Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı AĞLAMAK GÜLMEK İlhan Selçuk CumEÜriYe krtap kulûbû (343MıCagakgu-IsönbuJTel (21215140196 Cumhuriyet Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı GÖRÜLMÜŞTÜR İlhan Selçuk Cumhy Türicocagı Cad \o 39'41 '^ kitap kiilûbü (34334ı Cagaloghı-tsalıbulTd (212)5140196 79. YIL SAYI: 28128 / 500.000 TL (KDVtçmde) KURUCUSU: Y U N U S N A D İ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (7945-7997/ 11 EKİM2002CUMA Ankara tepkisini sertleştirdi: Avrupa.Birliği adada tarihi bir hataya düşmesin < Kıbns böSezer'den AB'ye: Sağduyulu olun # Cumhurbaşkanı Sezer, Avrupa Birliği üyesi ülke- len sağduyulu olmaya ça- gırarak "Içten dileğimiz AB üyesı ülkelerin sağdu- yulu bır yaklaşım ıçinde Türkiye'nin ortaya koydu- ğu güçlü siyasi iradeye eş düşecek bir karar alarak 2003'te ülkemizle katılım görüşmelenne baş- lanacağını ilan etmesidır" dedı. • 8. Sayfada Kopenhag yolu çetin • 9. Savfada Şeriatçı basın sevindi 'Denge bozulur' uyarısı illşkiler tehdit attında kalır Batı basıni: Türklyeye hafewUir AB Komisyonu'nun Güney Kıbns'ın üyeliği- ne yeşil ışık yakan raporuna sert tepki göste- ren Dışişleri Bakanhğı, AB'yi Kıbns'ta kalıcı bir uzlaşmaya vanlmasını engellemekle suçla- dı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rum yö- netiminin adada siyasi çözüme ulaşılmadan bırliğe üye olma- sı durumunda Türkiye ıle Yunanistan arasındaki dengenin "tahnp olacağı" vurgulandı. Dışişleri Bakanı Gürel de, "Kıbns'ta bölünmenin daimi hale geleceği ve siyasi çözüme hiç yer kalmayacağı" uyansında bulundu. • 8. Sayfada Başbakan Ecevit, AB'yi uyararak Türki- ye'nin üyelik dışında bir öneriyi kabul etme- yeceğini açıkladı. Ecevit. "Değişik, uydurma çözümlerle bizi avutmaya çalışmak kabul edi- lebilir bır davranış değiî" dedi. Dışişleri Ba- kanı Gürel, Türkiye'ye üyelik müzakerelerine başlanması için bu yıl sonuna kadar tarih verilmemesi halinde, "AB-Tür- kiye ilişkilerinin tehdit altında kalacağını" söyledi. Bakan Gürel, reformlann uygulanacağından şüphe edilmesinin "akıllıca, adil ve dürüst olmadığını" belirtti. • 9. Sayfada THE INDEPENDENT Ingiliz The Independent gaze- tesi, ilerleme raporlanm yo- rumlarken, "Türkiye'yi sürecin dışında bırakmak dürüstlüğe aykın, aptalca ve dar görüşlü bir karardır" dedi. Die Welt, Türkiye'nin açıklanan sonuçla yetınmek istemediğini belirtti. ^—. m*^m~* ^"e Monde, komisyonun Türkiye'nin -*»-^' 39%&Wk0£ gösterdiği çabalan olumlu karşıladı- ğını, ama daha çok çaba istediğini yazdı. The Guardian ise •'Komisyon, yapılan önemli reformlara karşı Türklerin bekle- mede tutulması gerektiğini söylüyor" dedi. • 8. Sayfada YUNANİSTAN AB DÖNEM BAŞKANLIĞINA HAZIRLANIYOR 9. Savfada Afrika 'ya zararlı gıda ürünleri gönderiyor ABD'nin yardım oyunu # ABD Uluslararası Gelişim Işletmesi, genetik değişime uğrarruş gıda ürünlerini Uçüncü Dünya ülkelerine "yardım" adı altında gönderirken tüm dünya bu yardımın insani boyutunu tartışıyor. "Ahlak dışı" olarak nitelendirilen bu yardım, açlıkla savaşan Güney Afrika ülkelerince de reddediliyor. UGÎ Başkanı Andrew Nathsios ise yardıma karşı Afrika'da ortaya çıkan çevre ve insan sağlığına dair itirazlan, ideolojik bir savaş olarak tanımlıyor. MArka Sayfada PFDK açıklaması Fenerbahçe seyircisine bir maç ceza # Fenerbahçe'ye, Elazıgspor maçmda çıkan olaylar nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama ve 3 milyar lira para cezası verildi. Buna göre San - Lacivertlilerin ligin 9. haftasında Adanaspor ile yapacağı maç seyircisiz oynanacak. • Spor'da Atina'dan yardım Simitis.Türkiye'nin AB'ye girmesini istiyor. • Kostas Sımıtıs hükümeti, Türkiye'nin AB yolundaki engellerin kaldınlması yönünde ciddi girişimlerde bulunacak. Yunan basını, yılbaşında dönem başkanlığını de\Talacak olan Atina'nın gırişimlerine başladığını yazdı. Atina'daki diplomatik çevrelere göre ise Türkiye'nin beklentileri Kopenhag zirvesinde de karşılanmayacak. # Yunan hükümeti Türkiye'nin adada bölünmeye yönelik sert girişimlerde bulunmasmdan kaygı duyuyor. Yorgo Papandreu'nun, Türkiye için AB nezdinde girişimlerini arttıracak olması ve Türkiye'nin rapora tepkisini azaltmak için Ankara ile telefon diplomasisi yapması bu çerçevede değerlendiriliyor. MURAT tLEM'in haberi • 9. Sayfada DIŞİŞLERİ BAKANI GÜREL'ÎN TELEFONUNA ÇIKMAMIŞTI Verheugen arayacak Günter Verheugen: Görevdeydim. # Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Günter Verheugen, Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel'e "Lüksemburg'da görevdeydim. En kısa sürede sizi arayacağım" mesajı gönderdi. Dışişleri Bakanı Gürel, önceki gün Verheugen'in telefonuna çıkmaması üzerine yazılı bir mesaj ıletmek zorunda kalmıştı. 0 Ankara, AB Dönem Başkanı Danimarka'ya ilerleme Raporu'nda eksiklikler bulunduğunu ileterek siyasi perspektifîn geliştirilmesini istedı. Danimarka'mn AB işlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sondergaard, Kopenhag'da Türkiye'ye tarih verilmesi konusunda konuşmak için çok erken olduğunu söyledi. • 9. Sayfada ABD, Irak harekâtına dönük hazırlıklar çerçevesinde üsteki stoklan tamamladı Incirlik'e yığmak Belediyeden afiş sansürü İstanbul Büyükşehir Belediyesi. kent içindeki 600 otobüs durağı panosunda yer alan 'Koton' firmasının reklamını, yetkisi olmadığı halde, 'erotik, mazoşist' görüntüler içerdiği iddiasıyla toplattı. Akıl almaz uygulamada. büyükşehir belediyesinin görünürde hiçbir yet- kisinin olmadığı da ortaya çıktı. Çünkü, bu panoların büyük bölümü belediyenin yan kuruluşu olan Kültür ve Sanat Ürünleri AŞ tarafın- dan Wall Reklam Hizmetleri Şirketi'ne ihale edilmişti. • 8. Sayfada # Türkiye'den Incirlik'teki uçak sayısının arttınlması yönünde istekte bulunan ABD, uçaklar tarafmdan kullanılan bomba ve benzeri mühimmatlan üsse getirdi. Yığınağın kuzeyden keşif harekâtı kapsammda kulla- nılan mühimmat gereksini- minın çok üzerinde olduğu bildirildi. Genelkurmay Başkanlığf nın kuvvet ko- mutanlıklan ve ordu karar- gâhlanna "Operasyona ha- zır olun" emri verdiği öne sürüldü. • 8. Sayfada Temsilciler Meclisi 'vurma' yetkisi verdi Bush Saddam'a yaklaşıyor # ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Bush'a, BM desteği olmadan Irak'a karşı savaş açma yetkisi veren tasanyı 296"ya karşı 133oyla kabul etti. Bush, Temsilciler Meclı- si'nin yetki vermesinin ardm- dan Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Irak'ın yasalan tanımayan devlet olarak gün- leri sayılı" dedi. • 11. Sayfada "Ku/e cambazı" Sunay Akın Yazılarıyla pazar günü Cumhuriyeİ'te... Fakir Baykurt anılıyor Gerçek bir halk aydınlatmaeısı # Anadolu'yu 'gezilip görülme' edebiyatından kurtaran ve kurgulanmış olaylar yerine, romana gerçek yaşamı sokan Fakir Baykurt'u 3 yıl önce bugün yitirmiştik. ADNAN BİNYAZAR'm yazısı W4. Sayfada I DtDİM'DE TEKNE BATTI: 2 ÖLÜ P.?. Savfada TÜRKİYE ÇOCUK CUMHURlYETİ • 3. Savfada RUSYA FtYATINI BELtRLEDt M II. Savfada BM"DE BAŞ İHLALCt İSR.A.IL • 10. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Ama 'Rivayet Muhtelif "Beklenen ve ıçenği bilınen" AB İlerleme Raporu resmen açıklandıktan sonra; önce kısa bir süre ya- kınma, sonrakı saatlerde toparlanıp yeniden yola koyulma dönemine gırdik. Işler sarpa sannca yol gösteren çok oluyor. Türki- ye'nin uyeliği söz konusu olduğu ilk gunlerde "Gül- dürmeyin beni" diyerek ne kadar büyuk Turk dostu olduğunu kanıtlayan Komisyon'un genişlemeden UArkasıSa. 8,Sü. l'de Edebiyat ödülü Kertesz 'in Nobel, soykınm yazanna verildi # Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Macar romancı Kertesz "Ödül, aynı zamanda Macar edebiyatına verildi" dedi. Kertesz'in Türkiye'de yayımlanan "Kadersizlik" ve "Doğmayacak Çocuk için Dua" adlı iki kitabı bulunuyor. Kertesz, ödülünü 10 Aralık'ta törenle alacak. GÜRHAN UÇKAN'uı haberi MArka Sayfada 100 milyar lim istemi ÖSYM'ye tazminat davası # tzmır'de, ÖSS'ye giren, ancak yanıt kâğıdı kaybolduğu için üniversiteye yerleştirilmeyen Gökseli Göde ve ailesi, ÖSYM'ye dava açtı. Göde ve ailesi davada OSYM Merkezi aleyhine 100 milyar liralık tazminat isteminde bulunurken Gökseli Göde, "Umutlanm bır anda yok oldu" dedi. • 3. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Kopenhag'da Türkiye'ye Kopan Hak Ne Olur? Seçim döneminin önemli krıterlerinden olmasını bekledığımiz Avrupa Birliği süreci bir adım daha öne çıktı. 3 Kasım'a giden yolda bır de Kopenhag kriterleri var. Önce AB ilerlememe raporunun perde önündeki MArkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog