Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 27 EKJM 2002 PAZAR 10 P A Z A R Y A Z I L A R I dishab@cumhuriyet.com.tr Körebe, tavşan kaç ve geyikler... ST0CKH0LM GÜRHAN UÇKAN îsveç'te genel seçımler geride kaldı. Düzen aynen sürüyor. Yeşiller'ın bıraz sag ve solla flörtünden sonra, beklenildiğı gibi Sosyal Demokratlar dışandan destekli azınlık hükümetini sürdürüyor. Ancak bırisi dışında 8 bakanın ^ ^ ~ " ^ ^ ~ gönüllü olarak aynlması iLzenne Başbakan kabınesıni yenıledı. BakanJannın sayısı bır adet artarak 22 oldu, 10'u kadın. Eh artık, kadınlann parlamentodaki yüzde 45'lik temsil oranınauygundurdenılebilir.Yeni 8 bakandan 6 sı parlamento dışından. En gencı 28 yaşında. Savunma Bakanlığı'na ilk kez birkadın atandı. Bu bakan, IsveçKılısesı'nde görevlıydi ve konunun tümüyle dışındaydı. Savunma ille de savaşla olmaz, diyor. Önceki Savunma Bakanı, Parlamento Başkanı seçildiğı içın görevınden aynldı. Eskı Bakan Björa von Sydow, espnlenyle tanınır. Bır ara, ünıforma sevdığıni söylemişti. Neden diye soran bır gazetecıye, "Çûnkü insan en çok o zaman tavuskuşulaşıyoı? dıye yanıt vermişti. Eskı bakanın en son ne zaman ünıforma giydiğini bilmıyorum. Hangi ünıformayı da. Değerelı emekli büyükelçı ve Cumhunyet yazan Teyfîk l naydın bır yazısında sızlere Isveç tavşanını anlatmıştı; tavşan bahane, Isveçlilenn düşünce şekli anafikırdi. Şu sıralar Isveç'te geyık avı mevsimi ya, lobisi son derece güçlü olan Avcılar Derneğı coşmuş durumda. Bır tavşan, soluk sohığayken Norveçlı bır tavşanla karşılaşır. "Bu haMn ne?" dıye soran hemcinsıne, "Isveç'te geyik avı başladı, oodan kaçûm," diye yamt venr. Ötekının şaşkınlığı sürer: "Sen eeyik değüan ki, neden korkuyorsun?" diye sorar. ısveç tavşanı. umutsuzca, "Evrtdejpm, bunu ben bQr\orum ama, onlar bflhor mu?!" der. Geçenlerde Lıtvanyalı bir gariban, gelecek kış evınin kıra parasını toparlayabılmek ıçın, dığer birçok Baltik ülkesı vatandaşının yaptığı gibi mevsimlik işçi olarak gelip kuzey Isveç'te çayûzümü, böğürtlen fılan gibi yemişlen toplarken, uzaktan ateş eden 82 yaşındaki bır avcı tararından öldürüldü. Avcı adamcağızı geyık sanmıştı. Ne yazık kı, bu fikra değil. Ama şu fıkra. Av mevsimi sırasında ^ " ~ ^ ^ ~ tarlasında traktörüyle dolaşmakta olan köylü, tüfek sesınin ardından bır kurşunun traktörünün çamurluğunu parçalaması üzenne aşağı atladığı gibi kaçmaya başlar. 0 sırada uzaklardan bir ses duyar: "Roger, geyik tamam, yavrusunu da vurayım mı?" Öyle sanıyorum, dünya geyıkle tavşanın kanştınldığı bir devreye grrdi. tsveçlı yazar Bodil Malmsten. ülkesınden neden gönüllü olarak göç ettiğını işledığı romanı "Finistere'de Suyun Fryaü"nda. "Dünyada kryamet kopsa, gertve beş k±şi kâhr -ikisinin adı George Bush", yazıyor. Kıyamet tüccarlan ve mimarlan, ıstedıklerinı yapacağa benzıyor. Isveç "in Svenska Dangbladet gazetesrnın seçımler nedeniyle Türkiye'ye gonderdığı ve genellıkle bölgemızı iyı tanıyan muhabin Bkte Hammargren. bırkaç gün önceki yazısında "Türkiye'de künse Saddam Hüseyın'i bölge için tehdit oluşturan biri olarak görmüyor," diye yazıyor. "Ülkenin olası bir savaştan sonra bir kez daha mflyarlarca dolarhk zarara ve miüteci akunına uğraimasa riski oiduğu hakJe bu konu seçim kampanyasmda hemen hemen yokgaji," dıye de ekliyor. 196O'lı yıllarda Balı'de "komünist avı" düzenleyen avcılar, Afganıstan'ın çöllennde Allah'ın Arabını "Bin Ladin" haline getirenler, Körfez Savaşı'ndan sonra ayaklanmaya laşkırttıklan ınsanlann üzerine helikopterlerden parafin döküp işaret fişekleriyle ateşleyenler, demokrahk kesımlerde bıtmez tükenmez bir körebenin sürdüğünün ve televızyon ekranlannın geyik muhabbetiyle dolduğunun bilincinde olarak, şımdi de tavşan kaç oyununu örgütlüyorlar. Kaçan ha tavşanmış, ha geyik, umurlannda değil. Üstelik bu avın mevsimi de yok. Dört mevsün kan mevsimi. Binlen çıkıp da "s&ğnn sohım sobe" diyene kadar... Kenna, Meksika'yı vurdu Meksika'nm Pasifık Okyanusu kryılannı Kenna Kasirgası vurdu. 5 şiddetindeki çok güçlü kasırga, özellikle Puerta Vallarta kryı kasabasında büyük hasara yol açn. Şiddetii rüzgâr. Pelicano Otelfni yerle bir etti. Büyük maddi hasar veren kasırga, pek çok binayı yıkmasına karşın can kaybuıa yol açmadı. (REUTERS) Kim neden korkuyor?New York'un ünlü konser ve performans salonu Beacon Tıyatrosu'nda binlerce insan sahneye çıkacak müzısyeni heyecanla bekliyor. 20 yaşındaki gençlerle 50 yaşındaki müzıkseverlerin bir arada oiduğu ender konserlerden biri Işıklar karanyor ve "Rock'un Bukalemunu" David Bowie sahnede "Notning Has Changed. Everytfung Has Changed" (Hıçbır şey değışmedı, Her şey degıstı) dıyor ilk şarkısı "Smıday''de. Ök albümünü yayımladıgı 1967'den bu yana dünyada da çok sey değışti, Bowie de değişti. 0, şimdı 55 yaşında, top model İman'la evh, 2 yaşında bır kız çocuk babası. Değişmeyen şey, Bowie"nın etkileyıcı performansı, muhteşem sesi ve unutulmayan şarkılan. Hâlâ Amerikalılara T m Afraid of Americans" (Amerikahlardan Korkuyorum) şariasrnı söyletiyor. Nıye korkuyor Bowie Amerikalılardan? Bir Amenkah Jotanny karakteh vardır şarkıda. Coca Cola içip, sürekli eğlenceyı ^ ^ — — düşünüp gökteki yıldızlan seyreden, saçtnı taramakla uğraşıp kadın ve araba ısteyen Johnny. kımsenın başkasına ıhtiyacının olmadığı Amenka'dadır. Bowıe, Amerikalılardan ve dünyadan korktuğunu, yardım edemeyeceğinı ve Tann'nın Amerikah olduğunu söyler şarkıda. Bu şarkıyı niye yazdığı soruldu geçmışte Bowie'ye. 0 da, parçanın alaycı bir havası olduğunu, Java'da McDonald s'ı gordüğunde, homojenize edılmış kültürün ne kadar yıkıcı olduğunu düşündüğünü, bunun yerlı kültürlen boğup, farklı hayat biçimlerinı sınırladığını, şarkrnın buna tepki olduğunu anlattı. ABD kapıtalizmrnin dünyaya ihraç ettiği tükenme dayalı yaşam tarzından söz edıyordu. Ilgınç olan, artık ABD'lilerin de Amerika'dan korkar hale gelmesi. Türkiye'de de McDonald's, Burger King, Subway gibi zincirlenn bulundugunu NEW YORK öğrenınce özür dıleyen genç heykelüraş kadın, George Bush'un Irak'a karşı savaş çığırtkanlığı yapmasından duyduğu utancı anlatmakta zorlanan 61 yaşındaki mimar, Avrupa ) turnelennde Bush adına özür dıleyen müzisyenler Hepsı Amerikah. Küresel kapıtalizmrn fakır ülkelerdekı sonuçlanndan üzüntü duyuyor, ABD'nin petrol yüzünden izlediğı Ortadoğu politıkalannı eleşüriyorlar. 11 Eylül sonrasında Bush'un izledigi politikalann da sonucu olarak, ekonomı giderek kötüleşıyor. msanlar işsiz kalma korkusuyla karşı karşıya, birçok insan ıki işte çalışıyor. Herkes daha az I harcama yapmaya çahşıyor, şirketler ışten j çıkarma ve zarnlan kısma dışuıdal yan ödemelen durduruyor. Halk Bifl CKnton dönenuni anyor. Cumhunyetçiler bile, Clinton dönemınde ekonominin daha iyi olduğunu ıtiraf ediyor. Amerikahlar masum insanlann ölmesını, Irak'ın vurulmasuıı ıstemivor. Gazeteler, Bush'un kötö ZULAL KALK4NDELEN ekonomiyi, sağhk alanındakı sorunlan, sosyal sigortadaki yağmayı ve şirket skandallannı unutturmak ıçın Irak'a karşı savaş ıstedığıni iddıa eden ılanlarla dolu. İlanlann sonuna da "Petrol için savaşa na\Tr!" deniyor. Ama Bush tüm gücüyle savaşı zorluyor. Dünya endişeyle bekliyor. ABD Irak'a saldıracak mı? Yıllar geçiyor, bazı şeyler değışmiyor. Küresel kapıtalızm yerel kültürlen yok etmeye, zayıfi ezmeye devam ediyor. Poh'tikalar halklann ısteğj dışında şekilleniyor. Bunun adına hâlâ "demokraa" deniyor. Beacon'da Bowie, bir keı daha aynı şarkıyı söyletiyor: T m Afraid of Americans". Herkes şarkıyı söylerken düşünüyorum. Ben "poKtikacüardan" korkuyorum Kişisel çıkarlar peşmde seçılmemış canavarlann kuklası olan pohtikacılardan. kzulal@yahoo.com Hayatı Değiştirme Etkinlikleri BORUSANKültür ve Sanat IstıklaJ Cad. No- 421 80060 Tünel-Beyoğlu-lstanbul Te(: 0212 292 06 55 Faks- 0212 252 45 91 www borusansanat com onser 29 ekim 2002 30 ekim 2002 Lütfi Kırdar Konser Salonu 20:00 Kadıköy Halk Eğitim Merkezi 20:30 şet : Gürer Aykal soiist •. Juliana Janes-Yaffe (soprano) Program: Nedim Otyam: Berlin Mektubu, 8 Mart 1963 Kuvâyi Milliye; Türk Köylüsû* (Nazım Hikmet) ArifMardin: / Will Wait* Mussorgski/Ravel: BirSergiden Tablolar * Dünya prömiyeri • BKSM Müzik KütOphaıeM. pazar hanç her gun 10-00-19 00 arasında tüm mûzıks«verienn hcmetındedır Banav bUnbul FlatTnoni OrkMtrası kcrav turiü sanat stidnkOtndan ücrataız taydalanabıiırsıntz. Savaş Isteyenler İçin Brechtten 'Savaş Elkitabı" Brecht bu şıırlerınde fotoğraflarla Şİ 2. Dünya Savaşı'nı ve surgün gunlennı anlatıyor. Kıtapçılarda*(384 sayta) • Mrtos-Boyut Yayınları (Tem Yap.Yay Ltd Şd) Tel 212-249 87 37 BERTOLT BRECHT 2 Bfitün Şiirleri Sinema GİŞELER Arkadaş Kitabevi - TAKSİM Ezgi Müzik - AKSARAY Martı Kitabevi-BAKIRKÖY Seyhan Müzik- KADIKÖY Grand Hause Sineması - MALTÎPE Ellese Mağazası • KARTAL Bostancı Gösteri Mer. - BOSTANCt İL0İ TEL: 0212 291 51 96 BORUSAN HOt_OIHG KURULUŞUOUR. X ö 8 A I MUMTAKA 8EIRUIYK Sanat Tel: (0212) 293 89 78 perareidam@perareidam.com.tr perareldam@superonline.com.tr www.perareldam com.tr emin ıgüs bu dünya bir pencere CD VE KASET www.perareklam.com.tr • (0212) 293 89 78 Sinema TEK K A P I K Ö Y Caferağa Mah Sakız Gülü Sok No 29 Bahanye-Kadıkoy Tel 0216 346 0141 HERKES KEttDİ KEDİSINİ ARAR "Chacun Cherche Son Chat" YALNIZLIĞIN TARİFİ OLMAZ Cedrıc Kfapsch Oyuncatır Garance Ctavel öıetfine Souatem OSverPy Renee fe Ca!m Görûntû Yönetmeni: B€fiort Deffıomme Sanat Yönetırani: ' Françcns Emmanueflı "ZİLOİNİZE TEŞEKI SADECE SİWEIWIAIWIIZDA ORADA OUNAYAN AOAM COOI-ETHMICMB 11.30-14.00-16 30-19.00-21.30 O O o ilanlarınız için 0111193 &9 18 "Dereler akar gıder Taşlan >ıkar gıder Bu dunya bır pencere Her gelen bakar gıder" j^İSVİÇREHASTANESJ' ayatı Değiştirme Etkinlikleri ORUSAhKültür e anat teffldai Cad Mo 421 80060 Turel -BwSkj-lstanbuı Tsl 0212 292 06 55Fate 0212 252*5 91 www bonjsansanatcom anat galerisi 17 ekim - 30 kasım 2002 31 ekim 2002 Perşembe 18 30 Mehmet AJi Kılıçbay "Gızemlı Ortaçağ" "Fetiş: Düşleyen İnsan" Kürator Mıchele Thursz Heykel, baskı, fotoğrat, anımasyon Natalıe Bookchın Jose Cartos Casado Claudıa Hart Kelly Heaton Mıcheal Rees Yucef Mertıı Borusai Kültur ve Sanat MerKezı Muzık Kütuphanesı pazar nanç hef gun 10 00-19 00 saatten arasıoda lum muzıksev^riefin hızmetındedlr Borusan Istânbut FHannont Orkestrası konsorien dı^ndakı her türiü sanat attonlığ>xlen ûcretsız faydalanabllırsniz O T.C. Kültur Bakanlığı İSTANBUL DEVLET OPERA ve BALİSİ ATATÜRK KÜLTUR MERKEZİ G.Puccini LA BOHEME ope r a 4 perde OrtestraŞefı Antonio PIROLU/Mejih SEÇKIH Sahneye Koyan Vlncenzo GRISOSTOMITRAVA6LINI 26 Ekım Cumartesı 15 30 /12 Kasın Salı 20 00 • • S.Rahmaninov - P.İ.Çaykovski İLİŞKİLER bafe 2 perde Koreografi Mehm«t BALKAN / Ortest-a Şefi ElşaD BAGIROV Sahneye Koyan Lale BALKAN - Junko HIMSA 30 Ekim Çar^amba 20 00, 6-13 Kasım Çarşamba 20 001 30 Kasım Cımaıtesı 15 30 * C.Saint - Saens * SAMSON ve DALILA opera 3 perde OrkestraŞefi Yal«ın AOIGÜZEL / Sahneye Koyan YtktaKARA 2 Kasım Currartesı 15 30 • • C.Porter KISŞ ME KATE müzıkal 2 perde Orkestra Şefı Sertjr YALÇIN ' Sahnsye Koyan Arian GÜNBAT 5 Kasım Salı 20 00 ' 9 Kasım Cumartesı 15 30 /14 Kasım Persembe 20 00 27 Kasım Çarsamba 20 00 • • G.Verdi LA TRAVIATA opera 3 perde Orkestra Şefi Antonio PIROLU / Nezih SEÇKIN / Sahneye Koyar Beppe De T0MASI 7 Kasım Perşembe 20 00 16 Kasım CLmartesı 15 30 Konateama sconsoı.,, RITI-CARLTOK OTEU ~<i P H t f m i VAN MELLE n MATİS KOZMETIK URÜNURI ne lattılanııdan dafayı gşekkur edıyoruı * K.Ludvvig * BİR TENOR ARANIYOR müzıkal komedı 2 perde Mûnk Yön«menı S»rtw YALÇIN / Salmeye Koyan AJrtınBRIHE t 1 -22KasımCuma19 30 MOZART'I SEVER MİSİNİZ? muzıklı goster 2 bolun Mûzık Yönetmeni Aydıa KARUBEL/Hilseyin KAYA, Sahneye Koyan SOmeray ARIMAN 8-29 Kasım Cuma 19 30 BOKUSAN HOLEİNO KUMJLUSUDUa S.Andak UYUYAN GÜZEL çocuk muzıkalı Mûzık Sorumlusu Julil BAPOVA / Sahneye Kt»an Sinnray ARIMAN 2-9-30 Kasım Cumartesı 11 00 BAŞAK HAYATa katkılarından doıavı teşekkur ederız Biletler Alaturk Kültur Merkezi Devlet Opera ve Balesi giselerinde tefnsikJen 1 ay once satısa cıkar. Gise tel: (0212) 251 10 23 251 56 OO (7 hat) 254
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog