Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı GÖZLERİN POYRAZ Hikmet Çetinkaya r C u Y « P ^ ı i a m a A Ş Turt.ocaSCid.NoJ941 k i t a p kulübû (343J4<CagalogtoJsanbu]Td (212)5140196 Cumhuriyet Cumhurîyef k ı t a p 1 a r ı BÜYÜK DÖNEMEÇLER ~~ Alpay Kabacalı c , c , kitâp (34334 OgaJogJıi-tsanbüITel (212)514 3196 7 9 . YIL SAYI: 28133 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-19911 16 EKİM 2002 ÇARŞAMBA TKP'nin Avrupa y^lları %> Türkiye Komünisî ParHsi'nin sürgün yılları TKP'nın Almanya'dcro işçiterie ilişkileri % Zeki Baştımar'tn ana özlemi C^ TKP'de Bilen'leşme dönemi J ıTKP'de Zeki Baştımar'ın dramı deres'in idam edildiği gece Bizim Radyo'nun kurult Partide post kavgası y Leipzıg'de partinin kapanışı Metin GÜR yazdı. Yarın Cumhuriyet'te... Cumhuriyet seçimin nabzını tutuyor |/Partilerin adaylarını halk tanıyor mu? l/Seçim ve geçim açmazı... j/ll ıl seçim değerlendirmesi... j/Karadeniz'de fındık ve çay üreticisinin beklentileri... j/Unıversitelılerin yoğun olduğu kentlerde gençler ne düşünüyor? 6. Sayfada... J Çelişkili açıklamalar sürüyor. Verheugen Türkiye'nin üyelik sürecini 'soru işareti' olarak nitelendirdi AB kafalan karıştırdıKretschmer: Reformlar önemli AB"nın genişlemeden sorumlu üyesi Günter Verheugen, Türkiye'ye üyelik için verilecek tarihin belli olmadığını söyledi. Verheugen, "Bulgaristan ve Romanya belki 2007"de... Sonra, sadece soru işaretleri var" dedi. AB Büyükelçisi Kretschmer ise seçimlerden sonra kurulacak yeni hükümetin reformcu bir yaklaşım sergilemesi durumunda Türkiye'nin çok büyük ilerleme kaydedebileceğini vurguladı. • 9. Sayfada ülltffit J t Fransız Le Monde gazetesi, Türkiye'nin tam üyeliğinin AB ülkelerini endişelendirdiğini yazdı. Gazetede, "Gerçek şu ki, 'Türkiye'ye düşüncesizce vaatlerde bulunan I5'ler' gitgide daha fazla rahatsız olmaya başladı" denildi. FINANCIALHMES Türkiye polemiği, Financial Times editörüne yazılan mektuplara da yansıdı. Dr. Karl Pagac, Türkiye'nin, büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Derek Roper ise Türkiye'nin üyeliğinin "bir felaket"' olacağmı öne sürdü. • 9. Sayfada Tarih savaşa bağlı Aiman SPD Yönetım Kurulu Üyesi Martin Schultz, Ankara'daki temaslan sırasında, Türkiye'nin üyelik süreci önündeki üç engelin, ABD'nin olası Irak operasyonu, 3 Kasım seçimleri ve Kıbns sorunu olduğu mesajını verdi. Schultz "Avrupalı sosyal demokratlar, ABD'nin olası bir müdahalesine şiddetle karşı çıkıyor. Olası operasyona destek veren, katkı sağlayan bir Türkiye'ye müzakere tarihi verilmesi çok zor" dedi. • 9. Sayfada HATEMİ: IRAK'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGILIYIZ Kürt devletine izin vermeyiz 21 Eklmde Ankarada Orgeneral Franks geliyor . Irak'a yönelik savaşta ABD ordusuna komutanhk etmesi beklenen Tommy Franks"in 21 Ekım'de Ankara'ya geleceği bildırildi. Franks'in adı, Saddam Hüseyin sonrası senaryolarda, oluşturulması öngörülen geçici yönetimin başına geçecekler arasında da yer alıyor. • 11. Sayfada Irak tepkileri Tuzağa çekiliyoruz S Mümtaz Soysal" Asıl amaç petrol. • Türk-tş: Türkiye oyuna gelmemeli. • KESK: Emekçıler zarar görür. • Sabancı: Fukara oğlu fukara olunız. • Sökmenoğlu: Barzani tahrik edıyor. • Rektörler: Kürt oluşumuna karşıyız. • 8. Sayfada # tran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, K. Irak'ta bir Kürt devletine Türkiye, Irak. îran ve Suriye'nin karşı çıkacağını söyledi. Hatemi "Türkiye'nin Kürtleri Türkiye'nin, Suriye'nin Kürtleri Suriye'nin. Irak'm Kürtleri Irak"ın, Iran'ın Kürtleri de îran'ın yurttaşıdır" dedi. # Irak'm toprak bütünlüğüne saygılannın olduğunu belırten Hatemi "O toprak bütünlüğünü koruyoruz. Irak'a olası bir asken müdahale işleri daha da kanştıracaktır. Irak'ın da BM kararlanna uymasını istiyoruz" dedi. • 11. Sayfada Ortaklığın bedelilrak # ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Robert Pearson, "Türkiye ile ABD'nin Irak politikası konusunda ayn düştüğüne ilişkin basın haberlenne karşın, Türkler ve Amerikalılar temel konularda uzlaştığımızı anımsamalıdırlar" dedi. # Iki ülkenin Irak konusunda kendi perspektiflerini gelıştirmelerinin doğal olduğunu belırten Pearson'm, "Taktikyaklaşımlar, stratejıkbakışı gölgelememeli" ıfadesi dıkkat çekti. • 11. Sayfada • ECEVtT: ABD'NİN PLANT RAHATSIZ EDlCl • 8. Sayfada Saddam gövde gösterisiyaptı Iraklılar, Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in 7 yıl daha görevde kabp kalmaması yönünde yapılan halkoylama- sı için dün sandık başında uzun kuyruklar oluşturdular. Sabah erken saatlerden itibaren başkent Bağdat'ın so- kaklarında seçmenler kalabalık gruplar halinde oy ver- meye gitti. Şarkılı, danslı geçen referandunıda ABD, İn- giltere karşıtı sloganlar atıldı. Cadde, sokak ve seçim merkezlerinde "Saddam Hüseyin'e evet demek, çağın hırsızlan olanAmerika ve siyonistlerin kuruntulannı ba- şarısızhğa uğratmaktır", "Amerika ve müttefiklerine meydan okumak için, Saddam Hüseyin'e evet diyoruz" yazüı pankartlar asıldı. (Fotoğraf: AP) • //. Sayfada Çalışmalar bitti IMF seçimi bekliyor # Juha Kahkonen baş- kanlığmdakı heyetle gerçekleştirilen göriiş- melerde, 2002 yılında- ki büyüme hedefınin yüzde 4'e çıkanlması, vergı reformunun ise seçim sonrasında olu- şacak yenı hükümete bırakılması benimsen- di. Hazırlanacak mek- tubu halka önce kendi- smin açıklayacağını belırten Devlet Bakanı Türker, "Mektupta benım ımzam yer alacak" dedi. 112. Sayfada YSK'den vize DEHAP seçime girecek # Yüksek Seçim Ku- rulu, EMEP, HADEP ve SDP'nin çatısını oluşturan DEHAP'm seçimlere girebileceği- ne karar verdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Kanadoğlu.YSK'ye gönderdiği yazıda DE- HAP'm 22 ilde örgûtlü olduğuna ışaret etmişti. Örgütlenmelerini ta- mamlayamayan bazı partilenn de seçimlere girmek için YSK'ye başvurabileceği savu- nuldu. • 4. Sayfada Seçmene çağrı Fransa modeli iiönerisi # Sivil toplum örgüt- leri, AKP iktidaruıın ülkeyi karanlığa sürük- leyeceğıni savundular. Sivil toplum örgütleri, "AKP tehlikesine karşı en büyük engel CHP'dir. Fransızlardan örnek alınarak oylannı CHP'de toplanmasını öneriyoruz" açıklama- sını yaptılar. • 4. Sayfada ATÎLLÂ ILHAN'IN YAZISI M 8. Sayfada AB.KADEK'İTERÖR LlSTESlNE ALMIYOR • 8. Sayfada UCUZ KONUTLAR KAPIŞ KAPIŞ M 13. Sayfada GUNTER GRASS J5YAŞINDA • 14. Savfada GÜNCEL CUNEYT ARCA\TJREK İçimiz Dışımız Kargaşa Gelışmeler "eşyanın tabiatına uygun". Beklentiler gerçekleşme yolunda. 3 Kasım seçımlerıne Irak savaşı, Irak savaşına Kürt devletını resmıleştırme girışimı karışınca iç politıka yenı bir malzeme edındı. Seçim propagandası almış yurumuş, gerı dönül- mez yolda. YSK. gunlerdır DEHAP seçime gırebılir mı, • Arkası Sa. 8, Sü. 1 'de Körfez'e antılmadan hiçbir atık bırakılmayacak İzmir'de 40 yıllık rüya # Türkiye'nin en büyük çevre projesi yaşama geçti. 740 milyon dolara mal olan 40 yıllık rüya bıtti. Bundan böyle Körfez'e antılmadan hiçbir atık bırakılmayacak. 15-20 Ekım'ın Izmir'de "Körfez Bayramı" olarak kutlanacağını belırten Izmir Büvükşehir Beledıye Başkanı Pınştina, "Umanm yapılacak diğer çahşmalarla, yıllardır sırtını denize dönmüş Izmirli yeniden denizle banşır" dedi. • 8. Sayfada 16. yüzyıl Uşak seccadesine 125 milyar lira Halılar haraç mezat # Christie's'de açık arttırmaya çıkacak çeşitli ülkelerde dokunmuş 192 eski halı ile kilimin gözdesi olan 16. yy Uşak seccadesi "Bellini" tıpinde "anahtar deliği" örgüsü olarak tanınıyor. ttalyan ressam Bellini'nin bazı tablolannda bu tür halıyı dekor olarak kullandığı için ressamm adıyla tanman seccadede ayak yerlerinı belirleyen bezemenin görüntüsü de "anahtar deliğini" andınyor. • 8. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog