Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet \ L ı x a p 1 a r 11 H . DÜNYA SAVAŞITARİHİ Sabiha Sertel r S O u ı ^ * ^ hrtap kulübü Çağ Pazar'ama A Ş Turkocağı Cad No 39 41 (34334| Cagaloglu-lstanbul Tel (212) 514 01 96 Cumhuriyet Cumhunyet k ı t a p l Çağ Pazariama A Ş Turkocağı Câri Ncr39^T i (34334) Cagaloglu-lstanbul Tel (212İ514İK96 . 8. TIL SAYI: 27678 / 400.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU Y U N U S N A D İ (1924-1945) BAŞYAZARI N A D İ R N A D İ f1945-1991) 18 T£MMUZ 2001 Merkez Bankası'nın müdahalesine karşın dolar 1.6 milyon lirayı gördü. Borsada sert düşüş yaşandı Piyasa sarstı...Dolar 1 milyon 550 bin TL Dolann yükse- lişi dizginlenemezken piyasalarla hükümet arasında ipler kopma noktasına geldi. Merkez Bankası'nın 84 milyon dolar satmasına karşın bir türlü yükselişini önleyemediği dolar kuru 1.5 milyon lirayı aştı. Bankalararası piyasada dolar 1 milyon 600 bin TL'ye tırmandı. Yaban- cı bankaların piyasayı kanştırdığı belirtiliyor. Ekonomik program BonofoİZİyÜzde 104.9 Hazine, dün düzen- lediği 7 ay vadeli bono ihalesinde bileşik yüz- de 104.89 faiz ile borçlandı. Basit faizin yüz- de 88.2 olduğu bono ihalesine toplam 222.7 trilyon liralık teklif gelirken ihalede nominal 68.4 trilyon liralık satış gerçekleşti. Uzmanlar, piyasalann ekonomik programın yürütülebi- lirliğine inancının kalmadığını savunuyorlar. Borsada kan kaybı yüzde 4.3 Dolar kuru ve bono faizlerinde hızlı yükselişlerin yarattı- ğı baskıyla borsada da sert düşüşler yaşandı. IMKB Bileşik Endeksi dün yüzde 4.31 ora- mnda gerileyerek 8 bin 688 puandan (0.58 cent) kapandı. Hükümete güvenin kalmadığı- nı belirten uzmanlar, revizyon beklentilerinin arttığı görüşünü dile getiriyorlar. • 12. Sayfada Re\î yon tarbşması Ecevit: Olmayacak Ekonomıdekı kötiı gıdışı yıne ad vermediğı, belirsız 'birtakım çevrelere' yükleyen Başbakan Bülent Ecevit dıreneceklerını söyledı. Sıyaset ve psikolojinin ekonomıyı etkıledığıni belirten Ecevit, gerekh önlemlen alacaklannı bıldırdi. Yilmaz-. Olabilir Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz. alternatıfsız oldugunu savunduğu programda revizyon yapılabileceğini belırttı. Devlet Bakanı Kenıal Derviş'e de sahıp çıkan Yılmaz, '"Ancak üstup sorunu var. O da sıyasetı bılmemesınden kaynaklanıyor" dıye konuştu. • 9. Sayfada FiNANCiALHMES: Türkiye'de yaşanan ekonomik bunalım, yükselen piyasaları da vurdu Rusya'dan sonra en kaygan durum Ekonomi Servisi - Dış basının önde gelen gaze- telen Türkıye ve Arjantın knzlerının, yükselen pı- yasa tahvıl fıyatlannı olumsuz etkıledığıni bıl- dırdi Fınancıal Tımes gazetesı dünkü sayısında. yükselen pıyasalardakı durumu "Rus krizinden buyanaen kaygan durum" olarak nıtelendınrken VVashıngton Post, ıkı ulkedekı son ekonomik ge- lışmelen "Arjantuî\eTüridyeyumrukyedi'*baş- lığıyla duyurdu Fınancıal Tımes gazetesı. küre- sel düzeyde yükselen pıyasa tah\ ıl flyatlannın. Arjantın \ e Turkıye'dekı sorunlardan olumsuz et- kılendığmı belırttı. Fıyatlardakı düşüşün geçen haftakı kadar büyük olmadığını, ancak pıyasada- kı tedırgınlığın surdüğünu kaydeden gazete, "Bu, 1998 yüındaki Rus krizinden bu yana görülen en kaygan piyasadır" dedı. Gazete, Arjantın'ın borçlannı ödememesı ola- sılığı. Türkiye'de süren zorluklar ve çeşıtlı pıya- salarda yaşanan potansıyel sorun ışaretlennın, • Arkası Sa. 19.SÜ.3 'te IMF BASTIRDI Bakan Oksüz Bahçell Istedl Der\ ış'le Telekom konusunda uzun süre çatışan Enıs Öksüz, pıyasalardakı sarsıntının ardmdan Bahçeh'nin isteğı üzenne görevinden aynldı. Bahçeh'nin Öksüz'e "Pıyasalardaki kötü gidış MHP'ye fatura edılmek istenıyor. 3 seçeneğımız \ ar ^a kabme içı revizyon, ya hükümetten çekılmek ya da ıstıfa etmenız" dedığı öğrenıldi. Tanrıkulu vekâlet edecek Ulaştırma Bakanhğfna vekâleten Sanayı ve Tıcaret Bakanı Ahmet Kenan Tanrıkulu getirildı. Türkıye'de yaşanmakta olan krızın gittıkçe dennleştiğını vurgulayan Bahçeh. "Türkıye üzennde büyük oyunlar oynanıyor" dedi. Öksüz. ıstıfasından önce Telekom konusunun kapandığını, pıyasadakı ıstıkrarsızlığın buna bağlanmaması gerektığmı söylemıştı. • 8. Sayfada ANKARA'DA KRİTİKZİRVE • 8. Sayfada TELEKOM'A DÎRENDİ • 8. Sayfada Bekâret yönetmeliği mahkemelik Durmuş MEB'İ yalanladl Sağhk meslek liselerinde kız öğrencilerde bekâret kontrolüne zemin hazırlayan yönetmelik. Sağhk ve Milli Eğitim bakanlıklanm birbırine düşürdü. Sağlık Bakanı Durmuş, yönetmeliğin Millı Eğitim Bakanlığı'nın görüşü ve olurunun. Başbakanlık'ın da onayının alındıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini vurguladı. MEB: Konu araştinliyor Durmuş, yönetmeliği onaylayan Talim ve Terbiye Kurulu'nu mahkemeye vereceklerinı bildirdi. Milli Eğitim Bakanhğı taslaklar arasındaki farklılığın bir yanhşlıktan kaynaklanmış olabileceğini. konunun araştınldığım öne sürerek önceki açıklaniadan çark etti. • 19. Sayfada Türkiyeye DEP cezası • 4. Savfada Erdoğanın yedeği Selçuk • 5. Sayfada ANAP'ta kılıçlar1 çekildi • 5. Sayfada iran'la doğalgaz krizi • 10. Savfada VELtLER ZOR DURUMDA Yeni ders yılı cep yakacak # Eğıtim-Sen'in hazırladığı rapora göre veliler. gelecek öğretim yılında çocuklannın okul ihtıyaçlan ıçın en düşük fıyatlarla 120 milyon lira ile 250 milyon lira arasında masraf yapacak. Raporda. velılerin ders kitaplanna ödeyeceğı toplam paranm 196 trilyon lirayı bulacağı bildirildi. • 19. Sayfada GUNCEL ARCA\TJREK Dandini Hükümet Dun oğle saatlen. Dolar 1 milyon 440 bıne fırlamış, IMF'nın yenı oyuncağı faızler yukselışe geçmış; Baş- bakan Ecevit'ın piyasada olup bıtenlen sureklı goruş- tuğu yakın gazetecılere nasıl açıkladığını bir ıkı gaze- tede okudunuz herhalde. Ecevıt'te oncekı gunden dune kadar piyasaları ya- tıştırmak ıçın yaptığı açıklamalarda hıçbır değışıklık yok: "Ortalığı karıştırmak ısteyenler var." • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de Sıcaklarbımalttı Tüm yurtta etkili olan Afrika sıcaklan Istanbulluvu da bunalrü. Sıcak havadan kaçmaya çabşan yurttaşlar kendilerini Boğaz'uı serin sulanna atarak ferahlamaya çahşıyor. Denize girenkr Marmara'nın artan kirliliği aedeniy le hastalık tehlikesiyie karşı ^karşıya olsalar da serinleme umudu ve '. da eğlcnce korkuyu jr. Lzmanlar, yurtîasları Boğaz'daki akıntılar ve mikroplara TAKStM CKK SALONU AÇILDI Okurlara yeniden merhaba Talay da katlldl Cumhuriyet Kitap Kulübü"nün yenı bolumler eklenen Beyoğlu'ndakı yerının açıhşı dün yapıldı Açıhşa katılan Kültür Bakanı Talay, Cumhunyet gazetesinin Türkiye Cumhurıyeti ile özdeş bir gazete oldugunu belırttı. İstanbul Haber Servisi - Cumhunyet Kıtap Kulü- bü'nün (CKK) Taksım'de- kı yenılenen sergı salonu, eklenen ınternet kafesi ve okuma salonu bölümlen- nın açılışı Kültür Bakanı İstcmihan Tala>. gazete- mız Yayın Kurulu Başka- nı. yazanmız İlhan Selçuk ile çok sa>ıda sanatçı ve aydınm katılımıvla dün yapıldı Talay, Cumhuri- yet gazetesinin Türkıye Cumhunyetı ile özdeş bir gazete oldugunu belırte- rek aynı zamanda halka fı- kır ve kültürü de götüren bir mısyonu bulunduğunu belırttı. Gazetemız \azan MArkasıSa.l9,Sü.5'te YARGI KARARINA UYLLACAK Siyanüre yasak # Danıştay'ın ardmdan. lzmır 1 îdare Mahkemesı'nın de Bergama'da sıyanurlü yöntemle altın madencilığı yapılamayacağı yönünde karar vermesınden sonra. Cevre Bakanlıgrnın. anayasa gereğı, mahkeme karannın uygulanması ıçın harekete geçtığı kaydedıldı • 19. Sayfada Philip Morris 'ten erken ölüme neden olan zehirle ilgili ilginç iddia Ekonomiye sigara katkısı! LONDRA (BBC) - A.BD"nın önde gelen sigara uretıcısı Philip Morris. sı- garanın erken öldürerek. aslında eko- nomn e yarar sagladığını öne sürdü Sigara de\ı Philip Morris tarafından hazır- latılan \e "sigaranın erken ölümlereyolaça- rak ekonomiye yarar sagladığını** sa\ unan rapor daha uzun süre tartışılacak gıbı Erken olümlerın yol açtığı gelır \ergısı kaybını, uzun yaşayanlar ıçın yapılan sağ- hk hızmetlerı ve huzurevı harcama- larıyla karşılaştıran raporda. erken ı ölümlenn de\ let bütçesıne daha faz- la kazanç sağladığı sonucu çıkanldı Ingılız yayın kuruluşu BBC'nın alıntılar yaptığı rapora göre. "tiryakilerin** erken ölümlen, 1997'de Çek Cumhunyetı"nı sağ- hk hızmetlen ve huzurevı harcamalanndan UArkasıSa. 19,Sü. 3'te KONSER VE GÖSTERİYE LZİN Aspendos'a son nokta konuldu # Kültür Bakanı Istemıhan Talay. Aspendos"ta çok onemlı restorasyon çalışmaları gerçekleştırıldığını. yapının daha güçlü ve sağlam bir hale getınldığını belırterek '"Sultans of The Dance \e Tarkan'ın. sesm 90 desıbehn altında olması koşuluyla konser vermelerı bakanhğımızca uygun görüldü" dedı • 3. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog