Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet L ı t a p 1 a r ı DOĞAL YAŞAMDAN TENEKE UYGARLIĞINA Raif Ertem V Cumhunvet Çag Pazaıtana *.Ş Tmtocagı Cad No 39 41 ^ _ kltap kulübu M^yıCaSaloÖu-kanbulTel |212)M4O1% Cumhuriyet Cumhuriyet k ı l a p l a t ı IRKÇILIKTAN ÖZGÜRLÜĞE GÜNEYAFRİKA Hüner Tuncer Çağ Pazariam A.Ş Turkocafı Cad No 39'41 V .fcrtapk 12)<MOI96 7 9 . YIL SAYI 28144 / 500.000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU Y U N U S NADİ f 1924-1945/ BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 27 EKİM 2002 PAZAR Cumhurivet'in 10. vı gazetenin tıpkı basift&t / Yıl 1933 Turkıye Cumhurıyeti'nın kuruluşunun 10 yılı Mustafa Kemal Ataturk "10 yılda 15 mılyon genç yarattık dıyordu Ankara'da Bağımsızlığın bılıncıyle halk emperyalızme karşı kazanılan başarının hazzını yaşıyordu 10 yılda Turkıye Cumhurıyetı sanayısı, dış polıtıkası, sıyasetı, edebıyatı, sporu ıle her alandakı devrımlere nası! ulaşmıştı?. Işte, 10. yılda Cumhuriyet gazetesi tüm bu konulan içeren özel bir sayı yaptı. Okurlanmıza Cumhuriyet'in kuruluşunun 79. yılında bu gazetenin tıpkı basımını armağan ediyoruz. S a I ı g ü n ü C u m h u r i y e t ' I e b i r l i k t e . Kültür Merkezi'ne düzenlenen operasyonda çok sayıda rehine ve 50 militan öldürüldü Çeçenlerin rehine eylemi kanlı bittiUyUtUCU gaz kUİIamldl Moskova'daki Kültür Merke- zı'nde Çeçen terönstlerin sürdürdüğü eylem kanlı bıttı. Uyu- tucu gaz kullanılarak düzenlenen operasyonda çok sayıda rehineyle birlikte aralannda liderleri Movsar Barayev'in de bulunduğu 50 Çeçen militan öldürüldü. Sağ kalan 3 terorîsf tutuklandı. 700'ü aşkın rehine kurtarılırken gazdan zehirle- nen 350 rehinenın durumunun ciddi olduğu açıklandı. HNANCIALT1MES lurkıye nın AB utnudu artıyor # Fınancıal Ttmes gazetesi, "5 buyuk Avnıpa ulkesının lıderlennın aralıkta vapılacak Kopenhag Zırvesı'nde Turkıye'ye uyelık goruşmelenne ba^lama takvımı venlmesı konusunda prensıpte anlaşmaya vardıklannı ve Turkıye'nın umutlannı arttırdıklanm" yızdı Haberde, ABD"nın baskılannın etkılı o duğu gehşmenın Kıbns goruşmelenne de ı\me kazandırabıleceğı belırtıldı Irdependent gazetesi de Turkıve'nın AB uyehğıne bır adım daha yaklaştığı yjrumunayer verdı W 19. Sayfada TÜRKİYE-AB ÎLlŞKlLERl AGSP'de çözüııı uıııudu # AB"nın genışlemesının ele alındığı Bruksel Zırvesı'nde ortaya çıkan "AGSP surprızı" /jıkara'da değerlendınhvor AB, Ankara Eelgesfne ıkı cumlelık bır ek yaparak ^.unanıstan'ın da kavgılarını gıdenrken Iışışlen Bakanı Gurel, Yunanıstan Iışışlen Bakanı Papandreu'ya "'Ankara Eelgesı'nın ozu değışmemelı" yanıtını vrdı Turkıye, tatbıkatlann ertelenmesı bnusunda da once Yunanıstan'ın tavnnı tekleyeceğmı bıldırdı • 19. Sayfada Bakandan operasyona savunma Rehmeierinçoğunun sıkılan gaz yüzünden boğularak öldüğünün sanılmasına kar- şın Içişleri Bakan Yardımcısı Vladimir Vasiliyev, "Binanın hayaya uçurulmasını, bombaların patlatılarak yüzlerce kişi- nin oldüfülrnesinı önlemeyi başardık" diyerek operasyonu sa- vundu. Rehinelerin gaz yüzünden öldüğünü reddeden Vasi- liyev "özel bir madde" kullanıldığını açıkladı. • //. Sayfada Eylem kronolojisi Olümle yaşam arasında # Çeçen saldırganlann 57 saat suren rehın alma eylemi 23 Ekım 2002 Çarşamba gunu lıderlen McnsarBarayev'ın "Rusya'nın Çeçenıstan'dakı savaşı durdurmasını \ e bır hafta ıçınde çekılmeye başlamaması halınde bınayı ha\aya uçuracaklannı" bıldırmesıyle başladı • //. Sayfada Tamflarsertleşecek Şahinlerin eligüçlendi # Rus asken uzman Pavel Falgenhauer, artık hem Ruslann hem de Çeçenlenn daha da sertleşeceğı uyansında bulundu Moskova Stratejık Araştırmalar Merkezı uzmanı Andrey Pıontov skı de Mosko\a'dakı üç gunun, Rıısya'da ve Çeçenıstan'da savaş ısteyenlenn ekmeğıne yağ surduğunu vurguladı B //. Sayfada Teröristlere karşı düzenlenen operasyonda vaşamını yitiren rehinelerin büyük böiümünün gazdan zehirlendiği sanılıyor. Olenler arasında yabancı rehine bulunmuvor. (REUTERS) ^aatinizi geri aldınız mı? GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK RTE'nin Yasadışı Konumu CHP lıderı Deniz Baykal'la AKP'nın tartışmalı ge- nel başkanı RTE'nin katıldığı ekran tartışmasına med- ya dun sayfalar dolusu yer verdı Gıyım kuşamlarından psıkolojık durumlarına, Tar- han Erdem'ın dedığı gıbı "değışık ortamlarda soyle- dıklerını" yınelemelerıne değın hemen her davranış, her açıklama genışçe yansıtıldı Nedense yaşamsal bır konu ıska geçıldı RTE'nin mArkosıSa.l9,Sü. l'de 1923 Kadınlar Halk Fırkası INezıhe Muhıttın başkanlığında donemın onde gelen kadınlarınca kurulan partı, 1923 Hazıranı'nda kadtnların seçme ve seçılme hakkı olmadığı gerekçesıyle devletten onay alamamıştı 75 yıl once yarım kalmış bır gırışımın oykusu Bugün Cumhuriyet le birlikte. Bayinizden istemeyi unutmayın. Funda Arar: Keşrnekeşten uzak, kendi tarzını oturtmuş bır sanatçı olmak istiyorum. Bir müzik ve şiir tutkunu anFunda Arar, pop muzık çalışmal yapsa da Turk sanat muzığı eğıtımı gormuş Arar, mart ayında çıkardığı "Alagul" albumundekı 1 2 şarkıdan ö'sının soz ve muzığını kendısı yazmış Genç şarkıcı "Alagul'le artık sound umu oturttuğuma ınanıyorum Içıme sınen bır album Klıbı de beğenıldı, satış anlamında da lyı bır rakam tutturduk" dıyor Hatice TUNCER'in röportajı 9. Sayfada... Baykal-Erdoğan buluşması Türban sorunu aşıkımadı • AKP Genel Başkanı Recep Tayyıp Erdoğan, "ıç borç ertelemesı", "bu- VTik kentlere vıze" ve "turban" konulannda ger- gınlığe neden olan yakla- şımmda ısrarh Erdoğan. geçmışte koktendıncı par- tılenn kapatılmasına yol açan "turbanın sıyasal sımge yapılmasına", "Ve- Iev kı sımge olsun Buy- run ben sımge taşıyorum, sımge taşımak yasak mı" sözlenyle destek verdı U 4. Sayfada Akılcı muhasebe yapma şansı doğdu Tepid oyları seçime güçkatar 9 Her oy bır mıktar tepkı unsurunu ıçınde saklar. Çunku, seçmene bellı ve uzun aralıklarla memnunı- yetını, yakınmasını, özle- mını, umudunu, umutsuz- luğunu dıle getırme şansı venlır Dolayısıyla sağdu- yulu yurttaşa, duygusal ve akılcı muhasebe yapma şansı doğmuştur O şansı kullanıyor olmak, ıçındekı tepkı oğesını de dışavuran bır davranıştır ERHAN KARAESMEN'in aııalizi • 8. Sayfada Ecevit devrede: Almanya Türk adaleüne güvensin # Turkıye'de faahyet gos- teren Alman vakıflanna açılan "casusluk" davası- nın Ankara-Berlın arasın- da yarattıgı sorun büyü- yor Almanya'nın Turkıye Buyukelçısı Schmıdt, Bu- yukelçı Zıyal'e ulkesuırn sozlü protestosunu ılettı. Başbakan Ecevit, ıkı ülke ılışkılennın bu davadan olumsuz etkılenmeyecek kadar sağlam olduğuna dıkkatçektı • 19. Sayfada Çukurova Grubu Başkanı Mehmet Emin Karamehmet: Medyayı silah gihi kullanmadık # Sermayenın basın dunyasında baskısı arttıkça urunun kotuleştığı- nı soyleyen Mehmet Emın Kara- mehmet, medya aracılığıyla sıya- setı, devletı yonlendırmek ısteyen- lenn sonunun kotu olacağını be- lırttı Meyvelı ağacın taşlandığmı vurgulayan Karamehmet "Bız ulu- sal bır grubuz Gucumuz buradan gelıyor Bızı yok etmek ısteyenler çok zor durumdalar" dedı # Karamehmet, menfaat peşınde koşan, ış takıbınde bulunan medva patronluğunu '"halkın ıradesıne saygısızlık'" olarak değerlendırdı Medyayı çıkarlan ıçın kullan- madıklannı vurgulayan Karameh- met, "Amacımız topluma bılgıyı doğrudan aktanp halkın bılgılen- mesıne katkı sağlamak'jiedı LE1LA TAVŞANOGLU'nun söyleşisi • 12. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Zengin Topraklı Nikaragua'da Açlıktan Ölen Insanlar... 2000 yılı yazıydı.. Torosiar'dan sallanıp Akşehır'e gelışte, bır arkeologla depoyu andıran bır yerde, uzerı yazılı onlarcatablet-sutun arasında sohbet edi- yoruz. Yazıdan kazıya konu konuyu açarken seslen- dr "En lyı kazı-araştırma, muzenın deposunda yapı- lır'" \4rkasıSo.l9,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog