Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı THKLER MEZARLIĞIYEMEN Mustafa Balbay Cnnhuriyct CagPazartaaAŞ "Pîıkoagı Cad. No 39 41 fltap kulübû (343>» Cagalogiu-lsacbul Td (212)5140196 Cumhuriyet"€ YIL SAYI: 28118 / 5 0 0 . 0 0 0 TL (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI; NADİR NADİ '1945-1991) Fiıshington: Türkiye'ye desteğimiz sürecek. Bağdat: 1991'i unutma Ankara'da Irak ŞADAMLARl UYARDI: Savaşınfaturası çokağırolur # Türk- Irak Iş Konseyi tarafindan hazırlatılan bir rapor, Irak'a olası bir müdahalenin Türkiye ekonomisine 150 milyar dolara mal olaca^ını ortaya koydu. Rapora göre, altematif maliyetlerle bırlikte Körfez krizinin Türkiye ekonomisinde yarattığı kayıp 12 yılda 100 milyar dolan bulurken olası bir Irak operasyonunda Türkiye'nin kaybı 150 milyar dolara ulaşabilecek. • II. Sayfada pazarııgıJOneS Ankara'da nablZ yOkladl ABD Dışişlen BakanYardımcısı Jones, Irak'a operasyon durumunda zararlannın tazmın edilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını isteyen Türkiye'ye net yanıt vermezken ıstemleri not etmekle yetındi. Ankara'nın ekonomık gıderlenni Irak'ta yaşanabilecek gelışmelere bağlayan Jones, Türkiye'nin duyarlılıklannı anladıklannı belırtti. Jones, AB ıçin desteklerinın süreceğinı söyledi. Operasyon ZararmiZa Saddam Hüseyın'ın mesajını getiren Irak Başbakan 1. Yardımcısı Tank Aziz, ABD'nin olası operasyonunun, yalnızca kendi ülkesi değıl, tüm bölge ve özellikle de Türkıye için tehdıt oluşturduğunu söyledi. Aziz "Türkiye, 1991 'de neler olduğunu iyi hatırlıyor. Bu saldırganhğın hıçbır bahanesı yok. Londra ve Washington'm tehditlen, temeli olmayan bahaneler" dedı. • 8. Sayfada ABD Dışişleri BakanYar- dımcısı Elizabeth Jones. Irak Başbakan 1.Yardım- cısı Tank Aziz. • 0RWELL HÂLÂ GÜNCEL • 8. Sayfada • MGK IRAK'I GÖRÜŞTÜ • 8. Sayfada • PETROL İÇÎN SAVAŞA HAYIR • //. Sayfada Yaşar Nuri Öztürk önce adaylıktan çekildiğini açıkladı, sonra 'Resmi bir şey yok' dedi CHP'de %adet' sancısıı CHP'nin îstanbul 3. bölge 1. sıradaki adayı Yaşar Nuri Öztürk, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Türkçe ibadet konusunda kendisini savunmaması üzerine partiden aynldığını açıkladı. Öztürk'ü karanndan vazgeçirebilmek için Baykal devreye girdi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Öztürk "Henüz resmi bir şey yok" dedi, ancak karannı 3 gün içînde vereceğini söyledi." ""* Öztürk, akşam saatlerinde üslubunu yumuşatarak "Ben bilim adamıyım. Bu çalışmayı hapse mi atayım. Buzluğa mı koyayım. Halkımız anlıyor bu fırtınanın niye koptuğunu. Milletvekili olayım diye siyaset yapmıyorum. Yeni olaylar çıktı, yine değerlendirme yapacağım" dedi. Karar CHP'lileri şaşırtırken partı yöneticilerinin de Öztürk'ü ikna etmek için çalıştıklan öğrenildi. Kara Harp Okulu İlk ders Türkiye veAB # Kara Harp Okulu'nda yeni öğretim yılı Kara Kuvvetlen Komutanı Or- general Aytaç Yalman'm da katıldığı törenle başla- dı. Açılışta ilk dersı veren Prof. Dr. Ergün Aybars, AB üyeliği karşılığında Türkiye'nin ulusal çıkarla- nndan tavizler beklenme- sıni eleştirerek "Türkiye hıçbir zaman mozaik ol- madı. Bunu savunanlar ül- keyi parçalamak ısteyen- ler" dedi. • Z Sayfada İngiltere Arçelik bir numara # Koç Topluluğunun duslararası şirketi Arçelik, Ingıltere'nın buzdolabı pa- zannda ağustos ayında yüzde 14 pazar payı ile Av- rupalı rakiplerini gende bı- rakarak liderliğı ele geçir- di. Beko markasıyla beyaz esya pazannda yer alan Arçelik" in, fınnda da yüz- de 11 'lik pazar payı Munuyor. • 13. Sayfada uyla dansın estetiği Olimpiyat, Diinya ve Avrupa şampiyonalarından sonra en önemli spor organizasyonu olarak gös- terilen Asya Oyunlan, Güney Kore'de devam edi\ or. Busan'da de\ am eden oyunlar Kuzey ve Güney Kore arasında yaşanan gerginliği de yumuşattı. Yarışmalarda özellikle Japon, Çin ve Koreli s- porcular ön plana çıkarken en fazla ilgiyi yine basketbol, fııtbol ve senkronize yüzme branşı gördü. Busan 2002'nin en ilginç ekibi ise savaş bölgesinden gelen Afganistan. Afganlı sporcular başarılı olamasalar da medyanın yakın takibindeler. (Fotoğraf: REUTERS) ANKARA/İSTAN- BUL (Cumhuriyet) - CHP'de "Türkçe ibadet" sancısı yaşanıyor. "Ana- dilde fbadet" adlı kıta- bında, "Ezan bir ibadet değil, bir duyurudur. Ve bu duyurunun bugün için bir yararı da kalma- mıştır" dıyen Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk, dün önce CHP milletvekılı adayhğından çekildiğini açıkladı. Öztürk'ün, CHP lıden Deniz Baykal'ın, gündemlennde kendisinın savunduğu konulann bu- lunmadığını belirterek "Ezana çok önem veri- yorum" sözlerinden ra- hatsız olduğu belirtıldi. Öztürk'ün "ayrılma" ka- rannı açıklamasının ardın- dan Baykal ıle görüştüğü öğrenildi Öztürk, daha sonra tavrını yumuşatarak "Henüz resmi bir şey yok" dedi. CHP'den 3 Kasım se- çımlennde îstanbul 3. böl- ge, 1. sıradan aday göste- rilen eski Îstanbul Üniver- sitesi llahiyat Fakültesı Dekanı Prof. Öztürk, îs- tanbul Esenler'de sanatçı Sibel Can'ın yaptırdığı okulun açılışında, "CHP'den ayrıbyorum, bunu da önümüzdeki günlerde basm toplantı- sıyla açıklayacağım" de- di. Bu karann nedenını şimdı açıklamayacağmı belırten Öztürk, "Seçim- lere girmeyeceğim, yani CHP'den girmeyece- ğim" diye konuştu. MArkasıSa.5,Sü.2'de Meclis bugün toplanıyor 3Kas için kadergünü T BMM Genel Kurulu'nun bugün yeni yasama yılı için yapacağı toplantı öncesinde, dün yoğun bir trafik yaşandı. DYP ve AKP'nin, TBMM'nin seçimlerin sonuna dek tatile girmesine ilişkin önergesi bugün öğleden sonra genel kurulda oylanacak. Erteleme isteyenler, umutlaıını MHP ve DSP'deki firelere bağladı. Ecevit kurmaylanyla bir araya gelirken DYP lideri Çiller de bugün erteleme girişimlerini önlemek için liderler turuna çıkıyor. MGK toplantısının ardından yapılan açıklamada seçimlere ilişkin hiçbir ifadenin yer almaması kulislerde küskünler tarafindan, "seçimlerin ertelenmesi tartışmalanna askerlerin kanşmayacağı" şeklinde yorumlandı. • 4. Sayfada Cem-özkan cekismesi YTP'de hesaplaşma yahn H Hüsamettin Özkan'ın Îstanbul adaylannın tanıtım toplantısına katümaması, partideki görüş aynhklannın saklanamayacak düzeye geldiğini ortaya koydu. Özkan'm bu tavn Cem'e yakın milletvekilleri arasında "Bu bir sabotajdır. Özkan ihraç edilmelidir" değerlendirmelerine yol açtı. Istemihan Talay ise "herkesin her yerde olamayacağını, işbölümüne göre davranıldığını" SÖyledİ. • 4. Sayfada Bildirge acıklandı MHP'de seçim değişimi M HP'nin yeni seçim bildirgesiyle 1999 seçim bildirgesi karşılaştmldığında dış politika, ekonomi ve eğitim alanındaki bazı hedeflerde önemli değişimler göze çarpıyor. Çin'i "soykınmcı", Rusya'yı "istilacı" olmakla suçlayan MHP, iki ülkeyle ilişkılerin geliştirilmesini öncelikleri arasına aldı. Üniversitelerdeki türban sorununu "dram" olarak nitelendiren MHP, seçim bildirgesinde bu konuya hiç değinmedi. Önceki yıllarda "smırlı" özelleştinneyi sa\oınan partinin yeni hedefleri arasmda "tüm KİT'lerin özelleştirilmesi" var. • 7. Sayfada \ AKP-YEŞÎLSERMAYE Destek yön • "AKP bu kadar parayı nerden buldu" diye herkes birbırine soruyor... AKP'nin önlenemeyen yükselişüıin arkasuıda 'yeşil sermaye'nin Avrupa ayağının olduğu kesindu-... Dün Erbakan'ın denetiminde olan 'baba' holdingler bugün Erdoğan'ın peşındedir... HİKMET ÇETİNKAYA'mn yazısı • 5. Sayfada AVRUPA'DA LOBt AB için sivil çıkarma • Hükümet dışarda i ınandıncıhğını artık yitirdiği için, belli sıvıl toplum örgütleri (STÖ) AB için fiilen harekete geçiyor. AB'nin önde gelenleriyle rande\"ular tamam. tlginç olan, randevuyu kabul edenler arasında Yunan Başbakanı Simitis ile Almanya Başbakanı Schröder'ın de bulunması. YALÇIN DOĞAN'ın yazısı • 11. Sayfada YARGIKARARLARI TARTIŞILABlLlR • 6. Savfada TÜRKTYE-KKTC IŞBİRLİĞ1 • 10. Savfada SÎYASETÇİLERE KIRBAC CEZASI • 11. Savfada ÜLKE IFLASI BAŞKA BAHARA M 12. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Aklarla Karalar Gunu Küskünlerin sayıst belli değil, ama son günlere de- ğin türlu gerekçelerle saklı kalan "gızli lideri" ortaya çıktı: Mesut Yılmaz! Çabalar kendi dışında bir eylemmiş gibi, ülkenın "kısır erteletme tartışmalanna kılitlendiğini" şu yeni gerekçeyle söyledi: Anayasa, Sıyasi Partıler ve Seçim kanunlarında yapılacak değışiklıklerle, vatandaşın yaşadığı sorun- MArkasıSa.8,Sü.l'de Uranyum fiyaskosu İstanbul Haber Servisi - Şanlıurfa'da gerçekleştınlen operasyonda ele geçirilen ve nükleer silah safiığında uranyum oldu- ğu iddia edilen malzemenin, Çekmece Nük- leer Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde (CNAEM) yapılan analizi sonucu radyoak- tif bir madde olmadığı belirlendı. CNAEM Müdürü Dr. Güler Köksal, "Analizini yaptığımız madde uranyum değil"' dedı. Doğalgazda indirim # Enerjı ve Tabii Kaynaklar Bakam Zekı Cakan, bugünden geçerlı olmak üzere BOTAŞ'ın sanayiye verdığı doğalgazın fıyatında yüzde 5, şehınçı dağıtım şirketlerine verdiği fiyatta ise yüzde 6 oranında ındinm yapıldığını açıkladı. Çakan, daha önceki açıklamalannda yüzde 9-10 oramnda indirim yapılacağını söylemıştı. I 9. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY ABD-lrak'ın Türkiye•*•• •• •• Koprusu...ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Elizabeth Jones ıle Irak Başbakan 1. Yardımcısı Tarık Aziz, aynı an- daTürkiye köprüsünegeldi. İki yardımcı, Türkiye'nin kendilerine yardımcı olmasını ıstiyor. Türkiye de her ıkisine, "Bana yardımcı olun" dıyor! Jones'un resmi ziyaretlerınde devletın üst katlan m Arkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog