Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 19 TEMMUZ 2001 PERŞEMBE KULTUR kurtur(a cumhuriyet.com.tr Sting, Açıkhava'daki konserinde megastar olmanın farkını bir kez daha kanıtladı çten, sevimfi ve karizmatikGAMZEAKDEMİR Önceki gece Cemil Topuzlu Açıkhava Sahne- si. müzik dünyasının efsane ismi Sting'le müzi- ğe doydu. Açıkhava'nın final konserinde birkaç saat öncesinden konser mekânını dolduran izle- yiciler kapı önünde kuyruklar oluşturdu: festi- valin bu yılki en pahalı konseri için bilet bula- mayanlar ise son dakikaya kadar hararetli ara- yışlannı sürdürdüler. 8. Uluslararası lstanbul Caz Festi- vali'ndeki konserine 'İyi akşam- lar' sözleriyle salonu dolduran hayranlarını selamlayarak başlayan sanatçı, bir- kaç parçadan son- % ra karşılaştığı coşkuya önündeki kâ- ğıttan okuduğu "Teşekkür ede- rim" sözleriyle kar- şılık verdi. Ardından yoğun tezahürat ve alkışlar eşliğinde yüksek bir sesle In- gilizce "Nasılsınız İstanbıü?" dedi. 1977'de başladığı profesyonel müzik yolculuğundaki en son al- bümü 'Brand New Day' ile farkı- nı ortaya koyan Sting, albümünün tanıtım furnesi kapsamında verdiği lstanbul konserinde bırbiri ar- dma'FıeldsofGold'.'If You LoveSomebody, Set Them Free', 'Roxan- ne', "Every Breathe You Take'gibi, eski yeni hit parçalannı seslendirirken yerin- de oturan izleyıci yok gibiydi. Konserin sonlanna doğru Sting, geçen yıl tüm dünyada hit olan ve binlerce izleyicinin sa- bırsızlıkla beklediğı 'Desertof Rose'u söyleme- ye başladığında Açıkhava'da coşku doruklara çıktı. Sahneye kollan ve göğsü çiçekli, omuzlann- dan kırmızı şeritlerin indiği, üzerine oturan dar bir gömlek, yanlan cepli asker pantolonu ve bot- lanyla çıktı. Bir ara sıcaktan bunalan Sting. esp- ri yaparak "Hava ne kadar sıcak, apkı tngilterc gibi!" diyerek izleyenleri gülümsetti. Konserin ortalanna doğru Türkçe "Teşekkür ederun. ts- tanbul'daolmaktançokmuduyum'" diyen Sting, kimi duygusal, kimi hareketli parça- lannda gösterdiği müthiş per- formansla megastar olmanın farkını müzikseverlere bir kez daha kanıtladı. I Sıradan vatandaş, sütçü bir babanın oğluyken kısa süre- de milyonlarca hayran kaza- narak fenomen haline gelen Sting, her ne kadar Izmir'de Türk basınıyla bir gerginlik yaşadı ve lstanbul konseri öncesinde basına kota koy- duysa da hiçbir şey, konserinin başansına gölge düşüremedi. Açıkhava'yı tıklım tıklım dolduran izle- ^ yicilerden al- dığı pozitif elektrikle coşan sanatçıya eşlik eden orkestrası- ntn da performans anlamında ondan aşağı kalır yanı yoktu. Özellikle gitarist Domink Miller'ın ağır ve havalt hareketlerle gitannı konuşturdu- ğu konserin bazı bölümlerinde neredeyse Sting ona eşlik etti. Miller, seyirciye iyice yaklaştığı sololanyla büyük alkış topladı. Ingfliz soğukluğundan Akdeniz stcakhğma Sanatçının internet sitesinde özellikle 'Brand New Day' albümünü tanıttığı turne konserlerin- de seyirciyle pek iletişime geçmediği ve ışık oyunlanndan hiç hoşlanmadığı belirtilmesine rağmen, Sting lstanbul konserinde çok farklı bir profil çizdi. Konser sırasında sık sık sahne kenanna gelip seyirciye yaklaşan Sting, neredeyse göz göze bir iletişim sağladı. Çeşitli ışık oyunlannın ya- nı sıra Türkçe ve Ingilizce sözleri ve mini diya- loglarla insani bir bağ kurduğu seyirciye ikon de- ğil 'insanım' mesajı gönderen Sting, neşeli ve komik mimikleriyle de büyük ilgi çekti. Sting'in konser boyunca samimiyeti. neredey- se kalça kıvırdığı kıvrak danslan, BurhanÖçal'ın darbukasıyla da birleşince Açıkhava'da Ingiliz soğukluğu yerini Akdeniz sıcaklığına bıraktı. Öçal sanatçıya üç şarkıda eşlik etti. Sting, Öçal'ı 'Türkiye'nin en iyi sanatçısı' olarak takdim etti ve Öçal sahneden aynlırken elini öpmeye çalış- tı. Genellikle stadyum konserleri veren Sting için 4 bin kişilik Açıkhava konseri bu anlamda farklı bir konserdi. Konser bitiminde yoğun al- kışlara çok fazla direnmeden, iki kez bis yapan sanatçı seyirciye veda ederken "Tekrargörüşrâek üzere" diyerek hay- ranlanna ls- tanbul'a ye- niden gele- bileceği sinyalini verdi. Sting, seyirciyle neredeyse göz göze bir iletişim sağladı. Türkçe ve tngilizce kısa konuşmalan, neşeli ve komik mimilderiyie de büyük ilgi çekti. (Fotoğraf: REUTERS) Tavla oynadı Burhan Öçal, halkımızın darbukayı küçümsediğini belirtiyor Türk kültürünü aşağılıyorlar! Öçal, Sting'leyeniprojesinigiztiyor. MELTEMKERRAR • Sting'i bir yıldan beri tanıyorum. Zürih'te tanıştık. Ünlü fotoğrafçı Mkhel Comte sayesinde tanıştık. Michel. Lenny Kravhz, Madonna. Ehon John gibi, zaten bütün starlan tanıyor. • Zürih'te bir konseri sırasında tanıştık, hemen çalmamı istedi. 'Enstrümanım yok' dedim, beni New York'a davet etti, o zaman turdaydım. Sonra bir kere daha davet etti, bu kez de alındı gelmedim diye. parça hazırlayacaktık birlikte, duo yapacaktık, program aslında buydu. Çok yoğun bir Amerika turum vardı. olmadı. • Daha sonra Türkiye konserleri girdi araya. Michel telefon etti. burada bir şeyler yapmamız için, ama zaman dardı duo yapmak için. Tamam dedik ama kimseye duyurmadık. • Konserden önce yalnızca yanm saat prova yaptık. Çalışımı biliyor ve çok beğeniyor. • Alışılmışm dışında çaldığım için yurtdışında her yerden davet alıyorum. Türk halkı derin bir kompleks içinde, Türk sazlannı Türk kültürünü çok küçümsüyorlar. Ben çok iyi bir drumenm ama drumseti, darbukadan sonra çalıyorum, o zaman adam iki kat eziliyor karşımda. Darbukayı çingene kelimesi gibi aşağılattılar, oysa darbuka, Türkçe bir kelime. Türkçe'yi, Türk kültürünü, Türk sanatını aşağılıyorsunuz o zaman! • Öçal, Sting'le sonraki projesini şimdilik sır tutuyor. 'Herkes çok iyi aynldı, o kadar' diyor. Lenny Kravitz'le de bir projesi var ama önce zaman bulup adalardaki evine gitmesi gerek. • Türkiye'ye özel uçağıyla gelen sanatçı Istanbul'datoplam 24 saat bi- le kalmadı. Pazartesi gecesi saat 01.30-02.00 civannda lzmir'den Is- tanbul'a geldi. 03.00'e doğru Çıra- ğan Oteli'ne gitti. Ertesi gün otelin Türk hamamından yararlanan Sting, Ortaköy'den tavla aldırdı. Konserden önce ekipteki arkadaşlarıyla tavla oynadı. • Menajerleri ve korumalan hay- ranlannı ona pek fazla yaklaştırma- dı, ama Sting'i yakından görenler, onun 'sevimli ve erdemli' bir insan olduğuna karar verdıler. • Yanında üç TIR eşya getirdi. Işık oyunlanndan pek hoşlanmama- sıyla tanman sanatçı, Açıkhava'da- ki konserinde kendi getirdiği ışık sistemini kullandı. • Universal Plak kendisine Çifte Platin Plak verdi. Sting son dakika- da basın toplantısmı iptal etmesey- di "Çifte Platin Plak" burada veri- lecekti. • CNN Türk'e TV röportajı ver- di. lstanbul 'daki konsere NTV'den bir kameraman ve AP ile Reuters'den bi- rer fotoğrafçı dışında kimse görün- tü alamadı. Sting, bir TV ve iki ga- zete röportajı konusunda direttiği bir basın politikası izledi. • lstanbul'da kuliste ve prova sı- rasında sanatçıyı görünrülemeye ça- lışan paparazziler, korumalar tarafin- dan uzaklaştınldı. Açıkhava'da yap- tığı prova sırasında Sting, görevli insanlann bile gözden uzak durma- lannı istedi. Bu da sanatçının prova sırasında izlendiği duygusundan hoş- lanmaması olarak yorumlandı. • Konserde üç parçada Sting'e darbukasıyla Burhan Öçal eşlik et- ti. Öçal bu talebini ÎKSV'ye bildir- miş ve vakıfaylar öncesinden Sting'e özel bir mektup yazarak bu birlik- teliği ayarlamıştı. • Açıkhava'yı dolduran hayranla- n ikinci bis'te söylediği 'FVagüVı alkışlarken Sting, büyük bir hızla konser salonunu terk etti. 40 daki- ka sonra Kaligari-Sardunya Adala- n'na gitmek üzere havaalanındaydı. • Sting, 'Brand NewDay' albümü- nün tanıtımı için bir buçuk yıldır sü- ren dünya turnesini Istanburdan son- ra da sûrdürecek. Elton John'u izlemeye gelen 7 bin 500 kişinin çoğunluğunu İngiliz turistler oluşturuyordu Aııtik tiyatroda înternetten konser Altı kamera çekim yaptı 60 kişilik ekiple canlı yayın Ehon John'un, tarihi binlerce yıl ön- cesine uzanan Efes Antik Tiyatro'da ver- diği konser dünyada bir ilke imza attı. Sanatçının yorumladığı parçalar, tekno- lojinin smırsız olanağı "internet" ara- cıhğıyla tüm dünyaya taşındı. Micro- soft netvvork'ünden canlı olarak yayım- lanan konser, dünyada internet üzerin- den ücretli olarak yayımlanan ilk kon- ser oldu. Microsoft yetküileri, bu özel geceyi izleyebilmek için internet kuîla- nıcılanna en az lOOk'lik erişim hızma sahip olmalannı ve 10 dolar ödemeleri- ni şart koştu. Konser bir hafta sonra da internetten izlenebilecek. înternettenkonser yayımlamak aslın- da yeni bir şey değil, ama bunun için ilk kez para uygulaması yapılıyor ve ilk kez yalnızca yüksek erişim kapasitesine sa- hip kullanıcı kitlesi hedefleniyor. msn.co.uk/eltonjohn adresinden nak- len izlenebilen konser, 6 kamerayla, 60 kişilik teknik bir ekibin çahşmasıyla ya- ynnlandı. Bu yayın için antik tiyatro bu- güne kadar görmediği teknik donanım ile tanıştı. Binlerce yıl öncesinin atmos- ferini yansıtan Efes Antik Tiyatro'da, teknolojinin en uç noktalanndan birisi olan internet olanağı ve izleyenlerin çoş- kulu alkışlan arasında kalan Elton John, performansını en üst seviyede tutru. OZANYAYMAN İZMİR- Ingilizlerin dünyaca ünlü sanatçısı Elton John, 15. Uluslararası Izmır Festivali kap- samında Efes Antik Tiyatro'nun büyülü orta- mında \erdiği konserle hayranlanna romanrik bir akşam yaşattı. Efsane sanatçı, kendisini iz- leyen 7 bin 500 kişiye 25 yıllık dillerden düş- meyen şarkılannı seslendirdi. Rock piyanoda dünyanın en iyileri arasında gösterilen ye bunun yanı sıra İnsan Haklan Ör- gütü'ne desteği ve İngiliz Kraliyet ailesine ya- kınlığıyla da bilinen Elton John'un Efes'teki kon- seri, çok sayıda turisti de beraberinde getirdi. Yabancılann çoğunluğunu lngilizler oluşturur- ken Londra'dan gruplar halindekonseri izleme- ye gelenler oldu. Uluslararası festival katalog- lannda yer alan tzmir Festivali'nin bundan ön- ceki yıllarda da çok sayıda yabancı izleyicisi olur- ken bu sayı, Elton John'un konseriyle doruk nok- taya ulaştı. Sanâtçının vatandaşı olan hayranla- n, konser sırasında ingiliz bayrağı ve yanı sıra kraliyet amblemli flamalar açtılar. Antik tiyatroyla teknolojinin flört ettiği El- ton John konserinde, sütunlar üzerine yerleşti- rilen yüzlerce mum, konser sırasında sanatçı- nın çevresini aydınlattı. Bu doğal aydınlatma, Efes'in büyüleyici ortamını daha da görkemleş- tirdi. Saatler 21.30'u gösterdiğinde korosunun eş- liğinde sahneye çıkan Elton John, iki saati aşan konseri sırasında dillerde yer eden şarkılannı ses- lendirdi. Izleyicisiyle samimi ve sıcak bir ileti- şim kuran sanatçı. konserini 'Thank you Tür- kiye' diyerek noktalarken ısrarlı alkışlar üzeri- ne bir trafik kazasında yaşamını yitiren Galler Prensesi Lady Diana'nın cenazesinde söyledi- ği 'Candle ûı the Wind' isimli şarkıyı söyledi. Konserini kendısi için özel olarak tasarlanan piyanosuyla veren Elton John'un, özel akustik ve elektronik özellikler taşıyan piyanosu, ken- di ekibi tarafından sahneye yerleştirildi. Bir konser izlemeye değil de, önemsenen bir törene gidercesine hazırlandıklan gözlerden kaçmayan sanatseverler arasındaki bayanlar da en az Elton John kadar gecenin odağı oldular. Dekolteleri ve makyajlanyla dikkat çeken bu al- benili bayan izleyicilerden bazılan, antik tiyat- ro girişine Rolls Royce ve limuzinlerle geldi- ler. Izleyicilerin bir ritüel havasında geldikleri Efes Antik Tiyatro, bugüne dek hiç yaşamadı- ğı bir atmosfere büründü. Elton John'un kon- serini izlemeye gelen sanatseverlerin büyük ço- ğunluğu gençlerden oluşurken yaşı ilerleyen hayranlan da azımsanmayacak orandaydı. Saat 21.30'da başlayan konser için sanatse- verler saatler öncesinden tiyatro kapısında kuy- ruğa girdi ve konserin başlaması için de uzun süre bekledi. Yoğun güvenlik önlemleri altın- da gerçekleştirilen konserde, Elton John'u po- lislerin yanı sıra özel bir güvenlik birimi koru- du. Tiyatro alanına etten bir duvar eşliğinde ge- len sanatçı, konser bitiminde yine aynı şekilde Efes Antik Tiyatro'dan aynldı. Sanatçının me- najerlerinin. kapıdaki görevlilere "Elton John bölgeden mnlmadan kapılar açılmayacak" yö- nündeki talimatı, gecenin tek tatsızlığı arasın- da yeraldı. Konserin sonuna doğru alandan ay- nlmak isteyen izleyiciler kapılarda tutulurken özel güvenlik birimi mensuplanyla tartışmalar yaşandı. Bu sürede kapalı tutulan kapı önünde kısa süreli bir izdiham oluştu. Elton John, konserin bitimiyle birlikte hiç za- man geçirmeden özel korumalannın çemberi içinde aracına doğru yöneldi. Sanatçının Efes Antik Tiyatro'dan aynlmasından sonra kapılar açıldı, sanatseverler dışan çıkabildi. Uma Thurntan ödül alacak • NEW YORK (AP)-Amerikah aktris Uma Thurman, bağımsız film endüstrisinin önemli örgütlerinden biri olan IFP (Independent Feature Project) tarafından bu yılki Gotham Ödülleri'nde 'en iyi oyuncu ödülü'ne değer görüldü. 31 yaşındaki aktris ödülünü 1 Ekim2001 tarihinde düzenlenecek bir törenle alacak. Tören 5 Ekım'de Bravo kanalından yayımlanacak. Ödüle daha önce değer görülen oyuncular arasında Susan Sarondon. Francis McDormand, Kevin Kline, Chrıstopher VValken. Harvey Keitel, Sigourney Weaver. John Torturro gibi ısimler yer alıyor. James Bernard öldü • LOIVDRA (AA) - Ingıltere'nin en tanınmış korku filmlerinin müziğini besteleyen James Bernard 75 yaşında öldü. Bernard'ın ailesinden yapılan açıklamada, bestecınin 5 gün önce Londra'dakı bir hastanede öldüğü belirtildi, ancak ölüm nedenı hakkında bilgi verilmedi. İngiliz besteci, Peter Cushing ve Christopher Lee'nın başrollennı paylaştığı düşük bütçeli gotik korku filmleri yapan Hammer film stüdyolarıyla yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Bernard. 40 yıllık kariyeri boyunca 'The Curse of Frankenstein' (1957). 'Dracula' (1958) ve 'The Devil Rıdes Out' (1968) filmlerinin müziklerini besteledi. 1951 yılında 'Se\en Days to Noon" adlı filmle 'en iyi senaryo' dalında \erilen Oscar ödülünü Paul Dehn ile paylaştı. En son 1998 yılında, Universal Stüdyolan'nın 1930 ve 1940 yıllan arasındaki korku filmlen> le ilgili hazırladığı 'Universal Horror' belgeselı için müzik uyarlaması yaptı. Bernard. 24 Temmuz'da düzenlenecek cenaze töreniyle toprağa verilecek. MTV 20. yaşını kutluyor • Kühür Servisi-MTV, kuruluşunun yirminci yılını bir partiyle kutlayacak. Partıde müzik kanalımn ilk kuruluş yıllannda çalışan VJ'ler, Martha Quinn. Nina Blackwood, JJ lackson, Mark Goodman ve Alan Hunter bir araya gelecek. 1 Ağustosta New York'ta gerçekleştirilecek olan kutlama partisine Mariah Carey, Aerosmith. Blink-182. Jane's Addiction. Sugar Ray gibi topluluk ve şarkıcılar katılacak. Dovvney Jr.'a uyuşturucu cezası • LOS ANGELES (AFP) - Geçen ağustos ayında uyuşturucu kullanmak suçundan bulunduğu Kaliforniya Corcoran Hapishanesi'nden tahliye edilen ve kasım ayında Palm Spring'de tekrar rutuklanan Robert Dovvney Jr. için gözaltında bulunma ve tedavi görme cezalan \erildi. 36 yaşındaki aktör, bir yıl göreceği rehabilite tedavisi dahilinde uyuşturucu kullanıp kullanmadığmı anlamak için yapılacak testlerin masraflannı da karşılayacak. 1992 yılında. 'Chaplin" filmindeki Charlie Chaplin rolüyle Oscar adayı olan Dovvney Jr.. geçen hafta da "Ally McBeal' isimli televizyon şovundakı rolüyle de Emmy Ödülleri'ne aday gösterildi. Ray Bradbury film çekecek • LOS ANGELES (AP) - 81 yaşındaki bilimkurgu yazan Ray Bradbury, tek kişilik bir film fabrikasını andınyor. "Bu yıl başlanacak 5 filmim var. lnanabiliyor musunuz?" diyor ünlü yazar. Bradbury'nın filme çekilecek olan yeni projeleri şunlar: 'The Martian Chronicles". 'Fahrenheit 451'. 'The Sound of Thunder'. 'The Illustrated Man" ve 'Frost of Fire". Bu projelerden 'Fahrenheit 451" daha önce Fransız yönetmen Truffaut tarafından filme çekilmişti. İlk film öyküsünü 21 yanında satan yazar, 1956 yılında John Huston'la birlikte yazdığı 'Moby Dick'in senaryosu için Oscar ödülü almıştı. Bayır Gülü 3 yayımlandı • Kültür Servisi - Feyhan Güver'in ilk karikatür kitabı 'Bayır Gülü'nün devamı olan 'Bayır Gülü 3' Parantez Gazetecilik ve Yayıncıhk'tan çıktı. Güver. bir kadının iç dünyasını, duygulannı, yaşadığı zorluklan ve kadın erkek ilişkilerini mizahi açıdan ele alıyor. Feyhan Güver bu kitabında köy ortamında yaşanan ikili ilişkileri neşeli ve mizahi yönden işlerken bir yandan da çözüm yollan anyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog