Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

I CumhuHyef | i. ı J p ! J r YAŞAAHN İKİ UCU Ümit Otan y L kittp kulübü Ç a ğ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39/41 (34334) Cagaloğlu-lstanbul Tel 1212) 514 01 96 umhuriyet CumhurİY»' 1 1 ' • •• P " ' AVTUJPA VE TÜRKİYE F.Şen-Ç.Akkaya-R. Güntürk Çağ Pazarlama A Ş Turkocağı Cad No 39 41 (34334) Cağaloğlu-lstanbul Tel (212)514 01 96 78. Y I L SAYI 27683 / 400.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİR NADİ (1945-1991) 23 TEMMUZ 2001 PAZARTESİ Siyasete dönüyor 9 Inonu: İnsanlan çaresiz bırakmam YeŞİI IŞlk Erdal İnönu dün Van'da katıldığı sabah kahvaltısında. solda yenı oluşumun sınvallerını verdı. Siyasete gırmek ıstemediğını vurgulayan İnönü. "Ancak. ınsanlar benim sıyasete gırmemı ıstıyor ve bu insanlan çaresız bırakmak lyı almaz. Bu ışı çözmenın tek çaresı yenı bır aluşumu kurmaktır" dedı AB'ye destek Yem 3İuşacak partı, ınsan tıaklanna bağlı olmalı, A.B'ye destek vermelı, unıter yapıyı korumalı ve ına dılde konuşma hakkı tanımalı" diyen İnönü, Dervışin görevını >urdurmesı durumunda >enı oluşumlarda yer ılamayacağını söyledı HI8UF ZİYA CMBEVER'in I 4. Sayfada Siyasiler meydanda Bahçeli: Çıkarcılar işbaşında Krlz körükçüleri Bursa'da bulunan Bahçeli, ekonomik krizden sonra >ıyasi sıstemı de krize >okmak ısteyenler bulunduğunu savundu. Türkıye'de "bunalım körükçülen" olduğunu belirten Bahçeli. moral çöküntüsü yaratanlann demokrasi dışı yollar önermeye başladıklannı söyledı • 5. Sayfada CHPlideriBaykal Ülkenin tek sorunu yönetim Dürüst siyaset $art Baykal. Ordu"da yaptığı konuşmada "Eğerbızım îöyledıklerımıze kulak verselerdı, 3 yılda ülke bu 4ale gelmezdı"' dedı. Ülkenin tek sorununun. lyi yönetılmemek alduğunu belirten Baykal. sorunların ancak dürüst sıyasetle aşılabıleceğinı >öyledı • 4. Sayfada KU1AN: YEMLİKÇİLER YAM1Ş YOLDA • 5. Sayfada ÇİLLER 'KADIN HAREKETf İSTEDİ • 5. Savfada Endonezya Yolsuzluk ülkeyi kanştırdı Dlaganüstü hal folsuzluk ıddıası ıedenvle azıl surecıyle ^arşıkarşıya bulunan ındonezya Dev let Başkanı vahıd olağanüstü hal ılan •derd parlamentoyu eshem Parlamento Başkını Reis ise orduya. carah dırenme çağrısı /apa^k azıl ışlemı îturuiınun planlandığı jibı upılacağını rildrdı • 10. Sayfada ErbaflMİİmali destekçileri olan gruplan yenilikçilere kaptırdı ' Yeşffl sermaye' Erdoğan'ı seçtiAlternatif gençlik vakfı Necmettin Erbakan, destekçisi büyük holdingleri 'Yenilikçiler'in lideri Recep Tayyip Erdoğan'a kaptırdı. Kanal 7'nin büyük hissesine sahip olan YlMPAŞ Holding de 'yeni oluşumu' destekliyor. Yenilikçi kanat, 'kurucu ve yöneticilere servet beyanı' koşulunu tüzükten çıkardı. Erdoğan, HBB'yi alarak yeni bir televizyon kurmak ve Milli Görüş Vakfı'na alternatif bir gençlik vakfı örgütlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Erbakan yalnız kalıyor Necmettin Erbakan'ın, Islamcı MÜSÎAD yönetimi ve Konya merkezli KOMBASSAN Holding'in sahibi Haşim Bayramla ters düştüğü belirtiliyor. Yıllardır Erbakan'a yakınlığıyla bilinen Kalyon Grubu'nun sahibi Hasan Kalyoncu, yeni oluşumun en önemli destekçisi oldu. Ankara Milletvekili Zeki Çelik ise Kalyon Grubu'ndaki ortaklığını sona erdirerek siyasete merhaba diyen Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı. • 5. Sayfada • • , • i n - • - G-8'ler ders aldı; artık gösterişli toplantı yapılm CENOVA'NIN tKİ YÜZÜ -Zengm ülke Hderieri, gösterişli salonlarda fotoğrafçektirmeden önce birfoirieri ile şakaiaşırken Cenova sokaklannda küreselieşme karşrtian ile güven- lik güçleri arasında adeta savaş yaşamyordu. Yüzlerce gösterici yaralanırken henüz 20"Ii >aşlannı yaşayan bir protestocu başmdan tek kurşunla >urularak can >eriyordu. Tiirldye dışında sorun yok 1 TURK DE GÖZALTINA ALINDI Gece yansı baskın # ttalyan jandarma ve polis ekipleri önceki gece yansı, G-8 zirvesinı protesto eden grupların oluşturduğu Cenova Sosyal Forumu'nun basın merkezıne baskın yaptı. 66 kışının yaralandığı baskın sırasında gözaltına alınanlardan binnın de Türk olduğu bıldırildi. • 11. Sayfada HEZİMETLE SONLÇLANDI ÖlümZirvesi... 0 Dağ fare doğurdu. Ev sahibi ülke G-8 zirvesı hezimetle sonuçlandı. Tony Blair "Bız yenı tıranlar değıliz" diyerek günah çıkarmaya çalıştı AB Komısyon Başkanı Romano Prodı "Halktan uzaklaştık" sözlerıv le özeleştırı yaptı NİLGÜN CStRAHOĞLU'nun rotiarı • //. Sayfada YokSUİIUkla 'mÜCadele' G-8MennCeno\a Doruğu, çatışmalann ve olümün gölgesınde dün sona erdı Doruğun ardından yayımlanan ortak bıldınde. yoksullukla mücadele edıleceğı ılen sürüldü Lıderler. "'Kyoto Protokolu" konusunda bır anlaşmava varamadılar Kapitalizmi savundular G-8 dorugunu değerlendıren ttalya Başbakanı Sılv ıo Berlusconı, demokratık sosjal toplumun sadece serbest pıyasayla gelıştınlebıleceğını savunarak Türkıve ile Arjantın dışında dunva ekonomısınde kötümserlık >aratacak bır durum olmadığını \ urguladı • //. Sayfada Insanlık tarihine ışık tutan buluntu • Nığde"de 200 bın yıllık at ve 1 mılyon yıllık taş ışleme yen bulundu. Volkanık doğal cam olan 'obsıdiyen' ışlığı tarihe ayna rutuyor Alet. sılah ve ayna yapılan, tanh öncesi ınsanının tıcaretınde takas aracı olan obsidıyenın Nığde'den Yakındoğu'ya da ihraç edıldiği belırlendi. OZGEN ACAR ANKARA (Cumhuriyet) - Anado- lu'da şu ana değın bılınen en eskı at kahntısı ve tanh öncesi ınsanının ıl- kel taş ışleme yen. Nığde'nin Kö- mürcü-Kaletepesı'nde bulundu. Ar- keologlar, bulunan at çene kemığının yaklaşık 200 bın yıl ve taş ışleme ye- nnın ise 1 mılyon yıl öncesıne aıt ol- duğunu belırledıler. Istanbul Ünıver- sıtesı Edebıyat Fakültesı Prehıstorya (tarıh oncesı) doçentı Dr İVur Bal- kan-Atbbaşkanlığında'obsidi>'en" ış- lığınde altı yıldır sürdürülen kazı ve araştırmalarda olağanüstü buluntular ele geçınldı Volkanların patlama sı- rasında lavlarının hızlı soğumasıyla oluşan "obsi^en'ın (doğal cam) ta- nh öncesi ınsanlarca alet ve sılah ya- pımında vaygın olarak kullanıldığı bılınıyor Obsıdiyen, gerek estetık açısından güzelhğı. gerek kolay yon- tulabılmesınedenı>le tanh öncesi ın- sanının en önemli sanayı ürünü ıdı Çatalhöyuk kazılarında. kadınlann bır yüzünü düzledıklerı obsıdıvenı günümüzden 9 bın yıl önce ayna ola- rak kullandıklan bılınıyor Bu ayna- lardan bazıları Ankara'da Anadolu Uygarlıkları Müzesı'nde sergılenı- MArkasıSa. 19, Sü. 3'te Ha\a Harp Okulu öğrencüeri dün >az eğitim kampına katılmak için Valova"va gitti. Oğrenci alavını okul komutanı Tünıgeneral Bilgin Balanta ile eşi İffet Ba- lanlıMğuıiadı. (Fotoğraf AA) Orduda terfi heyecam NÖbet değİŞİml TSK de nobet değışımı heyecanı gelecek hafta yaşanacak Denız Kuvvetlen Komutanı Oramıral Erdıl ile Hava Kuvvetlen Komutanı Orgeneral Celasın görev sürelennm dolması nedenıyle emekliye aynlıyorlar. Celasin'ın yenne MGK Genel Sekreterı Orgeneral Cumhur Asparuk'un, Denız Kuvvetlen Komutanlığı"na da Donanma Komutanı Oramıral Bülent Alpkaya'nın atanması bekleniyor. 10 yilllk komuta Yüksek Asken Şûra toplantısında yapılacak atama ve terfılerle, 10 yılın komuta kademesı şekıllenecek. Gelecek yıl yapılacak atamalarda ise 2006'dan sonraki komuta kademesi belırlenecek. Necdet Tımur'un emekliye aynlmasıy la boşalacak l. Ordu Komutanhğı'na 2. Ordu Komutanı Orgeneral Edıp Başer'ın atanması bekleniyor. • 6. Sayfada Eczacılar sıkıntılı Yoksul kesim flaç alamıyor Ödemeler tıkandı Gerî ödemedekı tıkanıklık yüzünden kanser tedavısınde kullanılan ıthal ilaçlar dar gelirlıye ulaşamıyor. Istanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu y. ,. . . , Başkanı Önsel, YenitUriSt sosyalgüvenhk — kurumlannın, IZQ6 VG sorunu bır türlü aşamadıklannı söyledi. Yine aynı nedenle Istanbul'daki eczanelerin Akdeniz'i sevıyor •79. Sayfada yüzde 40'ı kapandı. Yİne İlaÇ SlkintlSI Eczacılar. ıçınde bulunduklan malı knzı gerekçe göstererek pıyasaya ılaç süremıyorlar. Türk Eczacılar Bırliği Genel Başkanı Domaç, eczacılann içmde bulunduklan kriz sona ermedığı sürece, yüksek fiyatlı ilaçlann pıyasaya sürülmesinde sorun yaşanacağını söyledı • 13. Sayfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Gelin: Uçurum... Siyaset: Kötürüm... Olacağı buydu Sonunda dunyanın dılıne de duş- tuk. The New York Tımes, Turkiye'dekı gelır uçuru- munu sayfalarına taşırken bır kesımın 85 dolarlık as- gan ucretle yaşamaya çalıştığını, bır kesımın de 10 bın doların uzerınde gelıre sahıp olduğunu vurguladı Ar- dından ekledı: MArkasıSa.19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog