Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 14 EKİM 2002 PAZARTESİ 16 TELEVİZYON cumtvficumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ Sevda Ateşi 10.00 TRT1 Dram • Düşmanlannı öldürüp hapise giren bir kadın- la, sevdiği adamın öyküsünü konu alan filmin yönetmenliğini Ertem Göreç üstlenmiş. Başrollerin- de, Hülya Avşar ve İsmet Özhan yer alıyor (1986). HalkÇocuğu 13.00 Show TVMacera • Genç yönetmen Funda Güven'in Nevin Can- gür'ün senaryosundan çektiği fılmde, başına dert olan bir mirası çeşitli serüvenlerden sonra ha- yır kurumuna bağışlayan bir gencin öyküsü anlatı- lıyor. Memduh Ün'ün 1964'te Bülent Oran'ın senar- yosundan çektiği filmm yenıden çevırimi. Oyuncu- lar: Emre Altuğ, Eda Özer (2000). Yumurcak _ 14.20 Kanal D Dram • Bir olayın tanığı olan küçük bir çocuğun öy- küsü anlatılıyor. Yönetmen: Guıdo Zorlı. Oyuncular: Ilker lnanoğlu. Filiz Akın, Ekrem Bora Kanleşim 15.00 GAP TV Dram • Kızkardeşıne tecavüz eden adamla ıntikam al- mak için evlenen bir kadının başından geçen olaylann öyküsü. Yönetmenliğini Orhan Elmas'ın üstlendıği yapımın başrollerini Hülya Koçyiğıt ve Orçun Sonat paylaşıyor (1974). Silalu. 15.15 TRTINT Macera • fCıbns mücahitlerinden üç eski sılah arkadaşı- nın yıllar sonra buiuştuklan Istanbul'da yaşa- dıklan serüvenlerin öyküsü konu ediliyor. Yönet- menliğini Osman F. Seden'in üstlendiğı yapımın başrollerinde Kadir lnanır. Perihan Savaş. Beyk Imamverdi ve Eşref Kolçak oynuyor (1977). AşkZamanı 15.45 CINE5 Duygusal (In The Mood For Love) - Bir gazetede edıtör- lük yapan Chow kansının onu aldattığını öğ- renir. Üstelik komşulan Lizhen'in kocasıyla. Chow. kıskançhktan adeta deliye dönmüştür ve intikam al- maya karar verir. Bunun içın sınsıce bır plan yapar. Lızhen'e kur yaparak onu ağına düşürecektir. Böy- lece hem kansından hem de Lizhen'in kocasından intikamını almış olacaktır. Yönetmen: Kar-wai Wong. Oyuncular: Tony Leung Chiu Wai, Maggie Cheung. Pıng Lam Siu (2000 Hong Kong, 98 dk). AB Baba ve_ 17.00 TRT 1 Macera • Yoksul bır oduncu ıle Kırk Haramıler'ın öy- küsü anlatılıyor. Yönetmenliğini Nun Er- gün'ün üstlendiği yapımın başrollerinde Sadri Alı- şık. Feri Cansel ve Yusuf Sezgin oynuyor (1971). Aşklarm En GüzeB 18.30 Starmax • Zengin bir ailenin kızı olan Lale ile elektrik tamırcısı Kadir birbirlerine aşık olup evlenir- ler bir de çocuklan olur. Ancak Lale, eski zengin günlerine özler. Bır süre sonra da baba evıne dö- ner ve kocasından boşanır. Okul çağına gelen Murat, aılesıni bir araya getırmek istiyor. Yön: Osman Seden. Oyn: Kadir lnanır. Banu Alkan. Amansız _ 20.00 Kanal 6 Macera (The Fighting Kenhıckun) - Iç savaştan sonra kongre karanyla Fransız mültecilere toprak verilmiştir. Ancak hırsız olan Baron Blake Randolph bu topraklan ele geçirmek ister. Kentucky milisle- rinden John bunu engellemek için büyük bir müca- dele verir. Ve esir olarak tutulan Fransız generali- nin kızına aşık olur. Yön: George Wagner. Oyn: John Wayne, Vera Raıston. (1949 ABD, 100 dk). 21.00 / CNBC-e / The ... Aynntı yanda •. Ejderierin „. 21.30 Starmax Macera /ClN (Isiand On Fire) - Taiwan'da bir polis ölü ola- v Z ' rak bulunur. Olaya kanşan otomobil de hava- ya uçunca deliller ortadan kalkmış olur. tp uçlan değerlendirilirken yapılan araştırmada parmak izle- rinin ikı yıl önce idam edilen bır mahkuma ait oldu- ğu anlaşılır. Polis Huang Fei, olayı aydmlatmak için kimliğini gizleyerek mahkumun hapsedildiği hapis- haneye gider. Yönetmen: Chiu Yin Pıng. Oyuncu- lar: Jackie Chan, Samo Hung, Andy Lau. Zorhı Çarşamba 21.30 CINE5 Dram (Ash YVednesday) - Francis Sullivan. kardeşi- nı Italyan ve Irlanda mafyasının elinden kur- tarabilmek için onun öldüğünü söylemış ve karde- şini şehir dışına yollamıştır. Francis, yaşadığı olay- lan unutmak ve hayatma yeni bır sayfa açmak üze- reyken kardeşı, kansını görmek içın şehre geri dö- ner. Mafya artık her ıkisinin de peşındedir ve kaç- maktan başka çareleri yoktur. Yönetmen: Edward Burns. Oyuncular: Edvvard Burns, Elıjah Wood, Ro- sario Davvson, Olıver Platt (2002 ABD, 98 dk). Sıfir Noktası 22.45 TGRT Macera (Pöint Biank) - Içlerinde Howard'ın adamlan- nın da bulundufu ölüme mahkum edılmiş ye- di kişi, hapishaneye götürülürken ve şeflenni ka- çırmayı başanrlar. Diğer mahkumlar da, kaçınılmaz olarak onu takip ederler ve bir alışveriş merkezinı de ele geçirirler. Hovvard'ın bilmediği şey, kaçanlar- dan birinin kardeşinin eski bir polis olduğudur. Rudy Ray. hemen olay yerine gelir ve kardeşinin teslim ol- masınıister ve bu yoldan döndürmeye çalışır. Yönet- men: Matt Earl Beesley. Oyuncular: Mickey Rour- ke, Werner Schreyer, James Gammon, Danny Tre- jo. Frederic Forrest (1997 ABD, 90 dk). 23.00/atv/Katilin... Aynntı yanda Baü Beynıt 23.15 TV 5 Dram (Vvfest Beyrouth) - Müslüman ve hristiyanlar arasında paylaşılmış olan şehirde müslüman- lann oturduğu batı bölümü hnstiyanlar tarafindan kontrol edılmektedir. Burada yaşayan iki genç müs- lüman ve hnstiyan arkadaş şehri gezerek birfilrnha- zırlamaktadırlar. Savaşın bınncı yılını hiç bir şeyi önemsemeden geçirirler. Fakat savaşın korkunç yü- zü onlan da yakalamakta gecikmez. Yönetmen: Zi- ad Doueiri. Oyuncular: Rami Doueiri. Mohamad Chamas, Rola Al Amin, Carmen Lebbos, Joseph Bou Nassar (1998 Fransa, 105 dk). Tam Yol Öeri 00.10 TRT 1 Macera (FuIlFatiıonıFive)- Panama Hükümeti, Ame- rikan ordusunun kendisine saldıracağını öğre- nir. Ve tek çare olarak bir Rus denizaltısını kaçınp el koyar. Yönetmen: Carl Franklin. Oyuncular Mic- hael Moriarty, Maria Rangel (1990 ABD). Kara Cuma 01.30 Show TV Macera (Black Friday) - Basanlı bır a\r ukat olan Dean, işinden evıne döndüğü bir gece, teröristlenn ai- lesini rehin aldığını görür. Terönstler, ailesıne kar- şılık yüldü bır fidye istemektedır. Yön: Darren Do- ane. Oyuncular: Gary Daniels, Christopher J. Stap- leton, Ryan Kos Christopher (2000 ABD, 93 dk). Çiftçinin Kansı 01.40 Kanal D Macera /TT\ (Farnıer Takes A Wife) - Molly bir gemide aş- v3/ çıhk yapmaktadır. Dan ise hayatını çiftçilik yaparak kazanan bir gençtir. Molly ve Dan ilk kar- şılaşmalannda birbirlerine aşık olurlar. Yönetmen: Henry Levin. Oyuncular: Betty Gable, Dale Robert- son, Thelma Ritter, John Carroll (1953 ABD,83 dk). Izteyin Orta Değmez Yabancı Yerli Filmin çıkış noktası genç Yahudi gardiyanın suçluların kötû bir toplumun ürünü olduklan tezi üzerine oturtulmuş Acımasız bir katilin hapishane günleri Uniaaktör James Wbods'un birkatffi canlandırdığı fîlm hassas bir konuyo bcyazpenkve Ggr atv 23.00 Katilin Günlüğü - Killer: A Joumal of a Murder / Yönetmen - Senaryo: Tim Metcarfe / Gö- rüntü: Ken Kelsch / Müzik: Graeme Revell / Oyuncular: James Woods, Robert Sean Leonard, Ellen Greene, Cara Buono, Ste- ve Forrest, Lili Taylor, John Bedford Lloyd , Jeffrey DeMunn /1995 ABD , 90 dakika. Yıl 1929; çokiyikoru- nan Leavenworth hapi- sanesinde idam bekle- yen, bir soygun sonucu polisin eline düşmüş ve sonra 21 kişınin (çocuk ve kadınlar da var arala- nnda) katili olduğu orta- ya çıknuş Carl Panzram (James VVaods), gardiyan Henry Lesser'la (Robert Sean Leonard) dostluğu ilerletmiştir. Lesser hapisanenin acımasız kurallanna kar- şın, ona bir insan gibi davranmaya çalışmakta- dır. Hatta Panzram'ın tûyleri ürperten, yer yer vahşete varan anılannın kâğıda dökülmesini de sağlamıştır. 1930ükbahanndace- zası infaz edilen Panz- ram'ın günlükleri Henry Lesser tarafindan uzun süre muhafaza edilir ve 1970 'te yayımlanır... "Kaliforniya''nın se- naryosunu yazmış Tim Metcalfe, yapımcılığı yüklenen ünlü yönetmen CMiver Stone'un yardı- mıyla Thomas £. Gaddis ve James O. Long'ın yazdığı kıtaba dayana- rak, hassas bir konuyu beyazperdeye taşıyor. Filmin çıkış noktası genç Yahudi gardiyanın suçluların kötü bir toplu- mun ürünü olduklan, iç- lerindeki şiddetin, kötü- lüğün bir kader sonucu ortaya çıkmadığı tezi üzerine oturtulmuş. Gardiyanın ne derece haklı olduğuna karar vermesi, bir caninin psi- kolojisinin nasıl şekil- lendiğine dair bilgi edi- nilebilmesi için fibnin sonunda seyircinin eline yeterli malzemeyi sun- mayı başanyor yönet- men. Sam Pecldnpah'a ada- dığı bu ilk yönetmenlik denemesinde Tim Met- calfe, doğru, birçok sah- nesindeki gerilim ve he- yecanın iyi hesaplandığı başanlı bir fılmle karşı- mızda. CNNTürk 10.45 'Erkek kısırlığı' TV Servisi- Leyla Ata- man Dilek'in hazırlayıp sunduğu "Medikal" programının bu bölümü- nün konuğu Memorial Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nden Dr. Emre Bakıraoğlu. "Erkekkısırhğı^teda- visi''nin ele alındığı prog- ramda Bakırcıoğlu, erkek kısırlığının nedenleri ve gebelik elde edemeyen çiftlere yönelik tedavi al- ternatifleri hakkında izle- yenleri bilgilendiriyor. tv8 18.45 İsmail Cem katılıyor TV Servisi- Sedef Ka- baş, "Sesli Düşünen- ler"de YTP Genel Baş- kanı (Yeni Türkiye Parti- si) İsmail Cem'i konuk ediyor. Cem, Sedef Kabaş'ın "YTP sola ne kadar yn- km?", "Parti hangi yeni- Kkleri gedrmeyi vaad edi- yor?" ve u Dışişkri Baka- nı İsmail Ccm'in, Genel Başkan İsmail Cem'den farkı nedir?" sorulannı yamtlıyor. Programın yapımcılı- ğını ve yönetmenliğini Demet Toker üstleniyor. 'Seçmenle Yüzyüze y TV Servisi- Cem Oğretir "Seçmenle Yûzyüze" programında Türkiye'yi dolaşmaya devam edi- yor. Öğretir, ilin sorunlan. seçmenin karar kriter- İerinin ne olacağı ve seçmenin düşüncüleri hak- kında izleyenleri bilgilendiriyor. Canlı yayınlanan yapımda; Izmir, Ankara ve Tunceli'yle yapılacak olan telefon bağlantılan ile bölgelerdeki seçim havasını ekranlara taşınıyor. • CVA r Türk, 22.05 Türkiye 'de denizcilik TV Servisi-tt Ekonomi Dosyası''nda bu hafta Türki- ye'de deniz taşımacılığının durumu ve denizciliğin gelişmesininTürk ekonomisine katkısı tartışılıyor. Sunuculuğunu Nazmi Kal'ın üstlendiği programın konuklan ise, Deniz Ticaret Odası Eski Genel Sek- reteri Prof. Dr. Reşat Özkan, denizci-yazar- arma- tör Oktay Sönmez ve Gemi Inşa Sanayicileri Birli- ği Başkanı Murat Bayrak • TRT2, 21.10 Fatih Altaylı sunuyor TV Servisi - Fatih Altayta "Teke Tek" de, siyasetin bağımsız milletvekili adaylan Mehmet Ağar ve Gûrcan Dağdaş'ı konuk ediyor. Ağar canlı yayın- da, Elazığ'da tek başına partilerden daha fazla oy alma gücüne nasıl eriştiğini ve bundan sonra neler yapacağını açıklıyor. Refah-Yol'u yıkan isimler- den biri olan Dağdaş ise bu uğurda neler yaşadığı- nı ve tecrübelerini aktanyor. • Kanal D, 23.40 Tesadüflerle değişen hayatlar CNBC-e 21.00 The Beating of The But- terfly Wings / Yönetmen - Senaryo: Laurent Firode / Oyuncular: Audrey Ta- utou, Faudel, Eric Savin, Irene Ismailoff / 2000 Fransız yapımı, 90 dakika TV Servisi - Yönetmen La- urent Firode, tesadüflerin ve ka- derin insan hayatındaki rolünü öne çıkaran bir duygusal kome- diye imza atmış. Fibn, genç Ire- ne'nin (Audrey Tautou) işe gi- derken trende günlük falını oku- ması ile başlıyor ve bir dizi ola- yın peşpeşe eklenmesi ile inanıl- maz yerlere uzanıyor. "Beating ofthe Butterfly VVTngs"" ın başro- lünde ise, Ametie filmi ile tüm dünyada büyük bir hayran ldtle- si kazanan güzel yıldız Audrey Tautou var. Filmin konusu kısa- ca şöyle: İşe giderken Paris met- rosunu kullanan tezgahtar Irene, fallara meraklı bir kadınla tam- şır. Irene'nin falını okuyan ka- dın genç kadırıa hayatının erke- ği ile tanışacağını söyler. Falda, Irene'nin bu kişi ile dolunay sı- rasında tanışacağı yazıyordur, yani o gün... Bu sırada aynı va- gonda bulunan genç Younes (Fa- udel), iküinin konuşmalanna ku- lak misafiri olur. Ve Irene'nin fa- lında kastedilen kişinin kendisi olduğunu düşünür, çünkü ıkısi- nin de doğum tarihi aynıdır: 11 Mayıs 1977. Younes, günün ka- lan kısmını "Bayan Doğru" ol- duğuna inandığı Irene'yi ara- makla geçirir... Laurent Firode, yapımda aslında kaderin hayatı- mızda sandığımızdan daha fazla rol oynadığını vurguluyor. Firo- de'ye göre yaşamımızı etkileyen yalnızca kader değil, bazen sade- ce şans... Filmde insanlann hara- ketlerinin ve aldıklan kararlann diğer insanlann hayatlannı nasıl etkilediği teması üzennde duru- luyor. Orijinal adı "LeBattement D'afles Du Papfllon" olan yapım romantik bir Fransız komedisi. NTV 21.05 Seçim Meydanı TV Servisi - "Seçim Meydanı" nda MhhatBe- reket'ın konuğu DYP Li- deri Tansu Çfller. Çıller, canlı olarak yayınlanacak olan programda parti po- litikalannı, vaadlerini an- latırken Bereket'in soru- lannı yanıthyor. TRT2 22.10 Çoklu zeka TV Servisi- Sunuculu- ğunu Murat Toktamışoğ- lu ve Mehmet Rauf 'un yaptığı "Şeytamn A\TI- katiaı-Tnda "çoklu zeka" konusu ele alımyor. Program konuklan Gazi Üniversitesi Öğre- tim Üyesi Ziya Selçuk ve Ankara Maya Koleji Çoklu Zeka Koordinatö- rü Hüseyin Kayih konuyu tartışırken farklı bakış açılaruıı yansıtıyorlar. Tv PROGRAMLARI 10.00 Yerli Film: Sevda Ateşi 11.30 Dı- zı. Şaşıfelek Çıkmazı 12.30 Dizı: Bizim Evın Halleri 13.00 Habefler 13.25 Aşkın Gücu 14.15 Dizı: Dikkat Bebek Var 15.05 Benımle Oynar mısın? 15.35 Ağaçkakan VVoody 16.00 Dizı: Pe- rihan Abla 17.00 Yerli Film: Ali Baba ve Kırk Hara- miler 18.40 7Numara19.30 Sevgıli Raymond 20.00 Haber 20.40 On Numara 20.45 Dızi: Canım Kocacı- ğım 21.40 Dızi: Şapkadan Babam Çıktı 22.35 Gızem Avcısı 23.20 Vahşı Asya 00.10 Yabancı Film: Tam Yol lleri 01.35 Komiser Davıncı (0 312 490 43 00). 10.35 Sağhk Olsun11.10 Kent Yaşam 12.00 Haberler 12.10 Ekonomı Haber- lerı 12.25 Spor12.35 Iş Günü 12.55 Ha- va Durumu 13.00 Haberler 13.35 Dünya Gündemı 14.00 Haberler 14.10 Ekonomı 14.25 Spor 14.35 Gü- ne Duşen 14.40 Yurt Gündemi 15.10 Çerçeve 16.10 Eğıtim Dünyası 17.00 Büyüteç 18.10 Dünya Gündemı 19.00 Haberler 19.45 Ekogün 19.50 Spor 19.55 Işit- me Engelliler Bültenı 20.00 Akşama Doğru 20.30 Za- manın Seyyahlan 21.10 Ekonomı Dosyası 22.10 Şey- tanın Avukatlan 23.00 Gün Biterken 23.35 Sanat'tan 00.10 Yankılar 01.00 Haberler (0 212 259 72 75). 07.00 Güne Gülümseyin 08.00 Topra- ğın Bereketi 08.30 TV Okulu 09.00 Lay Lay Lom 09.30 Çızgi Film: Rugrats 10.00 Bir Sohbet Bır Lezzet 10.15 Kannca Kararınca 11.00 Dizı: Bizim Mahalle 11.30 Dıcleden Gelen Şıfa 12.00 GAP FM 13.00 Gide Gıde GAP 14.00 Türk Si- lahlı Kuvvetler Saati 14.30 Eğitim Dünyası 14.45 Be- reketın Adı GAP 15.00 Yerli Film: Kardeşim 16.30 Belgesel: öteki Elinı De Siz Tutun 17.00 Dizı: Gutfi- dan 17.30 Türkü Şöleni (Bant) 18.59 TRT 3 Açılış 19.00 Spor 24.00 Kapanış. 10.00 TSM Solistler Geçıdi 10.30 Bir Bestecı 11.40 Bir Solıst 12.50 At Ya- rışları 16.30 TSM Radyo Sanatçıları Konserı 18.00 Fasıl 18.30 Açık llköğretim Okulu lletı- şim Rehbeıiik ve Ders Prog. 19.30 Açıköğretim üsesı lletişım ve Rehberlık Ders Prog. 21.30 Bır Besteci 23.00 Bır Solıst 23.20 Bır Dilden Bır Telden 00.30 Turku Tür- ku Türkıyem 01.30 Yurttan Sesler 02.00 Kapanış. 11.30 Türk Bahçesı 12.00 En Son Ba- balar Duyar 13.00 Haberler 13.30 Uzaktakı Yakınlanmız 14.30 Şaşıfelek Çıkmazı 15.15 Yerii Film: Silah Arkadaşları 16.40 Yaşanmış Çocuk Hıkayeleri 17.05 Benımle Oynar mı- sın? 17.35 Memleket Saatı 18.25 Bizim Evın Halleri 18.55 Perihan Abla 20.00 Haber 20.40 Anadolu Çı- çeklerı 20.45 Canım Kocacım 21.30 Yedıtepe Istan- bul 22.30 Kavak Yelleri 23.40 Türkiye'yi Konuşalım 00.15 AB'ye Doğru 01.00 Gece Haberleri. 07.00 Kahvaltı Haberleri 09.30 Çizgı Film: Küçük Cüceler 10.00 Çızgı Film: Si- hırh Taş 10.30 Sabah Keyfi 13.00 Gun Ortası Haberleri 13.30 Dizı: Maria Barrio 14.20 A'dan Z'ye 17.15 Dızi: Aşk ve Nefret 18.30 Dizı: Anne Babamla Evlensene 19.30 Ana Haber Bültenı 20.25 Spor Haberleri 20.30 Dizi: Pembe Patikler 21.45 Dızi: Asmalı Ko- nak 23.00 Yabancı Film: Ka- tilin Günlüğü 00.40 Dizı: Uçüncü Goz 01.40 Geceyan- sı Haberleri 02.20 A'dan Z'ye (Tekrar) 04.50 Belgesel: Ha- berci (Tekrar) 05.25 Belgesel: Uzaklar (Tekrar) (0212354 30 06.30 Çızgi Film- Kuşağı 07.30 Gü- ne Merhaba 09.00 Dizı: Samantha 10.00 Dızi: Camilla 11.00 Dizi: Yalan Rüzgarı 12.00 Hugo ve Arkadaşlan 13.00 Yerii Film: Halk Çocuğu 14.45 Oğle Keyfi 16.30 Kadınca 18.30 Di- zi: Deli Yürek 19.30 Ana Haber Bülteni 20.30 Spor Sayfası 20.45 Dizı: Melek 22.00 Tele- vole 23.30 Süper Lıg 24.00 Haber Hartı 00.30 Belgesel: Vahşi Yaşam 01.30 Yabancı Film: Kara Cuma 03.30 Ya- bancı Film: Sevgilim Sevgi- lim (0 212 355 01 01). 09.50 Çizgı Film: Nınja Kaplumbağalar 10.20 Çızgı Film: Şırinler 11.00 Sabah Sabah Seda Sa- yan 13.00 Haberler 13.20 Di- zi: Aşk Meleği 14.20 Yerli Film: Yumurcak Küçük Şa- hit 16.30 Sevımlı Kahraman- lar 17.00 Haberler 17.10 Knor Lezzet Kulübü 17.20 Dizi: Ey- vah Babam 18.30 Dizı: Ruhsar 19.30 Haber 20.15Günün Yo- rumu 20.30 Yanm Elma 21.45 Olacak O Kadar 23.00 İster Inan İster Inanma 23.40 Teke Tek 01.20 Bu Gece 01.40 Ya- bancı Film: Çiftçinin Kansı 04.30 Trafık (0 212 215 51 11). 10.10 Sağhk Ra- poru 11.10 Se- çim Zamanı 11.45 Söz Seçmenin 12.00 Günün Içinden 12.35 Spor 13.10 Seçim Zamanı 13.45 Ekonomı 14.10 NTV'ye Sorun 15.00 Dünyaya Bakış 15.10 Seçim Zamanı 16.00 Dünyaya Bakış 16.35 Ekonomi 17.10 Anahtar 17.45 Gece Gündüz 18.10 Spor Gündemi 19.00 Ana Haber Bültenı 20.30 Gün- dem Dışı 21.05 Seçim Meyda- nı 23.00 24 Saat 00.30 Trans- vvorld Sports (021233500 00). 07.00 Çizgi Dünyası 09.00 Günaydın Türki- ctar v e 10 - 1 ° C İ Z 9 ' F i l m ; M d r Kayıp Çocuk 11.10 Di- zi: Aşk Peşinde 13.00 Haber 13.20 Görmedikleriniz Duy- madıklannız 15.15 Gerçek Ha- yatlar 17.00 Haberler 17.15 Dizi: Aşkın Peşinde 19.30 Ha- ber Bültenı 20.40 Spor 20.45 Dizi: Yaşamak Var Ya 22.10 Dizı: Üvey Baba 23.15 Yü- zleşme 01.10 Gece Hattı 01.30 Spor Gecesi 01.40 B- BG (Canlı) 02.00 Haber 02.20 Yabancı Film 04.00 Haber 04.30 Yerli Film: Senede Bir Gün (0 212 448 80 00). starj.max Yerii Film: 07.30 KralTVMü- zık Programı Ya- yını (Canlı) 18.30 Aşkların En Gü- zeli 20.00 Passaparola 21.30 Yabancı Film: Ejderierin Bu- luşması 23.30 Haber 23.40 Dizı: Cennet 00.40 Kral TV Müzik Programı Yayını (Bant) (0 212 448 80 00). 06.00 Haber 07.00 Yenıgun 08.55 Yol Duru- mu 09.10 Parametre 10.45 Medıkal 11.20 özel Sektör 13.00 Ajans 14.40 Artinfo 15.20 Stıl 16.15 Gündem Sıgorta 17.00 Manşet 18.05 Baş Sayfa 19.00 Bugün 20.00 Spor Ana Haber 20.30 Taraftaria 22.05 Seçmenle Yuz Yüze 23.00 Edi- töf 00.30 Şimdı Reklamlar (0 212 478 50 00). 07.10 Bu Sabah 08.00 Haber 08.05 Erkan Tan'la Başkentten 09.30 Haber 09.35 Eko- nomı 10.00 Haber 10.15 Spor 10.20 Ekono- mi 10.35 Güncel Sağhk 11.00 Haberler 11.35 Satırara- sı 12.00 Haber 12.35 Günün Içinden 13.00 Haberler 13.35 Günün Içinden 14.35 A.B. 15.00 Haber 15.20 Ekonomi 15.35 Seçim Haberleri 16.00 Haberler 16.20 3. Seans 17.35 Dünya Raporu 18.00 Haberler 18.15 S- por 18.35 Cıty Light 18.45 Sesli Düşünenler 19.30 Di- zi: Bizim Ev 20.00 Ana Haber Bültenı 21.00 Turizmden Turkıye'ye 60 Mılyar Dolar 22.00 Bakış 23.30 Sportmen 00.30 Haber Aktif 01.30 Bakış (0 212 288 51 52). 07.50 Yabancı Film: Ideal Bir Koca 09.30 Dızi: Aşk Rüzgârı 10.25 Yabancı Film: Fır- tınalı Sokaklar 11.50 Cine Sınema 12.10 Yabancı Film: Sahte Mutluluk 13.55 Yabancı Film: Ar- lette 15.40 Kamera Arkası 15.45 Yabancı Film: Aşk Za- manı 17.30 Dışi: Aşk Rüzgân 18.30 Yabancı Film: Baş- ka Yerde Yok 20.00 Cıne5 Haber 21.00 Dizı: Sex and The City 21.30 Yabancı Film: Zorlu Çarşamba 23.15 Ya- bancı Film: Sağ Yumruk (0 212 336 15 15). 11.00 Gönül Bahçesi 13.00 Haber 13 14.00 • Klipart 16.00 Dızi: Manuela 17.00 Akşamüs- tu 18.00 Haber 1818.40 Dizı: Sınlsıklam 19.30 Haber 20.30 Yerii Film: Darbukatör Baryam 21.00 Aslan Payı 23.00 23. Saat 24.00 Gerçek Kesit 01.00 Ak- şamüstu 02.30 Metronom (0 212 256 82 82). 08.30 Büyük Savaşlar ; 09.00 Mısyon 10.00 Vah- şı Doğada Yıldızlarla: Ant- hony Hopkıns 10.55 Iz Surenler 11.50 Meksıka Depremi 12.45 Evren 2001 13.20 Ekınoks 14.35 Yapışık Ikızler 15.30 Robotık 16.30 Büyük Savaşlar 17.00 Gizemli Okyanuslar 19.00 Dun- ya Turu 20.00 Tarıh Öncesı Fıller 21.00 Tarıhtekı Depremler 22.00 Es- ki Keşıfler 23.00 Birkaç Kötü Adam 24.00 Uzaylılar Geldi 01.00 Gizemli Okyanuslar (0 212 288 75 75). 09.15 Teknık Analız 10.00 Piyasa Ekranı1 0 - 4 5 v a d e h Işlemler 11.45 Sektör Raporu 12.00 Finans Cafe 13.15 Şırket Ana- lizi 14.00 Piyasa Ekranı 14.45 Ankara Kulisı 15.30 Analistler Soruyor 16.00 Son Baskı 16.45 Platform 17.45 Gün- den Kalanlar 18.00 Chicago Hope 19.00 Mad About You 19.30 Working 20.00 Ally Mc Beal 21.00 Yabancı Film: The Beating Of The Butterfry's Wings 23.00 NYPD 24.00 Yabancı Fılm: Another Country 02.00Ally Mc Beal (0 212 330 01 01). SEÇİM MEYDANI DYP Lideri Tansu Çiller Mithot Bereket'in sorulannı yamtlıyor D 14.00 2. Dunya Savaşı: U-534 Operasyonu 15.00 Savaş Sııian: Italya'nın Unutulan Istila- sı 16.00 Bılim Çağı 17.00 Yaşam Yolculuğu: <••>•"• Bebek Sahibı Olmak 18.00 Tıtanic'in Sırları 19.00 Bilım Çağı 20.00 Katil Timsahlar ve Kobralar 21.00 Ölümun Gülünç Yanı 22.00100 Dolartık Taksı Tu- ru 22.30 Timsah Güncesı 23.00 Macera Burada Başlı- yor: Sizin Serüvenlenniz 24.00 Dövüşmek İçın Doğan- lar 01.00 100 Dolariık Taksi Turu (0 212 293 00 68). 10.00 Dizı. Eltıler 10.30 Esra Özmen'le Her Sa- bah 12.00 Haberler 12.30 Dızi: Isabel 14.00 Müzik Rüzgân 15.30 Yerii Film: Şeyh Ahmet 17.00 Kadının Sesı 19.00 Haberler 20.05 Spor 20.15 Ço- cuklar Duymasın 22.45 Yabancı Film: Sıfır Noktası 00.30 Gece Haberleri 01.00 Dizı:Keje (0212454 5600). 11:1 13:10 Seçim Zamanı Ârzu Zengin 3 Kasım'a doğru seçim haberleri, liderlerturu, partilerin politikaları www.nrvmsnbc.com
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog