Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

i T E M M U Z 2001 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA 17 Tel: 0.212.512 05 05 Faks: 0.212.512 44 97Etektronık posta: demzsomecumhwiyeLcom.tr Şerıatla mücadelenin hız kazandığı günlerde 3dı şenatçıların önemlı kal«lerınden birı olarak g e ç e n Marmara Universitesı'nde, YÖK tarihınde az görülûr bır o l a y yaşanmış ve rekrtör ıstifasını vermişti... Söylenen, rektorun istifa etrnemesi halınde hakkında soruşturma açılarak gorevinden alınacağı yolundaydı... Marmara'da çağdaş, laik ve demokrat öğretım uyelerinin güç birliği yapmasıyla ve yine çağdaş, laik, demokrat yönetım vaatlenyle yeni rektör seçilmıştı... Rektor de yardımcılarını seçmıştı... Marmara Ünıversıtesı'nden bır grup oğretım uyesı, rektör yardımcılanndan birinin uzmanlık alanına girmemesine karşın Islam konferanslarında bıldın sunarak, televızyon programlanna Osmanlı kartpostallanyla çıkarak farklı bir rnisyon ustlendiğını söylüyor... llgınç bir ekip çalışması! - Enis Öksüz gorevinden istifa etmiş... "Görevi nevdi!" tasozuyle sabıt olduğu gıbı kuyuya atılan taşı çıkaramazsınız Taş, kuyunun dıbın- de kaybolup gıttığı ıçın boşuna uğraşmış olursunuz Varsayalım kı kuyuya atılan taşı çıkardınız, ne yapacaksınız? Bahçe taş dolu, taş gerekıyorsa bahçedekı taşlardan bınnı ya da bır- kaçım kullanın 1 Teknokrat hukumetı kurmakla ne yapacaksınız? Çareyı "ara rejım"de aramakla neye ulaşacaksı- nız? 57 sıra numarası ıle anılan hukumet, bır koalıs- yon ortaklığı olarak gorevının başında Bu huku- met oylesıne ıstıkrarlı bır hukumet kı, gerektığınde teknokratını da burokratını da kendı buluyor Kemal Derviş gıbı Dunya Bankası'nda başkan yardımcılığına kadaryukselmış, konusunun en tek- nık adamını bulup getırıyor Ara rejım olsa ne olacak? Demokrası askıya alı- nacak, yıne ele gune rezıl olacağız, tepede bır "oto- Ara rejim rıte" olacak 12 Mart'ta seçılmışlere Meclıs'te, 12 Eylul'de atanmışlara Kurucu Meclıs'te "otorıte" ta- rafından rol verıldı de ne oldu? Oysa şımdı 57 sıra numarası ıle gorevının başında olan hu- kumet oylesıne ıstıkrarlı bır hukumet kı, tepedekı otorıtenın buyrukları karşısında herhangı bır "ara rejım"ın bıle yapamayacağı ışlen gayet guzel ba- şarıyor Yasa çıkart denılıyor çıkartıyorlar Sat denılıyor, satıyorlar Kapat denılıyor, kapatıyorlar Zam yap denılıyor, yapıyorlar Kuresel dunyanın muhtaç olanlar ıçın yenı otorı- tesı, Uluslararası Para Fonu Uluslararası Para Fonu Başkanı Horst Köhler'ın "demeç" adı altında verdığı buyruklara bakın, oto- rıtenın gucunu görun Bır zamanlar, beş generalden oluşan Mıllı Guven- lık Konseyımız vardı Gerek kalmadı. Yenı "kon- sey"ımızde Köhler'ın yanı sıra başyardımcısı Stan- ley Fischer var, Dunya Bankası Başkanı James VVotfensohnvar, Amenka Hazıne Bakanı Paul O'Ne- il var, O'Neıl'ın yardımcısı John Taylor var Ettı mı sıze beşı bır yerde' Bunlar gorunen beşlı Kohler de sözcu 1 Bunların tepesınde de başka bır otorıte var ABD Başkanı George W. Bush Buyuk patron Çunku parayı o verıyor, duduğu de ıstedığı gıbı çalıyor Buyuk patron, yaşadığını televızyonda canlı ya- yına çıkarak kanıtlayan Bülent Ecevit'ten lyısını mı bulacak da 12 Mart'ta, 12 Eylul'de olduğu gıbı "ara rejım"e onay verecek Ismet inönü'nun de- dığı gıbı Hadı canım sızde, bundan lyı "ara rejım" mı olur' SESSÎZ SEDASIZ (!) NVRÎKURTCEBE Yuksek Yerilım Hatt erdıncırtku " yahoo.com Fazılet bolunuyor Yenılıkçıler SAĞ, Erbakancılar SELAMET' Uleştirme Bakanlığı araklamacılığı Ulaştınma Bakanı Enıs Oksüz mus- tafı olmadan bır gun once Sabah ga- zetesının bınncı sayfadan verdığı ha- bere gore, Öksuz'e sıyası kulıslerde artık "Uleştirme Bakanı" denılıyor- muş llk kez Sabah gazetesı yazarı Hın- cal Uluç'un koşesınde kullanılan bu sıfat başkentte çok tutmuş Turk basınının etkılı kalemlerınden Sa- bah yazarı Hıncal Uluç'un koşe- sınde "Hakan-Utku'dan Tatıl Key- fı" başlıklı yazıda yer alan "Uleştirme Bakanı" sıfatı, sıyası kulıslerde yan- kı bulmuş Turk basınının etkılı kalemlerı, soz- cuklerle oynayarak ne yaratıcılıklar sergılıyormuş da habenmız yokmuş Hıncal Uluç ve Uluç'un Hakan-Ut- ku'su olmasa sıyası kulıslerde ne ko- nuşulacakmış acaba' Intıhal mı ? Cumhunyet okurlan ıçın "Uleştirme Bakanı" ve' Uleştirme Bakanlığı" ya- bancı değıl Mustafa Balbay, 1995ten ben za- man zaman uleştirme" dıye yazı- yor Balbay ın ılk "Uleştırme Baka- nı", GSM şebekelennı ıkıye bolup Turkcell ve Telsım olarak uleştıren Doğru Yol Partısı'nden Necdet Menzir olmuştu Balbay, Öksuz'u de koşesınde bırkaç kez "Uleştirme Ba- kanı" olarak ağırlamıştı Gazetecılıkte, "ılk kez" dıye yaz- mak bıraz ozenlı olmayı gerektırır Yoksa adınız "araklamacı yazar"a çı- kar" Ekonomik Terör!.. SÖNMEZ TARGAN Turkıye yıllardır sıyasal ve îtnık terorle ıç ıçe yaşayan bır jlke konumunda Bundan kur- ulmak şoyle dursun, bunun- a yaşamaya adeta alışmış du- ıımda Çunku Turkıye gıbı sı- iıfsal ve toplumsal çelışkıle- ın son derece yoğun ve yuk- ;ek boyutlu olduğu ulkelerde eror olaylarının tumuyle bıt- Tiesını beklemek aşın bır lyım- îerlık olur Ama hemen belırtmek gere- <ırse ne sıyasal ne de etnık erorle bır ulkenın yıkıldığına, sıyasal erkın teronst grupların îlıne geçtığıne tanık olunmuş- ur. örneğın ingıltere, yaklaşık '00 yıla yakın bır zamandır Ir- anda sorunu nedenıyle IRA'nın irlanda Kurtuluş Orgutu) sal- dırılanna hedef olmasına kar- ? ın adasında rahatça otura- Dilmektedır Etnık terorle uzun /ıllar başı dertte olan dığer ıkı ^rupa ulkesı Fransa ve Is- Danya ıçın de aynı şeylen soy- emek olası Bır zamanlar Avrupa başta jlmak uzere tum gezegenımı- 'i saran sıyasal teror devınme- en, guçlennın dorukta oldu- ju donemlerde bıle etkın bı- er baskı oğelerı olduklan hal- ie, bulundukları ulkelerde sı- 'asal erkı ele geçıren bır so- ıuca ulaşamamışlardır Teror devınımlerının neden jaşarıiı olamadığının sayısız ıedenlen olmakla bırlıkte, bız- ;e asıl nedenı, sınıfsal karak- erınden kaynaklanmaktadır çındeyaşadığımız çağın ka- îitalıst uretım ılışkılerı orta- nında ıkı temel sınıf vardır îurjuva ve ışçı sınrfı olarak bır- )innden kesın çızgılerle ayrı- an bu ıkı temel sınıf, sıyasal .avaş-nını kendı ozgun par- ılerıyle verırler Sıyasal erkı >le geçırmenın bıncık yolu da >ıyasa savaşımı partılı sava- .ımayjkseltmekleolasıdır Bu ledere her ıkı sınıf da sıya- ,al gundemlenne teroru -ıstıs- lalar dışında- pek almazlar Tercr bu ıkı çağcıl sınıf ara- ında «alan kuçuk burjuva kat- nanlann başvurduğu bır sı- asal .ontemdır Son derece lağınK ve örgutsuz olmalan, lağırrsız bır oğretılerının bu- jnrres nedenıyle duzene olan spkıkfinı zaman zaman te- or errerek gundeme getır- Tektedırler Ger=k burjuva sınıfının ge- skseşçı sınıfının bugun ulaş- ğı o^utluluk duzeyı ulusal mırlar da aşarak uluslarara- ı brtoyuta, entemasyonal bır apy. Jİaşmasına karşın, tum Iketedekı kuçuk burjuva kat- lanlcr uluslararası olmaktan ok lUsalcı, entemasyonal eöl-asyonalcıdır Bdjnıfsal ozellıklerı nede- lytesmperyalıst odaklarca ola> <la kullanılmakta, em- efyaem, ıstıkrarsızlaştırma olinaları uygulamak ıstedı- ı üteerde bu katmanlar ıçın- den kendılerıne kolaylıklayan- daş bulabılmektedır Kuçuk mulk sahıbı koylule- nn, burokratlann, teknokratla- rın, oğrencı gençlığın, aydın, sanatçı, bılım adamları, esnaf ve zanaatkârların bır butun olarak (kent ve koy kuçuk ure- tıcılerı) yer aldığı kuçuk burju- va katman, Turkıye'de sayı- sal olarak oldukça buyuk ço- ğunluğa sahıptır Ekonomık bunalım donemlennde en faz- la yıkıntıya ve çokuntuye bu kesımler uğramakta, hatta onemlı bır bolumu mulksuzle- şerek ışçı sınıfının saflarına kaymaktadır Ancak bugun Turkıye'de yaşanan bu sureç- te bu kesımı kucaklayacak bır sol çekım merkezının olma- ması nedenıyle, kurtuluşu sağ ve dıncı partılerde arama eğı- lımlerı agır basmaktadır Bu kesımlerın ekonomık ıs- temlen hangı partının ızlence- sınde yer alırsa, kendılennı de hızla o partıde ıfade etmekte- dırier Dolayısıyla değışen eko- nomık koşullara gore sıyasal yeğlemelen de yenıden bıçım- lenmektedır Nıtekım.yannse- çım olsa, bu kesımlerın des- teğıyle sıyasal erke gelmış bu- gunku koalısyon partılerının hıçbırının barajı bıle geçeme- yeceğı duyarlı çevrelerde ko- nuşulmaktadır Bu duruma nasıl gelınmış- tır? IMF ızlencelenyle dayatılan ekonomık yaptırımlar, ışçı ve emekçı kesımlerın yanı sıra en fazla bu kesımı de vurmuştur Yakın tanhımızın en buyuk top- lu esnaf gostenlerının IMF'ye endekslı bu hukumet done- mınde olması bır rastlantı de- ğıldır Bugun Turkıye'de emper- yalızme gobeğınden bağlı bu- yuk sermaye kesımının dışın- da kalan tum sınıf ve katman- lar dıken uzennde oturmak- tadır ve bunlann sındırılmesı ıçın de IMF reçetelenyle ade- ta ekonomık teror estınlmek- tedır Başka bır anlatımla te- ronzm bugun emperyalızmın elınde yenı bır sılah konumu- na gelmıştır Her gun gorsel ve yazılı basınımızda goklere çı- karılan Kemal Derviş'ın Tur- kıye'ye gonderılmesı de bızı kurtarmak ıçın değıl, yabancı ulke alacaklarını guvence al- tına almak, "ıcra takıbı" yap- mak ıçındır Turkıye'ye adeta ekonomık bır teror orgutu gıbı davranan IMF'nın keskın btrmılıtanı go- runumundekı Kemal Dervış'ın ara sıra efelenmesının koke- nınde de bızce bu gerçekyat- maktadır Evet genellıkle kuçuk grup- lar halınde yapılan ve dunya kamuoyu tarafından da hoş- gorulmeyıp kınanan terorun en şıddetlısını şımdı IMF bıze ve bızım gıbı ulkelere ekonomık alanda yapıyor Asıl ığrenç ve korkunç olan da budur. KİM KİME DUM DUMA BEHİÇAK behicakuı turk.net H A R B İ SEVtlH POROY semıhporoy(a yahoo.com I BULUT BEBEK MRIY çiFTçt bulutbebek > hotmail.com TARlHTE BUGÜN MUMTAZ ARIKAN 19 Temmuz BIS/KLET- OTO... 1977'Pe SUGÜM, yAKir Kt/LLML OmMOglLlN J-APOAfYA'DA S#77Ç/t Ğı nASenı B/m &4£fA/fA/ı>/\ yee HtCHItAVA AOLI ÇGKe, HAFİF MOP£L U2&e/A/C>£ UZUN SÜ&E- PlfZ A&*Şr>EM<4 YAPfYOISOU SlR. Y£TîŞ- ARAG4, Ç 8r& ço- PA AUMABrLMetrreYDt yu&uM£K- O4HA FAZLA YO/SMAYAAJ PEOAL Ç£- VI(ZMErL£, SAATTE 1O-1S /CtlOMeV^e HtZA ULAfMAKT* \/B E&lMl AZ YOICUŞLAt£t AŞAyOI FlAr/ /SE, 4-SO MANAVGAT SULH HUKUK HÂKİMLtĞl'NDEN DosyaNo 2001/67 Dunışma gunu 11 9 2001 Davacı Despo Itnyat ve Buro Makınalan San ve Tıc Ltd Ştı temsılcısı Oktay Denurcıoğlu vekılının da- valılar Emıne Yıldınm \e muştereklen aleyhıne mahkememıze açmış olduğu ortaklığın gıdenlmesı davasının vapılan duruşması sırasın- da \enlen ara karan uyannca Davalılardan Mustafa Yıldınm ın bıldınlen adresıne çıkartılan davetıyeıun teblığ edılemedığı, yapılan za- bıta araştırmasında da davahnın teblıgata salıh adresı tespıt edılemedığınden ılanen teblıgat yapılmasına karar venlmış olduğundan da- valı Mustafa Yıldınm'ın Manavgat Sulh Hukuk Mahkemesı ne aıt duruşma salonunda duruşmanın bırakıldığı 11 9 2001 gunu saat 10 35 te hazır bulunması veya kendısını bır vekılle temsıl ettırmesı aksı takdırde yokluğunda davaya devam olunarak karar verıleceğı hu- susu dava dılekçesı teblığ yenne geçmek uzere ılan olunur 28 7 2001 Basın 41658 DÜZ ÇİZGÎ UMİT ZİLELİ ZübükDemokrasisid) Gunlerdır, buyuk bır cıddıyetsızlık, sahte bır demokratlık, vıcık vıcık bır halk dalkavukluğu ıle surdurulen "Teknokratlar Hukumetı" tartışmala- rını ızlıyorum j Vardığım sonuç şu - Bu ulkenın aydınlan, sıyasetçılen, yazarlan, ışa- damları ınsanı çıldırtır 1 Hıç değılse buyuk bolumu Bu ne ıkıyuzluluk- 1 tur, bu nasıl bırsaihtecılıktır, bu neturden bıromur-» gasızlıktır anlayamıyorum Geçmışten bugune koşelerınde dalkavukluğu yucelten, gelene ağam, gıdene paşam dıyen kalem erbabının sıkı bır "de- mokrat" kesılmesıne mı yansam, olmayan de- mokrasının kurumlannın sozculuğune soyunan- lann zavallılığına mı uzulsem, yoksa bu tartışma- lan kafalanndakı "ıktısaden ve sıyaseten somur- geleşmış bır Turkıye" senaryosuna uygun bul- duklan ıçın ellennı ovuşturan "rant çetelennın" utan- mazlığına mı ağlasam bılemıyorum 1 - Oncelıkle, bu tartışmayı başlatan Serdar Tur- gut'un kaygı ve tespıtlerıne katılıyorum Lafı hıç kıvırmadan, ıkıyuzluluk batağına saplanmadan şu saptamayı yapalım artık, Turkıye'de demok- rası yoktur 1 Ve de hıç olmamıştır 1 195O'denbe-> rı oynadığımız, yalnızca bır demokrası oyunu- dur' - Gerçek çok acı, ama maalesef boyle!. < • • • Istersenız bıraz açalım Son yarım yuzyılımız demokrası dıye dıye de- mokrasının ahlaksızca tecavuze uğradığı yıllar olarak geçtı tanhe Demokrasının olmazsa ol- maz onkoşulu olan yerel yonetımler dahı, de- mokrasıyı katleden başlıca unsurlar oldu De- mokrası bu halka yalnızca zamanı geldığınde egemenlerın gosterdığı partılere ve yıne onlann seçtığı kışılere oy vermek olarak oğretıldı Hırsız-, lık, yolsuzluk, oy avcılığı, dışa bağımlılık, onursuz-, luk demokrasının gereklerı olarak sunuldu , Ve ne yazık kı, halkın buyuk çoğunluğu bu oyu-, nu kabul ettı . Çunku ışın ıçınde menfaat, çun- ku ışın ıçınde maddıyat, çunku ışın ıçınde genel," bolgesel ya da yerel guç vardı 1 Herkes başbakan, bakan ya da mılletvekıh olamazdı elbette ama beledıye başkanı, olmazsa ıl genel meclısı uye- sı, ıl başkanı, ılçe başkanı, yonetım kurulu uyesı, muhtar olabılır, bunlar da olmazsa arpalıklardarvi bınnde partı kontenjanından dolgun maaşlı ış ka-) pabılırdı 1 • Ağzımıza persenk olan "memlekette demokra- sı varefendım" ığrençlığı de bu sureç ıçınde ure- tıldı Memlekette demokrası olduğu ıçın Hazı-"; ne'nın arazısını gasp edebılır, uzerıne gecekon- du adı altında apartmanlar dıkebılırdınız Nasıl ol- sa beledıye, oy uğruna oraya yol, su, elektrık gı- bı temel altyapıyı "eşşek gıbı" getırecektı Nasıl olsa sıyasetçı, oy kapmak ıçın oraya dâhıyane bır buluşla once "tapu tahsıs belgesı" turunden ne ıduğu belırsız bır belge verecek, sonunda da trıl- yonluk rant uzerınıze kalacaktı 1 Memlekette demokrası olduğu ıçın, ıstedığınızj kuruma, dıledığınız kadar "vasıfsız" adamı doldu- > rabılır, ıstedığınız bankadan, dıledığınız kıştye; ağırlığınca doları peşkeş çekebılırdınız 1 Demok-. rasının onkoşulu olarak beş para etmeyen urune* dıledığınız taban fıyatını venr, sonra da bunları sı-j lolarda çurumeye terk eder ya da yakardınız. Planlı uretım nedır, kalıtelı ve buyuk arazılerde dunya şartlarına uygun uretım nasıl yapılır turun-' den sorular, ne yonetenlerın ne de yonetılenlenn umurundaydı Bızım anladığımız demokrası buy- du. - Her keseye gore rant demokrasısı 1 • • • Her şey Aziz Nesin'ın neredeyse çeyrek yuz-T yıl once yazdığı "Zubuk" ısımlı muhteşem roma-^ nında anlattığı gıbı gelıştı (; Çoğunluğun kıtabı okuduğunu sanmıyorum.j ama televızyonlarda defalarca gosterıldı, Zubuk) bu ulkenın son 50 yılının prototıpıydı 1 Yalnızca sıyasette değıl, medyada, ış dunyasında, burok- rasıde, sendıkalarda, kıtle orgutlerınde, kentler- de, koylerde, kısacası yaşamın her alanında bır "Zubük demokrasısı" egemen oldu Daha anlatacak çok şey var ama yenm bıttı Ge- lecek hafta devam edeceğız Iğneyı bır tarafa bı- 1 raktım, herkes çuvaldızdan nasıbını alacak 1 1 E-posta:uzileli(a superonline.com * BULMACA SEDAT YAŞAYAN 1 2 3 g SOLD\NS\ĞA: 1/Se\ılenmu- zık yapıtlann- dan seçılmış 2 bolumlenn sı- ralanmasıyla oluşan mûzık parçası 2/Bır 5 gıda madde- sı Ikı yer ara- sındakı gıdış gelış 3/ Hız- 8 metnöbetınde bulunan er Oylumlu 4/ Kuçuk bıtkılere venlen ortak ad Satrançtabırtaş 5/ Akdenız Bölge- sı'nde çok yetışen ve 4 lezzetlı koklen sebze 5 | olarak kullanılan bır bıtkı 6/ Havadakı su buharı Ürdun'un başkentı 7/ Kapı. pen- _ , cere ya da kapak ke- ' narlanna açılan dık açılı gınntı Kuzusesı 8/Bu- yuk tepsı Argoda karnı aç ya da parasız kımse 9/ 1 Akıl Uzaklık ışaretı Dennlığı az olan YUKARIDAN AŞAĞIYA: ' 1/ Mıde ozsuyunda bulunan ve proteınlenn sındı- nmıne yardımcı olan enzım "Gozumde bır dam-, la — denız olup taşıyor" (Ö B Uşaklı) 2/ Yapısı-' na gırdığı sozcuge "kendı kendıne" anlamı katan^ yabancı onek Halk edebıyatmda aruz olçusuyle ^ yazılan bır şıır türu 3/ Bır çeşıt uzun konçlu çız-' me 4/ Resım ya da heykelde çıplak çocuk bıçımın-'' de temsıl edılen aşk meleklerıne venlen ad Tarıh' öncesuıe dayanan efsane 5/ Muğla'nın bır ılçesı ' Tanrı 6/ Eskı Mısır'da guneş tanrısı Jçınden zor" çıkılır durum 7/ Işıtme duyusu Duman lekesı 8/ Şarkı, turku Samanından ayrılmamış arpa, buğ- day yığınlan 9/ Kıbar olmayan, bayağı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog