Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı DÜŞÜNCE PARLAMENTOSU Toktamış Ateş Çag Pazarlama A.Ş Tüıkocağı Cad No 39,41 (34334)ügaloghı-kaohılTd. (21215140196 Cu mhuriyet7*9. YIL SAYI: 28134 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI- NADİR NADİ (1945-1991) 17 E TKP'nin Avrupa yılları 381 Türkiye Komünist Partisi'nin sürgün yılla TKP'nin Âimanya'daki işçilerle ilişkileri Zeki Baştımar'ın ana özlemt ' TKP'de Bilen'ieşme dönemi S& TKP'de Zeki Baştımar'ın dramı €| Menderes'in idam edildiği gece Bizim Radyo'nun kuruluşu Partide post kavgası Leipzig'de partinin kapanışı Cumhuriyet seçimin nabzını tutuvor.* M e t i n G Ü R y a z d ı . Bugün 7. Sayfada... j/Ekonomik ve sosyal yaşamın devamınmjınçlığg bogk olduğu Giresun'da uygulanan fiyat politıkaîarı seçmeni çok olumsuz etkılemiş... j/Koalisyon ortağı partilerin neredeyse silindiği Çorum'da CHP, 'yükselen aeğer," AKP de ilçe ve köylerin "gözdesi" olarak öne çıkıyor... 6. Sayfada... Sanık 10 polis, 60 ile 130 ay arasında değişen hapis cezalanna çarptınldı Manisa <da işkence var BERGAMA Hükümet mahkûm oldu # Eski Bergama Belediye Başkanı Sefa Taşkın ile 69 köylünün, yarğı karannı uygulamadıklan gerekçesiyle Mesut Yılmaz ve 4 bakanı ile 2 bürokrat aleyhine açtıklan davada, her davacıya 500 milyon lira tazminat ödenmesıne karar verildi. • 3. Sayfada SIVAS KATLİAMI Alevilerden ödüle protesto • Pir Sultan Abdal Derneği Kültür Sekreteri Gazi Aslan, "Alevi toplumu, 33 canlannı katleden katliamcılan ödüllendirerek masumlaştırmaya çalışan Başbakanhk yetkililennden, Alevilere yönelik bu tarz davranışlanndan vazgeçmesini beklemektedir" dedi. • 3. Sayfada > AB Komisyonu'nun îlerleme Raporu'na da giren "Manisalı Gençler"e işkence davasında 7 yıl sonra karar çıktı. Gençlerin avukatlan karan "gecikmiş adalet" olarak nitelendirdi. Manisa Barosu Başkanı Özbek, temyiz sürecinde ahşılagelen "zamanaşımı" girişimlerine izin verilmemesini istedi. Sanık avukatlan. mahkemenin baskı altında karar verdiğini savundular. Polisler ise AlHM'ye gideceklerini açıkladılar. İZMÎR (Cumhuriyet Ege Bü- rosu) - Kamuoyunda "Manisalı Gençler" olarak bilinen gençlere işkence yaptıklan gerekçesıyle, bi- ri başkomiser 10 polisin yargılan- dığı davadan karar çıktı. Mahke- me, daha önceki kararında direne- rek sanıklan 60 ile 130 ay arasın- da değişen hapis cezalanna çarptır- dı. Sanık polisler AlHM'ye gide- ceklerini belirtirken sanık avukat- lan, devletin memuruna sahip çık- ması gerektiğini söyledi. Manisa Ağır Ceza Mahkeme- si'ndeki davanın dünkü duruşma- sına, sanıklardan Levent Özvez, Musa Geçer, Ramazan Kolat ve başkomiser Halil Emir katıldı. Altı sanık ıse duruşmaya gelme- di. Ingiltere'nin Ankara Başkon- • Arkası Sa. 8, Sü. 3 'te ABD büyükelçisi, Ankara'nın Irak konusunda kaygılannı hafifletmeye çalıştı Pearson'ın Kürt güvencesiABD'nın Irak'ın kuzeyınde bağımsız bır devlete karşı olduğunu vurgulayan Büyükelçi Pearson, ortaya atılan "anayasa taslaklannı" onaylamalannın söz konusu olmadığını söyledi. Pearson, "Irak'ta hıçbir grup, dığerlenni dikkate almadan kendısine bır rol bıçmesin" derken Türkmenlerin de Irak'ın geleceğinde temsil edilmesi gerektiğini vurguladı. ı Büyükelçi Pearson, "Irak konusunda ABD-Türkiye ilişkilerinde sürprize yer yoktur. fki stratejik ortak olarak danışmalanmız devam edıyor. Geçen sene Afganistan konusunda Türkiye'nin tavsiyelerinden yararlandık. Şımdi Irak konusunda da aynısını beklıyoruz. Türkiye'nin çıkar ve hassasiyetlennı öğrendik, bunlara saygı duyuyoruz'" dedı. • 11. Sayfada Bush 'fermanı' imzaladı • 11. Savfada Bağdat: Kerkük bizimdir 11. Savfada Ankara'dan Barzani'ye tepki 11. Savfada Kıbns'ta al-ver süreci # Birleşmiş Milletler, Kopenhag Zirv esi oncesinde Kıbns'ta bir çözüm formülünün bulunmasını istedi. BM'nin Kıbns Temsilcisi De Soto, "Taraflar artık al-\er sürecine gırmeye hazır olmalıdırlar" dedı. • 10. Sayfada Çevırı Servisi - ABD nın sınema alanındakı saygın dergilennden Premı- ere, yayın hayatının 15"ıncı yılını kut- ladığı bu ayki sayısında ılk dergıden bu- güne kadar her yıhn en çok hasılat ya- pan fılmlerinin lıstesmı yayımladı. Ya- yın hayatına başladığı 1987 yılından be- ri her a\ bır film y a da sınema oyuncu- suna kapağmda yer veren dergı son 15 yıhn başanlı ve en çok kazandıran fılm- lerinı sıralarken bu yapıtlardan bellek- lere kazınan kareleri de okuyuculanna anımsatmayı ihmal etmedi. 15 yıhn gi- şerekortmeru ise 600.8 milyon dolar- Arkası Sa. 8, Sü. 8'de GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Nush ile Uslanmayanın Başbakan Ecevit, "Anahfar"programındasorula- n yanıtlarken devletı yönetenlerın açık seçik ifade- lerle değinemedığı bir gerçeğin üzerinde durdu: Kuzey Irak Kürtlerını ABD ile Batılı ülkelerın kışkırt- tığını söyledi. "Yabancı parmağına" olabildığince açıklık getırdi. Süper devletin gerçek yuzünü lisan-ı münasiple anlatmaya çalışan Ecevit; "ABD'nin 'bize' Irak'ta fe- M.4rkasıSa.8,Sü.l'de tlhan Selçuk'a fahri doktora Istanbul Haber Servisi - Gazetemiz Imtiyaz Sahıbi ve Yayın Kurulu Başkanı, yazanmız tlhan Selçuk, gazetecilik ve yazarlık hayatında her zaman, aydınlan- manın bir neferi olmaya çalıştığını belir- terek "Bunu yapabildiysem ne mutiu bana" dedı. Istanbul Ünıversitesi (ÎÜ) Senatosu karanyl» ysöanmız Ilhan Sel- çuk'a "Atatürk ilke ve devrimierinin karariı savunucusu,Türkiye'nin aydın- lanmasına büyük katkılan ve bağımsız gazeteciliğin simge ismi olması" nede- niyle verilen fahn doktora unvanı törenı, dün IC Fen Fakültesı Ord. Prof. Dr. Ce- mil Bilsel Konferans Salonu'nda yapıldı. tlhan Selçuk, "Cüppe, içindekine göre- dir. Kimi cüppe, içindekine onur ve- m.4rkasıSa.8,Sü. l'de Eski kültürümüzün içinde dolaşan bir Evliya Çelebi Metin And•Ilk kitabını yayımladığı 1958 yılından bu yana elli iki önemli yapıta imza atmış bir ısim Metin And. Eski kültürümüzü günümüz insanına tanıtmaya adanmış bir yaşam da denebilır onunki için. Kültür tarihimizin bu üretken bilim adamını tanıyacağız kendisıyle yapılan bir söyleşıde, bu hafta. Bugün Cumhuriyet'Ie birlikte... Ulusal Takım rahat kazandı Türkiye, Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerindekı 3. maçını da kazandı. Grubun zayıf ekıplerinden Liechtenstein'ı 5-0 yenen Ulusal Takım'ın gollerinı Okan, Ümit, Ilhan ve Serhat (2) attı. Konuk ekip uzatma dakikalannda penaltı kaçırdı. Türkiye, 9 puanla grup lıderliğını sürdürdü. • Spor'da Kanseri yendi katile yenildi # 2 Ekım'den bu yana ABD'de terör estıren kesknı nışancınuı, son kurbanı bir FBI çahşanıydı. Virgina'daki bu- alışvenş merkezınden çıktıktan sonra, tek kurşunla kafasından vurulan Linda Gail Franklin (47), meme kanserinden kurtulmayı başarmışh Seri katilın yakalanması için ordu da devreye sokuldu. MArka Sayfada Kanadoğlu: DEHAP savcdığı yamlttı # Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcıhğı'ndan, örgütlenmesine ilişkin olarak gerçeğe aykın bilgi vererek başsavcılığı yanıltan DEHAP yöneticıleri hakkında "resmi evTakta sahtecilik"ten soruşrurma açılmasını istedi. • 4. Sayfada 2003 bütçesi Türkiye faize çalışacak • Hükümet 2003 yıh bütçesini bugün Meclis'e sunuyor. 42-143 katrilyon lira aralığında olması öngörülen bütçenin en büyük harcama kalemini faiz ödemelen oluşturacak. Bütçede faiz ödemelen için 55.9 katrilyon lira aynlması öngörülürken yatınma ayrılan kaynak 7.8 katnlyon lirayla sınu-lı kalacak. • 12. Sayfada îsrail 'le uzlaşma Manavgat sııları satıldı % Türkiye ve Îsrail Manavgat sulannın satışı konusunda uzlaştılar. îki ülke teknik komıtelerinin yaptığı çalışmalar sonunda Îsrail, Türkıye'den20yıl boyunca yılda 50 milyon ton su almayı kabul etti. Taraflann fiyat ve taşıma konusunda uzlaşmalannın ardından hükümetlerarası anlaşma ımzalanacak. • 12. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY f Kontrol Operasyonu!' Giderek iç siyasetin de parçası haline gelmeye başlayan Irak'la ilgıli gelişmeler devletin en üst kat- lannda enıne boyuna tartışılıyor. Tercıh edılen A pla- nının yanına B konuyor. O da olmadı, C planı araş- tırılıyor. Aylık Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantılannın da başlıca konulanndan biri Irak'takı gelişmeler ve ge- lışmemeler... M Arkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog