Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı UTAMYORUM Ataol Behramoğlu k krtapk ÇagPazariamaVŞ TüAocajb CadNo39'4l MMıOğaloSiu-lsaııhıiTel (212151401 96 Cu m hu riyet ÎP514"I96 79. YIL SAYI: 28147 / 500.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARt NADİR NADİ11945-1991) ARŞAMBA Rusya, Çeçenlerin Türkiye bağlantısmı öne sürerek Ankara'ya nota verdi Terörbunalımıkomlteler kapatllSin Çeçen militanlann Moskova eylemi Türkiye ile Rusya arasında diplomatik genlime yol açtı. Rusya Federasyonu hafta sonu Ankara'ya ilettiği notada, Çeçen teröristlerin eylem sırasında Türkiye ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiklerini, teröristlerin Türkiye bağlantılan konusunda ellerinde kanıtlar bulunduğunu bildirdi. Moskova teröristlerle ilişkide olduğunu belirttiği Çeçen-Kafkas Dayanışma Komitesi'nin kapatılmasını, diğer Çeçen komitelerinin faaliyetlerine de kesin olarak son verilmesini talep etti. Somut adimlar bekliyOrUZ Türkiye'nin son dönemde "Çeçen aynhkçılara" karşı takındığı tutumu olumlu bulduklannı. mayıs ayında tstanbul'da yapılması planlanan Çeçen Kurultayı'nın iptal edilmesi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'ün de son terör eylemini kınayan "net açıklamalannı" memnuniyetle karşıladıklannı kaydeden üst düzey bir Rus diplomat, "Ne yazık ki Çeçen terörist gruplan destekleyen bazı Çeçen komiteleri Türkiye'de hâlâ serbestçe faaliyetlerini sürdürüyorlar. Türkiye'den somut adımlar bekliyoruz" diye konuştu. AYHAN ŞÎMŞEK'in haberi • 11. Sayfada OPERASYONDA OPİAT KULLANILDI Tiyatro 'uyuşturuldu' # ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, 115 rehinenin ölmesine yol açan gazm "opiat" olduğunu açıkladı. Kurtanlan rehineleri inceleyen Alman doktorlar ise Fentanil adı verilen madde üzerinde duruyor. Rusya'nın açıklama yapmaması, anlaşmalarca yasaklanmayan bir maddeyi kimyasal silah olarak kullanma deneyleri yaptığı şeklinde yorumlanıyor. M 10. Sayfada ÇEÇEN TERÖRÜ DEVAM EDÎYOR Helikopter düşürdüler # Çeçen savaşçılann bir Rus helikopterini düşürdükleri bildirildi. Rusya'nın merkez askeri karargâhmın bulunduğu, Çeçenistan'ın Hankale kentinde düşürülen Ml-8 tipi helikopterin, yerden atılan bir roketle vurulduğu açıklandı. Inmeye çahştığı sırada vurulan Rus helikopterinde bulunan 3 kişilik mürettebat ve bir yolcunun öldüğü belirtildi. ABD'Ll GAZETECtNtN ÎDDtASI: 3. Dünya Savaşı çıkar # ABD'de 40 yıldan fazla gazetecilik kariyeri bulunan Cronkite, Texas A&M Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, Irak'a karşı en doğru yolun, BM'de iki aşamali bir tasannın kabulü olduğunu söyledi. Cronkite, ABD yönetiminin, Birleşmiş Milletler desteği olmadan Irak'a operasyon düzenlemesi halinde 3. Dünya Savaşı'nın çıkacağuıı savundu. • 10. Sayfada Cumhuriyet'in 10. yıhndaki gazetenin tıpkı basımı Gazetemizin ücretsiz Cumhuriyet Bayramı armağanmı bayinizden isteyin. 2-1 yenildi G. Saray turu zora soktıı % Galatasaray, Şampıyonlar Lıgi'ndeki 5. maçında Lokomotiv Moskova'ya2-1 yenılerek ikınci tur şansını zora soktu. Büyük bir seyırci desteğini arkasına alan San-Kırmızıhlar, Alı Sami Yen Stadı'ndan beklemedığı bir yenilgiyle aynhrken grubun dığer maçında Barcelona, Belçika deplasmanında Brugge'ü 1-0 yendi. # Galatasaray"ın ikinci tura çıkabilmesi için Galatasaray'ın Barcelona'yı yenmesi, Brugge'ün ise Lokomotiv Moskova ile berabere kalması gerekiyor. Veya Galatasaray. Barcelona'yı yenmeli, Brugge, Lokomotiv Moskova'ya yenılmelı; bu durumda San-Kırmızıhlann UEFA şansı garantı. ikinci tur ise a\eraja kalacak. • Spor'da 79. yıl coşkusuCumhuriyet'in kuruluşunun 79. yüdönfimû,tüm yurtta, dış temsilciliklerde ve Kuzey KıbnsTOrk Cumhuriyeti'nde büyük bir coşkuyla kutlandı.Törenleri havanın serin olmasına karşın çok sayıda yurttaş çocuklanyla birlikte izledi. Cumhurbaşkanı Sezer, Atatürk ilke ve devrimlerinden asla ödün verilmeyeceğini belirterek "Ulusumuz Cumhuriyeti tüm kazanımları, kurum ve kurallanyla sonsuza değin yaşatacaktır" dedi. Cumhurbaşkanı'nın kutlamaları kabul ettiği TBMM'deki törene seçim çalışmalan yüzünden siyasilerin katüımı az oldu. • 9. Sayfada Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Sezer'den Erdoğan'a tepki: Başbakanı ben belirlerimMllletveklll olmayan blri ml seçeçek sezer, "Başbakan adaymı yetkili kurullanmızda belırleyeceğiz" diyen Erdoğan'a, "Başbakan adayını ben belirlerim. Cumhurbaşkanı belirlemeye- cek de milletvekilı olmayan bir genel başkan mı seçecek" me- sajını verdi. Sezer'in, AKP'nin birinci parti olarak çıkması du- rumunda Erdoğan ile görüşüp görüşmeyeceğinm sorulması üze- rine, "Şimdiden bir şey söyleyemem" demesi dikkat çekti. Sezer yenl bir geleneğe hazır olmalı Erdoğan ise Sezer m sözlenyle ılgilı görüşlerinı soran gazetecılere sinirlenerek yanıt verdi. Erdoğan, Cumhurbaşkanı ıçin, "Şık olan benımle müza- kere etmesidir" dedi. Başbakan adayını parti yetkili kurullann- da behrleyeceklerini yineleyen Erdoğan, "böyle bir geleneğe Cumhurbaşkanı'nın hazır olması gerektiğini" ileri sürdü. Sezer, seçimde vereceği oyu belirlediğini söyledi. • 19. Sayfada ürkiye tartışması Alıııaıı solundan AB destek için ı Almanya Dışişleri Bakanı Fischer, Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin '"ABD istiyor diye" desteklenmediğini söyledi. Fischer, "Türkiye'ye kapılan kapatırsanız, bu ülkedeki sivil güçlere ve Atatürk'ün zamanından bu yana gelen yenilikçilere kapılan kapatırsanız" dedi. Yeşiller Partisi'nin Eşbaşkanı Roth ise Türkiye'ye AB üyeliği perspektifinin verilmemesinin sorumsuzluk olacağını belirtti. BERLtN (AA) - Al- manya Dışışlen Bakanı Joschka Fischer, "Türkiye'nin AB üye- liğini ABD'nin hatırı için destekledikleri" yolundaki muhalefetin eleştinlerini yanıtlar- ken, "Türkiye'yi ABD'nin hatırı için AB'ye almayız. Türki- ye'ye kapılar kapanır- sa aşırı dinciler elleri- ni ovuşturacaktır ve bu da modernleşme- nin sonu anlamına ge- lecektir" dedi. Fischer, Federal Mec- lıs'te. Başbakan Ger- hard Schröder'ın hü- kümet açıklamasından sonra Avrupa, dış gü- venlik, kalkınma ve in- san haklan konularını içeren konuşmasında, Türkiye'nin AB üyeli- ğine ilişkin olarak mu- halefet partilennin eleş- tirilennı de yanıtladı. • Arkası Sa. 19, Sü. 3 '1e Mesut Yılmaz: Koşullu tarih verilebilir % Brüksel'de Verheugen ile görüşen Başbakan Yardımcısı Yılmaz, Kopenhag'da Türkiye lehıne önemli adımlann atılacağını belirterek "Koşullu bir tarih, en ağırlıklı ihtimal olarak görünüyor" dedi. Dışişleri Bakanı Gürel ise "Türkiye için koşula bağlanmış bir tanh kabul edılemez" açıklamasını yaptı. • 19. Sayfada Sezen Aksu'dan 'Türkiye Şarkılan' Konser harika çıkarma fiyasko # Sezen Aksu, Brüksel'in ünlü kültür sarayı "Palais des Beaux-Arts"daki konseri muhteşemdi. Ancak amacına ulaşamdı. Türkiye'nin zengin kültür mozaiğini Avrupa'ya tanıtmak maksadıyla yapılan "Türkiye Şarkıları" çıkarması, Türklerin Türklere yaptığı bir çıkarmayla sonuçlandı. Birlikte şarkı söyleyip döndük. "Tarih" yanlış seçihnişti bir defa. Avrupa Parlamentosu tatilde, komisyon ise Kopenhag'daydı. NİLGİüV CERRAHOĞLlTnun haberi • 19. Sayfada LlSTE SIKTNTISI Seçime ilgi yok • Halkın seçimlere ilgi göstermediği ortaya çıktı. YSK, 45 milyon seçmen bekliyordu. Ancak lıstelere yazılan seçmen sayısı41 milyon 400 binde kaldı. 3.6 milyon seçmen ılgisizlik ya da yazun sırasında yaşanan sıkıntılardan ötürü yazılmadı. I 8. Sayfada DÎYARBAKIR 'Avrupalı seçmen' # Diyarbakır'da çok sayıda seçmen kartı çöplüklerde çıkarken, yüzlerce yurttaşın yanı sıra II Seçim Kurulu Başkanı Şakir Saraçoğlu'nun eşinin seçmen pusulasında da yanlış bilgiler yer aldı. Kimı seçmenlenn nüfusa kayıt yeri "Avrupa" olarak yazıldı. • 8. Sayfada YÖK'E SIRA tSYANI M 3. Sayfada BlLANÇOLAR YATIRIMCIYI SEVÎNDlRDl M 12. Sayfada lŞÇt EMEKLİLERİ ZAM tSTEDİ M 12. Sayfada GERÇEK KÎTAP SEVERLER ORTAYA ÇIKTI M 15. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Dıştan Içe Tartışma Dışarda da, ıçerde de Türkiye tartışılıyor. Olumlu olumsuz yorumların, demeçlerin, irdele- melerin yoğunlaştığı iki konu; seçim sonuçlarıyla, I- rak sorununda Türkiye'nin yeri. AB medyası bir yandan kamuoylarının baskısı al- tında, öte yandan yoneticilerin, Türkiye polıtikalan- nın etkisinde. 12-13 Aralık'taki Kopenhag zirvesinden olumlu ka- M Arkası Sa.19, Sü. l'de Diyarbakır Emniyeti, oluşum aşamasındaki 'Kürdistan İslami Cephe Hareketi'ni çökertti Güneydoğu'da yeni Hîzbullah Güneydoğu'da Hizbullah ve PKK'nin çökertilmesiyle oluşan boşluktan yararlanmayı amaçlayan yeni örgütün lider kadrosunun tümünün üniversitede okumuş kişilerden oluştuğu belirtildi. Örgütün, sansasyonel bir eylem hazırlığında oldugu açıklandı. MAHMUT ORAL DtYARBAKIR -Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, henüz olu- şum aşamasında ve "Kürtçü, İs- lamcı ve devrimci" özelliklen ay- nı anda bünyesinde banndıran ra- dikal îslamcı "Kürdistan tslami Cephe HareketT'ni çökertti. Li- der kadrosunun tümünün üniversi- tede okumuş kişilerden oluşmasıy- la dikkat çeken yeni şenatçı örgü- tün liderliğıne bir öğretmenın ge- tirilmesinın planlandığı belirtildi. Diyarbakır Emniyet Müdürü Atilla Çınar, PKK ve Hizbul- lah'ın dağıtılmasının ardından böylesi bir örgütün kurulması ih- timalinin beklendiğini belirtirken söz konusu yeni şeriatçı örgütün lıderinin bir öğretmen olduğunu, gen kalan lıder kadrolan arasında UArkasıSa. 19,Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog