Bugünden 1930'a 5,454,681 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurryet k ı t a p 1 a r ı TÎYATRODA DEVRİM Zehra İpşiroğlu Çjg Pazartana A.Ş T&tocagı Cad No 39 41 |54334)Cagak>Şto-tstantwlTı± (212)51401 96 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı i a p l a n TARİHE TANIKLIK EDENLER Arıİnan ÇajPazarlaııaAŞTSri[ocagıCiid.No39/41 >L kitap kulübü <34334)Cagaloghj-tstanbulTcl (212Iİ14.01 %tap kulübü 79 - V IL SAYI: 28148 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİH 924-1945) BAŞYAZARl: NADİR NADİ (1945-1991) AKP'nin Sezer'i suçlayan açıklamalanna liderler sert tepki gösterdi Siyasilerden Köşk'e destek3 KASIM SONRASI ÎÇtN ARAY1Ş AKP'nin taktiği tuzıık degışıklıgı CÜI'Ün adl Öne Çlktl AKP Genel Sekreteri Yalçınbayır, parti tüzüğüne protokol sıralamasında 'başbakan adayını' işaret eden kesin hüküm konulacağını söyledi. Yalçınbayır, yetkili kurullanna 'partiyi ilk sıradaki başkan yardımcısının temsil etmesini' önerdi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'ın "başbakan atamasıyla" ıl- gili anayasal uyansı, AKP'yi "tözük değişikliğiyle ön- lem arayışına" ıtti. Protokol sıralamasında "başbakan adayının" kim olacağıyla ilgili kesin bir hükmün tüzûğe konulacağı- nı belirten AKP Genel Sek- reteri Ertuğrul Yalçınba- yır, "Bu, Cumhurbaşka- m'nı elbette bağlamaz, herhangi bir telkin ve tav- MArkası Sa. 19, Sü. 6'da • ERDOĞAN'ABİRDAVADAHAB79.Say/«</a Recep Tayyip Erdoğan, gerilimi tırmandırıyor. Ecevit: Böylesini görmedim Cumhurbaşkanı Sezer 'in "Başbakanı ben seçerim " açıklaması geniş yankı buldu. Başbakan Ecevit, Türkiye 'nin belirsiz bir döneme girdiğini belirterek "daha önce böyle bir seçime girmediğini" vurguladı. m 19. Sayfada Noterlik makamı degil CHP lideri Baykal, Sezer 'in sözlerinde şaşılacak bir durum olmadığını vurgulayarak "Çankaya bir noterlik makamı değildir. Şaşırtıcı olan milletvekili olmadan başbakan tayin etme iddiasıdır " dedi. m 4. SayfaJa Çiller: Anayasal hakkı Sezerl e destek veren DYP lideri Çiller de "Mağdursa ülke mağdur. Seçilemeyen birisi bana başbakan getiremez, diye Cumhurbaşkanı ilan etti. Bu Sezer'in anayasal hakkı "dedi. • 4. Sayfada Doğu 'ya yok Seçim desteği ödemesi 0 Doğrudan Gelir Desteği ödemeleri, oy harçlığına dönüştü. Kocaeli dışında öncehkli ıllenn tümünde koalisyonun iki ortagı MHP ve DSP'nin ağırlığı bulunuyor. Doğu ve Günoydoğu"daki iller de ise bulunmuyor. Ödeme için 280 trilyon lira aynldı. Ödemeler için ahşılmadık bir uygulama planı yapıldı. Çiftçilenn Ziraat Bankası'ndaki hesaplanna ön avans nıteliğınde 800'er milyon lira yatınlacak. • 13. Sayfada Satılacak KİT'ler Trilyonluk yatınm! # )zelleştirme kapsamındaki hıruluşlar 2003 yılında 675 tilyon 650 milyar liralık vatınm yapacak. En fazla yatınmı 210 trilyon lira ile TÜPRAŞ gerçekleştirecek. THY'nin yatınm tutan 174 lilyon lira, PETKÎM'ın »atınm tutan 106 tnlyon jra, Tekel'in yatınm tutan se 103.2 tnlyon lira olarak »lirlendı. • 13. Sayfada IRAK'A MDAHALEYE HAYIR • 9. Sayfada SlCÎLYA'DA ÖLAĞANCSTC HAL M10. Sayfada yVRUPA. PEYZAJINDA TÜRKlYE • 75. Sa\fada TEMA KAYNAK BEKLlYOR M A rka Savfada Kadıköy Belediyesi'nce gerçekleştirilen Cumhuriyet Yürüyüşü'ne on binlerce yurttaş katıldı. (Fotoğraf: AA ) Cumhuriyet ışığı sönmeyecek > Cumhuriyet Bayramı'nrn 79. kuruluş yıldönü- mü kutlamalan, Istanbul'da önceki akşam dü- zenlenen meşaleli yürüyüş, fener alayı, sergi, dans, balo ve tango gösterileriyle geç saatle- re dek sürdü. Kutlamalarda on binlerce yurt- taş Cumhuriyete bağlıhklannı yineledi. • Cumhuriyet Bayramı için düzenlenen tören- lere seçim çalışmalan nedeniyle liderler ilgi göstermedi. Çankaya Köşkü'nde düzenlenen resepsiyona yalnızca AKP, SP ve DSP liderle- ri katılırken Atatürk Kültür Merkezi'nde yal- nızca Ecevit ve Çiller vardı. • 3. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Çankaya Gerçeği Çankaya'daki Cumhuriyet Bayramı resmi kabu- lündeki kimi sahneler kimilerıne unutmayı yeğledik- leri "£>/rgerçeğ/"anımsattı. Görünen koy kılavuz istemıyor; 4 Kasım çapraşık, kimı yerde çarpık siyasal gelişmelere gebe. Resmı kabulde konuştuğumuz hemen herkes 4 Kasım'da "çıkması olası siyasal tablodan" kaygılı. Kuşkusuz kaygının temelinde RTE'nın yasaları na- MArkası Sa. 19, Sü. 1 'de 31 EKİM 2002 PERŞEMBE Bush'tan Sezer'e destekmesajı ça süre&ek "Dünyayı doâmadan önce gezip doıaşan" şair Victor HugoVicfor Hugo'yu şöyle fanımlıyor Server Tanilli: "Fransız edebıyatı kadar evrensel edebiyatın 6a önde gelen femsilcilerinden biri olan Hugo, her şeyden önce ve kelimenin en soylu anbmıyla bir 'halkyazarı' oldu.Yaşamı ve sanatı, 19. yüzyıl Fransa'sındaki büyük altüst oluşların darbeleriyle yoğruldu. Bir edebı okulun, Romantizmin yürüyüşünde devrim yaptı ve ilerici ve demokrat kimliğiyle eserler verdi Şiir, roman, tıyatro başfa olmak üzere, edebiyatın hemen her türünde dehasını ortaya koydu Onların içinde sadece birini, Sefiller'i hatırlatmak yetmez mi? Bugün Cumhurlyerie birlikte. Bayinizden istemeyi unutmayın. Cumhuriyet seçimin nabzını tutuyor... jİstanbul 1. Bölge isfanbul A n a d o l u yakasındaki 1 1 ilçenin .., tümünü kapsayan birincı bölge, partiler arasında kıran kırana bir çekişmeye sahne oluyor. CHP ve AKP'nin iddialı olduğu bölgede tüm partiler seçmen karşısına kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerle çıkıyor. 18 Nisan 1999 seçımlerınde bölgenın mutlak galıbı olan DSP, Genel Başkanı Bulent Ecevıt'i ilk sıradan aday gösterirken CHP ilk ikı sırayı Kemal Derviş ve Zülfü Lıvaneli'ye verdi. YTP'nin liste başı ise siyasette deneyimli bir ısim olan Ercan Karakaş 8. Sayfada jZonguldak Tüm partiler taş kömürü odaklı sıyaset yapıyor. 7. Sayfada |Malatya Seçime hemşerilik duygusu damgasını vuracak. 6. Sayfada |Edirne Seçmen siyasilerin vaatlerine ilgisiz. 6. Sayfada 4 Kasım Pazartesi Okullara seçim tatili Milli Eğitim Bakanlığı, 3 Kasım Pazar günü yapılacak seçimler nedeniyle resmı ve özel okullar ile yaygın eğıtım kurumlarını 4 Kasım günü bir gün süreyle tatil etti. Millı Eğitim Bakanı Necdet Tekm, konuyla ilgili olarak yayımladığı genelgede, öğretmenlenn büyük bir kısmmın sandık kurullannda görev alacağını vurguladı. İkinci tur ilk macları UEFAVla sınav günü UEFA Kupası'nda mücadele eden Türk takımlan bugün ilk maçlanna çıkacaklar. Gecenın en renkli maçında Fenerbahçe, Yunanistan'ın Panathınaıkos takımıyla Kadıköy'de saat 20 15'te karşılaşacak. tspanyada'ki Alaves-Beşiktaş maçı saat 21 45'te başlayacak. Deruzlispor ise deplasmanda Sparta Prag'la mücadele edecek. • Spor'da « • ABD Baş- kanı Bush, Cumhurbaşka-1 nı Sezer'e gönderdiğı 29 Ekim mesa- jında, Türkiye'nin AB'ye katılımı için her türlü des- teği vereceklerini belirtti. Bush "Türkiye'nin Ata- türk'ün ılericı ve serbest demokrasi, hukukun üs- tünlüğü ve bölge banşı an- layışını gerçekleştirme yö- nündeki çabalannı da des- teklemeyı sürdüreceğiz" dedi. • 10. Sayfada ÇlFTE STANDART Rus elçi medyaya çattı • Rus- ya'nın An- kara Bü- yükelçısi Aleksander Lebedev, Türk medyasmı Moskova'daki Çeçen eylemi ve Çeçenis- tan sorununa "çifte stan- dartla yaklaşmakla" suçla- dı. Kopenhag'daki Çeçen Kongresi'ne katılan Çe- çen temsilcilerin çoğunun Türkiye'den gittiğini sa- vunan Lebedev, Putin'in Ankara zıyaretini Türki- ye'nin tutumu nedeniyle iptal edebileceğinı söy- ledi. • 11. Sayfada ÇEÇEN EYLEMİ Kurtarma fiyaskosu # Rusya Sağlık Bakanı Şevçenko. Rus özel güçle- rinin Moskova'daki Çeçen operasyonunda kullandığı gazın etken maddesınin fentanil olduğunu açıkla- dı. Operasyona katılan Al- fa komandolan Çeçen mi- litanlann uyuşturucu etki- sinde sarhoş olduğunu, sarhoş bir generalin bütün operasyonu tehlikeye attı- ğını ve cankurtaranlann geç geldığini anlattı. • 11. Sayfada ÎSRAİL'DEİSTÎFALAR Hükümet krizi # Israil'de. Anel Şa- ron'un bütçe- den Filistin topraklanndaki Yahudi yerleşimlerine büyük pay aynlmasını ıstemesi, hü- kümeti dağılmanın eşiğine getirdi. Işçi Partisi Genel Başkanı VĞ SaMinma Ba- kanı Elıezer ile Dışişleri Bakanı Peres istıfa etti. • 11. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY 4 Kasım Sabahı! Ekimi bıtıriyoruz... Bakalım 3 Kasım'da, sıyasi par- tılerin yaptığı oy ekiminden nasıl bir sonuç çıkacak... 4 Kasım sabahının rakamlarını şimdıden öngör- mek güç. Ancak o sabah Meclis'e gırmesı kesınleş- miş partılere birkaç sözümüz var. 1 - 9O'lı yıllardaki seçim modasına bir sözcük ek- lendi: ödünç oy! MArkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog