Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

ÇOCUĞU EVLÎLİKLERİNtN KURTARICISI OLARAK GÖRÜYORLAR Starlann evlatlıkmodası Phili - — /"»l /-ı # Roberts ıle kameraman eşı Danny Moder'ın yılt>aşında bır çocuğu evlatlık alacaldan behrtılnken aktor Ben Affleck ıle evlılık ıçın ılk adırnı atan Jennıfer Lopez de evlat edınmeyı düşündüğünü açıkladı. ANKARA (AA) - Unlü y ıldızlar arasındakı "evlat edinme"gelene- ğıne JuHa Roberts ıle Jennifer Lo- pez de katıldı Roberts ıle kame- raman eşı Danny Moder'm yılba- şında bır çocuğu evlatlık alacak- lan belırtılırken aktör Ben Affleck ıle evlılık ıçın ılk adımı atan Jen- nıfer Lopez de e\ lat edınmeyı dü- şünduğunu açıkladı Lnternettekı "imdb", "'peoplenevvs'* v e "nationa- lenquirer" sıtelennde yer alan u a- berlere gore, kameramar Moder ıle evlıhğı sallantılı bır şekılde de- vam eden Roberts. evlıhğını kur- tarmak ıçın bır yol buldu. Üç kışılık bır aıle olarak prob- lemlenn önüne geçmek ısteyen Roberts'ın böylece eşıyle tarnşma- lannın son bulacağına ınandığı ıfade edıldı Roberts'ın Çın. Ro- manya, Kamboçya gıbı ülkeler- dekı yoksul çocuklann evlat edi- nılmesıne aracılık eden kuruluşlar- la ırtıbata geçtığı bıldınldı. Bu ara- da, Hollywood'un gözde çıfh Jen- nıfer Lopez ve Ben Affleck de ev- lat edınmeyı duşunuyor. Jennıfer Lopez'ın çocugunun olmaması halınde evlat edınmeye sıcak bak- tığı belırtılırken güzel yıldızın tı- roıd bezlenndekı bır sorun nede- nıyle her ıkı evlılığınde de hamı- le kalamadığı, bu nedenle pek çok uzmamn kapısını çaldığı kayde- dıldı. Evlat edınen unlüler ara- sında Angelina Jolie, Liza Miıuıel- ti, Nicole Kidman \ e Tom Cruise, Calista Flockart, MicheDe Pfeiffer ve Sharon Stone bulunuyor fîl ın ürünleri! ınız Utü yapmak hiç bu katiar kolay ve eğlenceli oimamıştı. HAMİLE ZETÂJONESDİYETY4PIYOR g leven Catnenne Ze- ta-Jones, Idlo abnamak için hamfle olmasına rağmen di>et >^ptığını açıkladı. İntemetteki u imdb" sitcsinin haberinc göre, ilk çocuğu Dylan'dan sonra çok kilo alan 33 vaşındaki Z«ta-Joncs. ikinci gebeb- ğiiıde yediklerine dikkat etmeye başladı. tlk çocuğu Dylan'ın doğu- mundan sonra "dev bir topa" benzediğini itiraf eden Ingiliz oyuncu, "Her gün yarun saat egzersiz yapıyorum. Taze mej"\e ve sebze yi>*o- rum. Karbonhidrat ve proteinleri tse az miktarda ah>-orum" dedL AL GÖZÜJVI SEYREYLE/IŞIL ÖZGENTÜRK Vay Canına Komünîstler Sokakları Bastı! "Kardeşler, yıllardır uygulanan Amerikan ve rMF yantası politikaJar bizleri bugünlere getirdi. Tarunımız bitti, fabrikalanniK durdu ve bizler açız! Yeni doğan bebeterimiz, sırtla- ruıda 92 dolaruk bir borç vükiiyle doğuyoıiar. Bu düzen zengini daha zengin. fakiri daha fakir kıldL Ba- gımşıyhgımm yok etti. BİZİ ele güne el açan bir ülke yaptL Kardeşler, bu durumu düzehmek sizin dini/de; kar- deşler,gelin gekceğimiz için siz karar v«rin!" Bentm e\ ın hemen yanında pazar- tesı günlen bır pazar kurulur O gün de günlerden pazartesı, evın ıçınde do- laşırken bırden çok net bır ses ıçen gınyor ve yukanda yazdığım sözle- re çok benzeyen sözlerbenım ışı gü- cü bırakmama ve strfkulak kesılme- me neden oluyor. Açıkça söyleye- yım, aslında konuşmanın her parag- rafında yenıden tekrarlanan şu "kar- deşler" sözcugü pek bır hoşuma gı- dıyor. Benı eskı günlere götürûyor • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de taksitlerle! T U K E T I C I D A N I Ş M A 0 800 261 33 02 www.philips.com.tr Tum Phılıps Ev Alellen ve Kjşısel bokım Urjnlen 2 yıl gorantılıdır 1 PHILIPS lıik mhfayjp.\tâfor j Tüm Bellona takımlar hediyeli* Bukarpanya,TC Sanayi g y tanun araanda geçsrfdlr 'I*a Koftjk Tafamı 1 adet 3300 Sefça veya 1adelSieslaç*lgş*(uyta.set'1eH)h«lyei*BOYTAŞA.ŞOSaiCd No 1 38070 Kaysen Belona, Boyta? A^.'n Kampanyalarla ılgılı aynntılıbılgi ıçeren brofürienmızı bayiteranızden temın edebılırsınız. BE13EONAMira Koltuk Takımı - Aras Bordo Krem
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog