^ kişi başına düşen milli gelir. Avrupa Birliği'nin en az gelişmiş iki bölgesi olan Portekiz'in Acores ve Yunanistan'ın Iperios bölgesiyle aynı seviyede. Avrupa Birliği'nde kişi başına milli gelir endeks değeri 100 kabul edilerek Türkiye'deki bölgeler AB ile karşılaştınldığında Türkiye'nin en gelişmiş bölgesi olan Marmara'nın endeks değeri 49, Türkiye'nin en geri kalmış bölgesi olan Doğu Anadolu'nun endeks değeri ise 13 olarak hesaplandı. Bölgeler arası uçurum büyük Devlet pianiama Teşkilatı Kalkınmada Öncelikli Yöreler Dairesi Başkanı Lütfi Elvan'ın yaptığı araştırmaya göre, AB'de ortalama % 100 kabul edilen kişi başına gelir, Türkiye'nin ikinci en gelişmiş bölgesi olan Ege'de 39, Akdeniz Bölgesi'nde 30, îç Anadolu'da 29, Karadeniz'de 21, Güneydoğu'da ise 18 düzeyinde seyrediyor. Iller arası gelişmişlik farkının en yüksek olduğu bölgenin Doğu Anadolu Bölgesi olduğu belirlendi. îller arası gelişmişlik farkının en az olduğu bölgelerin ise sırasıyla Akdeniz, Güneydoğu, Karadeniz ve Ege olduğu ifade edildi. • n. Sayfada İŞADAMLARI VE AKADEMİSYENLER IMF'nin iflas politikasına tcpki „„ ^ % IMF'nin gündeme getırdığı ıflas modeli, Türkiye'dekı kesimler tarafmdan da tepkiyle karşılanıyor. Bılkent Üniversıtesı öğretım üyesı Prof. Dr. Erinç Yeldan, uygulamanın ° ülkelerin siyasi bağımsızlığına ıpotek koymaması gerektığine dikkat çekerken. DYP'lı Oğuz Tezmen, "Iflas, Düyun-u Umumıye'nın farklı bir uygulamasını yaşama geçinr" dedi. Algan Hacaloğlu ise "Iflas düzenlemesıne CHP'nin izin vermeyeceğinı söyledi. • 12. Sayfada EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI364 MlLYON TEFE: 3.1, TÜFE: 3.5 Zamlar 1 Ekim 'den itibaren geçerli ı # Maliye Bakanlığı, memur maaşlannda yapılması öngörülen brüt seyyanen 100 mılyon liralık artışın, 1 Ekım'den itibaren geçerli olduğunu açıkladı. Buna göre. en düşük memur maaşı yüzde 24.4'lük artışla 293 mılyon 230 bm liradan 364 milyon 880 bin lıraya çıktı. K Enflasyon farkı uygulaması yenne memur maaşlannda brüt seyyanen 100 mılyon liralık artış yapılmasına karar-venlmesı kamu sendıkalann tepkısıne neden oluyor. • 13. Sayfada Enflasyonyüzde 40 y ın altına indi # Devlet tstatıstik Enstıtüsü (DİE), eylül ayında, bir önceki aya göre TEFE'nin yüzde 3.1, TÜFE'nin yüzde 3.5 oranında arttığını açıkladı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlan endeksinde son 19 ayın, toptan eşya fiyatlan endeksinde son 18 ayın en düşük sevıyesine indi. Ancak aylık fiyat artışlan, eğitim harcamalannın da etkisiyle yüzde 3'ün üzerinde hesaplandı. Eylül ayı itibanyla yıllık bazda TÜFE yüzde 37, TEFE yüzde 40.9 oldu. • 12. Sayfada UEFA'da 5'te3 UEFA Kupası'ndaki temsilcilerimizden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Denizlispor 2. tura yükseldi. Beşiktaş, tstanbul'da 2-2 berabere kaldığı Sarajevo'yu Bosna-Hersek'te 5-0 yenip rur atlarken Avrupa kupalan tarihinin en farklı dış saha galibiyetini de aldı. Fenerbahçe, deplasmanda 3-3 berabere kaldığı İsveç ekibi AIK Solna'yı 3-1 yendi. Denizlispor ise kendi sahasında 2-0'la geçtiği Fransa'nın Lorient ekibine 3-1 yenildi. Bu maçın 102 dakika oynanması ise gecenin en ilginç olayıydı. Kupa 2'deki diğerTürk takımlarından Kocaelispor ve Ankaragücü rakiplerine yenilip elendiler. • Spor'da TEHDÎTLE PROPAGANDA Eköğretiıne ülküeü baskı1 Başkentin göbeğindeki Keçiören Saruk Buğra İlköğretim Okulu öğrencilerinin "tehdıtle" Ülkü Ocağı şubesine götürüldüğü ve burada propaganda yapıldığı ortaya çıktı. Okula rahathkla girip çıkan ülkücülenn, yönetimi de tehdit ettiği bildirilirken Ankara Milli Eğitim Müdürü Onur Kaya soruşturma başlattı. MAHMUT GÜRER ANKARA - Daha önce ünıversite ve ortaöğretim kurumlannda yoğun fali- yet gosteren Ülkü Ocakla- rı ılköğretıme de el attı. Başkentin göbeğindeki Keçiören Sahık Buğra il- köğretim Okulu öğrenci- lerinin "tehditle" Ülkü Ocağı şubesine götürüle- rek propaganda yapıldığı ortaya çıktı. Okula rahat- hkla gınp çıkan ülkücüle- nn. okul yönetimini tehdit ettiği bıldirildi. Okul yö- neticileri, "yaşamsal teh- dit altında" bulundukla- rını söylerken Ankara Milli Eğitim Müdürü Onur Kaya. soruşturma başlattı Ülkü Ocaklan Genel Başkanı Arilla Ka- ya. bu tür şıkâyetlenn za- man zaman kendilenne de geldıği itırafında buluna- rak bunlann gerçek ülkü- cü olamayacağını ılerı sürdü. Resmı bağı olmaması- na karşın MHP'nın genç- lık kollan gibi çahşan "Ülkü Ocaklan". sıyası örgütlenmelennı. ılköğre- time de kaydırmaya başla- dı. Çoğu temsilcıliğini "Ülkü Ocağı dergisi ba- yii" olarak açan Ülkü Ocaklan, şimdi de ilköğ- retim çocuklannı hedef kitle arasına aldı. Keçi- ören Satık Buğra ilköğre- tim Okulu öğrencilerini "korkutarak" ocak bi- nasına götüren ülkücüle- rin tehdıdı nedeniyle okul yönetimının de çaresız kaldığı belirtildı. Okul yö- netıcilen. ülküeü örgüt- lenmeyı engelleyemedik- lerini behrtırken Ülkü Ocaklan'na götürülen öğ- rencilerin 10-13yaşaralı- ğında olduğuna dikkat çektıler. Okul yetkililen, Ülkü Ocağı'nın okulun karşı- sında olmasının öğrenci- lerin eğıtun ve ögretimini olumsuz olarak etkıledi- ğini belırterek küçük yaş- MArkası Sa. 8, Sü. 3'te Bush'tan ültimatom • ABD Başkanı Bush, BM'nin Saddam Hüseyin'e karşı kararlı davranmaması halınde, BM'yı by-pass ederek gerekli koalısyonu kendısının oluşturacagını ve harekete geçeceğinı soyledı Bush, "BM ya ABD'nin yanında yer alsın ya da kenara çekılsin" dedi. M11. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK 41ü Güvence Başbakan Ecevit, Dışışlerı Bakanı Şükrü Sina Gü- rel. Genelkurmay; Kuzey Irak'taki Türkıye'yı derın- den etkileyecek olası gelışmelerı ozenle, dikkatle iz- lerken kimi partiler hâlâ ABD operasyonunu bahane ederek seçimı erteletmenın peşınde. Bayraktarlığı Musluman Saadet Partısi yapıyor. Kasap et, koyun can derdınde atasözu bıle SP'ye; MArkasıSa. 8,Sü. l'de Cenaze bugün Usumi'yi uğurluyoruz # Yazarımız Sadullah Usumi, bugün saat 15.00'teTGCönünde düzenlenecek törenin ardından Sultanahmet Camii'nde kıhnacak ikindi namazı sonrası toprağa verilecek. • 3. Sayfada Deprem Türkiye'nin tümü riskli • Devlet Bakanı Salih Yıldınm. aktif fay riskinin yalnız Marmara bölgesi için değil tüm Türkiye için geçerli olduğunu söyledi. Yıldırım "çalışmalar yetersiz" dedi. • 9. Sayfada AB 'ye ııyum İlaçta reklam tartışması # Türkiye *de ilaç reklamı yasak. Avrupa Birliği'nde ise ilaçlar, reçeteli ve reçetesiz olarak sınıflara aynlıyor ve reçetesiz satılan ilaçlann reklamı serbest bırakılıyor. MArka Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Usumi'yi Uğuplanken GAP... Gazetemızın tarım yazarı, "çıftçi dostu" Sadullah Usumi dune kadar toprağa, ustunden bakıyordu, şımdı altından bakacak... Menderes Ovası'nda pa- mukla yüzu beyazlaşan, Kaz Dağı eteklerınde zey- tinle gulumseyen, Karadenız'de fındıkla avuçlannı MArkasıSa. 8, Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog