Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a jr 1 a r ı İLKMECÜS H.V.VeUdedeoğlu ' CÜrnhuHyeİ ^ Pazaiama A.Ş Tüıtocagı Cad. No 3941 . krtap kulûbC 134334) Ofakıgii-IsunbulTet (212)5140196 Cumhuriyet Cumhurhret k ı t a p 1 a r ı T.P.T.'DEÎKÎNClMECLlS Işıl Çakan C « Paatama A§ Tüfaoğı Cad. NoJW41 krtap kulûbû 134334 Cagalogto-lsonbulTel (212)5140196 T CumhUriyet . krtap kulûbû 7-9. YIL SAYI 28130 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (7945-7997) 13EKİM2002PAZAR Cumhuriyet seçimin nabzım tt •/ Partilerin adaylarını halk tanıyor mu? •/ Seçim ve geçim açmazı... •/ Anadolu'da halk seçime nasıl bakıyor? •/ II il seçirn değerlendirmesi... L •^ Büyük kentlerde sonuçları varoşlar mı belirleyecek?.." =•—=-=- * Istanbul, Ankara ve izmir'de hangi partiler daha şanslı?.. * Universitelilerin yoğun olduğu kentlerde gençler ne düşünüyor?.. * Güneydoğu kentlerinde heyecan yüksek... •/ Karadenız'de fındık ve çay üreticisinin beklentileri... ' M P P i 9 İ K İ I H H " ^ N P ^ ^ y i ^ - ^ Baraja takılacak partiler, barajı geçecek partiler... C u m h u r i y e t y a z a r , ç i z e r v e m u h a b i r l e r i k e n t l e r i g e z d i . S a l ı g ü n ü C u m h u r i y e f ' t e . . . Kürt gruplannın 'bağımsızlık' yöriündeki girişimleri Ankara'daki gerginliği arttınyor îş çığınndançıktıZİrveSİ tOplanacak Kuzey Irak'taki Kürt gruplarının devletleşme yönündeki son girişimleri Ankara'daki gerginliği arttırdı. Başbakan Bülent Ece- vit "îş çığınndan çıktı" derken devletin zirvesinın hafta içinde yeni bir Irak zirvesi için toplanabileceği kaydedildi. Başbakan Bülent Ecevit, Kıbns konusun- daki bir soruya da "Kıbns sorunu bizim için çözül- müştür, merak etmesinler" yanıtını verdi. istemesek de sürükleneceğiz Başbakan Bülent Ecevit katıldığı bir tele\ ızyon programında, ABD'nin Irak'a olası müdahalesine ilişkin soru üzerine "ABD ile çok iyi ilişkilerimiz, sağlam diyaloğumuz var. I- rak'a bir askeri harekât yapılırsa biz buna katılmak is- temesek bile mecburen o harekâtın içine sürüklenmiş olacağız. Bu daTürkiye'ye ağır sorunlar ve ekonomi- ye büyük bir yük yaratacak" dedi. Hafif bir enflasyon etkisi olur Dışişien Baka- nı Şükrü Sina Gürel, Kuzey Irak'ta gündelik gereksi- nimlerin karşılanması için oluşturulan toplumsal ör- gütlenme derecesineTürkiye'nin her zaman hoşgörü- sü olduğunu belirterek "Ancak, ölçü kaçınlmaya kal- kışılırsa Türkiye'nin hoşgörüsü olmayacaktır" dedı. Devlet Bakanı Masum Türker, savaşın hafif bir enf- lasyon etkisi yaratacağmı söyledi. • 8. Sayfada ABD, OLASI SENAKYOLARI DEĞERLENDÎRÎYOR Irak planlanna ince ayar# Bırleşmiş Milletler'in Bağdat ile ilgılı görüşmeyi yapmasjma çok az bir süre kala, Washıngton, Irak harekâh ve sonrasıyla ılgili tasanlannı netleştirmeye başladı. Dışişien Bakanı Colin Powell önceki gün ABD basınına yansıyan "Irak'a asken yönetim" planıyla ilgili açıklamasında, bunun, üzennde çalışılan planlardan bıri olduğunu belirtti. Powell, "Bu noktaya gelecek olursa -ki başkan bu noktaya gelinmesini arzu etraiyor- ama bu noktaya gelecek olursa, bunu yapmak zorundayız" dedi. • 11. Sayfada İNGİLTERE DIŞÎŞLERİ BAKANI STRAW'IN TEMASLARI Operasyona destek buldu# îngıltere Dışişleri Bakanı^Straw dün, 4 günlük temaslanyla ilgili BBC radyosuna verdiğı demeçte, "Mısır, Urdün, Kuveyt ve îran'ın dışişleri bakanlan ve hükümet başkanlan, Saddam Hüseyın'den endışe, bıkkınlık ve horgörüyJe söz ediyor ve Irak'ın oluşturduğu tehdıtten denn kaygı duyuyor" dedı. Straw, "Hiçbırimız savaş istemıyoruz, ancak bütün bu ülkeler, uluslararası hukukun onaylaması ve başka çare kalmaması halinde asken eylemın haklı görülebileceğıni söylüyor" dedi. • 11. Sayfada Sunay Akın Bugün ve her pazar 1 5. sayfada... TÜSÎAD'dan öneriler: IMF programı sürdürülmeli # Türk Sanayicilen ve Işadamlan Derneğı. "erken genel seçim" sonrasında kurulacak hükümetın öncelıklı gündeminı oluşturması gereken konular hakkındaki görüşlenni sıyası partılere iletti. # TÜSlAD kurulacak hükümetten, IMF programına devam edılmesını, ekonomık ve sıyasal reform sürecınde somut adımlar atılmasını, Kıbns konusunun dönüm noktasına geldığınm unutulmamasını, hukuk alanındakı eksiklıklerin gıdenlmesını istedı. • 8. Sayfada Baykal Erdoğan'a yüklendi: Dokunulmadığı kaldırabüecek mi? # Deniz Baykal, iktıdara geldiklerinde dokunulmazlıklan sınırlayacaklannı belirterek Recep Tayyip Erdoğan'a \tklendi. "AKP dokunulmazlıklan kaldıracağım diyebiliyor mu" diye soran CHP lıden Deniz Baykal, "CHP listelerinde Interpol'ün aradığı ısımler bulunmuyor ve partınin arkasında yolsuzluk dosyalan yok" dedi. • 4. Sayfada ÇİNGENELERİ ÜZEN KARAR • 3. Sayfada FİNLANDlYA TERÖRLE TAN1ŞTI • 11. Savfada DANSIN SINIRLARINI ZORLAMAK • 14. Sayfada SCOTLANDYARD ÇİNİLERİN PEŞİNDE • 19. Savfada Ukrayna'da muhalefet sokakta Ukrayna'nın başkenti Kiev, Devlet Başkanı Leonid Kuçma'nın istifasını isteyen gösterileıie çalkalanıyor. Muhalefeti destekleyen binlerce gösterici, Kuçma'nın istifası ve erken genel seçimlerin yapılması istemiyle sokaklan doldurdu. Devlet başkanına karşı sloganlar atan göstericilerin çoğu kızılbavrak taşırken aralarında Lenin'in posterini taşıyanların bulunması da dikkat çekti. (Fotoğraf REUTERS) Istanbul Üniversitesi Selçuk'a fahri doktora tstanbul Haber Servisi - Istanbul Ünı\ersıtesı (1Ü), gazetemiz ımtıyaz sahıbi ve yazarı tlhan Selçuk'a fahn doktora unvam verme karan aldı. Ünıversiteden yapılan açıklamada, îlhan Selçuk'a fahri doktora unvanımn, "Atatürkçü düşünce doğrultusunda, ulusal sorunlara duyarlı vaklaşımı ve erdemli gazetcciliğin örnek ismi olması" nedeniyle venleceğı ıfade edıldi. Fahn doktora törenı, çarşamba günü saat 14.30'da Istanbul Üniversitesi Fen Fakültesı Ord. Prof. Dr. Cemıl Bılsel Konferans Salonu'nda yapılacak. GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Kuşku Gölgeleni Ak'ın Üzerinde RTE'yı nasıl bılırsınız? Uzun boylu, bıyıklı, burun delıkleri geniş, saçları- nı düz tarayan, yaşam boyu sıyasal yasaklı, hakkın- da çeşıtlı savlarla 10 dava açılan, eleştiren gazete- cıye saldırgan bir dıl kullanan, iktıdara gelmesı ola- MArkası Sa. 8, Sü. 1 'de Saka, Lazutlar 3 'ü çıkardı Kemençe ve özleııı Bir Karadenızh dünyanın neresıne gıderse gıtsın kemençeden. horondan ve lazut (mısır) ekmeğinden kopamazdı. Fuat Saka'nın Karadenızhye sözü. üstelik de "memleket hasretı" vardı. HATİCE TUNCER'in söyleşisi B 7. Sayfada Makedonya'yı 2-1 yendi Ulusal takını sevîndirdi Avrupa Futbol Şampıyonası Eleme Grubu'nda 2. maçına çıkan Türkıye, Makedonyayı 2-1 yenerek liderlığını sürdürdu Gruptakı diğer maçta ıse Îngıltere. Slovakya'yı deplasmanda 2-1'legeçtı. MSpor'da. Listelere dikkat... I 4 . kez oy vereceğiz. Listelerde 12 Eylul oncesi cinavetlere adı karışmışlar var. Abdi İpekçi'nın kızı Nükhet İpekçi, Cevat Yurdakul'un kardeşı Nihat Yurdakul, Kemal Türkler'in avukatı Rasim Öz, Mustafa Gökçeli'nin ağabeyi Nazmi Gökçeli ile konuştuk. BUGÜN Cumhuriyet'le birlikte... GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bir Leşmiş Milletler! Teksaslı baybuşun tek seslı dunyası, Masalımızın konusu... Bakalım neymış, olup bıtenlerın Eğrısı doğrusu... Önce baybuşun dunyasını tanıyalım, Genel gıdışı anlayalım; 'Ben kı hâkimıyim tum evrenın, Belırleyıcisıyım her evrenin. MArkası Sa. 8, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog