Bugünden 1930'a 5,498,176 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurtyet k ı ı a p I a n SLAM'DA KADIN VE CİNSELLİK OralÇalışlar Çağ Pazartama A.Ş. Turkocağı Cad No- 39/41 (34334) Cağaloğlu-istanbul Te): (212) 514 01 96 Cumhuriye Cumhuriyet k ı ı ı p ! a rı FATİH VE FETİH Erdoğan Aydın Çağ Pazartama A.Ş Turkocağı Cad. No: 39/41 , (34334) Cağaloğlu-istanbul Tel- (212) 514 01 96 YIL SAYI: 27688 / 400.000 TL (KDV ,ç,nde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 28 TEMMUZ 2001 CUMARTESİ Gençlik aşısı il "Yaşlılık, bır uçağın içindeyken fırtınaya tutulmakfır. Bundan sonra hiçbir şeyi değiştiremezsmiz'' demıştı ünlü siyasetçi Golda AAeir. Yaşlılık üzücüdür. Sinsı bir hastalık gibi sarar bedenımizı. Doğum günleri yalnız sayılarla ıfade edilen geçiciliklerdir artık ve bir zaman gelir ki insan, yaşamın, sadece doktor randevuları, baston ve ortopedik ayakkabılardan ibaret olduğunu kabullenmek zorunda kalır. insanoğlunun oiümu, karşı konulmaz bir yazgıdır Modern tıp belki ölümluluğümüzü değil ama bitmez tükenmez hastalıklarla orulu yaşlılığımızı değıştırmeye kararlı. B u g ü n Cumhuriyet ' I e b i r I i kanlıl onemı Güneş gözîüklefinde renk sorunu Güneş gözlüklerinız gozünüzü koruyor mu, yoksa tam tefsine zarar mı veriyor? Güneş gözlüklerinin yararlı olması için cam renginin ve çerçeve şeklinin doğru olması gerekir AAavi, pembe, sarı gibi moda renklerdeki cambr zararlıdır. Çerçevenın de yalnızca doğrudan gelen güneş ışıklarını değil, yansıyan ışıkları da kesmesi için göz yuvarlağını dört bir yanından kapatması gerekir... d e n i s t e m e y i u n u t m a y ı n Döviz kurunda değişiklik olmayacak. Liderler, programa bağlılıklarını IMF'ye ilettiler Fischer9 e süDevlet Bahçeli bu kez randevu verdi Ekonomik programda "ince ayar" yapmak için Türkiye'ye gelen IMF Başkan Yardımcısı . Fischer; Ecevit, Yılmaz ve daha önce kendisi- ne randevu vermeyen Bahçeli ile yaptığı gö- rüşmelerin oldukça yüreklendirici olduğunu söyledi. Liderlerden programa bağhlıklan ko- nusunda yeniden güvence alan Fischer, dalga- lı kurda bir değişiklik olmayacağını belirtti. Ecevit: İzlenilen yolu başarılı buldu Maliye politikasının önemli ölçüde kuvvetlen- dirilmiş olduğunu vurgulayan Fischer, zayıf duruma karşın ihracatın önemli ölçüde artma- ya başladığını söyledi. Ecevit de Fischer ile ya- rarlı görüşmeler yaptıkJannı belirterek "Tür- kiye'nin son aylarda izlemekte olduğu yolun ve önlemlerin çok başanlı ve umut verici ol- duğunu söyledi" diye konuştu. • u. Sayfada Kur politikasında kısır' tartışma IMF ve hükümet dövize dalgalı kur uygulama- smın sürmesi için ısrar ediyor. IMF'ye göre dalgalı kur, yalnızca programı dayanıklı kıl- mak için değil, mali istikran yeniden kurmak için de temel araçlardan biri olmalıdır. Merkez Bankası gözetimli dalgalanma istiyor. TÜSl- AD ise kurun düzensiz olmasının sosyal pat- lamalara yol açacağını söylüyor. • 13. Sayfada • KÎMSE HATAYI ÜSTLENMİYOR mu.sayfada • MHP'Lİ ÇARIKÇI: DALGALI KUR FELAKET mu.sayfada İstanbulMecidiyeköy Lisesf nde öğretmenlere saldınlıyor, kız öğrencilere 'fahişe' deniliyor anıReisler ve fahişeler Eğitim-Sen tarafından hazırlanan rapora göre İstanbul Mecidiyeköy Lisesi'nde birbirlerine "reis" diye hitap eden öğrenciler öğretmenlere saldınyor ve okula silah sokuyor. Kız öğrencilere fahişeler diye hitap ediliyor. İdareciler görmezden geliyor Bakanlığa şıkâ>ette bulunan Eğitim- Sen Genel Sekreteri Kemal Ünal, "Bu okuldaki öğretmen ve öğrenciler ûzerindeki ağır baskıyı duyurmak için her şeyi yapacağız" dedi. SELENBAYCAN Mecidiyeköy Lisesi kaynıyor. Okulun yıllı- ğında bazı öğrencilere "reis" diye hitap edili- yor. Öğretmenler, ülkücü öğrencilerin saldın- sına uğruyor, okula silah sokuluyor. Idareciler ola)lan görmezden geliyor. Bazı öğretmenler. kız öğrencilere, "Fahişe gibi davranryorsunuz. o—hr" gibi sözler söylüyor. Mecidiyeköy Li- sesfnde öğretmenler. öğrenciler ve idare ara- sınCa yaşanan olaylar, öğretmen ve öğrencile- rin jikâyet dilekçeleri ve belgeler Eğitim-Sen tarafindan bir rapor haline getirilerek Millı Eği- tim Bakanlığı'na sunuldu. Eğitim-Sen Genel MArkasıSa.l9,Sü.3'te BAYRAMPAŞA'DA YİNE ÇATIŞMA • 3. Sayfada AFRİKALIU\RDAN İŞKENCE İDDİASI • 4. Sayfada HUKUK KÖRDÜĞÜM • 19. Sayfada Etna Yanardağı şehirlere doğru akıyorItalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nda aktif durumda bulunan Etna Yanardağı'nın lavlarmı durdurmak için ordu görevlendirildi. Etna Yanardağı'nda 2 hafta önce oluşan iki yeni kınktan çıkan lavlar, yanardağa yakın yerleşim merkez- lerine doğru akmaya devam ediyor. • Etna'nm lavlannı durdurmak için sivil yardım ekipleri çalışma makineleriyle setler kurmaya devam ederken takviye güç olarak askerlerin de bölgeye gönderildiği bildirildi. Bu arada Catania Başpiskoposu Luigi Bommarito, Etna'nın lavlarmın durması için dua edileceğini açıkladı. KÜRESEL ISINMA DÜNYAYI TEHDİT EDİYOR M 9. Sayfada Gelenekçi - Yenilikçi ayrışması MSP 'nin kurulmasıyla başladı Erbakan Tayyip mikadelesi YenlllkÇİIer Sevindi Anayasa Mahkemesi, 22 Haziran 2001 'de FP'nin kapatılmasına karar verdi. Karann açıklanmasından sonra partililer üzülecek diye bekleyenler, onlann neredeyse sevindiklerini gördüler. Şüphesiz ki sevinenler partinin Yenilikçi kanadını destekliyorlardı. Kararla, Erdoğan'ın mimarlığını yaptığı yeni oluşum gerçekleşmeye başladı. Celenekçiler sıkıntıda FPdeki iki grubun zoraki birliği, Gelenekçiler içinde sıkıntıh geçiyordu. Çünkü Yenilikçiler, kalenin içindeydiler ve kalenin içini ele geçirmeye çalışıyorlardı. Ne kadar kamuoyundan saklı düşmanlık gösterileri yapılsa da, teşkilatlardan dışlansa da Yenilikçiler, aynı bünyenin içinde olmarun avantajıyla tabaru etkileyebiliyorlardı. TttMKY TÜnBHÇnn yaa «ZM • 6. Sayfada KEÇECİLER YILMAZ'A KIZGIN ANAP'h bakanlar istifa bımalımmda Bakanların sltemi Kongre sonrasında ka- bine revizyonuna ha- zırlanan Yılmaz'ın partili bakanlann isti- fasını îçişleri Bakanı Yücelen aracıhğıyla is- temesi bazı bakanlan kırdı. Aralannda Erkan Mumcu, Sümer Oral, Mehmet Keçeciler'in de bulunduğu bazı ba- kanlar Yılmaz'a, "Eşi- timiz birinin aracıhğıy- la isteyeceğinize, doğ- rudan istifamızı is- teseydiniz biz zaten verirdik" diye sitem et- tiler. • 5. Sayfada FezJeke tartışması Pişkinsüt'e ANAPdesteği • Adalet Bakanı Türk'ün "Yasadışı örgüt sözcüleri gibi konuşu- yor" diye suçladığı Se- maPişkinsüt"12Eylûl ruhu diri tutulmaya çah- şılıyor" dedi. ANAP'h tnsan Haklan Komisyo- nuüyeleri Pişkinsüt lakkında fezleke düzen- eyen cumhuriyet sav- cısının suç ışledığini belirtti. • 4. Sayfada ALİBALKANER Bankayı boşalttı tahliyeedüdi 5394 yil İSteniyordU Bankaları boşalttıkJan .- gerekçesıyle yargılananlar teker teker tahliye ediliyor. "Çete oluşturarak mudileri dolandırma" suçundan haklannda 5394 yıl hapis istenen Yurtbank sanıklan Ali Balkaner, Süleyman Ekiz ve Özcan Kaşlıoğlu da tahliye edildi. Karar sonrası mudiler sinir krizleri geçirdi. • 8. Sayfada Tuncelî'de gerginlik # ••IHP'nin ıl örgütünün bilıbulunmadığı Tunceli'de 2. îfunzur Festivalı'nin yajldığı stadyuma MHP lidn Bahçeli'nin posterinın asınası kentte gerginlığe neen oldu. 10 bin kışi stada yiiıidü. Olaylarda 1 'i ağır 9 kişyaralandı. Festivalde HA)EP lideri Murat Boiak konuşturulmadı. • . Sayfada GUNCEL Cl NEYT ARCAYUREK Dalgalı Kur mu, Ur mu? Türkiye'yi çok iyi tanıdığı, çok sevdiği için çok güç- lü dayatmalarla son ekonomik kalkınma programımı- za katkıda bulunan IMF Başkan Yardımcısı Stanley Fischer ülkemize geldi. Amaç? IMF kaynaklarının ağzını kullanan Türki- ye'nin IMF nezdindekı temsilcısi Kemal Derviş'e gö- re Fischer'in gelişi veda niyetine ziyaret, ama yeni programın üç aylık serencamını "yerinde görmeyi" mArkasıSa.l9,Sü.rde MASSIMO D'ALEMA Cenova'da yaşanan şiddetin adı faşiznı # Çok sayıda gözlemcının telaffuz etmeye çekindıği sözcük nihayet eski ttalya Başbakanı Massımo D'Alema'nın ağzından çıktı: "Bunun adı faşızm!" Tutuklanan 70 Almanın akıbetını araştırmak ıçın Ceno\a'ya gelen Alman Yeşil Parlamenter Stroeble, "benzeri olaylann ancak Arjantin diktasında yaşandı&ını" söylüyor. NUİM UNĞ • 19. Sayfada CEM: GELECEĞE BAKALIM Ankara'dan Paris'e Hath - sert' nıesaj # Dışişleri Bakanı Cem, Türkiye'nin Ermeni soykınmı savlannı resmen tanıyan Fransa ile "geçmişe sünger çekmeden ileriye bakmak" ıstedığını söyledi. Cem, Türkiye'ye davet ettiği Fransız meslektaşı Hubert Vednne ile bır araya gelerek ilışkilerde yaşanan soğukluk dönemine son verdi. Vednne, Türk kamuoyunun tepkisini anlayışla karşıladığını belirtti. • 10. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Muhendislîk Uygarlıktır... Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyeleri bugün başkentte. Dertlerini salonlarda, say- falarda, kürsülerde anlatmayı denediler, olmadı; şim- di meydanlarda seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Ekonomik kriz ve yönetim krizi, yetişmiş insan gü- cünü ikili kıskaca aldı: - Geçim sıkıntısı. - Yetki-sorumluluk daraltımı. • • ,•' • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog