Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

| Cumhuriyet I k ı t a p İ a r ı II. DÜNYA SAVAŞITARİHİ Sabiha Sertel L*^ k.tap Çağ Pazariama A Ş Tıi'-kocağı Cad No 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel (212) 514 01 96 Cumhu Cumhuriyet k ı t a p l a r ı FATİH VE FETİH Erdoğan Aydm Çağ Pazarlama A.Ş. Turkocağı Cad No: 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel: (212) 514 01 96 78. YIL SAYI: 27663 / 400.000 TL (KDViçınde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-7945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-7997) 3 TEMMUZ 2001 SALI Telekom ve bankacılık uygulamalan gerekçesiyle kredi zirvesi ertelendi. Kemal Derviş toplantının dört - beş gün içinde yapılabileceğini söyledi OIF'ııiıı oyıınııSezer onayladı Cumhurbaşkanı Sezer. Emlakbank'ın tasfiyesine ilişkın yasayı dün akşam onayladı. Onaylama karannın duyurulduğu saatlerde IMF Başkanı Köhler, Türkiye'ye verilecek 1.5 milyar dolarlık ikinci dilim kaynağı görüşmek üzere bugün yapılması beklenen toplantının ertelendiğini açıkladı. FINANCIALTIMES IN YORUMU ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhur- başkanı Ahmet Necdet Sezer, Emlakbank'ın tasfiyesine ilişkin yasayı onayladı. Sezer'in onayının Çankaya Köşkü'nden duyurulduğu dakikalarda. IMF Başkanı Horst Köhler, lcra Kurulu'nun da 8. gözden geçırme sonucun- da Türkiye'ye verilecek 1.5 milyar dolarlık ikinci dilim kaynağı görüş- mek üzere bugün yapması bekle- nen toplantının ertelendiğini açık- ladı. Köhler. erteleme gerekçesi- ni, IMF'nin bankacılık sistemine ilişkin atılması gereken birkaç adım ve yeni atanan Telekom yö- netimi konusunda çekincelerine dayandırdı. Devlet Bakanı Kemal Derviş ise bazı konularda bilgilerin zamanında ulaşma- mış olabileceğini. 4-5 gün içinde toplantının yapılabileceğini belirterek tedırginliği yatış- tırmaya çalıştı. Sabah saatlerınde gazetecilerin sorulan üze- rine yasa üzerindeki incelemenin sürdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Sezer. akşam saatle- rinde Emlak Bankası'nm, bazı fonların tasfi- yesi, banka birleşme ve bölünmelerinde vergi muafiyetleri ile Vakıfbank'ın özelleştirilme- % Arkası Sa. 19, Sü. 3'te TELEKOM HÂL SORUN • 13. Sayfada IMF'NÎN tSTEDÎÖÎ OLUYOR HITKUKÇULARDAN TEPKÎ Yasa çıkarılmadı Hukuktan üstün Ecevit suç işliyor > Financial Times, Türkiye'nin taahhüt ettiklerinden en az ikisini yerine getiremediğini öne sürdü. Gazete. IMF toplantısından önce "yerine getirilemeyecek" bir diğer taahhüt olarak da Türk Telekom'a profesyonel bir kadronun yönetici olarak atanmasını gösterdi. • 19. Sayfada \ IMF'ye sunulan niyet mektuplannda, hangi yasanm hangi tarihte çıkanlacağına ilişkin TBMM yetkisini gasp eden taahhütlerle başlayan süreç, yasama ve yürütmenin hukuk geleneğiyle bağdaşmayacak biçimde devre dışı bırakılmasına vardinldl. • 19. Sayfada ı Bülent Ecevit'in, Cumhurbaşkanı Sezer'den, IMF'nin istediği yasalan, lcra Kurulu toplantısı öncesinde onaylamasını istemesi tepki gördü. Hukukçular, Cumhurbaşkanı'nın 15 günlük inceleme yetkisi olduğuna dikkat çekerek Ecevit'in anayasal suç işlediğini kaydettiler. • 19. Sayfada 'Siyasi savunma' ihtimali daha önce kendisine destek veren ülkelerde tedirginlik yarattı Göder Mflose\iç!te# Avukatlarıyla ilk görüşmesini dün yapan Miloşeviç, mahkemeyi tanımadığını ve Uluslararası Savaş Suçlan Mahkemesi'nin 1999'da Yugoslavya'yı bombalayan NATO'nun bir kolu olduğunu söylüyor. Miloşeviç, gerçek savaş suçlulannın NATO liderleri olduğunu ve onların yargılanınası gerektiğini öne sürüyor. # Miloşeviç'i, Sırbistan'da tutukJanışından beri avukatlığmı yapan 8 kişilik ekibin sav unması bekleniyor. Savunma ekibine, Başkan Jimmy Carter döneminde görev yapmış olan Ramsay Clark'ın da katılabileceği belirtiliyor. • 11. Sayfada îsveç Büyükelçisi Liljegren Odevinizi yaptmız Önemlİ Türkiye'nin, açıkladığı öncelikler konusunda ev ödevlerini yaptığını belirten Îsveç Büyükelçisi Henrik Liljegren, "Türkiye, en azından niyetleri, açıkladığı öncelikleri konusunda ev ödev ini çok iyi vaptı. Ama hâlâ uygulamayı beklıyoruz. Evet, Türkiye'de ekonomik kriz patlak verince merİcezi lıderlik dikkatlerini buna çevirmek zorunda kaldı. Ama siyasal haklar, siyasal konular da çok önemli" diyor. LEYLA HVŞUVOĞLU'mm SÖyteŞtSİ • İO. Sayfada Unutmadıhy unutturmayacağız»» üreklerdeki alev sönmedi Sanatçı ve aydınlann kaldığı Madımak Oteünin şeriatçı güruh taranndan ateşe verilmesi ve 37 kişinin can vermesiyle sonuçlanan Sıvas katliamı dün bir kez daha lanetlendi. Istanbul'daki an- ma törenleri sabah saatlerinde Âşık Nesinıi Çimen'in Karacaahmefteki mezan başında yapü- dı. Katledilen 37 kişinin resimlerinin yer aldığı dev pankartm taşuıdığı törende "Sıvas'ın katüi Susurluk devleti" sloganı atıldı. Toplulukdaha sonra Asun Bezirci*nin kabrinin bulunduğu Zin- ciriikuyu Mezariığı"na gittL Tören. konuşmalardan sonra ozan Ali Ekber Eren ve Grup Vardi- ya'nın seslendirdikleri tûrkülerin ardından sona erdi. (Fotoğraf: HATlCE TUNCER) SIVAS KATLlAMI HABERLERİ 6. ve 7. SAYFALARDA Cumhuriyet'in kültür hizmeti surecek oÖU ı asan kitap yayımladık. Okurlarımıza kültür hizmeti sunmak için 22 mih/on kitabı ücretsiz dağıttık. 1997 yılında başlayan yakın tarihimizle ilgili kitap serisinin gördüğü ilgi, bizi, 1998 yılında Salı günleri de kitap vermeye yöneltti. Klasikler Dizisi adı altinda başlayan yayınlar, birbirinden ilginç yapıtları okurlarımızla buluşturdu. Devrim Tarihi ve Dünya Klasikleri adı altında Cuma ve Salı günleri gazeteyle birlikte ücretsiz olarak sunulan kifap verme işlevimiz, gördüğü yoğun ilgi sonucu bugüne dek sürdü. Dört yılı aşan bir serüven... Kültür adına verilen onca emek, parasal yük ve yoğun uğraşı sonucu ortaya çıkan bu eserler ülke içinde ve dışında çoğu kurumun, kimsenin ilgisini çekti. Milli Eğitim Bakanlığı, Aydınlanma Dizisi'nden bazı kitapları okullara önerdi. Birçok kurum kitapları topluca almayı yeğledi.... Bütün bu çabalar, okurla kurulan iletişim ve sıcak duygular her türlü zorluğa rağmen 22 milyon kitap yermekten bizi alıkoymadı. Ancak, kâğıt maliyetlerinin her geçen gün artması, gazetenin yanında ücretsiz olarak verdiğimiz kitapları bir süreliğine de olsa ertelememiz için dayatan bir etken oldu. Sonuncusunu geçen Cuma günü verdiğimiz 'Devrim Yazılan 1 ile tamamladığımız kitaplarla okurlarımızı sonbaharda yeniden buluşturacağız... İçerik ve sunum olarak yenilikler düşündüğümüz kitaplardan Cumhuriyet okurlan bir süre ayrı kalacak. Kitap dostlarına; yine birlikte olmak umuduyla; gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Cumhuriyet'in verdiği kitapların listesi: Alatürk Atatürk'un Yazdığı Yurttaşlık Bilgileri / Bülent Tanör Kurtuluş (Türkiye 1918- 1923) Kuruluş (Türkiye 1920 Sonraları) / Prof. Dr. Sina Akşin Ana Cizgileriyle Türkiye'nin Yakın Tarihi l-ll / Prof. Dr. Macit Gökberk Aydınlanma Felsefesı, Devrimler ve Afafürk / Yunus Nadi Türkiye'yi Sokakta Bulmadık / Falih Rıfkı Atay Baş Veren İnkılapçı (Ali Suavi] / Bâki Öz Kurtuluş Savaşı'nda Alevi-Bektaşiler / Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya Devrim Hareketleri içinde Atatürk ve Atatürkçülük /Sabahattin Selek Mıllı Mucadele (Büyük Taarruz'dan izmir'e) / İsmail Arar Atatürk'un izmıt Basın Toplantısı / Prof. Dr. Niyazi Berkes 200 Yıldır Neden Bocalıyoruz Hl / Ceyhun Atuf Kansu Devrımcının Takvımı / Paul Dumont - François Georgeon Bir Imparatorluğun Olümü (1908-1923). Arkası 8 . Sayfada MlZtKFESTİVALİ Final Jan Garbarek'le ^^fcİgşiB Kültür Servi- leneı ve 'İtaKa ve 100. Do- ğun Yılında Giuseppe V'er- di'ana temalan üzerinde yo- ğurjşan Uluslararası Istan- MvkasıSa. 19, Sü. l'de GUNCEL CUNEYT ARCA\TJREK Kime Inanacaksın! Devlet Bakanı Kemal Derviş on gün sürecek dış gezıde. Son Almanya ve ABD gezılerinden sonra hükümet ortağı liderlere bir müjde vermişti: IMF dışında 3 mil- yar dolarlık "yeni" bir kredi! Bu gezi, söylendiğine göre o gezi. Birkaç gündür (annesi de oralarda bir yerde yaşıyor) Isviçre'de bu- M ArkasıSa. 19, Sü. l'de Baykal îktidar istiyor LİSte delindi Parti meclisi ağırlıklı olarak Baykal'ın listesinden oluştu. PM'ye Günay'ın listesinden Nurettin Sözen. Adnan Keskin, Berhan Şimşek. Mustafa Gazalcı ve Erol Tuncer, Baykal'ın lıstesini delerek girdiler. Her iki listede de yer alan tek isim olan Demet Işık da PM'ye girdi. Baykal'ın listesinden Bülent Tanla, Hidayet Uras, Necmı Yağızer. Turhan Ayber ve Hasan Aydın PM dışında kaldılar. 12 kadin Üye Yüzde 25 kadın kotası bulunan PM'ye, 12 kadın üye, kotaya gereksinim duymadan girdi. Aldıklan oy sırasına göre . Oya Arash, Güldal Okuducu,"1 ,, ^,. Türkan Miçooğullan, Gaye. Erbatur, Deniz Pınar Atılgân, Nazlı Eray, Gülseren Alçı, Demet Işık, Sünter Özyürek, Inci Pelit Gürses, Semra Aksakal, Zuhal Samlı kotaya gereksinim duymadan PM'ye giren kadmlar oldular. I 5. Sayfada '••?• GIMDEM MUSTAFA BALBAY Yeni Arayışın Adı: Batı-İslam Sentezî! : fazilet Partisi'nin kapatılmasının ardından başlayan içŞaynşma, geçen hafta sonu hiçbir tartışmaya mey- dân vermeyecek biçimde açığa çıktı. ll başkanları ve bejediye başkanlanyla yapılan birlik testi gösterdi ki testi çatlamış. • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog