Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyef [k • 1 » P I a r ] AĞIT TOPLUMU Adnan Binyazar Çağ Pazartama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel (212) 514 01 96 Cumhuriyet Çağ Pazarlama A.Ş Turko (34334) Cağaloğlu-lstanbul TeT* 78. YILSAYI: 27687/ 400.000 TL (KDV .çrnde) KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARl NADİR NADİ (1945-1991) 27 TEMMUZ 200 'a göre Türkiye'de ağırlaşan krizle birlikte iktidara kızgmlık arttı Halk giderek yoksııllaşıyor Derviş'in finansal önlem paketi Reel sektöre kaynak yok TL CCZalandlDİdl Derviş kamu fınansmanı. finans ve reel sektöre ilişkin önlemleri açıkladı. Bugüne kadar uygulanan politikalarla Türk Lirası'nın cezalandırıldığını itiraf eden Derviş, 6 haftanın olumlu geçmesı durumunda, sonbaharda büyümeye geçılebıleceğını savundu. Yefll ÖnleiTller Dövıze yönelişi engellemek amacıyla. bır yıldan az vadelı mevduatlar içın döviz tevdiat hesabı stopaj oranlan yüzde 20'ye yûkseltiliyor. Merkez Bankası'nda karşılıksız olarak tutuian munzam karşıhklara faız uygulaması getinlıyor. Mevduat hesaplanndakı stopaj oranlan 3 aydan az vadelı olanlar için değışmeyecek. Borç çıkmazına ara formüller Hazme'mn borçlan çevıremeyeceğıne ılışkın kaygılar, yenı formüllen gündeme getırdı. Buna göre: Merkez Bankasf mn portföyündekı senetler 2-6 yıl arasında değışen vadeli senetlerle uzatıldı. Kamu bankaları. Hazine'ye borç verecek. M 13. Sayfada Ekonomik bunalım ÂP'ye konu oldu Yukandaki fotoğrafa bülteninde >er veren \P, Türkhe'de patlak \«- ren ekonomik krizle birlikte alını gücünün duştüğünü ve İstanbul es- nafının ûrünlerini satabilmek için fivatlan >an yanya düşürmek zo- nında kaldığını haber yapü. Tüm indirimlere rağnıen çok az sayıda atacı bulunabildiği ka> dedilen haberde Türk esnafinın. fiyaü yan ya- nya indirilmiş maMan için bütün gûn müşteri beklediği kaydediJdi. Aylık ücret 94 dolar The New York Tımes, Batı'ya yetışme çabası veren Türkiye'de dolardakı hızlı artı- şın milyonlarca Türk'ü sofralanna ekmek getirmek için büyük bir savaşım vermek zorunda bıraktığını, Türkiye'de aylık ücretin ortalama 94 dolar olduğunu yazdı. Savunmaya çok eğitime yok BM'nın tnsani Kalkınma Raporu ve- rilerine dayanılarak yapılan sapta- mada, savunma bütçesıne büyük pay ayıran Türkıye'nın, Ermenıstan'dan sonra eğitime en az kaynak ayıran ülke olduğuna da dikkat çekildi. Dış Haberler Servisi - Türkıye'yı sarsan ekonomik knzın etkılen, yıne yabancı ba- sına konu oldu. Assocıated Press'ın (AP), Türkıye'dekı orta sınıfın ekonomik sıkm- tılannı konu alan haben, ABD'de yayım- lanan The New York Tımes gazetesınde genış yer buldu. Türk halkının ülkenın gı- derek yoksullaştığının bilıncınde olduğu vurgulanan haberde. ekonomik durumun gıttıkçe kötüleştığı kanısını taşıdığı da • Arkası Sa. 9, Sü. 1 'de • ECEVİT: DALGALI KURDAN DÖNMEK ZOR • 9. Sayfada E R B A K A N T A Y Y İ P MÜCADELESİ / Islamcıbr Fazilet'in kapatılmasını nasıl karşılıyor? / Erbakan ve Tayyip arasında geçmişten gelen sinsi savaş... / Tayyip, cezasının onandığını 3 gün onceden nasıl oğrendı? / Tayyip'ten Erbakan'a, Demirel'e ve Fethuiiah Gülen'e öfke... / Tayyip'in başını yakan Milli Gazete yazarı / Milli Gazete'de de Tayyipçiler var... / Tayyip'in altematıf gazetesi Yeni Şafak / Küskünler hareketi ve Fazilet Partisi kongresi kime yaradı? / Bulent Arınç'ın Yenilikçilere ettiği / Erbakan'ın Milli Gazete toplantıları... / Fethuliahçılar ne yapacak? / Kadiri şeyfıi Haydar Baş da parti kurma hazırlığında... / Fazilet Partısı'nın kapatılmasına sevinen Fazilet Partililer... / Bundan sonra ne olacak? Tümay Türenç'in yazı d i z i s i y a r ı n Cumhuriyet' t e... Uluslararası örgütler ve aydınlar, Cenova'da G-8 isyanını bastırmak amacıyla kullanılan yöntemleri kınadı BerhısconTnmbaşıdertteKayiplar İÇİn baSkl "Cornere Della Sera"ya göre 24, ttalyan komünıstlennm gazetesi "Manıfesto"ya göre sayılan 80 - 100'ü bulan göstencı "sırra kadem basmış" durumda Çoğu yabancı olan kayıp göstencilenn aılelen, büyükelçıhklen vasıtasıyla baskı yapıyor. Akıbetmden haber alınamayan göstencıler, Cenova'da kaldıklan kamplara dönmemış. Aranan göstencilenn bır kısmı en son polıs arabalanna bındınlırken görülmüş. NtLGÜN CERRAHOĞLU ROMA - Berlusconı ıktidanna dünyanın dört bır yanından protesto yağıyor. Alman - îngıhz parlamenterlen başta olmak üze- re Uluslararası Af Örgütü. Uluslararası Ga- zetecJer Federasyonu, çeşıtlı sıvil toplum örgütlen ve Noam Chomsky gıbı dünya çapında üne sahıp aydın- lar, G-8 isyanını bastırmak ama- cıyla kullanılan yöntemlen lanet- hyor ve ce\ ap bekleyen sorula- nn aydınlatılma- sınıtelepediyorlar. "G-8 uluslararası skan- dala iönüştü'' dıye yazıyor "Repubbfica" gazessı ve şu yorumu yapıyor: "Çiçeği bumında merkez sağ hükümet tek bir hambde uluslararası düzeydeki imajına M Aıkast Sa. 19, Sü. 3'te Havuzda renkli günler Japonya'nın Fukuoka kentinde \apılanDün\a \ iizme Şampiyonası tüm hra\la sürü>or. Türk yüzücülerin başanlı olamadığı şampiyonanın erkekfer 200 metre kurbağalama fınalinde ABD'li Brendan Hansen 2.10.69'laoyıınlar rekonı kınp altın madaha kazandL Çek yüzücü Daniel Malekyanşırken ortaya güzel görüntüler çıktı. (Fotoğraf: REUTERS) Bakanlar Türkiye 'de Ankara'da diplomasi trafiği # Ermenı soykınmını tanı- yan Fransa'nın Dışışleri Ba- kanı Hubert Vednne, bugün Ankara'da görüşeceğı Dışiş- len Bakanı Ismaıl Cem ara- cılığıyla Türk halkına "dost- luk" mesajlan verecek. İs- rail Genelkurmay Başkanı Şaul Mofaz'la savunma po- lıtikalan gözden geçirilecek. Irak Petrol Bakanı Amır Mu- hammed Raşıd de temaslan- nı sürdürdü. 111. Sayfada Saadet Partisi . Rüyada transfer # Saadet Partisi kuhslennde dolaşan "rüya yoluyla trans- fer" ıddıasıyla Erbakan'a ru- hanı bır güç atfedılmeye çalı- şılıyor. Öncekı gün Mıllı Ga- zete'de de yayımlanan söylen- tiye göre, FP'den Besım Tı- buk'un partısıne geçmek ıçın aynlan Mukadder Başeğmez, gördüğü rüya üzenne bundan vazgeçıp Saadet Partisi'nde karar kıldı. • 5. Sayfada EMANETÇI DE SAADET'I TERK ETTİ • 5. Sayfada SAHTE MÜDÜRE 4.8 YIL HAPÎS CEZASI M 4. Sayfada E§KİNSÜT'TEN IJRK'E TEPKİ M 5. Sayfada TRClH FATURASI 7 TRİLYON • 8. Sayfada PITROL EN BÜYÜK KAZADIR • 7. Savfada GUNCEL CUNEYT ARCAYLREK Yalan mı? BİR: Tayyip Erdoğan modeli yeni takıyyeyi bızzat Tayyip Erdoğan'ın belgelediğını soylersek haklı ola- rak ınanmayabılırsınız. Ama once genç neslın yaşayarak gormedığı, oku- yarak oğrenmeye pek heveslı olmadığı geçmişten bır örnekten soz etmek gerekıyor. 27 Mayıs 1960 mudahalesınden sonra askerler; 1961 'de genel seçım yapılmasına olanak sağladılar. m Arkası Sa. 19, Sü. l'de Internette zengin koca avı İSTANBUL (ANKA) - Ev lenme yaşının giderek yükseldığı, çalışan kadın sayısının arttığı Türkiye'de, sanal ortamda çöpçatan- lık \apan sıte sayısı da artıyor "Kınk bir aşk öyküsü"nün ardından kurulan "«^^.zenginkoca-com'' adlı ınternet sıte- sı. zengin koca arayan kadınlann yoğun ıl- gı gösterdıği sıtelenn arasında yer alıyor. Mayıs ayında kurulan www.zengınko- W Arkası Sa. 19, Sü. 3'te Yunanistan'la deprem kavgası • Ege'deki Skrios Adası açıklanndakı deprem Türkiye ıle Yunanistan'ın arasmı açtı. Atma Yerbilimleri Enstitüsü sarsıntının büyüklüğünü 5.7 olarak açıklarken Kandilli 6.5 olarak duyurdu. Yunanıstan'da bazı özel radyo ıstasyonlan, Türkıye'nin turizm sezonunda depremin büyüklüğünü kasten abarttığı iddiasında bulundular. • 6. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Turk Patlamaz! Yeni bır atasozümuz daha oldu. 'Su akar, Türk ba- kar', 'Türk'ün aklına sonradan gelir", 'Türk gıbi başla Ingiliz gibı bitir', 'Türk yaşlanır kılıcı yaşlanmaz', 'Türk'ün aklı gözündedir' sözlerinın yanına biryenisi daha eklendı: Türk patlamaz! Başbakan Bülent Ecevrt'in yaptığı bu değerlendır- me denenmış, sınanmış, doğruluğu saptanmış bır M Arkası Sa. 19,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog