Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı ZAMBAK SANADA BULAŞTIKAN Hikmet Çetinkaya " C u r n h u r S Ö CaŞPazartamaA-Ş TûıkocagıCaANo3941 ..krtap kulûbü l343MıCag*glu-kanbulT<=L<2i:)5140196 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı 7 9 . YIL SAYI: 28140 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU- Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Aleviler kime ov verecek?•/ 195C'lı /ılbrdan itıbaren başlayan koyden kente göç olgusu, Alevıliği derınden etkılemıştır Kent koşullarmda artık poyraza açık durumdadırlar. Inanç ve kulfurlerını yaşamakta sıkıntı çekmektedirler. Toparfannnaya ve örgütlenmeye gereksınımle ri vardır •/ Son 15-20 yıldır dernekler, vakıflar, *ederasyonlar kurmakta, dergıler, gazeteler, kitaplar yayımlamakta radyolar kurmakta, kjhjrve ınançlarını oylece yaşatrnaya, istem ve ozlemlenm bu orgutlen ve yayımları aracılığı ıle dıle getırmeye çalışmaktadırlar ALİ BALKIZ'ın yazı dizisi yarın Cumhurîyet'te • Son on yıl ıçınde hıçbir Alevı etkınlığı yoktur ki; Hacıbektaş Efkinlikleri başta olmak üzere, o yerin kaymakamından Cumhurbaşkanı'na dek tüm yöneticiler ve siyaseîçıler katılmamış olsun Katılıp Alevılığın guzelliğıne, kardeşliğıne, barışa ve onların incitilmişliklerine vurgu yapmamış olsunlar... tf 3 Kasım seçimlerinde siyasi partıler Alevilere neler vaaf ediyorlar? • Aleviler neler ısfedi, onlar neye soz verdi? • S a ğ da Alevi oylarını •artışıyor. Rahmi Koç.Turhan Selçuk'un 6O. sanat yılını yaptığı karikatürle kuttadı. Turhan Selçuk'un gururgecesi # Turhan Selçuk'un 'Çizgide 60. Yıh' Istanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda önceki gece düzenlenen 'özel' bir etkinlikle kutlandı. Gazetemiz Imtıyaz Sahibi llhan Selçuk, "Aydınlık; sanatçılanyla, bilim adamlanyla, ressamlanyla, bestecilenyle var olacaktır. Kardeşim Turhan Selçuk, aslında bu güzel insanlardan bin olmaya çahşmaktadır" dedi. • 9. Sayfada Altın Portakal Jüri Ödülü 'nü kazanmıştı 'Pardon y a yasaklama Kültür Servisi - Kültür Bakanlığı Si- nema Video ve Müzik Eserleri Denet- leme Kurulu, ödüllü 'Büyük Adam Küçük Aşk' filminden sonra geçen yıl Altın Portakal Jüri Özel Ödülü'nü alan 'Pardon' ısimlı kısa metrajlı filmi de yasakladı. Ticari göstenm ve dağıtım hakkını alamayan film için yapımcı fir- ma ise ıtirazda bulundu. Yönetmenlığıni ve senaryo yazarlığı- nı V'edat Özdemir'in yaptığı kısa met- rajlı film, 2001 yıhnda Altın Portakal Film Festivali'nde 'Jüri Özel Ödü- lü'ne layık görülmüştü. Film, aynı yıl Cine 5 tarafından düzenlenen 'Kısa FilmYanşması've 'Istanbul Kısa Film- ciler Derneği'nin düzenlediği yarışma- larda En îyı Kurmaca Film Ödülü'nü almıştı. 'Pardon', isim benzerliğı yü- zünden gözaltına alınan bir gencin ya- şadıklannı mizahi bir dille anlatıyor. \ Cumhuriyet seçiminnabzınıtutuyor ÇANAKKALE :D*YTnın 1991 seçimlerinde ıldekı 3 milletvekilini de almasımn ardından Suleyman Demırel'ın verdıgı söz geregı ünıversıteye kavuştu ve o tarıhten sonra belkı de kaden degıştı. BURDUR : 20 yıldır CHP'lı belediye başkanlan tarafından yöneülen, ancak Meclis'e sadece bir CHP'lı vekıl gönderen Burdur'da, 3 Kasım'da bu partının bınncı çıkacagına kesın gözüyle bakılıyor. ŞANUrtJRFA : Aşıret agalan, konıcular ve ülkûcü babalann baskısı „ altında seçıme gıden Urfa'da, yukselen CHP, ydlar sonra v r mılletvekılı çıkarma heyecanı ıçinde. M A N I S A : 'Pamuk deposu' Manısa'da kent ekonomisinı ayakta tutan üretıcilere bir dokunan, bın ah işitıyor. 6. ve 7. savfalarda ABD 'ye: Uluslararası hukuka uy, Irak 9 a: BM karannı yerine getir, AB 9 ye: Tarih ver MGK 1den 3 mesajABD'nin taleplerl görüşüldü irak ve AB gündemli MGK'de Genelkurmay Başkanı Ozkök, ABD'li komutanlann temaslanyla ilgili bilgi verdi. Özkök, komutanlann olası bir harekâtta Türkiye'den olabilecek talepleri dile getirdiklerini söyledi. Gürel'in de "AB, Kopenhag'da şartsız tarih vermeli" sözlerini bütün kurul üyelerinin desteklediği öğrenildi. ANKARA (Cumhuriyet Bii- rosu) - Milli Güvenlik Kuru- lu'nun dünkü toplantısından ABD, Irak ve Avrupa Birliği'ne üç önemli mesaj çıktı. ABD'ye "uluslararası hukuk" kurallan- na uygun davranarak Irak için BM karan alması gerektiğı uyansmı yapan MGK, Irak'a da BM karar- lanna "tam ve eksiksiz" uyması telkininde bulundu. MGK, AB'ye de Türkıye'nin beklentilenni bo- şa çıkarmama yönünde Kopenhag Zirvesı'nde tam üyelik müzake- releri için tarih vermesi gerektiğı- ni bildirdi. Başbakan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel, AB konusun- da "Türkiye'ye şartlı ve ara for- mül kabul edilemez" dedi. 3 Kasım seçiminden önceki son MGK toplantısı Çankaya Köş- kü'nde Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'ın başkanlığında ya- pıldı. Başbakan Bülent Ecevit ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral MArkası Sa. 19, Sü. 3te IRAK BM TEMSİLCİSİ EL DURİ: Sınırlar değişebilir # Irak'uı BM Daımi Temsilcisi Büyükelçi El Duri, olası bir savaşta ABD'nin Türkiye'dekı üslerini kullanmaşı durumunda Irak ve Türkiye arasındakı her4ürlü ilişkinin yok olacağını belirtti. El Duri, ABD'nin amacının petrol ve bölgede sınırlan deSıştırmek olduğunu savundu. tPEK YEZDAJNİ'nin haberi • 11. Sayfada «**. WASHINGTON POST: Ankara ödül istiyor # Washington Post, ABD'nin Ankara'dan Irak ile savaş durumunda, mülteci akışını ve savaş esirlerini kontrol etmesini istediğini savundu. Gazete, Türkıye'nin operasyon durumunda Kuzey Irak'a binlerce asker daha gönderebileceğini yazdı. Washington Post, "Türkiye, işbırliği karşılığında mali ödül istiyor" yorumu yaptı. • 10. Sayfada ABD USULÜ DtPLOMASt Bush 'tan taktik # ABD, diplomasıyı sonuna kadar zorladığını göstermeye çalışıyor. Bush, BM koşullarını karşılaması halinde Saddam Hüseyin'in görevde kalmasına göz yumulabileceğini ima etti. Ancak Bush son açıklamasında, "BM karar almazsa, Saddam Hüseyin'in silahsızlandınlması için bir koalisyona başkanlık ederiz" dedi. • //. Sayfada TOBB'nin açıklamasında, ülke sorunlannın temelinde kötü yönetimin yattığı belirtildi Seferberlik çağrısı Seçimkondu yıkımında arbede çıktı Bursanın Osmangazi ilçesinde seçim önccsi kaçak olarak yapıldığı belirlenen 19 gecekondunun yıkımı sırasında e\ sahipleri ile gü\enlik güçleri arasında arbede yaşandı. Panayır Mahallesi Bülbül Sokak'ta Hasan Özgür'e ait evin yıkımı sırasında, Ayşe Özgür 1 yaşındaki bebeğiyle >ıkım ekipleri \e jandarmaya direndi. Evlerinin yıküması halinde kucağındaki bebeği atma tehdidinde bulunan kadın jandarma tarafından etkisiz hale getirildi. (Fotoğraf. AA) Sözünüzde durun TOBB. bünyesindeki 356 kuruluşla birlikte 81 ilde eşzamanlı yapılan açıklamalarla siyasetçilere "Reformlan sürdürün, sözlerinizin arkasında durun" mesajmı verdi. TOBB'nin seferberlik ilanında özellikle şeffaflık ve kamu yönetiminde reform taleplerinin üzerinde duruldu. izleme komitesi kurulacak TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, partilerin, programlannda, meydanlarda yaptıklan ve yapacaklan bütün reform vaatlerini topluma verilmiş taahhütler olarak kabul edip takipçisi olacaklannı bildirdi. • 8. Sayfada • AKP'DE GÜL ÎLE EMANET ANLAŞMASI • 5. Savfada • ERDOĞANYARGIDAN KAÇARAK SÎYASET YAPIYOR • 5. Sayfada • YILMAZ'IN KOLTUĞUNA TALÎP ÇOK • 5. Savfada 25 Ekim öncesi Ankara 'ya umut Takvim için AB'den ilk ışık # Cumhunyet'in ulaştığı AB'nın 24-25 Ekim'de gerçekleştireceğı Brüksel Zirvesi'nin gündem taslağmda "Reformlar Türkiye ile müzakerelere geçmeyi yakmlaştırmaktadır" denildi. AYHAN ŞÎMŞEK ANKARA - Avrupa Bir- liği (AB), Türkiye ile üyelik müzakerelerine geçmeye ilk kez yeşil ışüc yaktı. Cumhunyet'in ulaştığı AB 'nin 24-25 Ekim'de ger- çekleştireceği Brüksel Zir- vesi'nin gündem taslağın- da, Türkıye'nin siyasal kri- terleri karşılamada önemli adımlar attığı vurgulanarak "Bunlar,Türkiye'yle mü- zakerelere geçmeyi yakın- laştırmaktır" denildi. Konsey, üye ülkeleri Türki- ye hakkında Kopenhag Zir- MArkası Sa. 19, Sü.3'te Mülki amirlere yeni yetkiler Toplantı iznikeyfe kaldı # Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklanabilmesi için yeni gerekçeler yaratıldı. Vali veya kaymakam herhangi bir bildirimde bulunmaksızın toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklayabilecek. ANKARA (ANKA) - AB ile uyum kapsamında yurttaşlann hak ve özgür- lüklerinin genişletilmesi amacıyla çalışmalannı sür- düren îçişleri Bakanlığı, 17 yılhk bir geçmişin ardından Toplantı ve Gösteri Yürii- yüşleri Kanunu'nun Uygu- lanmasma Dair Yönetme- lik'te kısmi değişiklik yapa- rak yasaklama hükümlerini MArkası Sa. 19, Sü. 3'te ASGARÎ ÜCRET MVRATONU BAŞLADI • 12. Sayfada YAZARLAR, YAŞAMLARI, YAPITL.MU M 14. Sayfada GALATASARAY İŞİNİ BİLİR M Spor 'da KLİPLERYATAKLI VAGONA DÖNDÜ UArka Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Tel Tel Dökülen Yıldızlap Her seçimin olduğu gıbi 3 Kasım'ın da "yıldızla- n" var ve yıldızlaşan ısimlerin gerçek yapılan yavaş yayaş ortaya çıkıyor. Üstelik kişiliklerini yansıtan "yapı" gelecekteki davranışlarına daha bugünden kuşkulu gölgeler MArkası Sa. 19, Sü. l'de Şampiyon Kolpakov, boksör eşinin burnunu kırdı Aile içinde boks maçı GURSU KUNT ANTALYA - Antalya'daki Dünya Bayanlar Boks Şampıyonası'na katılmak ısteyen Rus sporcu Natalia Kolpakova, kaldığı otelde eşı Mikhail Kolpakov un saldınsına uğradı. Gözaltına alınan Kolpakov, eşınm yanşmalara katılmasını ıstemedığıni açıkladı. Tedavi altına alınan Kolpakova'nın burnunun kınldığı ve suratında ısınklann bulunduğu tespıt edildi. Eski dünya boks şampiyonu Kolpakov, "Bu tür organizasyon- larda Rus sporculara para karşı- lığı fuhuş yaptınlıyor. Bunu ya- panlar da Çeçen asıllı iki kadın taciri. Ben eşimi bu pislikten kur- tarnıak istedim. Ama o benden ayrılmak istediğini söyledi. Buna çok kızdım" dedi. 2. taksitlerin ödeneceği emlak vergisi zamlandı En değerli il Aııkara # Komisyonlann geçen yıl belirledikleri metrekare birim değerlerin vatandaşın büyük tepkisini çekmesi nedeniyle mart- nisan-mayıs aylarında Bakanlar Kurulu'nun belirlediği yeniden değerleme oranıyla vergi veren gayrimenkul sahipleri, ikinci taksiti yeni rayiç bedellere göre yatıracak. I Yıllardır "taşı toprağı altm" denilen Istanbul, yeni değerlerle bu niteliğini Ankara'ya kaptırdı. Belirlemeler sonrasmda, Türkiye'nin en değerli yeri, metrekaresi 4 milyar lira olan Ankara'nın Zafer Meydam ile Atatürk Bulvan oldu. Bu iki yere daha önce de 4'er milyar lira değer biçilmişti. • 13. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog