Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet k ı t a p 1 a r ı AĞIT TOPLUMU Adnan Binyazar i * _ kıtap k <Çağ Pazarlama A.Ş. Türkocağı Cad. No: 39/41 <34334; Cağaloğlu-lstanbul Tel: (212) 514 01 96 Cumhuriyet BEN ırkocağı Cad. No: 39/41 ınbulTel: (212)514 01 96 X / 6 TEMMUZ 2001 CUMAr 8. Y I L SAYI: 27666 / 400.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Yenilikçilerin lider adayı Tayyip Erdoğan hakkındaki soruşturma dosyası Yargıtay'a gönderildi Kalpazansııçlaıııası YEIVtLtKÇtLERİN ATAĞISÜRÜYOR Erdoğan'ın 2. transferi # MHP'den aynlıp yeni oluşuma katılan Sadık Yakuf un arkasında FP kökenli Doğulu milletvekilleri sıralandı. Yakut, basın toplantısını Abdullah Gürün bürosunda dûzenledi. "Ölene kadar ülkücü kalacağım" diyen Yakut, "rejimi tartışma yerine sistemi sorgulayacaklannı" söyledi. ANAP'lı Ertuğrul Yalçınbayır ve DYP'li Hüseyin Çelik'in de yeni oluşuma katılacağı belirtiliyor. • 19. Sayfada Yakut: Sorgubçacağız. GELENEKÇt KANAT Partiye isim aranıyor # Önerilen isimlerden bazılan şöyle: Yeni Demokrasi Partisi, Demokratik Diriliş Partisi, Türkiye'nin Huzuru Partisi, Haklar ve Hürriyetler Partisi, Yeniden Büyük Türkiye Partisi, Kalkınma Partisi, Umut Partisi, Bizim Parti, Yeni Görüş Partisi. Hürriyet ve Adalet Partisi, Saadet Partisi, Büyük Anadolu Partisi, Merkez Parti, Demokratik Merkez Partisi, Ferah Partisi. M19. Sayfada SOII aşamaya gelindi Siyasi yasakh Recep Tayyip Erdoğan, hakkında yürütülen soruşturmada ihtilasen zimmet, bu suça iştirak, zimmete sebebiyet vermek. resmi e\Tak ve kayıtlarda sahtecilik ve kamu taşıma biletlerinde kalpazanlık yapmakla suçlanıyor. Tantan'in OİUrU Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığf nın isteği, eski îçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın "olur"u ile başlahlan soruşturmada son aşamaya gelindiği ve Erdoğan hakkında önümüzdeki günlerde Yargıtay'da dava açılacağı öğrenildi. denle kamunun trilyonlarca lira zarara uğratıldıgı gerek- çesiyle eski CHP Istanbul 11 Başkanı Mehmet Bölûk ta- rafindan hakkında suç duyu- rusunda bulunulan Recep Tayyip Erdoğan hakkında açılan soruşturma dosyası Yargıtay Cumhuriyet Baş- savcılığı'na gönderildi. Eski Istanbul Büyükşehir MtYASE ÎLKNUR FP'nin kapatılmasından sonra siyasi yasaklı olması- na karşın yeni bir oluşum için harekete geçen Recep Tayyip Erdoğan, zimmet ve kalpazanlık suçlanndan ce- za alabilir. Istanbul'da şehir içi toplu taşımacılıkta kulla- nılan entegTe elektronik bi- let sistemi AKBlL'in suiisti- male açık olduğu ve bu ne- \ArkasıSa.l9,Sü.31e SljeifcUrJjorkeiraeö ABD yönetimini ve IMF'yi çok sert bir dille eleştirdi: BushTüıkiye'yezararvenfiyitirdi The New York Times gazetesi, Bush yönetiminin güç durumda olan yabancı ülkelerin kurtanlmasına ilişkin yaklaşımını değerlendirdi. Gazete, Bush yönetiminin ekonomileri güç durumda olan ülkelerin kurtanlmasına karşı ilk başta gösterdiği direnişi terk ederek destek sağlama yoluna gittiğini belirtti. Bush yönetiminin piyasalann kendi yolunu bulmalan yönünde dürtüsel bir isteği olduğunu savunan gazete "Ancak, artık Türkiye'de ve Arjantin'de bunun sonuçlaruu alarm verici buluyorlar" değerlendirmesini yaptı. • 13. Sayfada •" . ' ' DerVİÇ'ln ABD t e m a s l a n Ekonomıden sorumlu Devlet Bakanı Derviş, dün ABD Hazine Bakanı O'Neill ve IMF Başkanı Köhler'le görüştü. Temaslannın ardından basın toplantısı düzenleyen Derviş, IMF'nin "- '•'*• Telekom konusundaki istemlerinde ısrarlı olduğunu belirterek "IMF'nin kuşkulan vaf dedi. Derviş, IMF'nin Türkiye'ye 1.5 milyar dolarlık ikinci kredi dilimini serbest bırakmak için tarih vermediğini söyledi. • 13. Sayfada SEZER, TARTIŞMALIYASAYITBMNT YE tADE ETTt Memura yargı zırhına veto OLUM ORUCU Bir can daha gitti # Buca Cezaevi'nde ölüm orucu eyle- mkdeyken Atatürk Eğitim ve Araştırma Ha-tanesi'ne kaldınlan Mahmut Gökhan Özjcak, bir ay önce tahliye edilmesinin ardndan dışanda da eylemini sürdürü- yoriu. 41 yaşındaki Özocak. eyleminin 20:. günde yaşammı yitirdi. Eylemde ya- şanını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi. # jökhan Özocak, "Ecevithükümeti, hücre sistemine geçilmeden IMF politi- kaknnı uygulayamayacaklannı açıkça beirtmiştir. F tipi hücreler ABD, Avrupa Biiiği ve IMF patentlidir" demişti. Ml Sayfada > Cumhurbaşkaru Sezer, Kamu Görevlilerinin Yargılanmasuıa ilişkin Yasa'da değişiklik yapan yasayı anayasaya aykırı bularak TBMM'ye iade etti. Sezer, iade gerekçesinde yasa değişikliğinin memurlann cezai sorumluluktan kurtulmalanna yol açacağına dikkat çekti. • İade gerekçesinde, "Ekonomik kriz ve sosyal adaletsizliğin en büyük nedeni yolsuzluklardır" diyen Sezer, yargıya getirilen sunrlamalann toplumdaki adalet duygusunu zedeleyeceğini belirtti. U 4. Sayfada TTRİZMDE HEDEF İOVİILYARDOLAR P 3. Savfada Ş/HÎN VE EKEN'İN CE!ASINA ONAMA • 8. Savfada FRANSA'DA Y5LSUZLUK DlZ BOYU P 10. Savfada LURTLU MEYVE IHRACI MArka Savfada GUIVCEL CUNEYT ARCAYUREK Yok Birbirinden Farkları (2) IMF'den yumuşama işaretleri alınıyormuş... Ecevit, IMF'nin Telekom Üst Kurulu'na yapılan atamalara bozuk atmasını iç işlerine kanşma diye yorumluyormuş... Gündem, başta gelen bu maddelerle uzayıp gi- diyor ve kuşkusuz, parasal gürüttüler arasında si- yasal yaşamımızın vazgeçilmezsorunlanna birye- nisi daha eklendi: MArkasıSa. 19, Sü. l'de KnhVİMtt EskiAbnaııyaBaşbakanıHeinnıtKohl'üo ^ Hannetore Kohl, Lud^igshafen kentin- deki evinde ölü buhındu. 1993 yılında gördüğü bir penisitİD tedavisi sonucu ışığa karşı hassaslaşan Hannetore Kohl'ün intihar ettiği açıklandL Kohl, ışığa akrjisi olması nedenhie geçen «y oğlu Pe- ter'in EBf Sözen'le Istanbul'da yapılan düğününe de kafalamamışü. Hannelore Kohl'ün cesedinin, Kohl'ün şofbrünûn eşi tarafindan bulunduğu bildirUdL Hehnut Kohl'ün Bernn'deld bürosundan yapılan açıklamada, Hannelore Kohl'ün, sağhk durumunu ümhsiz gördüğü için intihar ettiği büdirihU. Hannelore Kohl'ün 1.5 a>dır söz konusu evde yaşadığı beürtildL • Hafceri 9. Saytadi Aziz Nesîn'e olan borcunıuz # Hiç durmadan çalışması, sürekli üretmesi, her an her olaya tepkisini göstermesi, toplumu uyarması, onun "Halkıma borçluyum" düşüncesinden, inancından kaynaklanıyordu. Ama bu halk, bu toplum, biz? Biz nasıl ödeyeceğiz borcumuzu ona? Mutlak bir yolu olmalı. ZEYNB> ORAL'ın haberi • 14. Savfada Tarbşılınayari sorun: Bor # Eti Holding'in bir avuç bürokratmın oluşturduğu Truva atının yardımı ile Türkiye'deki bor madenleri çoktan birkaç yabancı şirketin hammadde deposuna dönüştü. Türkiye'deki bor madenlerinin içindeki bu Truva atı da Eti Holding'in yurtdışındaki pazarlama şirketi Etimine S.A. Oİdu. • 6. Sayfada TROYA'dan İYONYA'yg üreklerimiz kıpır kıpırdı. Troyalı kadınlaria dans ederken, İdyiayla sevişirken. Apollon kıskanırdı bizleri izlerken... Işık sahilinde belki Homeros da olup bitenlen görüyordu... 2001 yılında Troya'dan lyonya'ya yol alırken Vasko Popa'dan Ezra Pound a; Edip Cansever den Cemal Süreya ya doğru uzanıyor gibiydim... Sanki hüzünlerimizin bir buluşma yeriydi Troya .. 6 onra bir sesle irkildim: "Ve büyüyecek ağaç; büyüyecek akşamın yüreğ üzerinde; üzerinde yürüyecek benim yüreğimin..." iyonya'ya girerken de Azra Erhat'ı anımsadım. Halikamas Balıkçısı'nı sonsuzluğa uğurlarken o benim kullandığım otomobilde yanımda oturuyordu... Güneş battı... İda Dağı lacivertin içinde kalırker aklıma bir dize geldi: "Sevdiysek böyle büyük Böyle hüzünlü böyle sevinçli Senin gözlerini sevdik..." r I ( er biri kendisinin en güzel olduğuna inanan r l üç tanrıça; Hera, Atena ve Afrodit aynı anda +S t^uzanmışlar altın elmaya. "Elma benimdir", "Hayır, benim", "En güzel benim" yollu başlayan tartışma, kavgaya dönmek üzereymiş. Neredeyse tanrıçalar tanrıça olduklarını unutup saç saça baş başa birbirlerine girecekler. • . - 6 onunda Zeus'a başvurmuşlar: - Sen ki, demişler, Tanrılar tanrısısın, insanların atasısın, içimizde en güzel kimse, altın elmayı ona ver! Zeus n'apsın? Aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık. Öyle ya, Hera karısı, Atena kızı, Afrodit de az buz güzel değil. - Buyruğum odur ki, diye başlamış söze Zeus; Kılavuz Tanrı Hermes, tanrıçalarla elmayı alsın, ida (Kaz) Dağı'nda sürülerini otlatmakta olan Troya Kralı Priamos'un oğlu çoban Paris'e götürsün. Benim adıma seçimi Paris yapsın. • , HİKMET ÇETÎNKAYA yazdı SEMÎH POROY çizdi Pazartesi Cumhuriyet 'te... GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Teksaslı Bush'un Tek Sesli Dünyası! Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Türkiye politika- sı, bu kurumun 21. yüzyıldaki işlevinin nasıl biçimle- neceğini de ortaya koyuyor. IMF artik, salt para hareketleriyle ilgili bir kurum ol- maktan çıkıyor, gelişmiş ülkelerle öteki ülkelerarasın- daki ilişkileri düzenleyen taşeron haline geliyor. • Arkası Sa. 19, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog