Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19 TEMMUZ 2001 PERŞEMBt 16 cumtv(5 cumhuriyet.com.tr GüNÜN FiLMLERİ Babkçı Osman 13.20 Interstar Dram (Tİ\ Kaçakçıhk yapan zengın bır adamla, balık- *O' çılüda geçimini sağlayan düriist kardeşinin öyküsü konu alınıyor. Yönetmenliğıni Nejat Ok- çugıl'ın üstlendiği yapımm başrollerinde Sadri Alışık, Feri Cansel ve Muzaffer Tema oynuyor. Ponente Feneri 13.30 atv Psikolojik ©Issız bir yanmadada yaşayan iki kadın ve i- kı genç kızdan oluşan bir fenerci aılesının aralarına kanşan yabancı bır adamla geçirdikleri olayJann öyküsü. Yön: Şahin Gök. Oyn: Hülya Koçyiğıt, Hakan Balamir, Arzu Aydın (1988). Geiindk 14.15 Show TV Duygusal /^\ Yaşama küskün dört çocuklu emekli bir as- vH' kerin bır tatil kasabasında varlıklı bır kadın- la yaşadığı aşk öyküsü. Yönetmen: Şerif Gören. Oyuncular: Cüneyt Arkın, Fatma Gırik (1978). Detaşet Gecesi 15.30 TRTINT Dram /^7\ Beş gencın saldınsına uğrayan bir kadınla, \f/ suçlulann peşine düşen bir savcının öyküsü. Yön: Orhan Aksoy. Oyn: Gülşen Bubikoğlu, Fik- ret Hakan, Mustafa Alabora, Nazan Ayas (1989). 16.35 / TRT 1 / Yrianı... ^^Aynnt yarKİa Tehlikeli Johnny 19.10 CINE 5 Güldürü /çs (Johıury Dangerously) - Johnny, şimdiye ka- VV dar kötü hiç bir işe bulaşmamış, dürüst bir gençtir. Fakat hasta annesinin ameliyatı için pa- raya ihtiyaçlan olunca, yeraltı dûnyasına adım at- mak zorunda kalu". Tek çaresinin bu olduğuna ina- nan Johnny, Jocko Dundee adında bir mafya ba- basının yanında çalışmaya başlar ve adını 'John- nyDangerously' olarak degıştirir. Yön: Amy Hec- kerling. Oyn: Michael Keaton, Joe Piscopo, Ma- rilu Henner, Danny de Vito (1984 ABD, 90 dk). Aptal Kahraman 20.30 TGRT Güldürü /J^\ Cınayet suçundan yanlış yere hapıs yatan bir ' ö ' adamın, evlerine göz dıken arsa spekülatör- lerine karşı mahalle sakınien tarafından yücelti- lerek kahraman yapılışının öyküsü. Ümit Efe- kan'uı fılminde, tlyas Salman, Bahar Öztan, Bü- lent Kayabaş ve Sümer Tilmaç rol alıyor (1983). Karmen'in^ 21.00 CNBC-e Duygusal /^\ (The Loves of Carmen) - Güzel Çingene kızı vs/ Ispanyol Karmen'e âşık olan genç subay Don Jose'nın, adeta aklı başından gitmişrir. Onun uğ- nma komutanını öldürür ve Karmen'le dağa çı- kıp eşkıya gibi yaşamaya başlar... Yönetmen: Charles Vidor. Oyuncular: Rita Hayworth, Glenn Ford, Victor Jory (1948 ABD, 99 dk). Asla Arkana_.21.15 MovieMax Macera /fN (Never Look Back) - Haksız bu- suçlamayla vö' hapse gıren adamın kurtuluş umudu, çalıntı elmasların teslımatmdan geçmektedir... Mike Tristano'nun yönettiği 'Asla Arkana Bakma'da, Brett Baxter Clark, Frank Zagarino ve Charles Duming oynuyor (2000 ABD, 87 dk). A Projesi 21.20 atv Macera /fN (Project A)-Chan'in Güney Çin Denizfnde vi/ korsanlarla ve bir grup sersenyle savaşımın öyküsü. Jackie Chan'ın hem yönetip hem oyna- dıgı yapımda Yuen Biao, Samo Hung gibi oyun- cular da rol alıyor (1983 Hong Kong, 106 dk). HoUyvvood... 21.30 BRT Güldürü /fN (Hijacking Hoflywood) - Los Angelas'a ha- ^<z/ yallenni gerçekleştırmek içın gelen Kevin Conroy, bir süre sonra başan ve başansızlık ara- sındaki farkı anlamaya çalışacaktır. Neil Mandt'ın yönettiği filmın başrollerinde Heriry Thomas ve Scott Thompson rol alıyor (1997 ABD, 91 dk). Dava 22.00 CINE 5 Dram /f» (A Civil Action) - Jan Schhchtmann adlı kı- *Ü' şisel hukuk avukatının, çevreyi zehirleyen büyük şırketlere karşı aldığı bütün tehditlere kar- şın verdıği savaşun anlatılıyor. Yön: Steven Zailli- an. Oyn: John Travolta, Robert Duvall, James Gan- dolfinı, Wılliam H. Macy (1998 ABD, 119 dk). Çıplak Vatandaş 22.30 Kanal 6 Dram /^J\ Başar Sabuncu'nun yönettiği filmde, emek \Ö' ve maaşla ailesini geçindiremediği için ruh- sal dengesı bozulan, çıplakken basının, reklam- cılann, işadamlannın başına üşüştüğü çok değer- li bir araç haline gelen umarsız yurttaşın serüve- niyle bırlikte televizyon ve reklam dûnyasına yü- rekli bir eleştiri yöneltiliyor. Oyn: Şener Şen, Nil- gün Akçaoğlu, Candan Sabuncu (1983). ÇocukOyunu2 23.00 Show TV Korku /TT\ (ChikTs Play 2) - Chucky adlı oyuncak bebe- vH/ ğin bedenıne yerleşen sapık bır ruh, kendine bir insan vücudu bulmak zorundadır. Andy adlı küçük bir çocuğu kurban olarak seçer ve onun vü- cudunda yaşamaya karar verir. Fakat Andy, bunu engellemek için her şeyi yapacaktır... Yönetmen: John Lafia. Oyuncular: Alex Vincent, Jenny Agutter, Gernt Graham (1990 ABD, 84 dk). Gölge Savaşçdan 23.10 Kanal D Korku •Oı (Bnun Stocker's Shadovvbuilder) - Yıllardır 'O' yeraltında kalmış, kana susamış bır yaratık- la ona karşı savaşım veren bir papazın korku do- lu öyküsü... Jamie Dixon'un yönettiği fıhnin baş- rollerinde Michael Rooker ve Tony Todd gibi oyuncularrol ahyor(l997 Kanada-ABD, 120 dk). 24.00/CNBC-e/Yağan... Aynntıyanda Ölüm Çizgisi 00.05 atv Macera (Killer's Edge) - Los Angeles polislerinden * Jack, FBI ajanı Barrett'ın ortağı olarak ata- nır. Öcilının görevi, uluslararası bir ajan olan Mil- ler'ı yakalamaktır. Miller, Vietnam Savaşı sırasın- da Barrett'ın yaşamını kurtarmıştır... Yönetmen: Joseph Merhi. Oyuncular: Wings Hauser, Robert Z'Dar, Karen Black (1991 ABD, 80 dk). Gün Işığı 01.30 Show TV Dram (Light of Day) - Patty ve Joe kardeşlerdir, an- ne ve babalanndan ayn yaşamaktadırlar. Pat- ty özellikle annesiyle anlaşamamaktadır. Pat- ty'nin başı birgün derde girer ve paraya ihtiyacı olur. Ondan habersiz annesinden borç alan Joe, Patty'yı kurtanr. Ancak artık hiç paralan olma- dığından, karşılanna çıkan her işi yapmaya baş- larlar. Yön: Paul Schrader. Oyn: Michael J. Fox, Gena Rovvlands, Joan Jett (1987 ABD, 107 dk). Bürodaki... 01.50 Kanal D Duygusal (DeskSet) - Tanıştıktan sonra bırbırlenne de- li gibi âşık olan Bunny Watson ve Richard Summer'ın başına gelenlerin öyküsü. Yönetmen: Walter Lang. Oyuncular: Spencer Tracy, Katha- nne Hepburn, Gig Young (1957 ABD, 103 dk). (y) (p) O Yabancı izleyin Orta Değmez Q Yerti Ken Loach, işsiz insanın gün be gün nasıl kendini yitirdiğini kara mizah kalıplarında anlatıyor Ağır bir yaşam tarzı, işsizlik CNBC-e 24.00 Yağan Taşlar - Raining Sto- nes / Yönetmen: Ken Lo- ach / Senaryo: Jim Allen / Görüntü: Barry Ackroyd / Müzik: Stevvart Cope- land/ Oyuncular: Bruce Jones, Julie Brovvn, Gemma Phoenix, Ricky Tomlinson, Tom Hickey / 1993 Ingiltere, 90 dakika. TVServisi-13. Uluslararası Is- tanbul Film Festivali'nde göste- rilen "Yağan Taşlar"ın kahra- manlan, Manchesterlı Katolik iş- çiler. Ingiliz atasözü "Gökten ka- ya yağsa haftanın yedi günü işçi- nin kafasına düşer"den yola çı- kan, işsizliğin gerçek yüzünü an- latan bu çalışma, ünlü Ingiliz yö- netmen Ken Loach'un imzasını tasıyor. Bu insanlar, kentin kenar ma- hallelerinde son derece basit ev- lerde yaşıyorlar. İşsizlik yakala- nnı bırakmadığmdan yakıt ve elektrik faturalannı ödeyemiyor- lar, gereksinimini duyduklan bir- çok eşyayı alamıyorlar hafta Ka- tolikler için büyük önem taşıyan komünyonda giyilen beyaz elbi- seyi bile... Loach filminde, kapitalizmin egemenliği altında ezilen bir iş- çiyi anlatırken, çekinmeden Ba- tılının unutmaya yüz tuttuğu Cannes Film Festivali'nden Jüri Özel Ödülü'yledönen 'Yağan Taşlar', çoğu profesyonel obnayan ve gerçek ' yaşarnlannı oynayan insanlaria çekildL ( ,.r-^ "devrim'' gibi temalan da kulla- nıyor. Yapımın başından sonuna dek işçi olmanın ve işsiz kalma- nın ne demek olduğunu yüreği- nizde hissediyorsunuz. Cannes Film Festivali'nden 1993 yılmda Jüri Özel Ödülü'yle dönen "Yağan Taşlar", kara mi- zah kalıplannda işsiz insanın gün be gün nasıl kendini yitirdiğini. işi nasıl çalmaya kadar götürdü- günü. çoğu profesyonel olmayan ve gerçek yaşamlannı oynayan insanlaria işliyor. Yapımın senaristi Jim Allen ile 1975 'ten beri birlikte çalışan Lo- ach bir söyleşisinde, "Jim'in se- naryosunda ilgimi en çok çeken, karakterlerin gücü ve derintiğiy- di Bu insanlar inanılmaz bir da- yanma gücüne sahip. Düm-a pa- ramparça olurken bile, özsay ^la- nnı yitirmiyoriar" diyor. "Yağan Taşlar", drâmatik, ay- nı zamanda eğlendirici bir film. İşsizliğin ne kadar "ağır" bir ya- şam tarzı olduğunu veren Loach ve basrol için seçtiği, asıl mesle- ği süt pastörize etmek olan Bru- ce Jones'ın performansı çok iyi. Film, sekiz yıl önce çekilmesi- ne karşın günümüzde işsiz kalan bınlerce insanın dramınj yansıt- ması açısından bizce hâlâ gün- celliğini koruyan bir konuya sa- hip. Mutlaka izleyin... TRT2 22.05 KKTC'nin dunu bugünu TV Servisi - "Akşama Doğnı"da, 20 Temmuz 1974KıbnsBanşHarekâ- tı nedeniyle KKTC Cum- hurbaşkanı Rauf Denk- taş'la söyleşi yapılıyor. Kıbns sorunu, Kıb- ns'm dünü bugünü, Tür- kiye-Kıbrıs ilişkilerinin konuşulduğu yapımı, Seynan Levent sunuyor. Yaşar Kemal 'in romanından Türkân Şoray uyarladı 'Yılanı Oldürseler' NTV 11.05 1 TRT 1 16.35 tv8 23.05 'Panorama' Girne'de TV Servisi - Ali Çağa- tay'ın hazırlayıp sunduğu "Panorama r< da, 27. yı- lında Kıbns Banş Hare- kâtı konuşuluyor. KKTC Cumhurbaşka- nı Rauf Denktaş, döne- min bakanlanndan İsmet Kotak. Denktaş'ın o yıl- lardaki danışmanı Nail Atalay. gazeteci Akay CemaL Kıbns gazisi Me- sut Gûnsev ve Prof. Dr. Erol.Manisahnın katıldı- ğı yapım. Girne'den can- lı yayımlanıyor. Yılanı Oldürseler - Yö- netmen: Türkân Şoray / Senaryo: Yaşar Kemal, Işıl özgentürk, Türkân Şoray, Arif Keskiner / Yapıt: Yaşar Kemal / Oyuncular Türkân Şo- ray, Talat Bulut, Ahmet MekJn, Mahmut Cev- her/1981, Umut Film. TV Servisi - Ağa olan koca- sı, sevdiği eşkıyatarafindan öl- dürülüp evi yıkılan ve törelere göre ailesince öiüme yoüanan çileli bir köy kadmının öyküsü. YaşarKemal'in romanından Türkân Şoray'ın uyarladığı a YüamÖWürsekr"de( Çukur- ova insanının yıllarca süregelen ya- başanlı bir edebiyat uyarlaması. Kısırlık ve menopoz TV Servisi - "Sağlık Raporu" programında, kısırlık ve menopoz teda- visindeki gelişmeler ko- nu ediliyor. Sonay Dikkaya ve Sibel Gûneş'ın birlikte sundu- ğu yapımda, Acıbadem Hastanesi Üreme Sağlığı Merkezi direktörü Opr. Dr. Ayşe Ajtoz ile kadın hastalıklan uzmanı Prof. Dr. Umur Çolgar konu üzerine bilgi venyor. TRT2 21.10 Çileli köy kadınını Şoray canlandınyor. şantısından bir kesit veriliyor. Tutkulu bir aşk ilişkisinin yanı sıra, çevrenin tepkisi ve itişiyle, öz anasını vunnaya yönlendirilen bir çocuğun, yılan simgesi altında ezilişi ve psiko- lojik durumu ele alınıyor. Oiaylann ve kişilerin belgesele yakm bir ger- çekçilikle verildiği, Şoray' m oyuncu- luğu da aşan etkili sinema anlatımıy- la öne çıkan, öz ve biçim yönünden Eşkıya Abbas'a (Cevher) sevdalan- dığı halde istemedıği köy ağası Ha- lim'le (Mekin) evlenen Esme (Şoray) mutsuzdur. Esme ugruna elini kana bulayıp on bir yıl hapis yatan Abbas, bir gün çıkagelir. Esme, birlikte kaçma önerisini ge- ri çevirince gözü kararan Abbas, evi- ni basjp, kocasını öldürdükten sonra kadmı kaçınr... Başbakan canlı yaymda TV Servisi - Başbakan Bûlent Ece>it "Nereye Gidiyonız" programına konuk oluyor. Ekonomik program, iç ve dış politika konulann- da gazeteci Murat Vetkin. Prof. Hasan Köni ve gaze- teci Oya Berberoğlunun sorulannı yanıtlayan Baş- bakan Ecevit Türkiye'nin gündemindeki olaylan da değerlendiriyor. MEDYA NOTU EMRE KONGAR Medyanın Diline Tezahüratlar 1 Medyamızda çalışan "genç" arkadaşlar, bil- medikleri Arapça sözcükleri kullanmaya ve ısrar- la da yanlış yapmaya pek meraklılar. Ayrıca son günlerde, daha önceleri dilimize gös- terdikleri özenle takdir kazanan NTV ve CNN gi- bi haber kanallanmızda da önemli Türkçe yanlış- ları dikkati çekmeye başladı. Geçenlerde bir politikacımızla ilgili verilen ha- berde kendisine yapılan "tezahüratlardan" söz ediliyordu. Oysa "tezahürat" zaten çoğuldur. "Tezahür" sözcüğünün çoğulu. Bilmeyenler içın söyleyelim, "tezahür" "belir- ti", "belirme", "meydana çıkma" anlamına ge- lir. Kökeni, "zuhur" sözcüğüdür. "Zuhur" da, "meydana çıkma", "görünme'' anlamında bir Arapça sözcüktür. Rahmetli Şevket Süreyya Aydemir bu sözcü- ğü pek sever ve "Atatürk'ün Zuhunı" gibi tam- lamalarda sık sık kullanırdı. Çünkü, "zuhur" bu açıdan, bir süreci, tarihsel ve toplumsal bir oluşumu içeren bir sözcüktür. Şözcüğün Ingilizce karşılığı "emergence"dir. Ünlü tarihçi Bernard Levvis'in Türkiye üzerine yazdığı mükemmel bir kitabın adı olan "Emer- gence of Modern Turkey", "Modern Türki- ye'nin Zuhuru" anlamına gelir. "Zuhur"dan gelen "tezahür" sözcüğü, "at" e- ki alarak çoğul olduğu zaman genellikle "toplu gösteri", "toplu halde bir kişiye ya da bir dü- şünceye destek verme" anlamında kullanılır. Bu kullanım geleneginin altında, "tezahür" söz- cüğünün zaten "birbirine destek verme, yardım etme" anlamını da taşıması yatar. Yukarda sözünü ettigim haberin metnını yazan arkadaş, "tezahüratlar" diyerek, "tezahürlerler'' gibi saçma bir sözcük üretmiş oluyor. Aslında çoğul Arapça sözcüklerin, sonlanna "ler" ya da "lar" eki getirilerek yanlış kullanılma- ları oldukça yaygın. En sık yapılan hatalardan biri de, özellikle hü- kümetin yagcılığına soyunmuş kanallardaki haber bültenlerinde hükümetin ya da yağ çekılecek ba- kanın "icraatlarından" söz edılmesi. Yani "icraat"zaten "yapma", "birişiyerinege- tirme" anlamına gelen "icra"nın çoğulu. Yani "icraat" kendi başına "yapılan işler" de- mek. Bizim cahil ve özentili haber metni yazarianmız, hükümetin veya bir bakanın "icraatJannı" över- ken, aslında söyledikleri şey onların iyi "işlerter" yapmış oldukları. Ne demek "işlerler"? "Iş" sözcüğünün çoğulu olan "işler" kelimesi- nin çoğulu. Tabii ekranlarının başında bu yanlışlan duyan ve saçları diken diken olan izleyiciler de, o haber metnini yazan arkadaşlara bol bol "tezahürat" yapıyor. Haber yazarları ve redaktörleri bu "tezahüra- ta" çok sevinmesinler. Çünkü bunlar, politikacılara yandaşlan tarafın- dan yapılanlar cinsinden değil. Daha çok stadyumlarda hakemlere kızan seyir- cilerin yaptıklarına benziyor. www.kongar.org Tarkan '32. GünUe TV Servisi - "32. Gün M programının bu haftaki canlı yayın konuğu, Türk pop müziği sanatçısı Tarkan. Mehmet Ali Birand ve Rıdvan Akar'ın birlikte hazırladığı yapımda Tarkan, yeni çıkan albümünü ve şarkılarının öykülerini açıklıyor. Aynca, gelecekteki projelerini, sekiz yıllık sanat yaşamında zirveye vanş öyküsünü, Amerika serüvenini ve aşklannı anlatıyor. • CVA r Türk, 22.05 Tv PROGRAMLARI 09.35 Uçan Gergedan llkokulu 10.05 Dizi: Genç Kalpler 11.00 Dizi: Beşı Bır Yerde 12.00 Senkronize Yüzme Solo Final 13.00 Haberler 13.30 Dizi: Asi Gönül 14.25 Ta- til Ekrani 16.00 Çocuk Haber 16.05 Dizi: Clanssa 16.35 Yerii Film: Yılanı Oldürseler 18.00 Haberler 18.30 Dizi: Flıpper 19.30 Dızı: Bizım Evın Hallerı 20.00 Ana Haber Buttenı 20.45 Hava Durumu 20.50 Dızı: Şa- şıfelek Çıkmazı 21.40 Dizi: Yeditepe Istanbul 22.35 Türkü Gecesi 23.30 Belgesel: Fuji Dağı 00.05 Dızı: Gi- zemli Kahraman 01.05 Müzik (0 312 490 43 00). 10.35 küttür.net.trt 11.10 Spor 11.35 Yurt Turu 12.30 Haber Özetleri 12.35 Iş Günü 12.50 Sağlık Olsun 13.00 Haber- ler 13.35 Gündem 14.05 Belgesel: Türklerin Bilim ve Teknolojiye Katkısı 14.35 Güne Düşen 15.10 Kültür Sanat Rehberı 15.35 Serbest Kürsu 16.10 Ekonomi Haberlerı 16.35 Yurt Bultenı 17.00 Haberler 17.35 Bü- yüteç 18.10 DünyaGündemi 18.35 Pota 19.00 Haber- ler 20.05 Akşama Doğru 20.30 Belgesel: Göçmen Kuşları Kim Duşunecek 21.10 Nereye Gıdıyoruz 22.05 Beyin Fırtınası 23.00 Ingilizce Haberler 23.10 EURO 2001 'e Doğru 24.00 Gün Biterken (0212 259 72 75). 10.45 Dicle'den Gelen Şifa 11.55 GAP FM 13.05 Çizgi Film: Tombik 13.35 Ka- re 1 TV 14.05 Bu Toprağın Sesi 15.00 Kardelen 15.25 Ver Elini Anadolu 16.00 Bizim Mahal- le 16.30 Türk Müziği Günleri 17.30 Tarım ve Gelece- ğimiz 18.00 Drama: 077 Hızır Servis 18.59TRT 3'e Ge- çiş 19.00 Senkronize Yüzme Solo Final 20.30 Eu- ro'2000: Ingiltere - Romanya Futbol Karşılaşması (Bant) 22.152001 RolandCapriati-LuciaTenisturnu- vası (Bant) 23.10 Senkronize Yüzme Solo Final (Bant). 10.00Anadolu Üniv. Açıköğretım Fak. Ders Prg. 13.00 TSM Radyo Sanatçı- ları Konseri 14.20 Erkekler Topluluğu 1430 Beraber ve Solo Şarkılar 15^0 At Yarışları (Can- lı) 18.40 Bir Solis: TSM 19.00 Izmir Radyosu TSM Sa- natçıları 19.15 Evrenin Gizemli Dünyası 20.00 Açıkıl- koğretim Okulu ve İletişim Rehberlik Okulu Ders Prog 21.00 Anadolu Üniv. Açıköğretım Fak. Ders Prg. 24.00 THM Solistler Geçidi 00.30 Yurttan Sesler. 10.15 Bizim Evin Hallerı 10.40 Muzık 12.10 Çıçek Taksi 13.00 Haber 13.30 Uzaktaki Yakınlanmız 14.35 Dızı: De- dem, Gofret ve Ben 15.30 Yerii Film: Dehşet Gece- si 17.00 Inanç Dünyası 17.30 Öykü Atölyesı 18.00 Haberler 18.30 Sızin İçin 19.15 Dizi: Dertler Bizim Ol- sun 19.45 Ingilizce ve Almanca Haberler 20.00 Ana Haber 20.35 Spor Haberlerı 20.50 Dızı: Bizim Evin Halleri 21.25 Türk Romanları: Yeraltında Dünya Var 22.15 Belgesel: Deniz Magazin 22.45 Bir Besteci. 07.00 Bu Sabah 09.00 Çızgi Film Kuşağı 11.00 Dizi: Çılgın Bediş 12.15 Dizi: Bizim Ev 13.05 Yerii Film: Durdurun Dünyayı 15.10 Dizi: Ayrı Dünyalar 16.05 Çocuklar İçin 17.30 Dizi: Küçuk Melek Maria 18.30 Dizi: Vahsi Güzel 19.30 Ana Haber Bultenı 20.15 Günün Yorumu 20.20 Spor 20.30 Dizi: Çrfte Bela 22.00 Di- zi: Yılan Hikâyesi 23.10 Yaban- cı Film: Gölge Savaşçılan 00.50 Bu Gece 01.50 Yabancı Film: Bürodaki Sevgili 04.00 Trafik (0 212 215 51 11). _ M,_ _ 07.00 Haberler 09. A ¥ l f I 5 Çizg' Füm: Ya- •* * ™ kın Dövuş 09.45 Çizgi Film: Conan 10.20 Sabah Keyfi 13.00 Gun Ortası Haber 13.30 Yerii Film: Ponente Fe- neri 15.10 Dızı. Sabrina 16.00 Dizi: Sıcak Saatler 16.45 Dizi: Süper Baba 17.50 Dizi: Sarıl Bana 18.55 Dizi: Maria Barrio 20.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Para Hattı 21.15 Hava Durumu 21.20 Yabancı Film: A Projesi 23.00 Dızı: Savunma 00.05 Ya- bancı Film: Ölüm Çizgisi 01.35 Gece Haberlerı 02.15 Sabah Keyfi (Tekrar) 04.25 Dıllerdeki Şarkılar (0 212 291 10 00). 07.00 Yerii Film: Ağa Düşen Kadın 09.00 Lezzet Saatı 09.30 Dizi: Ayşecık 10.30 Yanş- ma: Yeni Hugo 11.15 Çizgi Film Kuşağı 12.15 Yerii Film: Gün Akşam Oldu 14.15 Yerii Film: Gelincik 16.15 Yarışma: Yeni Hugo 17.00 Çizgi Film Kuşağı 18.00 Yerii Film: Savulun Bat- tal Gazi Geliyor ?0.00 Ana Ha- ber Bulteni 21.00 Spor Sayfası 21.15 Dizi: Taş Devri 2 22.30 Dokun Bana 23.00 Yabancı Film: Çocuk Oyunu 2 00.45 S- por 01.00 Haber Hattı 01.30 Ya- bancı Film: Gün Işığı 03.45 Ka- panış (0 212 355 01 01). ,™. , 09.00 Haber09.20 ! I V Parantez 09.30 Haber Özeti 10.15 Ekonomi 10.35 E-Net 10.45 Li- festyle 11.05 Sağlık Raporu 12.00 Günün Içinden 12.35 Serbest Bölge 13.00 Haberler 13.50 Parantez 14.20 Ekonomi 14.35 Yakm Plan 15.35 E-Net 15.45 Lifestyle 16.35 Piyasalar 17.10Spor 18.15 Gece Günduz 18.30 Dünyaya Bakış 19.05 Gündem Dışı 19.30 Sporda Bu- gun 20.00 Haber 21.05 Üç Te- mel Ihtiyaç: Adalet 22.05 Belge- sel: Formula 1 Efsanesi 23.00 24 Saat 23.40 Spor Gecesi 24.00 Haber (0212 335 00 00). » 07.30 Çizgi Film: Saku- B. ", ra 08.00 Sabah Haberle- s s s ri 08.15 Dizi: Fırtınalar 10.20 Dizi: Kaderim Sensin 11.30 Çizgi Film: Temel Reis 13.00 Haberler 13.20 Yerii Film: Balıkçı Osman 15.20 Di- zi: Bücur Cadı 17.30 Dizi: Kü- çük Besleme 18.40 Ekstra 19.30 Ana Haber Bultenı 20.50 Spor 21.00 Dızı: Sultan 22.15 Yerii Film: Canısı 00.10 Gece Hattı 00.30 Transfer Gecesi 00.50 Ekopazar 01.40 Dizi: Gö- revimız Tehlıke 02.30 Star Ha- ber (Tekrar) (0 212 448 80 00). 09.30 Yemek Zevki 10.30 Jale'den Sevgi- lerle 12.00 Haberler 12.30 Pembe Dizi 13.30 Klip Shop 16.00 Dızı: Eltiler 17.30 Dızı: Kırık Hayatlar 18.00 Dızı: Bizim Ev 19.00 Haberler 20.30 Yerii Film: Aptal Kahraman 22.00 Dızı: Nılgün 23.30 Dizi: Guneşe Doğru 24.00 Tefsir 00.30 Haberler 01.00 Dizi: Mer- hamet (0 212 652 25 60). 09.15 Parametre 10.15 Finans Bultenı 11.15 Kitapça 12.15 Net 12.30 Haberler 13.00 Ajans 13.30 Medıkal 13.35 Ekonomi 1435 Spor 15.15 Tekno-lojik 15.30 Dunya- da Bugun 16.05 Parametre 17.00 Manşet 17.35 Özel Sektör 17.45 Spor Manşet 18.20 Artınfo 19.30 Yeni Bir Adım 20.10 Ekonomi 20.30 Spor 21.05 Soru Ce- vap 22.05 32. Gün 23.00 Editör 23.40 Spor 23.57 Ha- va Durumu 00.30 Manşet (0 212 478 50 00). 08.10 Başkent'ten 10.00 Haber 10.15 An- kara Gündemi 10.40 Tatil Rehberi 10.55 Trend 11.40 Hi Tech 12.45 Hayali Müze 12.50 Günün Içinden 13.00 Haberler 14.25 Trend 14.40 Hayali Muze 15.40 Şırket Haberien 16.45 Gu- nün Içinden 17.40 Dış Politika Haberieri 18.05 Akşam Üstu 19.00 Haberler 19.10 Tatil Rehberi 19.30 Dun- yadan Spor20.00 Ana Haber21.00 Stüdyo Cinemaxx 22.05 Turkuaz Geceler 23.05 Panorama 24.00 Haber Masası 00.35 Spor 01.10 Netiket (0 212 288 57 52). rjçjrn 09.30 Dizi: Müthiş Ikizler 10.00 Çizgi Film: | ^ ^ y j Dr. Slurnp 11.20 Çızgı Film: Remi 11.50 Belgese): Denızın Öykusu 12.20 Sağlıkla Randevu 13.00 Haberler 13.30 Hayat Guzeldır 15.30 Dizi: Emret Bakanım 16.00 Haberler 16.10 Yerii Film: Unutamadığım 18.00 Çizgi Film: Dr. Slump 18.30 Çizgi Film: Remi 19.00 Dizi: Müthiş Ikizler 19.30 Yuz Yüze 20.00 Ana Haber 21.20 Spor Günlüğü 21.30 Yabancı Film: HoUyvvood Çılgınlan 23.20 Perfor- mans00.20Arliss 00.50 Son Nokta (0212 313 50 00). 07.00 Dennis & Gnasher 07.30 Çizgi Film: UzayYolu 08.00 Yabancı Film: Ya- ratıklar11.00YerliFilm:Matrix13.15Ya- bancı Film: Sadece Bakıyorum 15.40 Yabancı Film: Tehlikeli Oyun 17.35 Yabancı Film: Zafer ve Onur 19.10 Yabancı Film: Tehlikeli Johnny 20.45 Haber 21.00 Dızı: Soprano 22.00 Yabancı Film: Dava 00.05 CINE 5 Haber 01.30 Playboy TV (0 212 336 15 15). 09.30 Meral'in Seyir Defteri 11.00 Ferah Ferah 13.00 Haber 13.15 Demircan'la Can Cana 15.15 Sarı Şeker 17.15 Önce Sağlık 19.30 Ana Haber Bulteni 20.30 Yabancı Film: Ölüm Çığlığı 22.00 Guncel Portreler 23.00 23. Saat 24.00 Klip Saatı 04.00 Kitap Dünyası (0 212 256 82 82). 09.00 Bınalar, Köprüler, Tuneller 10.00 Savaş ve Uygarlık 11.00 Test Pilot- ları 12.00 En Büyükler 13.30 Gelecek Zaman 14.00 Izsürenler 15.00 Vahşi Hayatı Korumak 16.00 Discover Ma- gazın 17.00 Sıradışı Makineler 18.00 Katil Kadınlar2 18.30 Tıbbı Dedektif- ler 19.00 Adlı Dedektıfler 20.00 Ger- çeğın Peşinde 21.00 Adlı Dedektifler 22.00 Izsürenler 23.00 Vahşi Hayatı Korumak (0 212 288 75 75). 10.05 İMKB 10.35 Ana- rtoy öeti- mi 12.05 İMKB Seans Sonu 12.30 Ekonomi Haberlerı 13.17 Takas Verileri 14.05 İMKB 14.35 Tahvil Bono Piyasası 14.40 Sektör Raporu 15.15 Dış Piya- salar 16.30 Platform 17.15 Internet Haber 18.00 Kampus 19.00 Dizi: VVho's the Boss 19.30 Dizi: Dharma & Greg 20.00 Dizi: Buffy the Vampı- re Slayer 21.00 Yabancı Film: Kar- men'in Aşklan 23.00 Rock Müzik: Saxon 24.00 Yabancı Rlm: Yağan Taşlar (0212 330 01 01). MEDİCAL 1 09-05 Müzikle Sağlık 12.05 Evimizde- CHANNEL ı R ki Dostlar 15.05 Reçete 17.30 Muzikle • "!*• Sağlık 18.05 Galactica 19.30 Sağlık Ol- sun 20.05 Nabız 21.05 Bebeğimi Beklerken 22.30 Gız- l.i Bahçe 23.30 Uygarlıklara Yolculuk 00.30 Sağlıklı Ürünler 01.30 Hayatın Renkleri (0 216 428 08 50). 11:05 Saâhk Raporu Kısınık ve menopoz tedavisi Uzmanlar sorulan yanıflıyor 19:05 Gündem Dışı Gani Müjde'nin konuğu Bodrum Müze Müdürü Oğuz Alpözen 22:05 Formula 1 Efsanesi Sanat ve Formula 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog