Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurryet k ı t a p 1 a r ı ÇAÖNIN TANIĞIÜÇ YAZAR Hikmet Çetinkaya C u m f i r İ Y S WPazariamaAŞ TikocağıCadNo39<41 kitap kllûbû 1343341 Cagabgh-tenbulTel (212)5140196 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p l a r ı KUZU POSTUNDA KURT Hikmet Çetinkaya y Çumhuriyrt Çag Paariam A.Ş Türimrag! C«d. No-39/41 ^ kitap kuHİbÜ (34334)CıgaloŞto-İ9aıbıılTei-(212)5140I96 TS. Y1L SAYI: 28129 / 500.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 12 EKİM 2002 CUMARTESİ Cumhuriyet seçimin nabzını tutuyo 1/ Partilerin adaylarını halk tanıyor mu? t/ Seçim ve geçim açmazı...^ >. Anadolu'da halk seçime nasıl bakıyor? ^ \\ il seçim değerlendirmesi... ^ Karadeniz'de fındık ve çay üreticisinin beklentileri... • Büyük kentlerde sonuçları varoşlar mı belirleyecek?.. ı/ Istanbul, Ankara ve izmir'de hangi partiler daha şanslı?.. ı/ Universifelilerin yoğun olduğu kentlerde gençler ne düşünüyor?.. &/ Güneydoğu kentlerinde heyecan yükseL.v' */ Baraja takılacak partiler, barajı geçecek partiler... C u m h u r i y e t y a z a r , ç i z e r v e m u h a b i r I e r i k e n t l e r i g e z d i . Y a k ı n d a C u m h u r i y e f ' t e Kongre'den Irak'a savaş açma yetkisi alan ABD lideri BM'yi çiğneyebilecek Artık kozlar Bush'un elindeWASHINGTON PLANI Irak'taABD askeriyönetimi # Bugüne kadar Saddam Hüseyın'in devrilmesinden sonra Irak'ta nasıl bir yönetim oluşturulacağıyla ilgıli bır "planı" bulunmadığını belirten George Bush yönetımi, Kongre'nin desteğini aldıktan sonra Irak'ta kendıne bağlı bır askeri yönetimi tartışmaya başladı. Benzer bir plan, Ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra Japonya'da uygulanmıştı. • //. Sayfada ABD BAŞKANI KARARLI Tekdekalsak savaşagidiyomz 0 ABD'nin müdahale için bu denli kararlı görünüşünün nedeni, Bush'un, çevresindeki bazı "Şahinler"lebirlikte, ABD ıçın "büyük strateji" gelıştirmekte oluşudıır. Amerika'dan farklı düşünen büyük devletler, bir müdahale karşısında çağunız süper gücüyle "pazarlık" olanaklannı da göz ardı etmiyorlar. Prof. Dr. TÜRKKAYA ATAÖV'ün yazısı • 11. Sayfada irak: Biz saldırıya hazırız ABD Kongresi. irakM viırmaya kararlı olan Başkan Bush'a BM desteği olmadan da savaş açma yetkisi verdi. Tasan Senato'da ezici çoğunlukla kabul edildi. Kongre'den çıkan kararla BM Güvenlik Konseyi'ne güçlü bir mesaj verildiğini belirten Bush "Harekete geçmemek seçenek değil, silahsızlanma ise şart" dedi. Irak Başbakan Yardımcısı Tank Aziz ise, "Saldm zamanına biz karar vermiyonız, ancak bir saat içinde bile olsa, biz hazınz" diye konuştu. • 11. Sayfada Pentagon heyeti gelecekABD.üstdüzeybir Pentagon heyetini, olası bır Irak operasyonu öncesinde askeri danışmalarda bulunmak üzere Türkiye'ye gönderecek. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'ün ABD'ye yapacağı ziyaret sırasında da Irak konusunun gündeme gelmesi bekleniyor. ABD Büyükelçisi Robert Pearson, operasyon düzenlenmesi durumunda Tûrkiye'ye verilen ekonomik desteğin süreceğini ve giderlerin karşılanacağını açıkladı. • 11. Sayfada • K.IRAK'TA İKlNCİ ANAYASA HAZlRLlGl M 8. Sayfada "Kw!e cambazı" Sunay Akın .Yann Cumhuriyetiyet 'te... J BİLİM TEKNİK Erdoğan'ın Bozüyük görüşmesinin ardından Gül de Interbank davası sanığı Şenkaya ile buluştu BEBEK BfcYM BEYAZ 4T* KAGİT DEGIl'K* AKP'11111 İ)aıılİSL # AKP'nin "Başbakan ada- yı" olarak gösterilen Abdul- lah Gül, Cavıt Çağlar'ın da- yısı ve içi boşaltılan Inter- bank davası sanıklanndan Şükrü Şenkaya ıle görüştü. Görüşmeye Ertuğrul Yalçın- bayır da katıldı. AKP hderi de hafta başında, batan ban- ka sahipleri Halis Toprak, Mehmet Emin Karamehmet ve Mustafa Süzer'le bir ara- ya gelmıştı • 4. Sayfada Ozan Ceyhun: AKP köktendinci İsim farklı görüş aynı • Alman SPD mılletvekilı Ceyhun, AKP'nin dını sıya- sete alet ettiğini belirterek "tsimlen değişse de onjına- li Milli Görüş'ten geliyor" dedi. Ceyhun, Avusturya'da Haıder iictıdara geldığinde ılışkileri dondurduklannı vurguladı. • 5. Sayfada flgisi MADIMAK SANIĞI SERBEST • 3. Sayfada DEHAP KARARI HAFTA BAŞINDA M 4. Savfada ABD'YE ÖFKE DtNClLERE YARADI M 10. Savfada BORSA BAŞKANINI ARIYOR M 12. Savfada Sezereğitimde reformistedi Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, yükseköğretimde yaşanan sorunların çözümü için reform nitelikli yasal düzenlemelerin zorunlu oiduğunu şöyledi. Yüdız Teknik Üniversitesi'nin Yüdız Kampusu'nda yapılan açılış törenine eşi Semra Sezer'le katılan Cumhurbaşkanı Sezer, yükseköğretim kurumlanna sağlanan ekonomik olanaklann yetersizliğini anımsattı. Sezer, İsrinye'de bir süre balıkçılarla sohbet edip onlann sorunlannı dinledi. (Fotoğraf: AA) Bebek beyni beyaz kâğıt değil! Yeni doğan bebeğin beyninin temiz, beyaz bir kâğıda benzediğini, büyüdükçe beynını deneyimlerin şekillendirdiğini savunan gorüş giderek geçerlıliğıni yitıriyor. Irkçılığa, cinsel ayrımcılığa, soykmma, fanatızme, şovenizme, zorla kısırlaştırmalara yol açar korkusuyla bugüne dek genlerin rolünü kabule yanaşmayanbr, sinirbilim, evrim psıkolojısı, davranış genetığı dalbnndakı hlimsel gelişmelerin etkisiyle genlerin önemini kavramaya başbdıbr • Ceviz kıran karga... 9 Bilgi çağı sö/lencesi... # Geleceğe yönelik çalışmalar... BUGÜN Cumhuriyet 1e birlikte... GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK İndip Maskeyi, Gör Çirkin Yüzü! Medyada. siyasal çevrelerde öncelikli kavga AB'nin llerleme Raporu. Ne ki; AB kadar, kimı açıdan AB'den de fazla onem ta- şıyan Irak savaşı (Kürt devletı) ıle Kıbrıs sorunu ikınci sı- rada. MArkasıSa. 8,Sü. l'de Bursah holiganlar Biyediç de suçlanıyor # Holiganlardan birinin "Bursaspor Teknik Direktörü Biyadiç'in, sözleşme imzaladıktan sonra amigo Selım Kurtalan'a 10 bın dolar verdiği ve bu paranın bazı taraflarlara pay edildiğine" ılişkın ıfade verdiği öğrenildi. I 7. Sayfada Bush'a eleştiri Banş ödülü Carter'in • Nobel Komitesı ABD başkanlanndan Carter'a bu ödülün, uluslararası anlaşmazhklarda banşçı çözüm bulunması, insan haklan, ekonomik ve sosyal kalkınmanın teşvık edilmesi çabalanndan dolayı verildiğini açıkladı. MArka Sayfada Ulusal Futbol Takımı Rakip Makedonya # Ulusal Futbol Takımı, 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu'ndaki 2. maçmda bugün Makedonya'yla karşılaşıyor. Ümit takımlar karşılaşmasında, Türkiye Makedonya'yı F. Bahçeli Tuncay'ın yıldızlaştığı maçta 4-0 yendi. ÛSpor'da Demokratik katılım şart Eğitim sistemi sorun yumağı • Türkiye, GSMH'den eğitime ayırdığı yüzde 2.2'lik payla dünyada ] 05. sırada yer alıyor. Açılan kadrolara karşın halen 136 bin öğretmen açığı olan Türkiye'de öğ- renciler kalabalık sınıf- lardan, veliler ise "zorun- lu bağış"tan şikâyetçi. Eğitimciler temel sorun olarak düşük maaşlannın yanı su^ demokratik kaö- lımın eksikliğini gösteri- yorlar. • 9. Sayfada 'CHP seçimden zaferle çıkmalı' SPD'den Baykal'a destek • SPD milletvekilleri Martin Schultz ve Ozan Ceyhun, seçimlerde CHP'ye destek vermeyi görev bildiklerini söyledi- ler. Baykal'ı Brüksel ya da Strazburg'da yapılacak ve Avrupalı sosyal de- mokratlann katılacağı toplantıya çağıran Schultz ve Ceyhun, seçimde Tür- kiye'nin laik bir karar vermesini istediklerini belirttiler. • 5. Sayfada Meclis kararının iptalini istediler Küskünler son şansı deniyor • Seçimi erteletme giri- şimlerinden sonuç alama- yan küskünler, 1 Ekim'de Meclis'in tatile girmesi yönünde alınan karann iptali için Anayasa Mah- kemesi'ni başvurdu. Baş- vuruyuYTP'li GaffarYa- kın yaptı. Cumhurbaşkanı Sezer, Meclis karanna karşı Anayasa Mahkeme- si'ne başvurulamayacağı- nı söyledi. • 5. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Atış Serbest Ama Tutan Slogan Yok! Küskünler hareketinin, arkasında parti desteği bul- ması, Meclis'te temsil edilen partilerin önemli bir bölü- münün 4 Kasım'da Meclis dışı kalacak olması, genel seçim havasını olumsuz etkiledi. öncekı seçimlerde sandığa iki ay kala yanş başlar- dı. Partilerin seçimlerde kullanacağı sloganlar ayn bir MArkası Sa. 8,5ü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog