Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

2 7EKİM2002PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Bodrum'a balayı turizmi • BODRUM (AA) - Alman Fotoğrafçı Klause Opeit, ülkesinde düğün fotoğraflannı çektiren çiftler arasında yaptığı çekilişle, 46 kişiyi Bodrum'da balayı tatiline getirdi. Milta Tatil köyünde kalacak 23 çift, ilk olarak, Bodnım manzarah bir lokantada akşam yemeğine katıldı. Organizasyonu yapan Klause Opelt, "Leipzig'de yıl içinde düğün fotoğrafi çektiren çiftler arasında yapnğım çekilişle, her yıl bir grubu ülkenize balayına getiriyorum. Bu organizasyonu, hobi olarak 10 yıldır yapıyorum. Daha önce de Antalya ve Marmaris'e gruplar götürdüm" dedi. Hozarta patlama: 3 öfci, 3 yaralı • TUNCELt (Cumhuriyet) - Tuncelı'nin Hozat ilçesinde 6 genç. çöplükte bulduklan havan mermisinı ilçe merkezindeki bir parka götürerek oynamak istedi. Havan mermisinin patlaması sonucu E.A. (14), G.G. (15), U.G. (14) olay yerinde öldü. Ağır yaralanan M.D., H.Ç. (12) ile H.Ç. (27) helikopterle Elazığ Devlet Hastanesi'ne kaldınldı.Tunceli Valisi Mustafa Erkal, gençlerin elinde patlayan havan mermisinin, askeri atış alanından alındığının tespit edildiğini bildirdi. ADD/den Anrtkabir'e ziyaret • ANTC\R4(Cumhuıiyet Bürosu)-Atatürkçü Düşünce Deraeği Başkanı (ADD) Halil Ibrahim Şahin, IMF ve AB dayatmacı politikalan Ata'ya şikâyet etti. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle beraberindekilerle Anıtkabir'i ziyaret eden Şahin, Anıtkabir özel defterine yazdığı yazıda, Cumhuriyetin 79. yılında IMF'ye kilitlenmenin, ABD ve AB'nin dayatmalanna karşı koyamamanm dayanılmaz hafiflığinin yaşandığına dikkat çekti. Altmovalılar Bergama'ya özendi • AISTALYA (AA) - Türkiye'nin kesme çiçek üretiminin yüzde 90'ıran karşılandığı Antalya'nın Altınova köyündekı tarun alanlannın imara açılmak istenmesine, köylülerin tepkisi sürüyor. Altınova köylüleri, bu çabalannı, topraklannda siyanürle altın üretilmesine karşı çıkan Bergama köylülerinin mücadelesine benzetiyorlar. Altınova köy meydarunda toplanan yüzlerce köylü, ellerinde "Seralanmızı sökmeyeceğiz", "Betondan değil topraktan doyuyoruz", "En iyi toprak, en iyi su, en iyi çiçek Altınova'da" yazıh pankartlarla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kumbul ile Kepez Belediye Başkanı Mehmet Atay'ı protesto etti. • İstanbul Haber Servisi-CHP 3. bölge 1. sıra adayı Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk, seçim çalışmalannı dün Bakırköy'de sürdürdü. Öztürk Ataİcöy'deki Galleria Alışveriş Merkezi'nnde bir kıtapçıda kitaplannı imzaladı. Oztürk'ün kıtaplannı alrnaya gelen sürpriz okuru ise ünKi sanatçı Sibel Can ve Sulhi Aksüt oldu. Prof. Dr. Öztürk, "3 Kasım'dan sonra bu ülkede haram lokma yemeği emek ve ahnteri ihanetini, Allah ile aldatmayı durduracağız" dedi. Jbrupa-ADD'defl ödül • tstanbul Haber Servisi - Avrupa Atatürkçü Dâşünce Dernekleri Federasyonu, TRT 2 ve TRT-INT'te yayınlanan "Kar tzleri Ortmesin" adh programı, " Yılın en anlamlı ve en başanlı TV dizisi" olarak seçti. Avrupa-ADD'den yıpılan açıklamada programın sunucusu gazeteci-yazar Ismet Solak'a, anlatımını gerçekleştiren 14. Dönem TBMM Başkanvekili Dr Mustafa Kemal Paloğlu'na ve TRT Genel Midürü Yücel Yener'e 2002 yılı "Atatürkçü Dışünce Iletişim Ödülü" verileceği kaydedildi. Dövîz bürosu sahbi öldürüldü • İZMİR (Cumhuriyet Bürosu) - Dövız bürosu sfflıbi Cengiz Çiftçi ile koruması olduğu bîdirilen Nevzat Işler, Gazi Bulvan Tanık Otel yaundaki Cengiz Han'ın girişinde kimüği bdirsiz iki kişinin silahlı saldınsına uğradı. Çiftçi ikişler olay yerinde yaşamını yitirdi. âyısal'dan 1 kişiye 576 milyar • ANKARA (AA) - Sayısal Loto'nun bu Maki çekilişinde 18, 26, 28, 29, 36 ve 39 riamlannı doğru tahmin eden bir kişi, 576 mlyar 469 milyon 800 bin lira ikramiye lozandı. Milli Piyango tdaresi'nden yapılan aaklamaya göre. bu haftaki çekilişte 5 lıenler 1 milyar 235 milyon 300 biner, 4 bienler 11 milyon 300 biner, 3 bilenler ise 1 miyon 100 biner lira ikramiye alacak. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tutuklu ve hükümlüler bugünden itibaren açık görüş yapabilecek 79. yılkutlamalan başladı• Sergiler, paneller, konserlerle başlayan Cumhuriyet'in 79. yıldönümü kutlamalan, 29 Ekim'deki etkinliklerle büyük bir coşkuya dönüşecek. Cumhuriyet Bayramı resmi geçit töreni 29 Ekim Salı günü Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilecek. tstanbul Haber Servisi - Cumhuriyet'in kuruluşu- nun 79. yıldönümü kutla- malan başladı. Sergiler, paneller, konserlerle baş- layan etkinlikler, 29 Ekim'deki geçit törenleri, fener alaylan, sergiler, kon- serlerle büyük Cumhuriyet coşkusuna dönüşecek. Kadıköy'de dün Sahra- yıcedit'tekı 23 Nisan Par- kı'nda Gençlik Şöleni dü- zenlendi. tçerenköy Par- kı'ndaki Cumhuriyet Şen- liği'nde şiir dinletileri, dans gösterilen yer aldı. Mo- dalı ressamlann "Atatürk Resimleri Sergisi" Tarihi Moda Iskelesi'nde açıldı. Akşam da Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda "Cumhuriyet Bayram] Gençlik Eğlencesi" ger- çekleştirildi. Atatürk fotoğraflan Kadıköy Belediyesi Sağlık ve Sosyal Dayanış- ma Vakfı (KASDAV) ve sivil toplum örgütlerinin işbirliğiyle düzenlenen "Atatürk Devrimleri Fo- toğraflan Sergkr 28 ekim Pazartesi günü açılacak. Kadıköy Halk Eğitim Mer- kezi'nde saat 15.00'te açı- lacak sergide Ateş Akkor ve Engin Ökdeniz'in ko- leksıyonlanndan seçilmiş fotoğraflann sunulacağı sergide Atatürk'ün dijıtal ortamda renklendirilerek büyütülmüş fotoğraflan yer alacak. 29 Eldm Salı günü Cum- huriyet Bayramı resmi ge- çit töreni Vatan Cadde- si'nde gerçekleştirilecek. Bu nedenle Vatan Cadde- si'ne çıkan bazı cadde ve yollar trafiğe kapatılacak. Açık görüş heyecanı Öte yandan, Cumhunyet Bayramı nedeniyle tutuk- lu ve hükümlüler, bugün- den itibaren açık görüş ya- pabilecek. Açık görüşten, kınama cezası dışında di- siplin cezası almış ve ce- zalan kaldınlmamış olan hükümlü ve tutuklular ya- rarlanamayacak. Adalet Bakanı AysdÇe- tikelın konuya ilişkin ola- rak Cumhuriyet başsavcı- lıklanna gönderdiği ge- nelgeye göre, Adana, An- kara, Antalya, Aydm, Ba- kırköy Kadın ve Cocuk, Bayrampaşa Kapalı, Bay- rampaşa Özel, Bursa E Ti- pi, Gaziantep E Tipi, Izmir, Kartal, Kocaeli, Konya, Mersin, Metris ve Paşa- kapısı Kapalı Cezaevle- rinde kalan tutuklu ve hü- kümlüler, 27-28-29 Ekim tarihlerinde olmak üzere, 3 gün açık görüşten yarar- lanabilecekler. Ankara'da Cumhuriyet konserl Garda caz rüzgârı esti • îleriki yıllarda uluslararası nitelik katmayı düşündüğunü vurgulayan projenin organizatörü Hakan Erdoğan, etkinliği tstanbul'da Haydarpaşa Gan'nda başlatıp iki ya da üç şehirde daha sürdürme tasanlan olduğunu söyledi. AVÇA TEZER 'Garda Cumhuriyet Bayramı ve Jazz', Ayten Alpman, Erol Büyükburç ve Erkut Taçkui'm 'Vatan' nıarşını sesiendirmeleriyle sona erdi. 'Vakdbank Cumhuriyet Etkinlikkri" kapsamında düzenlenen 'Garda Cum- huriyet Bayramı ve Jazz' konseri, 25 Ekim Cuma akşamı Ankaralı cazsever- leri muhteşem bir caz yol- culuğuna çıkardı. Ankara Gan 1. Peron'da üçüncüsü yapılan ve da- vetlilerin ücretsiz ızledik- leri geceye ilgi çok yoğun- du. Cok sayıda davetli, iz- leyicilere aynlan yerlerin yetersiz kalmasından dola- yı konseri dinleyemedi. Gece, konser verecek sa- natçılann içinde bulundu- ğu "Cumhuriyet ve Jazz Treni'nin perona girme- siyle başladı. Sanatçılan Vakıfbank Genel Müdürü trfan Erciyes karşıladı. Sunuculuğunu gazeteci Yavuz Baydar'ın yaptığı gecede ilk olarak Kerem Görsev (piyano), Cengiz Bavsal (davul), Volkan Hürsever'den (kontrbas) oluşan Kerem GörsevTrio, sanatsev erlerle buluştu. 'Garda Cumhuriyet Bayramı ve Jazz', Ayten Alpman, Erol Büyük- burç ve Erkut Taçkın'ın "Vatan" marşını seslen- dırmeleriyle sona erdi. Eski coşkulu sivil katı- lımlı Cumhunyet Bayram- lan'nı yeniden yaşatmak amacıyla bu projeye imza attığını belirten projenin organizatörü HakanErdo- ğan, etkinliği tstanbul "da Haydarpaşa Gan 'nda baş- lanp iki ya da üç şehirde da- ha sürdürme tasanlan ol- duğunu sözlerine ekledi. Cumhuriyet BayramTnı cazla kutlamanın 'mütiıiş' olduğunu ifade eden Ayten Alpman, projenin modern olduğuna inanıyor. Erol Büyükburç'a göre ise bu proje yozluklar içindeki Türkiye'nin yeniden ger- çek sanata yönelişinin baş- langıç noktası niteliğinde. Öğretmen yetiştirmede Köy Enstitüsü modeli Eğitinı üniversitesi MAHMUTGURER ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK'ün öğretmen yetiştirme programlannın yetersiz olduğu gerekçesiyle "Eğitim Üniversitesi'' projesini hazırladı. Projede, öğrencilerin, Köy Enstitüleri ve öğretmen okullanndan mezun olan akademisyenlerce • Milli Eğitim Bakanlığı 'nın projesinde, öğrencilerin öğretmen okullanndan mezun akademisyenlerce eğitilmesi amaçlanıyor. eğitilmesi öngörüldü. Milli Eğitim Bakanı Necdet Tekin, YÖK'ün öğretmen yetiştirmede yetersiz kaldığını belirterek "YÖK bize kaç öğretmen istedigimizi sormuyor. Sonra öğrermenler atanmak için kapıda beklhor" dedi. Milli Eğitim Bakanı Necdet Tekin' in danışmanlan tarafmdan hazu-lanan "Öğretmen yetiştirmede yeni model öneria" başlıklı projede, YÖK'ün öğretmen yetiştirmede vasıfsız eğitim verdiği ve "akılcı istihdam" yaratılamadığı vurgulandı. 1937- 1954 yıllan arasında öğretmen yetiştiren Köy Enstitüleri'nin. şu an öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerinden çok daha üstün nitelikler taşıdığı belirtilen projede, eğitim fakültelerinde öğretmenlere gerekli eğitimin verilemediğinin altı çizildi. Projede, Köy Enstitüleri'nin çok yönlü eğitimi benimsediğine işaret edilirken eğitim fakültelerinin öğretmenlik için en önemli unsurlardan biri olan genel kültür alanında yetersiz olduğu ifade edildi. Projede. 2005 yılında ortaya çıkacak 201 bin 960 öğretmen açığının ancak bu sistemle kapatılabileceği bildirildi. Sonuçlar yarin gönderiliyor Adaylar, sonuçları, "http://os\r sek.os>m.gov. tr ve hftp://os\sek.osym. gov.tr/2002" adh inter- net adreslerinden öğ- renebilecekler. Sonuç belgeleri, üni- versite adaylaruun ad- reslerine yanndan iti- baren postalanmaya başlanacak. Adaylar, 4-8 Kasım tarihleri arasında üni- versitelere başvurarak kayıt işlemlerini ta- mamlayacaklar. Sonuç belgeleri, 4 Kasım'a kadar elleri- ne geçmeyen ünhersite adayları, bu belgeyi üniversitelerine daha sonra teslim etmek üzere kayıtlannı yap- tırabilecekler. Adaylardan 56 bin 170'i üniversiteli olabildi Kayıtlar 4 Kasuıı\la ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Üniversitelerin açık kalan kontenjanlanna ek yerleştirme yapıldı. 56 bin 170 öğrenci aldıklan puanlara ve tercıhlerine göre devlet, vakıf, KKTC \e açıköğretün üni\ersitelerine yerleştirildi. Yerleştirmede, devlet üniversitelerine büyük talep olduğu gözlenirken, \akıf ve KKTC üniversitelerinin kontenjanlannı dolduramadığı görüldü. Adaylann, 4-8 Kasım tarihlen arasında kayıt ii yerleşti. Bu öğrencilerden 17 bin 6O5'i getirilen yeni sistem nedeniyle meslek liselerinden meslek yüksekokullanna smavsız olarak geçti. Vakıf üniversitelerindeki meslek yüksekokullanna 2 bin 760, KKTC'dekilere 27 öğrenci yerleşti. Ek yerleştirme sonucu devlet üniversitelerinin 4 yıllık lisans programlannı 3 bin 583 öğrenci kazanırken vakıf üniversitelerini 783, ! y işlemlerini tamamlamalan istendi. ÖSYM Başkanlığı, ek yerleştirme sonuçlannı açıkladı. Universiteyi kazanamayan 99 bin 632 adayın umudu olan ek yerleştirme sonucunda ancak 56 bin 170 öğrenci üniversiteli olabildi. 46 bin 144 kontenjan ise boş kaldı. iki yıllık devlet meslek yüksekokullanna 31 bin 995 öğrenci • Devlet üniversiteleri kontenjanlanna büyük talep olurken, vakıf üniversiteleri ile KKTC üniversitelerinin kontenjanlan boş kaldı. ^^™—^—^— üniversitelerini 299, yurtdışı üniversitelerini 32 öğrenci kazandı. Açıköğretim programlanna ise 16 bin 691 aday yerleştirildi. En büyük orandaki yerleştirmenin meslek yüksekokullannda olduğu görüldü. Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK'ün "Meslek yüksekokullanna suıavsız geçiş" projesinin de etkili olduğu görüldü. Gençler Eskişehir'de buluştu Anadolu Ünhersitesi AEGEE Organizasvon Komitesi'nin da\ eti üzerine Balkan ülkeleri ve Türkhe'de öğrenim gören 63 genç, Avnıpa Öğrenci Forumu (AEGEE) Balkan Bölge Toplanûsında bir araya geldi Kosova'nuı Priştine Ünhersitesi öğrencfleri Shenaj Shela ile Nuray Fetrah, "Türkhe'ye daha önce de gdmiştik. Bu kez kendimizi daha güzet bir ortam içinde bulduk' diye konuşrular. çeşitli etkinlikler nedeniyle bugiin istanbulda bazı yollar trafiğe kapalı Sürücülere trafik uyarısıtstanbul Haber Senisi - tstanbul tra- fıği, bugün düzenlenecek siyasi par- ti mitingleri, Avrasya Maratonu ve Cumhuriyet Bayramı provası nede- niyle felç olacak. Istanbul'da bugün 29 Ekim Cum- huriyet Bayramı'nın provası nede- niyle saat 08.00-16.00 arasında Hal Yolu bitımi-E-5 Cevizlibağ-Tünel sapağından itibaren Vatan Caddesi- Lahor Meydanı'na kadar (geliş-gıdiş istikameti) trafiğe kapatılacak. Tö- ren nedeniyle aynca, bugün saat 12.00'den 29 Ekim saat 15.00'e ka- dar, Mahmutbey Köprüsü'nden Ha- bibler yol aynmına kadar yol, sivil tra- fiğe kapalı olacak. Avrasya Marato- nu ile 15 kilometrelik koşu ve halk koşusu nedeniyle 08.00-14.00 saat- leri arasında ise Boğaziçı Köprüsü, Mecidiyeköy tercihlı otobüs yolu, Taksim, Tepebaşı, Şişhane, Unkapa- nı Köprüsü, Aksaray, Yenikapı, Sa- hıl yolu, Ataköy, Yedikule, Yenika- pı, Sarayburnu, Emınönü, Karaköy, Kabataş, İnönü Stadı (vanş noktası) trafiğe kapalı tutulacak. Düzenlene- cek siyasi parti mitingleri nedeniy- le de bazı meydanlar ve civannda yoğunluk yaşanacak. SSM SABANCI ÜNİVERSİTESİ SAKIP SABANCI MÜZESİ 2002 Haziran ayında açılan müzemizde yer alan hat eserlerinden seçmeler, 1999-2001 yıllan arasında başta Metropolitan, Louvre ve Guggenheım olmak üzere dünyanın birçok önemli müzesmde sergilenmiştı. İtalyan Hükümetinin "Futbol Manzaralan" Sergisinin Ardından, Resim ve Hat Koleksiyonumuzdan Seçme Eserler, Zenginleştirilmiş İçerikle Sanatseverlerle Yeniden Buluşuyor. Tüm sanatseverleri bekliyoruz. *Çocuklar ıçın eğitim programları başlarmştır. Ziyaret Saatleri: Pazartesi kapalı Salı, Perşembe, Cuma 10:00-1800 Çarşamba 10 00-20 00, Cumartesı, Pazar 11:00-17:00 E-rıfgan. Istanbul Tel (212)277 22 00 http.0muzt.sabanciuniv.edu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog