Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p l a n GÜZELAYDINLIK(ŞIIR Necati Cumalı Ç a * Pazarlama AŞ Tûrtocagı Cad. No 39<41 . k h a p Kulübü <343 - 4ıCag3Jogh-tsonbulTel (212)51401% Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p l a n 7S. V I L SAYI: 28137 / 500.000 TL (KDV,çınde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI. NADİR NADİ11945-1991) PAZAR Siyasal İslamı kullanan 'halef-selef Milli Görüş kadrolan türban sorununda buluştu AKPveSP türbana sanldıy ğŞ 3 Kasım yaklaştıkça AKP kadrosu türban başta olmak üzere tabanı açısından önem taşıyan bazı konularda açık mesajlar vermeye başladı. Necmettın Erbakan'ın seçim meydanında türbanı öne çıkaran propagandasına karşı Tayyıp Erdoğan da "Türban öncelikh sorunumuz değıl" söylemini terk etti. AKP lideri, "Eğıtimin önündekı engelleri kaldıracağız. Sabredin" sözlenyle bu konudaki hedeflerinı seçimden sonra ortaya koyacaklannın ışaretini verdi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Sertleşen seçim kampan- yası. siyasal İslamı kullanarak büyüyen "halef-selef" Mıllı Gö- niş kadrolarını "türban soru- nunda" buluşturdu. Necmettin Erbakan'ın seçim meydanında türbanı öne çıkaran propaganda- sına karşı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Türban öncelikli sorunumuz değil, bu konuyu toplumsal mu- tabakatla çözeceğiz" gibi örtü- lü söylemini terk etti. 3 Kasım'a yaklaşıldıkça siyasi partiler ara- sındaki gerilım tırmanırken AKP kadrosu da türban başta olmak üzere tabanı açısından önem taşı- yan bazı konularda daha açık me- sajlar vermeye başladı. Tayyip Erdoğan, türbanla ılgih kapalı va- atlennı son birkaç mitingde aça- rak şu mesajlan verdi: "fnsanla- nn kafasının içine bakıyorlar, bu MArkası Sa. 8, Sü. 3'te Samsunlu yenilik peşinde • Samsun'do CHP 6O'lı yıllardakı merkez sol görünümüne yeniden oturarak dağılmış oylarını toplayacak, soldan da dağınık görünen sağdaki oylar ıse AKP'ye gıdecek gibi görünuyor Kayseri'de nöbet değişimi /MHP'nın Iç Anadolu'da bır numaralı kalesı olarak nitelendirılen Kayseri'de, partının eğilim yoklamalarını dıkkate almaması, türban ve Ocalan konularındaki tavrı seçmenı kızdırmış 6. Sayfada... Baykal: Laikliğe İ" sahipçıhn CHP'nin Lskişehir mitingine millervekili adayları Kemal Derviş. Ziilfü Li- vaneli, Yaşar \uri Öztürk, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen ve Genel Başkan Danışmanı BülentTanla da katıldı. Deniz Baykal, konuşma- sında "Bu seçinıde hem geleceğe hem de laik. demokratik Cumhuriyerimi- ze. Mustafa Kemal Atatiirk'ümüze sahip çıkın. Çekilen bunca acı heba edil- mesin" dedi. Yaşar Nuri Öztürk de,*'din istismarına son verilmezse Türki- ye'nin Cezayir ve Afganistan'a döneceği" nyansında bulundu. • 4. Sayfada Seçime iki hafta kala siyasi partiler arasında gerilim tırmandı. Liderler vaat yanşına hız verdi Meydanlarda kıran kırana POLlTtKA GÜNLÜĞÜ MESUTYILMAZ: Bir Kadının ' Bize çamur Çığlığı... atıyorlar 0 Tam bir hafta önce bugün, Denizlı'de Deniz BaykaFdan önce Mehmet Sevigen konuşuyordu... Kendi kendime şöyle dedım: ''Meğer CHP'nin Cem Uzan'ı Mehmet Sevigen'miş!" Denizli tarikatlann ,'nnerkezı! Tankat yurtlan, holdıngler, okullar. hastaneler! Acılar ıçinde kıvranan bır kadın!.. HtKMET ÇETtNKAYA'nııı yaziSl • 5. Sayfada Samsun'da yurttaşlara seslenen Mesut Yılmaz, Karadeniz Sahıl Yolu için siyasi hayatını ortaya koyduğunu. Karadeniz'e hizmeti içine sindiremeyenlerin partisine iftira attıklannı iddıa etti. Yılmaz. Mavi Akım Projesrnın de bazı çevrelerce sabote edilmeye çahşıldığını savundu. • 4. Sayfada TANSU ÇİLLER: Şarkıyla bu iş olmaz DYP Genel Başkanı Tansu Çiller sönük geçen Adapazan mitinginde siyasi rakiplerine yüklendi. CHP lideri Baykal'm "milletin ezanıyla uğraşacağına fındıkla uğraşması" gerektiğini söyleyen Çiller, AKP lideri Erdoğan'ın türban konusunda bir çözümü olmadığını savundu. • 5. Sayfada DEVLET BAHÇELÎ: Türkiye yol ayrımında Kırklareti'de halka seslenen Bahçelı geçmıştekı ekonomik krizlenn sonucunda ya ara rejimlerin geldiğini ya da partılerin iktidardan düştüğünü vurgulayarak "57. hükümet krizin nasıl aşılacağını gösterdı'" dedı. Bahçeli 3 Kasım'da Brüksel ile Türkiye sev dalılan arasında yol aynmı olacağuıı belirtti. • 4. Sayfada ÖLÜMYATAĞINDA ÎKlYTL • 5. Savfada HASAN BALIKÇI ÖLDÜRÜLDÜ • 8. Savfada MERKEZ BANKASI: ISTlFA EDERİZ U 13. Savfada DİYARBAKIRATTI G.SARAY KAZANDI MSpor'da GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Maskeler Aşağıya Bırı takıyye yaptı, bır diğeri gerçek niyetini sakla- dı. Güleryüzlü maskeleri bir başka elın ındirmesine gerek kalmadı. Sonunda gerçek amaçlarını itıraf ettıler. Bır üçüncü var arada. O hâlâ yalana devam edi- yor. Ankara'nın devlet adamı ıtıbarı gosterdığı Kürt aşiret reislerinden Talabani. MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de DOĞAYA DÖNÜŞ... Kuşadası'nın beton sahillerinden sekız kılometre uzakta 350 dönüme yayılan bir vaha yaratılmış. Ekolojik tarım yapılan çıftlıkte aklınıza gelebılecek her şey yetiştırıliyor Doğal Park alanı ise canlılara zarar vermeyen herkese açık. Mini vahanın yaratıcısı Gürsel Tonbul Değirmen'in sıradışı seruvenini anlatıyor. Bugün Cumhuriyel'le birlikte. Bayinizden istemeyi unutmayın. Kule Cambazı SıTnay A K I N " Haydi kurşun askerimsavaşa... Çanakkale Savaşı'nın ilk haftalarında, hiç de bılınmeyen bir rutuklama olayı yaşanır Istanbul'da. Polisler, Istıklâl Caddesi'nde, Avrupa'dan getirilen malların bulunduğu bır mağazayı basarak, satılmakta olan bir eşyanın fümüne Fransız yapımı olduğu gerekçesiyle el koyar. Tutuklananlar kurşun askerlerdir! 15. Sayfada... 8(ylerin sonuna doğrv kurvhn ZeN, kendısini yaşam, ritim ve dpğoçfama olarak fanımlıyor. 'An'm müziğini yapıyorlar Murat Ertel'in 1980'lerin sonuna doğru kurduğu "ZeN" grubu "an'ın müziğini yapıyor. ZeN grubunun 1995'ten bu yana yaptığı albümler, Ada Müzik farafından yeniden yayımlanıyor. 7. Sayfada... 'İslam Dünyası Sanatı' müzayedesinde 59 parça satıldı Maşrapaya 180 mflyar Bra # Sothby's açık arttırmasında satılan 59 parçadan yaklaşık 5.6 trilyon lira gelir sağlandı. 12. yüzyılda Güney îtalya'da Sicilya Krallığı döneminde yapıldığı ve eşsiz olduğu söylenen aslan biçimli bir bronz havuz fıskıye başı, tek başına yaklaşık 3.9 trilyon lira gelirle rekor kırdı. Konya'da 13. yy. sonu, 14. yy. başında yapıldığı sanılan gümüş kakmalı bir bronz maşrapa, Londra'da öngörülen fiyatın iki katına; yaklaşık 180 milyar liraya satıldı. ÖZGEN ACAR'ın haberi • 9. Sayfada J Jİrnerika 'ya auyulan sempati kayboluyor ABD'de savaşa karşıtlık yükseldi # Amerikan halkı Irak'a operasyon konusunda bölündü. Birçok kişi Irak'a müdahaleyi George Bush'un iddia ettiği gibi "özgürlük" ile "şeytan"ın çatışması gibi görmüyor. Halkın giderek büyüyen bir kesimi savaş değil, iş, ücret, konut, eğitim, sağlık hizmeti ıstıyor. Prof. Dr. TÜRKKAYA ATAÖV NEW YORK - Savaşlar uluslararası ilişkileri değiş- tıriyor, toplum içindekı den- geleri de. Amenka'ya 11 Ey- lül'ün hemen sonrasında du- yulan sempati kayboluyor. Çok kişı Irak'a müdahaleyi, Bush'un iddıa ettiği gibi, "özgürlük" ile "şeytan"ın çatışması gibi görmüyor. Yaptığı bir "önderük" de değil, bir kuvvet uygulama- sı. New York'ta Birleşmış Milletler'de görevli Ortado- ğu diplomatlan şunlan soru- yorlar: Amerikan gücünü na- sıl durdurabılir, ne yoldan çevTeleyebıhr, hangi yön- temlerle tasıtlayabiliriz? Amenkalı bırçok siyaset- çi de şu görüşte: "Doğrudan • A rkası Sa. 8, Sü. 3 te Aysel Çelikel: DGM'lerin yaptsı değişmeli # Adalet Bakanı Çelikel, önümüzdekı dönemde Devlet Güvenlik Mahkemeleri'nin de her ülkede olduğu gibi uzmanlık mahkemeleri haline getirilmesi gerektiğini belirterek "Umuyorum bu yakın bir tarihte olacaktır" dedi. Çelikel, 1992'deki CMUK değişikliğinin insan haklan konusunda yurttaşlara büyük koruma getirdiğıni söyledi. • 5. Sayfada AB için halkoyhması Genişleme Munda J nın elinde # lrlanda'da yaklaşık 3 milyon seçmen, Avrupa Birliği'nin genişlemesini öngören Nice Anlaşması'nm onaylanmasuıa yönelık halkoylaması için dün sandıİc başuıa gitti. Halkoylamasından "evet" çıkması için günlerdir kampanya yapan Başbakan Bertie Ahern, oylamayı "tarihle randevu" olarak nitelendirdi. • 11. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY ABD'nin Askeri Syareti! Rastlantının bu kadarı, çok geçişli köprülerde olur. Ekim başında, ABD Dışışlerı Bakan Yardımcısı Eli- zabeth Jones ile Irak Başbakan 1. Yardımcısı Tarık Azizaynı hafta ıçinde Türkiye'deydi. Her iki yardım- cı Türkiye'nin yardımcı olmasını istemiş, Türkiye de onlara, "siz de bana yardımcı olun" demiştı. Değişik bır buluşma da bu hafta yaşanacak. ABD'nin Afganıstan operasyonlanndan da sorum- MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog