Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuıiyef k ı t a p I a r ı AĞIT TOPLUMU Adnan Binyazar ^ kitap Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334) Cagaloğlu istanbulTel (212)514 01 96 Cumhuriy'8.YILSAYI 27668/ 400.000 TL (KDV ,çmde) KURUCUSU Y U N U S N A D İ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) Cumhuriyet k ı t a p I a r ı BENDEN SÖYLEMESİ Konur Ertop Çağ Pazarlama A Ş Turkocağt Cad No 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel (212) 514 01 96 8 TEMMUZ 2001 PAZAR Türk ressamdan ABD'de sergi Haziran ayı boyunca New York'ta Sali Turan'ın 74 eseri sergilendi. Gunde ortalama 500 kişinin gezdiğı sergi, The Crand Gallery'de idi. ABD'deki sergınin ardından "Emeği verılmiş, bedeli odenmiş, duygusu yaşanmış yaratılar farklı coğrafyadakı ınsanlara yakın etkiler veriyor. Evrensellik denen şey bu olsa gerek" diyor Sali Turan. Bugün Cumhuriyet'le birlikte. Bayinizden Yüzüklerin Efendisi için Manken yıldız Lıv Tyler beyazperdeye aktarılan "Yuzuklerin Efendisi" fılmi içın gunlerce Kızılderililerle birlikte oldu. Matt Dıllon'la birlikte oynadığı "Onunla Bır Gece" fılmi sınemalarda... istemeyi unutmay IMF ile yaşanan bunalım sonucu doğan ekonomik krizden yabancı bankalar kazançlı çıktı Dolar üstüne oyıuı E C E V İ T , K Ö H L E R İ S U Ç L A D I IMF dayatıyor IMF'den mektUP Başbakan Bülent Ecevit, IMF Başkanı Köhler'den gelen mektupta 'IMF'nın parasal desteğının sona erdınlmeyeceğının özellıkle vurgulandığını' kaydettı Desteğın sürmesı ıçın Telekom yönetımı, Tasarruf Mevduatı Sıgorta Fonu'ndakı bankalarla ılgih koşullann yınelendığını dıle getıren Ecevit, Köhler'ın haksız ıddıalanndan gen dönmedığını söyledı. • 8. Sayfada HARÇLARA ZAM' VAKIF'LARA DESTEK Ozel okullara 12 trilyon lira 4 üniversiteye yardım kararı Ünıversıtelere geltr sağlamak ıçın öğrencı harçlarını arttıran YÖK, 2001 yılında yapılacak yardım çerçevesınde 9 vakıf ünıversıtesınden gelen taleplen ınceleyerek Bılkent, Başkent, Koç ve Işık ünıversıtelenne toplam 12 tnlyon lıra venlmesını öngördu Fatîh'e Ödenek yok YÖK, gençı kadrolaşma ıddıalanyla gundeme gelen Fatıh Ünıversıtesı'nın de aralannda olduğu 5 vakıf ünıversıtesıne yardım yapmama nedenı olarak, bu kurumlann taahhütlennı yenne getırmemelerını ve gereklı koşullan sağlamamalannı gösterdı. • 9. Sayfada 4 KİŞİNİN AYLIK MASRAFI800 MİLYON Yoksulluk gırtlak boyu Ceçinemeyenler ülkesi olduk Türkıye, geçınemeyenler ve maaşlannı düzenlı alamayanlar ükesı halıne geldı Kamu-Sen'ın araştırmasına gore dort kışılık bır aılenın yoksulluk sının, hszıran sonunda 781 mılyon 41 bın lııaya yukseldı Açlık sının ıse 269 mılyon 506 bın lıra oldu Ev eşyalan harcamalannın, -utandaşm artık bu urunlen alamaması nedenıyle hfsaplamalardan çıkanldığı belırtıldı. • 13. Sayfada DÖVİZİ yükselttiler Yabancı bankalann, dolann yükseleceğıni öngördükleri ve IMF'yle yaşanan bunalımın da dolann yükselmesine katkı -* sağladığına dıkkat çekilıyor. Dünyadakı örnekler, gelışmekte olan ülkelerin yaşadıklan bunalımlar sonrasında yapılan devalüasyonlarla değen düşen ülke varlıklannın yabancılar tarafından ucuza kapatıldığını ortaya koyuyor. ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Uluslararası Para Fonu'nun (IMF)Turkıye toplantısını erteleme- sıyle yaşanan gelışmeler kuşkulan arttırdı. Uzman- lar ve akademısyenler Türkıye'nm son gehşmeler- le daha da ucuz bır ulke halıne getınldığıne dıkkat çekıyor Bankacılık sektörunün yaşanan ıkı bunalımın ar- dından çok zor duruma düşmesı, yabancı bankalar ıçın Türkıye'de uygun bır zemın oluşturdu Batan bankalann dışında bazı ozel bankalar da bırleşerek kuçulmeye çalışırken kamu bankalannın da çekıl- mesıyle bankacılık sıstemı yabancılara bırakılmış olacak Ancak bu olasılık, yalnızca bankacılık sıs- temı ıçın değıl, var olan ışyerlen ve dığer ülke bı- nkımlen ıçın de geçerhhğını koruyor Türkıye'de 22 Şubat tanhınde dalgalı kura geçış • Arkası Sa. 8, Sü. 3 'te SEZER'E TÜTÜN SUÇLAMASI m4.Sayfada T e r m o m e t r e l e r d e derecenin eğience de donığa ulaştı. Biraz vahşi olmakla beraber yaz eğlencelerine iyi bir örnek İspama'dan. Pamplona kentinde duzenlenen "San Fermin" festivalı her yd olduğu gibi bu yılda binJerce İspamolu boğalann arkasından sokaklara dök- tü. ABD'K yazar Ernest Hemingwa> 'ın adını duvurduğu bır haftahk festival boyunca her gün altı boğa arenava \arana kadar kent sokaklannda koşturu- luyor. Başka bir fotoğraf ıse Ukravna'dan: Kie\ 'dela Pirogovo Parkı'nda gele- neksel "hana Kupala" bayranunın kutlamalanndan. Hıristiyanlıktan önceki donemJerden gunumuze ulaşan bajramda guueş tannsı için ateşten atlanıyor, ateş etrafinda dans eden eller birieşi>or. (Fotoğraflar REUTEPLS) Beton otellerin çirkinleştirdiği Kuşadası'nda eskiye özlem devam ediyor Nerede o esld turıstler?l Türkıye'mn en önemlı tunzm beldelennden bın olan Kuşadası hâlâ antma sorununu bile çözememış. 1995-99 yıllan arasında artan turist sayısı bırden düşüvermış... Oyle bır tatıl beldesi kı burası, yenı Beledıye Başkanı Fuat Akdoğan bıle "Tunst nıye gelsın kı buraya" dıyebılıyor... • Muzaffer Izgü, "Nasıl bir ülke kı burası, ınsanlar onca yatınm yapıp, şehn çırkınleştınp, sonra da buralarda ancak on - on beş gün oturuyorlar" dıye soruyor. Bütün şeftalı, kayısı bahçelen. şimdı artık site olmuş Ancak mıllı parkta bn- nefes alabılıyorsunuz. DUYGU ASENA'nm yaZBl • 7. Sayfada ın TROYA'dan İYONYA'ya s f S\ ergama'nın son kralı III Aftalos I 4 I O 133 yılında olduğu zaman J—s bır vasıyef çıkarıldı ortaya Çoklarınca duzmece olarak kabul edılen bu vasıyefe gore Altalos, Çanakkale den Antalya'ya dek uzanan buyuk ulkesını Romalılara bırakıyordu Romalılar, Bergama Krallığı na konmakta gecıkmedıler elbette Bunun uzerıne, oncekı kralın Efesoslu bır koçekten olma oğlu Arısfonıkos çıktı ortaya Vasıyetın duzmece ve aslında Attalos'un uşutuk olduğunu soyledı Dedı kı Bergama, Attalos efendının babasının malıymış mı kı, onu Roma'ya peşkeş çekıyorS on yıllarda Bergama, adını sıyanurlu altınla duyurdu Eylemler, yargı kararları I Bergamalılar hâlâ dırenıyor Bu eylem nasıl başladıS Bergama koylulerı yabancı bır fırmanın bdgede sıyanurle altın ureteceğını duyunca ayağa kalktı (~ M Itın ender bulunur Genellıkle ı \ ^ ^ Gumuş, bakır gıbı başka ^ ^ v mınerallerle karışım halmde bulunabılır Başka maddelerle bırleşıp yenı bır başka madde yaptığı pek gorulmez Parçalayıcı etkısı olan hıçbır asıt hıçbır başka' madde tek başına altın etkıleyemez Hikmet ÇETÎNKAYA Semıh POROY çızdı Yarın Cumhuriyet te... TJRKİYE ŞİDDET TCPLUMU OLMAYA ADAY urumvşmoâjrnun SdYLEŞtSİ • 12. Savfada FTZE KALKANINA 4 DENEME W U. Sayfada S.YISAL LOTO'YU 1<İŞİ TUTTURDU • & Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Düzelip Inşallahhhh! Derviş'ın Başkan Köhler'le yaptığı gonjşmelenn sonuç verecek kımı formuller uzennde toplandığı ha- berferı gelırken IMF'nın -adının venlmesını ıstemeyen- Turkıye masası çalışanlan, dayatmaların havasını ve- nyorlar Ecevit'ın dun açıkladığı Köhler'den gelen son uzun mektup, Başbakan'a gore "uzlaşma yolunda umut vaat edıyor" IMF'nın, Turkıye'nın kımı taahhütlennı M Arkası Sa. 8, SiLl'de ULUSLARARASI ETKlNLlK Magosa'da festival günleri # Kuzey Kıbns'ta 15 Haziran'da başlayan Magosa 6 Uluslararası Kultur, Sanat ve Tunzm Festivalı, bırbınnden guzel mekânlarda, dunyadan ve Türkıye'den gelen konuklanyla suruyor Geçen yıl 25 bın kışınm ızledığı festival seyırcısının bu yıl 30 bını aştığı gozlenıyor • 8. Sayfada DANIŞTAY KARARI Gökçek'e yargı tokadı 0 Danıştay, Ankara amblemınm yasal olmadığını bır kez daha karara bağladı Danıştay, Melıh Gokçek'ın, Ankara 2 Idare Mahkemesı'nın 'amblem behrlemede beledıyenın yetkısız olduğu'na ıüşkın karann yururluğunun durdurulması ıstemını reddettı • 5. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY AkşehiP G-ölü! Bu yılkı 5-10 Temmuz Nasreddın Hoca Şenlığı'nde, Akşehır Golu buyuk olçude kuruduğu ıçın maya ça- lınmayacağını oğrenınce, tanımlanması zor bır suç- luluk duydum Sankı golun tum suyunu ben ıçtım de Nasreddın Hoca'yı yogurtsuz bıraktım1 Akşehır llçe Tanm Muduru Talat Duman'ın sozlen uzuntumu daha da arttırdı "7-8yıldırsu çekılmesı devam edıyor 130 kılomet- • Arkası Sa. 8, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog