Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı BALKANLAR Mustafa Balbay TüıkocağlCad.NoJ < >41 kitap kulübö {^"^ıCagsloftı-lstanbulTel (212) 5140] 96 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı MAJEBONYA 1900 4 ecâti Cumalı L* kitap kulûbü I K Ş Tureocagı CaA İNo 39/4^y 21fc51-Q~" 79. YIL SAYI: 28119 / 500.000 TL (KDVtçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ {1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (7945-1991) 2 EKlM 2002 ÇARŞÂ 3 Kasım'ı erteletme girişimleri açık oylama nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı. 170 'hayır' oyuna karşılık 191 oyla TBMM tatile girdi SeçimeonayMeclis aç kapa yaptı TBMM'de seçimi ertelemeden yana olanlarla seçim isteyenler oylama saatine dek yoğun bir kulis yürüttü. 449 oyla seçim karan alan Meclis'te görüşmeler sonucunda yapılan oylamada 170 "hayır" oyu kullanılırken 'evet' oylannın 191'de kalması dikkat çekti. Seçimi isteyen partiler arasında en fazla fire MHP'den geldi. MHP'den 22, DYP'den 11, DSP'den de 5 milletvekili TBMM'nin tatile girmemesi yönünde oy kullandı. Çiller, grup karanna karşı hareket eden 11 milletvekili hakkında disiplin süreci başlatacağını söyledi. Açık oylama darbesi Içtüzük gereği, Danışma Kurulu önerilerinin parmak kaldınlarak yapılması "küskünlere" darbe vurdu. Kamuoyu ve lider baskısı, birçok milletvekilinin aksi yönde oy kullanmasına yol açtı. TBMM Başkanı îzgi'nin "Yüce yaradandan, anayasanın 78. maddesinin 1. ve 2. fıkrasındaki sebeplerle, bu Meclis'in olağanüstü toplantısına bizi mecbur bırakmamasını diliyorum" sözleri "savaş sebebi" dışında olağanüstü toplantı çağnlannın sonuçsuz kalacağı değerlendirmelerine yol açtl. EMİNE KAPLAN ve SERTAÇ EŞMn haberi • 4. Sayfada UMUTLARITÜKENDÎ Küskünler: Artıkyeni girişim yok İZgl'ye tepki Erteleme içın imza toplayan mılletvekilleri "Yeni bir girişimde bulunacak mısınız" sorusuna "Hayır, artık bitti. Biz doğru bildiklerimizı söyledik, gerisi Meclis'in iradesidir" yanıtını verdiler. Bekaroğlu, "Kişisel olarak yeni bir çabamız olmaz" açıklamasını yaptı. Küskünler îzgi'nin oylama yöntemine tepki gösterdi. • 5. Sayfada sezer: Yerinde karar TBMM Başkanı Îzgi'nin "yeni yasama yılı" nedeniyle verdiği resepsiyona katılan Curnhurbaşkanı Sezer, tatil karannı "Yerinde ve zamanında bir karar" dıye niteledi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özkök de TBMM'nin hür iradesiyle sağduyulu bir karar verdiğini söyledi. • 8. Sayfada • MECLİS KENDİNE YAKIŞANI YAPTI • 5. Sayfada Ecevit ile Bahçeli. Bakanlar Kurulu sıralarında yer alırken; erteleme konusunda ortaklanndan farklı düşünen Yılmaz grubunun başında oturdu (Fotoğraf: AA) '".. Jfc TARİHİ OYLAMA Vekilin seçim iradesi zayıfladı • TBMM'de dün yaşananlar, milletvekillerinin 3 Kasım'da seçim iradesinin zayıfladığını ortaya koydu. 31 Temmuz 2002 tarıhınde 62 ret oyuna karşılık, 449 oyla seçime "evet" karan çıkmıştı. Seçim isteyen cephenin oylan, dünkü oylamada ise 191 'e indi. îkı ay içerısinde 258 milletvekili karannı değiştirdi. • YTP liden tsrnaıl Cem ıle Hüsamettin Özkan da yan yana oturarak "birlikteyiz" görüntüsü verdi. Cem ve Özkan, TBMM'yı açık tutma çalışmalanna destek verdi. Cem, her ne kadar erteleme gırişimlerine "kurumsal" destek vermese de, "oy" verdi. TÜREY KÖSE / BÜLENT SARIOĞLU'nun notları • 4. Sayfada Bolu Valiliği, yasal derneklerin terör örgütleriyle ilişkili olduğunu ileri sürdü Halkevleri hedef gösterildi Öğrencilere yönelik terör eğitiminde. öldürülen teröristlerin fotoğraflannı göstererek tartışmalara neden olan Bolu Valiliği, şimdi de kamu yaranna çalışan Halkevleri, Kültürevi ve Gençlik Platformu'na suçlamalar yöneltti. Halkevleri Genel Merkezi'nin, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen yazı hakkında Cumhurbaşkanı düzeyınde gırışimlerde bulunacağı öğrenıldi. RUJHATAVŞAR BOLU - Bolu Valiliği, Atatürk'ün kur- duğu Halkevleri, Kültürevi ve Gençlik Platformu'nun terör örgütleriyle ilişkili olduğunu iddia etti. Bolu'da Kültürevi di- ye bir yapılanma bulunmazken, Gençlik Platformu'nun daYerel Gündem 21 bün- yesinde olduğu ortaya çıktı. Bolu'da liselerde öğrencilere terör ko- nusunda uyaııcı eğitim verilmesi istemiy- le valilikten Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda kamu yaranna çalışan dernekler hedef gösterildi. Bolu Valisi Mehmet Ali Türkerin ve- kili olarak görev yapan Nevzat Dalkı- ran'ın imzasıyla gönderilen yazıda,"Mil- li Güvenlik Kurulu'nun bir toplantısın- da terör örgütlerinin legal örgütlenme- leri vasıtasıyla (Halkevi, Kültürevi, MArkası Sa. 8, Sü. 3 'te Hollanda Camide ulusal dükavgası LONDRA (ANKA) - Hollanda Göç Bakanı Hilb- rand Navrijn'in camilerde sıdece Hollanda dilinin ko- ruşulması gerektiği yolun- cakı açıklamasının öfke ya- nttığı bıldirildi. Bu arada, mamlann Hollanda'nın eş- İArkasıSa.8,Sü.8'de GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Seçim Sandığına Gömülenler... Başaramadılar. Onca tertip, onca yalan gerekçe, onca kışkırtma sonuç vermedi. Sağduyu egemen oldu. Rakamsal sonuç kaç farkla olursa olsun parla- MArkasıSa.8,SiLl'de G. Sarav kendi sahasındaki son iki maçında 5 puan kaybetti. Galatasaray berabere # Galatasaray. ŞampiyonlarLigi'ndeki 3. randevusunda Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı. Oyunun büyük bölümünde üstün olmasma karşırı San-Kırmızıhlar, gole ulaşamayınca 1 puana razı oldular. Gruptaki diğer maçta Barcelona, L.Moskova'yı 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü. MSpor'da Ankara'ya Saddam Hüseyin'in mcsajını getiren Tarık Aziz, Cumhurbaşkanı Sezer, Başbakan Ecevit ve Dışişleri Bakanı Cürel ile bir araya geldi. (Fotoğraf: REUTERS) Tank Aziz: Türkiye, üslerini kullandırırsa dost kalamayız Irak'tan üstii kapalı tehdit Irak bölünürse Türkiye de bÖIÜnÜr Irak Başbakan 1. Yardımcısı Tarık Aziz, ABD'nin operasyonu sırasında üslerini ve topraklannı kullandırması durumunda Türkiye ile dost kalamayacaklannı kaydetti. ABD saldırısının tüm bölge ülkelerinin güvenliğini tehdit edeceğini vurgulayan Aziz, Incirlik'ten uçuşlara izin verilmemesini istedi. Aziz "ABD, bölgede bağımsız Kürt devleti kurma arayışında. Unutmayın ki Irak bölünürse siz de bölünürsünüz" dedi. Aziz'in bu sözleri salonda soğuk duş etkisi yaratırken Ecevit ve Gürel sessiz kalmakla yetindı. EBRU TOKTAR SERKAN DEMtRTAŞ ANKARA - Irak Devlet Başkanı Sad- dam Hüseyin'ın mesa- jını getiren Başbakan 1. Yardımcısı Tarık Aziz, ABD'nin saldırması du- rumunda tüm komşula- nnın güvenlik tehlike- siyle karşı karşıya kala- cağına işaret ederek "ABD, bölgede bağım- sız Kürt devleti kur- durma arayışında. Unutmayın ki Irak bö- lünürse siz de bölü- nürsünüz" dedi. Aziz'in bu sözleri sa- londa soğuk duş etkisi yaratırken Başbakan Bülent Ecevit ve yar- dımcısı Şükrü Sina Gürel sessiz kalmakla yetindi. Türkiye'nın üs- lerini ve topraklannı ABD'ye kullandırması durumunda "artık dost kalamayacaklarınr da belirten Aziz, Irak'ı denetleyen ABD uçak- lannın İncirlik Üssü'nü kullanmasından duydu- ğu rahatsızhğı da dile getirdi. Ankara ise "ABD çok ciddi. Ope- rasyonu önlemenin tek yolu sizin BM Güven- lik Konseyi kararları- na tam ve harfiyen uy- manız" mesajını verdi. ABD'nin operasyon konusunda uluslararası destek aradığı bir dö- nemde Ankara'ya Sad- dam Hüseyin'ın mesajı- nı getiren Irak Başbakan 1. Yardımcısı Aziz, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Başba- kan Bülent Ecevit ve BaşbakanYardımcısı ve Dışişleri Bakanı Gürel ile bir araya geldi. Ecevit, Aziz ile yaptı- ğı görüşmenin başında "Irak'ın kapılarrını MArkası Sa. 8, Sü. 3'te ırak tüm koşulları kaüul ettl Denetçilerle uzlaşma • BM Silah Denetim Komisyonu Başkanı Blix, Viyana'da sürmekte olan silah denetçilerinin Irak'a dönüşüne yönelik görüşmelerde, Bağdat yönetiminin BM koşullannı kabul ettiğini açıkladı. Blix, denetçilerin uygun gördükleri tesislerde ve bölgelerde denetim yapacaklannı kaydetti. Saraylar konusunda ise hâlâ pürüz var. # Anlaşmanm aynntılan, Güvenlik Konseyi'ne perşembe günü rapor verildikten sonra açıklanacak. îlk denetçi grubunun iki hafta içinde Bağdat'a ulaşması bekleniyor. ABD, Güvenlik Konseyi'nin yeni talimatı olmadan, Irak'a BM silah denetçilerinin gitmesüıe karşı çıkacağını açıkladı. • 11. Sayfada Destek arayışı sonuçsuz ABD giderek yalnız kalıyor # Eylülün son haftasında başlayan gelişmeler devam ederse savaş karşıtı cephenin giderek güçleneceğıni, ABD'nin yalnızlaşacağını ve Irak'a yönelik bir savaşın engellenebileceğini düşünmek mümkün olabilecek. ERGİN YILDIZOĞLU LONDRA - ABD- Ingiltere ekseninin Irak'a yönelik bir saldı- n için Birleşmiş Millet- ler Güvenlik Konse- yi'nden yeni bir karar çıkarma ve geniş bir uluslararası ittifak oluş- turma gırişimlerinin hı- zı kesilmeye ve ABD si- yasi olarak yalnızlaş- maya başladı. ABD-fngiltere ekse- ni, Irak'a yönelik bir MArkası Sa. 8, Sü. 3'te Usumi'yi kaybettik ÇiftÇİ dOStll Gazetemiz yazan, "çiftçi dostu", eski parlamenter. eski TGS Genel Başkanı, Türk basmının tanm ve hayvancılık konulannın uzmanı Sadullah Usumi (75), yaşamını yitirdi. İki kez beyin ameliyatı geçiren Usumi, bir süredir Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesı'nde tedavi görüyordu. Yeri doldurulamaz Usumı'nin ölümü, tanm sektöründe ve sıyaset dünyasında büyük üzüntü yarattı. TBMM Başkanı Izgi, Usumi'nin yaptığı çalışmalann asla unutulmayacağını belirtti. Tanm sektörü temsilcileri de "Çiftçiler, en can dostunu yitirdi. Yeri doldurulamaz" dediler. • 7. Sayfada Usumi 75 yaşındaydı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog