Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet Ik ı 1 a p 1 a r ı, VAGMl RLARLA TOPRAKLAR Necati Cumalı ^ . kıtap kuKibu Çağ Pazariama A Ş Turiracağı Cad No 39/41 (34-334ı Cagaloğlu-lstanbul Tel (212) 514 01 96 mhuriyet Cumhunyet | I t ' 1 a p I a r ı| DEĞİŞİK GÖZLE Necati Cumalı L * . kitap kuFübu Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334ı Cağaloğlu-lstanbul Tel (212) 514 01 96 78. YIL SAYI: 27685 / 400.000 TL (KDV,ç,n KURUCUSU Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI- NADİR NADİ (1945-1991) 25 TEMMUZ 2001 ÇARŞAMBA Isbmcıbr Fazılet'in kapatılmasını nasıl karşılıyor? Erbakan ve Tayyip arasında geçmişten gelen sinsi savaş... Tayyip cezasının onandığını 3 gun onceden nasıl oğrendı? Tayyip'ten Erbakan'a, Demirel'e ve Fetfıullah Gülen'e öfke. Tayyip ın başını yakan Mıllı Gazete yazarı . Milli Gazete'de de Tayyipçiler var... Tayyip ın alternatıf gazetesı Yenı Şafak / Küskünler hareketi ve Fazilet Partisi kongresi kime yaradı? / Bulent Arınç'ın Yenılıkçılere ettığı / Erbakan'ın Milli Gazete toplantıları... / Fethullahçılar ne yapacak? / Kadiri şeyhi Haydar Baş da parti kumKi hazırlığında... / Bundan sonra ne olacak? Yakmda Cumhuriyet'te... Ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı Yine Anadolu başansı # ÖSS'de olduğu gıbı Ortaöğretim Kurumları Oğrencı Seçme ve Yerleştırme Sınavf nda da bınncıler yıne Anadolu kentlerınden ve dev let hselerınden çıktı Özel okullar yıne başan gösteremedı Erkek adayların yüzde İ9.64'ü, kızların yüzde I7.87'sı başan kazandı. En başanlı ıller Ankara. Eskışehır ve Izmır, en başarısızlar Ardahan. Şırnak ve Hakkân oldu • 8. Sayfada 100 kişi başvurdu TÜBİTAK ödüUeri açıklandı ~ # Bılım Odülüne Temel Bılımler alanında Wisconsın Ünıversıtesı'nden Prof Dr Akıf Baha Balantekın ıle Prof Dr Ataç lmamoğlu. Mühendıslık Bılıınlen alanında Prof Dr llhan Aksay, Sağlık Bılımlen alanında ıse Prof Dr lhsan ÇahşveProf Dr Fendun Cahıt Tanyel layık görüldu TÜBİTAK Başkanı Prof Dr Pak, ödul almava hak kazanan 18 bılım adamının ev rensellıklerının tescıl edıldığını sö>Iedı • 3. Sayjada 'Tiirk Yıldızlan' Filmi büeödüüü # Hav a Kuv \ etlen Komutanlığı'nın Türk Yıldızları tanıtım fılmi "BırYıldız Doğuvor-Türk Yıldızlan" uluslararası fılmfestnallennde ıkı bınncılık kazandı AMCARA (ANKA) - Hav a Kuv\ etlen Komutanhğı tara- fındaı hazırlanan "Bir \ ıldız Dogı>or-Türk V üdızlan" adlıunıtım fılmı. uluslarara- sı fıbı festıv allennde ıkı bı- nncı ık kazandı Hav a Kuv - v etlen Komutanhğı Genel Sekreterlığı'nden vapılan açıkümada. tanıtım fılmının Sıngıpur'da yapılan Asva Fılrr\e Televızvon Ödulle- rı'nce "En İ\i Uzun Met- MA'kasıSa. 19, Sü. '''de Ulkenin kurumlan teker teker yabancılann eline geçiyor. Kalkınan (!) Türkiye'de 6 ayda 52 bin işyeri kepenk indirdi. On binlerce kişi işinden oldu. Herkes geleceği konusunda kaygı duyuyor Ürküten tahloÎŞYERLERtNtN KAPISINA KİLİT # Şubat'tan bu yana süren ekonomik kriz nedeniyle ışyerleri tek tek kapanıyor. Buna ek olarak işten çıkarmalar da tüm hızıyla sürüyor. Sadece Trakya'da 6 ay içinde 11 bin 250 kişi işten çıkanldı. Bursa'da bu sayı 14 bini aştı. Gaziantep'te ise 11 binden fazla emekçi işsiz kaldı. Erzurum'da 181 tüccar iflas etti. Ankara'da 2 bin işyeri kapandı, 20 bin kişi işini kaybetti. HACER BOYHCHâ.U'iMn İMtert • 6. Sayfada GÜNEYDOĞU DERVtŞ'E DERT ANLATACAK BİR İLÇE İFLAS EDtYOR > Güneydoğulu sanayici ve işadamlan ekonomiden sorumlu Derviş'i ağırlamaya hazırlanıyor. Güneydoğulu işadamlan Derviş'e acil destek kredilerinindevam ettirilmesi, reel ekonominin canlandınlması için kaynak aktanmı ile Diyarbakır'a uluslararası havaalanı taleplerini içeren bir rapor sunacak. Raporda ülke genelindeki yoksullaşmanın bölgeyi daha fazla etkilediği vurgulandı. • 6. Sayfada > 2000 yılının Kasım ayında yaşanan kriz sırasında zor duruma düşen Mudurnu Tavukçuluk'un başına gelenler ilçeyi de etkiledi. Marketlerdeki alacaklanna kadar haciz konulan şirket, sonunda üç yüz bin kesim kapasiteli fabrikasmda tüm işlemleri durdurdu. Böylece ilçede yaşayan toplam 25 bin kişinin kaderi bir anda değişti. Halkın çoğunluğu ilçeyi terk ederken 2 milyondan fazla civciv ve tavuk telef oldu. • 6. Sayfada ŞEVKET SÛREYYA'NIN EŞİ ÖLÜ BULUNDU • 3. Sayfada B\SINDA BURUK KUTLAMA B 3. Sayfada TtlKlYE TURlZMlN MAHMUTPAŞASI • 9. Sayfada ötoğrafi Nikaragua'daki kahve üretim endüstrisinin çökmesiyle evsiz ve işsiz kalan bir yığm insan ban- naklara sığuımak zorunda kaldı. Managua'nın 125 mil kuzeyinde bulunan Matagalpa/Nikara- gua kentinde \er alan, "El Panque de los moros" diye adlandınlan sığınaklarda tam 12 bin insan bannıyor. Yukandaki resimde gözleri >aşh, yemek sırasında bekleyen 7 yaşındaki Denis Diaz da birçok küçük arkadaşı gibi bu 12 bin evsiz ve işsiz insandan biri. (Fotoğraf: REUTERS) Eli parçalanan 9 yaşındaki çocuk yeşil kartı yok diye içeri almmadı Bu ııasıl hastane?Patlamada yaralandı Di>arbakır'ın Orak köy unde buldukları uçaksa\ ar mermisine ben- zer nesneyle oynayan Özel aılesınin 3 çocuğu patlama sonucu yaralandı. 9 yaşındaki R.'nin sol elı parçalandı. Devlet Hastanesi yetkilileri teknık olanaksızhklar nedeniyle R.'yi Dicle Ünıversıtesı Hastanesi'ne gönderdi. Yeşil kart İStedİler Dicle Üniversitesi ise Özel ailesini yeşil kartı yok diye kapıdan çevir- di. Yeniden DevletHastanesi'ne dönen Özel ai- lesi, tedavi masraflarının karşılanması için ye- şil kart çıkarma girişimlerine başladı. Hukukı yardım için insan Haklan Derneği'ne başvuran baba Sait Özel, dava açacağını açıkladı. Mermi kimln? Baba Sait Özel, "Patlamanm operasyondan dönen askerler tarafından unutu- lan ya da bırakılan bir uçaksavar mermisinden kaynaklandığını sanıyoruz. Zaten olay yerine gelen bir astsubay da patlayan uçaksavar mer- misinin askerlere ait olabileceğini söyledi" de- di. MJUMUT OML'm haberf • 4. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Dalgalı Kur Dalgalanacak mı? Ekonomı dunyamız haftanın durağan başlamasını sevınçle karşılar, boyle sürmesı dileğınde bulunurtcen Bakan Kemal Derviş, olağanustu sakin sesiyle bir ısım soyleyerek gelecek' haftanın olası fırtınalı gunle- rine ılk ışaretı verdr .., Stanley Fischer! ^ % , ' Yıllann eskıtemedığ] yerleşik bir yargı var toplum- da IMF'den soz açılıncazam, yaşam sıkıntisı, yeni so- • Arkası Sa. 19, Sü. l'de * ' Doğan Hızlan: Edebi narsisizm en tehlikelisi # Doğan Hızlan, tek gücûnün ınsanları, sanata gereksınım duymalan konusunda ikna et- mek olduğunu söylüyor. Üst üs- te kıtaplan yayımlanan Hızlan, her ıyı yenıliğı desteklıyor, mü- kemmellığe vanncaya dek ar- dını bırakmıyor. • 14. Sayfada Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme Galatasaray yeni sayfa açıyor <r X, # Galatasaray Avrupa Şampiyonlar Lıgi 2. ön eleme turunun ılk maçında Arnavutluk'un Vllaznıa takımının karşısına çıkıyor. Saat 20.45 'te Alı Samı Yen'de oynanacak maçta San Kırmızılılar Arnavutluk'ta oynaya- caklan karşılaşma öncesınde avan- tajlı bir skor arayacak. • Spor'da Başbakan Ecevit: Sosyal patlama olmaz Halk programa inanıyor Başbakan Bülent Ecevit, Türk halkının ağır sıkıntılar içinde olsa bile geleceğe umutla baktığını savunarak "Halkımız ekonomik programın mutlaka başanya ulaşacağına inanıyor" dedi. Revizyonu ANAP'a sorun Ecevit, ANAP kongresinden sonra revızyon ve Öksüz'ün yerine yapılacak atamalann kendisıni doğrudan ilgilendirmediğinı belırterek "O konulan ANAP ve MHP'ye sorun" dedi. • 5. Sayfada Hazine yüzde 91le borçlandı Yabancılar sonunda ihalede RekOr teklif Hazıne, geçen hafta düzenledığı 7 ay vadeh ıhalesınde faızlerın yüzde 104'lere sıçramasının ardından dün kısa vadeyı deneyerek yüzde 91.88 bıleşık faızle borçlandı. Üç ay vadeli bono ihalesine 2.6 katnlyon lıralık rekor teklif alan Hazıne 772 tnlyonluk borçlanmaya gıttı. Uzmanlar, Hazine'nın yüksek faızden kurtulamadığını \Tirguladi. • 12. Sayfada Lozan'ın 78. yıldönümü Odünsüz bağımsızlık KararliyiZ Türkıye Cumhunyetı'nın eşit. egemen ve bağımsız bir devlet olarak tanınıp varlığının güvence altına ahndığı Lozan Antlaşması'nın 78. yılı kutlandı. Cumhurbaşkanı Sezer, Türkıye'nın Lozan Antlaşmasf nda yer alan temel ılkelennden. bağımsızlığından \e toprak bütünlüğünden ödün vermeden belırlediğı ereklere ulaşmak ıçın çabalannı kararlıhkla sürdüreceğını bıldırdı. • 7. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog