Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet L ı t a p 1 a r ı kıtapkı BtRARPABOYU Orhan Erinç Ç4 Pazsriama \ $ Tfirkxag;Cad.No3941 (212(51401 96 Cumhuriyef Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı ^ kitap kul MEDYA ILE POLİTÎKA Orhan Erinç Çag Pazarlama A 5 Tükocagı Cad No 3*41 (2I2I51İ0196 7O.YILSAYI 28141 /500.000 TL KURUCUSU: Y U N U S NADİ n924-1945)BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1545-1991) 24 EKİM 2002 PERŞEMBE Aleviler kime oy verecek? • 195O'li yıllardan itibaren başlayan köyden kente goç olgusu, Alevılıği derınden etkılemıştır Kent koşullarında artık poyraza açık duajmdadırlar. Inanç ve kültürlerıni yaşamakta sıkıntı çekmektedırler. Toparlanmaya ve o r g u t l e n m e y e gereksınımleri vardır • 3 Kasım seçımlerınde siyasi partıler Alevilere neler vaat edıyorlar? • Aleviler neler ıstedı, onlar neye soz verdı? v'Sağ da Alevı oylarını tartışıyor ALİ BALKIZ'ın yazı dizisi 9. Sayfada Cumhuriyet seçimin nabzmı tutuyor Eskisehir: 1999'da DSP'ye yönelen seçmen, bu kez oylarını AKP ile CHP arasında paylaştıracak Bursa : Cskı gunlerinı arayan kentte AKP onde, ikincılık yarış: ise CHP ıle DYP arasında gözükuyor Trabzon : Trabzon seçmeni iktıdar partilerine ofkelı AKP ^e CHP ıyi sonuç alacağını umuyor Ağn ; ÜEHAP dışındaki partıler ikıncilik hesabı yapıyorlar. AKP ve SP arasında yarış var. 6. ve 7. Sayfalarda DlPLOMASlNÎN HEDEFÎ SAVAŞ Bush'tan Irak'ta Miloşeviç taktiği muğlak Washıngton yönetiminın son Irak taslağı da Fransa ve Rusya'nm dırenciyle karşılaştı. ABD'nin sunduğu belge, silah denetçılerının etkılı bır denetim yapabılmesi ıçin gereklı koşullarla hiç ilgisi olmayan ve muğlak taleplen ıçeriyor. SavaS kaçinilmaz Bush hükümetı de Clinton'ın yöntemıni kullanarak Irak savaşını kaçınılmaz kılmak ıstıyor. Clinton yönetimi, Rambouıllet'de eskı Yugoslavya Devlet Başkanı Miloşeviç'e kabul edilmesi mümkün olmayan talepler sunarak savaşı kaçınılmaz kılmıştı. ERGİN YILDIZOĞLU'nun haberi • 10. Sayfada MOSKOVA'DA 700 KlŞt REHtN ALINDI Çeçen eylemcüer tiyatro bastı ÇOCUklar biraklldl Çeçen yanhsı bir grup, Moskova Kültür Sarayı'nı basarak yaklaşık 700 kişiyi rehin aldı. 20 kadar saldırganm, polisin baskm yapması halinde binayı havaya uçurma tehdidinde bulunduklan bildirildi. Çocuklan ve Müslümanlan bırakan grup, Çeçenistan'daki savaşın durdurulmasını istedi. • 10. Sayfada Kanadoğlu, 'ihtar karannı yerine getirmeyen'^fP içinAnayasa Mahkemesi'ne başvurdu Kapatmakar$l hlle Seçildl Yargıtay Cumhunyet Başsavcısı Kanadoğlu, AKP'ye üye olmayan Erdoğan'ın genel başkan olamayacağını ve Anayasa Mahkemesi'nin AKP'ye verilen ihtar karannın gereğinın yenne getirilmediğinı behrttı. Kanadoğlu. ıddianamede partınin yasaya karşı hile yöntemini seçtiğıne işaret ederek Erdoğan'ın genel başkanlığının da önlenmesinı ıstedı. RP davasina g ö n d e r m e Kanadoğlu, partıler hakkında program ve tüzüklerındekı antidemokratık hükümler nedenıyle kapatma davası açılamaması durumunda "ünıforma giydirme ve güvenlik kuvvetlerinın görevlerinı üstlendırme yasağı ışlemeyeceğı ıçın tarihteki benzerleri gibi mılısler yaratılacağı" uyansında bulundu. MUSTAFA ÇAKIR ANKARA - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, AKP hakkında Anayasa Mahkemesi'ne kapatma davası açtı. AKP Genel Baş- kanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ge- nel başkanlığının da önlenmesinı is- teyen Kanadoğlu, iddianamesınde Anayasa Mahkemesi'nin ıhtar kara- nnın gereginin tam ve eksıksiz olarak yenne getirilmediğini vurguladı. Par- tının ıhtar karannın gereğini yapmak yenne, yasaya karşı hile yönteminı seçtiğine işaret edilen iddianemede, "hukukun dolanıldığı" kaydedildi. Temelh kapatılmanedenlennın dışın- da kapatma davası açılamayacağına ilişkin görüşün anayasal bazı suçlan yaptınmsız bırakacağını belirten Başsavcı, "Aksi görüşün kabulü ha- linde anayasanın 68/3 ve 69/1. mad- deleri yaptınmsız kalacak ve de- mokrasi kendisini koruma silahla- rından arındırılmış ve her türlü saldınya karşı savunmasız bırakı- lacaktır" dedı. Kanadoğlu. Anayasa Mahkeme- si'ne sıîhduğu ıddöhiârıed^anayasa1 da sayılan hâUer dîşi&da fcapâtma<la- vası açılamaması durufdjjttida siyasi partilerin tüzük ve programlarinda y- er alan antidemokratık^kümlerin düzeltılemeyeceğıni vurguladı. Bu durumda yaşanacak tehlıkelere işaret eden Kanadoğlu, "Siyasi partilerin tüzük ve programlannda yer alan antidemokratik hükümler düzelti- lemeyecek,parti içi çalışmalann de- mokrasi esaslanna uygun olma MArkası Sa. 19, Sü. 3te llderl Bayfcal büyük llgl gördüflü llçelerde gövde gösterlsl yaptı IstanbuFa çıkarma CHP lideri İstanbul'daki seçim gezisi sırasında kucağına aldığı çocuklarla sık sık şakalaştı. (Fotoğraf: AA) # Baykal. Istanbul'da ıkinci ve üçüncü seçım bölgelerinde araç konvoyuyla tur atarak îstanbullulan selamladı. îstanbul milletvekılı adaylan Derviş, Livaneli, Öztürk, Sevigen, Tanla ve Ketencı'yle birlikte Küçükçekmece, Halkalı, Sefaköy ve Avcılar'da büyük ılgi gören Baykal, Bahçelıevler ve Gaziosmanpaşa'da yurttaşlara seslendi. • CHP Genel Başkanı Baykal, AKP liden Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine yönelik suçlamalanna ilişkin olarak "Herkes ne biliyorsa söylemelidır" dedi. En büyük anketin 3 Kasım günü olacağını belirten Baykal, "Hep beraber göreceğiz" dıye konuştu. Baykal ıktidara gelir gelmez dokunulmazlıklan kaldıracaklannı belirttı. • 4. Sayfada MHP mitinginde balon kazası • 5. Sayfada ANAP umduğunu bulamadı • 5. Sayfada DSP: Din tacirlerine izin vermeyin • 5. Sayfada Cumhurbaşkanı Sezer, liderlere mesaj göndererek Türkiye'de hayal kınklığı yaratılmamasını istedi ABVetakvimmektubuTaSiak OİUmlU Cumhurbaşkanı Sezer. bugûn başlayacak olan ve genişleme konusunda kntik kararlann alınacağı Brüksel Zirvesi öncesi devreye girdı. AB liderlerine mektup yazan Sezer, Brüksel Zirvesi sonuç bildırisi taslağında yer verilen Türkıye paragrafını olumlu buldu. AB'nin de Çlkanna Müzakerelere başlama dışında bır karann toplumda düş kınklığı yaratacağı uyansında bulunan Sezer, "Sizden sadece Türkıye içın değil, AB'nin çıkarlan bakımından da önem taşıyacak sağduyulu bir karar vermenizi beklıyoruz" dedi. • 11. Sayfada Ankara DGMYedek Hâkimliği Yüksel haberleri için yayın yasağı G. eli boş Galatasara\, Şamphonlar Ligi'ndeki 4. maçında deplas- manda Brugge'a 3-1 >enildi. Sarı - Kırmızılılar. ilk varının uzatma bölümünde Martens'in golü\le \enik dururna dü- 7 • • 7 • • şerken. 56. dakikada Pinto'nun golü skoru eşitledi. 72. daki- ClOYlCH/l kada Emre'nin hatasından vararlanan Verhe>en. Brugge'u galibivete tasırken, uzatma dakikasında Saeternes attığı gol- le skoru belirledi: 3-1. 4 puanda kalan Sarı - Kırmızılılar. gruptaki 5. maçında gelecek hafta Lokomotiv Moskova ile Ali Sami Yen Stadı'nda karşı karşıya gelecek. • Sporda ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Ankara 1 No'lu DGM Yedek Hâ- kımliğı, Ankara Cumhun- yet Savcıhğı'na atanan Nuh MeteYüksel ıle ılgi- h her türlü basın ve med- ya yoluyla yapılacak, gör- sel ve işitsel yayına yasak getirdı. Ankara DGM Baş- savcılığı, eski DGM Cum- huriyet Savcısı Yüksel'e venlen kınama cezasmın ardından yayımlanan ha- berler üzerıne, yayın yasa- ğı getırihnesi istemiyle MArkası Sa. 19, Sü. 1 'de LtSEDE BIÇAKLI KAVGA • 3. Savfada TÜRKER: DOLARLA OYNAYANIAÇIKLARIM M 8. Sayfada ARJANTtN'DE MOPvATORYUM BEKLENTİSI • 12. Savfada KÖMÜRLÜKTEN MÜZAYEDEYE • 14. Savfada GÜNCEL CUNEYT ARCAYUREK Az Kaldı Kelin Görünmesine Irak savaşı, Kuzey Irak sorunu, Kıbrıs, Avrupa Bir- liği çözüm bekliyor. Ekonomi bıçak sırtında. Partilerimiz var, kımılerı tek başma ıktidara heves- li. Kimilerı düşmekle düşmemek arasında. Seçım yaklaşıyor. Sorun bol; göz, akıl ve gbnül doyuracak çözüm yok! Sorun bol; iktidara en yakın partinın başbakan MArkası Sa. 19, Sü. 1 'de 21. îstanbul Kitap Fuarı GUNDEM Fuarın Onur Yazarı llhan Berk TUYAP 21 Istanbul Kıtap Fuarı'nm bu yılkı konuğj "Dokunduğu her şeyi şiire çeviren" llhan Berk Berk le | yapılmış eskı bır soyleşı yer alıyor sayfalarımızda Nıye eskı f bır soyleşı? Çunku llhan Berk'ı tümuyle kuşatan oın soyleşı Bugün Cumhuriyet le birlikte... MUSTAFA BALBAY Siyasetin Hukuk Sınavı... Adalet ve Kalkınma Partısı'nın (AKP) kapatılmasına ilişkin açılan dava ıçin söylenebılecek ilk şey şu: Gorunen durum kılavuz ıstemez! Ama bız yine de görünümü maddeleyelim: 1 - AKP'nin kuruluşunun hemen sonrasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Dedı kı: Ey yüce mahkeme, yeni kurulan AKP'nin Genel MArkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog