Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet II ı ıa p I a ı ı ATATÜRK VE AVRASYA Anıl Çeçen Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 Cumhuriy78. YIL SAYI: 27691 / 400.000 TL (KDV,çınde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) Cumhurrye( k ı ! a p [ a r ı ' KUVAYI MİLLİYE'NİN KURULUŞU Alev Coşkun Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 I34334) Cağaloğlu-istanbul Tel (212) 514 01 96 31 TEMMUZ 2001 SALI Erdoğan 'ın projesi kitapçıkta ioplandı: Şartiar şeriata uygun değjl # Gazetecılerle röportaj yapmaktan kaçınan. yent oluşumun liderlığını yapan Tayyıp Erdoğan "ın bır kıtapçık üzennde çahştığı \e yenı oluşuma yöneltılen bırçok soruyu bu kaynaktan yanıtlayacağı öğrenildı. # Yenı oluşum hareketınin temel ılkelerınde. "Türkıye şartlarının şerıat dev letıne uygun olmadığı. stratejık koşullara duyarlı jeodemokrası kavramı" gıbı ılgınç saptamalar yeralırken "Erbakan modelı. Islamın karikatürüdür. Varlığımızın teme! şartı Batı'yı anlamaktır" denıldı BÜLENT SMHOĞurnun haberi 1 4 . Sayfada DYP: ERDOĞAN YAKINDA TANGO DA YAPAR • 4. Sayfada Ulaştınna Bakanlığı Öksüz'ün yerine Vuml, • MHPlıderıDevlet Bahçelı. Ulaştırma Bakanhğı'ndan ıstıfa eden Enıs Öksüz'ün yerine ANAP kökenlı grupbaşkanvekıli Oktay VuraFı atadı. Kararnameyı Sezer de ımzaladı. Ûlkü Ocaklan kökenlı olmayan Vural. BOTAŞ Boru Hatları ıle Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü \e Yönetım Kurulu Başkanlığı. Türkıye Gübre Sanayıi AŞ Genel Müdürlüğü yaptı. • 5. Sayfada İçişleıi ve Emniyet Atamalar sürüyor % Emniyet Genel MüdürlüğiTnde 14 daire başkanının görev yerlen değıştınldı. Hatay Valılığı'ne Zekı Şanal atanırken Emın Aslan'ın Emnıvet Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmasıyla boşalan Kaçakçılık \e Organıze Saçlarla Mücadele Daıre Başkanlığı'na Ismail Çalışkan getırildi. • 5. Sayfada en zorsrnavSonteslimetmetarlhi 10 Ağustos öss'de ıo5iie 199.999 arasında puan alan adaylar, lısans programları ile açıköğretim programlanarasından I8tercihyapabilecek. 2001 ÖSS'de l20ba- rajını 651 bin 733 aday aşarken bu adaylar da üniversitelerin ör- gün lisans programlanndan 18, ön lisans programlanndan da 6 ter- cih belirleyebilecek. Adaylar, tercihlerını ınternet aracılığıyla da yapabilecek. Tercih formlan yanndan ıtıbaren lise ve dengı okul- lar ile ÖSYM sınav merkezlerine teslım edilebilecek. Son başvu- ru süresi ise 10 Ağustos Cuma günü mesai saati bitiminde dola- cak. Teslim için de 750 bin lira ödenecek. • 8. Sayfada YÜkSekten UÇmayin' UyariSI Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), üniversıte adaylanna, tercihlerini belirlerken çevrenin baskısı altında kalmadan ilgi ve kabiliyetlerine uygun programlan seçmelerini önerirken okul başansı sınırlı adaylara da "yüksekten uçmayın" uyansı yaptı. ÖSYM, görme özürlü aday- lara da sosyal, iktisadi ve beşeri bilimlerle ilgili bölümleri seçme önerisinde bulundu. Adaylara öncelikle kendilerini iyi tanımala- n ve ne istediklerini doğru bir şekilde belirlemeleri tavsiye edilir- ken ÖSYM'nin hazırladığı Yükseköğretim Programlan ve Kon- tenjanlan Kılavuzu'nu da çok iyi okumaları önerildi. • 8. Sayfada RTÜK'eşikâyet: Biz açken milyarlık cip reklamı yapılıyor, yatlarda eğleniliyor Çocukları para ve reklamdan koruyun' # Çocuk gelişimi uzmanı Hüsnü Demirerin, "Çocuğun para idaresine ve televizyon reklamlanna karşı bilinçlendirilmesi" başlıkh incelemesinde, bireylere, para kullanımının çocukluk çağından itibaren öğretilmesi gerektiği belirtildi. tncelemede, tüketici davranışlannın ani gelişmediği, diğer davranışlar gibi çocukluktan başlayarak eğitimin ürünü olarak ortaya çıktığı ve yaşam boyunca sürdüğüne dikkat çekildi. • 19. Sayfada Cinsel eğitim verenler de eğitilmeli • Cinselliğe merak, genel olarak ilköğretim okulu dördüncü sınıfta başlıyor. Uzmanlar, bu bilgi ihtiyacınırı sokakta değil. eğitim sistemi içinde karşılanması gerektiğini vurguluyorlar. Istanbul'daki 45 lisede yapılan araştırma, cinsel sağlık eğitimi veren eğitimcilerin de eğitilmeye ihtiyacı olduğunu ortaya çıkardı. Söz konusu liselerde sağlık bilgisi dersini, biyoloji, fen ve beden eğitimi dersi öğretmenleri venyor.rtffliKOUM'm İMberİ • 19. Sayfada OLsyaııt/ Halk ekonomik krizden bunalmış. Magazin programlan sosyal patlamaya yol açacak. ı/ Işsiz güçsüz insanlanz, bu programlar hem ahlak hem de sinir bozucu olmaya başladı. • Insanlar çöplükten ekmek toplarken bunların gösterilmesi ruh sağlığımızı bozuyor. BAHAR TANRISEV'ER ANKARA - Ekonomik kriz nedenıyle, alım gücü her geçen gün daralan yurt- taşlar, özel telev ızyonlarda- kı "televole" tarzı paparazzı programlarına ısyan ettı. RTUK'ün şikâyet hattını arayan yurttaşlar, özellıkle magazin ve yanşma prog- ramlanndan yakınarak "tş- siz güçsüz insanlanz, bu programlar sinir bozucu ol- maya başladı" dıye tepki gösterdıler. RTÜK Başkanı • Arkası Sa. 19, Sü. 3 Vfe, ,, enedik, Cannes'ı aratmayacak29 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasmda 58'incisi dûzenlenecek olan Venedik Film Festnali'nde 76 uzun, 52 kısa tnetrajh ve 12 belgesel film gösterilecek. Festi- valde Tiirk fîlminin bulunmaması dikkat çekerken bu yıl jüri başkanhğnu, Cannes Film FestrvalTnde Altın Palmiye kazanan ftah an yönermen Nanni Moret- ti üstlenecek. Joseph Fiennes'in başrolünü oynadığu Mâcho Manche\ skinin 'Dust' filmi> le başla>acak festhalde bu yıl vanşmalı bölümde Alejandro Amena- bar. Steven Spielberg. VNoodv .\Ilen, Richard Linklater, Da\id Mamet Ken Loach. NVerner Herzog. Larr\ Clark. John Carpenter, GeorTDunbar, .\llen Hug- hes \e Jill Sprecher'ın fılmleri \er alı\or. Festi-valde filmleri gösterilecek yıldızlar arasında Jude La>\, Helen Hunt Haley Joel Osment, Charfize Theron, Den- zel V\ashington. Johnn> Depp, Gene Hackman. Danny De Vito, Joseph Fiennes, Mira Sonino. Ben Kingsley \e Tim Roth bulunuyor. H Arka Sayfada DIŞtŞLERİ BAKANI CEM MISIR^DA Ortadoğu barışı içingörüşme # Ismail Cem, Kahire'dekı temaslan çerçevesinde ilk olarak Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa ile görüştü. Ardından Mısır Dışişlen Bakanı Ahmet Mahir ile bir araya geldi. Görüşmelerde ağırhklı olarak tansiyonun giderek yükseldiği Ortadoğu'dakı son gelişmelenn ele alındığı bildıriliyor. # Israil Başbakanı Ariel Şaron'un Ankara ziyareti öncesine denk gelmesi açısından yararlı bır ziyaret olarak değerlendinlen Ismail Cem'in Kahire gezisinin, Ortadoğu'da taraflann tekrar diyaloğa başlamasmın yollannın araştınldığı bır ziyaret olması beklenıyor. • //. Sayfada tRAN GERİ ADIM ATTI Tahran'lagaz bunahmı aşddı # Türkiye-îran doğalgaz anlaşmasında gaz satışmın 30 Temmuz tarihinde başlamasmın öngörülmesi Ankara-Tahran arasında sıkıntıh saatlere neden oldu. Iran dün sabah saatlerinde gaz sevkıyatına başlandığmı, Türkiye"nin gaz alımını reddetmesi durumunda tazmınat ödemesi gerektiğini açıkladı. # Ankara'nın tepkısi üzerine Tahran, ölçüm ıstasyonunun uluslararası standartlara uygun olmadığını kabul ederek yenileme için 1 ay süre istedi. Doğalgaz sevkıyatına eylül ayı ortasından itibaren başlanması kararlaştınldı. • 10. Sayfada •YAŞ' YARIN TOPLANIYOR • 19. Savfada SA3ANCI YEMEKTEN ZEHİRLENDİ • 19. Savfada tîvSANIN, İÇÎNDEKİ TINL\MAYI KEŞFl M 14. Savfada FİCASSOLAR İÇİN FRANSIZ UZMAN M Arka Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Bitmeyen Senfoni Yıllarca gundemden duşmeyen, gıdiş o gıdış ki düş- meyecek konulanmızın başında ekonomi geliyor. Yıllarca konuşulacak oteki konumuz daha taze, Anayasa Mahkemesı karan ıle gundeme oturdu: Re- cep Tayyip Erdoğan! IMF Başkan Yardımcısı Stanley Fischer geldi gıt- tı. Ekonomi burokrasısınde ve yalakoz takımında bir neşe, bir ovunmedir gıdıyor. m Arkası Sa. 19, Sü. l'de Bilgisayarda virüs korkusu ' Pentagon'un önlem ıçın ınternet sıtesmı kapatmasına neden olan 'Kırmızı Kod' adlı \ ırüs yann on bınlerce bılgısayan 'hack'leyecek. Carnegıe Mellon Ünıversıtesı'ndeki 'Bılgısayar Acil Durum Müdahale Tımı' de konuyla ılgılı uyarı bıldınsı yayımladı V'ırüsün 19 Temmuz'da yalnızca 9 saatte 250 bin bılgısayara bulaştığı belirtildi. • Arka Sayfada Jardel'den GUNDEM z dönüş MUSTAFA BALBAY Fischer Gazı! # Galatasaray'dan aynlacağını açıklayıp, "Artık benım sadece resmimi görürler" diyen Brezilyalı yıldız futbolcu Jardel. dün Istanbul'a geldi ve antrenmana çıktı. San Kırmızılılann Porto'ya satmak ıstedığı ünlü yıldız, Portekız kulübünün kendısıne 1.8 mılyon dolar önerdığını, buna karşın Türkiye'de yıllık kazancının 2 7 mılyon dolar olduğunu açıkladı. • Spor'da Koalisyon ortakları topluma mesaj verme yerlerıni de uyumlu bıçımde paylaşmış görünüyor: Ecevit, Başbakanhk binasının onunden bıldıriyor. Bahçeli, yaylalardan bıldıriyor. Yılmaz, salonlardan bildıriyor. Son dönemde toplum ıçıne çıkıp konuşan bir ko- alisyon ortağına tanık olmadık! Topluma guven aşılamakta zorlanan hükümetin, • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog