Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurîyet k ı t a p I a r ı AY BÜYÜRKEN UYUYAMAN Necati Cumalı U « Ç"f Pazari«nuıA.Ş Tüdmc*CıANo3»41 kulübü t343UıCagaiogJu-lsOnbulTel (212)5140196 Cumhuriyet Cumhuriyei k ı t a p 1 a r ı SUSUZYAZ ecâtiCumalı 7S. YIL SAYI: 28132 / 500.000 TL (KDViçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-799)) KfM2002SALI Cumhuriyet seçimin nabzını tutuyor L Partilerin adaylarını haik tanıyor mu? i/ Seçim ve geçim açmazı... * . j/ Anadolu'da halk seçime nasıl bakıyor? tf II il seçim değerlendirmesi... j/ Karadeniz'de fındık ve çay üreticisinin beklentileri... i/ İstanbul, Ankara ve İzmir'de hangi partiler daha şanslı?.. j/ Universitelilerin yoğun olduğu kentlerde gençler ne düşünüyor?.. Cumhuriyet yazar, çizer ve muhabirleri kentleri gezdi. 6. Sayfada. MenlTOrtdye Baykal: İıfra£ım/z kendiliğinden değişti... Bahçeli: Tek eksiğimiz ekonomide oldu... Çiller'den Karabük'e vaat yağmuru... Cem: Soruna göre çözüm bizde... fijLf— Erdoğan bol keseden daeıttı...AKMRTİ 5. Sayfada. Ekonomik îşbirliği Teşkilatı toplantisına Irak operasyonu ve terör damgasını vurdu Savaş istemiyoruzTehllke b ü y ü k Cumhurbaşkanı Sezer, Iran Cumhurbaşkanı Hatemi, Afganistan Devlet Başkanı Karzai ile Pakistan Devlet Başkanı Müşerref'in yanı sıra 10 ülkenin devlet başkanlan ve temsilcilerinin katıldığı Ekonomik îşbirliği Teşkilatı Toplantısı Istanbulda gerçekleştirildi. Sezer, Irak'ın toprakbütünlüğünün korunması gerektiğini yineledi. Hatemi, Irak'a yönelik herhangi bir harekâta karşı olduklannı açıklayarak "Bütün dünya ve bölgemiz son derece tehlikeli bir girişimle karşı karşıya" dedi. Diğer liderler de banşçıl çözümden yana olduklannı belirttiler. SlYASlLERDEN IRAK OPERASYONU UYARISI Geçmîşten ders çıkanlsın İzgl: Olağanüstü toplantıyı düşünürüz Deniz Baykal, Irak'a askeri harekât karannı 3 Kasım'dan sonra kurulacak hükümetin vermesi gerektiğini söyledi. Ismail Cem "Içinde yer alacağımız bir savaş, Türkiye'de kimsenin tahmin edemeyeceği yıkımlara neden olur" dedi. Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu, Türkiye'nin Kuzey Irak'a "gerekirse müdahale edebileceği"ni açıkladı. TBMM Başkanı fzgi, "MGK toplantısından sonra hükümet, Meclis'in olağanüstü toplanması gibi bir istekte bulunursa düşünürüz" diye konuştu. • 9. Sayfada Haber Merkezi - 10 ülkenin devlet başkanlan ve temsilcilerini Istanbul'da bir araya getiren Ekono- mik tşbirliği Teşkilatı (EtT) 7. Devlet Başkanlan Do- ruk Toplantısı'nm gündemini ekonomik ilişkilerin yanı sıra olası "Irak" operasyonu ve terorizmle mü- cadele oluşrurdu. ABD'nin olası operasyonu öncesi Iran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, Irak'a karşı herhangi bir tek taraflı harekâta karşı oldukla- nnı açıkladı. Pakistan Devlet Başkanı General Per- vez Müşerref de Pakistan'ın Irak'ta banşçıl çözüm- den yana olduğunu, ancak Irak'ın da Birleşmiş Mil- letler'in isteklerini yerine getirmesi gerektiğini söy- ledi. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile Ha- temi arasında yapılan ikili görüşmede, Irak konusu gündeme gelirken Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Tacan lldem, görüşmenin içeriğine ilişkin MArkası Sa. 8, Sü. 3'te MGK TOPLANTISI Gündem operasyon • Ankaranın IrakTa ilgili izlenecek politikayı hafta içinde yapılması öngörülen zirvede ele ahnası beklenıyor. MGK, 22 Ekim'de Irak gündemiyle toplanacak. Türkiye, Kuzey Irak rahatsızlığını ABD'ye iletecek. I 9. Sayfada BALI SALDIRISI Teror lanetlendi # Endonezya'nın Bali Adası'ndaki patlamayı kimse üstlenmezken El Kaide bağlantısı üzerinde duruluyor. Ölenlerin sayısı 190'a ulaştı. Yeni Zelanda Başbakanı Clark, saldınyı "Avustralya'nın 11 Eylül'ü" olarak tanımladı. I 77. Sayfada SAVAŞ FELAKET OLUR -ABD'nin Irak'a karşı savaş hazırhğı yapması, İstanbul Baro- su'na bağh avukatlar tarafından protesto edildi. Avukatlar Tünel'den Taksim'e "Savaşa hayır" slo- ganıyla yürüdü. İstanbul Barosu Başkanı Yücel Sayman.Türk hükümetinin savaşa katılıp katılmama konusunu kâr zarar hesaplarıyla tartıştığını vurgulayarakABD'nin kirli savaşına olanak sağlayan ko- alisyonda Türkiye'nin yer almaması gerektiğini söyledi. • 9. Sayfada (Fotoğraf: KAAN SAĞNAK) Seyyanen zam istekleri ekonomi yönetimine takılan emekliler Türker'den randevu bekliyor Işçi emeklisi 'fakiriıı de fakirT Tarihi eserler Istanbul'da bulundu Ulucami 'kapısına y kavuşuyor 1 klsl gözaltına alındı Sık s.k hırsıziık olaylannın yaşandığı Divriği Ulucami'nin çalınan minber kapısı ile yazılı panosu Istanbul'da bulundu. Ahşap sanatının eşsiz örneği kapı ile yazılı pano geçici olarak Sıvas Müzesi'ne teslim edilecek. Kapıyı elinde bulunduran bir kişi de gözaltına alındı. Aynı caminin 761 yıllık ahşap panosunu Cumhuriyet New York'ta bularak geri getirtmişti. Kılıcın satıcısı açıklanmadı New York Metropolitan Sanat Müzesi, I526'da Kanuni Sultan Süleyman için yapılmış, görkemli bir Osmanlı yatağanını satın aldığını açıkladı. Satıcınm, Bursa Yenişehir ilçesı Sinan Paşa Camisi Iznik çinilerini Yaman Mursaloğlu adına Katar emirinin kuzeni şeyh Saud Althani'ye pazarlayan Londra'daki antikacı Beşir (Bashir) Mohammed olduğu söyleniyor. ÖZGEN ACAR'ın haberi MArka Sayfada Sesini duyurmaya çalışıyor Hizbullah eylempeşinde # Emniyet güçlerince hazırlanan Hizbullah terör örgütü ile ilgili raporda, güvenlik güçlerinin operasyonlan sonucu ağır darbe yiyen örgütün prestij kaybını önlemek için çahşmalanna hız verdiği belirtildi. Örgütün, maddi sıkıntısını aşması için köylerde ramazan ayı ile birlikte "zekât" adı altında para toplayacağı belirtildi. ÜCret farkl 8 kat Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Masum Türker'den randevu isteyen Türkiye Işçi Emeklileri Derneği hazırladığı raporda, işçi ve memur emeklileri arasındaki maaş farkının "8 kata" yaklaştığına dikkat çekti. Işçi emeklilerinin SSK'den 19 günlük fark almaya hak kazandığı anımsatılan raporda, yargı kararlan gereği 125-175 milyon lira düzeyinde olması gereken bu ödemelerin, 800 bin-8 milyon lira arasında kaldığı belirtildi. 759 mllyonlllk kayip Raporda aylık TÜFE uygulamasının, işçi emeklisi, dul ve yetimleri daha da yoksullaştırdığı vurgulanarak "2000 yılı ocak ayından bugüne kadar aylık TÜFE sistemi yerine, 6 aylık düzenlemeler sürmüş olsaydı, 2.5 yıl sonunda en düşük emekli aylığı 285 milyon 801 bin 205 lira olacaktı. Aylık TÜFE sistemi nedeniyle, en düşük ücrette dahi toplam 759 milyon 533 bin 991 liralık kayıp oluştu" denildi. • 12. Sayfada KDV İadeSİne devam IMF'yle sürdürülen çahşmalar hakkında bilgi veren Bakan Türker, vergi iadesinin sürmesi yönündeki bir taahhüdü, IMF'ye sunulacak yeni niyet mektubuna eklettiğini açıkladı. "İşçi ve memurlann vergi iadesi kalkmayacak" diye konuşan Türker, memura 2003 yılında yapılacak zam oranının da Meclis"e 17 Ekim'de sunulacak bütçede yer alacağını vurguladı. Büyüme hedefinin de yüzde 4'e çıkanldığı belirtildi. • 12. Sayfada ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Lideri Hüseyin Velioğlu'nun istanbul Beykoz'da öl- dürülmesi sonucu ağır darbe alan şeriatçı Hiz- bullah terör örgütünün toparlanmak için çalış- malannı hızlandırdığı belirlendi. Yurttaşlardan "zekât" adı altında pa- ra toplayan, deşıfre ol- mamak için militanlan- na "milliyetçi-ülkücü" kimliğini kullanmaları talimatı veren Hizbul- lah'ın, sesini duyurmak için yeni eylemler plan- ladığı kaydedildi. Emniyet güçlerince hazırlanan Hizbullah te- rör örgütü ile ilgili rapor- MArkası Sa. 8, Sü. 3'te Suikast süahları elegeçirUdi DÎYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan suikas- nnda kullanıldığı bildi- rilen silah ve münimmat ele geçirildi. Geçen haf- ta yakalanan terör örgü- tü Hizbullah üyesi Ab- dülkadir Aktaş, Dök- metaş Köyü'nde yer göstermede bulundu. Aramada, 2 tabanca, 4 savunma tipi el bomba- sı, 1 yelek, tabancalara ait 120 adet mermi, 5 şarjör ele geçirildi. SÖ^TEV 75 YAŞINDA M 3. Sayfada TÜRKTYEDE RAPOR HAZIRLIYOR • 8. Savfada NÂZIMYILINAlKJ TÎYATRO ARMAĞAN1 • 14. Savfada DERYATUNA'YA SlLAHLI SALDIRI M 3. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Tutarlılık Hak Getire... 2. Bush'un Saddam seferi, Kuzey Irak sorunu olanca ağırlığıyla karşımızda. Başbakan, Kürt bölgesel parlamentosunun açılı- şından önce Kuzey lrak'taki aşiret reislerini uyardı. Dışişleri Bakanı Gürel sert içerikli konuşmalar yap- tı. Parlamento'da temsil edilen edilmeyen irili ufaklı onca partiden tık yok! MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Istanbul'da 55 bin kişi ölür BM'nin raponına göre Türkiye'de deprem önlemleri yetersiz. En hazırlıklı kent Tokyo'da ise 10 bin kişi yaşamını yitirecek GUNDEM MUSTAFA BALBAY DUSSELDORF (AA) - Birleşmiş Mil- letler (BM) tarafından hazırlanan deprem riski raporunda, tstanbul'da meydana gele- bilecek büyük bir depremde 55 bin kişinin hayatını kaybedeceği açıklandı. Alman Rheinische Post gazetesinin internet sitesinde yayımlanan habere göre raporda, dünyanın 21 büyük şehrindeki deprem riski ve olası ölü sayısı tahminleri yer alıyor. Istan- bul'un güneyinde, Marmara Denizi'nin taba- nında iki faydaki gerilimin yüksek olduğu be- lirtilen haberde, tstanbul'da yaşayan insanla- rın yıllardır, fayların biriktirdiği enerjinin, ge- rilip kopan bir lastik gibi boşalmasını bekle- diğı kaydedildi. BM Küresel Deprem Güven- liği tnisiyatifi (GESI) tarafindan hazırlanan MArkası Sa. 8, Sü. 8'de Emekliler Çlleli Yaşamdan Fileli Yaşama Geçebilecek mi? 9O'lı yılların siyasi çalkantılarından, seçim vaatle- rinden en çok zarar gören kesimlerin başında emek- liler geliyor. Emeklinin yaşından maaşına kadar her şeyiyle oy- nanıyor... Birtoplumdadevlet-yürttaşılişkisinin.çalışmaya- MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog